Lanbax

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
kapsułki dojelitowe twarde
Dawka
0,015 g
Ilość
28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: RANBAXY (POLAND) SP. Z O.O.

Lanbax - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Lanbax - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Lanbax - opis

- Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka; - Leczenie refluksowego zapalenia przełyku; - Zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku; - Leczenie zespołu Zollingera-Ellisona; - Leczenie łagodnych wrzodów żołądka i dwunastnicy związanych ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentów wymagających ciągłego leczenia NLPZ; - Zapobieganie wrzodom żołądka i dwunastnicy związanym ze stosowaniem NLPZ u pacjentów należących do grupy ryzyka (patrz punkt 4.2) i wymagających ciągłego leczenia; - Leczenie objawowe choroby refluksowej przełyku; - Eradykacja zakażenia Helicobacter pylori (H. pylori) w leczeniu skojarzonym z odpowiednią antybiotykoterapią w leczeniu choroby wrzodowej związanej z zakażeniem H. pylori.

Lanbax - skład

Jedna kapsułka dojelitowa zawiera 15 mg lub 30 mg lansoprazolu. Ponadto kapsułki zawierają sacharozę (cukier). Kapsułki 15 mg zawierają około 59,2 mg (74% z 80 mg). Kapsułki 30 mg zawierają około 118,4 mg (74% z 160 mg). Kapsułki 30 mg zawierają również azorubinę (E122) w ilości około 0,71 mg (0,444% ze 160 mg). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Lanbax - dawkowanie

