Rocuronium Tamarang

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do wstrzykiwań i infuzji
Dawka
0,01 g/ml
Ilość
10 fiol.a 5ml
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: TAMARANG S.A.

Rocuronium Tamarang - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Rocuronium Tamarang - ulotka preparatu

Rocuronium Tamarang - opis

Rocuronium Tamarang jest wskazany jako lek pomocniczy w znieczuleniu ogólnym w celu ułatwienia intubacji dotchawiczej podczas wprowadzenia do znieczulenia w planowych i nagłych przypadkach oraz w celu zwiotczenia mięśni szkieletowych podczas zabiegów chirurgicznych.

Jest on również wskazany jako lek pomocniczy do krótkotrwałego stosowania w oddziałach intensywnej opieki medycznej (np. w celu ułatwienia intubacji), . Patrz również punkt 4.2 i 5.1.

Rocuronium Tamarang - skład

Jeden ml Rocuronium Tamarang zawiera 10 mg rokuroniowego bromku.

Każda fiolka o pojemności 5 ml zawiera 50 mg rokuroniowego bromku. Każda fiolka o pojemności 10 ml zawiera 100 mg rokuroniowego bromku

Substancje pomocnicze: sód 1,6 - 3,7 mg/ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych podano w punkcie 6.1.

Rocuronium Tamarang - dawkowanie

Tak jak w przypadku innych leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, Rocuronium Tamarang należy podawać wyłącznie przez lub pod nadzorem doświadczonych klinicystów znających działanie i sposób stosowania tych produktów leczniczych.

Tak jak w przypadku innych leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, dawkowanie Rocuronium Tamarang należy dostosować indywidualnie do każdego pacjenta. Dawka powinna zostać określona z uwzględnieniem metody znieczulenia i przewidywanego czasu trwania zabiegu chirurgicznego, metody wprowadzania w stan uspokojenia polekowego i przewidywanego czasu trwania wentylacji mechanicznej, możliwych oddziaływań z innymi produktami leczniczymi podawanymi jednocześnie pacjentowi oraz stanu pacjenta.

Zaleca się stosowanie odpowiedniej techniki monitorowania funkcji złącza nerwowo-mięśniowego w celu oceny blokady nerwowo-mięśniowej oraz procesu jej ustępowania.

Wziewne leki znieczulające wzmagają działanie zwiotczające Rocuronium Tamarang.

Działanie to staje się jednak istotne podczas znieczulania w warunkach klinicznych wówczas, kiedy stężenia lotnych leków znieczulających w tkance osiągną stężenie niezbędne do wystąpienia takiego wzajemnego oddziaływania. Dlatego też w trakcie długotrwałych zabiegów (trwających ponad 1 godzinę) pod znieczuleniem wziewnym (patrz punkt 4.5) należy regulować ilość podawanego Rocuronium Tamarang zmniejszając wielkość dawek podtrzymujących i częstość ich podawania, bądź też zmniejszając szybkość infuzji Rocuronium Tamarang.

W przypadku dorosłych pacjentów, poniższe zalecenia dotyczące dawkowania mogą służyć jako ogólne wytyczne do intubacji dotchawiczej i zwiotczania mięsni w krótko- i długotrwałych zabiegach chirurgicznych oraz w oddziałach intensywnej opieki medycznej.

Zabiegi chirurgiczne

Intubacja dotchawicza

Standardowa dawka bromku rokuronium do intubacji dotchawiczej w trakcie rutynowego znieczulania wynosi 0,6 mg /kg mc., co pozwala osiągnąć w ciągu 60 sekund warunki odpowiednie do wykonania intubacji u prawie każdego pacjenta.

W celu ułatwienia intubacji dotchawiczej w trakcie szybkiej indukcji znieczulenia zaleca się dawkę wynosząca 1,0 mg /kg mc., bromku rokuronium, która u prawie wszystkich pacjentów pozwala osiągnąć warunki odpowiednie do wykonania intubacji w ciągu 60 sekund. Jeżeli podczas szybkiej indukcji znieczulenia stosuje się dawkę wynoszącą 0,6 mg /kg mc., bromku rokuronium wówczas zaleca się wykonanie intubacji pacjenta 90 sekund po jej podaniu.

