Zyloric

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki
Dawka
0,1 g
Ilość
100 tabl. (4 blist.po 25 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

Zyloric - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Zyloric - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Zyloric - opis

Stosowanie produktu leczniczego Zyloric jest wskazane w celu zmniejszenia wytwarzania moczanów/kwasu moczowego w chorobach, w których ich odkładanie już nastąpiło (np. dnawe zapalenie stawów, guzki dnawe, kamica nerkowa) lub w stanach klinicznych, w których istnieje takie ryzyko (np. leczenie nowotworów potencjalnie prowadzące do ostrej nefropatii moczanowej). Główne stany kliniczne, w których może nastąpić odkładanie moczanów/kwasu moczowego to: ? dna samoistna ? kamica moczanowa ? ostra nefropatia moczanowa ? choroby nowotworowe i zespoły mieloproliferacyjne z szybkim obrotem komórkowym, w których zwiększone stężenie moczanów występuje samoistnie lub wywołane jest leczeniem cytotoksycznym ? zaburzenia czynności niektórych enzymów, prowadzące do nadprodukcji moczanów, np.: - fosforybozylotransferazy hipoksantynowo-guaninowej (np. zespół Lesch-Nyhana); - glukozo-6-fosfatazy (np. choroba spichrzeniowa glikogenu); - syntetazy fosforybozylopirofosforanowej; - amidotransferazy fosforybozylopirofosforanowej; - fosforybozylotransferazy adeninowej. Produkt leczniczy Zyloric wskazany jest w leczeniu kamicy nerkowej z 2,8-dihydroksyadeninowymi (2,8-DHA) kamieniami nerkowymi, powstałymi w wyniku zmniejszonej aktywności fosforybozylotransferazy adeninowej. Produkt leczniczy Zyloric wskazany jest w leczeniu nawracającej kamicy nerkowej, z kamieniami nerkowymi o mieszanym składzie wapniowo-szczawianowym, z towarzyszącą hiperurykozurią, w przypadku gdy próby leczenia dietą, płynami i innymi sposobami okazały się nieskuteczne.

Zyloric - skład

Jedna tabletka zawiera 300 mg allopurynolu (Allopurinolum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Zyloric - dawkowanie