Sposób podawania: Dla uzyskania optymalnego działania, preparat Lanbax należy stosować raz na dobę, rano, z wyjątkiem stosowania w celu eradykacji H. pylori. W tym przypadku terapię należy stosować dwa razy na dobę, raz rano i raz wieczorem. Preparat Lanbax należy przyjmować przynajmniej 30 minut przed posiłkiem (patrz punkt 5.2). Kapsułki należy przyjmować w całości, popijając płynem. W przypadku pacjentów mających problemy z połykaniem, badania i doświadczenie kliniczne wskazują, że w celu ułatwienia podania preparatu, kapsułki można otwierać a granulki wymieszać z małą ilością wody, sokiem jabłkowym lub pomidorowym lub rozsypać na małej ilości miękkiego pokarmu (np. jogurtu lub startego jabłka). Kapsułki można również otworzyć i wymieszać granulki z 40 ml soku jabłkowego w celu podania przez zgłębnik nosowo-żołądkowy (patrz punkt 5.2). Lek należy przyjąć zaraz po przygotowaniu zawiesiny lub mieszanki. Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy: Zalecana dawka wynosi 30 mg raz na dobę przez 2 tygodnie. U pacjentów, u których nie uzyskano pełnego wyleczenia po tym czasie, lek należy podawać w tej samej dawce przez kolejne 2 tygodnie. Leczenie choroby wrzodowej żołądka: Zalecana dawka wynosi 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. Wygojenie wrzodu następuje zwykle w ciągu 4 tygodni, ale u pacjentów, u których nie uzyskano pełnego wyleczenia po tym czasie, lek należy podawać w tej samej dawce przez kolejne 4 tygodnie. Zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku: Zalecana dawka wynosi 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. U pacjentów, u których nie uzyskano pełnego wyleczenia po tym czasie, lek można podawać w tej samej dawce przez kolejne 4 tygodnie. Leczenie refluksowego zapalenia przełyku: 15 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 30 mg raz na dobę. Leczenie zespołu Zollingera-Ellisona: Zalecana dawka początkowa wynosi 60 mg raz na dobę. Dawki należy dostosowywać do indywidualnych potrzeb pacjenta i kontynuować leczenie tak długo, jak to jest konieczne. Stosowane były dawki do 180 mg na dobę. Dawki dobowe większe niż 120 mg należy podawać w dwóch dawkach podzielonych. Eradykacja zakażenia Helicobacter pylori: Wybierając odpowiednie skojarzenie leków należy uwzględnić obowiązujące wytyczne lokalne dotyczące oporności bakterii, długości leczenia (najczęściej 7 dni lub czasem do 14 dni) oraz właściwego stosowania środków przeciwbakteryjnych. Zalecana dawka wynosi 30 mg preparatu Lanbax dwa razy na dobę przez 7 dni w skojarzeniu z jednym z następujących schematów: amoksycylina 1 g dwa razy na dobę + klarytromycyna 250-500 mg dwa razy na dobę klarytromycyna 250 mg dwa razy na dobę + metronidazol 400-500 mg dwa razy na dobę. Skuteczna eradykacja zakażenia H. pylori następuje u do 90% pacjentów w przypadku stosowania klarytromycyny w skojarzeniu z preparatem Lanbax i amoksycyliną lub metronidazolem. Sześć miesięcy po skutecznej terapii eradykacji zakażenia, ryzyko ponownego zakażenia jest małe, a nawrót choroby jest mało prawdopodobny. Badano również zastosowanie schematu obejmującego 30 mg lansoprazolu dwa razy na dobę, 1 g amoksycyliny dwa razy na dobę oraz 400-500 mg metronidazolu dwa razy na dobę. Przy zastosowaniu tego schematu zaobserwowano niższe wskaźniki eradykacji niż przy schematach zawierających klarytromycynę. Schemat ten może być odpowiedni dla pacjentów, którzy nie mogą stosować klarytromycyny jako części terapii mającej na celu eradykację zakażenia, gdy wskaźniki miejscowej oporności na metronidazol są małe. Leczenie łagodnych wrzodów żołądka i dwunastnicy związanych ze stosowaniem NLPZ u pacjentów wymagających ciągłego leczenia NLPZ: 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. U pacjentów, u których nie uzyskano pełnego wyleczenia, leczenie można kontynuować przez kolejne 4 tygodnie. U pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby wrzodowej lub z chorobą wrzodową trudną do wyleczenia, prawdopodobnie należy zastosować dłuższy cykl leczenia i (lub) większe dawki. Zapobieganie wrzodom żołądka i dwunastnicy związanym ze stosowaniem NLPZ u pacjentów należących do grupy ryzyka (takich jak w wieku powyżej 65 lat lub ze stwierdzoną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie) wymagających długotrwałego leczenia NLPZ: 15 mg raz na dobę. Jeżeli leczenie nie przynosi rezultatów, należy zastosować dawkę 30 mg raz na dobę. Leczenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego: Zalecana dawka wynosi 15 mg lub 30 mg na dobę. Złagodzenie objawów następuje szybko. Należy rozważyć indywidualne dostosowanie dawki do potrzeb pacjenta. Jeżeli objawy nie zostaną złagodzone w ciągu 4 tygodni leczenia dawką 30 mg na dobę, należy przeprowadzić dodatkowe badania. Dzieci: Preparat Lanbax nie jest zalecany u dzieci ze względu na brak wystarczających danych klinicznych (patrz również punkt 5.2). Należy unikać stosowania leku u dzieci poniżej pierwszego roku życia ponieważ dostępne badania nie wykazały skuteczności leczenia choroby refluksowej przełyku w tej grupie wiekowej. Pacjenci w podeszłym wieku: Z powodu zmniejszonego wydalania lansoprazolu u osób w podeszłym wieku może zachodzić konieczność indywidualnego dostosowania dawki do potrzeb pacjenta. Dawka dobowa u osób w podeszłym wieku nie powinna być większa niż 30 mg, chyba że są wyraźne wskazania kliniczne. Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek: Nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek. Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby powinni być pod stałą kontrolą lekarza oraz zaleca się zmniejszenie dawki dobowej o 50% (patrz punkt 4.4 i 5.2).

