Ibuprofen Lysine InnFarm

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,2 g
Ilość
10 tabl.
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: INN-FARM D.O.O.

Ibuprofen Lysine InnFarm - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Ibuprofen Lysine InnFarm - ulotka preparatu

Ibuprofen Lysine InnFarm - opis

Leczenie objawowe bólu o małym lub umiarkowanym nasileniu, np. bólu głowy, bólów miesiączkowych, bólu zębów, a także gorączki i dolegliwości bólowych w przebiegu przeziębienia.

Ibuprofen Lysine InnFarm - skład

Każda tabletka zawiera 200 mg ibuprofenu (w postaci 342 mg soli ibuprofenu z lizyną).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: lak aluminiowy z żółcienią pomarańczową (E 110), lak aluminiowy z czerwienią koszenilową (E 124), lecytyna sojowa (E 322) oraz 1,140 mg glukozy w każdej tabletce powlekanej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Ibuprofen Lysine InnFarm - dawkowanie

Dawkowanie

Działania niepożądane można ograniczyć, stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów (patrz punkt 4.4).

Dorośli i młodzież o masie ciała od 40 kg (w wieku od 12 lat): 

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas konieczny dla złagodzenia objawów. 

Jeśli u osoby dorosłej stosowanie tego produktu okaże się konieczne przez dłużej niż 3 dni w przypadku gorączki lub przez dłużej niż 4 dni w leczeniu bólu, bądź jeśli pomimo zastosowania tego produktu objawy będą się nasilać, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem. 

Należy przyjmować 1 lub 2 tabletki popijając wodą, maksymalnie trzy razy na dobę, w zależności od potrzeb.

Należy zachować co najmniej 6 godzin odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami. 

Nie należy przyjmować więcej niż 6 tabletek w ciągu każdego 24-godzinnego okresu czasu.

Szczególne populacje pacjentów

Dzieci i młodzież

Stosowanie produktu Ibuprofen Lysine InnFarm jest przeciwwskazane u młodzieży o masie ciała mniejszej niż 40 kg oraz u dzieci w wieku poniżej 12 lat (patrz punkt 4.3).

Jeśli u młodzieży stosowanie tego produktu leczniczego jest konieczne przez więcej niż 3 dni, lub objawy nasilają się, należy skonsultować się z lekarzem.

Osoby w podeszłym wieku

Nie ma konieczności dostosowania dawki. Ze względu na możliwe działania niepożądane (patrz punkt 4.4) zaleca się szczególnie uważne monitorowanie pacjentów w podeszłym wieku.

Zaburzenie czynności nerek

Nie ma konieczności zmniejszenia dawki u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, patrz punkt 4.3). 

Zaburzenie czynności wątroby (patrz punkt 5.2)

Nie ma konieczności zmniejszenia dawki u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, patrz punkt 4.3).

Sposób podawania

Produkt przeznaczony wyłącznie do podawania doustnego i krótkotrwałego stosowania. 

Tabletki powlekane należy połykać w całości, popijając wodą.

Pacjentom z wrażliwym żołądkiem zaleca się przyjmowanie produktu leczniczego Ibuprofen Lysine InnFarm z pokarmem.

Ibuprofen Lysine InnFarm - środki ostrożności

Działania niepożądane można zmniejszyć stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas konieczny do opanowania objawów (patrz informacje o ryzyku powikłań ze strony układu pokarmowego i układu krążenia poniżej). 

U osób w podeszłym wieku stwierdza się większą częstość występowania działań niepożądanych po zastosowaniu NLPZ szczególnie krwawienia z przewodu pokarmowego i perforacji przewodu pokarmowego, które mogą prowadzić do zgonu. 

Układ oddechowy

U pacjentów obecnie lub w przeszłości chorujących na astmą oskrzelową lub choroby alergiczne może zostać wywołany skurcz oskrzeli. 

Inne NLPZ

Stosowanie ibuprofenu łącznie z innymi NLPZ, w tym z wybiórczymi inhibitorami cyklooksygenazy-2,prowadzi do zwiększenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych i należy go unikać (patrz punkt 4.5). 

Toczeń układowy rumieniowaty i mieszana choroba tkanki łącznej

W przebiegu tocznia układowego rumieniowatego i mieszanej choroby tkanki łącznej stwierdza się zwiększone ryzyko aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (patrz punkt 4.8). 

