Gastrostad

zobacz opinie o produkcie »
Cena
8,74 zł
Forma
tabletki dojelitowe
Dawka
0,02 g
Ilość
14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: STADA ARZNEIMITTEL AG

Gastrostad - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Gastrostad - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Gastrostad - opis

• Eradykacja Helicobacter pylori skojarzeniu z dwoma antybiotykami i zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy u pacjentów z owrzodzeniem wywołanym przez H. pylori.

• Choroba wrzodowa dwunastnicy.

• Choroba wrzodowa żołądka.

• Umiarkowana i ciężka postać refluksowego zapalenia przełyku.

• Długotrwałe leczenie zespołu Zollingera-Ellisona i innych zaburzeń związanych z patologicznie zwiększonym wydzielaniem kwasu solnego.

Gastrostad - skład

Każda tabletka dojelitowa zawiera 45,1 mg pantoprazolu sodowego półtorawodnego, co odpowiada 40 mg pantoprazolu (Pantoprazolum).

Substancja pomocnicza: 76,85 mg maltytolu (patrz punkt 4.4).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Gastrostad - dawkowanie

Zaleca się następujące dawkowanie:

Dorośli i młodzież od 12 lat:

Umiarkowana i ciężka postać refluksowego zapalenia przełyku:

W refluksowym zapaleniu przełyku stosuje się 1 tabletkę dojelitową na dobę preparatu GASTROSTAD. W indywidualnych przypadkach, zwłaszcza u pacjentów nie reagujących na inne leczenie, dawkę można 2-krotnie zwiększyć (tj. do 2 tabletek dojelitowych preparatu GASTROSTAD).

Dorośli

Eradykacja Helicobacter pylori:

U pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy z jednocześnie występującym zakażeniem H. pylori należy zastosować leczenie skojarzone w eradykacji H. pylori.

W zależności od rodzaju oporności zaleca się następujące schematy leczenia skojarzonego:

a) 1 tabletkę dojelitową preparatu GASTROSTAD dwa razy na dobę

+ 1000 mg amoksycyliny dwa razy na dobę

+ 500 mg klarytromycyny dwa razy na dobę.

b) 1 tabletkę dojelitową preparatu GASTROSTAD dwa razy na dobę

+ 400-500 mg metronidazolu dwa razy na dobę + 250 mg-500 mg klarytromycyny dwa razy na dobę.

c) 1 tabletkę dojelitową preparatu GASTROSTAD dwa razy na dobę

+ 1000 mg amoksycyliny dwa razy na dobę

+ 400-500 mg metronidazolu dwa razy na dobę.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących innych leków stosowanych w eradykacji H. pylori - patrz informacje o tych produktach leczniczych.

Aby ustalić czas leczenia oraz dokonać odpowiedniego wyboru antybiotyków, należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych (np. zalecenia krajowe).

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy:

Jeśli nie jest konieczne leczenie skojarzone, np. pacjent uzyskał negatywny wynik testu wykrywającego H. pylori, zaleca się następujące dawkowanie preparatu GASTROSTAD w monoterapii:

W chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy stosuje się 1 tabletkę dojelitową preparatu

GASTROSTAD.

W indywidualnych przypadkach, zwłaszcza jeśli brak jest reakcji pacjenta na inne leczenie, dawkę można 2-krotnie zwiększyć (tj. do 2 tabletek dojelitowych preparatu GASTROSTAD).

Zespół Zollingera-Ellisona:

W długotrwałym leczeniu zespołu Zollingera-Ellisona i innych zaburzeń związanych z patologicznym wydzielaniem kwasu solnego zalecana dawka początkowa to 80 mg (2 tabletki dojelitowe preparatu GASTROSTAD) na dobę. Dawkę można indywidualnie dostosować w zależności od wyników badania wydzielania soku żołądkowego. Dawki dobowe większe niż 80 mg należy podzielić i podawać w 2 dawkach na dobę. Możliwe jest okresowe zwiększenie dawki powyżej 160 mg na dobę, ale nie należy jej stosować dłużej niż to jest konieczne do uzyskania odpowiedniego zahamowania wydzielania kwasu. Brak jest ograniczeń dotyczących czasu leczenia zespołu Zollingera-Ellisona i innych zaburzeń związanych z patologicznym wydzielaniem kwasu solnego. Leczenie należy prowadzić tak długo, jak to jest konieczne z klinicznego punktu widzenia.

