AcarGen

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki
Dawka
0,05 g
Ilość
30 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: GENERICS (UK) LTD.

AcarGen - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Inne produkty spożywcze

Przyjmując leki, należy pamiętać, by zwrócić szczególną uwagę na produkty, które mogą przyczynić się do powstania niebezpiecznych interakcji z medykamentami. Przeczytaj pełny opis interakcji leków z innymi produktami żywnościowymi.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

AcarGen - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

AcarGen - opis

Akarbozę zaleca się w leczeniu pacjentów z cukrzycą insulinoniezależną (ang. non insulin-dependent diabetes mellitus - NIDDM), gdy właściwej kontroli glikemii nie udaje się osiągnąć wyłącznie dietą i ćwiczeniami fizycznymi. Lek może być stosowany w skojarzeniu z metforminą, pochodnymi sulfonylomocznika lub insuliną.

AcarGen - skład

Każda tabletka zawiera 50 mg akarbozy.

AcarGen - dawkowanie

Dawkowanie

Ponieważ skuteczność i tolerancja leku różnią się, dawka musi być indywidualnie dostosowana przez lekarza dla każdego pacjenta.

W przypadku, gdy nie uzyskuje się oczekiwanej odpowiedzi klinicznej dawkę można zwiększać co 4-8 tygodni, także w późniejszym okresie leczenia.

Dorośli

Dawka początkowa to 3 x 1 tabletka leku AcarGen 50 mg na dobę lub 3 x ½ tabletki AcarGen 100 mg na dobę (odpowiadająca 150 mg akarbozy). W celu zmniejszenia żołądkowo-jelitowych działań niepożądanych, u niektórych pacjentów można rozpocząć leczenie powoli od dawki 1-2 x 1 tabletka leku AcarGen 50 mg/dzień (odpowiadającej 50 do 100 mg akarbozy). Dawkę można zwiększać stopniowo, aż do 300 mg akarbozy dziennie (co jest równoważne 3x2 tabletki AcarGen 50 mg lub 3x1 tabletka AcarGen 100 mg), w zależności od stężenia glukozy we krwi pacjenta, a także w trakcie leczenia jeśli nie jest ono wystarczająco skuteczne. W przypadku większych dawek zaleca się stosowanie tabletek o większej mocy substancji czynnej.

Przeciętna dawka to 150-300 mg akarbozy na dobę, w zależności od indywidualnego zapotrzebowania pacjenta.

W niektórych przypadkach konieczne może być zwiększenie dawki do 600 mg akarbozy na dobę (co odpowiada 3x2 tabletkom AcarGen 100 mg).

Jeżeli niepożądane zdarzenia mają miejsce pomimo ścisłego przestrzegania diety cukrzycowej, dawki nie należy zwiększać, a w razie konieczności zmniejszyć.

Sposób podawania
Maksymalną skuteczność leku AcarGen 50 mg osiąga się wtedy, gdy tabletka połykana jest w całości z niewielką ilością płynu bezpośrednio przed posiłkiem lub z pierwszymi kęsami posiłku.

Czas stosowania

Lek AcarGen 50 mg przeznaczony jest do ciągłego długotrwałego leczenia.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie jest konieczna modyfikacja sposobu dawkowania określonego dla osób dorosłych.

Dzieci i młodzieżw wieku poniżej 18 lat

Lek AcarGen 50 mg nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

AcarGen - środki ostrożności

· Asymptomatyczne zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych obserwowano w pojedynczych przypadkach z w tym klinicznie istotne zmiany (aż do trzech razy powyżej górnej granicy normy). Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych było na ogół odwracalne, zarówno po odstawieniu leku, jak i w trakcie leczenia. Zgodnie z tym należy rozważyć systematyczną kontrolę poziomu enzymów wątrobowych w ciągu pierwszych 6-12 miesięcy leczenia.

· Lek AcarGen obniża hiperglikemię. Jeśli jest stosowany z innym doustnym czynnikiem przeciwcukrzycowym lub insuliną, może spowodować takie obniżenie stężenia glukozy we krwi, że może być konieczne zmniejszenie zmniejszenie dawek produktów leczniczych stosowanych w skojarzeniu.

· Ponieważ akarboza spowalnia trawienie enzymatyczne i wchłanianie produktów hydrolizy sacharozy, zaleca się, aby – w przypadku wystąpienia hipoglikemii – podać glukozę w celu uzyskania szybkiego wzrostu jej stężenia we krwi.

· Jeśli podejrzewa się całkowitą lub częściową niedrożność jelit, leczenie należy natychmiast przerwać.

· Należy przestrzegać ścisłej diety cukrzycowej podczas zażywania leku AcarGen 50 mg

· Systematyczne przyjmowanie leku AcarGen 50 mg nie powinno być przerwane bez uzyskania porady lekarskiej, gdyż mogłoby to doprowadzić do zwiększenia stężenia glukozy we krwi.

· Ze względu na niewystarczające dane dotyczące skuteczności i tolerancji akarbozy u dzieci i młodzieży, nie zaleca się używania preparatu AcarGen 50 mg u pacjentów poniżej 18 lat.

