Ramipril-Lupin

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki
Dawka
0,01 g
Ilość
28 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: LUPIN (EUROPE) LTD

Ramipril-Lupin - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Ramipril-Lupin - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Ramipril-Lupin - opis

- Leczenie nadciśnienia tętniczego.

- Profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego: Zmniejszenie zachorowalności i umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów:

o Z objawami miażdżycy układu sercowo-naczyniowego (dodatni wywiad w kierunku choroby

wieńcowej, udaru mózgu lub choroby naczyń obwodowych) lub o Z cukrzycą i co najmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego (patrz punkt 5.1).

- Leczenie choroby nerek

o początkowe stadium nefropatii kłębuszkowej cukrzycowej rozpoznanej na podstawie mikroalbuminurii

o jawna, cukrzycowa nefropatia kłębuszkowa objawiająca się makroproteinurią u pacjentów z co

najmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego (patrz punkt 5.1). o jawna,niecukrzycowa nefropatia kłębuszkowa rozpoznana na podstawie białkomoczu > = 3 g/dobę (patrz punkt 5.1.)

- Leczenie objawowej niewydolności serca

- Prewencja wtórna u pacjentów po ostrym zawale mięśnia sercowego: zmniejszenie umieralności w ostrej fazie zawału serca u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolności serca. Leczenie należy rozpocząć po upływie co najmniej 48 godzin od wystąpienia ostrego zawału serca.

Ramipril-Lupin - skład

Każda tabletka Ramipril-Lupin 1,25 mg zawiera 1,25 mg ramiprylu

Każda tabletka Ramipril-Lupin 2,5 mg zawiera 2,5 mg ramiprylu

Każda tabletka Ramipril-Lupin 5 mg zawiera 5 mg ramiprylu

Każda tabletka Ramipril-Lupin 10 mg zawiera 10 mg ramiprylu

Substancje pomocnicze:

Każda tabletka Ramipril-Lupin 1,25 mg zawiera 49,63 mg laktozy jednowodnej.

Każda tabletka Ramipril-Lupin 2,5 mg zawiera 47,39 mg laktozy jednowodnej.

Każda tabletka Ramipril-Lupin 5 mg zawiera 43,90 mg laktozy jednowodnej.

Każda tabletka Ramipril-Lupin 10 mg zawiera 87,80 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Ramipril-Lupin - dawkowanie

Podanie doustne. Sposób podawania

Tabletki należy popijać odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody). Zaleca się przyjmowanie tabletek ramiprylu codziennie o tej samej porze. Ramipryl można przyjmować przed posiłkiem, w trakcie lub po posiłku, ponieważ nie zmienia on biodostępności produktu (patrz punkt 5.2). Tabletki należy połknąć, popijając płynem. Nie należy kruszyć ani żuć tabletek lub połówek tabletek. W celu podzielenia tabletki na połowy, należy umieścić kciuki obu rąk na linii podziału i przełamać tabletkę.

Dorośli

Pacjenci leczeni diuretykami

Po rozpoczęciu leczenia ramiprylem może wystąpić hipotonia; jest to bardziej prawdopodobne u pacjentów, którzy przyjmują leki moczopędne. Należy zachować ostrożność ze względu na ryzyko hipowolemii i (lub) hiponatremii.

Jeśli to możliwe, należy przerwać podawanie leków moczopędnych na 2 lub 3 dni przed rozpoczęciem leczenia ramiprylem (patrz punkt 4.4).

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których nie można przerwać leczenia diuretykami, leczenie preparatem ramipryl należy rozpocząć od dawki 1,25 mg. Należy kontrolować czynność nerek i stężenie potasu w surowicy. Dalsze dawkowanie ramiprylu należy ustalić w zależności od docelowych wartości ciśnienia tętniczego.

Nadciśnienie tętnicze

Dawkę należy dobrać indywidualnie w zależności od charakterystyki klinicznej pacjenta (patrz punkt 4.4) i kontroli ciśnienia tętniczego.

Ramipryl można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi grupami produktów leczniczych o działaniu hipotensyjnym.

Dawka początkowa

Zaleca się rozpoczęcie leczenia ramiprylem od dawki 2,5 mg na dobę. U pacjentów z silną aktywacją układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) po podaniu dawki początkowej może wystąpić nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego. W tej grupie pacjentów zaleca się rozpoczęcie leczenia od dawki 1,25 mg. Leczenie powinno odbywać się pod nadzorem lekarza (patrz punkt 4.4).

