Terbinafine Aurobindo

zobacz opinie o produkcie »
Cena
20,21 zł
Forma
tabletki
Dawka
0,125 g
Ilość
6 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: AUROBINDO PHARMA (MALTA)LIMITED

Terbinafine Aurobindo - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Terbinafine Aurobindo - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Terbinafine Aurobindo - opis

Leczenie zakażeń grzybiczych skóry spowodowanych przez dermatofity wrażliwe na terbinafinę, takich jak grzybica tułowia (Tinea corporis), grzybica pachwin (Tinea cruris) oraz grzybica stóp (Tineapedis), gdy leczenie doustne jest wskazane ze względu na umiejscowienie, ciężkość lub rozległość zakażenia. .

Leczenie grzybicy paznokci powodowanej przez dermatofity wrażliwe na terbinafinę

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne w sprawie właściwego stosowania i przepisywania leków przeciwgrzybicznych.

Terbinafine Aurobindo - skład

Każda tabletka zawiera 125 mg terbinafiny (w postaci 140,625 mg terbinafiny chlorowodorku). Każda tabletka zawiera 250 mg terbinafiny (w postaci 281,250 mg terbinafiny chlorowodorku).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Terbinafine Aurobindo - dawkowanie

Dorośli:

250 mg raz na dobę, jednak czas trwania leczenia będzie się różnić, zależnie od wskazań i ciężkości zakażenia.

Grzybica skóry:

Czas trwania leczenia:

Zwykle czas trwania leczenia jest następujący:

- Grzybica stóp (Tineapedis) (typ międzpalcowy, podeszwowy/mokasynowy): 2 do 6 tygodni.

- Grzybica tułowia (Tinea corporis): 2 do 4 tygodni.

- Grzybica pachwin (Tinea cruris): 2 do 4 tygodni

Grzybica paznokci

Leczenia trwa zazwyczaj od 6 tygodni do 3 miesięcy. W przypadku grzybicy paznokci dłoni zazwyczaj wystarczające jest 6-tygodniowe leczenie. W przypadku grzybicy paznokci stóp, wystarczające jest zazwyczaj 12-tygodniowe leczenie, chociaż u niektórych pacjentów wolny wzrost paznokci może wymagać dłuższego leczenia (6 miesięcy lub dłużej). Całkowity zanik objawów podmiotowych i przedmiotowych zakażenia może nastąpić dopiero po wielu miesiącach od zakończenia leczenia. Odpowiada to czasowi potrzebnemu, aby mogły odrosnąć w pełni zdrowe paznokcie.

Dzieci i młodzież (poniżej 18 lat):

Istnieje ograniczone doświadczenie z doustnymi terbinafiny u dzieci i młodzieży i dlatego jego stosowanie nie jest zalecane.

Osoby w wieku podeszłym:

Nie ma żadnych przesłanek ku temu, by u pacjentów w podeszłym wieku stosować inne dawkowanie. Nie odnotowano objawów niepożądanych innych niż te, które wystąpiły u młodszych pacjentów. W przypadku tej grupy wiekowej, należy brać pod uwagę ewentualne zaburzenia czynności wątroby lub nerek (patrz punkt 4.4).

Niewydolność nerek

Pacjenci z zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 50 ml/minutę lub stężenie kreatyniny we krwi większe niż 300 pmol/l) powinni otrzymywać połowę zwykle stosowanej dawki.

Niewydolność wątroby:

Terbinafina nie jest zalecana u pacjentów z przewlekłymi lub czynnymi chorobami wątroby. Jeżeli po oszacowaniu korzyści i ryzyka, korzyści przeważają nad ryzykiem, w niewydolności wątroby należy zastosować mniejsze dawkowanie. W przypadku pacjentów, u których już przed leczeniem wystąpiły łagodne lub ciężkie objawy choroby wątroby, klirens terbinafiny może być zmniejszony (patrz punkt 5.2). Patrz również punkt 4.4 w odniesieniu do pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Sposób podawania:

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą z jedzeniem lub bez.

