Terbisil

zobacz opinie o produkcie »
Cena
21,91 zł
Forma
tabletki
Dawka
0,25 g
Ilość
28 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.

Terbisil - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Bakteria E.coli na penisie

wykryto u mnie bak bakterie e coli na penisie. zrobiłem wymaz z antybiogramem. przyjąłem nastepujące leki: cipronex baktrim, biseptol, flucofast, zinnat, terbisil, mycosolon maść oraz okłady z gentamecyny i soli fizjologicznej.efektu niestety brak. antybiogram ampicylina I amoksycylina/kw klawelanowy I cefuroksym S(MIC 4) ceftazydym S(MIC<=1) gentamycyna S(MIC<=1) amikacyna S ciprofloksacyna S(MIC<=0.25) Trimetoprim/sulfametoksazol...

Wymaz z antybiogramem i leczenie bakterii E. coli na penisie

witam.od dłuższego czasu walczę z bakterią e coli na penisie. zrobiłem wymaz z antybiogramem i przyjąłem nastepujące leki:cipronex, flucofast, bactrim, biseptol, mycosolon zinnat, terbisil, gentamycyne z soląfizjologiczną i moczyłem w tym penisa. niestety brak efektów. antybiogram ampicylina I amoksycylina/kw klawulanowy I cefuroksym S(MIC4) Ceftazydym S(MIC<=1) gentamycyna S(MIC<=1) amikacyna S ciprofloksacyna...

Terbisil - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Terbisil - opis

Leczenie grzybiczych zakażeń skóry i paznokci wywołanych przez dermatofity z rodzaju Trichophyton (T.rubrum, T. mentagrophytes, T. verracosnm, T. violaceum) oraz Microsporum canis i Epidermophyton floccosum\

- grzybica paznokci spowodowana przez dermatofity,

- grzybicze zakażenia skóry wywołane przez dermatofity (grzybica owłosionej skóry głowy, grzybica stóp, grzybica tułowia i grzybica obrębna pachwin) oraz drożdżakowe zakażenia skóry wywołane przez Candida spp.

Wskazanie do leczenia doustnego w powyżej opisanych przypadkach zależy od umiejscowienia, ciężkości i rozległości zakażenia.

Uwaga: doustna postać terbinafiny jest nieskuteczna w leczeniu łupieżu pstrego.

Terbisil - skład

1 tabletka zawiera 250 mg terbinafiny (Terbinafinum) w postaci chlorowodorku terbinafiny.

Substancje pomocnicze, patrz: punkt 6.1.

Terbisil - dawkowanie

Dorośli

1 tabletka 250 mg raz na dobę.

Czas leczenia

Czas trwania leczenia uzależniony jest od wskazania i nasilenia zakażenia. Grzybica paznokci

Czas trwania leczenia u większości pacjentów wynosi od 6 tygodni do 3 miesięcy. Leczenia trwającego krócej niż 3 miesiące można się spodziewać u pacjentów z grzybicą paznokci palców rąk, grzybicą paznokci palców stóp nie obejmującą paznokcia dużego palucha oraz u pacjentów młodszych. W leczeniu grzybiczych zakażeń dużego palucha trzymiesięczny okres leczenia jest zazwyczaj wystarczający, choć u niektórych pacjentów leczenie może trwać 6 miesięcy i dłużej. Konieczność prowadzenia przedłużonego leczenia ma miejsce zwłaszcza u pacjentów z powolnym odrostem płytki paznokciowej podczas pierwszych tygodni terapii.

Zmiany wyglądu płytki paznokciowej, inne objawy przedmiotowe oraz objawy podmiotowe zakażenia mogą się utrzymywać jeszcze przez kilka tygodni po wyleczeniu zakażenia.

Grzybica stóp (typ międzypalcowy, podeszwowy / mokasynowy) Zalecany czas leczenia wynosi od 2 do 6 tygodni.

Grzybica tułowia, grzybica obrębna pachwin Zalecany czas leczenia wynosi od 2 do 4 tygodni.

