Pantoprazole Arrow

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki dojelitowe
Dawka
0,04 g
Ilość
7 tabl. (blister)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ACTAVIS GROUP PTC EHF

Pantoprazole Arrow - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Objawy depresji i lęku od paru miesięcy

Witam. Od paru miesiacach mam objawy depresji, leku. Czesto mam mdlosci, zgage, kolatanie serca. Robilam badania morfologie, tarczyce wyszly ok. Gastroskopia wykazala zapalenie blony śluzowej żołądka. Biore leki pantoprazole arrow 40, afobam0,5 i nexpram0,5. Ale zauwazylam ze tydzien przed okresem objawy sie nasilaja, w czasie okresu lekko maleją. Moj okres trwa 3dni gora 4. Lo skonczonym okresie znowu objawy sie nasilają, bola mnie okropnie jajniki promieniujace do kregoslupa.

Odpowiada Mgr Patrycja Stajer Mgr Patrycja Stajer i 1 inny specjalista

Pantoprazole Arrow - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Pantoprazole Arrow - opis

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza Objawowa choroba refluksowa przełyku.

Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku.

Dorośli

Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy wywołanym stosowaniem nieselektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka, wymagających długotrwałego stosowania NLPZ (patrz punkt 4.4).

Pantoprazole Arrow - skład

Każda tabletka zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

Substancje pomocnicze: każda tabletka dojelitowa zawiera 38,425 mg maltitolu oraz 0,345 lecytyny (pozyskanej z oleju sojowego) (patrz punkt 4.4).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Pantoprazole Arrow - dawkowanie

Tabletek nie należy żuć ani rozgryzać. Tabletki należy połykać w całości na 1 godzinę przed posiłkiem, popijając wodą.

Zalecana dawka

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza

Objawowa choroba refluksowa przełyku

Zalecana dawka doustna to jedna tabletka dojelitowa Pantoprazole Arrow, 20 mg na dobę.

Złagodzenie objawów występuje zwykle w ciągu 2-4 tygodni. Jeśli w tym czasie nie wystąpi poprawa, złagodzenie objawów wystąpi w ciągu kolejnych 4 tygodni.

Po ustąpieniu objawów, nawroty można kontrolować stosując 20 mg pantoprazolu raz na dobę w razie konieczności („na żądanie”). Jeśli za pomocą leczenia „na żądanie” nie można w sposób zadawalający kontrolować objawów, można rozważyć zmianę leczenia „na żądanie” na stosowanie produktu w sposób ciągły.

Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku

W długotrwałym leczeniu zaleca się stosowanie dawki podtrzymującej wynoszącej 1 tabletkę dojelitową Pantoprazolu Arrow, 20 mg na dobę. Jeśli wystąpi nawrót choroby, dawkę można zwiększyć do 40 mg pantoprazolu na dobę. W takim przypadku można zastosować produktu Pantoprazole Arrow, 40 mg. Po wyleczeniu nawrotu dawkę można ponownie zmniejszyć do 20 mg pantoprazolu na dobę.

Dorośli

Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy wywołanym stosowaniem nieselektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka, wymagających długotrwałego stosowania NLPZ.

Zalecana dawka doustna to jedna tabletka dojelitowa produktu Pantoprazole Arrow, 20 mg na dobę.

Specjalne grupy pacjentów

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Stosowanie produktu Pantoprazole Arrow nie jest zalecane u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ze względu na ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu w tej grupie wiekowej.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z ciężkim zaburzeniami czynności wątroby nie należy stosować dawki większej niż 20 mg pantoprazolu na dobę(patrz punkt 4.4).

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności zmiany dawkowania.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności zmiany dawkowania.

Pantoprazole Arrow - środki ostrożności

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, w trakcie leczenia pantoprazolem, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania produktu, należy regularnie kontrolować aktywność enzymów wątrobowych. W przypadku zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych należy przerwać leczenie (patrz punkt 4.2).