Dawkowanie u dorosłych Podawanie produktu leczniczego Zyloric należy rozpocząć od stosowania małej dawki leku, np. 100 mg na dobę, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Początkową dawkę należy zwiększać tylko wtedy, gdy wpływ stosowanej dawki na stężenie moczanów w surowicy nie jest zadowalający. Szczególnie ostrożnie należy postępować w przypadku pacjentów z niewydolnością nerek (patrz: Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek). Zaleca się następujące schematy dawkowania: 100 do 200 mg na dobę w stanach lekkich; 300 do 600 mg na dobę w stanach umiarkowanie ciężkich; 700 do 900 mg na dobę w stanach ciężkich. Jeśli konieczne jest obliczenie dawki na kilogram masy ciała, należy stosować następujący zakres dawek: 2 do 10 mg/kg masy ciała na dobę. Dawkowanie u dzieci U dzieci w wieku poniżej 15 lat produkt leczniczy Zyloric stosuje się w dawkach 10 do 20 mg/kg masy ciała na dobę, do maksymalnej dawki 400 mg na dobę. Stosowanie leku u dzieci jest rzadko wskazane, z wyjątkiem chorób nowotworowych (szczególnie białaczki) i niektórych zaburzeń enzymatycznych, takich jak zespół Lesch-Nyhana. Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku Ze względu na brak danych, dotyczących stosowania leku u pacjentów w podeszłym wieku, należy stosować najmniejsze skuteczne dawki (patrz punkt 4.4). Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek Allopurynol i jego metabolity wydalane są przez nerki, dlatego też zaburzenia czynności nerek mogą prowadzić do retencji leku i (lub) jego metabolitów, a w konsekwencji do przedłużenia ich okresów półtrwania w osoczu. W przypadku ciężkiej niewydolności nerek wskazane może być stosowanie dawki mniejszej niż 100 mg na dobę lub też podawanie dawki 100 mg w odstępach dłuższych niż 24 godziny. Jeśli możliwe jest monitorowanie stężenia oksypurynolu w osoczu, to dawkowanie allopurynolu należy ustalić tak, aby stężenie oksypurynolu było mniejsze niż 100 ?mol/l (15,2 mg/l). Allopurynol i jego metabolity są usuwane z organizmu podczas dializy nerkowej. Jeśli pacjent wymaga dializy dwa lub trzy razy w tygodniu, należy rozważyć następujący, alternatywny schemat dawkowania: podawanie 300-400 mg produktu leczniczego Zyloric tuż po każdej dializie, bez podawania kolejnych dawek do czasu następnego zabiegu. Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zmniejszyć dawki leku. Zaleca się okresowe wykonywanie testów czynnościowych wątroby we wstępnym okresie leczenia. Dawkowanie w leczeniu chorób z intensywnym obrotem moczanowym, np. w chorobach nowotworowych, w zespole Lesch-Nyhana Zaleca się, zastosowanie produktu leczniczego Zyloric przed rozpoczęciem leczenia cytotoksycznego w celu wyrównania hiperurykemii i (lub) hiperurykozurii. Istotne jest zapewnienie właściwego nawodnienia pacjenta w celu utrzymania optymalnej diurezy oraz alkalizacja moczu w celu zwiększenia rozpuszczalności moczanów/kwasu moczowego. Produkt leczniczy Zyloric należy stosować w dawkach mieszczących się w dolnych granicach zalecanego zakresu dawkowania. W przypadku pacjentów z nefropatią moczanową lub inną patologią zaburzającą czynność nerek, należy przestrzegać zaleceń podanych w punkcie Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Powyższe zalecenia mają na celu zmniejszenie ryzyka odkładania złogów ksantyny oraz (lub) oksypurynolu, co mogłoby niekorzystnie wpłynąć na stan kliniczny pacjenta (patrz punkt: 4.5, 4.8.) Monitorowanie pacjentów We właściwych odstępach czasu należy oznaczać stężenie moczanów w surowicy i w moczu oraz kwasu moczowego w moczu, w celu dostosowania dawki. Zalecenia dotyczące stosowania produktu leczniczego Produkt leczniczy Zyloric należy stosować doustnie, produkt można przyjmować raz na dobę po posiłku. Produkt leczniczy Zyloric jest dobrze tolerowany przez pacjentów, zwłaszcza jeśli przyjmowany jest po posiłkach. Jeśli dobowa dawka produktu leczniczego jest większa niż 300 mg i wystąpią objawy nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego, lek można podawać w dawkach podzielonych.

