Xotepic

zobacz opinie o produkcie »
Cena
9,88 zł
Forma
tabletki dojelitowe
Dawka
0,02 g
Ilość
14 tabl. (blister)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: FARMACOM SP. Z O.O.

Xotepic - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Przyjęcie do szpitala rehabilitacyjnego a anemia, podwyższony poziom D-dimerów

Dzień Dobry ! Moja mama jest po wylewie, dostała skierowanie do szpitala rehabilitacyjnego (31-10-2014),lecz jest problem z przyjęciem ponieważ z wypisu szpitalnego wynika, że ma anemię i podwyższone D-D 9932,9 ng/ml nowe badanie krwi 10-11 br.pierwszy wynik jest dużo lepszy natomiast D-D 8,49 norma poniżej 0,5.Co mam dalej robić na lekarza rodzinnego nie mogę liczyć. Mama ma przepisane...

Xotepic - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Xotepic - opis

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej:

- Refluksowe zapalenie przełyku.

Dorośli:

- Choroba wrzodowa dwunastnicy,

- Choroba wrzodowa żołądka,

- Zespół Zollingera-Ellisona i inne stany chorobowe przebiegające ze zwiększonym wydzielaniem kwasu solnego,

- Eradykacja Helicobacter pylori w skojarzeniu z dwoma antybiotykami u pacjentów z owrzodzeniem dwunastnicy lub żołądka.

Xotepic - skład

Jedna tabletka dojelitowa zawiera 40 mg pantoprazolu w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego.

Substancje pomocnicze - patrz punkt 6.1.

Xotepic - dawkowanie

Sposób podawania

Tabletek Xotepic nie należy żuć ani rozgryzać. Należy je połykać w całości 1 godzinę przed posiłkiem, popijając wodą.

Zalecane dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej:

Refluksowe zapalenie przełyku

Zalecana dawka dobowa, to 40 mg (1 tabletka) pantoprazolu. W indywidualnych przypadkach dawka może być podwojona (zwiększona do 2 tabletek pantoprazolu 40 mg na dobę) szczególnie, gdy nie ma reakcji na inne leczenie. W celu wyleczenia refluksowego zapalenia przełyku produkt zazwyczaj należy stosować przez 4 tygodnie. Jeśli okres ten nie jest wystarczający do uzyskania wyleczenia, produkt zazwyczaj należy stosować przez kolejne 4 tygodnie.

Dorośli:

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy

Zalecana dawka dobowa wynosi 40 mg (1 tabletka) pantoprazolu. W indywidualnych przypadkach dawka może być podwojona (zwiększona do 2 tabletek pantoprazolu na dobę) szczególnie, gdy nie ma odpowiedzi na inne leczenie. Zazwyczaj w ciągu 2 tygodni stosowania leku Xotepic owrzodzenia dwunastnicy ulegają wyleczeniu. Jeżeli okres ten jest niewystarczający, należy go przedłużyć o kolejne 2 tygodnie, w celu uzyskania całkowitego wyleczenia.

Leczenie choroby wrzodowej żołądka

Zalecana dawka dobowa wynosi 40 mg (1 tabletka) pantoprazolu. W indywidualnych przypadkach dawka może być podwojona (zwiększona do 2 tabletek pantoprazolu na dobę) szczególnie, gdy nie ma reakcji na inne leczenie. Zazwyczaj w ciągu 4 tygodni stosowania leku Xotepic owrzodzenia żołądka ulegają wyleczeniu. Jeżeli okres ten jest niewystarczający, należy go przedłużyć o kolejne 4 tygodnie, w celu uzyskania całkowitego wyleczenia.

Eradykacja Helicobacter pylori (H. pylori)

Zalecana dawka leku wynosi 40 mg (1 tabletka) dwa razy na dobę w leczeniu skojarzonym z jednym z trzech następujących schematów leczenia:

a) 1 000 mg amoksycyliny dwa razy na dobę + 500 mg klarytromycyny dwa razy na dobę

b) 250-500 mg klarytromycyny dwa razy na dobę + 400-500 mg metronidazolu dwa razy na dobę (lub

500 mg tynidazolu)

c) 1 000 mg amoksycyliny dwa razy na dobę + 400-500 mg metronidazolu dwa razy na dobę (lub 500 mg tynidazolu).