Nerki

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek może dojść do dalszego pogorszenia się wydolności nerek (patrz punkty 4.3 i 4.8). 

Wątroba

Zaburzenia wątroby (patrz punkty 4.3 i 4.8). 

Wpływ na układ krążenia i krążenie mózgowe

Zaleca się zachowanie ostrożności (skonsultowanie się z lekarzem lub farmaceutą) przed rozpoczęciem leczenia u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością serca w wywiadzie, gdyż w związku ze stosowaniem NLPZ zgłaszano przypadki zatrzymania płynów w organizmie, nadciśnienia tętniczego i obrzęków. 

Badania kliniczne wskazują, że stosowanie ibuprofenu, zwłaszcza w dużej dawce (2400 mg/dobę), może być związane z niewielkim wzrostem ryzyka wystąpienia tętniczych incydentów zatorowozakrzepowych (na przykład zawału mięśnia sercowego lub udaru). W ujęciu ogólnym badania epidemiologiczne nie wskazują, że przyjmowanie ibuprofenu w małych dawkach (np. ≤

1200 mg/dobę) jest związane ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia tętniczych incydentów zatorowozakrzepowych.

W przypadku pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca (NYHA II-III), rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, chorobą naczyń obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgowych leczenie ibuprofenem należy stosować po jego starannym rozważeniu, przy czym należy unikać stosowania w dużych dawkach (2400 mg/dobę).

Należy także starannie rozważyć włączenie długotrwałego leczenia pacjentów, u których występują czynniki ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych (nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu), zwłaszcza jeśli wymagane są duże dawki ibuprofenu (2400 mg/dobę).

Układ pokarmowy

NLPZ należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z chorobami układu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), gdyż może dojść do zaostrzenia tych schorzeń (patrz punkt 4.8). 

Przypadki krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego, w tym zakończone zgonem, opisywano w przypadku wszystkich NLPZ, w dowolnym momencie ich stosowania, i to zarówno z poprzedzającymi objawami ostrzegawczymi, jak i bez nich, oraz z występowaniem powikłań ze strony przewodu pokarmowego w przeszłości, jak i bez tego rodzaju powikłań. 

Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego zwiększa sie wraz ze zwiększaniem dawki NLPZ, u pacjentów z owrzodzeniami trawiennymi w wywiadzie, szczególnie jeśli były powikłane krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 4.3), a także u osób w podeszłym wieku. Chorzy ci powinni rozpoczynać stosowanie od najmniejszej dostępnej dawki. 

U tych pacjentów, a także u pacjentów, u których występuje konieczność jednoczesnego stosowania kwasu acetylosalicylowego w małych dawkach lub innych substancji czynnych stwarzających zagrożenie dla przewodu pokarmowego (patrz poniżej oraz punkt 4.5) należy rozważyć jednoczesne zastosowanie substancji chroniących śluzówkę przewodu pokarmowego (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej).

Pacjenci ze stwierdzonymi w wywiadzie działaniami toksycznymi w obrębie przewodu pokarmowego, szczególnie osoby w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie nietypowe objawy brzuszne (szczególnie krwawienie z przewodu pokarmowego), zwłaszcza w początkowym okresie leczenia. 

Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów stosujących jednocześnie inne leki mogące zwiększać ryzyko owrzodzenia przewodu pokarmowego lub krwawienia z przewodu pokarmowego, np. doustne glikokortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, np. warfarynę, wybiórcze inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki przeciwpłytkowe, np. kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5). 

W razie wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub owrzodzenia przewodu pokarmowego należy przerwać stosowanie ibuprofenu. 

Skóra

W związku ze stosowaniem NLPZ opisywano bardzo rzadko przypadki ciężkich reakcji skórnych, w części przypadków zakończonych zgonem, w tym przypadki złuszczającego zapalenia skóry, zespołu Stevensa-Johnsona, toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka (patrz punkt 4.8).

Największe ryzyko pojawienia się tych reakcji wydaje się występować na początku stosowania: w większości przypadków reakcje te pojawiają się w pierwszym miesiącu stosowania. Należy przerwać stosowanie ibuprofenu gdy pojawią się pierwsze zmiany skórne, zmiany w obrębie błon śluzowych lub jakiekolwiek inne objawy nadwrażliwości. 

