Nolpaza 40

zobacz opinie o produkcie »
Cena
18,83 zł
Forma
tabletki dojelitowe
Dawka
0,04 g
Ilość
50 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: KRKA D.D. NOVO MESTO

Nolpaza 40 - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nolpaza i Ciazom w 11. tygodniu ciąży

mam pytanie przed ciazom bralam leki nolpaza 40 teraz biore helicid 20 i jestem w 11 tygodniu ciazy .moja lekaz ogulna przepisala mi te leki i swierdzila ze kobiety braly te leki w okresie ciazy i nic im nie bylo .oturz horuje na horobe baretta i boje sie brac te leki ale bez nih nie radze se z ta horoba i prosze o pomoc czy mozna brac te lewki caly okres ciazy czy nie grozi to dziecku.

POKAŻ WIĘCEJ

Nolpaza 40 - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Nolpaza 40 - opis

W celu złagodzenia objawów oraz do krótkotrwałego leczenia chorób żołądkowo-jelitowych, które wymagają zmniejszenia wydzielania kwasu:

- choroba wrzodowa dwunastnicy

- choroba wrzodowa żołądka

- umiarkowane i ciężkie refluksowe zapalenie przełyku

- eradykacja Helicobacter pylori w skojarzeniu z antybiotykoterapią u pacjentów z chorobą wrzodową

- zespół Zollingera-Ellisona oraz inne stany chorobowe związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu.

Nolpaza 40 - skład

Każda tabletka dojelitowa zawiera 40 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

Substancja pomocnicza: każda tabletka dojelitowa zawiera 36 mg sorbitolu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Nolpaza 40 - dawkowanie

Zalecane dawkowanie:

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza:

Umiarkowane i ciężkie refluksowe zapalenie przełyku:

1 tabletka produktu leczniczego Nolpaza 40 mg na dobę. Wyleczenie refluksowego zapalenia przełyku następuje zazwyczaj w ciągu 4 tygodni. Jeżeli okres ten jest niewystarczający, wyleczenie następuje zwykle w ciągu kolejnych czterech tygodni.

Dorośli:

Choroba wrzodowa dwunastnicy:

1 tabletka dojelitowa produktu leczniczego Nolpaza 40 mg na dobę. Owrzodzenia dwunastnicy zwykle goją się w ciągu 2 tygodni. Jeżeli 2-tygodniowy okres leczenia jest niewystarczający,

wygojenie zmian uzyskane zostanie prawie we wszystkich przypadkach w ciągu kolejnych dwóch tygodni.

Choroba wrzodowa żołądka:

1 tabletka produktu leczniczego Nolpaza 40 mg na dobę. Zazwyczaj okres leczenia choroby wrzodowej żołądka wynosi cztery tygodnie. Jeżeli okres ten jest niewystarczający, wyleczenie zwykle następuje w ciągu kolejnych czterech tygodni.

Eradykacja Helicobacter pylori (H. pylori):

Zalecaną dawką jest 1 tabletka produktu leczniczego Nolpaza 40 mg przyjmowana dwa razy na dobę w skojarzeniu z jednym z trzech następujących schematów leczenia:

a) amoksycylina 1 g dwa razy na dobę + klarytromycyna 500 mg dwa razy na dobę,

b) klarytromycyna 250-500 mg dwa razy dobę + metronidazol 400-500 mg dwa razy dobę,

c) amoksycylina 1 g dwa razy na dobę + metronidazol 400-500 mg dwa razy dobę.

Drugą tabletkę pantoprazolu należy przyjąć przed wieczornym posiłkiem. W większości przypadków terapia skojarzona powinna być stosowana przez 7 dni, ale czasami nawet do 14 dni. Należy brać pod uwagę oficjalne miejscowe wytyczne (np. krajowe zalecenia) dotyczące oporności bakteryjnej oraz doboru leków przeciwbakteryjnych.

Zespół Zollingera-Ellisona oraz inne stany chorobowe przebiegające z nadmiernym wydzielaniem kwasu:

W leczeniu zespołu Zollingera-Ellisona oraz innych schorzeń przebiegających z nadmiernym wydzielaniem kwasu, dawka początkowa wynosi 80 mg na dobę (2 tabletki dojelitowe produktu leczniczego Nolpaza 40 mg). Następnie, dawkowanie można zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od potrzeby wykorzystując pomiary wydzielania kwasu żołądkowego jako miarodajny wskaźnik. W przypadku dawek większych niż 80 mg na dobę, dawkę taką należy podzielić i podawać dwa razy na dobę. Przejściowe zwiększenie dawki powyżej 160 mg pantoprazolu jest możliwe, ale nie powinno być stosowane dłużej niż jest to konieczne do odpowiedniej kontroli wydzielania kwasu. Czas trwania leczenia w przypadku zespołu Zollingera-Ellisona i innych schorzeń przebiegających z nadmiernym wydzielaniem kwasu nie jest ograniczony i powinien być dostosowany do potrzeb klinicznych.