W przypadku leczenia skojarzonego w eradykacji H. pylori, drugą tabletkę pantoprazolu należy przyjąć 1 godzinę przed kolacją. Leczenie skojarzone prowadzone jest zwykle przez 7 dni i może być przedłużone o kolejne 7 dni, do całkowitego czasu leczenia do 2 tygodni. Jeżeli w celu zapewnienia całkowitego wyleczenia owrzodzeń wskazane jest dalsze leczenie pantoprazolem, należy rozważyć zastosowanie dawkowania zalecanego w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wskazania lokalne (np. zalecenia krajowe) dotyczące oporności bakterii oraz właściwego stosowania i przepisywania leków przeciwbakteryjnych.

Leczenie zespołu Zollingera-Ellisona i innych chorób przebiegających ze wzmożonym wydzielaniem kwasu solnego:

Leczenie należy rozpoczynać od dawki dobowej 80 mg (2 tabletki Xotepic w dawce 40 mg).

Następnie, w razie konieczności dawkę tę można zwiększyć lub zmniejszyć, w zależności od wyników badań wydzielania kwasu solnego w żołądku. Dawki dobowe większe niż 80 mg, należy podzielić i podać dwukrotnie w ciągu doby. Dopuszcza się okresowe zwiększenie dawki pantoprazolu powyżej 160 mg na dobę, ale powinna być ona stosowana tylko do czasu uzyskania odpowiedniego hamowania wydzielania kwasu solnego w żołądku.

Czas trwania leczenia zespołu Zollingera-Ellisona i innych chorób przebiegających z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego w żołądku nie jest ograniczony i powinien być dostosowany do objawów klinicznych.

Bezpieczeństwo długotrwałego stosowania jest generalnie dobrze udowodnione. Profil bezpieczeństwa długotrwałego stosowania pantoprazolu jest podobny do obserwowanego w krótkotrwałym leczeniu. Pantoprazol jest dobrze tolerowany.

U większości pacjentów ustąpienie objawów następuje szybko. W niektórych przypadkach przedłużenie terapii powyżej 8 tygodni może być korzystne ze względu na zapewnienie całkowitego wyleczenia.

Stosowanie leku u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Nie należy jednak stosować dobowej dawki większej niż 40 mg pantoprazolu. Wyjątkiem od tej reguły jest terapia skojarzona w celu eradykacji H. pylori, podczas której pacjenci w podeszłym wieku powinni przyjmować zalecaną dawkę pantoprazolu (40 mg pantoprazolu 2 razy na dobę) przez 1 tydzień.

Stosowanie leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Pantoprazolu nie należy stosować w leczeniu skojarzonym w celu eredykacji H. pylori u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, ponieważ obecnie brak danych o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania pantoprazolu w leczeniu skojarzonym w tej grupie pacjentów.

Stosowanie leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg pantoprazolu (1 tabletka 20 mg pantoprazolu) u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Pantoprazolu nie należy stosować w leczeniu skojarzonym w celu eredykacji H. pylori u pacjentów z umiarkowaną i ciężką niewydolnością wątroby, ponieważ obecnie brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania pantoprazolu w leczeniu skojarzonym w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.4).

Stosowanie leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat

Nie zaleca się stosowania pantoprazolu u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ze względu na ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności jego działania w tej grupie pacjentów.

Xotepic - środki ostrożności

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania pantoprazolu należy regularnie kontrolować aktywność enzymów wątrobowych. W przypadku zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych, leczenie pantoprazolem należy przerwać (patrz punkt 4.2).

Leczenie skojarzone

W przypadku stosowania leczenia skojarzonego należy brać pod uwagę również informacje zawarte w Charakterystyce Produktu Leczniczego jednocześnie stosowanych leków.

Wystąpienie objawów alarmowych

W przypadku wystąpienia objawów alarmowych (takich jak znaczna niezamierzona utrata masy ciała, nawracające wymioty, dysfagia, krwawe wymioty, niedokrwistość, smołowate stolce) oraz przy podejrzeniu lub stwierdzeniu owrzodzeń żołądka, należy wykluczyć ich podłoże nowotworowe, gdyż leczenie pantoprazolem może złagodzić objawy choroby nowotworowej i opóźnić jej rozpoznanie. Należy rozważyć dalsze badania w przypadku pacjentów, u których objawy choroby utrzymują się pomimo odpowiedniego leczenia.

