Tamoxifen Sandoz

zobacz opinie o produkcie »
Cena
13,91 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,02 g
Ilość
100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: SANDOZ GMBH

Tamoxifen Sandoz - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Cytrusy

Mimo dużej zawartości cennej witaminy C, cytrusy nie powinny być spożywane jednocześnie z przyjmowaniem leków, zawierają bowiem furanokumaryny. Szczególnie bogaty w nie jest grejpfrut oraz czerwone gorzkie pomarańcze, z których przygotowuje się dżemy. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z cytrusami.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Tamoxifen Sandoz - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Tamoxifen Sandoz - opis

 ? Leczenie uzupełniające po pierwotnej terapii raka piersi.

 ? Leczenie zaawansowanego raka piersi z przerzutami.

Tamoxifen Sandoz - skład

Cytrynian tamoksyfenu 30,4 mg (co odpowiada 20 mg tamoksyfenu) Laktoza.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

Tamoxifen Sandoz - dawkowanie

Zwykle stosowana dawka dobowa tamoksyfenu wynosi 20-40 mg. Dawka 20 mg jest zazwyczaj wystarczająca.

Tabletki powlekane należy przyjmować podczas posiłków, połykając je w całości i popijając płynem Leczenie tamoksyfenem jest zwykle długotrwałe i powinno być prowadzone przez doświadczonych lekarzy-onkologów.

W leczeniu uzupełniającym wczesnego raka sutka z dodatnim receptorem hormonalnym zaleca się obecnie co najmniej 5-letnią kurację. Nie ustalono jeszcze optymalnego czasu trwania leczenia.

Tamoxifen Sandoz - środki ostrożności

Pacjentki w wieku przed menopauzą należy dokładnie zbadać przed rozpoczęciem leczenia w celu wykluczenia ciąży. Pacjentki należy poinformować o potencjalnym ryzyku dla płodu w przypadku

zajścia w ciążę podczas terapii tamoksyfenem lub w okresie 2 miesięcy po zakończeniu leczenia tym preparatem.

Z powodu podwyższonego ryzyka zmian nowotworowych w śluzówce macicy związanego z leczeniem tamoksyfenem, u kobiet przed menopauzą należy niezwłocznie ustalić przyczynę każdego krwawienia z dróg rodnych lub nieregularnych krwawień, upławów z pochwy, uczucia wzmożonego ciśnienia w miednicy lub bólu w obrębie miednicy.

Podczas leczenia tamoksyfenem pacjentki z zachowaną macicą powinny w każdym roku poddawać się badaniu ginekologicznemu w kierunku zmian w obrębie śluzówki macicy.

0 częstości badań ginekologicznych pacjentek z guzami przerzutowymi decyduje lekarz.

Na początku leczenia tamoksyfenem należy wykonać badania okulistyczne. W razie wystąpienia zaburzeń widzenia podczas terapii tamoksyfenem niezbędne jest badanie okulistyczne, gdyż niektóre zmiany wykryte we wczesnym etapie ustępują po zaprzestaniu leczenia.

U pacjentek leczonych tamoksyfenem obserwowano 2-3 krotne zwiększone ryzyko występowania zakrzep i cy tylnej. Ryzyko to wzrastało w przypadku współistnienia takich czynników jak otyłość, podeszły wiek i jednocześnie stosowana chemioterapia. U pacjentek z rakiem piersi

1 współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy żylnej należy rozważyć długoterminowe leczenie przeciwzakrzepowe. Leczenie tamoksyfenem należy przerwać tylko w takim przypadku, jeżeli ryzyko wystąpienia zakrzepicy żylnej spowodowanej leczeniem tamoksyfenem przewyższa korzyści związane z nagłym przerwaniem leczenia. Pacjentów należy poinformować

o możliwości wystąpienia zakrzepicy żylnej i o konieczności jak najszybszego zwrócenia się do lekarza w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek objawów zakrzepicy-w takich przypadkach leczenie tamoksyfenem należy przerwać i wdrożyć odpowiednie leczenie przeciwzakrzepowe.

