Terbinafina 250

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki
Dawka
0,25 g
Ilość
28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ACTAVIS GROUP PTC EHF

Terbinafina 250 - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Czerwona wysypka na jądrach

Witam. Od niedzieli zrobila mi sie czerwona wysypka na jadrach, ktora swedzi i piecze a oraz na zoledzi czerwone plamy ktore tworza siec, przez pare dni stosuje masc terbinafine, ale chyba zbyt czesto a dzisiaj na dodatek pomieszałem ja z sudocremem. Mam pytanie czy jak raz poszmaruje sie terbinafina to moge sie potem spokojnie myc bez obawy ze krem przestanie dzialac, i czy moge potem po umyciu zostosowac sudoctem oraz co zrobic bo nasilila mi sie dolegliwosc po przedawkowaniu terbinafiny?

Czy działanie tabletek Vibin Mini nie zostało osłabione prze lek na grzybicę paznokci?

Witam,od ponad miesiąca zażywam vibin mini. Obecnie jestem przy 9 tabletce drugiego opakowania. Jednocześnie zażywałam lek Myconafine na grzybicę paznokci, ale już od 3 dni tego leku nie przyjmuę. 2 dni temu ( w 12. dniu cyklu) współżyłam z chłopakiem i teraz moje pytanie - czy vibin działa tak jak należy? Czy jego działanie nie zostało osłabione przez Myconafine? W ulotce vibin mini nic nie jest napisane o działaniu terbinafiny,żeby miała...

Rozległe odparzenie w pachwinach

witam mam bardzo rozległe odparzenie w pachwinach wygląda to jak by było poparzone nieładnie pachnie to samo mam w pępku i za zuchem smarowałem to metronidazol terbinafina talk alantan cutibaza nic nie pomaga nie mogę skorzystac zpomocy lekarz bo nie mam światczeń proszę o pomoc

POKAŻ WIĘCEJ

Terbinafina 250 - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Terbinafina 250 - opis

Zakażenia grzybicze skóry i paznokci (jak: grzybica tułowia, grzybica pachwin , grzybica stóp) wywołane przez dermatofity, takie jak Trichophyton (T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. Tonsurans, T. violaceum), Microsporum canis i Epidermophyton floccosum, gdy doustne leczenie jest wskazane, ze względu na umiejscowienie lub rozległość zakażenia. Leczenie grzybicy paznokci.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące stosowania leków przeciwgrzybiczych.

Terbinafina 250 - skład

Każda tabletka zawiera 250 mg terbinafiny, co odpowiada 281,25 mg terbinafiny chlorowodorku. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Terbinafina 250 - dawkowanie

Dawkowanie

Dorośli

Zwykle stosowana dawka wynosi 250 mg na dobę, przy czym czas trwania leczenia zależy od wskazania i ciężkości zakażenia.

Zakażenia skóry

Czas leczenia jest zwykle następujący:

- grzybica stóp (międzypalcowa, typ podeszwowy/mokasynowy): 2 do 6 tygodni,

- grzybica tułowia: 4 tygodnie, - grzybica pachwin: 2 do 4 tygodni.

Grzybica paznokci

Czas leczenia większości pacjentów wynosi od 6 tygodni do 3 miesięcy. Można przewidzieć, że leczenie pacjentów z zakażeniem paznokci palców rąk, paznokci palców stopy - oprócz palucha, lub leczenie młodych pacjentów, będzie trwać krócej niż 3 miesiące. Leczenie zakażeń paznokci palców stóp przez 3 miesiące jest zwykle wystarczające, jednak u nielicznych pacjentów może być konieczne leczenie 6-miesięczne lub dłuższe. Niedostateczne odrastanie paznokcia podczas pierwszych tygodni leczenia pozwala na identyfikację tych pacjentów, u których prawdopodobnie będzie konieczne dłuższe leczenie - do kilku miesięcy po zakończeniu leczenia, w czasie których wyrośnie zdrowy paznokieć.

Całkowite ustąpienie objawów przedmiotowych i podmiotowych zakażenia może nastąpić dopiero po kilku tygodniach po wyleczeniu mikologicznym.

Dodatkowe informacje dotyczące specjalnych grup pacjentów.

