Cefuroxime Aurobindo (Cefuroxime Ceft Limited)

zobacz opinie o produkcie »
Cena
17,61 zł
Forma
tabletki
Dawka
0,125 g
Ilość
6 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: AUROBINDO PHARMA (MALTA)LIMITED

Cefuroxime Aurobindo (Cefuroxime Ceft Limited) - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Cefuroxime Aurobindo (Cefuroxime Ceft Limited) - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Cefuroxime Aurobindo (Cefuroxime Ceft Limited) - opis

Cefuroxime Ceft jest wskazany w leczeniu zakażeń o nasileniu lekkim do umiarkowanego, wywołanych drobnoustrojami wrażliwymi na cefuroksym, takich jak:

- zakażenia górnych dróg oddechowych: ostre zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, zapalenie migdałków i zapalenie gardła

- ostre zapalenie oskrzeli, ostre zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli

- niepowikłane zakażenia dolnych dróg moczowych: zapalenie pęcherza moczowego

- zakażenia skóry i tkanek miękkich: czyraczność, ropne zapalenie skóry i liszajec

- leczenie wczesnej fazy boreliozy ? choroby z Lyme (stadium I) i zapobieganie jej późnym powikłaniom u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Cefuroxime Aurobindo (Cefuroxime Ceft Limited) - skład

Cefuroxime Ceft Limited 125 mg:

Każda tabletka zawiera 150,36 mg aksetylu cefuroksymu równoważnego 125 mg cefuroksymu.

Cefuroxime Ceft Limited 250 mg:

Każda tabletka zawiera 300,72 mg aksetylu cefuroksymu równoważnego 250 mg cefuroksymu.

Cefuroxime Ceft Limited 500 mg:

Każda tabletka zawiera 601,44 mg aksetylu cefuroksymu równoważnego 500 mg cefuroksymu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Cefuroxime Aurobindo (Cefuroxime Ceft Limited) - dawkowanie

Droga podania: doustna

Ten lek jest dostępny w trzech mocach:

125 mg, 250 mg i 500 mg

Leczenie trwa zwykle 7 dni (od 5 do 10 dni). W leczeniu zapalenia gardła i migdałków, wywołanego przez Streptococcus pyogenes, wskazane jest co najmniej 10 dni podawania leku. W leczeniu wczesnej fazy boreliozy lek należy podawać 20 dni. W celu uzyskania optymalnego wchłaniania, tabletki Cefuroxime Ceft należy podawać wkrótce po posiłku.

Dawkowanie jest zależne od stopnia nasilenia zakażenia. W leczeniu ciężkich zakażeń zaleca się stosowanie cefuroksymu w postaci do podawania pozajelitowego. W leczeniu zapalenia płuc i ostrego zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli cefuroksym jest skuteczny, jeśli zastosuje się go po początkowym pozajelitowym podawaniu cefuroksymu sodu. Podczas zmiany leczenia z postaci pozajelitowejleku nadoustną może być konieczne skorygowanie dawki. 

Schemat dawkowania leku w postaci tabletek:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat 

Dawkowanie

Zakażenia górnych dróg oddechowych

250 (do 500) mg dwa razy na dobę

Zakażenia dolnych dróg oddechowych

500 mg dwa razy na dobę

Niepowikłane zakażenia dolnych dróg moczowych

125 do 250 mg dwa razy na dobę

Zakażenia skóry i tkanek miękkich

250 do 500 mg dwa razy na dobę

Wczesna faza boreliozy

500 mg dwa razy na dobę przez 20 dni

Dzieci w wieku 5 do 12 lat*

 

Zakażenia wymienione powyżej, jeżeli dotyczą dzieci w tym wieku

125 do 250 mg dwa razy na dobę

Ostre zapalenie ucha środkowego

250 mg dwa razy na dobę

*Tabletki Cefuroxime Ceft mogą być stosowane u dzieci w wieku powyżej 5 lat, które są w stanie połykać tabletki w całości. Lekarz i rodzic powinni określić jak dziecko toleruje smak i wielkość tabletki. Tabletek nie należy kruszyć.

Dzieci w wieku poniżej 5 lat

Tabletki Cefuroxime Ceft nie są odpowiednie do stosowania u dzieci w wieku poniżej 5 lat. U pacjentów z tej grupy wiekowej zaleca się stosowanie zawiesiny doustnej. Brak danych dotyczących stosowania u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy.