Ustalanie dawkowania i dawka podtrzymująca

Dawkę można podwajać co 2-4 tygodnie, stopniowo dążąc do uzyskania docelowych wartości ciśnienia tętniczego. Maksymalna dobowa dawka ramiprylu wynosi 10 mg. Lek zwykle podaje się raz na dobę.

Prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego

Dawka początkowa

Zaleca się rozpoczęcie leczenia ramiprylem od dawki 2,5 mg raz na dobę.

Ustalanie dawkowania i dawka podtrzymująca

W zależności od tolerancji leku przez pacjenta dawkę należy stopniowo zwiększać.

Po 1-2 tygodniach leczenia zaleca się podwojenie dawki a po dalszych 2-3 tygodniach kolejne

zwiększenie do docelowej dawki podtrzymującej ramiprylu (10 mg raz na dobę).

Patrz również punkt: dawkowanie u pacjentów leczonych diuretykami.

Leczenie choroby nerek

Pacjenci z cukrzycą i mikroalbuminurią

Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa wynosi 1,25 mg ramiprylu raz na dobę.

Ustalanie dawkowania i dawka podtrzymująca

W zależności od tolerancji leku przez pacjenta dawkę należy stopniowo zwiększać.

Po 2 tygodniach zaleca się podwojenie dobowej dawki do 2,5 mg, a po kolejnych 2 tygodniach do 5 mg.

Pacjenci z cukrzycą i co najmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego

Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg ramiprylu raz na dobę.

Ustalanie dawkowania i dawka podtrzymująca

W zależności od tolerancji leku przez pacjenta dawkę należy stopniowo zwiększać.

Po 1-2 tygodniach zaleca się podwojenie dobowej dawki ramiprylu do 5 mg, a po kolejnych 2-3

tygodniach do 10 mg. Dawka docelowa wynosi 10 mg na dobę.

Pacjenci z jawną, niecukrzycową nefropatią kłębuszkową i białkomoczem > = 3 g/dobę

Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa wynosi 1,25 mg ramiprylu raz na dobę.

Ustalanie dawkowania i dawka podtrzymująca

W zależności od tolerancji leku przez pacjenta dawkę należy stopniowo zwiększać.

Po upływie 2 tygodni zaleca się podwojenie dobowej dawki do 2,5 mg, a po kolejnych 2 tygodniach do 5

mg.

Objawowa niewydolność serca

Dawka początkowa

U pacjentów w stabilnym stanie, leczonych diuretykami zalecana dawka początkowa wynosi 1,25 mg na dobę.

Ustalanie dawkowania i dawka podtrzymująca

Dawkę ramiprylu należy zwiększać, podwajając ją co 1-2 tygodnie do osiągnięcia maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 10 mg. Zaleca się podawanie leku dwa razy na dobę.

Wtórna prewencja po ostrym zawale mięśnia sercowego z niewydolnością serca

Dawka początkowa

U pacjentów w stabilnym stanie klinicznym i hemodynamicznym leczenie rozpoczyna się po 48 godzinach od zawału serca od dawki 2,5 mg, dwa razy na dobę przez 3 dni. Jeśli początkowa dawka 2,5 mg nie jest dobrze tolerowana, należy podawać dawkę 1,25 mg dwa razy na dobę przez 2 dni, a następnie zwiększyć dawkowanie do 2,5 mg i 5 mg dwa razy na dobę. Jeśli zwiększenie dawki do 2,5 mg dwa razy na dobę nie jest możliwe, należy zakończyć leczenie.

Patrz również punkt: pacjenci leczeni diuretykami.

Ustalanie dawkowania i dawka podtrzymująca

Należy stopniowo zwiększać dawkę dobową, podwajając ją co 1-3 dni do osiągnięcia docelowej dawki podtrzymującej wynoszącej 5 mg dwa razy na dobę.

W miarę możliwości, dobową dawkę podtrzymującą podaje się w dwóch dawkach podzielonych. Jeśli zwiększenie dawki do 2,5 mg dwa razy na dobę nie jest możliwe, należy zakończyć leczenie. Obecnie nie ma wystarczających danych odnośnie leczenia pacjentów z ciężką niewydolnością serca (IV stopień NYHA) bezpośrednio po zawale mięśnia sercowego. W razie decyzji o leczeniu pacjentów należących do tej grupy, zaleca się rozpoczęcie leczenia ramiprylem w dawce 1,25 mg raz na dobę i zachowanie szczególnej ostrożności podczas zwiększania dawki..

