Bicalutamide Apotex

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,05 g
Ilość
30 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: APOTEX EUROPE B.V.

Bicalutamide Apotex - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Bicalutamide Apotex - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Bicalutamide Apotex - opis

Leczenie raka gruczołu krokowego w zaawansowanym stadium w skojarzeniu z terapią analogiem hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (ang. luteinizing hormone releasing hormone - LHRH) lub kastracją chirurgiczną.

Bicalutamide Apotex - skład

Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg bikalutamidu.

Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna.

Każda tabletka powlekana zawiera 56,25 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Bicalutamide Apotex - dawkowanie

Dawkowanie

Mężczyźni dorośli oraz w podeszłym wieku

Jedna tabletka (50 mg) raz na dobę o tej samej porze (najczęściej rano lub wieczorem), z posiłkiem lub bez posiłku. Stosowanie bikalutamidu należy rozpocząć 3 dni przed podaniem analogu LHRH lub jednocześnie z kastracją chirurgiczną.

Dzieci i młodzież

Bikalutamid jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek nie jest konieczne dostosowywanie dawki produktu leczniczego. Nie ma dostępnych danych dotyczących stosowania bikalutamidu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z niewydolnością wątroby

U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby nie jest konieczne dostosowywanie dawki produktu leczniczego.

U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby może dochodzić do kumulacji bikalutamidu (patrz punkt 4.4).

Bicalutamide Apotex - środki ostrożności

Leczenie należy rozpocząć pod ścisłym nadzorem lekarza specjalisty.

Bikalutamid jest metabolizowany przede wszystkim w wątrobie. Wyniki badań wskazują na wolniejszy metabolizm bikalutamidu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, co może prowadzić do zwiększonej kumulacji bikalutamidu. Bikalutamid należy stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby.

Z uwagi na możliwość wystąpienia zaburzeń czynności wątroby należy rozważyć wykonywanie okresowych badań czynności wątroby. W większości przypadków zaburzenia czynności wątroby mogą wystąpić podczas pierwszych 6 miesięcy leczenia bikalutamidem.

Rzadko obserwowano ciężkie zaburzenia czynności wątroby i raportowano zgony podczas leczenia bikalutamidem (patrz punkt 4.8). W przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń czynności wątroby należy przerwać leczenie bikalutamidem.

U mężczyzn otrzymujących agonistów LHRH obserwowano zmniejszenie tolerancji glukozy, co może manifestować się występowaniem cukrzycy lub utratą kontroli glikemii u osób ze zdiagnozowaną cukrzycą. Należy rozważyć kontrolowanie stężenia glukozy we krwi u pacjentów otrzymujących bikalutamid jednocześnie z agonistami LHRH.

Ze względu na brak danych dotyczących stosowania bikalutamidu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), bikalutamid powinien być stosowany u tych pacjentów jedynie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Stwierdzono, że bikalutamid hamuje aktywność układu enzymatycznego cytochromu P 450 (CYP 3A4), dlatego podczas leczenia bikalutamidem leki metabolizowane głównie przez izoenzym CYP 3A4 powinny być stosowane ze szczególną ostrożnością (patrz punkty 4.3 i 4.5).

Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

U pacjentów z chorobami serca zaleca się okresowe monitorowanie czynności serca.

Bicalutamide Apotex - przedawkowanie

Brak danych dotyczących przedawkowania bikalutamidu. Ponieważ bikalutamid należy do anilidów, teoretycznie istnieje ryzyko rozwoju methemoglobinemii. Methemoglobinemię stwierdzono po przedawkowaniu bikalutamidu u zwierząt. Zgodnie z tym ostre zatrucie pacjenta może powodować wystąpienie sinicy.

Nie ma specyficznej odtrutki. Należy zastosować leczenie objawowe. Zastosowanie dializy może być nieskuteczne, gdyż bikalutamid silnie wiąże się z białkami osocza i nie jest wydalany z moczem w

postaci niezmienionej. Zalecane jest ogólne postępowanie podtrzymujące, w tym częste monitorowanie funkcji życiowych.