Więcej informacji na temat stosowania bromku rokuronium podczas szybkiej indukcji znieczulenia u pacjentek poddawanych zabiegowi cesarskiego cięcia zamieszczono w punkcie 4.6.

Większe dawki

Badania kliniczne nie wskazują na większą częstotliwość ani intensywność objawów sercowonaczyniowych u pacjentów, u których z indywidualnych powodów zdecydowano się na podanie większej dawki produktu leczniczego, do 2 mg/kg mc. bromku rokuronium.. Stosowanie większych dawek bromku rokuronium przyspiesza i wydłuża jego działanie (patrz punkt 5.1).

Dawki podtrzymujące

Zalecana dawka podtrzymująca to 0,15 mg/kg mc. bromku rokuronium; w przypadku długotrwałego znieczulenia wziewnego należy ją zmniejszyć do 0,075 - 0,1 mg/kg mc. bromku rokuronium. Dawki podtrzymujące najlepiej podawać wówczas, kiedy gdy reakcja skurczowa mięśni na bodziec powróciła do 25% kontrolnej wysokości pobudzenia, lub kiedy zaobserwowano odpowiedź na 2 - 3 pobudzenia kontrolne (podczas stymulacji ciągiem czterech pobudzeń).

Ciągła infuzja

W przypadku podawania bromku rokuronium metodą ciągłej infuzji dożylnej, zaleca się podanie dawki nasycającej wynoszącej 0,6 mg/kg mc. bromku rokuronium, a następnie, kiedy blokada nerwowomięśniowa zacznie ustępować, rozpoczęcie podawania produktu drogą infuzji dożylnej. Szybkość infuzji należy dostosować tak, aby utrzymać odpowiedź na stymulację impulsem na poziomie 10% kontrolnej wysokości pobudzenia, bądź też uzyskać 1 - 2 odpowiedzi na pobudzenia kontrolne (przy stymulacji ciągiem czterech pobudzeń).

W przypadku osób dorosłych znieczulanych dożylnie, szybkość infuzji wymagana do utrzymania blokady nerwowo-mięśniowej waha się między 0,3 a 0,6 mg/kg/h (300-600 mikrogramów/kg/h), podczas gdy u osób dorosłych znieczulanych wziewnie wymagana szybkość infuzji waha się od 0,3 do 0,4 mg/kg/h. Konieczne jest stałe monitorowanie blokady nerwowo-mięśniowej, ponieważ wymagana szybkość infuzji różni się w zależności od konkretnego pacjenta i stosowanej metody znieczulania.

Dawkowanie u pacjentek w ciąży

U pacjentek poddających się zabiegowi cesarskiego cięcia zaleca się stosowanie dawki nie przekraczającej 0,6 mg bromku rokuronium na kilogram masy ciała, gdyż w tej grupie pacjentek nie badano skutków dawki 1,0 mg/kg masy ciała.

U pacjentek otrzymujących sole magnezu z powodu zatrucia ciążowego ustępowanie blokady nerwowomięśniowej wywołanej przez leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe może być hamowane lub niewystarczające, ponieważ sole magnezu nasilają blokadę. Z tego względu dawkę bromku rokuronium należy u tych pacjentek zmniejszyć i dostosowywać do reakcji skurczowej na bodziec.

Dzieci i młodzież

W przypadku niemowląt (28 dni - 23 miesiące), dzieci (2-11 lat) i młodzieży (12-18 lat), zalecana dawka do intubacyji podczas rutynowego znieczulenia oraz dawka podtrzymująca są podobne, jak w przypadku dorosłych.

Szybkość ciągłej infuzji u młodzieży, z wyjątkiem dzieci, jest taka sama, jak u dorosłych. W przypadku dzieci mogą być konieczne zwiększenie szybkości infuzji. Początkowa szybkość infuzji zalecana dla dzieci jest taka sama, jak w przypadku dorosłych, i należy ją dostosować tak, aby utrzymać odpowiedź na stymulację impulsem na poziomie 10% kontrolnej wysokości pobudzenia, bądź też uzyskać 1 - 2 odpowiedzi na pobudzenia kontrolne (podczas stymulacji ciągiem czterech pobudzeń).