W wyjątkowych przypadkach powodem ciężkich powikłań zakaźnych w obrębie skóry i tkanki podskórnej może być ospa wietrzna. Na chwilę obecną nie można wykluczyć, że pewną rolę w nasilaniu tych zakażeń mogą odgrywać NLPZ. W związku z tym zaleca się unikać stosowania produktu leczniczego Ibuprofen Lysine InnFarm w przypadku ospy wietrznej.

Pozostałe uwagi

Zaleca się zachowanie ostrożności:

•u pacjentów z wrodzonymi zaburzeniami metabolizmu porfiryny (np. ostra porfiria przerywana),

•bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym,

•u pacjentów, u których wystąpiły w przeszłości reakcje nadwrażliwości lub reakcje alergiczne na inne substancje, gdyż chorzy ci mogą być narażeni na zwiększone ryzyko reakcji nadwrażliwości na Ibuprofen Lysine InnFarm,

•u pacjentów cierpiących na katar sienny, polipy nosa lub przewlekłe choroby układu oddechowego typu obturacyjnego, gdyż u tych pacjentów występuje zwiększone ryzyko reakcji alergicznych. Reakcje te mogą mieć postać napadów astmy (tzw. astma analgetyczna), obrzęku naczynioruchowego (Quincke"go) lub pokrzywki. 

Ciężkie ostre reakcje nadwrażliwości (np. wstrząs anafilaktyczny) występują bardzo rzadko. Stosowanie produktu leczniczego Ibuprofen Lysine InnFarm należy przerwać natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości. Fachowy personel powinien wdrożyć odpowiednie postępowanie medyczne, stosownie do występujących objawów.

Ibuprofen, substancja czynna produktu leczniczego Ibuprofen Lysine InnFarm może w sposób przemijający hamować czynność płytek krwi (hamować ich agregację). W związku z tym zaleca się uważnie monitować pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi.

W przypadku długotrwałego stosowania produktu leczniczego Ibuprofen Lysine InnFarm konieczne jest regularne kontrolowanie parametrów czynności wątroby i nerek oraz morfologii krwi obwodowej.

Długotrwałe stosowanie dowolnych leków przeciwbólowych z powodu bólu głowy może paradoksalnie zwiększyć jego nasilenie. Jeśli podejrzewa się lub posiada pewność, że taka właśnie sytuacja ma miejsce, należy zasięgnąć porady lekarskiej, a leczenie przerwać. Ból głowy spowodowany nadużywaniem leków (polekowy ból głowy) należy podejrzewać u pacjentów, u których często lub wręcz codziennie pojawiają się bóle głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków na ból głowy.

Ogólnie, nawykowe przyjmowanie leków przeciwbólowych, szczególnie produktów zwierających kilka substancji przeciwbólowych, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek z towarzyszącym ryzykiem rozwoju niewydolności nerek (nefropatia analgetyczna). Ryzyko to może być nasilane przez wysiłek fizyczny związany z utratą elektrolitów i odwodnieniem. 

Należy zatem unikać nawykowego stosowania tych leków. 

Jednoczesne stosowanie NLPZ z alkoholem może prowadzić do częstszego występowania działań niepożądanych tej grupy produktów leczniczych, szczególnie działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego i ośrodkowego układu nerwowego.

NLPZ mogą maskować objawy zakażenia i gorączkę.

Dzieci i młodzież

U młodzieży z odwodnieniem istnieje ryzyko zaburzenia czynności nerek.

Ibuprofen Lysine InnFarm zawiera glukozę. Pacjenci z rzadko występującym zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego. 

Ibuprofen Lysine InnFarm zawiera żółcień pomarańczową (E 110) i czerwień koszenilową (E 124), które mogą wywoływać reakcje alergiczne.

Ibuprofen Lysine InnFarm - przedawkowanie

U dzieci przyjęcie dawki większej niż 400 mg/kg mc. może powodować objawy. U dorosłych zależność efektu od dawki jest mniej wyraźna. Okres półtrwania w przypadku przedawkowania wynosi 1,5-3 godzin. 

