Myconafine

zobacz opinie o produkcie »
Cena
25,75 zł
Forma
tabletki
Dawka
0,25 g
Ilość
7 tabl. (blister)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: AXXON SP. Z O.O.

Myconafine - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Czy działanie tabletek Vibin Mini nie zostało osłabione prze lek na grzybicę paznokci?

Witam,od ponad miesiąca zażywam vibin mini. Obecnie jestem przy 9 tabletce drugiego opakowania. Jednocześnie zażywałam lek Myconafine na grzybicę paznokci, ale już od 3 dni tego leku nie przyjmuę. 2 dni temu ( w 12. dniu cyklu) współżyłam z chłopakiem i teraz moje pytanie - czy vibin działa tak jak należy? Czy jego działanie nie zostało osłabione przez Myconafine? W ulotce vibin mini nic nie jest napisane o działaniu terbinafiny,żeby miała...

Przewlekle spierzchnięte usta

Od 3 tygodni borykam się ze spierzchniętymi ustami .Dotychczasowe domowe sposoby nie pomogły tj. smarowanie miodem, pomadki nawilżające . Od wczoraj wcieram w usta witaminę A+E. Zastanawiałam sięczy leki które obecnie zażywam są tego powodem?Od dwóch lat zażywam bisokard 5mg, tamoxifen jestem pacjenta onkologiczną w 2011 roku usunięto mi guz piersi , Od września 2013r leczę grzybice...

Ponowne rozpoczęcie stosowania tabletek antykoncepcyjnych od nowego cyklu

Dziękuję bardzo za odpowiedź. Udałam się do ginekologa,ponieważ nie byłam pewna czy Myconafine i Vibin mini działają jak należy. Na miejscu wykonano usg i lekarz stwierdził, że jestem akurat przed owulacją i ciąża byłaby wysoce prawdopodobna. Przypisał mi ellaone, kazał odstawić to opakowanie anty i zacząć od nowego opakowania od przyszłego cyklu. Czy 2tygodniowa przerwa w stosowaniu i zaczęciu nowego op. od nowego cyklu ma sens? czy antykoncepcja będzie wtedy działać wraz z pierwszą wziętą tab?

Wyniki badań krwi i krwawienie po stsounku

Witam.Od jakiegoś czasu zauważalny jest u mnie spadek PLT(ostatnio 116 G/l, PDW 17,7 fl, P-LCR 48,8 %).W między czasie - 2 lata podwyższone D-dimery (920 ng/ml)- brałam Clexane, a po nim usg dopplerowskie nie wykazało skrzepów, a rok temu podwyższone miałam RF (15,5 lU/ml), jednak rentgen nie potwierdził zmian w płucach, ani stawach, usg brzucha w normie....

POKAŻ WIĘCEJ

Myconafine - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Myconafine - opis

Leczenie zakażeń grzybiczych skóry wrażliwych na terbinafinę, takich jak: grzybica tułowia, grzybica pachwin, grzybica stóp (wywołanych przez dermatofity; patrz punkt 5.1), gdy leczenie to jest uzasadnione ze względu na umiejscowienie lub rozległość zakażenia.

Leczenie grzybiczych zakażeń paznokci (wrażliwych na terbinafinę) wywołanych przez dermatofity.

Uwaga: Terbinafina w postaci tabletek stosowanych doustnie nie jest skuteczna w leczeniu łupieżu pstrego. Należy brać pod uwagę oficjalne lokalne wytyczne, np. zalecenia narodowe dotyczące prawidłowego stosowania i przepisywania leków przeciwdrobnoustrojowych.

Myconafine - skład

Każda tabletka zawiera 250 mg terbinafiny (Terbinafinum) w postaci terbinafiny chlorowodorku.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Myconafine - dawkowanie

Droga podania: podanie doustne.

Czas leczenia zależy od wskazania i ciężkości zakażenia.