Inne uwagi

U zdrowych pacjentek leczonych tamoksyfenem należy regularnie kontrolować morfologię krwi (włącznie z liczbą płytek krwi), czynność wątroby i stężenie wapnia w surowicy. Wyraźnie zwiększone stężenie triglicerydów w trakcie leczenia tamoksyfenem było w większości związane z zaburzeniami metabolizmu lipidów, jednak kontrolowanie stężenia glicerydów w surowicy wydaje się uzasadnione.

Ważne informacje o niektórych składnikach preparatu

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Tamoxifen Sandoz - przedawkowanie

Objawy przedawkowania: Niewiele wiadomo o przedawkowaniu tamoksyfenu u ludzi. Przy dawkach dobowych 160 mg/m2 i wyższych pojawiały się zmiany w EKG (wydłużony odcinek QT), a przy dawkach dobowych 300 mg/m2 występowała neurotoksyczność (drżenie, hipemefleksja, chwiejny chód i zawroty głowy).

Przedawkowanie leku może powodować wzmożone działania przeciwestrogenowe. W badaniach na zwierzętach, u których zastosowano tamoksifen w dawkach 100-200-krotnie przekraczających dawkę terapeutyczną, stwierdzono również działanie estrogenowe.

Postępowanie w przypadku przedawkowania :

Ponieważ nie ma swoistego antidotum, w razie przedawkowania tamoksyfenu należy wdrożyć leczenie objawowe.

Tamoxifen Sandoz - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na tamoksyfen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka małopłytkowość, leukopenia lub hiperkalcemia. W tych przypadkach zaleca się indywidualną ocenę stosunku korzyści do ryzyka oraz szczególnie uważne monitorowanie pacjentki.

Ciąża (patrz: pkt. 4.4)

Leku nie wolno stosować u dzieci.

Tamoxifen Sandoz - działania niepożądane

Działania niepożądane zostały sklasyfikowane na podstawie częstości występowania:

Bardzo często (> =1/10)

Często (> =1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> =1/1,000 do < =l/100)

Rzadko (> =1/10,000 do < =1/1,000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000), łącznie z pojedynczymi przypadkami) Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: uderzenia gorąca, częściowo w wyniku przeciwestrogenowego działania tamoksyfenu. Często: w początkowym okresie leczenia ból kości i ból w okolicy tkanki objętej chorobą.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: zmiany liczby krwinek, takie jak przejściowa niedokrwistość, leukopenia i przejściowa małopłytkowość z wartościami zazwyczaj na poziomie 80 000-90 000/pl, a czasami powyżej. Bardzo rzadko: ciężka neutropenia i pancytopenia.

Zaburzenia endokrynologiczne

Niezbyt często: hiperkalcemia, zwłaszcza na początku leczenia u pacjentek z przerzutami do kości. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często: zatrzymanie płynów, zwiększenie stężenia triglicerydów w surowicy, Bardzo rzadko: ciężka hipertriglicerydemia, częściowo z zapaleniem trzustki.

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: senność, ból głowy i nastrój depresyjny.

Zaburzenia oka:

Często: zaburzenia widzenia, tylko częściowo odwracalne, często spowodowane zaćmą, zmętnieniem rogówki i (lub) retinopatią. Ryzyko zaćmy zwiększa się wraz z czasem stosowania tamoksyfenu.

Zaburzenia naczyniowe:

Często: zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych, zatorowość tętnicy płucnej, zwłaszcza w terapii skojarzonej z chemioterapeutykami.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Bardzo rzadko: śródmiąższowe zapalenie płuc.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nudności.

Niezbyt często: wymioty.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Rzadko: zmiany aktywności enzymów wątrobowych i stłuszczenie wątroby, cholestaza, zapalenie wątroby i żółtaczka.

Bardzo rzadko: agranulocytoza związana z martwicą komórek wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: łysienie.

Rzadko: reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy, wysypka.

Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona lub pęcherzyca.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Bardzo często: upławy i świąd sromu, krwawienia z dróg rodnych. U pacjentek przed menopauzą bardzo często zaburzenia cyklu aż do całkowitego zahamowania miesiączkowania.

Rzadko: mięśniaki macicy i torbiele jajników.