Brak jest wystarczających danych do sformułowania zaleceń dotyczących dawkowania bromku rokuronium noworodkom (0 -1 miesiąc).

Doświadczenie dotyczące stosowania bromku rokuronium podczas szybkiej indukcji znieczulenia u dzieci i młodzieży są ograniczone. Z tego powodu nie zaleca się stosowania bromku rokuronium do ułatwiania intubacji u dzieci i młodzieży poddawanych znieczuleniu metodą szybkiej indukcji.

Pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby i (lub) dróg żółciowych i (lub) niewydolnością nerek

Standardowa dawka intubacyjna dla pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z chorobą wątroby i (lub) przewodów żółciowych i (lub) niewydolnością nerek poddawanych rutynowemu znieczuleniu wynosi 0,6 mg/kg mc. bromku rokuronium. Również podanie dawki 0,6 mg/kg mc. należy rozważyć w przypadku wprowadzenia do znieczulenia w stanach nagłych u pacjentów, u których spodziewane jest przedłużone działanie produktu, ale nie można uzyskać odpowiednich warunków do intubacji przed upływem 90 sekund po podaniu bromku rokuronium. W przypadku takich pacjentów, niezależnie od zastosowanej techniki znieczulania, dawka podtrzymująca to 0,075 - 0,1 mg/kg mc. bromku rokuronium, a zalecana prędkość infuzji wynosi 0,3 - 0,4 mg/kg/h (patrz również infuzja ciągła).

Pacjenci z nadwagą i otyłością

Dawki stosowane u pacjentów z nadwagą lub otyłością (zdefiniowanych jako pacjenci, których masa ciała przekracza prawidłową masę ciała o 30%) należy zredukować uwzględniając beztłuszczową masę ciała.

Zabiegi wykonywane w oddziale intensywnej opieki medycznej

Intubacja dotchawicza

Do intubacji dotchawiczej stosuje się te same dawki, jak opisane powyżej dla zabiegów chirurgicznych.

Rocuronium Tamarang nie jest zalecany do ułatwiania wentylacji mechanicznej na oddziałach intensywnej terapii z powodu braku danych na temat jego bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w takich warunkach. Sposób podania

Niniejszy produkt medyczny jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Wszelkie pozostałości roztworu należy wyrzucić.

Rocuronium Tamarang podaje się dożylnie jako bolus lub infuzja ciągła (patrz punkt 6.6).

Rocuronium Tamarang - środki ostrożności

Bromek rokuronium należy podawać wyłącznie przez doświadczony personel znający zastosowanie leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Należy zapewnić natychmiastową dostępność urządzeń i personelu potrzebnych do wykonania intubacji dotchawiczej i prowadzenia sztucznej wentylacji.

Rocuronium Tamarang powoduje zwiotczenie mięśni oddechowych, dlatego też pacjenci poddawani działaniu tego produktu wymagają wspomagania czynności oddechowych do czasu odzyskania przez nich zdolności do samodzielnego oddychania.

Tak, jak przy wszystkich lekach blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, należy przewidzieć wystąpienie trudności podczas intubacji, szczególnie podczas stosowania techniki szybkiej indukcji znieczulenia.

Podobnie jak w przypadku innych leków zwiotczających mięśnie, znane są przypadki występowania resztkowej blokady nerwowo-mięśniowej po zastosowaniu Rocuronium Tamarang. Aby zapobiec powikłaniom wynikającym z resztkowej blokady nerwowo-mięśniowej, zaleca się usuwanie rurki intubacyjnej dopiero po dostatecznym ustąpieniu blokady nerwowo-mięśniowej u pacjenta. Należy również uwzględnić inne czynniki mogące powodować resztkową blokadę nerwowo-mięśniową w fazie pooperacyjnej po ekstubacji (takie jak wzajemne oddziaływania leków lub stan pacjenta). Jeżeli standardowo nie jest stosowany żaden lek odwracający blokadę nerwowo-mięśniową, należy rozważyć jego użycie, szczególnie w przypadkach zwiększonego prawdopodobieństwa wystąpienia blokady resztkowej.

