Paclitaxel Hospira

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Dawka
6 mg/ml
Ilość
1 fiol.a 5ml
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: HOSPIRA UK LIMITED

Paclitaxel Hospira - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Cytrusy

Mimo dużej zawartości cennej witaminy C, cytrusy nie powinny być spożywane jednocześnie z przyjmowaniem leków, zawierają bowiem furanokumaryny. Szczególnie bogaty w nie jest grejpfrut oraz czerwone gorzkie pomarańcze, z których przygotowuje się dżemy. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z cytrusami.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Paclitaxel Hospira - ulotka preparatu

Paclitaxel Hospira - opis

Paracetamol Hospira jest przeznaczony do krótkotrwałego leczenia umiarkowanego bólu, szczególnie po zabiegu operacyjnym oraz do krótkotrwałego leczenia gorączki w przypadkach, gdy podanie drogą dożylną jest uzasadnione klinicznie pilną potrzebą leczenia bólu lub hipertermii i (lub) podanie leku inną drogą nie jest możliwe.

Paclitaxel Hospira - skład

Każdy pojemnik zawiera 1 000 mg paracetamolu. Jeden ml zawiera 10 mg paracetamolu

Substancje pomocnicze: sód (0,02 mg/ml)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Paclitaxel Hospira - dawkowanie

Podanie dożylne.

Stosowanie produktu jest ograniczone do pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała większej niż 33 kg (około 11 lat).

Dawkowanie

Młodzież i dorośli o masie ciała większej niż 50 kg:

1 000 mg paracetamolu na podanie, tj. jeden 100 ml pojemnik, do czterech razy na dobę.

Minimalny okres między kolejnymi podaniami musi wynosić 4 godziny.

Maksymalna dawka dobowa nie może przekraczać 4 000 mg.

Dorośli z niewydolnością wątroby, przewlekłą chorobą alkoholową, przewlekłym niedożywieniem (niskie rezerwy glutationu w wątrobie), odwodnieniem: maksymalna dawka dobowa nie może przekraczać 3 g (patrz punkt 4.4).

Dzieci o masie ciała większej niż 33 kg (w wieku około 11 lat), młodzież i dorośli o masie ciała mniejszej niż 50 kg:

paracetamol 15 mg/kg mc. na podanie, tj. 1,5 ml roztworu na kg masy ciała, do czterech razy na dobę.

Minimalny okres między kolejnymi podaniami wynosi 4 godziny.

Maksymalna dawka dobowa nie może przekraczać 60 mg/kg (nie przekraczając 3 000 mg).

Ciężka niewydolność nerek: zaleca się podczas podawania paracetamolu pacjentom z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny ≤ 30 ml/min) zwiększenie minimalnego odstępu pomiędzy każdym podaniem do 6 godzin (patrz punkt 5.2).

Sposób podawania:

Roztwór paracetamolu podaje się w infuzji dożylnej przez 15 minut.

Przed podaniem należy skontrolować produkt wzrokowo, czy nie zawiera jakichkolwiek cząstek stałych lub przebarwień. Wyłącznie do jednorazowego użytku.

Tak, jak w przypadku wszystkich roztworów do infuzji w pojemnikach należy pamiętać o dokładnej kontroli, szczególnie pod koniec infuzji, niezależnie od drogi podania. Kontrola pod koniec infuzji dotyczy w szczególności infuzji podawanych przez wkłucie centralne, w celu uniknięcia zatoru powietrznego.

Paclitaxel Hospira - środki ostrożności

Ostrzeżenia

Zaleca się stosować odpowiednie doustne leczenie przeciwbólowe, gdy tylko podawanie leków tą drogą stanie się możliwe.

Aby uniknąć ryzyka przedawkowania, należy sprawdzić, czy inne podawane leki nie zawierają paracetamolu lub propacetamolu.

Dawki większe niż zalecane niosą ze sobą ryzyko bardzo ciężkiego uszkodzenia wątroby. Kliniczne, podmiotowe i przedmiotowe objawy uszkodzenia wątroby (w tym piorunujące zapalenie wątroby, niewydolność wątroby, cholestatyczne zapalenie wątroby, cytolityczne zapalenie wątroby) pojawiają się zazwyczaj po dwóch dniach od podania leku, z maksymalnym nasileniem występującym po 4 - 6 dniach. Należy tak szybko, jak to możliwe podać antidotum (patrz punkt 4.9).

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 100 ml leku Paracetamol Hospira, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Środki ostrożności dotyczące stosowania

Paracetamol należy stosować zachowując ostrożność w przypadku:

- niewydolności wątroby,

- ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny ≤ 30 ml/min) (patrz punkty 4.2 i 5.2), - przewlekłego alkoholizmu,

- przewlekłego niedożywienia (małe zapasy glutationu w wątrobie), - odwodnienia.

