Myconafine

zobacz opinie o produkcie »
Cena
25,83 zł
Forma
tabletki
Dawka
0,25 g
Ilość
56 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: PRETIUM FARM SP. Z O.O.

Myconafine - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Czy działanie tabletek Vibin Mini nie zostało osłabione prze lek na grzybicę paznokci?

Witam,od ponad miesiąca zażywam vibin mini. Obecnie jestem przy 9 tabletce drugiego opakowania. Jednocześnie zażywałam lek Myconafine na grzybicę paznokci, ale już od 3 dni tego leku nie przyjmuę. 2 dni temu ( w 12. dniu cyklu) współżyłam z chłopakiem i teraz moje pytanie - czy vibin działa tak jak należy? Czy jego działanie nie zostało osłabione przez Myconafine? W ulotce vibin mini nic nie jest napisane o działaniu terbinafiny,żeby miała...

Przewlekle spierzchnięte usta

Od 3 tygodni borykam się ze spierzchniętymi ustami .Dotychczasowe domowe sposoby nie pomogły tj. smarowanie miodem, pomadki nawilżające . Od wczoraj wcieram w usta witaminę A+E. Zastanawiałam sięczy leki które obecnie zażywam są tego powodem?Od dwóch lat zażywam bisokard 5mg, tamoxifen jestem pacjenta onkologiczną w 2011 roku usunięto mi guz piersi , Od września 2013r leczę grzybice...

Wyniki badań krwi i krwawienie po stsounku

Witam.Od jakiegoś czasu zauważalny jest u mnie spadek PLT(ostatnio 116 G/l, PDW 17,7 fl, P-LCR 48,8 %).W między czasie - 2 lata podwyższone D-dimery (920 ng/ml)- brałam Clexane, a po nim usg dopplerowskie nie wykazało skrzepów, a rok temu podwyższone miałam RF (15,5 lU/ml), jednak rentgen nie potwierdził zmian w płucach, ani stawach, usg brzucha w normie....

Ponowne rozpoczęcie stosowania tabletek antykoncepcyjnych od nowego cyklu

Dziękuję bardzo za odpowiedź. Udałam się do ginekologa,ponieważ nie byłam pewna czy Myconafine i Vibin mini działają jak należy. Na miejscu wykonano usg i lekarz stwierdził, że jestem akurat przed owulacją i ciąża byłaby wysoce prawdopodobna. Przypisał mi ellaone, kazał odstawić to opakowanie anty i zacząć od nowego opakowania od przyszłego cyklu. Czy 2tygodniowa przerwa w stosowaniu i zaczęciu nowego op. od nowego cyklu ma sens? czy antykoncepcja będzie wtedy działać wraz z pierwszą wziętą tab?

POKAŻ WIĘCEJ

Myconafine - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Myconafine - opis

Leczenie zakażeń grzybiczych skóry wrażliwych na terbinafinę, takich jak: grzybica tułowia, grzybica pachwin, grzybica stóp ( wywołanych przez dermatofity; patrz punkt 5.1), gdy leczenie to jest uzasadnione ze względu na umiejscowienie lub rozległość zakażenia.

Leczenie grzybiczych zakażeń paznokci (wrażliwych na terbinafinę) wywołanych przez dermatofity.

Uwaga: Terbinafina w postaci tabletek stosowanych doustnie nie jest skuteczna w leczeniu łupieżu pstrego. Należy brać pod uwagę oficjalne lokalne wytyczne, np. zalecenia narodowe dotyczące prawidłowego stosowania i przepisywania leków przeciwdrobnoustrojowych.

Myconafine - skład

Każda tabletka zawiera 250 mg terbinafiny ( Terbinafinum ) w postaci terbinafiny chlorowodorku.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Myconafine - dawkowanie

Droga podania: podanie doustne.

Czas leczenia zależy od wskazania i ciężkości zakażenia.