Podawanie leków zwiotczających mięśnie może powodować wystąpienie reakcji anafilaktycznych. Należy zawsze zabezpieczyć się na wypadek konieczności złagodzenia takich reakcji. Specjalne środki ostrożności należy zachować szczególnie w przypadku wcześniejszego wystąpienia reakcji anafilaktycznych po podaniu leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, ponieważ istnieją doniesienia o krzyżowych reakcjach alergicznych na leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe.

Rokuronium może przyspieszyć akcję serca.

Ogólnie zauważono, że po długotrwałym stosowaniu leków zwiotczających mięśnie w oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM) może występować przedłużone zwiotczenie mięśni i (lub) osłabienie mięśni szkieletowych. Aby łatwiej zapobiegać ewentualnemu przedłużonemu utrzymywaniu się blokady nerwowo-mięśniowej i (lub) przedawkowaniu, zdecydowanie zaleca się monitorowanie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego przez cały czas stosowania leków zwiotczających mięśnie. Oprócz tego pacjenci powinni być poddawani działaniu odpowiednich środków znieczulających i uspakajających. Ponadto, skuteczne dawki blokerów nerwowo-mięśniowych u poszczególnych pacjentów należy dostosowywać indywidualnie przez lub pod nadzorem doświadczonych klinicystów znających działanie tych produktów leczniczych oraz odpowiednie techniki monitorowania przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.

Regularnie pojawiają się doniesienia o występowaniu miopatii po długotrwałym podawaniu na oddziale intensywnej opieki medycznej innych niedepolaryzujących blokerów nerwowo-mięśniowych w trakcie terapii kortykosteroidowej. Dlatego też w przypadku pacjentów otrzymujących równocześnie leki zwiotczające mięśnie jak i kortykosteroidy należy jak najwięcej skrócić okres podawania wspomnianych leków zwiotczających mięśnie.

Jeżeli na potrzeby intubacji stosuje się suksametonium (sukcynylocholinę), podawanie Rocuronium Tamarang należy opóźnić do momentu ustąpienia u pacjenta klinicznych objawów blokady nerwowomięśniowej wywołanej przez suksametonium.

Na właściwości farmakokinetyczne i (lub) farmakodynamiczne Rocuronium Tamarang mogą wpłynąć następujące czynniki:

Zaburzenia wątroby i (lub) dróg żółciowych oraz niewydolność nerek

Bromek rokuronium wydalany jest w moczu i z żółcią, z tego względu produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u pacjentów z klinicznie istotnymi zaburzeniami czynnościwątroby i (lub) dróg żółciowych i (lub) z niewydolnością nerek. W tych grupach pacjentów zaobserwowano przedłużone działanie bromku rokuronium podawanego w dawce 0,6 mg/kg mc.

Spowolnion y przepływ krwi

Uwarunkowania związane ze spowolnieniem krążenia, takie jak choroby układy sercowo-naczyniowego, podeszły wiek i obrzęk powodujące zwiększoną objętość dystrybucji, mogą przyczynić się do wolniejszego działania produktu. Czas działania produktu może również ulec przedłużeniu na skutek zmniejszonego klirensu osoczowego.

Choroba nerwów i mięśni

Podobnie jak inne leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, Rocuronium Tamarang należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z chorobą nerwowo-mięśniową lub po przebytym zapaleniu istoty szarej rdzenia, ponieważ mogą one przyczyniać się do znacznej zmiany reakcji takich pacjentów na leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Skala i kierunek takiej zmiany mogą być bardzo zróżnicowane. U pacjentów z miastenią rzekomoporaźną lub zespół miasteniczny (EatonaLamberta) nawet niewielkie dawki Rocuronium Tamarang mogą mieć silne działanie, dlatego dawkowanie Rocuronium Tamarang należy dostosować do uzyskania odpowiedzi na działanie..

Hipotermia

W przypadku, gdy zabieg chirurgiczny wykonywany jest w obniżonej temperaturze, działanie blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe produktu Rocuronium Tamarang jest zwiększone i wydłużone.

