Timprost

zobacz opinie o produkcie »
Cena
41,05 zł
Forma
krople do oczu, roztwór
Dawka
(0,05mg+5mg)/ml
Ilość
3 but.a 2,5ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: ACTAVIS GROUP PTC EHF

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Timprost - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Timprost - opis

Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego (ang. Intraocular Pressure, IOP) u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem oraz podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, u których reakcja na miejscowo stosowane beta-adrenolityki lub analogi prostaglandyn jest niewystarczająca.

Timprost - skład

1 ml roztworu zawiera: 50 mikrogramów latanoprostu oraz 5 mg tymololu (w postaci 6,8 mg maleinianu tymololu).

Substancje pomocnicze: 0,2 mg chlorku benzalkoniowego/ml kropli. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Timprost - dawkowanie

Podanie do oka.

Zalecane dawkowanie u osób dorosłych (w tym u pacjentów w podeszłym wieku) Zalecane jest podawanie 1 kropli do oka (oczu) objętych procesem chorobowym, raz na dobę. W przypadku pominięcia jednej dawki, należy kontynuować leczenie, podając kolejną zaplanowaną dawkę. Nie należy przekraczać zalecanej dawki - 1 kropla raz na dobę do oka (oczu) objętych procesem chorobowym.

Stosowanie

Przed zastosowaniem kropli do oczu należy zdjąć soczewki kontaktowe. Soczewki można ponownie założyć po upływie 15 minut (patrz punkt 4.4).

Jeżeli stosowane są inne miejscowe leki okulistyczne, należy zachować co najmniej 5-minutową przerwę między ich podaniem.

Uciśnięcie kanału nosowo-łzowego lub delikatne zamknięcie powiek na 2 minuty ogranicza układowe wchłanianie produktu. Takie postępowanie może zmniejszyć układowe działania niepożądane i zwiększyć działanie miejscowe produktu leczniczego.

Dzieci i młodzież

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu leczniczego Timprost u dzieci i młodzieży.

Timprost - środki ostrożności

Działania ogólne:

Tak jak inne miejscowo stosowane okulistyczne produkty lecznicze, substancje czynne kropli Timprost mogą być wchłaniane do krwioobiegu. Składnik beta-adrenolityczny - tymolol może spowodować te same rodzaje działań niepożądanych ze strony układu krążenia i płuc, a także inne działania niepożądane, które obserwuje się podczas stosowania produktów leczniczych zawierających beta-adrenolityki o działaniu ogólnym.

Częstość występowania ogólnych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza niż po podaniu układowym. Aby zmniejszyć układowe wchłanianie produktu leczniczego, należy postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Choroby serca:

U pacjentów z chorobami układu krążenia (np. chorobą niedokrwienną serca, dławicą Prinzmetala i niewydolnością serca) oraz niedociśnieniem, leczenie beta-adrenolitykami powinno być poddane szczególnie starannej ocenie wraz z rozważeniem zastosowania innych substancji czynnych. Pacjenci z chorobami układu krążenia powinni być obserwowani w kierunku objawów pogorszenia przebiegu tych chorób i wystąpienia działań niepożądanych. Ze względu na ujemny wpływ na czas przewodzenia, beta-adrenolityki można podawać pacjentom z blokiem serca pierwszego stopnia wyłącznie z zachowaniem ostrożności.

Po podaniu tymololu były odnotowane reakcje ze strony serca oraz, rzadziej, zgon z powodu niewydolności serca .

Zaburzenia naczyniowe:

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami/chorobami krążenia obwodowego (tj. ciężkimi postaciami choroby Raynauda lub zespołu Raynauda) powinni być leczeni z zachowaniem ostrożności.

Choroby układu oddechowego:

Po podaniu do oka niektórych beta-adrenolityków opisywano reakcje ze strony układu oddechowego, w tym zgon spowodowany skurczem oskrzeli u pacjentów z astmą.

Produkt leczniczy Timprost powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności u pacjentów z lekką lub umiarkowaną postacią przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i wyłącznie wtedy, gdy spodziewana korzyść przewyższa możliwe ryzyko.