Dorośli:

250 mg raz na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 50 ml/min lub stężenie kreatyniny w surowicy większe niż 300 ?mol/l) powinni otrzymywać połowę zwykle zalecanej dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby patrz pkt. 4.3 i 4.4.

Zakażenia skóry:

Zalecany okres leczenia grzybicy stóp, grzybicy tułowia i grzybicy pachwin wynosi od 2 do 4 tygodni. W przypadku grzybicy stóp (międzypalcowej, typu podeszwowo/mokasynowego): zalecany okres leczenia może wynosić do 6 tygodni.

Całkowite ustąpienie objawów przedmiotowych i podmiotowych zakażenia może nie nastąpić do kilku tygodni od wyleczenia grzybicy.

1

Grzybica paznokci:

U większości pacjentów całkowite wyleczenie uzyskuje się po 6-12 tygodniach leczenia.

Grzybica paznokci rąk:

W większości przypadków w leczeniu zakażeń paznokci wystarcza 6-tygodniowy okres leczenia.

Grzybica paznokci stóp:

W większości przypadków zakażeń paznokci stóp wystarcza 12-tygodniowy okres leczenia, jakkolwiek u niektórych pacjentów może być konieczny 6-miesięczny okres leczenia.

U niektórych pacjentów z wolnym tempem wzrostu paznokci może być konieczny dłuższy okres leczenia. Całkowite ustąpienie objawów przedmiotowych i podmiotowych zakażenia może nie nastąpić do kilku tygodni od wyleczenia grzybicy, a dopiero po kilku miesiącach po zakończeniu leczenia. Odpowiada to czasowi potrzebnemu do odrośnięcia zdrowej płytki paznokciowej.

Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat)

Nie zaleca się stosowania doustnie terbinafiny u dzieci i młodzieży, ze względu na ograniczone dane dotyczące stosowania terbinafiny w tej grupie wiekowej.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Brak danych wskazujących na to, aby pacjenci w podeszłym wieku wymagali innego dawkowania.

Myconafine - środki ostrożności

Przypadki cholestazy i zapalenia wątroby występowały rzadko, zazwyczaj w czasie dwóch miesięcy po rozpoczęciu leczenia. Jeżeli u pacjenta wystąpią objawy przedmiotowe i podmiotowe sugerujące zaburzenie czynności wątroby, takie jak: świąd, nudności niewyjaśnionego pochodzenia, brak łaknienia lub uczucie zmęczenia, żółtaczka, wymioty, znużenie, ból brzucha, ciemno zabarwiony mocz lub jasno zabarwione stolce, należy wykonać badanie aktywności enzymów wątrobowych i przerwać leczenie terbinafiną (patrz punkt 4.8).

Badania farmakokinetyczne po podaniu pojedynczej dawki wykazały, że u pacjentów z wcześniej występującymi chorobami wątroby, klirens terbinafiny może być zmniejszony o 50% (patrz punkt 5.2). Nie zaleca się stosowania terbinafiny u pacjentów z przewlekłymi lub czynnymi chorobami wątroby, ponieważ nie przeprowadzono prospektywnych badań klinicznych.

Terbinafinę należy ostrożnie stosować u pacjentów z łuszczycą, ponieważ odnotowano bardzo rzadkie przypadki zaostrzenia łuszczycy.

Pacjenci przyjmujący terbinafinę, u których wystąpi wysoka gorączka lub ból gardła, powinni być badani ze względu na możliwość wystąpienia reakcji hematologicznych.

Terbinafina jest silnym inhibitorem izoenzymu CYP2D6, co należy wziąć pod uwagę w przypadku jednoczesnego stosowania terbinafiny z lekami metabolizowanymi przez ten izoenzym (patrz punkt 4.5). Konieczne może być dostosowanie dawki tych leków.

Myconafine - przedawkowanie

Opisano kilka przypadków przedawkowania (do 5 g). Objawami przedawkowania są: bóle głowy, nudności, bóle w nadbrzuszu i zawroty głowy.