Terbinafine Aurobindo - środki ostrożności

Leczenie terbinafiną pacjentów z przewlekłą lub czynną chorobą wątroby nie było badane i nie jest zalecane (patrz również punkt 4.2). Badania farmakokinetyczne jednej dawki u pacjentów z uprzednio występującą chorobą wątroby wykazały, że klirens terbinafiny może być zmniejszony o około 50%. W przypadku niewydolności wątroby tam, gdzie zalety zastosowania leku przeważają nad związanym z jego zastosowaniem ryzykiem, należy zmniejszyć dawki leku.

Rzadko zgłaszano przypadki zastoju żółci (cholestatis) i zapalenia wątroby (hepatitis), które zazwyczaj pojawiały się w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia leczenia. Bardzo rzadko terbinafina może powodować niewydolność wątroby u pacjentów z (lub bez) występującą uprzednio chorobą wątroby, która może prowadzić do transplantacji wątroby lub zgonu (hepatotoksyczność). Przed zaplanowaniem terapii zaleca się badanie aktywności aminotransferaz we krwi, które może wykazać ostrą lub uprzednio istniejącą chorobę wątroby. Jeżeli u pacjenta wystąpią objawy przedmiotowe lub podmiotowe sugerujące zaburzenie czynności wątroby, takie jak świąd, uporczywe mdłości, anoreksja

lub zmęczenie, żółtaczka, wymioty, znużenie, bóle brzucha, ciemny odcień moczu czy też jasne stolce, należy zweryfikować czy są one związane z chorobą wątroby i natychmiast wstrzymać leczenie.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania terbinafiny u pacjentów z łuszczycą, ponieważ stwierdzono bardzo rzadkie przypadki zaostrzenia się łuszczycy.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania terbinafiny u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci ze zmniejszoną czynnością nerek (klirens kreatyniny > =30 < 50 ml/min lub stężenie kreatyniny > 300 mcgmol/l) powinni otrzymywać połowę zwykle stosowanej dawki.

W rzadkich przypadkach u pacjentów leczonych doustnie terbinafiną, może wystąpić agranulocytoza i martwica toksyczno-rozpływna naskórka. Z tego powodu w przypadku wystąpienia następujących objawów, należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem: wysoka gorączka, ból gardła, inne zakażenia, świąd, rozsiane zaburzenia skóry lub zaburzenia skóry z zajęciem błony śluzowej (patrz punkt 4.8).

Terbinafine Aurobindo - przedawkowanie

Zgłoszono kilka przypadków przedawkowania (do 5 g).

Objawy:

Ból głowy, nudności, ból nadbrzusza oraz zawroty głowy.

Leczenie:

Zalecane leczenie w przypadku przedawkowania polega na wyeliminowaniu leku, podawaniu aktywowanego węgla oraz leczeniu objawowym.

Terbinafine Aurobindo - przeciwwskazania

? Nadwrażliwość na terbinafinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

? Ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min).

? Ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

Terbinafine Aurobindo - działania niepożądane

Działania niepożądane są wymienione według częstości występowania:

Często (> =1/100 do < 1/10) Niezbyt często (> =1/1 000 do < 1/100) Rzadko (> =1/10 000 do < 1/1 000) Bardzo rzadko (> = 1/10 000)

Nieznana częstość (nie może być określona na podstawie dostępnych danych.) Stwierdzono występowanie wymienionych poniżej działań niepożądanych. Badania diagnostyczne:

Często: Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (patrz punkt 4.4). Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo rzadko: Agranulocytoza, neutropenia, małopłytkowość, pancytopenia.

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: Ból głowy.

Rzadko: Zawroty głowy, niedoczulica, parestezje.

Bardzo rzadko Zawroty głowy.

Zaburzenia żołądka i jelit :

Często: Uczucie pełności w żołądku, łagodne bole brzucha, biegunka, niestrawność,

mdłości.

