Binabic

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,05 g
Ilość
30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ONCOGENERICA SP. Z O.O.

Binabic - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Binabic - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Binabic - opis

Binabic 150 mg jest wskazany w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka gruczołu krokowego w monoterapii lub jako leczenie uzupełniające po całkowitym usunięciu gruczołu krokowego lub po radioterapii u pacjentów z dużym ryzykiem progresji choroby (patrz punkt 5.1).

Binabic - skład

Każda tabletka zawiera 150 mg bikalutamidu (Bicalutamidum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: jedna tabletka zawiera 188,0 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Binabic - dawkowanie

Dawkowanie

Dorośli mężczyźni włącznie z mężczyznami w podeszłym wieku Jedna tabletka (150 mg) na dobę.

Leczenie produktem Binabic należy prowadzić bez przerwy przez co najmniej 2 lata lub do progresji choroby.

Dzieci i młodzież

Produkt leczniczy Binabic 150 mg nie jest wskazany dla dzieci i młodzieży.

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek zmiana dawkowania nie jest konieczna.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z łagodną niewydolnością wątroby zmiana dawkowania nie jest konieczna. U pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby bikalutamid może się kumulować (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania

Droga podania: doustna.

Tabletki należy połykać w całości popijając wodą.

Binabic - środki ostrożności

Początek leczenia powinien odbywać się pod bezpośrednim nadzorem lekarza specjalisty.

Bikalutamid jest intensywnie metabolizowany w wątrobie. Wyniki badań wskazują, że wydalanie bikalutamidu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby może być wolniejsze i prowadzić do zwiększonej kumulacji bikalutamidu. Dlatego bikalutamid należy stosować z ostrożnością u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej niewydolnością wątroby.

Należy rozważyć okresowe wykonywanie prób wątrobowych ze względu na możliwość wystąpienia zaburzeń czynności wątroby. Oczekuje się, że większość zmian pojawi się w pierwszych 6 miesiącach podawania bikalutamidu.

Rzadko obserwowano ciężkie zaburzenia czynności wątroby i niewydolność wątroby, jak również zgłaszano przypadki zgonu związane z niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.8). Jeśli wystąpią ciężkie zaburzenia czynności wątroby należy przerwać stosowanie bikalutamidu.

U pacjentów, u których stwierdzono w badaniu przedmiotowym progresję choroby wraz z podniesionymi wartościami PSA, należy rozważyć przerwanie leczenia bikalutamidem.

Stwierdzono, że bikalutamid hamuje aktywność enzymów układu enzymatycznego cytochromu P-450, głównie izoenzymu CYP 3A4. Dlatego podczas leczenia bikalutamidem leki metabolizowane głównie przez izoenzym CYP 3A4 powinny być stosowane ze szczególną ostrożnością (patrz punkt 4.3 i 4.5).

Ze względu na zawartość laktozy Binabic 150 mg nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Binabic - przedawkowanie

Nie opisano przypadków przedawkowania bikalutamidu u ludzi. Nie ma specyficznego antidotum na bikalutamid; zaleca się leczenie objawowe. Skuteczność dializy po przedawkowaniu jest wątpliwa, ponieważ bikalutamid w dużym stopniu wiąże się z białkami osocza i nie jest wydalany z moczem w postaci niezmienionej. W przypadku przedawkowania zaleca się leczenie podtrzymujące włączając częste monitorowanie czynności życiowych.

Binabic - przeciwskazania

Binabic 150 mg jest przeciwwskazany u kobiet, dzieci i młodzieży (patrz punkt 4.6). Binabic 150 mg jest przeciwwskazany u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na bikalutamid lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego wymienioną w punkcie 6.1. Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie produktu Binabic 150 mg z terfenadyną, astemizolem lub cyzaprydem (patrz punkt 4.5).

Binabic - działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych: bardzo często (> =1/10), często (> =1/100 do < 1/10), niezbyt często (> =1/1000 do < 1/100), rzadko (> =1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 1. Częstość występowania działań niepożądanych

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często

anemia

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

reakcje nadwrażliwości, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

zmniejszony apetyt

Zaburzenia psychiczne

Często

zmniejszone libido, depresja

Zaburzenia układu nerwowego

Często

zawroty głowy, senność

Zaburzenia naczyniowe

Często

uderzenia gorąca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

śródmiąższowe zapalenie płuce. (donoszono o przypadkach zgonu zgonów).

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

ból brzucha, zaparcia, nudności, niestrawność, wzdęcia

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często

działanie toksyczne na wątrobę, żółtaczka, hipertransaminazemia3

Rzadko

niewydolność wątrobyd. (donoszono o przypadkach zgonów).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często

wysypka

Często

łysienie, nadmierne owłosienie lub ponowny porost włosów, suchość skóryc, świąd

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często

krwiomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo często

ginekomastia i bolesność piersib

Często

zaburzenia erekcji

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

astenia

Często

ból w klatce piersiowej, obrzęki

Badania diagnostyczne

Często

zwiększenie masy ciała

a. Zaburzenia czynności wątroby rzadko są ciężkie. Często są krótkotrwałe, przemijające lub ulegają zmniejszeniu podczas kontynuowania terapii lub po odstawieniu leku.