Zalecane leczenie polega na eliminacji leku, przede wszystkim przez zastosowanie węgla aktywowanego oraz na objawowym leczeniu podtrzymującym.

Myconafine - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na terbinafinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciężkie zaburzenia czynności nerek.

Ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

Myconafine - działania niepożądane

Działania niepożądane są uszeregowane według częstości ich występowania, poczynając od najczęściej występujących, zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (³1/10), często (³1/100 do < 1/10), niezbyt często (³1/1000 do < 1/100), rzadko (³1/10000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/100000), nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: Zaburzenia hematologiczne, takie jak: neutropenia, agranulocytoza i trombocytopenia.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: Wystąpienie lub nasilenie objawów tocznia rumieniowatego skórnego lub tocznia rumieniowatego układowego, reakcje anafilaktyczne.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Często: Zmniejszenie apetytu.

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko: Depresja, lęk.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: Bóle głowy

Niezbyt często: Utrata smaku (ageusia), zaburzenia smaku (dysgeusia)* Rzadko: Parestezja, hipoestezja, zawroty głowy.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: Niestrawność, uczucie pełności, nudności, łagodne bóle brzucha, biegunka.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Rzadko: Ciężkie zaburzenia czynności wątroby, w tym żółtaczka, cholestaza i zapalenie wątroby.

Jeśli rozwiną się objawy zaburzenia czynności, leczenie tabletkami zawierającymi terbinafinę należy przerwać (patrz także punkt 4.4). Bardzo rzadko: Ciężka niewydolność wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: Alergiczne reakcje skórne (wysypka, pokrzywka)

Rzadko: Ciężkie reakcje skórne (np. zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksycznorozpływna naskórka, nadwrażliwość na światło słoneczne i obrzęk naczynioruchowy. Jeśli wysypka się nasila, leczenie terbinafiną należy przerwać.

Bardzo rzadko: Zaostrzenie łuszczycy, wypadanie włosów, obrzęk naczynioruchowy, ostra uogólniona osutka krostkowa.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości:

Rzadko: Bóle mięśni i bóle stawów. Objawy te mogą świadczyć o reakcjach nadwrażliwości związanych z reakcjami alergicznymi skóry.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Rzadko: Złe samopoczucie, zmęczenie.

* Zaburzenia smaku, w tym utrata smaku była obserwowana u około 0,6% pacjentów leczonych terbinafiną. Zwykle objawy te ustępują po odstawieniu leku. W pojedynczych przypadkach opisywano trwałe zaburzenia smaku. Wystąpiło bardzo niewiele ciężkich przypadków zmniejszenia łaknienia, prowadzącego do znacznej utraty masy ciała.

Myconafine - ciąża i karmienie piersią

Badania toksycznego działania na płód i badania płodności przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały działań niepożądanych (patrz punkt 5.3).

Ciąża:

Istnieją ograniczone doświadczenia dotyczące stosowania terbinafiny u kobiet w okresie ciąży. Terbinafiny nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba że jest to zdecydowanie konieczne.

Laktacja:

Terbinafina przenika do mleka kobiecego, dlatego matki karmiące piersią nie powinny stosować terbinafiny podczas karmienia piersią.

Myconafine - prowadzenie pojazdów

Terbinafina nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Myconafine - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Terbinafinum

  Substancja, która jest pochodną alliloaminy. Wykazuje działanie przeciwgrzybicze. Działa grzybobójczo na dermatofity, pleśnie i niektóre grzyby dimorficzne, na grzyby Candida i Malassezia w zależności od gatunku grzybobójczo lub grzybostatycznie. Stosowana jest w leczeniu zakażeń wywołanych dermatofitami, pleśniami oraz innymi grzybami skóry gładkiej, owłosionej (łupieżu) i paznokci.