Zaburzenia czynności wątroby

Lek Terbinafina w tabletkach nie jest zalecany u pacjentów z przewlekłą lub aktywną chorobą wątroby (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Zaburzenia czynności nerek

Nie zaleca się stosowania terbinafiny u pacjentów z niewydolnością nerek, ponieważ nie przeprowadzono badań klinicznych w tej grupie chorych (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania i 5.2 Własności farmakokinetyczne).

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma danych wskazujących na to, że pacjenci w podeszłym wieku wymagają innego dawkowania i mogą u nich występować działania niepożądane inne niż u młodszych pacjentów. W przypadku przepisania terbinafiny w tabletkach w tej grupie wiekowej należy brać pod uwagę możliwość wcześniej istniejących zaburzeń czynności wątroby lub nerek (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Dzieci i młodzież

Stosowanie terbinafiny nie jest wskazane w leczeniu dzieci.

Sposób podawania

Tabletki należy połykać w całości popijając wodą, niezależnie od posiłku.

Terbinafina 250 - środki ostrożności

Czynność wątroby

Lek Terbinafina nie zaleca się u pacjentów z przewlekłą lub aktywną chorobą wątroby. Przed przepisaniem terbinafiny, należy zbadać czynność wątroby. Hepatotoksyczność może wystąpić u pacjentów z lub bez istniejącej wcześniej choroby wątroby, dlatego zaleca się przeprowadzenie okresowych (po 4-6 tygodniach leczenia) badań czynności wątroby. Leczenie Terbinafiną należy natychmiast przerwać w przypadku podwyższonych wyników badań czynności wątroby. Bardzo rzadko odnotowano przypadki ciężkiej niewydolności wątroby (niektóre ze skutkiem śmiertelnym, lub wymagające przeszczepu wątroby) u pacjentów leczonych Terbinafiną w tabletkach. W większości przypadków niewydolności wątroby pacjenci byli z innymi poważnymi schorzeniami i nie ma pewności co do związku przyczynowego ze stosowaniem terbinafiny (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane).

Pacjentów, którym przepisano terbinafinę należy ostrzec o konieczności natychmiastowego zgłoszenia jakichkolwiek objawów niewyjaśnionych uporczywych nudności, utraty apetytu, zmęczenia, wymiotów, bólu w prawym nadbrzuszu lub żółtaczce, ciemnym moczu lub jasnych fekali. Pacjenci u których wystąpią takie objawy, muszą przerwać stosowanie leku Terbinafina, a czynność wątroby natychmiast ulegnie poprawie.

Wpływ na skórę

Ciężkie reakcje skórne (np. zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka) bardzo rzadko odnotowano u pacjentów przyjmujących terbinafinę. Jeśli wystąpi wysypka, leczenie terbinafiną należy przerwać.

Wpływ na układ krwiotwórczy

Bardzo rzadkie przypadki zaburzeń krwi (neutropenia, agranulocytoza, trombocytopenia, pancytopenia) zgłaszano u pacjentów leczonych terbinafiną. Etiologia wszelkich zaburzeń krwi, które występują u pacjentów leczonych terbinafiną powinna zostać oceniona i należy rozważyć ewentualną zmianę dawkowania leku w tym zaprzestania leczenia terbinafiną.

Wpływ na czynność nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 50 ml/min lub stężenie kreatyniny w surowicy powyżej 300 mikro mol/l) nie zaleca się stosowania terbinafiny, ponieważ nie przeprowadzono badań w tej grupie pacjentów (patrz punkt 5.2 Własności farmakokinetyczne).

Terbinafinę należy stosować z ostrożnością u pacjentów z istniejącą wcześniej łuszczycą lub toczniem rumieniowatym, ponieważ zgłaszano bardzo rzadkie przypadki tocznia rumieniowatego.

Terbinafina 250 - przedawkowanie

Opisano kilka przypadków przedawkowania (po zażyciu do 5 g produktu), objawiających się bólem głowy, nudnościami, bólami w nadbrzuszu i zawrotami głowy. Zalecane leczenie przedawkowania polega na eliminowaniu leku, przede wszystkim przez podanie węgla aktywowanego oraz, w razie potrzeby, na objawowym leczeniu podtrzymującym.