Otyłość

Podobnie, jak inne leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, Rocuronium Tamarang może wydłużać działanie blokujące połączenia nerwowo-mięśniowe i okres ustępowania bloku u otyłych pacjentów, gdy produkt leczniczy podawany jest w dawkach obliczonych na podstawie aktualnej masy ciała.

Oparzenia

Wiadomo, że u pacjentów z oparzeniami rozwija się oporność na działanie niedepolaryzujących leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Zaleca się dostosowanie dawki leku do uzyskanego działania terapeutycznego.

Czynniki mogące nasilać działanie Rocuronium Tamarang

Hipokaliemia (np. po ciężkich wymiotach, biegunce i leczeniu moczopędnym), hipermagnezemia, hipokalcemia (po masywnych transfuzjach), hipoproteinemia, odwodnienie, kwasica, hiperkapnia, kacheksja.

Należy w miarę możliwości skorygować ciężkie zaburzenia równowagi elektrolitowej, zmiany pH krwi i odwodnienie.

Jedna dawka niniejszego produktu leczniczego zawiera poniżej 1 milimola (23 mg) sodu, czyli zasadniczo " nie zawiera sodu".

Rocuronium Tamarang - przedawkowanie

W przypadku przedawkowania i przedłużającej się blokady nerwowo-mięśniowej, pacjent powinien nadal korzystać ze wspomagania oddechu i otrzymywać środki uspakajające. Wraz z początkiem samoistnego ustępowania blokady należy rozpocząć podawanie inhibitora acetylocholinoesterazy (np. neostygminę, edrofonium, pirydostygminę) w odpowiednich dawkach. Jeżeli podanie leku hamującego działanie acetylocholinoesterazy nie odwróci nerwowo-mięśniowego działania Rocuronium Tamarang, należy kontynuować wentylowanie pacjenta to momentu odzyskania przez niego zdolności do samodzielnego oddychania. Podawanie powtórnych dawek inhibitora acetylocholinoesterazy może być niebezpieczne.

Podczas badań na zwierzętach poważne zahamowanie czynności układu sercowo-naczyniowego, prowadzące ostatecznie do zapaści serca, nie wystąpiło do momentu podania łącznej dawki wynoszącej 750 x ED90 (135 mg kg/mc. bromku rokuronium).

Rocuronium Tamarang - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na rokuronium, jony bromkowe lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Rocuronium Tamarang - działania niepożądane

Poniżej wymieniono niekorzystne reakcje według organów i częstości występowania. Częstości ich występowania zdefiniowane są następująco:

Bardzo często

(≥ 1/10)

Często

(≥ 1/100, < 1/10)

Niezbyt często

(≥ 1/1 000, < 1/100)

Rzadko

(≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Bardzo rzadko

(< 1/10 000)

Nieznane

(których częstości występowania nie można oszacować

na podstawie dostępnych danych)

Najczęściej występujące niepożądane reakcje na produkt obejmują ból/odczyn w miejscu wkłucia, zmiany oznak czynności życiowych oraz przedłużający się blok nerwowo-mięśniowy. Poważne niekorzystne reakcje zgłaszane najczęściej podczas badań prowadzonych po wprowadzeniu produktu do obrotu to 'reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne' oraz związane z nimi objawy. Patrz również objaśnienia pod tabelą.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko:

• reakcja anafilaktyczna, np. "wstrząs anafilaktyczny"

• reakcja anafilaktoidalna, np. "wstrząs anafilaktoidalny"

• nadwrażliwość Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo rzadko:

• porażenie wiotkie

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko:

• tachykardia Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko:

• niedociśnienie tętnicze

• zapaść krążeniowa i wstrząs krążeniowy

• zaczerwienienie skóry

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko:

• skurcz oskrzeli

Nieznana:

• bezdech

• niewydolność oddechowa Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko:

• wysypka, rumień

• obrzęk naczynioruchowy

• pokrzywka

• świąd

• wykwity

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Nieznana:

• osłabienie mięśni

• miopatia steroidowa (patrz punkt 4.4) Zaburzenia ogólne i zmiany w miejscu podania

Bardzo często:

• ból i (lub) odczyn w miejscu podania

Bardzo rzadko:

• obrzęk twarzy

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Bardzo rzadko:

