Panprazox

zobacz opinie o produkcie »
Cena
6,98 zł
Forma
tabletki dojelitowe
Dawka
0,02 g
Ilość
7 tabl. (blister)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.

Panprazox - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Panprazox - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Panprazox - opis

Łagodzenie objawów i krótkotrwałe leczenie chorób przewodu pokarmowego wymagających zmniejszenia wydzielania kwasu solnego, takich jak:

• choroba wrzodowa dwunastnicy,

• choroba wrzodowa żołądka,

• refluksowe zapalenie przełyku o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu,

• eradykacja Helicobacter pylori w połączeniu z antybiotykoterapią u pacjentów z wrzodem trawiennym,

• zespół Zollingera-Ellisona i inne stany chorobowe związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego.

Panprazox - skład

Każda tabletka dojelitowa zawiera 40 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.l.

Panprazox - dawkowanie

Sposób podawania

Produktu Pantoprazole Phargem nie należy żuć ani rozgryzać. Należy go połykać w całości, przed posiłkiem, popijając wodą.

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia

Refluksowe zapalenie przełyku o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu

Zalecana dawka wynosi 40 mg pantoprazolu na dobę. W niektórych przypadkach dawka ta może być podwojona, szczególnie w przypadku braku odpowiedzi klinicznej na dotychczasowe leczenie. W leczeniu refluksowego zapalenia przełyku wymagany jest przeważnie czterotygodniowy okres stosowania produktu leczniczego. Jeśli nie jest to wystarczające, wyleczenie uzyskuje się na ogół w ciągu kolejnych czterech tygodni.

Dorośli

Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy

Zalecana dawka wynosi 40 mg pantoprazolu na dobę. W niektórych przypadkach dawka ta może być podwojona, szczególnie w przypadku braku odpowiedzi klinicznej na dotychczasowe leczenie. Wyleczenie wrzodów dwunastnicy zwykle następuje w ciągu dwóch tygodni. Jeżeli dwutygodniowy okres stosowania leku nie jest wystarczający, wyleczenie uzyskuje się na ogół w ciągu kolejnych dwóch tygodni.

W leczeniu choroby wrzodowej żołądka i refluksowego zapalenia przełyku wymagany jest przeważnie czterotygodniowy okres stosowania leku. Jeśli nie jest to wystarczające, wyleczenie uzyskuje się na ogół a ciągu kolejnych czterech tygodni.

Eradykacja Helicobacter pylori (H. pylori)

Zalecana dawka wynosi 40 mg pantoprazolu 2 razy na dobę w skojarzeniu z jednym z trzech następujących schematów leczenia:

a) 1 g amoksycyliny dwa razy na dobę + 500 mg klarytromycyny dwa razy na dobę

b) 500 mg klarytromycyny dwa razy na dobę + 500 mg metronidazolu dwa razy na dobę

c) 1 g amoksycyliny dwa razy na dobę + 500 mg metronidazolu dwa razy na dobę. Drugą tabletkę pantoprazolu należy przyjąć przed wieczornym posiłkiem. W większości przypadków leczenie skojarzone należy prowadzić przez 7 dni, ale w niektórych przypadkach konieczne może być prowadzenie leczenia przez 14 dni.

Należy uwzględnić oficjalne wskazania lokalne (np. zalecenia krajowe) dotyczące oporności bakterii oraz właściwego stosowania i przepisywania leków przeciwbakteryjnych.

Zespół Zollingera-Ellisona i inne stany chorobowe związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego

W leczeniu zespołu Zollingera-Ellisona i innych stanów przebiegających z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego, dawka początkowa wynosi 80 mg na dobę. Następnie dawkę można zwiększać lub zmniejszać w zależności od potrzeb, kierując się wynikami pomiaru wydzielania kwasu solnego w żołądku. Dawki powyżej 80 mg na dobę należy podawać w dwóch dawkach podzielonych. Możliwe jest doraźne zwiększenie dawki powyżej 160 mg pantoprazolu na dobę, ale nie dłużej niż jest to konieczne do uzyskania odpowiedniej kontroli wydzielania kwasu solnego w żołądku. Czas trwania leczenia w zespole Zollingera-Ellisona i innych stanach przebiegających z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego nie jest ograniczony i powinien być dostosowany do potrzeb klinicznych.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie należy stosować dawki większej niż 40 mg pantoprazolu na dobę, z wyjątkiem leczenia eradykacyjnego H. pylori, podczas którego pacjenci w podeszłym wieku powinni otrzymywać standardowe dawki pantoprazolu (2 x 40 mg /dobę) przez okres 1 tygodnia.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie należy stosować dawki większej niż 40 mg pantoprazolu na dobę. Z tego powodu trzylekowe leczenie H. pylori nie jest wskazane w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.3).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy podawać 40 mg pantoprazolu co drugi dzień (patrz punkt 4.3 i 4.4). U tych pacjentów należy kontrolować aktywność enzymów wątrobowych w trakcie leczenia. W przypadku podwyższenia aktywności enzymów wątrobowych, należy przerwać podawanie pantoprazolu. Z tego powodu trzylekowe schematy leczenia H. pylori nie są wskazane w tej grupie pacjentów.