Niezbyt często: Brak smaku lub zaburzenia smaku [w wieku powyżej 65 lat i z niskim indeksem

masy ciała (BMI) są to czynniki stanowiące ryzyko], zazwyczaj ustępujące w ciągu kilku tygodni lub miesięcy po zakończeniu leczenia. Bardzo rzadko W bardzo rzadkich wypadkach zgłaszano długotrwałe zaburzenia smaku, czasem prowadzące do zmniejszenia ilości spożywanych posiłków i znacznego zmniejszenia masy ciała.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo często: Wysypka, pokrzywka.

Bardzo rzadko: Ciężkie reakcje skóry (np. zespół Stevensa-Johnsona, martwica

toksyczno-rozpływna naskórka, nadwrażliwość na światło oraz obrzęk angioneurotyczny). W przypadku rozwoju postępującej wysypki, należy przerwać leczenie.

Wystąpienie łuszczycy lub zaostrzenie łuszczycy.

Wypadanie włosów, chociaż nie stwierdzono bezpośredniego związku wypadania włosów z zażywaniem leku.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Bardzo często: Bóle stawów i bóle mięśniowe.

Mogą one wystąpić jako część reakcji nadwrażliwości na lek, w połączeniu z reakcją alergiczną skóry.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: Często: Anoreksja (utrata apetytu).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Rzadko: Zmęczenie, znużenie.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko: Występowanie reakcji alergicznych (w tym anafilaktycznych).

Bardzo rzadko: Wystąpienie lub pogorszenie się skórnego lub układowego toczenia rumieniowatego.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Rzadko: Zaburzenia czynności wątroby, szczególnie związane z zastojem żółci oraz w

rzadkich przypadkach niewydolność wątroby, która niekiedy może prowadzić do transplantacji wątroby lub zgonu (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Bardzo rzadko: Zaburzenia menstruacji, krwawienia międzymiesiączkowe.

Zaburzenia psychiczne:

Bardzo rzadko: Stany lękowe i depresja.

Terbinafine Aurobindo - ciąża i karmienie piersią

Ciąża:

Badania toksycznego działania na płód i płodność zwierząt nie wskazują na występowanie działań niepożądanych.

Nie dysponujemy odpowiednimi danymi dotyczącymi stosowania terbinafiny u kobiet w ciąży, z tego względu nie należy podawać terbinafiny w okresie ciąży.

Laktacja:

Terbinafina przenika do mleka matki i dlatego też kobiety karmiące piersią nie powinny zażywać terbinafiny w okresie laktacji.

Terbinafine Aurobindo - prowadzenie pojazdów

Terbinafine Aurobindo nie ma wpływu, lub ma bardzo niewielki wpływ, na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Terbinafine Aurobindo - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Terbinafinum

  Substancja, która jest pochodną alliloaminy. Wykazuje działanie przeciwgrzybicze. Działa grzybobójczo na dermatofity, pleśnie i niektóre grzyby dimorficzne, na grzyby Candida i Malassezia w zależności od gatunku grzybobójczo lub grzybostatycznie. Stosowana jest w leczeniu zakażeń wywołanych dermatofitami, pleśniami oraz innymi grzybami skóry gładkiej, owłosionej (łupieżu) i paznokci.

  Dostępne opakowania
  Terbinafine Aurobindo

  Terbinafine Aurobindo

  tabletki - 6 tabl. - 0,125 g
  AUROBINDO PHARMA (MALTA)LIMITED
  Terbinafine Aurobindo

  Terbinafine Aurobindo

  tabletki - 7 tabl. - 0,125 g
  AUROBINDO PHARMA (MALTA)LIMITED
  Terbinafine Aurobindo

  Terbinafine Aurobindo

  tabletki - 8 tabl. - 0,125 g
  AUROBINDO PHARMA (MALTA)LIMITED
  Terbinafine Aurobindo

  Terbinafine Aurobindo

  tabletki - 10 tabl. - 0,125 g
  AUROBINDO PHARMA (MALTA)LIMITED
  Terbinafine Aurobindo

  Terbinafine Aurobindo

  tabletki - 12 tabl. - 0,125 g
  AUROBINDO PHARMA (MALTA)LIMITED
  Terbinafine Aurobindo