Bicalutamide Apotex - przeciwskazania

Nadwrażliwość na bikalutamid lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Bikalutamid jest przeciwwskazany u kobiet i dzieci (patrz punkt 4.6).

Bikalutamidu nie należy stosować jednocześnie z terfenadyną, astemizolem lub cyzaprydem (patrz punkt 4.5).

Bicalutamide Apotex - działania niepożądane

Działania niepożądane przedstawiono z uwzględnieniem następującej konwencji częstości występowania: bardzo często (> = 1/10); często (> = 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> = 1/1000 do < 1/100); rzadko (> =1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Bicalutamide Apotex 50 mg (± analog LHRH)

Zaburzenia krwi i układu

Bardzo często

Niedokrwistość

chłonnego

   

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Zmniejszenie łaknienia

Zaburzenia psychiczne

Często

Zmniejszenie libido, depresja

Zaburzenia serca

Często

Zawał mięśnia sercowego (informowano o przypadkach śmiertelnych) e, niewydolność serca e

Zaburzenia układu

Bardzo często

Zawroty głowy

nerwowego

Często

Senność

 

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często

Uderzenia gorąca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Śródmiąższowa choroba płucc (informowano o przypadkach śmiertelnych).

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Ból brzucha, zaparcie, nudności

 

Często

Niestrawność, wzdęcia

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często

Zaburzenia czynności wątroby (w tym zwiększenie aktywności aminotransferaz3, cholestaza, żółtaczka)/ zaburzenia czynności wątroby i dróg żółciowycha

 

Rzadko

Niewydolność wątrobyd. Informowano o przypadkach śmiertelnych.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Łysienie, nadmierne owłosienie/ odrastanie włosów, suchość skóry, świąd, wysypka

Zaburzenia nerek i dróg

Bardzo często

Krwiomocz

moczowych

   

Zaburzenia układu

Bardzo często

Ginekomastia i tkliwość piersib

rozrodczego i piersi

Często

Zaburzenia wzwodu

Zaburzenia ogólne i stany

Bardzo często

Osłabienie, obrzęki

w miejscu podania

Często

Ból w klatce piersiowej

Badania diagnostyczne

Często

Zwiększenie masy ciała

a Zaburzenia czynności wątroby rzadko mają nasilenie ciężkie. Najczęściej były przemijające i ustępowały bądź ulegały poprawie w czasie kontynuacji leczenia lub po jego przerwaniu. b Mogą być zmniejszone w przypadku jednoczesnej kastracji.

c Wymieniona jako działania niepożądane raportowane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Częstość występowania określono na podstawie doniesień o wystąpieniu śródmiąższowej choroby płuc w randomizowanych badaniach z bikalutamidem w dawce 150 mg we wczesnym raku gruczołu krokowego (EPC).

Wymieniona jako działania niepożądane raportowane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Częstość występowania określono na podstawie doniesień o niewydolności wątroby u pacjentów leczonych bikalutamidem 150 mg w otwartym ramieniu badań EPC. e Obserwowana w badaniu farmakoepidemiologicznym dotyczącym stosowania agonistów LHRH i antyandrogenów w leczeniu raka prostaty. Wydaje się, że ryzyko wystąpienia wzrasta podczas stosowania bikalutamidu w dawce 50 mg w skojarzeniu z agonistami LHRH. Nie wykazano wzrostu ryzyka podczas stosowania bikalutamidu w dawce 150 mg w monoterapii w leczeniu raka prostaty.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania wymienionego w załączniku V.