Terbinafina 250 - przeciwwskazania

Stwierdzona nadwrażliwość na terbinafinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku Terbinafina.

Terbinafina 250 - działania niepożądane

Następujące działania niepożądane były obserwowane w badaniach klinicznych lub w okresie po wprowadzeniu leku do obrotu.

Działania niepożądane (Tabela 1) zostały sklasyfikowane zgodnie z częstością występowania, najczęściej występujących, według następującej konwencji:

Częstość występowania reakcji niepożądanych została określona w następujący sposób: bardzo często (≥1/10);

często (≥1/100, < 1/10);

niezbyt często (≥1/1 000, < 1/100); rzadko (≥1/10 000, < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Tabela 1.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: neutropenia, agranulocytoza, trombocytopenia, pancytopenia

Częstość nieznana: anemia

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: reakcje anafilaktoidalne, obrzęk naczynioruchowy, wystąpienie lub nasilenie postaci skórnej lub układowej tocznia rumieniowatego

Częstość nieznana: reakcje anafilaktyczne, reakcje przypominające chorobę posurowiczą

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często: zmniejszony apetyt

Zaburzenia układu nerwowego

Często: ból głowy

Niezbyt często: zaburzenie smaku**, brak odczucia smaku**

Bardzo rzadko: zawroty głowy, parestezje, niedoczulica

Częstość nieznana: utrata powonienia

Zaburzenia psychiczne

Częstość nieznana: niepokój, depresja*

Zaburzenia ucha i błędnika

Częstość nieznana: niedosłuch, zaburzenia słuchu, szum w uszach

Zaburzenia naczyniowe

Częstość nieznana: Zapalenie naczyń

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: wzdęcie brzucha, ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności Częstość nieznana: zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: niewydolność wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych Częstość nieznana: zapalenie wątroby, żółtaczka, cholestaza

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często: wysypka, pokrzywka

Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka, ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP), wysypka łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycy, łysienie.

Częstość nieznana: nadwrażliwość na światło, fotodermatoza, reakcje alergiczne związane z nadwrażliwością na światło i nieznaczna polimorficzna wysypka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo często: bóle stawów, bóle mięśni Częstość nieznana: rabdomioliza

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo rzadko: zmęczenie

Częstość nieznana: objawy grypopodobne, gorączka

Badania diagnostyczne

Częstość nieznana: zwiększenie stężenia we krwi fosfokinazy kreatyniny, zmniejszenie masy ciała***

* Niepokój i objawy depresyjne związane z zaburzeniem smaku.

** Zaburzenia smaku w tym utrata smaku, które zwykle ustępuje powoli po odstawieniu leku.

Zgłaszano pojedyncze przypadki długotrwałej utraty smaku.

*** Odnotowano przypadki długotrwałego zaburzenia smaku, czasami prowadzącego do zmniejszenia spożycia pokarmu i zmniejszenia masy ciała.

.

Terbinafina 250 - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

W badaniach na zwierzętach nie wykazano toksycznego działania na płód ani na płodność zwierząt. Ponieważ doświadczenie kliniczne u kobiet w ciąży jest bardzo ograniczone, terbinafinę w tabletkach nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że stan kliniczny kobiety wymaga leczenia doustnego terbinafiną oraz potencjalne korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Laktacja

Terbinafina przenika do mleka matek dlatego u kobiet karmiących piersią nie należy stosować terbinafiny doustnie.

Płodność

Badania na zwierzętach dotyczące toksycznego wpływu terbinafiny na płód i płodność wskazują brak działań niepożądanych.

Terbinafina 250 - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leczenia terbinafiną w tabletkach na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pacjenci, u których wystąpią zawroty głowy jako działania niepożądane nie powinni prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Terbinafina 250 - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Terbinafinum

  Substancja, która jest pochodną alliloaminy. Wykazuje działanie przeciwgrzybicze. Działa grzybobójczo na dermatofity, pleśnie i niektóre grzyby dimorficzne, na grzyby Candida i Malassezia w zależności od gatunku grzybobójczo lub grzybostatycznie. Stosowana jest w leczeniu zakażeń wywołanych dermatofitami, pleśniami oraz innymi grzybami skóry gładkiej, owłosionej (łupieżu) i paznokci.