Zyloric - środki ostrożności

W przypadku wystąpienia wysypki lub innych objawów nadwrażliwości produkt leczniczy Zyloric należy NATYCHMIAST odstawić, ponieważ może on spowodować poważniejsze objawy nadwrażliwości (w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka) (patrz punkt 4.8 - ?Zaburzenia układu immunologicznego? i ?Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej?). U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby należy stosować mniejsze dawki produktu leczniczego. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością serca, leczonych np. diuretykami czy inhibitorami konwertazy angiotensyny, mogą wystąpić jednocześnie zaburzenia czynności nerek. Dlatego należy zachować ostrożność stosując produkt leczniczy Zyloricw tej grupie pacjentów. Ogólnie uważa się, że bezobjawowa hiperurykemia nie jest wskazaniem do stosowania produktu leczniczego Zyloric i może być wyrównana przez podawanie płynów, zastosowanie odpowiedniej diety oraz leczenie jej przyczyny. Zespół nadwrażliwości, zespół Stevens-Johnsona (ang. SJS ?Stevens-Johnson Syndrome) oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (ang. TEN ?Toxic Epidermal Necrolysis). Reakcje nadwrażliwości, występujące po zastosowaniu allopurynolu, mogą objawiać się na wiele sposobów włączając: wysypkę grudkową, zespół nadwrażliwości (znany jako ang. DRESS ?Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms) oraz SJS i (lub) TEN. Wymienione reakcje są diagnozowalne klinicznie, a ich obraz kliniczny pozostaje podstawą do podejmowania decyzji. Jeżeli w dowolnym momencie leczenia występują powyższe reakcje, należy bezzwłocznie zaprzestać przyjmowania allopurynolu. Wznowienie leczenia nie należy podejmować u pacjentów z zespołem nadwrażliwości oraz SJS i (lub) TEN. W przypadku reakcji nadwrażliwości można zastosować terapię kortykosteroidami. Allel HLA-B*5801 Wykazano, iż allel HLA-B*5801 jest powiązany z ryzykiem rozwinięcia zespołu nadwrażliwości oraz SJS i (lub) TEN na skutek przyjmowania allopurynolu. Częstotliwość występowania allelu HLAB*5801 różni się znacząco w grupach etnicznych: do 20% w populacji chińskiej, około 12% w populacji koreańskiej oraz 1-2% u osób pochodzenia japońskiego lub europejskiego. Zastosowanie genotypowania jako badania przesiewowego w celu podejmowania decyzji odnośnie leczenia allopurynolem, nie została określona. Jeżeli pacjent jest nosicielem allelu HLA-B*5801, zastosowanie allopurynolu można rozważyć jeżeli korzyści wynikające z leczenia przewyższają ryzyko. Należy zachować szczególną ostrożność jeżeli wystąpią objawy zespołu nadwrażliwości lub SJS i (lub) TEN, jednocześnie pacjentów należy poinformować o konieczności zaprzestania leczenia, w chwili wystąpienia pierwszych objawów. Stosowanie w ostrym napadzie dny Nie należy rozpoczynać leczenia allopurynolem podczas ostrego napadu dny. Rozpoczęcie stosowania allopurynolu przed całkowitym ustąpieniem ostrego napadu dny może wywołać kolejne napady. W początkowym okresie stosowania produktu leczniczego Zyloric, podobnie jak w przypadku środków urykozurycznych, może wystąpić ostre dnawe zapalenie stawów. Dlatego też zaleca się profilaktyczne stosowanie odpowiedniego leku przeciwzapalnego lub kolchicyny przez kilka miesięcy. Należy zasięgnąć odpowiednich informacji z literatury fachowej, dotyczących szczegółowych zaleceń dawkowania i środków ostrożności. Jeśli u pacjenta przyjmującego allopurynol wystąpi ostry napad dny, należy kontynuować leczenie allopurynolem nie zmieniając dawki leku i jednocześnie podawać odpowiedni środek przeciwzapalny. Odkładanie się złogów ksantynowych W stanach, w których występuje znaczne zwiększenie wytwarzania moczanów (np. w chorobach nowotworowych i podczas ich leczenia, w zespole Lesch-Nyhana) całkowite stężenie ksantyny w moczu może, w rzadkich przypadkach, zwiększyć się na tyle, by spowodować odkładanie się złogów ksantynowych w drogach moczowych. Ryzyko to można zminimalizować zapewniając właściwe nawodnienie pacjenta w celu uzyskania optymalnego rozcieńczenia moczu. Zaklinowanie moczanowych kamieni nerkowych Ponieważ prawidłowe leczenie produktem leczniczym Zyloric doprowadza do rozpuszczenia dużych kamieni moczanowych znajdujących się w miedniczkach nerkowych, istnieje niewielka możliwość ich zaklinowania się w moczowodzie. Produkt leczniczy zawiera laktozę, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Zyloric - przedawkowanie