Jednoczesne podawanie z NLPZ

Stosowanie produktu Pantoprazole Arrow w zapobieganiu powstawania owrzodzeń żołądka i dwunastnicy wywołanych stosowaniem nieselektywnymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) należy ograniczyć do pacjentów wymagających ciągłego przyjmowania NLPZ oraz pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka powstawania zaburzeń żołądka i jelit. Zwiększone ryzyko zaburzeń żołądka i jelit należy ocenić na podstawie indywidualnych czynników np. podeszły wiek (powyżej 65 lat), owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy, krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego w wywiadzie.

Wystąpienie objawów alarmowych

Jeśli wystąpią objawy alarmowe (np. istotne, niezamierzone zmniejszenie masy ciała, nawracające wymioty, dysfagia, krwawe wymioty, niedokrwistość lub smołowate stolce) oraz jeśli podejrzewa się lub zostanie potwierdzone owrzodzenie żołądka, należy wykluczyć ich charakter nowotworowy, gdyż leczenie pantoprazolem może łagodzić objawy i opóźnić rozpoznanie choroby nowotworowej.

Jeśli objawy choroby utrzymują się pomimo odpowiedniego leczenia, należy rozważyć przeprowadzenie dodatkowych badań.

Jednoczesne podawanie z atazanawirem

Jednoczesne podawanie atazanawiru z inhibitorami pompy protonowej nie jest zalecane (patrz punkt 4.5). Jeśli podawanie atazanawiru z inhibitorem pompy protonowej uzna się za konieczne, zaleca się dokładną kontrolę kliniczną (np. miano wirusa) w połączeniu ze zwiększeniem dawki atazanawiru do 400 mg i podawanie 100 mg rytonawiru. Nie należy stosować dawki większej niż 20 mg pantoprazolu na dobę.

Wpływ na wchłanianie witaminy B12

Podobnie jak i inne leki hamujące wydzielanie kwasu solnego, pantoprazol może zmniejszać wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalaminy). Jest to spowodowane niedoborem kwasu solnego lub bezkwaśnością soku żołądkowego. Należy wziąć to pod uwagę w trakcie długotrwałego leczenia pacjentów z niedoborem witaminy B12 lub pacjentów z czynnikami ryzyka zmniejszającymi wchłanianie witaminy B12, lub jeśli wystąpią objawy kliniczne.

Długotrwała terapia

Podczas długotrwałego leczenia, szczególnie leczenia dłuższego niż 1 rok, pacjenci powinni być poddawani regularnej kontroli lekarskiej.

Zakażenia bakteryjne przewodu pokarmowego

Podobnie jak inne inhibitory pompy protonowej (ang. proton pump inhibitors - PPIs), pantoprazol może zwiększyć ilość bakterii normalnie obecnych w górnym odcinku przewodu pokarmowego. Stosowanie pantoprazolu może prowadzić do nieznacznie zwiększonego ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego wywołanych przez bakterie, takie jak Salmonella i Campylobacter.

Maltitol

Produkt leczniczy zawiera maltitol. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi problemami nietolerancji fruktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

Olej sojowy

Produkt leczniczy zawiera olej sojowy. Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na orzeszki ziemne lub soję (patrz punkt 4.3).

Hipomagnezemia

Zgłaszano przypadki ciężkiej hipomagnezemii u pacjentów leczonych lekami z grupy inhibitorów pompy protonowej (PPI) takich jak Pantoprazole Arrow, w przypadku stosowania leczenia przez co najmniej 3 miesiące, a w większości przypadków przez rok. Wśród ciężkich objawów hipomagnezemii zgłaszano: zmęczenie, tężyczkę, delirium, napady drgawek, zawroty głowy, komorowe zaburzenia rytmu serca, objawy te mogą rozpocząć się niezauważalnie i zostać przeoczone. U większości pacjentów z hipomagnezemią nastąpiła poprawa po suplementacji magnezem i odstawieniu PPI.

Pacjenci długotrwale leczeni lub którzy stosują PPI w połączeniu z digoksyną lub innymi lekami mogącymi powodować hipomagnezemie (np. lekami moczopędnymi), powinni być poddani kontroli poziomu magnezu w surowicy przed rozpoczęciem leczenia PPI oraz okresowo w czasie trwania leczenia.