Objawy

U większości pacjentów, którzy przyjęli klinicznie istotną dawkę NLPZ, nie pojawiają się inne objawy niż nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu lub rzadziej, biegunka. Możliwe jest też pojawienie się szumów usznych, bólu głowy, zawrotów głowy i krwawienia z przewodu pokarmowego. W cięższych przypadkach zatrucia mogą wystąpić objawy toksycznego wpływu na ośrodkowy układ nerwowy, takie jak senność, sporadycznie pobudzenie, a także dezorientacja i śpiączka. Sporadycznie mogą pojawiać się drgawki. U dzieci mogą pojawiać się mioklonie. W poważnych przypadkach zatrucia może rozwinąć się kwasica metaboliczna i może dojść do wydłużenia się czasu protrombinowego/zwiększenia INR, co jest najprawdopodobniej konsekwencją wpływu na działanie krążących czynników krzepnięcia krwi. Może dojść do ostrej niewydolności nerek, uszkodzenia wątroby, niedociśnienia tętniczego, depresji oddechowej i sinicy. U osób chorujących na astmę możliwe jest też zaostrzenie astmy. 

Postępowanie

Nie jest znana swoista odtrutka. Postępowanie powinno mieć charakter objawowy i wspomagający podstawowe czynności życiowe i powinno obejmować utrzymywanie drożności dróg oddechowych i monitorowanie serca i parametrów życiowych do osiągnięcia stabilizacji stanu chorego. Należy rozważyć zastosowanie węgla aktywowanego, jeśli od przyjęcia potencjalnie toksycznej ilości leku nie minęła godzina. W przypadku często występujących lub przedłużających się napadów drgawek należy zastosować dożylnie diazepam lub lorazepam. W przypadku astmy podać leki rozszerzające oskrzela.

Ibuprofen Lysine InnFarm - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Pacjenci, u których w przeszłości występowały reakcje nadwrażliwości (np. skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).

Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa/krwawienie (czyli co najmniej dwa oddzielone w czasie udokumentowane epizody owrzodzenia lub krwawienia).

Stwierdzone w wywiadzie krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja przewodu pokarmowego związane ze stosowaniem NLPZ.

Ciężka niewydolność serca (klasa IV wg NYHA), niewydolność nerek lub niewydolność wątroby (patrz punkt 4.4).

Pacjenci ze skazą krwotoczną lub zaburzeniami krzepnięcia krwi.

Pacjenci z czynnym krwawieniem z naczyń mózgowych lub innym czynnym krwawieniem.

Pacjenci z zaburzeniami krwiotworzenia o niewyjaśnionej etiologii.

Pacjenci z ciężkim odwodnieniem (na skutek wymiotów, biegunki lub niedostatecznej podaży płynów).

Młodzież o masie ciała poniżej 40 kg oraz dzieci.

Ostatni trymestr ciąży (patrz punkt 4.6). 

Alergia na orzeszki ziemne lub soję.

Ibuprofen Lysine InnFarm - działania niepożądane

Przedstawiony poniżej wykaz działań niepożądanych obejmuje wszystkie działania niepożądane, które stwierdzono podczas stosowania ibuprofenu, w tym działania niepożądane stwierdzone podczas długotrwałego stosowania w wysokich dawkach u pacjentów z chorobami reumatycznymi. Podane częstości, wykraczające poza bardzo rzadkie doniesienia, odnoszą się do krótkotrwałego stosowania dawek dobowych ibuprofenu nieprzekraczających 1200 mg doustnie i nieprzekraczających 1800 mg w przypadku czopków.

Należy pamiętać o tym, że wymienione działania niepożądane w większości przypadków zależą od podanej dawki i wykazują różnice międzyosobnicze.

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane dotyczą układu pokarmowego. Mogą wystąpić owrzodzenia trawienne, perforacja przewodu pokarmowego lub krwawienie z przewodu pokarmowego, które w części przypadków mogą prowadzić do zgonu, szczególnie u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4). Po podaniu tego produktu leczniczego opisywano przypadki nudności, wymiotów, biegunki, wzdęć, zaparcia, dyspepsji, bólu brzucha, smolistych stolców, wymiotów krwią, wrzodziejącego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenia zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna (patrz punkt 4.4). Rzadziej stwierdzano przypadki zapalenia błony śluzowej żołądka. W szczególności ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego jest zależne od zakresu stosowanych dawek i okresu podawania leku.

W związku ze stosowaniem NLPZ opisywano przypadki obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca.