Szczególne grupy pacjentów Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

Dawkowanie u pacjentów z upośledzeniem czynności nerek należy ustalać w zależności od klirensu kreatyniny (patrz punkt 5.2):

- jeśli klirens kreatyniny wynosi > =60 ml/min nie ma potrzeby modyfikacji dawki początkowej (2,5 mg/dobę), a maksymalna dobowa dawka wynosi 10 mg;

- jeśli klirens kreatyniny wynosi 30-60 ml/min nie ma potrzeby modyfikacji dawki początkowej (2,5 mg/dobę), a maksymalna dobowa dawka wynosi 5 mg;

- jeśli klirens kreatyniny wynosi 10-30 ml/min dawka początkowa ramiprylu wynosi 1,25 mg/dobę, a maksymalna dobowa dawka 5 mg;

- u hemodializowanych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym: ramipryl jest w niewielkim stopniu eliminowany drogą dializy; dawka początkowa ramiprylu wynosi 1,25 mg/dobę, a maksymalna dobowa dawka 5 mg; produkt leczniczy należy podać po kilku godzinach od zakończenia hemodializy.

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby (patrz punkt 5.2)

U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby leczenie ramiprylem można rozpocząć jedynie pod ścisłą kontrolą lekarską; maksymalna dobowa dawka ramiprylu wynosi 2,5 mg.

Osoby w podeszłym wieku

Dawka początkowa powinna być niższa, a zwiększanie dawki wolniejsze ze względu na zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza w grupie pacjentów w bardzo podeszłym wieku i osłabionych. Należy rozważyć zmniejszenie dawki początkowej do 1,25 mg ramiprylu.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania ramiprylu u dzieci i młodzieży przed ukończeniem 18 roku życia ze względu na niedostateczne dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności.

Ramipril-Lupin - środki ostrożności

Szczególne grupy pacjentów Ciąża

U kobiet w ciąży nie należy rozpoczynać leczenia ramiprylem lub innymi inhibitorami ACE ani antagonistami receptora angiotensyny II (AIIRA). Jeśli kontynuacja leczenia inhibitorem ACE lub AIIRA nie będzie konieczna, pacjentki planujące ciążę powinny stosować inne leki hipotensyjne o uznanym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku rozpoznania ciąży należy natychmiast odstawić leczenie inhibitorami ACE lub IIRA oraz, w razie potrzeby, rozpocząć podawanie alternatywnych leków (patrz punkt 4.3 i 4.6).

o Pacjenci szczególnie zagrożeni wystąpieniem hipotonii

- Pacjenci ze znaczną aktywacją układu renina-angiotensyna-aldosteron

Pacjenci ze znaczną aktywacją układu RAA są zagrożeni ryzykiem nagłego, długotrwałego spadku ciśnienia tętniczego i pogorszenia czynności nerek wskutek hamowania ACE. Ryzyko wystąpienia takiego działania niepożądanego jest szczególnie duże, gdy inhibitor ACE lub towarzyszący diuretyk podaje się po raz pierwszy, lub przy pierwszym zwiększeniu dawki. W następujących przypadkach należy oczekiwać znacznej aktywacji układu RAA i ściśle monitorować stan pacjenta, w tym ciśnienie tętnicze.

- Ciężkie nadciśnienie tętnicze

- Niewyrównana zastoinowa niewydolność serca

- Istotne hemodynamicznie upośledzenie napływu lub odpływu z lewej komory (np. zwężenie zastawki aortalnej lub mitralnej)

- Jednostronne zwężenie tętnicy nerkowej przy zachowanej czynności drugiej nerki

- Aktualna lub zagrażająca hipowolemia lub niedobór chlorku sodu (w tym pacjenci leczeni diuretykami)

- Marskość wątroby i (lub) wodobrzusze

- Rozległy zabieg chirurgiczny lub znieczulenie ogólne anestetykami wywołującymi hipotonię Przed rozpoczęciem leczenia na ogół zaleca się wyrównanie odwodnienia, hipowolemii lub niedoboru chlorku sodu, jednak u pacjentów z niewydolnością serca należy najpierw rozważyć korzyści terapeutyczne i zagrożenia związane z ryzykiem hiperwolemii.

Przejściowa lub utrwalona niewydolność serca po zawale mięśnia sercowego

- Nagłe niedociśnienie z towarzyszącym ryzykiem niedokrwienia mięśnia sercowego lub mózgu.