Schemat dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, osób dializowanych i pacjentów w podeszłym wieku

Szczególne środki ostrożności nie są konieczne u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub pacjentów w podeszłym wieku, jeżeli dawka dobowa nie przekracza 1 grama. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 20 ml/min) należy zredukować dawkę do jednej na dobę w celu kompensacji wolniejszej eliminacji.

U pacjentów poddawanych hemodializie konieczne jest podanie dodatkowej dawki cefuroksymu na koniec każdej dializy.

Cefuroxime Aurobindo (Cefuroxime Ceft Limited) - środki ostrożności

Przed wdrożeniem leczenia aksetylem cefuroksymu, należy przeprowadzić dokładny wywiad dotyczący skłonności do reakcji nadwrażliwości na cefuroksym, cefalosporyny, penicyliny lub inne leki. Zachowanie szczególnej ostrożności jest wskazane u pacjentów, u których w przeszłości występowały reakcje nadwrażliwości na penicyliny (przeciwwskazania ze względu na znane reakcje nadwrażliwości patrz punkt 4.3).

Antybiotyki należy podawać ostrożnie pacjentom, u których w przeszłości występowały jakiekolwiek formy alergii, w szczególności na leki. W razie wystąpienia reakcji alergicznej na aksetyl cefuroksymu, należy przerwać leczenie. 

Wystąpienie poważnych reakcji nadwrażliwości może wymagać podania epinefryny i innych działań ratunkowych.

Nie należy przepisywać aksetylu cefuroksymu przy braku udowodnionego lub silnie podejrzanego zakażenia bakteryjnego. 

Stosowanie aksetylu cefuroksymu może prowadzić do wystąpienia biegunki, zapalenia jelita grubego i rzekomobłoniastego zapalenie jelita grubego, powiązanych z wzrostem Clostridium difficile. Taką diagnozę należy uwzględnić u każdego pacjenta, u którego podczas leczenia lub wkrótce po jego zakończeniu wystąpiła biegunka. Podczas dwudziestodniowego leczenia boreliozy może zwiększyć się częstość występowania biegunki. U pacjentów, u których w trakcie stosowania Cefuroxime Ceft rozwija się ciężka lub krwawa biegunka, należy przerwać stosowanie produktu i wdrożyć odpowiednie leczenie. Podawanie leków hamujących perystaltykę jelit jest przeciwwskazane.

Podobnie jak w przypadku innych cefalosporyn, długotrwałe stosowanie cefuroksymu może prowadzić do wzrostu drobnoustrojów niewrażliwych (np. kandydozy okołoodbytowej, jamy ustnej lub pochwy, rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego; nadkażenia). W takich przypadkach należy wdrożyć odpowiednie leczenie.

Podczas długotrwałego leczenia (ponad 7 dni) z zastosowaniem wysokiej dawki cefuroksymu należy monitorować morfologię krwi oraz czynności wątroby i nerek.

W przypadku jednoczesnego stosowania aminoglikozydów lub silnie działających leków moczopędnych takich jak furosemid również wskazane jest regularne monitorowanie czynności nerek. Nie zaobserwowano nefrotoksyczności ani ototoksyczności podczas podawania wyłącznie cefuroksymu.

Cefuroxime Ceft należy podawać ostrożnie pacjentom z niewydolnością nerek i dostosowywać dzienną dawkę pod względem klirensu kreatyniny (patrz punkt 4.2)

Nie zaleca się stosowania cefuroksymu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami przewodu pokarmowego, przebiegającymi z wymiotami i biegunką, gdyż w takim wypadku nie można mieć pewności, że wchłanianie leku jest właściwe. 

Należy rozważyć podanie cefuroksymu w postaci pozajelitowej.

W następstwie stosowania cefuroksymu aksetylu w leczeniu boreliozy opisywano występowanie reakcji Jarischa-Herxheimera. Reakcja ta wynika bezpośrednio z bakteriobójczego działania cefuroksymu aksetylu na krętki Borrelia burgdorferi. Należy poinformować pacjenta o możliwości wystąpienia tej częstej, zwykle samoistnie ustępującej reakcji, spowodowanej działaniem antybiotyku w leczeniu boreliozy.

Jednoczesne stosowanie leków zwiększających wartość pH w żołądku (np. leków zobojętniających kwas solny) może zaburzyć wchłanianie, niezależnie od przyjęcia leku.

Brak doświadczenia klinicznego ze stosowaniem cefuroksymu aksetylu u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy. Doświadczenie kliniczne w leczeniu wczesnej fazy boreliozy dotyczy wyłącznie dzieci w wieku powyżej 12 lat i dorosłych.