Badania kliniczne wskazują, że stosowanie ibuprofenu, zwłaszcza w dużej dawce (2400 mg/dobę), może być związane z niewielkim wzrostem ryzyka wystąpienia tętniczych incydentów zatorowozakrzepowych (na przykład zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu) (patrz punkt 4.4). 

W obrębie każdej kategorii częstości, działania niepożądane wymieniono w kolejności od najpoważniejszych do mniej poważnych. 

Bardzo często (≥1/10)

Często (od ≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (od ≥1/1000 do < 1/100)

Rzadko (od ≥1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo rzadko

W związku ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych opisywano przypadki zaostrzenia stanu zapalnego spowodowanego przez zakażenia (np. rozwój martwiczego zapalenia powięzi). Jest to prawdopodobnie związane z mechanizmem działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Jeśli w trakcie stosowania produktu leczniczego Ibuprofen Lysine InnFarm pojawią się lub nasilą się objawy zakażenia, pacjent powinien niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Należy wówczas ustalić, czy istnieją wskazania do leczenia zakażenia/antybiotykoterapii.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko

Zaburzenia krwiotworzenia (niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, pancytopenia, agranulocytoza).

Pierwszymi objawami może być gorączka, zapalenie gardła, powierzchowne owrzodzenia jamy ustnej, objawy grypopodobne, nasilone zmęczenie, krwawienia z nosa i podskórne wylewy krwi. W tych przypadkach pacjentowi należy polecić zaprzestanie stosowania tego produktu leczniczego, unikanie przyjmowania jakichkolwiek leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych bez konsultacji z lekarzem i skonsultowanie się z lekarzem.

W przypadku długotrwałego stosowania należy regularnie kontrolować morfologię krwi obwodowej.

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Reakcje nadwrażliwości ze zmianami skórnymi i świądem, a także napady astmy (którym może towarzyszyć zmniejszenie ciśnienia tętniczego), zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli, duszność. Pacjentowi należy polecić, aby w takim przypadku natychmiast poinformował lekarza i przerwał przyjmowanie produktu leczniczego Ibuprofen Lysine InnFarm.

Bardzo rzadko

Mogą wystąpić ciężkie uogólnione reakcje nadwrażliwości. Mogą się one objawiać obrzękiem twarzy, obrzękiem języka, obrzękiem wewnętrznej części krtani ze zwężeniem dróg oddechowych, niewydolnością oddechową, częstoskurczem, zmniejszeniem ciśnienia tętniczego, a nawet zagrażającym życiu wstrząsem. W razie wystąpienia opisanych powyżej objawów, które mogą pojawić się nawet po pierwszej dawce, konieczne jest natychmiastowe uzyskanie pomocy lekarskiej.

W przypadku ibuprofenu opisywano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

   

obejmujące sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączkę i zaburzenia świadomości. Szczególnie predysponowani wydają się pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej).

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko

Reakcje psychotyczne, depresja.

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często

Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, np. ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie psychoruchowe, drażliwość lub zmęczenie.

Zaburzenia oka

Niezbyt często

Zaburzenia widzenia.

Zaburzenia ucha i błędnika

Rzadko

Szumy uszne.

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko

Kołatanie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego.

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko

Nadciśnienie tętnicze, zapalenie naczyń.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Objawy ze strony układu pokarmowego, takie jak zgaga, ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcia oraz nieznaczna utrata krwi z przewodu pokarmowego mogąca w wyjątkowych przypadkach wywołać niedokrwistość.

Niezbyt często

Owrzodzenia przewodu pokarmowego, w przebiegu których może dojść do krwawienia i perforacji. Wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroby

Leśniowskiego-Crohna (patrz punkt 4.4), zapalenie błony śluzowej żołądka. 

Bardzo rzadko

Zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, powstawanie przeponowatych zwężeń światła jelita. 

Pacjenta należy pouczyć o konieczności zaprzestania stosowania produktu leczniczego i natychmiastowego skonsultowania się z lekarzem w przypadku wystąpienia nasilonego bólu w nadbrzuszu, smolistych stolców lub krwawych wymiotów.

Zaburzenia wątroby i

dróg żółciowych

Bardzo rzadko

Zaburzenie czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, szczególnie przy długotrwałym stosowaniu, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby.