Paclitaxel Hospira - przedawkowanie

Istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby (w tym piorunującego zapalenia wątroby, niewydolności wątroby, cholestatycznego zapalenia wątroby, cytolitycznego zapalenia wątroby), w szczególności u osób w wieku podeszłym, małych dzieci, pacjentów z chorobą wątroby, w przypadkach przewlekłej choroby alkoholowej, u pacjentów z przewlekłym niedożywieniem i u pacjentów otrzymujących środki indukujące enzymy. W takich przypadkach przedawkowanie może powodować zgon.

Objawy zwykle występują w ciągu pierwszych 24 godzin i obejmują:nudności, wymioty, jadłowstręt, bladość i bóle brzucha.

Przedawkowanie: dawka paracetamolu wynosząca 7,5 g lub większa podana jednorazowo u dorosłych lub w dawce 140 mg/kg masy ciała, podana jednorazowo u dzieci, powoduje lizę komórek wątroby, która prawdopodobnie spowoduje całkowitą i nieodwracalną martwicę powodującą niewydolność wątroby, kwasicę metaboliczną i encefalopatię, które mogą prowadzić do śpiączki i zgonu. Jednocześnie 12 do 48 godzin po podaniu obserwuje się zwiększoną aktywność aminotransferaz wątrobowych (AspAT, AlAT), dehydrogenazy mleczanowej i zwiększenie stężenia bilirubiny wraz ze spadkiem stężenia protrombiny. Kliniczne objawy uszkodzenia wątroby pojawiają się zazwyczaj początkowo po dwóch dobach, zaś maksymalne nasilenie występuje po 4 do 6 dni.

Postępowanie ratunkowe Natychmiastowa hospitalizacja.

Przed rozpoczęciem leczenia najwcześniej, jak to możliwe po przedawkowaniu, należy pobrać próbkę krwi w celu oznaczenia stężenia paracetamolu w osoczu.

Leczenie obejmuje podanie odtrutki – N-acetylocysteiny (NAC) – dożylnie lub doustnie, jeśli to możliwe przed upływem 10. godziny. NAC może dać pewien poziom ochrony nawet po upływie 10 godzin, ale w tych przypadkach stosowane jest przedłużone leczenie.

Leczenie objawowe.

Badania czynności wątroby należy przeprowadzić na początku leczenia, a następnie powtarzać co 24 godziny. W większości wypadków aktywność aminotransferaz wątrobowych powraca do prawidłowych wartości w ciągu jednego do dwóch tygodni, z pełnym przywróceniem prawidłowej czynności wątroby. Jednak w bardzo ciężkich przypadkach może być konieczny przeszczep wątroby.

Paclitaxel Hospira - przeciwwskazania

Paracetamol Hospira jest przeciwwskazany:

- u pacjentów z nadwrażliwością na paracetamol lub chlorowodorek propacetamolu (prolek dla paracetamolu) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. - w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby.

Paclitaxel Hospira - działania niepożądane

Tak jak w przypadku wszystkich produktów leczniczych zawierających paracetamol, działania niepożądane wywołane stosowaniem leku występują rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000) lub bardzo rzadko (1< 1/10 000). Działania te opisano poniżej:

Klasyfikacja ukł

adów i narządów

 

Rzadko

   

Bardzo rzadko

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

   

Trombocytopenia

Leukopenia, neutropenia

Zaburzenia naczyniowe

 

Niedociśnienie

   

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

 

Zwiększona aktywność aminotransferaz wątrobowych

   

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

Złe samopoczucie

 

Reakcja nadwrażliwości

Zgłaszane były bardzo rzadkie, wymagające przerwania leczenia, przypadki reakcji nadwrażliwości od zwykłej wysypki skórnej lub pokrzywki do wstrząsu anafilaktycznego.

Zgłaszano przypadki rumienia, uderzenia gorąca, świądu i tachykardii.

Paclitaxel Hospira - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Doświadczenia kliniczne dotyczące dożylnego podawania paracetamolu są ograniczone. Jednak dane epidemiologiczne dotyczące stosowania doustnego dawek leczniczych paracetamolu nie wskazują na występowanie działań niepożądanych w ciąży ani też na wpływ na zdrowie płodu czy noworodka.

Przewidywane dane dotyczące ciąż, w czasie których wystąpiło przedawkowanie paracetamolu, nie wskazują na zwiększenie ryzyka wad wrodzonych.

Nie przeprowadzono badań reprodukcji na zwierzętach w przypadku postaci dożylnej paracetamolu. Jednak badania podawania doustnego nie wykazały teratogennego i toksycznego działania na płód.

Niemniej jednak lek Paracetamol Hospira należy stosować w okresie ciąży po dokładnej ocenie korzyści i ryzyka. W takim wypadku należy ściśle przestrzegać zalecanego dawkowania i jego czasu.