  Dostępne opakowania
  Terbinafina 250

  Terbinafina 250

  tabletki - 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) - 0,25 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Terbinafina 250

  Terbinafina 250

  tabletki - 14 tabl. (blistry) - 0,25 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Powiązane artykuły
  Grzybica stóp - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Grzybica stóp i dłoni

  Objawy grzybicy mogą być początkowo trudne do rozpoznania, a nieleczona choroba może rozwijać się przez długi czas. Drobniutkie grzyby wywołujące chorobę mogą być przenoszone na sąsiednie okolice i powodować zarażenia w innych miejscach. Dlatego też...

  Grzybica stóp - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Objawy grzybicy stóp i dłoni

  Objawy grzybicy mogą z pozoru przypominać zwykłe zaczerwienienia i obtarcia. Grzybica skóry stóp czy dłoni może przez długi czas rozwijać się w ciele, nie budząc większych podejrzeń. Ważne jest jednak, by w odpowiednim momencie rozpoznać u siebie rozwijającą...

  Grzybica stóp - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Korzystanie z basenów a grzybica

  Korzystanie z basenów a grzybica

  Grzybica stóp i paznokci szczególnie często dotyka osoby korzystające z basenów. Dzieje się tak dlatego, że baseny to dobre miejsce do rozprzestrzeniania się dla grzybów wywołujących tę chorobę. Zarażeniu nimi można jednak zapobiec stosując kilka zasad...

  Leczenie grzybicy

  Przeciwgrzybicze właściwości olejku lawendowego

  Journal of Medical Microbiology opublikował wyniki badań wskazujących, iż lawendowy olejek eteryczny może okazać się pomocny w leczeniu infekcji opornych na leki przeciwgrzybicze. Wykazuje on właściwości przeciwgrzybicze w walce z odmianami grzybów odpowiedzialnych...

  Grzybica paznokci - przyczyny, charakterystyka, objawy, diagnostyka, leczenie

  Leczenie grzybicy paznokci - przyczyny i objawy grzybicy, metody leczenia

  Leczenie grzybicy paznokci - przyczyny i objawy grzybicy, metody leczenia

  Grzybica paznokci jest powszechną dolegliwością stóp. Leczenie grzybicy paznokci powinno zacząć się już w pierwszym stadium tej choroby, nawet na wczesnym etapie zaawansowania grzybica nie może być bowiem zwalczana domowymi sposobami. Nieleczenie grzybicy...

  Problemy z dłońmi i stopami

  Grzybica stóp i paznokci

  Grzybica stóp i paznokci to wstydliwa, przykra i nieestetyczna dolegliwość. Trzeba się jednak przełamać i pójść do dermatologa, gdyż nieleczona grzybica może prowadzić do powikłań i infekcji wtórnych. Co więcej, może także przenosić się na osoby z otoczenia...

  Leczenie grzybicy

  Skuteczne leczenie grzybicy międzypalcowej

  Grzybica międzypalcowa to infekcja skóry stóp powodowana głównie przez Trichophyton mentagrophytes lub Epidermophyton floccosum. Jest to schorzenie bardzo powszechne. Ocenia się , że cierpi na nie około 20% populacji. Wśród osób regularnie uprawiających...

  Grzybica stóp - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Komplikacje grzybicy stóp

  Gdy twoje stopy zaczynają swędzieć, a wkrótce również piec oraz pojawiają się na nich pęcherze prawdopodobnie masz grzybicę stóp. Leczenie grzybicy stóp jest najefektywniejsze, gdy zacznie się je wcześnie. Jednak w niektórych przypadkach, gdy leczenie...

  Grzybica stóp - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Jak leczyć grzybicę stóp?

  Grzybica stóp jest bardzo rozpowszechniona, szacuje się że może z jej powodu cierpieć nawet połowa naszego społeczeństwa. Częstość ich występowania zwiększyła się znacznie w ciągu ostatnich lat, co związane jest z rozwojem cywilizacyjnym: częściej korzystamy...