Dorośli:

250 mg raz na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 50 ml/min lub stężenie kreatyniny w surowicy większe niż 300 µmol/l) powinni otrzymywać połowę zwykle zalecanej dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby patrz pkt. 4.3 i 4.4.

Zakażenia skóry :

Zalecany okres leczenia grzybicy stóp, grzybicy tułowia i grzybicy pachwin wynosi od 2 do 4 tygodni. W przypadku grzybicy stóp ( międzypalcowej , podeszwowo/mokasynowego typu): zalecany okres leczenia może wynosić do 6 tygodni.

Całkowite ustąpienie objawów przedmiotowych i podmiotowych zakażenia może nie nastąpić do kilku tygodni od wyleczenia grzybicy.

1

Grzybica paznokci:

U większości pacjentów całkowite wyleczenie uzyskuje się po 6-12 tygodniach leczenia.

Grzybica paznokci rąk:

W większości przypadków w leczeniu zakażeń paznokci wystarcza 6-tygodniowy okres leczenia.

Grzybica paznokci stóp:

W większości przypadków zakażeń paznokci stóp wystarcza 12-tygodniowy okres leczenia, jakkolwiek u niektórych pacjentów może być konieczny 6-miesięczny okres leczenia.

U niektórych pacjentów z wolnym tempem wzrostu paznokci może być konieczny dłuższy okres leczenia. Całkowite ustąpienie objawów przedmiotowych i podmiotowych zakażenia może nie nastąpić do kilku tygodni od wyleczenia grzybicy, a dopiero po kilku miesiącach po zakończeniu leczenia. Odpowiada to czasowi potrzebnemu do odrośnięcia zdrowej płytki paznokciowej.

Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat)

Nie zaleca się stosowania doustnie terbinafiny u dzieci i młodzieży, ze względu na ograniczone dane dotyczące stosowania terbinafiny w tej grupie wiekowej.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Brak danych wskazujących na to, aby pacjenci w podeszłym wymagali innego dawkowania.

Myconafine - środki ostrożności

Przypadki cholestazy i zapalenia wątroby, występowały rzadko, zazwyczaj w czasie dwóch miesięcy po rozpoczęciu leczenia. Jeżeli u pacjenta wystąpią objawy przedmiotowe i podmiotowe sugerujące zaburzenie czynności wątroby, takie jak: świąd, nudności niewyjaśnionego pochodzenia, brak łaknienia lub uczucie zmęczenia, żółtaczka, wymioty, znużenie, ból brzucha, ciemno zabarwiony mocz lub jasno zabarwione stolce, należy wykonać badanie aktywności enzymów wątrobowych i przerwać leczenie terbinafiną (patrz punkt 4.8).

Badania farmakokinetyczne po podaniu pojedynczej dawki, wykazały że u pacjentów z wcześniej występującymi chorobami wątroby, klirens terbinafiny może być zmniejszony o 50% (patrz punkt 5.2). Nie zaleca się stosowania terbinafiny u pacjentów z przewlekłymi lub czynnymi chorobami wątroby, ponieważ nie przeprowadzono prospektywnych badań klinicznych.

Terbinafinę należy ostrożnie stosować u pacjentów z łuszczycą, ponieważ odnotowano bardzo rzadkie przypadki zaostrzenia łuszczycy.

Pacjenci przyjmujący terbinafinę, u których wystąpi wysoka gorączka lub ból gardła, powinni być badani ze względu na możliwość wystąpienia reakcji hematologicznych.

Terbinafina jest silnym inhibitorem izoenzymu CYP2D6, co należy wziąć pod uwagę w przypadku jednoczesnego stosowania terbinafiny z lekami metabolizowanymi przez ten izoenzym (patrz punkt 4.5). Konieczne może być dostosowanie dawki tych leków.

Myconafine - przedawkowanie

Opisano kilka przypadków przedawkowania (do 5 g). Objawami przedawkowania są: bóle głowy, nudności, bóle w nadbrzuszu i zawroty głowy.