Hipoglikemia/cukrzyca:

Beta-adrenolityki powinny być podawane z zachowaniem ostrożności u pacjentów predysponowanych do występowania samoistnej hipoglikemii lub u chorych na cukrzycę chwiejną, ponieważ blokery receptorów beta-adrenergicznych mogą maskować objawy podmiotowe i przedmiotowe ostrej hipoglikemii.

Beta-adrenolityki mogą maskować objawy nadczynności tarczycy.

Choroby rogówki:

Beta-adrenolityki stosowane do oczu mogą wywoływać suchość oka. Pacjenci z chorobami rogówki powinni być leczeni z zachowaniem ostrożności.

Jednoczesne stosowanie innych leków:

Mogą wystąpić interakcje tymololu z innymi produktami leczniczymi (patrz również punkt 4.5).

Inne beta-adrenolityki;_

Wpływ na ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znane działania wynikające z ogólnego blokowania receptorów beta-adrenergicznych mogą ulegać nasileniu, gdy tymolol jest podawany pacjentom przyjmującym już ogólnie działające blokery receptorów beta-adrenergicznych. Odpowiedź na leczenie występującą u tych pacjentów należy starannie obserwować. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania dwóch miejscowo podawanych beta-adrenolityków lub dwóch działających miejscowo prostaglandyn.

Reakcje anafilaktyczne:

Podczas stosowania beta-adrenolityków pacjenci z chorobą atopową w wywiadzie lub z ciężkimi reakcjami anafilaktycznymi wywołanymi przez różne alergeny w wywiadzie mogą silniej reagować na powtarzaną ekspozycję na alergen i nie reagować na zwykle stosowane dawki adrenaliny podawanej w leczeniu reakcji anafilaktycznych.

Działanie na narząd wzroku:

Latanoprost może stopniowo zmieniać kolor oczu poprzez zwiększenie ilości brązowego pigmentu w tęczówce. Podobnie jak w przypadku latanoprostu, krople do oczu zawierające latanoprost i tymolol powodowały wzrost pigmentacji tęczówki u 16%-20% wszystkich pacjentów w ciągu jednego roku (na podstawie dokumentacji fotograficznej). Takie działanie obserwuje się przede wszystkim u pacjentów o tęczówkach mieszanego koloru, np. zielono-brązowych, żółto-brązowych lub niebiesko/szaro-brązowych, a związane jest to ze zwiększaniem zawartości melaniny w melanocytach zrębu tęczówki.

Zazwyczaj brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozprzestrzenia się koncentrycznie w kierunku obwodu tęczówki, ale zdarza się, że cała tęczówka lub tylko jej część staje się bardziej brązowa. U pacjentów z jednobarwnymi tęczówkami koloru niebieskiego, szarego, zielonego lub brązowego w okresie dwóch lat obserwacji klinicznych leczenia latanoprostem taka zmiana była obserwowana jedynie rzadko.

Zmiana koloru tęczówki jest bardzo powolna i przez wiele miesięcy, a nawet lat może pozostawać niezauważona. Nie wiąże się ona z żadnymi objawami niepożądanymi czy zmianami patologicznymi. Po zaprzestaniu leczenia nie obserwuje się dalszego zwiększania brązowego pigmentu w tęczówce, ale zmiana jej zabarwienia w trakcie leczenia może być trwała.

Znamiona ani plamki obecne na tęczówkach przed leczeniem nie ulegają zmianom w czasie terapii. Leczenie nie powoduje odkładania się pigmentu w siatce włókien kolagenowych w kącie przesączania oka lub innych miejscach komory przedniej oka. Pacjenci powinni być jednak regularnie badani i jeżeli dojdzie do zwiększenia pigmentacji tęczówki, w zależności od stanu klinicznego można rozważyć odstawienie leku.

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjentów o możliwości zmiany zabarwienia tęczówki leczonego oka. Leczenie jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii (różnicy w zabarwieniu tęczówek).