Do oznaczenia stężenia glukozy we krwi i w osoczu u pacjentów otrzymujących cefuroksym zaleca się metody z glukooksydazą lub heksokinazą. Cefuroksym nie zaburza alkalicznej próby pikrynianowej na kreatyninę (patrz punkt 4.5).

Informacja dotycząca stosowania aksetylu cefuroksymu razem z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi znajduje się w punkcie 4.5.

Cefuroxime Aurobindo (Cefuroxime Ceft Limited) - przedawkowanie

Dostępne informacje na temat ostrej toksyczności aksetylu cefuroksymu u ludzi są ograniczone. Przedawkowanie cefalosporyn może powodować podrażnienie mózgu prowadzące do drgawek. Po przedawkowaniu ilość cefuroksymu w surowicy można zmniejszyć metodą dializy otrzewnowej i/lub hemodializy.

Cefuroxime Aurobindo (Cefuroxime Ceft Limited) - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cefuroksym lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 

Nadwrażliwość na inne leki przeciwbakteryjne należące do cefalosporyn. 

Ciężkie reakcje nadwrażliwości (np. reakcja anafilaktyczna, ostre reakcje skórne) występujące uprzednio po zastosowaniu jakiegokolwiek innego antybiotyku beta-laktamowego (np. penicylin lub karbapenemów).

Cefuroxime Aurobindo (Cefuroxime Ceft Limited) - działania niepożądane

Działania niepożądane w obrębie każdej klasy częstości wyszczególniono według obniżającego się nasilenia.

Częstość określono według następującej konwencji: Często (> =1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> =1/1000 do < 1/100)

Rzadko (> =1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Rzadko: Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego

Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków, długotrwałe stosowanie może prowadzić do wtórnych nadkażeń wywołanych przez drobnoustroje niewrażliwe, np. Candida, enterokoki lub Clostridium difficile (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często: eozynofilia

Niezbyt często: trombocytopenia, leukocytopenia i/lub neutropenia (czasem ciężka) Bardzo rzadko: Niedokrwistość hemolityczna.

Zaburzenia układu immunologicznego

Często: Reakcja Jarischa-Herxheimera w następstwie leczenia boreliozy cefuroksymem aksetylu (patrz punkt 4.4).

Niezbyt często: wysypka

Rzadko: pokrzywka, świąd

Bardzo rzadko: gorączka, choroba posurowicza, anafilaksja

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: Bóle głowy, zawroty głowy.

Bardzo rzadko: Niepokój, nerwowość, splątanie

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: Biegunka, nudności i wymioty. Częstość występowania biegunki zależy od zastosowanej dawki i w przypadku tabletek może sięgać 10%. Częstość ta jest jeszcze większa (około 13%) podczas dłuższego okresu leczenia, 20 dni, wczesnej fazy boreliozy.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: Przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT i LDH) Bardzo rzadko: zapalenie wątroby,żółtaczka mechaniczna.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: Wysypki skórne, pokrzywka, świąd.

Bardzo rzadko: Rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne, martwicze oddzielanie się naskórka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często: Zwiększone stężenie kreatyniny i mocznika w surowicy, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Niezbyt często: Ostre śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 

Rzadko: Gorączka polekowa

Badania diagnostyczne

W zależności od zastosowanej metody, można zaobserwować fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne wyniki testu wykrywającego glukozę we krwi lub w moczu. Można temu zapobiec, stosując metody enzymatyczne. Podczas leczenia cefalosporynami mogą wystąpić fałszywie dodatnie wyniki testu Coombsa. Do oznaczenia stężenia kreatyniny należy użyć alkalicznego pikrynianu (metoda Jaffé).

Cefuroxime Aurobindo (Cefuroxime Ceft Limited) - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Dane dotyczące ograniczonej liczby przypadków stosowania cefuroksymu w czasie ciąży wskazują brak skutków niepożądanych leku na przebieg ciąży lub zdrowie płodu/noworodka. Brak dotąd innych dostępnych odpowiednich danych epidemiologicznych. Badania na zwierzętach nie wykazują szkodliwego wpływu na rozwój zarodka i płodu (patrz punkt 5.3). Cefuroksym przenika do zarodka/płodu przez łożysko. Z powodu ograniczonego doświadczenia klinicznego leczenie cefuroksymem w czasie ciąży można wszcząć jedynie po dokładnej ocenie korzyści takiego leczenia w kontekście zagrożeń, szczególnie w trakcie pierwszego trymestru.