Grzybica owłosionej skóry głowy Zalecany czas leczenia wynosi 4 tygodnie.

Drożdżyca skóry

Najczęściej czas leczenia wynosi od 2 do 4 tygodni.

Sposób podawania

Tabletki stosuje się raz na dobę. Można je podawać niezależnie od posiłków, gdyż pokarm nie wpływa na wchłanianie terbinafiny.

W celu zapobieżenia ponownemu zakażeniu (np. od bielizny, skarpetek, butów) podczas i po leczeniu niezbędne jest przestrzeganie przez pacjenta zasad higieny.

Dzieci

Nie ma danych dotyczących stosowania u dzieci i dlatego nie zaleca się stosowania w tej grupie wiekowej.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma dowodów wskazujących, że u pacjentów w podeszłym wieku konieczne jest stosowanie innych dawek lub występują u nich inne objawy niepożądane niż u pacjentów młodszych. W razie przepisania tabletek osobom w podeszłym wieku należy wziąć pod uwagę istniejące wcześniej zaburzenia czynności wątroby lub nerek

Pacjenci z niewydolnością nerek i wątroby

Pacjenci z klirensem kreatyniny poniżej 50 ml/min lub stężeniem kreatyniny w surowicy krwi wyższym niż 300 mc.mol/1 powinni otrzymywać pół tabletki (125 mg) raz na dobę. Taką samą dawkę zaleca się u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Terbisil - środki ostrożności

W rzadkich przypadkach podczas leczenia terbinafiną obserwowano przypadki cholestazy i zapalenia wątroby, zazwyczaj w ciągu dwóch pierwszych miesięcy terapii. Hepatotoksyczne działanie terbinafiny może wystąpić zarówno u pacjentów ze zdrową wątrobą, jak i u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby występującymi przed rozpoczęciem leczenia. Badania farmakokinetyki terbinafiny po zastosowaniu pojedynczej dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby wykazały zmniejszenie klirensu leku o 50%. Nie przeprowadzono badań prospektywnych nad stosowaniem terbinafiny u pacjentów z ostrą lub przewlekłą chorobą wątroby, dlatego nie zaleca się stosowania terbinafiny u tych osób.

Przed rozpoczęciem leczenia terbinafiną zaleca się oznaczenie w osoczu aktywności aminotransferaz A1AT i AspAT. Badanie aktywności enzymów wątrobowych należy powtórzyć u osób leczonych doustnie terbinafiną przez okres ponad 6 tygodni; w razie dalszego leczenia badanie czynności wątroby należy regularnie powtarzać. Pacjentów leczonych terbinafiną należy uprzedzić o konieczności poinformowania lekarza, jeśli wystąpią takie objawy, jak: utrzymujące się mdłości z niewiadomego powodu, zmniejszenie łaknienia lub osłabienie, żółtaczka, wymioty, uczucie zmęczenia, ból w prawym podżebrzu, świąd, ciemne zabarwienie moczu i blade stolce. U pacjentów, u których wystąpiły powyższe objawy, należy odstawić terbinafmę oraz niezwłocznie ocenić czynność wątroby (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 50 ml/min lub stężenie kreatyniny w surowicy powyżej 300 mcmol/1) powinni otrzymywać połowę normalnej dawki.

Należy zachować ostrożność podczas leczenia terbinafiną pacjentów z łuszczycą, gdyż zgłoszono bardzo rzadkie przypadki zaostrzenia łuszczycy u takich pacjentów.

Jeśli u pacjenta leczonego terbinafiną wystąpi gorączka lub ból gardła, należy dokonać oceny parametrów hematologicznych.

U pacjentów z obniżoną odpornością należy kontrolować liczbę krwinek białych, gdyż w czasie leczenia terbinafiną może wystąpić limfopenia.

Terbisil - przedawkowanie

Opisano kilka przypadków przedawkowania (do 5 g), które wywołało bóle głowy, nudności, bóle w nadbrzuszu i zawroty głowy.