Równoczesne podawanie z atazanawirem

Równoczesne podawanie atazanawiru z inhibitorami pompy protonowej nie jest zalecane (patrz punkt 4.5). Jeśli podawanie atazanawiru z inhibitorem pompy protonowej ocenia się jako konieczne, zaleca się uważną kliniczną kontrolę (np. obecność wirusa) w połączeniu ze zwiększeniem dawki atazanwiru do 400 mg i rytonawirem w dawce 100 mg. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg pantoprazolu.

Zakażenia przewodu pokarmowego spowodowane przez bakterie

Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego spowodowana różnymi czynnikami, w tym zastosowaniem inhibitorów pompy protonowej, prowadzi do zwiększenia liczby bakterii obecnych zwykle w przewodzie pokarmowym. Podawanie leków zmniejszających wydzielanie kwasu solnego w żołądku może wiązać się z niewielkim zwiększaniem ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego, np. bakteriami Salmonella i Campylobacter.

Wpływ na wchłanianie witaminy B12

U pacjentów z zespołem Zollingera-Ellisona i innymi chorobami przebiegającymi ze zwiększonym wydzielaniem kwasu solnego w żołądku, wymagającymi długotrwałego leczenia, pantoprazol, podobnie jak inne leki blokujące wydzielanie kwasu, może osłabiać wchłanianie witaminy B12(cyjanokobalaminy) ze względu na niedobór lub brak kwasu solnego w soku żołądkowym. Należy to wziąć pod uwagę analizując objawy kliniczne.

Długotrwała terapia

Przy długotrwałej terapii, szczególnie gdy leczenie trwa ponad rok, pacjenci powinni być objęci regularnym nadzorem lekarza.

Olej sojowy

Produkt leczniczy zawiera lecytynę sojową. Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na orzeszki ziemne lub soję.

Xotepic - przedawkowanie

Objawy przedawkowania u ludzi nie są znane.

Dawki do 240 mg podawane dożylnie przez 2 minuty były dobrze tolerowane.

Ponieważ pantoprazol w znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza, trudno poddaje się dializie.

W przypadku przedawkowania z klinicznymi objawami zatrucia, należy zastosować odpowiednie postępowanie objawowe i podtrzymujące.

Xotepic - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na pantoprazol lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Xotepic - działania niepożądane

U około 5% pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane (ang. ADRs - adverse drug reactions). Najczęściej zgłaszane działania niepożądane, występujące u około 1% pacjentów to biegunka i ból głowy.

W poniższej tabeli objawy niepożądane zostały uszeregowane zgodnie z następującą klasyfikacją częstości:

Bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (≤1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Dla wszystkich działań niepożądanych zgłoszonych po wprowadzeniu produktu do obrotu, nie jest możliwe zastosowanie klasyfikacji częstości, dlatego ich częstość jest oznaczona jako ?nieznana?. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Tabela nr 1. Objawy niepożądane związane ze stosowaniem pantoprazolu zgłoszone w badaniach klinicznych i po wprowadzeniu do obrotu.

Częstość występowania

Klasyfikacja układów i narządów

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

   

Małopłytkowość; Leukopenia

 

Zaburzenia układu immunologicznego

 

Nadwrażliwość (w tym reakcje anafilaktyczne i wstrząs anafilaktyczny)

   

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

 

Hiperlipidemie i zwiększone stężenie lipidów (triglicerydy, cholesterol); Zmiany masy ciała

 

Hiponatremia

Zaburzenia psychiczne

Zaburzenia snu

Depresja (i nasilenie jej objawów)

Dezorientacja (i nasilenie jej

objawów)

Omamy; Splątanie (szczególnie u pacjentów predysponowanych,

       

jak również nasilenie tych objawów w przypadku ich wcześniejszego występowania)

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy;

Zawroty głowy

     

Zaburzenia oka

 

Zaburzenia widzenia/niewyraźne widzenie

   

Zaburzenia żołądka

i jelit

Biegunka;

Nudności/wymioty; Uczucie pełności w jamie brzusznej i wzdęcia;

Zaparcia; Suchość w jamie ustnej; Ból i dyskomfort w nadbrzuszu

     

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

(aminotransferaz, γ-GT)

Zwiększenie stężenia bilirubiny

 

Uszkodzenia komórek wątroby;

Żółtaczka; Niewydolność komórek wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka skórna/ wyprysk/wykwity skórne; Świąd