Inhibitory pompy protonowej, zwłaszcza jeżeli stosowane są w dużych dawkach i przez długi okres czasu, dłużej niż rok, mogą zwiększać ryzyko złamań stawu biodrowego, nadgarstkowego i kręgosłupa, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku i u pacjentów u których istnieją inne czynniki ryzyka narażające na złamania kości. Badania sugerują, że inhibitory pompy protonowej mogą zwiększać ogólne ryzyko złamań o 10-40%. Część wzrostu ryzyka może być spowodowana istnieniem innych czynników ryzyka złamań. Pacjenci zagrożeni osteoporozą powinni być pod opieką zgodnie z obowiązującymi wytycznymi klinicznymi oraz powinni mieć podawaną odpowiednią dawkę witaminy D oraz wapnia.

Pantoprazole Arrow - przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania u ludzi.

Dawki do 240 mg podawane dożylnie przez 2 minuty były dobrze tolerowane.

Pantoprazol w znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza, przez co trudno usunąć go przez dializę.

W przypadku przedawkowania z klinicznymi objawami zatrucia, poza leczeniem objawowym i wspomagającym, brak właściwych zaleceń terapeutycznych.

Pantoprazole Arrow - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, podstawione benzoimidazole, olej sojowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Pantoprazole Arrow - działania niepożądane

U około 5% pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane (ang. Adverse Drug Reactions - ADRs). Najczęściej zgłaszane działania niepożądane, występujące u około 1% pacjentów to biegunka i ból głowy.

W poniższej tabeli działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania pantoprazolu, zostały uszeregowane zgodnie z następującą klasyfikacją częstości:

Bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (≤1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Dla wszystkich działań niepożądanych zgłoszonych po wprowadzeniu produktu do obrotu, nie jest możliwe zastosowanie klasyfikacji częstości, dlatego ich częstość jest oznaczona jako „nieznana”.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania, działania niepożądane uporządkowano od najbardziej do najmniej ciężkich.

Tabela nr 1. Działania niepożądane występujące w trakcie stosowania pantoprazolu zgłoszone w badaniach klinicznych i po wprowadzeniu do obrotu


Pantoprazole Arrow - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania pantoprazolu u kobiet w ciąży. Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ pantoprazolu na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Nie należy stosować produktu Pantoprazole Arrow w okresie ciąży chyba, że stosowanie leku jest bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

W badaniach na zwierzętach stwierdzono przenikanie pantoprazolu do mleka kobiet. Dlatego też, decyzję czy kontynuować/przerwać karmienie piersią lub kontynuować/przerwać stosowanie produktu Pantoprazole Arrow należy podjąć biorąc pod uwagę korzyści dla dziecka wynikające z karmienia piersią oraz korzyści dla kobiety wynikające z leczenia produktem Pantoprazole Arrow.

Pantoprazole Arrow - prowadzenie pojazdów

Mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4.8). Jeśli te działania wystąpią, pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Pantoprazole Arrow - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Pantoprazolum

  Substancja o działaniu zmniejszającym wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Stosowana w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, a także w przypadku nadkwaśności soku żołądkowego w przebiegu choroby refluksowej lub zakażenia bakterią Helicobacter pylori. Wykazuje skuteczność w zapobieganiu owrzodzenia błony śluzowej żołądka podczas leczenia środkami przeciwzapalnymi uszkadzającymi śluzówkę żołądka.

  Dostępne opakowania
  Pantoprazole Arrow

  Pantoprazole Arrow

  tabletki dojelitowe - 7 tabl. (blister) - 0,04 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Pantoprazole Arrow

  Pantoprazole Arrow

  tabletki dojelitowe - 7 tabl. (butelka) - 0,04 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Pantoprazole Arrow

  Pantoprazole Arrow

  tabletki dojelitowe - 10 tabl. (blister) - 0,04 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Pantoprazole Arrow

  Pantoprazole Arrow

  tabletki dojelitowe - 10 tabl. (butelka) - 0,04 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Pantoprazole Arrow