Zalecane leczenie polega na eliminacji leku, przede wszystkim przez zastosowanie węgla aktywowanego oraz na objawowym leczeniu podtrzymującym.

Myconafine - przeciwskazania

Nadwrażliwość na terbinafinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciężkie zaburzenia czynności nerek.

Ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

Myconafine - działania niepożądane

Tabela 1

Działania niepożądane są uszeregowane według częstości ich występowania, poczynając od najczęściej występujących, zgodnie z następującą konwencją: bardzo często ( ³ 1/10), często ( ³ 1/100 do < 1/10), niezbyt często ( ³ 1/1000 do < 1/100), rzadko ( ³ 1/10000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/100000), nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: Zaburzenia hematologiczne, takie jak: neutropenia , agranulocytoza i trombocytopenia.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: Wystąpienie lub nasilenie objawów tocznia rumieniowatego skórnego lub tocznia rumieniowatego układowego, reakcje anafilaktyczne.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Często: Zmniejszenie apetytu.

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko: Depresja, lęk.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: Bóle głowy

Niezbyt często: Utrata smaku ( ageusia ), zaburzenia smaku ( dysgeusia )* Rzadko: Parestezja, hipoestezja , zawroty głowy.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: Niestrawność, uczucie pełności, nudności, łagodne bóle brzucha, biegunka.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Rzadko: Ciężkie zaburzenia czynności wątroby, w tym żółtaczka, cholestaza i zapalenie wątroby.

Jeśli rozwiną się objawy zaburzenia czynności, leczenie tabletkami zawierającymi terbinafinę należy przerwać (patrz także punkt 4.4). Bardzo rzadko: Ciężka niewydolność wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: Alergiczne reakcje skórne (wysypka, pokrzywka)

Rzadko: Ciężkie reakcje skórne (np. zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksycznorozpływna naskórka, nadwrażliwość na światło słoneczne i obrzęk naczynioruchowy. Jeśli wysypka się nasila leczenie terbinafiną należy przerwać.

Bardzo rzadko: Zaostrzenie łuszczycy, wypadanie włosów, obrzęk naczynioruchowy, ostra uogólniona osutka krostkowa.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości:

Rzadko: Bóle mięśni i bóle stawów. Objawy te mogą świadczyć o reakcjach nadwrażliwości związanych z reakcjami alergicznymi skóry.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rzadko: Złe samopoczucie, zmęczenie

* Zaburzenia smaku, w tym utrata smaku była obserwowana u około 0,6% pacjentów leczonych terbinafiną. Zwykle objawy te ustępują po odstawieniu leku. W pojedynczych przypadkach opisywano trwałe zaburzenia smaku. Wystąpiło bardzo niewiele ciężkich przypadków zmniejszenia łaknienia, prowadzącego do znacznej utraty masy ciała.

Myconafine - ciąża i karmienie piersią

Badania toksycznego działania na płód i badania płodności przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały działań niepożądanych (patrz punkt 5.3).

Ciąża:

Istnieją ograniczone doświadczenia dotyczące stosowania terbinafiny u kobiet w okresie ciąży. Terbinafiny nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba że jest to zdecydowanie konieczne.

Laktacja:

Terbinafina przenika do mleka kobiecego, dlatego matki karmiące piersią nie powinny stosować terbinafiny podczas karmienia piersią.

Myconafine - prowadzenie pojazdów

Terbinafina nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Myconafine - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Terbinafinum

  Substancja, która jest pochodną alliloaminy. Wykazuje działanie przeciwgrzybicze. Działa grzybobójczo na dermatofity, pleśnie i niektóre grzyby dimorficzne, na grzyby Candida i Malassezia w zależności od gatunku grzybobójczo lub grzybostatycznie. Stosowana jest w leczeniu zakażeń wywołanych dermatofitami, pleśniami oraz innymi grzybami skóry gładkiej, owłosionej (łupieżu) i paznokci.