  Terbinafine Aurobindo

  tabletki - 14 tabl. - 0,125 g
  AUROBINDO PHARMA (MALTA)LIMITED
  Terbinafine Aurobindo

  Terbinafine Aurobindo

  tabletki - 20 tabl. - 0,125 g
  AUROBINDO PHARMA (MALTA)LIMITED
  Terbinafine Aurobindo

  Terbinafine Aurobindo

  tabletki - 28 tabl. - 0,125 g
  AUROBINDO PHARMA (MALTA)LIMITED
  Terbinafine Aurobindo

  Terbinafine Aurobindo

  tabletki - 30 tabl. - 0,125 g
  AUROBINDO PHARMA (MALTA)LIMITED
  Powiązane artykuły
  Leczenie grzybicy

  Leki przeciwgrzybicze

  Leki przeciwgrzybicze

  Zakażenia grzybicze zazwyczaj pojawiają się wtedy, kiedy zostaje zaburzona równowaga organizmu. Zdarza się to w przypadku: terapii antybiotykowej, przemęczenia, długotrwałego stresu. Zakażenie grzybicą może odbyć się poprzez stosunek płciowy, samozakażenie,...

  Leki i suplementy

  Clotrimazolum - czym jest, na co działa i jak go stosować

  Clotrimazolum - czym jest, na co działa i jak go stosować

  Clotrimazolum to lek stosowany w przypadku zaburzeń dermatologicznych oraz zmian skórnych występujących między innymi w okolicach płciowych. Pomimo higieny miejsc intymnych może dojść do ich zakażenia oraz rozwoju bakterii na skórze. Jest o sytuacja dosyć...

  Newsy - leki i suplementy

  GIF wycofuje z obrotu trzy serie maści Ivoxel

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju trzy serie emulsji na skórę Ivoxel. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Z obrotu zostaną wycofane dwie serie emulsji o wadze 60 g, jedna o numerze 634231 i...

  Rodzaje grzybicy

  Grzybica pachwin

  Grzybica pachwin (łac. Tinea inguinalis) jest dolegliwością pojawiającą się przede wszystkim u mężczyzn. Za rozwój choroby odpowiadają wilgotność i wysoka temperatura w fałdach pachwinowych. Grzybica pachwin najczęściej atakuje latem. Narażeni są na nią...

  Leczenie grzybicy

  Skuteczne leczenie grzybicy międzypalcowej

  Grzybica międzypalcowa to infekcja skóry stóp powodowana głównie przez Trichophyton mentagrophytes lub Epidermophyton floccosum. Jest to schorzenie bardzo powszechne. Ocenia się , że cierpi na nie około 20% populacji. Wśród osób regularnie uprawiających...

  Grzybica stóp - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Komplikacje grzybicy stóp

  Gdy twoje stopy zaczynają swędzieć, a wkrótce również piec oraz pojawiają się na nich pęcherze prawdopodobnie masz grzybicę stóp. Leczenie grzybicy stóp jest najefektywniejsze, gdy zacznie się je wcześnie. Jednak w niektórych przypadkach, gdy leczenie...

  Drożdżyca - przyczyny, objawy, zapobieganie, leczenie

  Wyprzenie powodowane przez Candida albicans

  Co rozumieny pod słowem "wyprzenie"? Pod nazwą tą kryją się zmiany zapalne, z różnymi objawami w postaci krost, zmian wysiękowych, złuszczania itd. dotyczące najczęściej przestrzeni międzypalcowych, rzadziej stóp, przeważnie między III a IV palcem oraz...

  Grzybica skóry - przyczyny, objawy, zapobieganie, diagnostyka, leczenie

  Które okolice skóry są szczególnie narażone na grzybicę?

  Grzybica fałdów skórnych, zwana wyprzeniami drożdżakowymi to schorzenie wywołane przez drobnoustrój komensalny naszego organizmu, czyli Candida albicans. Grzyb atakuje zazwyczaj okolice, w których skóra ma styczność z inną skórą. Infekcja grzybicza umiejscawia...