W początkowej fazie leczenia konieczna jest ścisła kontrola medyczna. o Pacjenci w podeszłym wieku (patrz punkt 4,2)

Leczenie chirurgiczne

0 ile to możliwe, zaleca się przerwanie stosowania inhibitorów ACE (np. ramiprylu) na dzień przed zabiegiem.

Kontrola czynności nerek

Należy ocenić czynność nerek przed rozpoczęciem oraz w pierwszych tygodniach leczenia i zwiększania dawki. Szczególnie wnikliwie należy monitorować stan pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2). Istnieje ryzyko pogorszenia czynności nerek, szczególnie u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca lub po przeszczepieniu nerki.

Obrzęk naczynioruchowy

Wśród pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym ramiprylem, opisywano przypadki obrzęku naczynioruchowego (patrz punkt 4.8).

W razie wystąpienia obrzęku naczynioruchowego należy odstawić ramipryl

1 niezwłocznie rozpocząć leczenie doraźne. Zaleca się hospitalizację i obserwację stanu pacjenta przez co najmniej 12-24 godziny, aż do całkowitego ustąpienia objawów.

Wśród pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym ramiprylem, opisywano przypadki obrzęku naczynioruchowego jelit (patrz punkt 4.8). U tych pacjentów występował ból brzucha, któremu niekiedy towarzyszyły nudności lub wymioty.

Reakcje anafilaktyczne podczas odczulania.

Prawdopodobieństwo wystąpienia oraz nasilenie reakcji anafilaktycznych i rzekomoanafilaktycznych podczas odczulania na jad owadów i inne alergeny wzrasta. Jest to związane z zahamowaniem ACE. . Przed rozpoczęciem odczulania należy rozważyć tymczasowe odstawienie ramiprylu.

Hiperkaliemia

Wśród pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym ramiprylem, opisywano przypadki hiperkaliemii.

Zwiększone ryzyko hiperkaliemii występuje u pacjentów z niewydolnością nerek, w podeszłym wieku (> 70 lat), z niewyrównaną cukrzycą lub stosujących sole potasu, diuretyki oszczędzające potas lub inne substancje aktywne powodujące retencję potasu, a także w przypadku odwodnienia, ostrej niewyrównanej niewydolności serca, kwasicy metabolicznej. Jeśli równoczesne stosowanie wspomnianych wyżej leków zostanie uznane za konieczne, zaleca się regularne monitorowanie stężenia potasu w surowicy (patrz punkt 4.5).

Neutropenia i (lub) agranulocytoza

Rzadko obserwowano neutropenię i (lub) agranulocytozę oraz małopłytkowość i niedokrwistość. Zgłaszano również przypadki zahamowania czynności szpiku kostnego. Zaleca się monitorowanie liczby leukocytów, w celu wykrycia leukopenii.. Częstsze badania kontrolne zaleca się na początku leczenia oraz u pacjentów z z zaburzeniami czynności nerek, kolagenozą (np. toczeń rumieniowaty układowy lub twardzina) oraz otrzymujących inne produkty lecznicze, które mogą wpływać na obraz krwi (patrz punkt 4.5 i 4.8).

Grupy etniczne

Inhibitory ACE częściej wywołują obrzęk naczynioruchowy u pacjentów rasy czarnej niż białej. Podobnie jak w przypadku pozostałych inhibitorów ACE skuteczność hipotensyjna ramiprylu może być mniejsza u osób rasy czarnej niż rasy białej, prawdopodobnie wskutek częstszego występowania nadciśnienia z niską aktywnością reninową osocza w populacji pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.

Kaszel

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE opisywano przypadki charakterystycznego suchego, uporczywego kaszlu, , który ustępował po odstawieniu leczenia. W diagnostyce różnicowej kaszlu należy brać pod uwagę kaszel wywołany inhibitorem ACE.

Nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy

Ostrzeżenie dotyczące substancji pomocniczych

Leku nie powinni stosować pacjenci z rzadkimi chorobami dziedzicznymi jak: nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp lub zaburzenia wchłaniania glukozy i galaktozy.

Ramipril-Lupin - przedawkowanie

Objawy

Objawy związane z przedawkowaniem inhibitorów ACE mogą obejmować nadmierną wazodylatację naczyń obwodowych (ze znacznym niedociśnieniem tętniczym i wstrząsem), bradykardię, zaburzenia elektrolitowe i niewydolność nerek.