· U pacjentów po resekcji żołądka akarboza może przechodzić do jelita cienkiego szybciej niż normalnie, wywołując szybsze działanie farmakologiczne. U tych chorych nie obserwowano jednak zwiększonej częstości działań niepożądanych.

AcarGen - przedawkowanie

Gdy lek AcarGen 50 mg jest przyjmowany jednocześnie z napojami i/lub posiłkami zawierającymi węglowodany (polisacharydy, oligosacharydy lub disacharydy), przedawkowanie może prowadzić do wzdęć, wzdęć z oddawaniem wiatrów lub biegunki. Jeśli nadmierna dawka leku AcarGen 50 mg zostanie przyjęta bez jedzenia, dokuczliwe objawy jelitowe są mało prawdopodobne.

W przypadku przedawkowania przez kolejne 4-6 godzin należy unikać spożywania napojów lub posiłków zawierających węglowodany. 

AcarGen - przeciwskazania

· Nadwrażliwość na akarbozę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

· Przewlekłe dolegliwości jelitowe związane z zaburzeniami trawienia i wchłaniania treści pokarmowej.

· Choroby, których przebieg może ulec zaostrzeniu w wyniku nagromadzania się gazów jelitowych (np.: zespół Roemhelda, główne odmiany przepukliny, niedrożność jelit z zatkania oraz wrzody jelitowe).

· Ostra niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 25 ml/min).

· Ciężka niewydolność wątroby.

AcarGen - działania niepożądane

Działania niepożądane zaobserwowane podczas kontrolnych badań klinicznych i w spontanicznych doniesieniach (czcionka italic).

Typ układu lub narządu/tkanki

Bardzo częste

 (> 1/10)

Częste

(> 1/100, < 1/10)

Niezbyt

częste

(> 1/1000,

< 1/100)

Rzadkie

(> 1/10000, < 1/1000)

Bardzo rzadkie

(< 1/10000)

Zaburzenia krwi i układu limfatycznego

       

trombocytopenia

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe (1)

wzdęcia z oddawaniem wiatrów

burczenie

w brzuchu

rozdęcie brzucha

biegunka

ból brzucha

nudności

 

niedrożność jelit (łac. Ileus)

częściowa niedrożność jelit

(łac. Subileus)

zaparcie

odma pęcherzykowa jelit

Zaburzenia wątrobowo-żółciowe (2)

     

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

zapalenie wątroby

żółtaczka

Choroby skóry

 i tkanki podskórnej

       

skórne reakcje nadwrażliwości (wysypka, rumień, osutka pokrzywka)

obrzęk

(1) Biegunka oraz ból brzucha mogą wystąpić po spożyciu pokarmów zawierających sacharozę. Jeśli pacjent nie stosuje się do zaleceń diety cukrzycowej, mogą nasilić się działania niepożądane. Symptomy zarówno związane są z dawką, jak i podłożem dietetycznym mogą słabnąć w trakcie leczenia. Jeżeli poważne objawy rozwijają się pomimo przestrzegania zalecanej diety cukrzycowej, dawkę należy tymczasowo lub trwale zmniejszyć. Często wystarcza obniżenie dawki ograniczone do jednego głównego posiłku (obiadu lub kolacji). Gdyby biegunka utrzymywała się, pacjentów należy ściśle monitorować, a dawka powinna zostać zmniejszona lub – w razie konieczności – trzeba lek odstawić.

(2) U pacjentów leczonych zalecaną dawką dzienną akarbozy wynoszącą 150 mg lub 300 mg rzadko obserwowano klinicznie istotne nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych (trzykrotnie przewyższające górną granicę normy). Nieprawidłowe wartości mogą występować okresowo podczas kuracji.

W razie podejrzeniu niedrożności lub podniedrożności należy natychmiast przerwać leczenie akarbozą.

W Japonii obserwowano pojedyncze przypadki piorunującej niewydolności wątroby, chociaż znaczenie akarbozy jest w tym względzie niejasne.

AcarGen - ciąża i karmienie piersią

Leku AcarGen 50 mg nie powinno się przyjmować podczas ciąży, gdyż nie ma dostępnych informacji dotyczących jego stosowania u ciężarnych kobiet. Badania na zwierzętach nie przyniosły dowodów na wpływ teratogenny (powodujący wady rozwojowe) lub inne działania embriotoksyczne.

Z badań na szczurach wynika, że niewielkie ilości akarbozy są wydzielane do mleka. Brak podobnych danych odnoszących się do ludzi.

Nie można wykluczyć wpływu akarbozy na niemowlęta karmione piersią, z tego względu nie zaleca się stosowania preparatu AcarGen 50 mg w okresie karmienia piersią.