Zaburzenia skóry i

tkanki podskórnej

Niezbyt często

Różnorodne zmiany skórne.

Bardzo rzadko

Reakcje skórne z powstawaniem pęcherzy, w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, łysienie. W wyjątkowych przypadkach w trakcie ospy wietrznej mogą wystąpić ciężkie zakażenia skóry i powikłania w obrębie tkanki podskórnej (por.

   

„Zakażenia i zarażenia pasożytnicze”).

Zaburzenia nerek i dróg

moczowych

Rzadko

W rzadkich przypadkach może dochodzić do uszkodzenia nerek (martwica brodawek nerkowych) i zwiększenia stężenia kwasu moczowego.

Bardzo rzadko

Powstanie obrzęków, szczególnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek, zespołem nerczycowym, śródmiąższowym zapaleniem nerek, któremu może towarzyszyć ostra niewydolność nerek. Należy w związku z tym regularnie kontrolować czynność nerek.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C , 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl .

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Ibuprofen Lysine InnFarm - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Hamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na ciążę i (lub) rozwój zarodkowo-płodowy. Dane uzyskane w badaniach epidemiologicznych dają podstawy do obaw o zwiększone ryzyko poronień i rozwoju wad wrodzonych serca i wytrzewienia po stosowaniu inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży. Odnotowano zwiększenie bezwzględnego ryzyka rozwoju wad wrodzonych układu krążenia z poniżej 1% do około 1,5%. Ryzyko to, jak się uważa, zwiększa się z dawką i długością okresu terapii.

U zwierząt wykazano, że podawanie inhibitorów syntezy prostaglandyn prowadzi do zwiększenia strat przed- i poimplantacyjnych oraz obumarć zarodka lub płodu. Dodatkowo u zwierząt otrzymujących inhibitory syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy zgłaszano zwiększoną częstość występowania różnych wad wrodzonych, w tym dotyczących układu krążenia.

W pierwszym i drugim trymestrze ciąży ibuprofenu nie powinno się podawać, chyba że jest to zdecydowanie konieczne. W przypadku stosowania ibuprofenu u kobiety próbującej zajść w ciążę bądź w pierwszym lub drugim trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę i podawać lek możliwie najkrócej.

W trzecim trymestrze ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą powodować: 

•w organizmie płodu:

- działania toksyczne w obrębie układu krążenia i układu oddechowego (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i rozwojem nadciśnienia płucnego);

- dysfunkcję nerek, która może ulegać progresji do niewydolności nerek i małowodzia;

•w organizmie matki i noworodka, pod koniec ciąży:

- ewentualne wydłużenie czasu krwawienia, efektu antyagregacyjnego, który może wystąpić nawet przy bardzo niskich dawkach;

- zahamowanie czynności skurczowej macicy prowadząc do opóźnienia lub wydłużenia akcji porodowej. 

W związku z powyższym stosowanie ibuprofenu jest przeciwwskazane w trzecim trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Ibuprofen i jego metabolity mogą przenikać w małych stężeniach do mleka kobiecego. Do chwili obecnej nie zidentyfikowano żadnych przejawów szkodliwego działania na niemowlęta, w związku z czym przerywanie karmienia piersią na czas krótkotrwałego stosowania tego produktu leczniczego w zalecanych dawkach z powodu bólu lub gorączki nie jest generalnie konieczne.

Płodność

Istnieją pewne dowody na to, że leki hamujące cyklooksygenazę/syntezę prostaglandyn mogą upośledzać płodność kobiet poprzez wpływ na owulację. Efekt ten cofa się po odstawieniu leku.

Ibuprofen Lysine InnFarm - prowadzenie pojazdów

Ibuprofen nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ze względu jednak na to, że w przypadku stosowania wyższych dawek produktu leczniczego Ibuprofen Lysine InnFarm mogą pojawiać się takie działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego, jak zmęczenie i zawroty głowy, w pojedynczych przypadkach może dochodzić do upośledzenia zdolności reagowania, aktywnego uczestnictwa w ruchu drogowym i obsługiwania maszyn. Dotyczy to w szczególności przypadków jednoczesnego picia alkoholu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Ibuprofen Lysine InnFarm - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Ibuprofenum

  Substancja o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Należy do grupy tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Stosowana w przypadku bólów o małym i średnim nasileniu, w tym bólów głowy, zębów, stawów, bólów mięśniowych oraz gorączki. Wykazuje skuteczność w leczeniu objawów choroby zwyrodnieniowej stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów i innych chorób reumatycznych.