Lanbax - środki ostrożności

Hipomagnezemia U pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej (ang. proton pump inhibitors, PPI), jak lansoprazol, przez co najmniej trzy miesiące oraz u większości pacjentów przyjmujących PPI przez rok, odnotowano przypadki wstępowania ciężkiej hipomagnezemii. Mogą występować ciężkie objawy hipomagnezemii, takie jak zmęczenie, tężyczka, majaczenie, drgawki, zawroty głowy oraz arytmie komorowe, jednakże mogą one rozpocząć się niepostrzeżenie i pozostać niezauważone. U pacjentów najbardziej dotkniętych chorobą, hipomagnezemia zmniejszyła się po uzupełnieniu niedoborów magnezu i odstawieniu inhibitorów pompy protonowej. U pacjentów, u których przypuszcza się, że leczenie będzie długotrwałe lub przyjmujących inhibitory pompy protonowej łącznie z digoksyną lub innymi lekami mogącymi wywołać hipomagnezemię (np. diuretyki), należy rozważyć pomiar stężenia magnezu we krwi przed rozpoczęciem leczenia inhibitorami pompy protonowej oraz okresowe pomiary w trakcie leczenia. Ryzyko złamań kości biodrowej, kości nadgarstka i kręgosłupa Inhibitory pompy protonowej, szczególnie stosowane w dużych dawkach oraz w długotrwałej terapii (powyżej 1 roku), mogą nieznacznie zwiększać ryzyko występowania złamań kości biodrowej, kości nadgarstka i kręgosłupa, szczególnie u osób w podeszłym wieku lub u pacjentów z innymi rozpoznanymi czynnikami ryzyka. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że inhibitory pompy protonowej mogą zwiększać ogólne ryzyko złamań na poziomie 10-40%. Może być to również spowodowane innymi czynnikami ryzyka. Pacjenci z ryzykiem wystąpienia osteoporozy powinni otrzymać opiekę zgodnie z obecnymi wytycznymi klinicznymi oraz powinni przyjmować odpowiednią dawkę witaminy D oraz wapnia. Podobnie jak w przypadku innych terapii stosowanych w leczeniu choroby wrzodowej, przed rozpoczęciem leczenia choroby wrzodowej żołądka lansoprazolem należy wykluczyć obecność złośliwego nowotworu żołądka, ponieważ lansoprazol może maskować objawy choroby i opóźnić właściwe rozpoznanie. Lansoprazol powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. (Patrz punkty 4.2 i 5.2). Mechanizmy działania lansoprazolu i omeprazolu są podobne, oba leki zwiększają wartość pH soku żołądkowego, dlatego poniższe stwierdzenie zostało sformułowane przez analogię do omeprazolu. Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego wywołana działaniem lansoprazolu zwiększa liczbę bakterii normalnie występujących w przewodzie pokarmowym. W związku z tym leczenie lansoprazolem może prowadzić do nieznacznego wzrostu ryzyka wystąpienia zakażeń przewodu pokarmowego wywołanych drobnoustrojami, takimi jak Salmonella i Campylobacter. U pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy należy brać pod uwagę możliwość zakażenia H. pylori jako czynnika etiologicznego choroby. W przypadku stosowania lansoprazolu w skojarzeniu z antybiotykami w celu eradykacji zakażenia H. pylori, należy również stosować się do zaleceń dla tych antybiotyków. Ze względu na ograniczoną liczbę danych dotyczących bezpieczeństwa u pacjentów, u których prowadzone jest leczenie podtrzymujące przez okres dłuższy niż 1 rok, należy regularnie oceniać wyniki leczenia i stosunek korzyści do ryzyka w tej populacji. Zanotowano bardzo rzadkie przypadki wystąpienia zapalenia okrężnicy u pacjentów stosujących lansoprazol. Dlatego też w przypadku ciężkiej i (lub) utrzymującej się biegunki należy rozważyć zaprzestanie leczenia. Leczenie mające na celu zapobieganie wystąpieniu wrzodów trawiennych u pacjentów, u których zachodzi konieczność ciągłego stosowania NLPZ, powinno być ograniczone do pacjentów wysokiego ryzyka (np. wcześniejsze krwawienia żołądkowo-jelitowe, perforacja lub wrzód, podeszły wiek, jednoczesne stosowanie leków zwiększających prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych ze strony górnej części układu pokarmowego [np.: kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe], ciężka, współistniejąca choroba lub długotrwałe stosowanie największych zalecanych dawek NLPZ). Pacjenci z rzadkimi schorzeniami dziedzicznymi, takimi jak nietolerancja fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedobór sacharazy-izomaltazy, nie powinni stosować tego leku. Kapsułki 30 mg zawierają również substancję pomocniczą ? azorubinę (E122); substancja ta może wywoływać reakcje alergiczne.