Pokrzywka; Obrzęk naczynioruchowy

 

Zespół Stevensa? Johnsona; Zespół Lyella; Rumień wielopostaciowy;

Nadwrażliwość na światło

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

 

Bóle stawów; Bóle mięśni

   

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

     

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

 

Ginekomastia

   

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Osłabienie, zmęczenie i złe samopoczucie

Podwyższenie

temperatury ciała;

Obrzęki obwodowe

   
Xotepic - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania pantoprazolu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały jego szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Pantoprazolu nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Laktacja

W badaniach na zwierzętach stwierdzono przenikanie pantoprazolu do mleka. Stwierdzono przenikanie pantoprazolu do mleka kobiet. Dlatego też, decyzję czy kontynuować/przerwać karmienie piersią lub kontynuować/przerwać stosowanie pantoprazolu należy podjąć biorąc pod uwagę korzyści dla dziecka wynikające z karmienia piersią oraz korzyści dla kobiety wynikające z leczenia pantoprazolem.

Xotepic - prowadzenie pojazdów

Mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4.8). W takich przypadkach pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Xotepic - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Pantoprazolum

  Substancja o działaniu zmniejszającym wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Stosowana w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, a także w przypadku nadkwaśności soku żołądkowego w przebiegu choroby refluksowej lub zakażenia bakterią Helicobacter pylori. Wykazuje skuteczność w zapobieganiu owrzodzenia błony śluzowej żołądka podczas leczenia środkami przeciwzapalnymi uszkadzającymi śluzówkę żołądka.

  Dostępne opakowania
  Xotepic

  Xotepic

  tabletki dojelitowe - 14 tabl. (blister) - 0,02 g
  FARMACOM SP. Z O.O.
  Xotepic

  Xotepic

  tabletki dojelitowe - 14 tabl. (blister) - 0,04 g
  FARMACOM SP. Z O.O.
  Xotepic

  Xotepic

  tabletki dojelitowe - 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) - 0,02 g
  FARMACOM SP. Z O.O.
  9,88 zł
  Xotepic

  Xotepic

  tabletki dojelitowe - 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) - 0,04 g
  FARMACOM SP. Z O.O.
  19,29 zł
  Powiązane artykuły
  Układ pokarmowy

  Skutki uboczne leków na żołądek

  Skutki uboczne leków na żołądek

  Pacjenci często stosują leki obniżające poziom kwasu w żołądku. Chcą w ten sposób zmniejszyć ryzyko wystąpienia wrzodów na skutek przyjmowania leków przeciwzapalnych. Przeprowadzone badania wykazały jednak, że łączenie tych środków może mieć poważne następstwa...

  Leki i suplementy

  Lek biopodobny nie jest generykiem

  Lek biopodobny nie jest generykiem

  Wykorzystanie inżynierii genetycznej umożliwiło leczenie wielu chorób lekami biologicznymi. Biopodobne przeciwciała monoklonalne mogą zmniejszyć koszty terapii, ale brak odpowiednich regulacji prawnych stwarza realne niebezpieczeństwo wystąpienia nieznanych...

  Leki i suplementy

  Nowelizacja prawa farmaceutycznego

  Nowelizacja prawa farmaceutycznego

  Sejm uchwalił nowelizację prawa farmaceutycznego, która szeroko definiuje sprzedaż wysyłkową, dzięki czemu nie będzie już możliwości kupienia przez Internet leków na receptę. Wprowadza również zmiany dotyczące badań klinicznych... Internetowa sprzedaż...

  Leki i suplementy

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Pacjent lecząc się u lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty ma prawo do leków refundowanych, czyli takich, których koszt częściowo lub całkowicie pokrywany jest z budżetu państwa. Decyzję o tym, które leki i w jakiej części będą refundowane podejmuje...

  Niezbędnik pacjenta

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Opublikowano wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia wykryła wiele błędów. Z 224 skontrolowanych miejsc tylko w 31 nie znaleziono żadnych nieprawidłowości. Błędy lekarzy i farmaceutów są nagminne. Błędy osób...

  Leki i suplementy

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Nie każdy z nas wie, że zgodnie z obowiązującym prawem farmaceuta lub osoba wydająca leki ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku innego niż ten zapisany na recepcie, jednak o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce i postaci farmaceutycznej....