Objawy Opisano przypadki spożycia do 22,5 g allopurynolu bez wystąpienia działań niepożądanych. U pacjenta, który zażył 20 g allopurynolu odnotowano między innymi nudności, wymioty, biegunkę i zawroty głowy. Po zastosowaniu ogólnego leczenia podtrzymującego pacjent powrócił do zdrowia. Postępowanie Wchłonięcie dużych dawek produktu leczniczego Zyloric może spowodować znaczne zmniejszenie aktywności oksydazy ksantynowej, co prawdopodobnie nie wywoła szkodliwych następstw, chyba że jednocześnie stosuje się inne leki, a zwłaszcza 6-merkaptopurynę i (lub) azatioprynę. Właściwe nawodnienie organizmu zapewnia utrzymanie optymalnej diurezy i wspomaga wydalanie allopurynolu oraz jego metabolitów. W razie konieczności można zastosować hemodializę.

Zyloric - przeciwwskazania

Produktu leczniczego Zyloric nie należy stosować u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Zyloric - działania niepożądane

Brak współczesnej dokumentacji klinicznej tego produktu leczniczego, która mogłaby być wykorzystana dla oceny częstości występowania działań niepożądanych. Częstość działań niepożądanych może być różna w zależności od stosowanej dawki oraz w przypadku leczenia skojarzonego z innymi lekami. Częstości występowania przypisane do wymienionych poniżej działań niepożądanych zostały określone w przybliżeniu, dla większości z tych działań nie są dostępne odpowiednie dane pozwalające określić częstość występowania. Działania niepożądane stwierdzone po wprowadzeniu leku do obrotu określono jako występujące rzadko lub bardzo rzadko. Kategorie częstości występowania określono w następujący sposób: Bardzo często (?1/10); Często (?1/100 do < 1/10); Niezbyt często (?1/1 000 do < 1/100); Rzadko (?1/10 000 do < 1/1 000); Bardzo rzadko (< 1/10 000); Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) Działania niepożądane, związane ze stosowaniem produktu leczniczego Zyloric, występują rzadko w populacji leczonych pacjentów i w większości przypadków mają niewielkie nasilenie. Częstość występowania działań niepożądanych zwiększa się w przypadkach współistniejącej choroby nerek i (lub) wątroby. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Bardzo rzadko czyraczność Zaburzenia krwi i układu chłonnego Bardzo rzadko agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, trombocytopenia Bardzo rzadko zgłaszano przypadki wystąpienia małopłytkowości, agranulocytozy i niedokrwistości aplastycznej, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby, co potwierdza konieczność zachowania szczególnej ostrożności u tych pacjentów. Zaburzenia układu immunologicznego Niezbyt często reakcje nadwrażliwości Bardzo rzadko limfadenopatia angioimmunoblastyczna Ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje skórne ze złuszczaniem naskórka, gorączką, powiększeniem węzłów chłonnych, bólami stawów i (lub) eozynofilią, w tym zespół StevensaJohnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, występują rzadko (patrz: Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej). Związane z tym zapalenie naczyń i odczyny tkankowe mogą przejawiać się w różnoraki sposób, w tym zapaleniem wątroby, zaburzeniami czynności nerek i bardzo rzadko drgawkami. Bardzo rzadko opisywano wstrząs anafilaktyczny. Tego rodzaju objawy mogą wystąpić w każdym momencie leczenia. Jeśli wystąpią, produkt leczniczy Zyloric należy odstawić NATYCHMIAST i NA STAŁE. W leczeniu skórnych reakcji nadwrażliwości można zastosować kortykosteroidy. Wystąpienie uogólnionej reakcji nadwrażliwości związane było zwykle ze współistnieniem zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby, zwłaszcza w przypadkach zakończonych zgonem. Bardzo rzadko opisywano przypadki limfadenopatii angioimmunoblastycznej po dokonaniu biopsji z powodu uogólnionego powiększenia węzłów chłonnych. Zmiany z reguły przemijają po odstawieniu produktu leczniczego Zyloric. Opóźniona, wielonarządowa nadwrażliwość (znana jako zespół nadwrażliwości lub DRESS) z gorączką, wysypką, zapaleniem naczyń, powiększeniem węzłów chłonnych, pseudochłoniakiem, bólami stawów, leukopenią, eozynofilią, powiększeniem wątroby i śledziony, nieprawidłowymi wynikami testów czynnościowych wątroby i zespołem zanikających dróg żółciowych (zniszczenie i zanik wewnątrzwątrobowych przewodów żółciowych) występujących w różnych kombinacjach. Również może wywierać wpływ na inne organy (np. wątrobę, płuca, nerki, trzustkę, mięsień sercowy i jelito grube). Jeżeli takie reakcje wystąpią w dowolnym momencie leczenia, leczenie produktem leczniczym Zyloric należy wdrożyć niezwłocznie i trwale. W momencie wystąpienia objawów nadwrażliwości, takich jak zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby, zazwyczaj wyniki okazywały się śmiertelne. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Bardzo rzadko Zaburzenia psychiczne cukrzyca, hiperlipidemia Bardzo rzadko Zaburzenia układu nerwowego depresja Bardzo rzadko Zaburzenia oka śpiączka, porażenia, ataksja, neuropatia, parestezje, senność, bóle głowy, zaburzenia smaku Bardzo rzadko Zaburzenia ucha i błędnika zaćma, zaburzenia widzenia, zmiany w obszarze plamki żółtej Bardzo rzadko Zaburzenia serca zawroty głowy Bardzo rzadko Zaburzenia naczyniowe dławica piersiowa, bradykardia Bardzo rzadko Zaburzenia żołądka i jelit nadciśnienie tętnicze Niezbyt często wymioty, nudności Bardzo rzadko nawracające krwawe wymioty, biegunki tłuszczowe, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zmiana częstości wypróżnień We wczesnych badaniach klinicznych odnotowywano występowanie nudności i wymiotów. Późniejsze doniesienia wskazują, że objawy te nie stanowią poważnego problemu i można im zapobiec przyjmując produkt leczniczy Zyloric po posiłkach. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Niezbyt często bezobjawowe zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych Rzadko zapalenie wątroby (w tym martwica i ziarniniakowe zapalenie wątroby) Opisywano zaburzenia czynności wątroby bez wyraźnych innych objawów uogólnionej nadwrażliwości. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często wysypka Rzadko zespół Stevensa-Johnsona i (lub) toksyczna nekroliza naskórka Bardzo rzadko obrzęk naczynioruchowy, rumień trwały, łysienie, odbarwienie włosów Reakcje skórne są najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi i mogą wystąpić w każdym momencie leczenia. Mogą to być zmiany swędzące, grudkowo-plamiste, niekiedy łuskowate, czasem plamicze i rzadko złuszczające, takie jak zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. W przypadku wystąpienia takich zmian, produkt leczniczy Zyloric należy NATYCHMIAST odstawić. W przypadku wystąpienia zmian o niewielkim nasileniu, po ich ustąpieniu można, jeśli jest to konieczne, ponownie podać produkt leczniczy Zyloric, stosując początkowo małą dawkę (np. 50 mg na dobę) i stopniowo ją zwiększać. Jeśli zmiany skórne wystąpią ponownie, produkt leczniczy Zyloric należy odstawić NA STAŁE, ponieważ mogą wystąpić ciężkie reakcje nadwrażliwości (patrz: Zaburzenia układu immunologicznego). W retrospektywnych, kliniczno-kontrolnych badaniach farmakogenetycznych pacjentów populacji chińskiej Han oraz pacjentów pochodzenia japońskiego i europejskiego zidentyfikowano allel HLA-B*5801 jako genetyczny czynnik predysponujący do wystąpienia zespołu Stevensa-Johnsona i (lub) toksycznego martwiczego oddzielanie się naskórka, związanych z zastosowaniem allopurynolu. Do 20-30% populacji chińskiej Han, populacji afrykańskiej i indyjskiej jest nosicielami allelu HLA-B*5801, podczas gdy jedynie 1-2% pacjentów z Europy Północnej oraz Europejczyków i Japończyków zamieszkujących w USA jest nosicielami HLA-B*5801. Nie określono wartości genotypowania jako badania przesiewowego wykorzystywanego w celu podjęcia decyzji o zastosowaniu leczenia allopurynolem. Rozpoznanie kliniczne zespołu Stevensa-Johnsona i (lub) toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka pozostaje nadal podstawą do podejmowania decyzji terapeutycznych. Jeśli tego rodzaju objawy wystąpią w jakimkolwiek momencie leczenia, produkt leczniczy Zyloric należy odstawić NATYCHMIAST i NA STAŁE. Zgłaszano występowanie obrzęku naczynioruchowego z objawami bardziej uogólnionej reakcji nadwrażliwości, jak i bez takich objawów. Zaburzenia nerek i dróg moczowych Bardzo rzadko krwiomocz, mocznica Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Bardzo rzadko niepłodność u mężczyzn, zaburzenia erekcji, ginekomastia Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Bardzo rzadko obrzęki, ogólne złe samopoczucie, osłabienie, gorączka Zgłaszano występowanie gorączki z objawami bardziej uogólnionej reakcji nadwrażliwości, jak i bez takich objawów (patrz: Zaburzenia układu immunologicznego).