  Dostępne opakowania
  Ibuprofen Lysine InnFarm

  Ibuprofen Lysine InnFarm

  tabletki powlekane - 10 tabl. - 0,2 g
  INN-FARM D.O.O.
  Ibuprofen Lysine InnFarm

  Ibuprofen Lysine InnFarm

  tabletki powlekane - 20 tabl. - 0,2 g
  INN-FARM D.O.O.
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Przedawkowanie tabletek przeciwbólowych

  Przedawkowanie tabletek przeciwbólowych

  Niektóre tabletki przeciwbólowe dobre są na jeden rodzaj bólu dla jednej osoby, a dla drugiej są zupełnie nieskuteczne. Dlatego lepiej uważać, biorąc tabletki przeciwbólowe - jeśli jedna nie działa, nie bierzmy następnej. Przyjmowanie tabletek jedna po...

  Świńska grypa - charakterystyka, historia, objawy, leczenie, profilaktyka, powikłania

  Maseczka ochronna (WIDEO)

  Maseczka ochronna (WIDEO)

  Maseczka ochronna uchroni nas np. przed wirusem grypy Ryzyko zarażenia się wirusem grypy dotyczy zarówno osób zdrowych, starszych, dzieci jak i osób z problemami zdrowotnymi. Bez odpowiedniej profilaktyki Ah1N1 może w konsekwencji doprowadzić do pandemicznej...

  Leczenie grypy

  Czy popełniasz te błędy podczas choroby?

  Czy popełniasz te błędy podczas choroby?

  Chorowanie na śniadanie Wstajesz rano i czujesz, że to, co jeszcze wczoraj wydawało się tylko bólem głowy, dziś jest już w pełni rozwiniętym przeziębieniem. Ponad 200 różnych wirusów może powodować przeziębienie, co oznacza, że można zachorować kilka...

  Wybierz moc natury

  Kiedy katar dziecka wymaga wizyty u lekarza?

  Kiedy katar dziecka wymaga wizyty u lekarza?

  Katar pojawia się na skutek zapalenia śluzówki nosa. Przez to gromadzi się w nim nadmierna ilość wydzieliny zmniejszająca jego drożność. Pojawia się kichanie, nawet może dojść do osłabienia lub utraty węchu oraz smaku. Katar jest bardzo uciążliwy, szczególnie...

  Medycyna naturalna

  Bańki - leczenie przeziębienia, technika stawiania

  Bańki - leczenie przeziębienia, technika stawiania

  Stawianie baniek to metoda leczenia, którą praktykowano już wiele lat temu. Polega ona na wytworzeniu podciśnienia w bańce i przyłożenia jej do skóry pleców. W ten sposób dochodzi do wciągnięcia skóry i tkanki podskórnej do wnętrza bańki. Podczas takiego...

  Grypa u dziecka

  Opieka nad dzieckiem chorym na grypę

  Opieka nad dzieckiem chorym na grypę

  Nadeszła jesień, a więc sezon na przeziębienie i grypę można uznać za otwarty. Rodzice powinni teraz szczególnie zatroszczyć się o zdrowie swoich dzieci. Grypa u dziecka jest częstą dolegliwością. W jaki sposób zatroszczyć się o dziecko, które zachoruje...

  Mieszkaj zdrowo

  Świece zapachowe mogą być groźne dla zdrowia

  Świece zapachowe mogą być groźne dla zdrowia

  Świece zapachowe i odświeżacze powietrza mogą być groźne dla zdrowia - ostrzegają naukowcy. Niebezpieczne związki chemiczne Często sięgamy po nie, aby w domach panował przyjemny zapach. Niestety, większość perfumowanych produktów zawiera składnik,...

  Normy laboratoryjne

  Coxackie wirusy przeciwciała

  Coxackie wirusy przeciwciała

  Wirus Coxsackie A i B należą do tak zwanych enterowirusów. Wirusy te są przenoszone drogą kropelkową oraz fekalno-oralną. Człowiek zaraża się nimi przez kontakt z brudem lub wydzielinami. Infekcje enterowirusami w klimacie umiarkowanym zdarzają się najczęściej...