Bicalutamide Apotex - ciąża i karmienie piersią

Bikalutamid jest przeciwwskazany u kobiet. Nie należy stosować produktu leczniczego Bicalutamide Apotex u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

Bicalutamide Apotex - prowadzenie pojazdów

Jest mało prawdopodobne, aby produkt leczniczy Bicalutamide Apotex wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak zaznaczyć, że czasami mogą wystąpić zawroty głowy lub senność (patrz punkt 4.8). Każdy pacjent, u którego wystąpią te objawy, powinien zachować szczególną ostrożność.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Bicalutamide Apotex - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Bicalutamidum

  Substancja niesteroidowa, która jest antagonistą androgenów, hamuje więc działanie męskich hormonów płciowych. Biolutamid stosuje się w leczeniu zaawansowanego raka gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn w terapii skojarzonej z innymi metodami leczenia analogami LHRH lub chirurgicznej kastracji. Jako efekt uboczny pojawia się ginekomastia, bolesność piersi.

  Dostępne opakowania
  Bicalutamide Apotex

  Bicalutamide Apotex

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 0,05 g
  APOTEX EUROPE B.V.
  Powiązane artykuły
  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Na czym polega badanie 4Kscore? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Na czym polega badanie 4Kscore? (WIDEO)

  Badanie molekularne 4Kscore Badanie molekularne 4Kscore to jedno z najnowocześniejszych narzędzi przydatnych w diagnostyce raka prostaty. Eksperci wyjaśniają, na czym polega ten test. Po pobraniu próbki krwi, pacjent może się dowiedzieć, czy w ciągu kilkunastu...

  Newsy - zdrowie

  Naukowcy stworzyli chimerę człowieka i świni

  Naukowcy stworzyli chimerę człowieka i świni

  Mogłoby się wydawać, że to scenariusz rodem z filmów science fiction. Modyfikowane kody genetyczne, pół ludzie, pół zwierzęta. Czy to ma coś wspólnego z rzeczywistością, w której żyjemy? Pierwsza chimera Od jakiegoś czasu już ma. Właśnie teraz w Salk...

  Rak prostaty - gruczoł krokowy, czynniki ryzyka, diagnostyka, leczenie

  Nieoczywiste objawy raka prostaty

  Nieoczywiste objawy raka prostaty

  Częsty nowotwór Nowotwór gruczołu krokowego znajduje się na drugim miejscu pod względem liczby zachorowań wśród mężczyzn w Polsce. W 2014 roku zdiagnozowano go u ponad 12 tys. Polaków. Ten rodzaj raka rozwija się powoli i zdarza się, że pierwsze objawy...

  Leczenie niefarmakologiczne prostaty

  Krioterapia a prostata

  Krioterapia nazywana bywa także krioablacją. Jest metodą stosowaną niekiedy w leczeniu raka prostaty i rzadko - w łagodnym przeroście prostaty. Podobnie jak w brachyterapii, przez skórę krocza do guza stercza wprowadzane są igły. Krioterapia jest zabiegiem...

  Nowe metody leczenia prostaty

  Fale ultradźwiękowe w leczeniu prostaty

  HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound pol. skupiona wiązka fal ultradźwiękowych o dużym natężeniu) czasami nazywane FUS albo HIFUS to nowoczesna metoda wykorzystująca ultradźwięki w leczeniu raka prostaty. Pierwotnie HIFU użyto jako metodę  leczenia...

  Newsy

  Nowa nadzieja w leczeniu raka prostaty

  Naukowcy odkryli komórki progenitorowe w gruczole krokowym (prostata), które w przy występowaniu stanu zapalnego mogą mieć związek z inicjacją procesu nowotworowego. Badanie sugeruje, że sam stan zapalny może zwiększać ilość komórek progenitorowych. Zarówno...

  Badania przesiewowe

  Najważniejsze badania przesiewowe dla mężczyzn

  Najważniejsze badania przesiewowe dla mężczyzn

  Rola testów przesiewowych Regularne badania przesiewowe to najlepsze, co może zrobić mężczyzna dla swojego zdrowia. Umożliwiają one wczesne wykrycie rozmaitych chorób - jeszcze w momencie, w którym nie dają one charakterystycznych objawów, więc szanse...