Dzieci poniżej 12 roku życia

Brak jest danych dotyczących stosowania pantoprazolu u dzieci. Z tego względu tabletek zawierających pantoprazol nie należy stosować u dzieci.

Panprazox - środki ostrożności

Brak jest danych na temat zmiany dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby należy regularnie kontrolować aktywność enzymów wątrobowych podczas leczenia pantoprazolem, zwłaszcza w przypadku długotrwałego stosowania leku. W razie zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych leczenie należy przerwać (patrz punkt 4.2 i 4.3).

W przypadku leczenia skojarzonego należy uwzględnić Charakterystyki Produktu Leczniczego wszystkich stosowanych leków.

Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego, niezależnie od przyczyn - w tym również z powodu podawania leków z grupy inhibitorów pompy protonowej — zwiększa liczbę bakterii normalnie obecnych w przewodzie pokarmowym. Stosowanie leków obniżających kwasowość może prowadzić do niewielkiego podwyższenia ryzyka infekcji przewodu pokarmowego bakteriami Salmonella lub Campylobacter.

U pacjentów z zespołem Zollingera-Ellisona i innymi zaburzeniami nadmiernego wydzielania kwasu żołądkowego, wymagających długotrwałego leczenia, pantoprazol, podobnie jak wszystkie inne leki hamujące wydzielanie kwasu solnego, może zmniejszać wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalaminy) na skutek niedoboru kwasu solnego lub bezkwaśności. Należy to uwzględnić w trakcie długotrwałego leczenia pantoprazolem pacjentów z niedoborem witaminy B12 oraz obciążonych czynnikami ryzyka zaburzonego jej wchłaniania.

Pantoprazol nie jest przeznaczony do leczenia zaburzeń żołądkowo-jelitowych przebiegających z dyspepsją czynnościową.

Podczas długotrwałego leczenia, zwłaszcza trwającego dłużej niż rok, pacjenci powinni być poddawani regularnej kontroli lekarskiej.

Przed podjęciem leczenia należy wykluczyć nowotwór złośliwy przełyku lub żołądka, ponieważ stosowanie pantoprazolu może złagodzić objawy choroby nowotworowej i opóźnić jej rozpoznanie.

Pacjentów, którzy nie reagują na leczenie po 4 tygodniach, należy poddać dodatkowym badaniom.

40 mg:

Produkt leczniczy zawiera 5.85 mg sodu w jednej tabletce. Należy to uwzględnić w przypadku stosowania leku u pacjentów otrzymujących dietę niskosodową.

Panprazox - przedawkowanie

W razie przedawkowania z klinicznymi objawami zatrucia, należy zastosować rutynowe postępowanie w zatruciach.

Panprazox - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na pantoprazol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Pantoprazol, podobnie jak inne leki z grupy inhibitorów pompy protonowej, nie powinien być stosowany w skojarzeniu z atazanawirem (patrz punkt 4.5).

Pantoprazol nie powinien być stosowany w leczeniu skojarzonym w celu eradykacji Helicobacter pylori u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, ponieważ w chwili obecnej brak jest danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Pantoprazole w leczeniu skojarzonym u tych pacjentów.

Panprazox - działania niepożądane

Często: ≥1/100 do < 1/10

Niezbyt często: ≥1/1 000 do < 1/100

Rzadko: ≥1/10 000 do < 1/1 000

Bardzo rzadko: < 1/10 000, doniesieniami tym pojedyncze przypadki

 

często

(> 1/100, < 1/10)

niezbyt często

(> 1/1 000,< 1/10

0)

rzadko (< 1/1,000,

> 1/10 000)

bardzo rzadko (< 1/10 000, w tym pojedyncze przypadki)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

     

Leukopenia, małopłytkowość

Zaburzenia

Ból w

Nudności i (lub)

Suchość w jamie

 

żołądka i jelit

nadbrzuszu, biegunka, zaparcia, wzdęcia

wymioty

ustnej

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

     

Obrzęki obwodowe.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

     

Ciężkie uszkodzenie komórek wątrobowych prowadzące do żółtaczki z niewydolnością wątroby lub bez niewydolności wątroby

Zaburzenia układu immunologiczneg

o

     

Reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny.

Badania diagnostyczne

     

Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

(aminotransferaz, γ-glutamylotransferazy) , zwiększone stężenie triglicerydów, podwyższona temperatura ciała

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

     

Bóle mięśni

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle głowy

Zawroty głowy, pochodzenia ośrodkowego zaburzenia widzenia (nieostre widzenie)

   

Zaburzenia psychiczne

   

Depresja, omamy, dezorientacja i splątanie, szczególnie u osób predysponowanych jak również nasilenie tych objawów w przypadku ich wcześniejszego występowania

 

Zaburzenia nerek i dróg

moczowych

     

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

Reakcje alergiczne, takie

jak świąd i wysypka

 

Pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół

Nie są znane objawy przedawkowania u ludzi.