Podczas leczenia tamoksyfenem mogą wystąpić nasilone zmiany rozrostowe błony śluzowej macicy w postaci hiperplazji endometrium, polipów endometrium i nowotworów endometrium. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, ryzyko raka endometrium wzrasta 2-4-krotnie wraz z wydłużeniem czasu leczenia tamoksyfenem, w porównaniu z kobietami nieleczonymi tamoksyfenem.

Tamoxifen Sandoz - ciąża i karmienie piersią

Brak wystarczających doświadczeń dotyczących stosowania tamoksyfenu u kobiet w okresie ciąży i laktacji. Doświadczenia na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na rozród (patrz: pkt 5.3). Tamoksyfenu nie wolno stosować podczas ciąży. Z tego względu przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć możliwość istnienia ciąży, a podczas terapii tamoksyfenem pacjentki powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży metodami antykoncepcji niehormonalnej. Tamoksyfen w dawce 20 mg dwa razy na dobę hamuje laktację u ludzi. Wytwarzanie mleka nie zostaje wznowione nawet po przerwaniu leczenia, dlatego podczas terapii tamoksyfenem nie jest możliwe karmienie piersią. Albo nie należy karmić piersią, albo trzeba przerwać leczenie tamoksyfenem na okres karmienia piersią.

Tamoxifen Sandoz - prowadzenie pojazdów

Lek nie upośledza zdolności do kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługi maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Tamoxifen Sandoz - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Tamoxifenum

  Dostępne opakowania
  Tamoxifen Sandoz

  Tamoxifen Sandoz

  tabletki powlekane - 100 tabl. (10 blist.po 10 szt.) - 0,02 g
  SANDOZ GMBH
  Tamoxifen Sandoz

  Tamoxifen Sandoz

  tabletki powlekane - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 0,02 g
  SANDOZ GMBH
  13,91 zł
  Powiązane artykuły
  Newsy

  Nowa lista leków refundowanych. Nie ma na niej Olaparybu

  Nowa lista leków refundowanych. Nie ma na niej Olaparybu

  Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę leków refundowanych, która będzie obowiązywała od 1 marca 2021 roku. Niestety wiele środków nie uzyskało dofinansowania, w tym Olaparyb, popularny lek stosowany w leczeniu raka jajnika, co wywołało zaskoczenie i...

  Leczenie raka piersi

  Antydepresant w terapii wspomagającej leczenie raka piersi

  Podczas Breast Cancer Symposium w San Antonio przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem leku na depresję w leczeniu raka piersi. Okazał się on skuteczny w zwalczaniu bólu wywoływanego przez lek na raka. Skutki uboczne leków na raka piersi Leczenie...

  Newsy

  Valcyte - lek dla dzieci po przeszczepach będzie refundowany

  Valcyte - lek dla dzieci po przeszczepach będzie refundowany

  Resort zdrowia opublikował projekt listy leków refundowanych, która będzie obowiązywała od września. Na liście znalazł się lek dla dzieci po przeszczepach. Niższa cena Valcyte to lek przeciwwirusowy stosowany po przeszczepie wielonarządowym. Projekt...

  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych - 1 września 2015 r.

  Nowa lista leków refundowanych - 1 września 2015 r.

  Znany jest już projekt najnowszej listy refundacyjnej, który zacznie obowiązywać od 1 września bieżącego roku. Grupę leków objętych dopłatami wzbogacono o 76 produktów. Nie wszystkie wiadomości sa jednak dobre. Na skutek zmian część leków stanie się droższa...

  Rak jajnika - objawy, leczenie

  Kora: hańba, że to jest lek nierefundowany (WIDEO)

  Kora: hańba, że to jest lek nierefundowany (WIDEO)

  Kora, a właściwie Olga Jackowska to artystka niezwykle popularna kojarząca się nam z grupą Maanam. W 2014 roku Polskę obiegła informacja, że artystka ma raka jajników. Potwierdziła to na swoim Facebooku, kierując się z prośbą o pomoc do swoich fanów...

  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych

  Nowa lista leków refundowanych weszła w życie z opóźnieniem, przez co aptekarze mieli poważny problem z wprowadzeniem na czas nowych cen leków. W konsekwencji zapanował chaos - w niektórych aptekach wciąż obowiązują stare ceny, a inne trzeba było zamknąć...