Zalecane leczenie przedawkowania polega na eliminacji leku z ustroju, przede wszystkim poprzez podanie węgla aktywowanego oraz ewentualne zastosowanie objawowego leczenia podtrzymującego.

Terbisil - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na terbinafmę lub dowolną substancję pomocniczą preparatu. Stosowanie u dzieci (brak doświadczeń). Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność wątroby.

Terbisil - działania niepożądane

Działania niepożądane są zazwyczaj łagodne do umiarkowanych i przemijające. Działania niepożądane (Tabela 1) pogrupowano pod względem częstości występowania, rozpoczynając od najczęściej występujących działań niepożądanych, jak poniżej: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100, < 1/10); niezbyt często (> 1/1000, < 1/100); rzadko (> 1/10 000, < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000), łącznie z pojedynczymi przypadkami.

Tabela 1

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo

Neutropenia, agranulocytoza, trombocytopenia.

rzadko:

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo

Reakcje rzekomoanafilaktyczne (w tym obrzęk

rzadko:

naczynioruchowy), skórny i układowy liszaj rumieniowaty.

Zaburzenia układu nerwowego

Często:

Ból głowy

Niezbyt

Zaburzenia smaku do utraty smaku włącznie, ustępujące

często:

zazwyczaj w czasie kilku tygodni po zaprzestaniu leczenia.

Notowano pojedyncze przypadki długotrwałych zaburzeń

smaku. Przypadki zmniejszonego spożycia pokarmów

prowadzące do znaczącej utraty masy ciała.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo

Uczucie pełności, utrata apetytu, niestrawność, nudności,

często:

słabe bóle brzucha, biegunka.

Zaburzenia wątroby

i dróg żółciowych

Rzadko:

Zaburzenia czynności wątroby i dróg żółciowych (głównie

cholestatyczne), w tym bardzo rzadkie przypadki ciężkiej

niewydolności wątroby (niektóre zakończone śmiercią lub

wymagające przeszczepu wątroby).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo

Łagodne postacie odczynów skórnych (wysypka,

często:

pokrzywka).

Bardzo

Ciężkie odczyny skórne (np. zespół Stevensa-Johnsona,

rzadko:

martwica toksyczno-rozpływna naskórka, ostra uogólniona

wysypka krostowata) *.

Pojawienie się wykwitów skórnych łuszczycopodobnych lub

zaostrzenie łuszczycy.

Łysienie, chociaż nie ustalono związku przyczynowego.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Bardzo

Reakcje ze strony układu mięśniowo-szkieletowego (bóle

często:

stawów, bóle mięśni).

Zaburzenia ogólne

Bardzo

Zmęczenie.

rzadko:

* W przypadku wystąpienia nasilającej się wysypki skórnej, leczenie produktem Terbisil należy przerwać.

Terbisil - ciąża i karmienie piersią

Badania wpływu toksycznego na płód oraz badania płodności u zwierząt otrzymujących terbinafmę nie wykazały jej szkodliwego efektu. Jednak ze względu na bardzo ograniczone doświadczenie klinicznego ze stosowaniem terbinafmy u kobiet ciężarnych terbinafmę można stosować w ciąży tylko w przypadku zdecydowanej konieczności.

Terbinafina przenika do mleka kobiecego, dlatego kobiety przyjmujące terbinafmę nie powinny karmić piersią.

Terbisil - prowadzenie pojazdów

Produkt leczniczy Terbisil nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Terbisil - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Terbinafini hydrochloridum

  Terbinafina to substancja lecznicza o działaniu przeciwgrzybiczym. Stosowana doustnie i miejscowo na grzybicę skóry. Uszkadza ścianę komórkową grzyba.