Leczenie

Należy ściśle monitorować stan pacjenta i prowadzić objawowe, wspomagające leczenie. Zaleca się następujące postępowanie: mechaniczne metody eliminacji substancji toksycznej (płukanie żołądka, podanie środków pochłaniających) oraz przywrócenie stabilności hemodynamicznej, w tym przez podanie leków pobudzających receptory alfal-adrenergiczne lub angiotensynowe II (angiotensynamid). Ramiprylat, aktywny metabolit ramiprylu, jest w niewielkim stopniu eliminowany z krążenia podczas hemodializy.

Ramipril-Lupin - przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną, na którąkolwiek substancję pomocniczą bądź inny inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) (patrz punkt 6.1).

- Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie (dziedziczny, idiopatyczny lub po uprzednim podaniu inhibitorów ACE bądź antagonistów receptora angiotensyny II, AIIRA).

- Zabiegi pozaustrojowe prowadzące do kontaktu krwi z powierzchniami o ujemnym ładunku elektrycznym (patrz punkt 4.5).

- Istotne obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub zwężenie tętnicy jedynej czynnej nerki.

- Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6)

- Nie należy stosować ramiprylu u pacjentów z hipotonią i niestabilnych hemodynamicznie.

Ramipril-Lupin - działania niepożądane

Do działań niepożądanych ramiprylu zalicza się uporczywy, suchy kaszel i objawy niedociśnienia tętniczego. Do ciężkich działań niepożądanych zalicza się obrzęk naczynioruchowy, hiperkaliemię, zaburzenie czynności wątroby lub nerek, zapalenie trzustki, ciężkie reakcje skórne oraz neutropenię lub agranulocytozę.

Częstość występowania działań niepożądanych podzielono na następujące kategorie: Bardzo często (> 1:10), często (od > 1:100 do < 1:10), niezbyt często (od > 1:1 000 do < 1:100), rzadko (od > 1:10 000 do < 1:1 000), bardzo rzadko (< 1:10 000), częstość nieznana (nie można jej określić na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane wymieniono zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

 

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Częstość nieznana

Zaburzenia serca

 

Niedokrwienie mięśnia sercowego, w tym dławica piersiowa lub zawał mięśnia sercowego, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, kołatania, obrzęki obwodowe

     

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

 

Eozynofilia

Leukopenia (w tym neutropenia lub

agranulocytoza),

zmniejszenie

liczby

erytrocytów,

zmniejszenie

stężenia

hemoglobiny,

trombocytopenia

 

Aplazja szpiku, pancytopenia, niedokrwistość hemolityczna

 

Zaburzenia ogólne i zmiany w miejscu podania

Ból w klatce piersiowej, zmęczenie

Gorączka

Astenia

   

Zaburzenia układu

immunologicznego

       

Reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne ,podwyższone miano przeciwciał przeciwjądrowych

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

 

Podwyższone aktywności transaminaz i (lub) bilirubiny sprzężonej

Żółtaczka

cholestatyczna,

uszkodzenie hepatocytów

 

Ostra

niewydolność

wątroby,

cholestatyczne

lub cytolityczne

zapalenie

wątroby

(przypadki

zgonu

występowały

niezmiernie

rzadko).

Zaburzenia układu

rozrodczego i piersi

 

Przemijająca impotencja, obniżenie libido

   

Ginekomastia

Zaburzenia psychiczne

 

Obniżenie

nastroju,

zaburzenia

lękowe,

nerwowość,

niepokój,

zwłaszcza

ruchowy,

zaburzenia snu,

w tym senność

Zaburzenia świadomości

 

Zaburzenia uwagi

Ramipril-Lupin - ciąża i karmienie piersią

Stosowanie ramiprylu nie jest zalecane w pierwszym trymestrze (patrz punkt 4.4) i jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.3).

Dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka działań teratogennych po podaniu inhibitorów ACE w pierwszym trymestrze ciąży nie są jednoznaczne, jednak nie można wykluczyć niewielkiego wzrostu ryzyka. Jeśli kontynuacja leczenia inhibitorem ACE nie będzie konieczna, pacjentki planujące ciążę powinny stosować inne leki hipotensyjne o uznanym profilu bezpieczeństwa podczas ciąży. W razie rozpoznania ciąży należy natychmiast przerwać leczenie inhibitorami ACE oraz, w razie potrzeby, zastosować inne leki przeciwnadciśnieniowe.