Laktacja

Cefuroksym jest w niewielkim stopniu wydzielany do mleka ludzkiego. Podczas okresów karmienia piersią cefuroksym należy stosować tylko w przypadku, gdy korzyści przewyższają możliwe ryzyko. Nie można wykluczyć wystąpienia biegunki i zakażeń grzybiczych błon śluzowych u niemowlęcia karmionego piersią, w takim wypadku należy przerwać karmienie. Należy uwzględnić możliwość wystąpienia uczulenia.

Płodność

Badania wpływu na reprodukcję u zwierząt nie wykazały zaburzeń płodności (patrz punkt 5.3).

Cefuroxime Aurobindo (Cefuroxime Ceft Limited) - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ponieważ ten produkt lecznicy może powodować zawroty głowy, ostrzega się pacjentów o zachowaniu środków ostrożności podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Cefuroxime Aurobindo (Cefuroxime Ceft Limited) - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Cefuroximum

  Jest to antybiotyk betalaktamowy, cefalosporyna II generacji. Stosowana jest w zakażeniach dolnych dróg oddechowych (w tym zapalenie płuc), zakażeniach dróg moczowych, zakażeniach kości i stawów, posocznicy, bakteriemii, zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, zakażeniach ginekologicznych (w tym rzeżączce), w chirurgii w profilaktyce zakażeń pooperacyjnych.

  Dostępne opakowania
  Cefuroxime Aurobindo (Cefuroxime Ceft Limited)

  Cefuroxime Aurobindo (Cefuroxime Ceft Limited)

  tabletki - 6 tabl. - 0,125 g
  AUROBINDO PHARMA (MALTA)LIMITED
  Cefuroxime Aurobindo (Cefuroxime Ceft Limited)

  Cefuroxime Aurobindo (Cefuroxime Ceft Limited)

  tabletki - 8 tabl. - 0,125 g
  AUROBINDO PHARMA (MALTA)LIMITED
  Cefuroxime Aurobindo (Cefuroxime Ceft Limited)

  Cefuroxime Aurobindo (Cefuroxime Ceft Limited)

  tabletki - 10 tabl. - 0,125 g
  AUROBINDO PHARMA (MALTA)LIMITED
  Cefuroxime Aurobindo (Cefuroxime Ceft Limited)

  Cefuroxime Aurobindo (Cefuroxime Ceft Limited)

  tabletki - 12 tabl. - 0,125 g
  AUROBINDO PHARMA (MALTA)LIMITED
  Cefuroxime Aurobindo (Cefuroxime Ceft Limited)

  Cefuroxime Aurobindo (Cefuroxime Ceft Limited)

  tabletki - 14 tabl. - 0,125 g
  AUROBINDO PHARMA (MALTA)LIMITED
  Cefuroxime Aurobindo (Cefuroxime Ceft Limited)

  Cefuroxime Aurobindo (Cefuroxime Ceft Limited)

  tabletki - 16 tabl. - 0,125 g
  AUROBINDO PHARMA (MALTA)LIMITED
  Cefuroxime Aurobindo (Cefuroxime Ceft Limited)

  Cefuroxime Aurobindo (Cefuroxime Ceft Limited)

  tabletki - 20 tabl. - 0,125 g
  AUROBINDO PHARMA (MALTA)LIMITED
  Cefuroxime Aurobindo (Cefuroxime Ceft Limited)

  Cefuroxime Aurobindo (Cefuroxime Ceft Limited)

  tabletki - 24 tabl. - 0,125 g
  AUROBINDO PHARMA (MALTA)LIMITED
  Cefuroxime Aurobindo (Cefuroxime Ceft Limited)

  Cefuroxime Aurobindo (Cefuroxime Ceft Limited)

  tabletki - 50 tabl. - 0,125 g
  AUROBINDO PHARMA (MALTA)LIMITED
  Powiązane artykuły
  Zapalenie pęcherza moczowego - przyczyny, objawy, leczenie

  Zapalenie pęcherza - ­co robić?

  Zapalenie pęcherza - ­co robić?

  Zapalenie układu moczowego dotyczy przede wszystkim pań. Ma to związek ze szczególną budową anatomiczną kobiecego ciała. Jak sobie radzić, gdy pojawią się pierwsze symptomy ZUM? Objawy zapalenia pęcherza to: uczucie pieczenia przy oddawaniu moczu, częstomocz, ból...