  Pantoprazole Arrow

  tabletki dojelitowe - 15 tabl. (blister) - 0,04 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Pantoprazole Arrow

  Pantoprazole Arrow

  tabletki dojelitowe - 15 tabl. (butelka) - 0,04 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Pantoprazole Arrow

  Pantoprazole Arrow

  tabletki dojelitowe - 20 tabl. (blister) - 0,04 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Pantoprazole Arrow

  Pantoprazole Arrow

  tabletki dojelitowe - 20 tabl. (butelka) - 0,04 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Pantoprazole Arrow

  Pantoprazole Arrow

  tabletki dojelitowe - 30 tabl. (blister) - 0,04 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Powiązane artykuły
  Dolegliwości w ciąży

  Skuteczne sposoby na zgagę w ciąży

  Skuteczne sposoby na zgagę w ciąży

  Zgaga i refluks często pojawiają się u kobiet w trzecim trymestrze ciąży. Dolegliwości te występują po posiłkach i polegają na wydzielaniu soku żołądkowego, który przez przełyk dostaje się do gardła. Zgaga w ciąży nie jest niebezpieczna dla zdrowia i...

  Układ pokarmowy

  5 nietypowych objawów choroby refluksowej żołądka

  5 nietypowych objawów choroby refluksowej żołądka

  Nie tylko zgaga Choroba refluksowa przełyku to najczęstsza przypadłość atakująca górny odcinek jelita. Mimo że jest tak powszechna, w wielu przypadkach pozostaje niezdiagnozowana. Najczęściej znana jest z głównego objawu, czyli zgagi. Jednak jest to tylko...

  Zgaga - przyczyny, objawy, leczenie

  Produkty niewskazane przy problemach ze zgagą

  Produkty niewskazane przy problemach ze zgagą

  Refluks żołądkowo-przełykowy to cofanie się soków żołądkowych przez przełyk aż do jamy ustnej. Wynika on z nieprawidłowego funkcjonowania zwieracza przełyku. U osób dorosłych ma postać zgagi, której towarzyszy pieczenie w żołądku, nieprzyjemny smak w...

  Układ pokarmowy

  Objawy refluksu żołądkowo-przełykowego

  Objawy refluksu żołądkowo-przełykowego

  Objawy refluksu mogą w znaczny sposób utrudniać normalne funkcjonowanie. Refluks żołądkowo-przełykowy, a właściwie choroba refluksowa przełyku jest problemem wielu pacjentów. Schorzenie to dotyka zazwyczaj osób powyżej czterdziestego roku życia. Związane...

  Zdrowie

  Nukleazy trzustkowe - enzymy trawienne, podział nukleaz

  Nukleazy trzustkowe - enzymy trawienne, podział nukleaz

  Nukleazy trzustkowe są enzymami z grupy hydrolaz i przyczyniają się do rozkładu kwasów nukleinowych. W wyniku tego procesu kwasy nukleinowe zostają rozłożone na nukleotydy. Nukleazy trzustkowe należą do enzymów trawiennych, które odpowiadają za przetwarzanie...

  Ból w klatce piersiowej - przyczyny, diagnostyka

  Ból w klatce piersiowej przy przełykaniu - przyczyny i leczenie

  Ból w klatce piersiowej przy przełykaniu - przyczyny i leczenie

  Ból w klatce piersiowej przy przełykaniu nie jest chorobą, a objawem pewnych zaburzeń i schorzeń. Najczęściej zwiastuje chorobę refluksową przełyku, ale również achalazję bądź zwężenie przełyku. Ponieważ dolegliwość jest niepokojąca i dokuczliwa, bardzo...

  Zabiegi

  Fundoplikacja - wskazania i przebieg zabiegu

  Fundoplikacja - wskazania i przebieg zabiegu

  Fundoplikacja jest zabiegiem stosowanym u chorych z zarzucaniem żołądkowo-przełykowym oraz przepukliną roztworu przełykowego przepony. Zabieg operacyjny wykonuje się wówczas, gdy zachowawcze metody leczenia nie przynoszą zadowalających efektów. Objawy...