Dawki do 240 mg podane dożylnie w ciągu 2 minut były dobrze tolerowane. Pantoprazol w dużym stopniu wiąże się z białkami osocza, co sprawia, że nie jest łatwo usuwany przez dializę.

Panprazox - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania produktu leczniczego u kobiet w ciąży jest ograniczone. Doświadczenie dotyczące stosowania całej grupy inhibitorów pompy protonowej nie wskazuje zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnych wad wrodzonych. W badaniach dotyczących wpływu na reprodukcję u zwierząt obserwowano nieznaczne objawy działania toksycznego na płód w dawkach powyżej 5 mg/kg (patrz punkt 5.3). Produkt leczniczy należy z ostrożnością przepisywać kobietom w ciąży.

Laktacja

Brak danych dotyczących przenikania pantoprazolu do mleka kobiecego. Podczas ciąży i karmienia piersią pantoprazol można stosować tylko wtedy, gdy w ocenie lekarza korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu lub dziecka.

Panprazox - prowadzenie pojazdów

Brak doniesień o wpływie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4.8), które mogą zmniejszać zdolność reakcji.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Panprazox - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Pantoprazolum

  Substancja o działaniu zmniejszającym wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Stosowana w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, a także w przypadku nadkwaśności soku żołądkowego w przebiegu choroby refluksowej lub zakażenia bakterią Helicobacter pylori. Wykazuje skuteczność w zapobieganiu owrzodzenia błony śluzowej żołądka podczas leczenia środkami przeciwzapalnymi uszkadzającymi śluzówkę żołądka.

  Dostępne opakowania
  Panprazox

  Panprazox

  tabletki dojelitowe - 7 tabl. (blister) - 0,02 g
  ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
  Panprazox

  Panprazox

  tabletki dojelitowe - 14 tabl. (1 blist.a 14 szt.) - 0,02 g
  ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
  Panprazox

  Panprazox

  tabletki dojelitowe - 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) - 0,02 g
  ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
  Panprazox

  Panprazox

  tabletki dojelitowe - 15 tabl. (blister) - 0,02 g
  ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
  Panprazox

  Panprazox

  tabletki dojelitowe - 20 tabl. (1x20) - 0,02 g
  ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
  Panprazox

  Panprazox

  tabletki dojelitowe - 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) - 0,02 g
  ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
  Panprazox

  Panprazox

  tabletki dojelitowe - 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) - 0,02 g
  ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
  Panprazox

  Panprazox

  tabletki dojelitowe - 30 tabl. (butelka) - 0,02 g
  ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
  Panprazox

  Panprazox

  tabletki dojelitowe - 56 tabl. (4 blist.po 14 szt.) - 0,02 g
  ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
  Powiązane artykuły
  Układ pokarmowy

  Skutki uboczne leków na żołądek

  Skutki uboczne leków na żołądek

  Pacjenci często stosują leki obniżające poziom kwasu w żołądku. Chcą w ten sposób zmniejszyć ryzyko wystąpienia wrzodów na skutek przyjmowania leków przeciwzapalnych. Przeprowadzone badania wykazały jednak, że łączenie tych środków może mieć poważne następstwa...

  Leki i suplementy

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Nie każdy z nas wie, że zgodnie z obowiązującym prawem farmaceuta lub osoba wydająca leki ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku innego niż ten zapisany na recepcie, jednak o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce i postaci farmaceutycznej....

  Niezbędnik pacjenta

  E-recepty od 2015 roku

  Złożono 10 propozycji wykonania prototypu programu e-recept. Ostatecznego wykonawcę wyłoni sąd konkursowy. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ma 3 mln zł do przeznaczenia na ten program... Jak powstanie system e-recept? Po wyborze wykonawcy...

  Leki i suplementy

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Pacjent lecząc się u lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty ma prawo do leków refundowanych, czyli takich, których koszt częściowo lub całkowicie pokrywany jest z budżetu państwa. Decyzję o tym, które leki i w jakiej części będą refundowane podejmuje...

  Leki i suplementy

  Rynek farmaceutyczny w 2010 roku

  2010 rok przyniósł polskiemu rynkowi farmaceutycznemu wzrost w wysokości 3% w stosunku do poprzedniego roku i 11% w stosunku do roku 2008. W aptekach największą popularnością cieszyły się leki na dolegliwości przewodu pokarmowego... Wartość rynku farmaceutycznego Chociaż...

  Niezbędnik pacjenta

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Opublikowano wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia wykryła wiele błędów. Z 224 skontrolowanych miejsc tylko w 31 nie znaleziono żadnych nieprawidłowości. Błędy lekarzy i farmaceutów są nagminne. Błędy osób...

  Leki i suplementy

  Nowelizacja prawa farmaceutycznego

  Sejm uchwalił nowelizację prawa farmaceutycznego, która szeroko definiuje sprzedaż wysyłkową, dzięki czemu nie będzie już możliwości kupienia przez Internet leków na receptę. Wprowadza również zmiany dotyczące badań klinicznych... Internetowa sprzedaż...