Zyloric - ciąża i karmienie piersią

Bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego Zyloric podczas ciąży nie jest wystarczająco udokumentowane mimo jego szerokiego stosowania przez wiele lat bez niekorzystnych następstw chorobowych. Produkt może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy nie ma bezpieczniejszej alternatywy, a sama choroba niesie za sobą ryzyko dla matki lub nienarodzonego dziecka. Laktacja Z doniesień wynika, że allopurynol i oksypurynol są wydzielane z mlekiem kobiet karmiących piersią. U kobiety przyjmującej produkt leczniczy Zyloric w dawce 300 mg na dobę, stężenia allopurynolu i oksypurynolu w pokarmie wynosiły odpowiednio 1,4 mg/l i 53,7 mg/l. Jednakże brak danych dotyczących wpływu allopurynolu i jego metabolitów na dziecko karmione piersią.

Zyloric - prowadzenie pojazdów

Ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych, takich jak senność, zawroty głowy i ataksja, pacjenci powinni być poinformowani o możliwym niebezpieczeństwie w czasie prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Pacjenci powinni zachować szczególną ostrożność do czasu upewnienia się, że allopurynol nie wywołuje u nich negatywnego wpływu nazdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Zyloric - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Allopurinolum

  Allopurynol jest substancją leczniczą stosowaną w leczeniu dny moczanowej i innych chorób wynikających z nadmiernego wytwarzania i odkładania kwasu moczowego i moczanów w narządach i tkankach. Zmniejsza stężenie kwasu moczowego we krwi i moczu, głównie na drodze blokowania jego syntezy.

  Dostępne opakowania
  Zyloric

  Zyloric

  tabletki - 100 tabl. (4 blist.po 25 szt.) - 0,1 g
  ASPEN PHARMA TRADING LIMITED
  Zyloric

  Zyloric

  tabletki - 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) - 0,3 g
  ASPEN PHARMA TRADING LIMITED
  Powiązane artykuły
  Badania krwi - morfologia, normy, interpretacja wyników

  Hiperurykemia - przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie

  Hiperurykemia - przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie

  Hiperurykemia to nadmierne stężenie kwasu moczowego we krwi. Przyczyniać się do tego mogą zarówno zaburzenia genetyczne, jak i nieodpowiednia dieta. Stanem, do którego może doprowadzić hiperurykemia, jest kamica nerkowa czy dna moczanowa. Co warto o nich...