• przedłużający się blok nerwowo-mięśniowego

• opóźnione ustępowanie znieczulenia

• zaburzenia dróg oddechowych związane ze znieczuleniem

Anafilaksja

Istnieją doniesienia, chociaż bardzo rzadkie, o poważnych reakcjach anafilaktycznych po zastosowaniu leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, w tym Rocuronium Tamarang. Do reakcji anafilaktycznych/anafilaktoidalnych należą: skurcz oskrzeli, zmiany w układzie sercowo-naczyniowym (np. niedociśnienie, tachykardia, zapaść krążeniowa/wstrząs krążeniowy) oraz zmiany skórne (np. obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka). W niektórych przypadkach takie reakcje prowadziły do zgonu. Ze względu na możliwą intensywność wspomnianych reakcji należy zawsze zakładać możliwość ich wystąpienia i podejmować odpowiednie środki ostrożności.

Wiadomo, iż leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe mogą powodować uwalnianie histaminy, zarówno lokalnie w miejscu wkłucia, jak i ogólnoustrojowo, dlatego też podając te produkty lecznicze należy zawsze uwzględniać możliwość wystąpienia świądu i zarumienienia w miejscu wkłucia i (lub) uogólnionych reakcji histaminowych (anafilaktoidalnych) (patrz również reakcje anafilaktyczne opisane powyżej).

Podczas badań klinicznych zaobserwowano jedynie niewielkie zwiększenie średniego stężenia histaminy w osoczu po szybkim podaniu w formie bolusa 0,3 - 0,9 mg/kg mc. bromku rokuronium.

Przedłużająca się blokada nerwowo-mięśniowa

Najczęstszą niepożądaną reakcją na niedepolaryzujące blokery jest nadmierne przedłużanie się farmakologicznego działania produktu. Może ona przybierać różne formy, od osłabienia mięśni szkieletowych do poważnego i długotrwałego paraliżu powodującego niewydolność oddechową lub bezdech.

Miopatia

Istnieją doniesienia o występowaniu miopatii po stosowaniu różnych leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe na oddziale intensywnej opieki medycznej w połączeniu z kortykosteroidami (patrz punkt 4.4).

Reakcje w miejscu wkłucia

Pacjenci znieczulani metodą szybkiej indukcji zgłaszali ból w momencie wkłucia, szczególnie wtedy, kiedy pozostawali jeszcze częściowo przytomni oraz kiedy do indukcji stosowano propofol. Podczas badań klinicznych występowanie bólu w momencie wkłucia odnotowano u 16% pacjentów znieczulanych drogą szybkiej indukcji z użyciem propofolu oraz u mniej niż 0,5% pacjentów znieczulanych drogą szybkiej indukcji z użyciem fentanylu i tiopentalu.

Rocuronium Tamarang - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak dostępnych danych klinicznych dotyczących wpływu bromku rokuronium na ciążę. Brak wystarczających badań na zwierzętach dotyczących wpływu tego produktu na ciążę i (lub) rozwój zarodka lub płodu i (lub) poród i (lub) rozwój poporodowy (patrz punkt 5.3). Bromek rokuronium należy podawać kobietom w ciąży wyłącznie wtedy, kiedy jest to bezwzględnie konieczne.

Stosowanie bromku rokuronium podczas zabiegu cesarskiego cięcia w dawkach 0,6 mg/kg masy ciała nie wpływa na punktację w skali Apgar, napięcie mięśniowe i adaptację układu krążenia i oddechowego płodu. Badania próbek krwi pępowinowej wyraźnie pokazują, że przez łożysko przenika jedynie niewielka ilość bromku rokuronium, która nie powoduje klinicznie istotnych działań niepożądanych u noworodka.

Uwaga 1: badano wpływ dawek 1,0 mg/kg mc. podczas szybkiej indukcji znieczulenia, jednakże nie u pacjentek poddających się zabiegowi cesarskiego cięcia.

Laktacja

Nie jest wiadome, czy bromek rokuronium przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Badania na zwierzętach wykazały nieznaczne ilości bromku rokuronium w mleku samic.