b. U większości pacjentów otrzymujących w monoterapii bikalutamid w dawce 150 mg występowała ginekomastia i (lub) ból piersi. W badaniach potwierdzono, że objawy te były

ciężkie u 5% pacjentów. Ginekomastia może nie ustąpić samoistnie po zakończeniu terapii, szczególnie w przypadku leczenia długotrwałego

c. Ze względu na zastosowany w badaniach EPC schemat kodowania, działanie niepożądane „sucha skóra" zakodowano terminem COSTART jako „wysypka". Dlatego też nie wyznaczono oddzielnej częstość dla tego objawu, jednakże zakłada się, że dla dawki bikalutamidu 150 mg, jego częstość jest taka sama jak dla dawki 50 mg.

d. Wymieniono jako działanie niepożądane na podstawie doświadczenia po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Częstość została określona na podstawie występowania działania niepożądanego, niewydolności wątroby, podczas badań otwartych EPC u pacjentów otrzymujących bikalutamid w dawce 150 mg.

e. Wymieniono jako działanie niepożądane na podstawie doświadczenia po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Częstość została określona na podstawie występowania działania niepożądanego, śródmiąższowego zapalenia płuc, podczas badań randomizowanych EPC u pacjentów otrzymujących bikalutamid w dawce 150 mg.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Binabic - ciąża i karmienie piersią

Stosowanie bikalutamidu u kobiet jest przeciwwskazane. Nie wolno stosować leku u kobiet w okresie ciąży ani w okresie karmienia piersią.

Binabic - prowadzenie pojazdów

Jest mało prawdopodobne, aby bikalutamid wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jakkolwiek w niektórych przypadkach może pojawić się senność. Należy zachować ostrożność, jeśli wystąpi taki objaw.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Binabic - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Bicalutamidum

  Substancja niesteroidowa, która jest antagonistą androgenów, hamuje więc działanie męskich hormonów płciowych. Biolutamid stosuje się w leczeniu zaawansowanego raka gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn w terapii skojarzonej z innymi metodami leczenia analogami LHRH lub chirurgicznej kastracji. Jako efekt uboczny pojawia się ginekomastia, bolesność piersi.

  Dostępne opakowania
  Binabic

  Binabic

  tabletki powlekane - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 0,05 g
  ONCOGENERICA SP. Z O.O.
  Binabic

  Binabic

  tabletki powlekane - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 0,15 g
  ONCOGENERICA SP. Z O.O.
  Binabic

  Binabic

  tabletki powlekane - 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) - 0,05 g
  ONCOGENERICA SP. Z O.O.
  Binabic

  Binabic

  tabletki powlekane - 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) - 0,15 g
  ONCOGENERICA SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Na czym polega badanie 4Kscore? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Na czym polega badanie 4Kscore? (WIDEO)

  Badanie molekularne 4Kscore Badanie molekularne 4Kscore to jedno z najnowocześniejszych narzędzi przydatnych w diagnostyce raka prostaty. Eksperci wyjaśniają, na czym polega ten test. Po pobraniu próbki krwi, pacjent może się dowiedzieć, czy w ciągu kilkunastu...

  Newsy - zdrowie

  Naukowcy stworzyli chimerę człowieka i świni

  Naukowcy stworzyli chimerę człowieka i świni

  Mogłoby się wydawać, że to scenariusz rodem z filmów science fiction. Modyfikowane kody genetyczne, pół ludzie, pół zwierzęta. Czy to ma coś wspólnego z rzeczywistością, w której żyjemy? Pierwsza chimera Od jakiegoś czasu już ma. Właśnie teraz w Salk...

  Rak prostaty - gruczoł krokowy, czynniki ryzyka, diagnostyka, leczenie

  Nieoczywiste objawy raka prostaty

  Nieoczywiste objawy raka prostaty

  Częsty nowotwór Nowotwór gruczołu krokowego znajduje się na drugim miejscu pod względem liczby zachorowań wśród mężczyzn w Polsce. W 2014 roku zdiagnozowano go u ponad 12 tys. Polaków. Ten rodzaj raka rozwija się powoli i zdarza się, że pierwsze objawy...

  Leczenie niefarmakologiczne prostaty

  Krioterapia a prostata

  Krioterapia nazywana bywa także krioablacją. Jest metodą stosowaną niekiedy w leczeniu raka prostaty i rzadko - w łagodnym przeroście prostaty. Podobnie jak w brachyterapii, przez skórę krocza do guza stercza wprowadzane są igły. Krioterapia jest zabiegiem...

  Nowe metody leczenia prostaty

  Fale ultradźwiękowe w leczeniu prostaty

  HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound pol. skupiona wiązka fal ultradźwiękowych o dużym natężeniu) czasami nazywane FUS albo HIFUS to nowoczesna metoda wykorzystująca ultradźwięki w leczeniu raka prostaty. Pierwotnie HIFU użyto jako metodę  leczenia...

  Newsy

  Nowa nadzieja w leczeniu raka prostaty

  Naukowcy odkryli komórki progenitorowe w gruczole krokowym (prostata), które w przy występowaniu stanu zapalnego mogą mieć związek z inicjacją procesu nowotworowego. Badanie sugeruje, że sam stan zapalny może zwiększać ilość komórek progenitorowych. Zarówno...

  Badania przesiewowe

  Najważniejsze badania przesiewowe dla mężczyzn

  Najważniejsze badania przesiewowe dla mężczyzn

  Rola testów przesiewowych Regularne badania przesiewowe to najlepsze, co może zrobić mężczyzna dla swojego zdrowia. Umożliwiają one wczesne wykrycie rozmaitych chorób - jeszcze w momencie, w którym nie dają one charakterystycznych objawów, więc szanse...