Obecnie brakuje obserwacji klinicznych lub są one niewystarczające w zakresie stosowania latanoprostu w jaskrze zapalnej, neowaskularnej, przewlekłej z zamkniętym kątem przesączania, wrodzonej, jaskrze z otwartym kątem przesączania u pacjentów z pseudofakią oraz jaskrze barwnikowej. Jakkolwiek latanoprost nie działa na źrenice, nie był dotychczas stosowany w ostrych atakach jaskry z zamkniętym kątem przesączania. Należy zachować ostrożność podczas podawania produktu leczniczego Timprost w tych stanach chorobowych do czasu uzyskania większego doświadczenia.

Latanoprost należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których wystąpiło w przeszłości opryszczkowe zapalenie rogówki. Należy unikać stosowania u pacjentów z obecnie występującym opryszczkowym zapaleniem rogówki oraz u pacjentów cierpiących na nawracające opryszczkowe zapalenie rogówki związane ze stosowaniem analogów prostaglandyn.

W trakcie leczenia latanoprostem obserwowano obrzęk plamki, w tym również jego torbielowatą postać. Objaw ten był wykrywany głównie u pacjentów z afakią, pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki, jak również u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia obrzęku plamki. Produkt leczniczy Timprost należy ostrożnie stosować u tych pacjentów.

Odwarstwienie naczyniówki:

W wyniku stosowania leków obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe (np. tymolol, acetazolamid) obserwowano odwarstwienie naczyniówki po zabiegu filtracyjnym.

Znieczulenie w zabiegach chirurgicznych:

Beta-adrenolityki podawane w postaci produktów leczniczych stosowanych do oczu mogą blokować działanie beta-agonistów działających ogólnie, np. adrenaliny. Anestezjolog powinien być poinformowany, że pacjent stosuje Timprost.

Stosowanie soczewek kontaktowych:

Produkt leczniczy Timprost zawiera chlorek benzalkoniowy, który jest powszechnie używany jako środek konserwujący w preparatach okulistycznych. Odnotowano, iż chlorek benzalkoniowy powodował przerwanie rogówki i (lub) toksyczne, wrzodziejące ubytki rogówki. Może również powodować podrażnienie oka oraz przebarwienia miękkich soczewek kontaktowych. Podczas częstego lub długotrwałego stosowania produktu leczniczego Timprost konieczne jest ścisłe monitorowanie pacjentów z suchością oka lub z uszkodzoną rogówką. Soczewki kontaktowe mogą absorbować chlorek benzalkoniowy. Soczewki należy zdejmować przed zakrapianiem leku. Mogą one być ponownie założone po upływie 15 minut (patrz punkt 4.2).

Timprost - przedawkowanie

Brak dostępnych danych u ludzi w odniesieniu do przedawkowania produktu leczniczego Timprost.

Objawy układowe przedawkowania tymololu to: bradykardia, niedociśnienie, skurcz oskrzeli i zatrzymanie akcji serca. Jeżeli objawy te wystąpią, należy wdrożyć leczenie objawowe i podtrzymujące. W przeprowadzonych badaniach ustalono, że tymolol nie poddaje się łatwo dializie.

Oprócz objawów podrażnienia oka oraz przekrwienia spojówek nie zaobserwowano innych ocznych lub ogólnych objawów przedawkowania latanoprostu.

Jeżeli dojdzie do przypadkowego spożycia latanoprostu, mogą być przydatne następujące informacje. Leczenie objawowe. Latanoprost jest w dużym stopniu metabolizowany podczas pierwszego przejścia przez wątrobę.

Dożylny wlew 3 mcg/kg u zdrowych ochotników nie wywoływał żadnych objawów, natomiast dawka 5,5 - 10 mcg/kg wywołała nudności, bóle brzucha, zawroty głowy, osłabienie, uderzenia gorąca i nadmierne pocenie. Objawy te miały słabe lub umiarkowane nasilenie i ustępowały po odstawieniu leku, po upływie 4 godzin od zakończenia wlewu.

Timprost - przeciwwskazania

Stosowanie produktu leczniczego Timprost jest przeciwwskazane u pacjentów, u których występują:

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

- Reaktywne choroby dróg oddechowych, w tym astma oskrzelowa lub astma oskrzelowa w wywiadzie, ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc.

- Bradykardia zatokowa, zespół chorej zatoki, blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia niewyrównany stymulatorem serca. Niewydolność serca z objawami, wstrząs kardiogenny.