Dowiedziono, że ekspozycja na ACE lub AIIRA w drugim i trzecim trymestrze ciąży wywołuje efekty toksyczne u płodów (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) oraz noworodków (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia) (patrz również punkt 5.3 „Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie"). W przypadku ekspozycji na inhibitory ACE w drugim trymestrze ciąży zaleca się kontrolę ultrasonograficzną funkcji nerek i budowy czaszki płodu. Stan noworodków matek, które przyjmowały inhibitory ACE, należy wnikliwie obserwować w kierunku niedociśnienia tętniczego, skąpomoczu i hiperkaliemii (patrz również punkty 4.3 i 4.4). Laktacja

Dostępne są jedynie niepełne informacje dotyczące leczenia ramiprylem w okresie laktacji. Dlatego nie zaleca się stosowania ramiprylu u kobiet karmiących piersią (patrz punkt 5.2) a raczej inne metody o korzystniejszym profilu bezpieczeństwa podczas laktacji, szczególnie w przypadku wcześniaków lub noworodków.

Ramipril-Lupin - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Niektóre działania niepożądane (np. zawroty głowy wskutek zmniejszenia ciśnienia tętniczego) mogą zaburzać zdolność pacjenta do koncentracji i niekorzystnie wpływać na czas reakcji, zwiększając ryzyko w sytuacjach wymagających koncentracji uwagi (np. podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn).

Może się to zdarzać zwłaszcza na początku leczenia lub w przypadku zmiany dotychczas stosowanych leków na ramipryl. Nie zaleca się prowadzenia pojazdów lub obsługi urządzeń mechanicznych przez kilka godzin po podaniu pierwszej dawki lub kolejnym zwiększeniu dawki.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Ramipril-Lupin - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Ramiprilum

  Substancja o działaniu obniżającym ciśnienie tętnicze krwi. Blokuje enzym zwany konwertazą angiotensyny, odpowiedzialny za wytworzenie angiotensyny II - związku biologicznie czynnego, podwyższającego ciśnienie krwi. Substancja stosowana jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego (pierwotnego), niewydolności serca oraz profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego.

  Dostępne opakowania
  Ramipril-Lupin

  Ramipril-Lupin

  tabletki - 28 tabl. - 0,01 g
  LUPIN (EUROPE) LTD
  Ramipril-Lupin

  Ramipril-Lupin

  tabletki - 28 tabl. - 2,5 mg
  LUPIN (EUROPE) LTD
  Ramipril-Lupin

  Ramipril-Lupin

  tabletki - 28 tabl. - 1,25 mg
  LUPIN (EUROPE) LTD
  Ramipril-Lupin

  Ramipril-Lupin

  tabletki - 28 tabl. - 5 mg
  LUPIN (EUROPE) LTD
  Powiązane artykuły
  Nadciśnienie

  Niebezpieczne interakcje leków na nadciśnienie

  Niebezpieczne interakcje leków na nadciśnienie

  Na łamach pisma „Canadian Medical Association Journal" pojawił się artykuł kanadyjskich naukowców, którzy ostrzegają, iż jednoczesne przyjmowanie pewnych dwóch rodzajów farmaceutyków w leczeniu nadciśnienia tętniczego wiąże się z ryzykiem niewydolności...

  Leki i suplementy

  Leki kardiologiczne

  Leki kardiologiczne

  Leki kardiologiczne to po prostu leki, które są stosowane w chorobach kardiologicznych, czyli serca. Choroby kardiologiczne najczęściej dotykają osoby w podeszłym wieku. Dolegliwości sercowe są często spowodowane przez miażdżycę, cukrzycę, czynniki infekcyjne,...

  Zabiegi

  Życie po przeszczepie (WIDEO)

  Życie po przeszczepie (WIDEO)

  Funkcjonowanie pacjenta po przeszczepie nerki Przeszczep to ogromna szansa na dalsze życie dla chorych dotkniętych niewydolnością narządu. Z reguły już po kilku tygodniach, większość pacjentów odzyskuje energię życiową. Co więcej, znacząco poprawia się...

  Krew i naczynia krwionośne

  Naczynia włosowate

  Naczynia włosowate

  Naczynia włosowate (inaczej włośniczki) są elementem układu krwionośnego, którego zadaniem jest przewodzenie krwi w zamkniętym układzie cew. Wyróżniają się prostą budową, a dzięki swoim przepuszczalnym ścianom umożliwiają wymianę substancji chemicznych...

  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...

  Newsy

  GIF wycofuje cztery popularne leki na nadciśnienie firmy Pfizer

  GIF wycofuje cztery popularne leki na nadciśnienie firmy Pfizer

  Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju czterech leków na nadciśnienie firmy Pfizer. Chodzi o produkty Accupro 5, Accupro 10, Accupro 20 i Accupro 40. W sumie wycofano kilkadziesiąt serii leków. Cztery...