Osoby w podeszłym wieku:

Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 40 mg pantoprazolu, z wyjątkiem eradykacji H. pylori, gdzie pacjenci w podeszłym wieku powinni otrzymywać standardową dawkę pantoprazolu (2 x 40 mg/dobę) podczas jednego tygodnia leczenia.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 40 mg pantoprazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Z tego powodu, leczenie skojarzone w celu eradykacji H. pylori nie jest odpowiednie u tych pacjentów.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby powinni stosować 40 mg pantoprazolu co drugi dzień (patrz punkt 4.4). U tych pacjentów, należy kontrolować aktywność enzymów wątrobowych podczas leczenia. Jeżeli dojdzie do wzrostu poziomu enzymów, należy zaprzestać leczenia pantoprazolem. Z tego powodu, leczenie skojarzone w celu eradykacji H. pylori nie jest odpowiednie u tych pacjentów.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat:

Produkt leczniczy Nolpaza nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat z powodu ograniczonych danych w tej grupie wiekowej pacjentów.

Ogólne zalecenia:

Tabletek dojelitowych produktu leczniczego Nolpaza 40 mg nie należy żuć ani kruszyć. Tabletki dojelitowe należy połknąć w całości popijając wodą, przed lub w czasie śniadania.

Nolpaza 40 - środki ostrożności

W przypadku pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy stosować 40 mg pantoprazolu co drugi dzień. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy regularnie kontrolować aktywność enzymów wątrobowych podczas leczenia pantoprazolem, w szczególności podczas długotrwałego stosowania leku. W przypadku zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych, leczenie należy przerwać (patrz punkt 4.2).

Pantoprazol 40 mg nie jest przeznaczony do leczenia łagodnych dolegliwości żołądkowo-jelitowych, takich jak czynnościowa niestrawność.

W terapii skojarzonej należy brać pod uwagę również informacje zawarte w Charakterystyce Produktu Leczniczego jednocześnie stosowanych leków.

Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego z jakichkolwiek powodów - w tym inhibitorów pompy protonowej - zwiększa liczbę bakterii żołądkowych normalnie obecnych w przewodzie pokarmowym. Leczenie preparatami zmniejszającymi kwaśność może prowadzić do niewielkiego wzrostu ryzyka zakażeń żołądkowo-jelitowych, takich jak Salmonella i Campylobacter.

U pacjentów z zespołem Zollingera-Ellisona i innymi schorzeniami przebiegającymi z nadmiernym wydzielaniem kwasu wymagającymi długotrwałego leczenia, pantoprazol, podobnie jak wszystkie leki hamujące wydzielanie kwasu, może zmniejszać wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalaminy) w następstwie hipo- lub achlorhydrii. Należy brać to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszonymi zapasami organizmu lub czynnikami ryzyka zmniejszenia wchłaniania witaminy B12 w przypadku długotrwałego leczenia.

Przed leczeniem należy wykluczyć chorobę nowotworową przełyku lub żołądka, jako, że leczenie pantoprazolem może łagodzić objawy chorób nowotworowych, a tym samym opóźniać ich rozpoznanie.

Pacjentów, którzy nie zareagowali na leczenie po 4 tygodniach należy poddać ponownym badaniom.

Produkt leczniczy Nolpaza zawiera sorbitol. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

Nolpaza 40 - przedawkowanie

Nie ma znanych objawów przedawkowania u ludzi.

Podawano dawki do 240 mg dożylnie w czasie ponad 2 minut i były one dobrze tolerowane. Jako, że pantoprazol w znacznym stopniu wiąże się z białkiem, nie ulega łatwo dializie.

Przypadki przedawkowania lub zatrucia należy leczyć zgodnie ze standardową praktyką leczenia zatruć.

Nolpaza 40 - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na pantoprazol lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego.

Pantoprazol podobnie jak inne inhibitory pompy protonowej nie powinien być podawany z atazanawirem (patrz punkt 4.5).

Nolpaza 40 - działania niepożądane

Często > = 1/100 do < 1/10 Niezbyt często > = 1/1000 do < = 1/100 Rzadko > = 1/10 000 do < = 1/1000

Bardzo rzadko < 1/10 000, w tym pojedyncze przypadki.

Częstość występowania

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Układ narząd

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia, małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje

anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia psychiczne

Depresja, omamy, dezorientacja i splątanie szczególnie u pacjentów wrażliwych, jak również

nasilenie tych objawów w przypadku ich wcześniejszego występowania

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle głowy

Zawroty głowy,

zaburzenia

widzenia

(zamazane

widzenie)

Zaburzenia żołądka i jelit

Bóle nadbrzusza, biegunka, zaparcia, wzdęcia

Nudności, wymioty

Suchość w jamie ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Ciężkie uszkodzenie komórek wątroby prowadzące do żółtaczki

z niewydolnością lub bez niewydolności wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Reakcje alergiczne, takie jak świąd i wysypka skórna

Pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół Stevens-Johnsona, rumień

wielopostaciowy, zespół Lyella, nadwrażliwość na światło

Zaburzenie mięśniowo-szkieletowe, i tkanki łącznej

Bóle stawów

Bóle mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzęki obwodowe ustępujące po zakończeniu leczenia

Badania diagnostyczne

Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (aminotransferazy, y-glutamylotransferazy), zwiększone stężenie triglicerydów, podwyższona temperatura ciała

Nolpaza 40 - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Doświadczenie kliniczne u kobiet w ciąży jest ograniczone. Doświadczenie z lekami z grupy inhibitorów pompy protonowej jako klasą leków nie wskazuje na zwiększone ryzyko rozwoju dużych wrodzonych zniekształceń.