  Dostępne opakowania
  Terbisil

  Terbisil

  tabletki - 28 tabl. - 0,25 g
  GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.
  Terbisil

  Terbisil

  tabletki - 14 tabl. - 0,25 g
  GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.
  21,91 zł
  Powiązane artykuły
  Leczenie grzybicy

  Przeciwgrzybicze właściwości olejku lawendowego

  Journal of Medical Microbiology opublikował wyniki badań wskazujących, iż lawendowy olejek eteryczny może okazać się pomocny w leczeniu infekcji opornych na leki przeciwgrzybicze. Wykazuje on właściwości przeciwgrzybicze w walce z odmianami grzybów odpowiedzialnych...

  Łupież pstry - przyczyny i objawy, diagnostyka, profilaktyka i leczenie

  Łupież pstry - przyczyny, objawy, leczenie

  Łupież pstry - przyczyny, objawy, leczenie

  Łupież pstry to powierzchniowe zakażenie naskórka, którego objawami są żółtobrunatne plamy, znajdujące się w okolicach szyi, karku i klatki piersiowej. Wykrycie tej odmiany grzybicy skóry następuje, gdy zmienione okolice zostaną posmarowane jodyną. Wtedy...

  Łupież pstry - przyczyny i objawy, diagnostyka, profilaktyka i leczenie

  Diagnostyka i leczenie łupieżu pstrego

  Łupież pstry to rodzaj grzybicy skóry objawiającej się wysypką na klatce piersiowej, szyi i plecach. Oprócz nieestetycznego wyglądu i sporadycznego swędzenia, łupież pstry nie ma poważniejszych objawów i jest niegroźny dla zdrowia. Ale jak go rozpoznać...

  Łupież pstry - przyczyny i objawy, diagnostyka, profilaktyka i leczenie

  Objawy łupieżu pstrego

  Objawy łupieżu pstrego to najczęściej kilkumilimetrowe żółtobrunatne plamy, które występują w okolicach karku, klatki piersiowej i pleców. To powierzchniowe zakażenie naskórka jest mało estetyczne, nie podlega działaniu promieni słonecznych i - jak każda...

  Badania

  Sposoby pobierania materiału do badania mykologicznego

  Sposoby pobierania materiału do badania mykologicznego

  Diagnostyka mykologiczna jest przeprowadzana w celu postawienia trafnego rozpoznania obecności grzybicy oraz zastosowania odpowiedniego leczenia w wystarczających dawkach. W przypadku grzybic wywołanych przez grzyby drożdżopodobne określa się niemal zawsze...

  Problemy z dłońmi i stopami

  Grzybica stóp i paznokci

  Grzybica stóp i paznokci to wstydliwa, przykra i nieestetyczna dolegliwość. Trzeba się jednak przełamać i pójść do dermatologa, gdyż nieleczona grzybica może prowadzić do powikłań i infekcji wtórnych. Co więcej, może także przenosić się na osoby z otoczenia...

  Drożdżyca - przyczyny, objawy, zapobieganie, leczenie

  Drożdżyca przydatków skórnych

  Grzybica przydatków skórnych to grupa chorób obejmująca zakażenia grzybicze skóry owłosionej głowy i paznokci. Są to zakażenia, wywołane głównie przez dermatofity z rodzajów Trichophyton, Microsporum i Epidermophyton. Mechanizm, prowadzący do grzybicy...

  Leczenie grzybicy

  Skuteczne leczenie grzybicy międzypalcowej

  Grzybica międzypalcowa to infekcja skóry stóp powodowana głównie przez Trichophyton mentagrophytes lub Epidermophyton floccosum. Jest to schorzenie bardzo powszechne. Ocenia się , że cierpi na nie około 20% populacji. Wśród osób regularnie uprawiających...

  Grzybica stóp - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Komplikacje grzybicy stóp

  Gdy twoje stopy zaczynają swędzieć, a wkrótce również piec oraz pojawiają się na nich pęcherze prawdopodobnie masz grzybicę stóp. Leczenie grzybicy stóp jest najefektywniejsze, gdy zacznie się je wcześnie. Jednak w niektórych przypadkach, gdy leczenie...