AcarGen - prowadzenie pojazdów

Monoterapia preparatem AcarGen 50 mg nie prowadzi do hipoglikemii. Pacjenci powinni być jednak poinformowani, że hipoglikemia może występować podczas leczenia skojarzonego tymi preparatami i pochodnymi sulfonylomocznika, metforminą lub insuliną.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

AcarGen - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Acarbosum

  Akarboza to doustny lek przeciwcukrzycowy. Stosowany jest w cukrzycy typu drugiego u pacjentów, u których niefarmakologiczne metody normowania poziomu cukru nie przyniosły efektu. Podczas leczenia akarbozą należy jednocześnie stosować wspomniane metody niefarmakologiczne, w tym przede wszystkim dietę i aktywność ruchową.

  Dostępne opakowania
  AcarGen

  AcarGen

  tabletki - 30 tabl. - 0,05 g
  GENERICS (UK) LTD.
  AcarGen

  AcarGen

  tabletki - 30 tabl. - 0,1 g
  GENERICS (UK) LTD.
  Powiązane artykuły
  Leczenie cukrzycy

  Lista refundacyjna bez długo działających analogów insuliny

  30 grudnia wejdzie w życie nowa lista leków refundowanych. Nie będzie na niej długo działających analogów insulinowych, które wpisano jednak w program terapeutyczny. Osoby do niego zakwalifikowane będą mogły korzystać z tego leku bezpłatnie… Czym są...

  Insulina - rodzaje, podawanie, przechowywanie

  Mieszanki insulinowe

  Mieszanki insulinowe to przygotowane fabrycznie preparaty zawierające w sobie dwa typy insulin. Wyróżniamy dwa rodzaje mieszanek: pierwszy, będący połączeniem analogu insuliny szybko działającego i zawiesiny protaminowej tego analogu (protamina wydłuża...

  Insulina - rodzaje, podawanie, przechowywanie

  Insulina analogowa

  W leczeniu cukrzycy, oprócz insuliny ludzkiej, wykorzystywane są również insuliny analogowe. Analogi ludzkiej insuliny otrzymuje się na drodze modyfikacji genetycznej. Rekombinowane są komórki drożdży lub Escherichii coli. Od ludzkiej insuliny analogi...

  Badania dla cukrzyków

  Co wpływa na poziom glikemii?

  U chorych na cukrzycę typu 1 oraz typu 2 zaburzenia występują zaburzenia wydzielania insuliny i glukagonu, wątrobowego wychwytu glukozy, hamowania wytwarzania glukozy w wątrobie i obwodowego wychwytu glukozy. Wszystko to objawia się nieprawidłową gospodarką...

  Metody podawania insuliny

  W jaki sposób żyć z pompą insulinową?

  Pompy insulinowe są ułatwieniem życia dla cukrzyków, przede wszystkim chorych na cukrzycę typu 1. Dzięki nim leczenie nie jest tak uciążliwe, jak przy zastrzykach czy penach. Umożliwiają ciągły, czyli bardziej naturalny, dostęp organizmu do insuliny....

  Insulina - rodzaje, podawanie, przechowywanie

  Powikłania stosowania insuliny

  Insulina to "złoty środek" na cukrzycę, która w szybkim tempie staje się chorobą cywilizacyjną XXI wieku. W krajach rozwiniętych choruje na nią 3-4% mieszkańców. Niestety, o rozwoju choroby większość z nas dowiaduje się dopiero wtedy, gdy jej stadium...

  Metody podawania insuliny

  Pompa insulinowa u chorego na cukrzycę

  Pompa insulinowa u chorego na cukrzycę

  Pompa insulinowa u chorego na cukrzycę - podłączenie urządzenia To dyskretne urządzenie pozwoli cukrzykowi zachować ciągłość podawania dawek insuliny. Pompa insulinowa u chorego na cukrzycę - glukometr Glukometr to urządzenie pozwalające na dokonywanie...

  Leczenie cukrzycy

  Jak wygląda leczenie cukrzycy? (WIDEO)

  Jak wygląda leczenie cukrzycy? (WIDEO)

  Leczenie cukrzycy W leczeniu cukrzycy stosuje się różne leki o różnorodnych mechanizmach. Obecnie w leczeniu bazuje się na: insulinach (wprowadzonych w latach 20. ubiegłego wieku); pochodnych sulfonylomocznika; metforminie (wprowadzonej w latach 50....

  Metody podawania insuliny

  Jak działa pompa insulinowa? (WIDEO)

  Jak działa pompa insulinowa? (WIDEO)

  Osobista pompa insulinowa Pompa insulinowa to niewielkie urządzenie służące do ciągłego podawania choremu insuliny podskórnie. Jak działa takie urządzenie? Czy jest bezpieczne do stosowania? Na te pytania odpowiada prof. dr hab. Jan Tatoń. Osobista...

  Leczenie cukrzycy

  Najlepszy lekarz dla osoby chorej na cukrzycę (WIDEO)

  Najlepszy lekarz dla osoby chorej na cukrzycę (WIDEO)

  Lekarz osoby chorej na cukrzycę Lekarz opiekujący się pacjentem z cukrzycą współpracuje z nim przez wiele lat. Dlatego wybór lekarza do leczenia cukrzycy powinien być dobrze przemyślany. O tym, jak wybrać dobrego lekarza dla osoby chorej na cukrzycę,...