  Dostępne opakowania
  Myconafine

  Myconafine

  tabletki - 7 tabl. (blister) - 0,25 g
  AXXON SP. Z O.O.
  Myconafine

  Myconafine

  tabletki - 14 tabl. (blistry) - 0,25 g
  AXXON SP. Z O.O.
  Myconafine

  Myconafine

  tabletki - 56 tabl. (4 blist.po 14 szt.) - 0,25 g
  AXXON SP. Z O.O.
  Myconafine

  Myconafine

  tabletki - 112 tabl. (8 blist.po 14szt.) - 0,25 g
  AXXON SP. Z O.O.
  Myconafine

  Myconafine

  tabletki - 50 tabl. (butelka) - 0,25 g
  AXXON SP. Z O.O.
  Myconafine

  Myconafine

  tabletki - 100 tabl. (butelka) - 0,25 g
  AXXON SP. Z O.O.
  Myconafine

  Myconafine

  tabletki - 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) - 0,25 g
  AXXON SP. Z O.O.
  25,75 zł
  Myconafine

  Myconafine

  tabletki - 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) - 0,25 g
  AXXON SP. Z O.O.
  49,33 zł
  Powiązane artykuły
  Leczenie grzybicy

  Skuteczne leczenie grzybicy międzypalcowej

  Grzybica międzypalcowa to infekcja skóry stóp powodowana głównie przez Trichophyton mentagrophytes lub Epidermophyton floccosum. Jest to schorzenie bardzo powszechne. Ocenia się , że cierpi na nie około 20% populacji. Wśród osób regularnie uprawiających...

  Grzybica stóp - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Komplikacje grzybicy stóp

  Gdy twoje stopy zaczynają swędzieć, a wkrótce również piec oraz pojawiają się na nich pęcherze prawdopodobnie masz grzybicę stóp. Leczenie grzybicy stóp jest najefektywniejsze, gdy zacznie się je wcześnie. Jednak w niektórych przypadkach, gdy leczenie...

  Grzybica stóp - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Jak leczyć grzybicę stóp?

  Grzybica stóp jest bardzo rozpowszechniona, szacuje się że może z jej powodu cierpieć nawet połowa naszego społeczeństwa. Częstość ich występowania zwiększyła się znacznie w ciągu ostatnich lat, co związane jest z rozwojem cywilizacyjnym: częściej korzystamy...

  Grzybica stóp - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Czynniki ryzyka sprzyjające powstawaniu grzybicy stóp

  Grzybica stóp jest bardzo powszechną dolegliwością, występuje najczęściej między wiekiem dojrzewania a 50. rokiem życia, częściej u mężczyzn niż u kobiet. Infekcje zwykle pojawiają się między palcami stóp, mogą również rozciągnąć się na podeszwę stopy...

  Grzybica stóp - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Grzybica stopy

  Grzybica stopy

  Stopa chorego na grzybicę stóp Zmiany skórne przy grzybicy to grudki i pęcherzyki po czasie zmieniające się w strupy.

  Przyczyny grzybicy

  Jak można zarazić się grzybicą?

  Grzybica stóp to częsta choroba skóry. Wygląda nieestetycznie, boli i wymaga długiego leczenia oraz ogromnej cierpliwości. Grzybica stóp to już choroba cywilizacyjna, ze względu na liczbę osób na nią chorujących. Badania dowodzą, iż około 15-30% dorosłych...

  Grzybica stóp - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Diagnostyka różnicowa grzybicy stóp

  Terminem „grzybica stóp" określa się choroby grzybicze skóry dotyczące podeszwowej powierzchni stóp, palców i fałdów międzypalcowych. Zakażenie najczęściej wywoływane jest przez grzyby z rodziny dermatofitów. Jest to jedna z najczęstszych form grzybiczych...

  Grzybica stóp - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Grzybica stóp i dłoni

  Objawy grzybicy mogą być początkowo trudne do rozpoznania, a nieleczona choroba może rozwijać się przez długi czas. Drobniutkie grzyby wywołujące chorobę mogą być przenoszone na sąsiednie okolice i powodować zarażenia w innych miejscach. Dlatego też...