Laktacja

Paracetamol jest po podaniu doustnym wydzielany w niewielkiej ilości do mleka matki. Nie stwierdzono działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią. W rezultacie, Paracetamol Hospira może być stosowany u kobiet karmiących piersią.

Paclitaxel Hospira - prowadzenie pojazdów

Nieistotny

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Paclitaxel Hospira - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Paclitaxelum

  Paklitaksel to lek przeciwnowotworowy z grupy taksanów, pierwotnie otrzymywany z kory cisu (Taxi cortex). Stosowany jest w raku jajnika, raku piersi, zaawansowanym niedrobnokomórkowym raku płuc, mięsaku Kaposiego w przebiegu AIDS, zarówno w monoterapii, jak i w leczeniu złożonym z kombnacji z innymi lekami przeciwnowotworowymi.

  Dostępne opakowania
  Paclitaxel Hospira

  Paclitaxel Hospira

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 5ml - 6 mg/ml
  HOSPIRA UK LIMITED
  Paclitaxel Hospira

  Paclitaxel Hospira

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 25ml - 6 mg/ml
  HOSPIRA UK LIMITED
  Paclitaxel Hospira

  Paclitaxel Hospira

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 50ml - 6 mg/ml
  HOSPIRA UK LIMITED
  Paclitaxel Hospira

  Paclitaxel Hospira

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 16,7ml - 6 mg/ml
  HOSPIRA UK LIMITED
  Powiązane artykuły
  Ptasia grypa

  Leczenie ptasiej grypy

  Leczenie infekcji wirusowych sprawia wciąż znacznie więcej trudności niż tych wywoływanych przez bakterie. Różnica bierze się z tego, że między komórkami bakterii i organizmów bardziej złożonych istnieją zasadnicze różnice (zarówno w budowie, jak i funkcjonowaniu)....

  Normy laboratoryjne

  Bruceloza IgM i IgG

  Bruceloza to zakaźna i przewlekła choroba bakteryjna, która jest znana także jako choroba Banga, gorączka skalna, gorączka maltańska, gorączka Rio-grande, gorączka kozia, gorączka falująca oraz gorączka gibraltarska. Do wykrycia infekcji Brucella wykonuje...

  Zdrowie

  Cytokina - właściwości, działanie i podział cytokin

  Cytokina - właściwości, działanie i podział cytokin

  Cytokina to białko odpowiadające za funkcjonowanie układu odpornościowego. Jest produkowane przez układ odpornościowy i spełnia rolę przekaźnika. Cytokiny to peptydy lub glikoproteiny wydzielane przez limfocyty i monocyty, które regulują odpowiedzi immunologiczne,...

  Grypa - przyczyny, objawy, leczenie, powikłania

  Diagnostyka grypy

  Grypa! Pojawiając się sezonowo, powoduje epidemie, rzadziej pandemie, a w konsekwencji wielorakie powikłania pogrypowe, a nawet zgony. Na szczęście obecnie dostępnych jest wiele metod niezbędnych do diagnostyki tej infekcji wirusowej, z biologią molekularną...

  Diagnostyka grypy

  Diagnostyka grypy

  Grypa! Pojawiając się sezonowo, powoduje epidemie, rzadziej pandemie, a w konsekwencji wielorakie powikłania pogrypowe, a nawet zgony. Na szczęście obecnie dostępnych jest wiele metod niezbędnych do diagnostyki tej infekcji wirusowej, z biologią molekularną...

  Objawy białaczki - białaczka szpikowa, białaczka limfoblastyczna

  Gorączka a białaczka

  Gorączka a białaczka

  Gorączka to bardzo ważny objaw w wielu chorobach - również nowotworowych. Białaczka i gorączka mogą być ze sobą ściśle powiązane, ale występująca w tym typie nowotworu podwyższona temperatura ciała, nie jest zwykłą gorączką. Temperatura powodującą białaczkę...

  Niezbędnik pacjenta

  Świat medyczny w 2015 roku. Czego możemy się spodziewać?

  Świat medyczny w 2015 roku. Czego możemy się spodziewać?

  W ubiegłym roku temat zbierającego śmiercionośne żniwo wirusa eboli nie schodził z pierwszych stron gazet. Nic dziwnego - to jedna z najpoważniejszych epidemii, gnębiących nas w ostatnich latach. Czy tegoroczne usiłowania zażegnania tego niebezpieczeństwa...

  Chorzy z obniżoną odpornością

  Leczenie neutropenii

  Ciało ludzkie posiada układ odpornościowy, którego zadaniem jest ochrona przed mikroorganizmami, obcymi substancjami czy zmutowanymi własnymi komórkami. Składa się na niego szereg elementów, od skóry czy błon śluzowych, poprzez narządy limfatyczne, po...