Timprost - działania niepożądane

Podobnie jak inne leki podawane miejscowo do oka, tymolol wchłania się do krążenia układowego. Może to powodować podobne działania niepożądane, jak obserwowane w przypadku beta-adrenolityków działających ogólnie. Częstość występowania ogólnych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza niż po podaniu układowym. Dodatkowo wymienione reakcje niepożądane obejmują reakcje obserwowane dla całej grupy beta-adrenolityków podawanych do oka.

W przypadku stosowania latanoprostu, większość działań niepożądanych dotyczy oka.

W rozszerzonym badaniu klinicznym stwierdzono, że u 16%-20% wszystkich pacjentów leczonych kroplami do oczu zawierającymi latanoprost + tymolol występowało zwiększenie pigmentacji tęczówki, które może być trwałe. W otwartym badaniu bezpieczeństwa stosowania latanoprostu z okresem obserwacji 5 lat, u 33% pacjentów wystąpiła pigmentacja tęczówki (patrz punkt 4.4). Inne działania niepożądane dotyczące oka są zwykle przemijające i występują podczas stosowania leku.

W przypadku stosowania tymololu, najpoważniejsze działania niepożądane mają charakter układowy, włączając bradykardię, zaburzenia rytmu serca, zastoinową niewydolność serca, skurcz oskrzeli i reakcje alergiczne.

Dodatkowe działania niepożądane, obejmują reakcje obserwowane w przypadku beta-adrenolityków stosowanych do oczu i mogą się pojawić przy stosowaniu produktu leczniczego Timprost.

Działania niepożądane są sklasyfikowane według częstości ich występowania: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000) i bardzo rzadko (< 1/10 000).

Zaburzenia układu nerwowego: Niezbyt często: ból głowy.

Zaburzenia oka:

Bardzo często: wzmożona pigmentacja tęczówki.

Często: podrażnienie oka (w tym kłucie, pieczenie, świąd), ból oka.

Niezbyt często: przekrwienie oka, zapalenie spojówek, niewyraźne widzenie, łzawienie, zapalenie powiek, choroby rogówki.

Zaburzenie skóry i tkanki podskórnej: Niebyt często: wysypka, świąd.

Dodatkowe działania niepożądane charakterystyczne dla stosowania kropli zawierających latanoprost i tymolol zgłaszano zarówno w badaniach klinicznych w doniesieniach spontanicznych oraz w dostępnej literaturze.

W odniesieniu do latanoprostu są to:

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: Opryszczkowe zapalenie rogówki.

Zaburzenia układu nerwowego: Zawroty głowy.

Zaburzenia oka:

Zmiany dotyczące rzęs i włosków (zwiększenie długości, grubości, zmiany zabarwienia i ilości), punkcikowate nadżerki nabłonka, obrzęk wokół oczu, zapalenie tęczówki lub błony naczyniowej oka, obrzęk plamki żółtej (u pacjentów z afakią, pseudofakią i przerwaną tylną torebką soczewki lub u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia obrzęku plamki), suchość oka, zapalenie rogówki, obrzęk rogówki i nadżerki, nieprawidłowo rosnące rzęsy czasem prowadzące do podrażnienia oczu, torbiel tęczówki.

Zaburzenia serca:

Nasilenie dławicy piersiowej u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą, kołatanie serca.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: Astma, nasilenie się astmy, duszność.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Zaciemnienie skóry powiek.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Bóle stawów, bóle mięśni.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Ból w klatce piersiowej.

W odniesieniu do tymololu są to:

Zaburzenia układu immunologicznego:

Objawy oraz układowe reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka oraz miejscowa i ogólna wysypka, świąd, reakcja anafilaktyczna.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: Hipoglikemia.

Zaburzenia psychiczne:

Depresja, zaburzenia pamięci, obniżenie libido, bezsenność, koszmary senne.

Zaburzenia układu nerwowego:

Zawroty głowy, parestezje, niedokrwienie mózgu, udar mózgu, zwiększenie objawów miastenii, omdlenia, ból głowy.