Nieznaczne ilości bromku rokuronium wykryto w mleku karmiących samic szczurów. Nie ma dostępnych danych o stosowaniu Rocuronium Tamarang u kobiet w okresie laktacji. Wykazano, że inne produkty lecznicze z tej grypy przenikają do mleka matek i wchłaniane przez dzieci karmione piersią w niewielkim stopniu. Rocuronium Tamarang można podawać kobiecie karmiącej piersią wyłącznie w przypadku, kiedy lekarz stwierdzi, że wynikające z tego korzyści są większe, niż ewentualne zagrożenia.

Rocuronium Tamarang - prowadzenie pojazdów

Bromek rokuronium ma znaczny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Przez pierwsze 24 godziny od całkowitego ustąpienia blokady nerwowo-mięśniowej nie należy obsługiwać żadnych maszyn, a do ruchu drogowego można się włączać wyłącznie z osobą towarzyszącą.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Rocuronium Tamarang - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Rocuronii bromidum

  Rokuronium to lek zwiotczający mięśnie szkieletowe. Stosowany do zwiotczania mięśni podczas znieczulenia ogólnego przed zabiegami chirurgicznymi i diagnostyczno-terapeutycznymi oraz do zwiotczania mięśni dla ułatwienia intubacji dotchawiczej oraz wentylacji kontrolowanej na OIOM.

  Dostępne opakowania
  Rocuronium Tamarang

  Rocuronium Tamarang

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 10 fiol.a 5ml - 0,01 g/ml
  TAMARANG S.A.
  Rocuronium Tamarang

  Rocuronium Tamarang

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 12 fiol.a 5ml - 0,01 g/ml
  TAMARANG S.A.
  Rocuronium Tamarang

  Rocuronium Tamarang

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 10 fiol.a 10ml - 0,01 g/ml
  TAMARANG S.A.
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Nowelizacja prawa farmaceutycznego

  Nowelizacja prawa farmaceutycznego

  Sejm uchwalił nowelizację prawa farmaceutycznego, która szeroko definiuje sprzedaż wysyłkową, dzięki czemu nie będzie już możliwości kupienia przez Internet leków na receptę. Wprowadza również zmiany dotyczące badań klinicznych... Internetowa sprzedaż...

  Leki i suplementy

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Pacjent lecząc się u lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty ma prawo do leków refundowanych, czyli takich, których koszt częściowo lub całkowicie pokrywany jest z budżetu państwa. Decyzję o tym, które leki i w jakiej części będą refundowane podejmuje...

  Niezbędnik pacjenta

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Opublikowano wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia wykryła wiele błędów. Z 224 skontrolowanych miejsc tylko w 31 nie znaleziono żadnych nieprawidłowości. Błędy lekarzy i farmaceutów są nagminne. Błędy osób...

  Leki i suplementy

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Nie każdy z nas wie, że zgodnie z obowiązującym prawem farmaceuta lub osoba wydająca leki ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku innego niż ten zapisany na recepcie, jednak o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce i postaci farmaceutycznej....

  Niezbędnik pacjenta

  E-recepty od 2015 roku

  E-recepty od 2015 roku

  Złożono 10 propozycji wykonania prototypu programu e-recept. Ostatecznego wykonawcę wyłoni sąd konkursowy. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ma 3 mln zł do przeznaczenia na ten program... Jak powstanie system e-recept? Po wyborze wykonawcy...

  Leki i suplementy

  Rynek farmaceutyczny w 2010 roku

  Rynek farmaceutyczny w 2010 roku

  2010 rok przyniósł polskiemu rynkowi farmaceutycznemu wzrost w wysokości 3% w stosunku do poprzedniego roku i 11% w stosunku do roku 2008. W aptekach największą popularnością cieszyły się leki na dolegliwości przewodu pokarmowego... Wartość rynku farmaceutycznego Chociaż...

  Leki i suplementy

  Leki recepturowe - zastosowanie i zalety

  Leki recepturowe - zastosowanie i zalety

  Leki recepturowe są przygotowywane w aptece przez farmaceutów. Wykonuje się je na podstawie specjalnej recepty lekarskiej, która dokładnie opisuje ilości poszczególnych składników i postać leku. Ponieważ są sporządzane indywidualnie dla każdego pacjenta,...