Lanbax - przedawkowanie

Skutki przedawkowania lansoprazolu u ludzi nie są znane (chociaż toksyczność ostra jest prawdopodobnie niewielka), dlatego też nie można podać wskazówek dotyczących leczenia. Jednak w badaniach, w których podawano lansoprazol w dawkach do 180 mg doustnie i do 90 mg lansoprazolu dożylnie nie zauważono znaczących działań niepożądanych. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwych działań niepożądanych wynikających z przedawkowania, patrz punkt 4.8. W przypadku podejrzenia przedawkowania, pacjenta należy poddać obserwacji. Lansoprazol nie jest w istotnym stopniu eliminowany za pomocą hemodializy. W razie potrzeby zaleca się płukanie żołądka, zastosowanie węgla aktywowanego i leczenie objawowe.

Lanbax - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na lansoprazol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Lansoprazolu nie należy stosować z atazanawirem (patrz punkt 4.5).

Lanbax - działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych jest następująca: często (1/100 < 1/10); niezbyt często (> 1/1000 < 1/100); rzadko (> 1/10 000 < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych) . Często Niezbyt często Rzadko Bardzo rzadko Częstość nieznana Zaburzenia krwi i układu chłonnego Trombocytopenia, eozynofilia, leukopenia Niedokrwistość Agranulocytoza, pancytopenia Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Hipomagnezemia (patrz punkt 4.4) Zaburzenia Depresja Bezsenność, psychiczne omamy, splątanie Zaburzenia układu nerwowego Ból głowy, zawroty głowy Niepokój ruchowy, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, parestezje, senność, drżenie Zaburzenia oka Zaburzenia widzenia Zaburzenia żołądkowojelitowe Nudności, biegunka, ból brzucha, zaparcia, wymioty, wzdęcia z oddawanie m wiatrów, suchość w jamie ustnej i gardle Zapalenie języka, kandydoza przełyku, zapalenie trzustki, zaburzenia smaku Zapalenie okrężnicy, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Zwiększeni e aktywności enzymów wątrobowy ch Zapalenie wątroby, żółtaczka Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Pokrzywka , świąd, wysypka Wybroczyny, plamica, utrata włosów, rumień wielopostacio wy, nadwrażliwość na światło Zespół StevensaJohnsona, martwica toksycznorozpływna naskórka Zaburzenia mięśniowoszkieletowe, tkanki łącznej oraz kośćca Bóle stawów, bóle mięśni, złamania kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa (patrz punkt 4.4) Zaburzenia nerek i układu moczowego Śródmiąższowe zapalenie nerek Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Ginekomastia Zaburzenia ogólne i w miejscu podania Zmęczenie Obrzęk Gorączka, wzmożona potliwość, obrzęk naczyniorucho wy, jadłowstręt, impotencja Wstrząs anafilaktyczny Badania laboratoryjne Zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów, niedobór sodu we krwi

Lanbax - ciąża i karmienie piersią

Nie ma dostępnych danych klinicznych dotyczących stosowania lansoprazolu w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Dlatego też stosowanie lansoprazolu w ciąży nie jest zalecane. Karmienie piersią: Nie wiadomo, czy lansoprazol przenika do mleka kobiecego. Badania na zwierzętach wykazały, że lansoprazol przenika do mleka matki. Decyzja o kontynuowaniu/przerwaniu karmienia piersią, bądź kontynuowaniu/przerwaniu leczenia lansoprazolem powinna być podejmowana po uwzględnieniu korzyści dla dziecka wynikających z karmienia piersią oraz korzyści z leczenia lansoprazolem u matki.