Zaburzenia oka:

Objawy podmiotowe i przedmiotowe podrażnienia oczu (pieczenie, kłucie, świąd, łzawienie, zaczerwienienie), zapalenie powiek, zapalenie rogówki, zaburzenia widzenia, odwarstwienie naczyniówki po zabiegu filtracji (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania), zmniejszenie czucia rogówki i suchość oczu, nadżerka rogówki, zaburzenia widzenia w tym zmiany refrakcji (uwarunkowane w niektórych przypadkach przerwaniem leczenia zwężającego źrenicę), podwójne widzenie, opadanie powiek.

Zaburzenia ucha i błędnika: Szumy w uszach.

Zaburzenia serca:

Kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, bradykardia, ból w klatce piersiowej, zatrzymanie akcji serca, obrzęk, blok serca, zastoinowa niewydolność serca, , blok przedsionkowo-komorowy, niewydolność serca.

Zaburzenia naczyniowe:

Niedociśnienie tętnicze, objaw Raynauda, zimne ręce i stopy. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Skurcz oskrzeli (głównie u pacjentów z istniejącymi wcześniej zaburzeniami spastycznymi oskrzeli), duszność, kaszel.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Zaburzenia smaku, nudności, biegunka, niestrawność, suchość w jamie ustnej, ból brzucha, wymioty. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Łysienie, wysypka łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycy, wysypka skórna.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Bóle mięśni.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: Zaburzenia czynności płciowych, zmniejszenie libido.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Osłabienie / zmęczenie.

Timprost - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Latanoprost:

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania latanoprostu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na procesy rozmnażania (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla ludzi nie jest znane.

Tymolol:

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania tymololu u kobiet w ciąży. Tymolol nie powinien być stosowany w czasie ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne. Aby zmniejszyć układowe wchłanianie produktu leczniczego, należy postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Wyniki badań epidemiologicznych, dotyczących doustnego podawania beta-adrenolityków, nie ujawniły wywoływania wad wrodzonych, ale wykazały ryzyko wewnątrzmacicznego opóźnienia wzrostu. Ponadto u noworodków, których matki otrzymywały leki beta-adrenolityczne do czasu porodu, obserwowano przedmiotowe i podmiotowe objawy blokady receptorów beta-adrenergicznych (np. bradykardię, niedociśnienie, zatrzymanie oddechu i hipoglikemię). Jeśli produkt leczniczy Timprost jest podawany do momentu porodu, noworodek powinien być starannie monitorowany w ciągu pierwszych dni życia. Dlatego też produktu leczniczego Timprost nie należy stosować w czasie ciąży (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią

Leki beta-adrenolityczne są wydzielane z mlekiem matki. Jednakże, podczas stosowania w dawkach terapeutycznych tymololu w postaci kropli do oczu, nie jest prawdopodobne uzyskanie w mleku stężeń wystarczających, aby wywołać objawy zablokowania receptorów beta-adrenergicznych u noworodka. Aby zmniejszyć układowe wchłanianie produktu należy postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Latanoprost oraz jego metabolity mogą przenikać do mleka matki.

Produktu leczniczego Timprost nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Płodność

Badania prowadzone na zwierzętach nie ujawniły żadnego wpływu latanoprostu lub tymololu na płodność u samic i samców (patrz punkt 5.3).

Timprost - prowadzenie pojazdów

Timprost wywiera umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Tak jak w przypadku innych kropli do oczu, po zakropieniu może wystąpić przemijający okres nieostrego widzenia. Dopóki nie nastąpi poprawa, nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Timprost - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Latanoprostum, Timololum

  Jest to preparat złożony zawierający tymolol- β-adrenolityk i latanoprost- analog naturalnej prostaglandyny F2α. Stosuje się w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania oraz z nadciśnieniem wewnątrzgałkowym, kiedy nie ma reakcji na leki β-adrenolityczne miejscowo stosowane lub analogi prostaglandyn.