  Pochwa - funkcje, higiena, choroby, suchość pochwy

  Wpływ współżycia na zapalenie pochwy

  Wpływ współżycia na zapalenie pochwy

  Stany zapalne pochwy, a nawet zapalenia pęcherza moczowego, mogą pojawiać się wskutek podrażnień. A podrażnienia z kolei mogą być wynikiem intensywniejszego niż z zwykle współżycia. Pojawiają się wtedy bardzo nieprzyjemne objawy ze strony układu moczowo-płciowego,...

  Zapalenie pęcherza moczowego - przyczyny, objawy, leczenie

  Dlaczego nie wolno bagatelizować zakażenia dróg moczowych?

  Dlaczego nie wolno bagatelizować zakażenia dróg moczowych?

  Jeżeli odpowiednio wcześnie zareagujemy, szybko pozbędziemy się zakażenia dolnych dróg moczowych. Jednak nieleczone, mogą przysporzyć wielu problemów zdrowotnych, do których zaliczamy chociażby chorobę nerek. Jak chronić się przed infekcjami dróg moczowych...

  Anatomia intymna

  Co to są mięśnie dna miednicy? (WIDEO)

  Co to są mięśnie dna miednicy? (WIDEO)

  Schemat budowy mięśni miednicy Mięśnie miednicy stanowią podporę dla innych narządów. Jeżeli zaś chodzi o ich dno, zwane także przeponą, to tworzą ją następujące mięśnie: mięsień poprzeczny głęboki krocza, którego funkcją jest stabilizacja cewki moczowej...

  Choroby weneryczne - rodzaje, objawy, diagnostyka

  Rzęsistek pochwowy - zakażenie, objawy, diagnostyka, zapobieganie

  Rzęsistek pochwowy - zakażenie, objawy, diagnostyka, zapobieganie

  Rzęsistek pochwowy odpowiada za wywołanie rzęsistkowicy - nieprzyjemnej choroby dróg intymnych. Objawy zakażenia rzęsistkiem pochwowym to upławy z dróg intymnych o nieprzyjemnym zapachu, wydzielina jest pienista, ma kolor żółty lub zielonkawy. Dodatkowo...

  Infekcje intymne

  Kobiece infekcje pęcherza

  Kobiece infekcje pęcherza

  Zapalenie układu moczowego (ZUM) to bardzo częsta dolegliwość kobieca. Wywołują ją drobnoustroje. Choroba ma dwie postaci: zakażenie pęcherza moczowego oraz odmiedniczkowe zapalenie nerek. Objawy zapalenia pęcherza są stosunkowo charakterystyczne....

  Zapalenie pęcherza moczowego - przyczyny, objawy, leczenie

  Dlaczego menopauza sprzyja zakażeniom dolnych dróg moczowych?

  Dlaczego menopauza sprzyja zakażeniom dolnych dróg moczowych?

  Zakażenie dolnych dróg moczowych to prosta w leczeniu, lecz dość kłopotliwa przypadłość, która - szacunkowo - dotyka co piątą kobietę. Wywołują ją głównie bakterie Escherichia coli, a może pojawić się w wyniku wzmożonej aktywności seksualnej i zmian hormonalnych....

  Zapalenie pęcherza moczowego - przyczyny, objawy, leczenie

  Zapalenie pęcherza moczowego - zapobieganie i leczenie

  Zapalenie pęcherza moczowego - zapobieganie i leczenie

  Zapalenie układu moczowego (ZUM) to niezwykle często występująca infekcja. Okazuje się, że 10 proc. kobiet oraz 1-2 proc. mężczyzn doświadcza jej przynajmniej raz w życiu. Kobiety aktywne seksualnie są jeszcze bardziej narażone na chorobę. Ten problem...

  Badania

  Na czym polega cystoskopia?

  Na czym polega cystoskopia?

  Cystoskopia to badanie urologiczne, określane także jako wziernikowanie pęcherza moczowego. Najczęściej stosuje się je w celu odpowiedniego zdiagnozowania chorób układu moczowego, choć umożliwia ono także podjęcie działań terapeutycznych. Podczas zabiegu...

  Zapalenie pęcherza moczowego - przyczyny, objawy, leczenie

  ​Jak chronić swój pęcherz?

  ​Jak chronić swój pęcherz?

  Objawy zapalenia pęcherza są niezwykle uciążliwe i powodują znaczny dyskomfort. Infekcji można jednak zapobiec. W jaki sposób? Dbaj o higienę miejsc intymnych. Podmywaj się maksymalnie dwa razy dziennie (w czasie miesiączki według potrzeb). Wybieraj...