Lanbax - prowadzenie pojazdów

Możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych leku, takich jak zawroty głowy, w tym pochodzenia błędnikowego, zaburzenia widzenia oraz senność (patrz punkt 4.8). Zdolność reakcji może być w tych warunkach zmniejszona.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Lanbax - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Lansoprazolum

  Substancja będąca inhibitorem pompy protonowej, która hamuje wytwarzanie kwasu solnego w komórkach okładzinowych żołądka. Stosuje się ją w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, a także refluksowym zapaleniu przełyku, eradykacji Helicobacter pylori, zespole Zollingera-Ellisona. Podczas stałego leczenia NLPZ-ami leczy owrzodzenia żołądka i dwunastnicy. Dawkuje się raz dziennie, rano na czczo.

  Dostępne opakowania
  Lanbax

  Lanbax

  kapsułki dojelitowe twarde - 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) - 0,015 g
  RANBAXY (POLAND) SP. Z O.O.
  Lanbax

  Lanbax

  kapsułki dojelitowe twarde - 7 kaps. - 0,03 g
  RANBAXY (POLAND) SP. Z O.O.
  Lanbax

  Lanbax

  kapsułki dojelitowe twarde - 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) - 0,03 g
  RANBAXY (POLAND) SP. Z O.O.
  Lanbax

  Lanbax

  kapsułki dojelitowe twarde - 14 kaps. (2 blist.po 7 szt.) - 0,015 g
  RANBAXY (POLAND) SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Układ pokarmowy

  Skutki uboczne leków na żołądek

  Skutki uboczne leków na żołądek

  Pacjenci często stosują leki obniżające poziom kwasu w żołądku. Chcą w ten sposób zmniejszyć ryzyko wystąpienia wrzodów na skutek przyjmowania leków przeciwzapalnych. Przeprowadzone badania wykazały jednak, że łączenie tych środków może mieć poważne następstwa...

  Leki i suplementy

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Nie każdy z nas wie, że zgodnie z obowiązującym prawem farmaceuta lub osoba wydająca leki ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku innego niż ten zapisany na recepcie, jednak o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce i postaci farmaceutycznej....

  Niezbędnik pacjenta

  E-recepty od 2015 roku

  Złożono 10 propozycji wykonania prototypu programu e-recept. Ostatecznego wykonawcę wyłoni sąd konkursowy. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ma 3 mln zł do przeznaczenia na ten program... Jak powstanie system e-recept? Po wyborze wykonawcy...

  Leki i suplementy

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Pacjent lecząc się u lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty ma prawo do leków refundowanych, czyli takich, których koszt częściowo lub całkowicie pokrywany jest z budżetu państwa. Decyzję o tym, które leki i w jakiej części będą refundowane podejmuje...

  Leki i suplementy

  Rynek farmaceutyczny w 2010 roku

  2010 rok przyniósł polskiemu rynkowi farmaceutycznemu wzrost w wysokości 3% w stosunku do poprzedniego roku i 11% w stosunku do roku 2008. W aptekach największą popularnością cieszyły się leki na dolegliwości przewodu pokarmowego... Wartość rynku farmaceutycznego Chociaż...

  Niezbędnik pacjenta

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Opublikowano wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia wykryła wiele błędów. Z 224 skontrolowanych miejsc tylko w 31 nie znaleziono żadnych nieprawidłowości. Błędy lekarzy i farmaceutów są nagminne. Błędy osób...

  Leki i suplementy

  Nowelizacja prawa farmaceutycznego

  Sejm uchwalił nowelizację prawa farmaceutycznego, która szeroko definiuje sprzedaż wysyłkową, dzięki czemu nie będzie już możliwości kupienia przez Internet leków na receptę. Wprowadza również zmiany dotyczące badań klinicznych... Internetowa sprzedaż...