  Dostępne opakowania
  Timprost

  Timprost

  krople do oczu, roztwór - 3 but.a 2,5ml - (0,05mg+5mg)/ml
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Timprost

  Timprost

  krople do oczu, roztwór - 6 but.a 2,5ml - (0,05mg+5mg)/ml
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Timprost

  Timprost

  krople do oczu, roztwór - 1 but.a 2,5ml - (0,05mg+5mg)/ml
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  41,05 zł
  Powiązane artykuły
  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Jaskra a ślepota

  Jaskra to choroba przewlekła, na całe życie. Polega na postępującym uszkodzeniu (neuropatii) nerwu wzrokowego przez zbyt wysokie ciśnienie wewnątrz gałki ocznej i/lub długotrwałe niedokrwienie nerwu wzrokowego. Nie da się jej wyleczyć ani cofnąć jej skutków....

  Zabiegi

  Cyklokrioterapia

  Cyklokrioterapię stosuje się w leczeniu jaskry wtórnej. W ciężkich przypadkach za pomocą niskich temperatur uszkadza się celowo ciało rzęskowe. W przebiegu jaskry dochodzi do nieodwracalnego i postępującego uszkodzenia nerwu, ponadto występują charakterystyczne...

  Zabiegi

  Trabekulektomia

  Jedną z metod leczenia jaskry jest selektywna trabekulektomia laserowa. Obok farmakologii i operacji instrumentalnych, laserowa chirurgia jaskry staje się coraz bardziej powszechna. Jest jedną z najnowszych, skutecznych metod leczenia jaskry, zarówno...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Czy jaskra jest chorobą ludzi starszych? (WIDEO)

  Czy jaskra jest chorobą ludzi starszych? (WIDEO)

  Niszczenie nerwu wzrokowego Jaskra jest to choroba charakteryzująca się postępującym niszczeniem nerwu wzrokowego. Procesowi temu towarzyszą zmiany w tarczy nerwu wzrokowego, które prowadzą do powstania ubytków w polu widzenia, ostatecznie doprowadzając...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Jaskra - nie boli, a kradnie wzrok

  Jaskra - nie boli, a kradnie wzrok

  Ta podstępna choroba oczu zazwyczaj przez długi czas nie daje żadnych objawów. Niestety, spowodowana nią utrata wzroku jest nieodwracalna. Dlatego warto dmuchać na zimne i regularnie badać się u okulisty. Jaskra - jak jej zapobiegać Eksperci biją na...

  Leczenie jaskry - krople, terapia laserem, zabiegi chirurgiczne

  Długoterminowe leczenie jaskry z otwartym kątem przesączania

  Jaskra to choroba przewlekła, postępująca i nieuleczalna. Oznacza to, że trwa do końca życia, a nieleczona nasila się, prowadząc do całkowitej ślepoty. Nie da się cofnąć zmian, jakie się dokonały w oczach pod wpływem jaskry. Można jedynie zahamować postęp...

  Leczenie jaskry - krople, terapia laserem, zabiegi chirurgiczne

  Leczenie chirurgiczne jaskry

  Jaskra to choroba trudna do leczenia. W większości przypadków (jaskra z szerokim kątem przesączania) podstawą terapii jest dożywotnie stosowanie leków w postaci kropli do oczu. Wtedy terapię zabiegową stosuje się zwykle po to, aby poprawić efektywność...

  Zabiegi

  Cyklofotokoagulacja

  Cyklofotokoagulacja to rodzaj laserowej operacji stosowanej w terapii jaskry. Zabieg cyklofotokoagulacji wykonywany jest w warunkach szpitalnych, w celu zniesienia bólu oraz obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów w końcowym stadium jaskry,...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Przyczyny jaskry

  Główną przyczyną rozwoju jaskry jest zbyt wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe (ciśnienie w środku gałki ocznej), które powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego. Obrazy widziane przez oko powinny być przetwarzane na impulsy elektryczne, a następnie przesyłane...

  Przyczyny jaskry

  Palenie powoduje jaskrę i inne choroby oczu

  Palenie powoduje jaskrę i inne choroby oczu

  Od dawna wiadomo, że palenie powoduje choroby serca i raka płuc. Jednak, jak pokazuje nowe badanie, to nie koniec listy konsekwencji nałogu tytoniowego. Palenie może bowiem prowadzić do utraty wzroku. Okuliści uważają palenie za jedną z głównych przyczyn...