  Dostępne opakowania
  Myconafine

  Myconafine

  tabletki - 56 tabl. - 0,25 g
  PRETIUM FARM SP. Z O.O.
  Myconafine

  Myconafine

  tabletki - 14 tabl. - 0,25 g
  PRETIUM FARM SP. Z O.O.
  25,83 zł
  Myconafine

  Myconafine

  tabletki - 28 tabl. - 0,25 g
  PRETIUM FARM SP. Z O.O.
  49,44 zł
  Powiązane artykuły
  Grzybica stóp - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, zapobieganie

  Grzybica mokasynowa

  Grzybica stóp, nazywana mokasynową lub złuszczającą, najczęściej dotyka młodych mężczyzn, szczególnie tych korzystających z publicznych basenów. Ta grzybica skóry stóp obejmuje podeszwy oraz brzegi stóp. Bardzo często, w przypadku tego rodzaju grzybicy,...

  Leczenie grzybicy

  Terbinafina w leczeniu grzybicy

  Terbinafina jest lekiem przeciwgrzybiczym z grupy alliloamin stosowanym w zakażeniach skóry gładkiej, skóry owłosionej i paznokci. Wykorzystywana jest m.in. do leczenia grzybicy stóp, grzybicy obrębnej pachwin, grzybicy tułowia czy zakażeń drożdżakowych...

  Problemy z dłońmi i stopami

  Problem ze stopami? Wypróbuj te naturalne metody leczenia (WIDEO)

  Problem ze stopami? Wypróbuj te naturalne metody leczenia (WIDEO)

  Grzybica, haluksy, odciski - to tylko niektóre problemy, jakie dotykają nasze stopy. Na szczęście można poradzić sobie z nimi naturalnymi metodami. Sprawdź, jakie domowe sposoby warto wypróbować. Problem ze stopami? Wypróbuj te naturalne metody...

  Przyczyny grzybicy

  Jak można zarazić się grzybicą?

  Grzybica stóp to częsta choroba skóry. Wygląda nieestetycznie, boli i wymaga długiego leczenia oraz ogromnej cierpliwości. Grzybica stóp to już choroba cywilizacyjna, ze względu na liczbę osób na nią chorujących. Badania dowodzą, iż około 15-30% dorosłych...

  Grzybica stóp - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, zapobieganie

  Diagnostyka różnicowa grzybicy stóp

  Terminem „grzybica stóp" określa się choroby grzybicze skóry dotyczące podeszwowej powierzchni stóp, palców i fałdów międzypalcowych. Zakażenie najczęściej wywoływane jest przez grzyby z rodziny dermatofitów. Jest to jedna z najczęstszych form grzybiczych...

  Grzybica stóp - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, zapobieganie

  Grzybica stopy

  Grzybica stopy

  Stopa chorego na grzybicę stóp Zmiany skórne przy grzybicy to grudki i pęcherzyki po czasie zmieniające się w strupy.

  Grzybica stóp - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, zapobieganie

  Czynniki ryzyka sprzyjające powstawaniu grzybicy stóp

  Grzybica stóp jest bardzo powszechną dolegliwością, występuje najczęściej między wiekiem dojrzewania a 50. rokiem życia, częściej u mężczyzn niż u kobiet. Infekcje zwykle pojawiają się między palcami stóp, mogą również rozciągnąć się na podeszwę stopy...

  Leczenie grzybicy

  Skuteczne leczenie grzybicy międzypalcowej

  Grzybica międzypalcowa to infekcja skóry stóp powodowana głównie przez Trichophyton mentagrophytes lub Epidermophyton floccosum. Jest to schorzenie bardzo powszechne. Ocenia się , że cierpi na nie około 20% populacji. Wśród osób regularnie uprawiających...