  Kamica nerkowa - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, rokowanie, zapobieganie

  Poradnik "Kamica nerkowa bez tajemnic"

  Poradnik "Kamica nerkowa bez tajemnic"

  Czym jest kamica nerkowa? Jakie są jej objawy, przyczyny oraz sposoby leczenia? Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem "Kamica nerkowa bez tajemnic":

  Urologia i nefrologia

  Torbielowatość nerek - objawy, zapobieganie, leczenie

  Torbielowatość nerek - objawy, zapobieganie, leczenie

  Torbielowatość nerek to zaburzenie, w którym w nerkach pojawiają się liczne torbiele, które wraz z rozwojem organizmu powiększają się, dając obraz guzów w narządach. Choroba może rozwijać się w różnym stopniu w obu nerkach. Na skutek zmian torbielowatych...

  Kamica nerkowa - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, rokowanie, zapobieganie

  Kamica nerkowa (infografika)

  Kamica nerkowa (infografika)

  Kto najczęściej choruje na kamicę nerkową? Jakie są jej objawy oraz w jaki sposób ją rozpoznać? Zapraszamy do zapoznania się z infografiką:

  Kamica nerkowa - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, rokowanie, zapobieganie

  Co to jest kamica nerkowa? (WIDEO)

  Co to jest kamica nerkowa? (WIDEO)

  Kamica nerkowa to choroba układu moczowego Jedną z chorób układu moczowego jest kamica nerkowa. Polega na powstawaniu piasku i kamieni nerkowych powstających w wyniku wytrącenia się substancji chemicznych zawartych w moczu. Choroba rozwija się bezobjawowo....

  Kamica nerkowa - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, rokowanie, zapobieganie

  Czy dieta wegetariańska może pomóc przy problemach z nerkami?

  Czy dieta wegetariańska może pomóc przy problemach z nerkami?

  Lekarze często powtarzają pacjentom, że to, w jakim stanie są ich nerki, w dużej mierze zależy od tego, z czego składa się ich dieta. Wszystko, w czym nefrolog pomoże za pomocą leków i medykamentów może zostać zaprzepaszczone, jeśli pacjent nie zwraca...

  Kamica nerkowa - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, rokowanie, zapobieganie

  Najczęstsze choroby nerek

  Najczęstsze choroby nerek

  Na ogół dopóki nerki są zdrowe, nie sprawiają kłopotów, rzadko zastanawiamy się nad ich stanem. Jest to postępowanie powszechne, zrozumiałe, ale zarazem błędne. Warto sobie uświadomić, jak niebezpieczne mogą być nierozpoznane w porę, przebiegające skrycie,...

  Kamica nerkowa - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, rokowanie, zapobieganie

  Jakie produkty sprzyjają rozwojowi kamicy nerkowej?

  Jakie produkty sprzyjają rozwojowi kamicy nerkowej?

  Kamienie nerkowe przysparzają ogromnego bólu i cierpienia. Dolegliwość ta częściej dotyka mężczyzn niż kobiety. Można jednak zmniejszyć ryzyko jej rozwoju, wykluczając z diety niektóre składniki. Są wśród nich te bardzo popularne, m.in. kawa, masło orzechowe...

  Urologia i nefrologia

  Kamica moczowa - objawy, przyczyny, diagnoza i leczenie

  Kamica moczowa - objawy, przyczyny, diagnoza i leczenie

  Kamica moczowa to najczęstsza choroba układu moczowego, inaczej nazywana także kamicą nerkową. Pojawia się głównie u mężczyzn pomiędzy 30. a 50. rokiem życia. Kamica moczowa wiąże się z wytrącaniem z moczu rozpuszczonych w nim składników mineralnych lub...

  Kamica nerkowa - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, rokowanie, zapobieganie

  Rodzaje kamicy nerkowej

  Rodzaje kamicy nerkowej

  Kamica nerkowa to jedno z najczęściej występujących schorzeń układu moczowego. Wytwarzające się w nerkach kamienie powodują silny ból i inne nieprzyjemne dolegliwości. Powstawanie kamieni jest wynikiem zaburzeń gospodarki mineralnej organizmu i zbyt dużego...