W badaniach dotyczących rozmnażania zwierząt, zaobserwowano niewielkie działanie uszkadzające płód (patrz punkt 5.3).

Należy zatem zachować ostrożność podczas przepisywania tego leku kobietom ciężarnym.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących przenikania pantoprazolu do mleka. W okresie karmienia piersią, tabletki pantoprazolu powinny być stosowane wyłącznie w sytuacji, kiedy uważa się, że korzyści dla matki są większe niż potencjalne ryzyko dla płodu lub dziecka.

Nolpaza 40 - prowadzenie pojazdów

Nie ma znanego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych. Mogą wystąpić działania niepożądane takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4.8). W takich warunkach zdolność reakcji może być zmniejszona.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Nolpaza 40 - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Pantoprazolum

  Substancja o działaniu zmniejszającym wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Stosowana w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, a także w przypadku nadkwaśności soku żołądkowego w przebiegu choroby refluksowej lub zakażenia bakterią Helicobacter pylori. Wykazuje skuteczność w zapobieganiu owrzodzenia błony śluzowej żołądka podczas leczenia środkami przeciwzapalnymi uszkadzającymi śluzówkę żołądka.

  Dostępne opakowania
  Nolpaza 40

  Nolpaza 40

  tabletki dojelitowe - 50 tabl. - 0,04 g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Nolpaza 40

  Nolpaza 40

  tabletki dojelitowe - 20 tabl. - 0,04 g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Nolpaza 40

  Nolpaza 40

  tabletki dojelitowe - 14 tabl. (blistry) - 0,04 g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Nolpaza 40

  Nolpaza 40

  tabletki dojelitowe - 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) - 0,04 g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Nolpaza 40

  Nolpaza 40

  tabletki dojelitowe - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 0,04 g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Nolpaza 40

  Nolpaza 40

  tabletki dojelitowe - 60 tabl. (4 blist.po 15szt.) - 0,04 g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Nolpaza 40

  Nolpaza 40

  tabletki dojelitowe - 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) - 0,04 g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Nolpaza 40

  Nolpaza 40

  tabletki dojelitowe - 98 tabl. - 0,04 g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Nolpaza 40

  Nolpaza 40

  tabletki dojelitowe - 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) - 0,04 g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  18,83 zł
  Powiązane artykuły
  Układ pokarmowy

  Skutki uboczne leków na żołądek

  Skutki uboczne leków na żołądek

  Pacjenci często stosują leki obniżające poziom kwasu w żołądku. Chcą w ten sposób zmniejszyć ryzyko wystąpienia wrzodów na skutek przyjmowania leków przeciwzapalnych. Przeprowadzone badania wykazały jednak, że łączenie tych środków może mieć poważne następstwa...

  Leki i suplementy

  Lek biopodobny nie jest generykiem

  Lek biopodobny nie jest generykiem

  Wykorzystanie inżynierii genetycznej umożliwiło leczenie wielu chorób lekami biologicznymi. Biopodobne przeciwciała monoklonalne mogą zmniejszyć koszty terapii, ale brak odpowiednich regulacji prawnych stwarza realne niebezpieczeństwo wystąpienia nieznanych...

  Leki i suplementy

  Nowelizacja prawa farmaceutycznego

  Nowelizacja prawa farmaceutycznego

  Sejm uchwalił nowelizację prawa farmaceutycznego, która szeroko definiuje sprzedaż wysyłkową, dzięki czemu nie będzie już możliwości kupienia przez Internet leków na receptę. Wprowadza również zmiany dotyczące badań klinicznych... Internetowa sprzedaż...

  Leki i suplementy

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Pacjent lecząc się u lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty ma prawo do leków refundowanych, czyli takich, których koszt częściowo lub całkowicie pokrywany jest z budżetu państwa. Decyzję o tym, które leki i w jakiej części będą refundowane podejmuje...

  Niezbędnik pacjenta

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Opublikowano wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia wykryła wiele błędów. Z 224 skontrolowanych miejsc tylko w 31 nie znaleziono żadnych nieprawidłowości. Błędy lekarzy i farmaceutów są nagminne. Błędy osób...

  Leki i suplementy

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Nie każdy z nas wie, że zgodnie z obowiązującym prawem farmaceuta lub osoba wydająca leki ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku innego niż ten zapisany na recepcie, jednak o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce i postaci farmaceutycznej....