Pacjenci z niewydolnością wątroby:

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy zmniejszyć dawkę do 40 mg pantoprazolu (1 tabletka preparatu GASTROSTAD), podawanego co drugi dzień.

Pacjenci z niewydolnością nerek:

Nie jest konieczna zmiana dawki.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 40 mg. Wyjątek stanowi leczenie skojarzone w eradykacji H. pylori, podczas którego pacjenci w podeszłym wieku powinni przez tydzień stosować zalecaną dawkę pantoprazolu (40 mg dwa razy na dobę).

Dzieci w wieku poniżej 12 lat:

Nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania u dzieci. GASTROSTAD jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci z powodu ograniczonej liczby danych dotyczących stosowania preparatu w tej grupie wiekowej.

Zalecenia ogólne:

Nie należy żuć ani rozgryzać tabletek dojelitowych preparatu GASTROSTAD. Należy je połknąć w całości, popijając wodą.

W leczeniu skojarzonym w eradykacji H. pylori, drugą tabletkę preparatu GASTROSTAD należy zażyć przed kolacją.

Leczenie skojarzone w eradykacji H. pylori trwa zwykle 7 dni i można je przedłużyć maksymalnie do 2 tygodni. Jeżeli wskazane jest dłuższe leczenie pantoprazolem w celu całkowitego wyleczenia choroby wrzodowej, należy stosować dawki zalecane w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Zazwyczaj choroba wrzodowa dwunastnicy ulega wyleczeniu w okresie 2 tygodni. Jeżeli ten okres jest niewystarczający, niemal we wszystkich przypadkach wyleczenie uzyskuje się w okresie kolejnych 2 tygodni. W większości przypadków choroby wrzodowej żołądka i refluksowego zapalenia przełyku wymagany czas leczenia to 4 tygodnie. Jeżeli ten okres jest niewystarczający, zwykle całkowite wyleczenie uzyskuje się stosując lek przez kolejne 4 tygodnie.

Gastrostad - środki ostrożności

U pacjentów z zespołem Zollingera-Ellisona i innymi zaburzeniami związanymi z patologicznym wydzielaniem kwasu solnego, którzy wymagają leczenia długotrwałego, pantoprazol – podobnie jak inne leki hamujące wydzielanie kwasu solnego - może zmniejszać wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalaminy) z przewodu pokarmowego wskutek niedoboru lub braku kwasu solnego w soku żołądkowym. Należy to rozważyć, jeśli wystąpią objawy kliniczne.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy alarmujące (np. znaczne, niezamierzone zmniejszenie masy ciała, nawracające wymioty, dysfagia, wymioty krwawe, niedokrwistość lub smołowate stolce) oraz podejrzenie lub potwierdzenie owrzodzenia żołądka, należy wykluczyć jego nowotworowy charakter. Leczenie pantoprazolem może łagodzić objawy i opóźniać rozpoznanie choroby nowotworowej.

Jeśli pomimo odpowiedniego leczenia objawy chorobowe utrzymują się dłużej niż przez 4 tygodnie, należy rozważyć przeprowadzenie kolejnych badań.

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy dostosować dawkę (patrz punkt 4.2). U tych pacjentów należy podczas leczenia pantoprazolem regularnie kontrolować aktywność enzymów wątrobowych we krwi, zwłaszcza jeśli lek jest stosowany długotrwale. W przypadku zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych należy przerwać stosowanie pantoprazolu.

Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego, niezależnie od przyczyny - w tym również wywołana przez leki z grupy inhibitorów pompy protonowej - zwiększa w żołądku liczbę bakterii normalnie obecnych w przewodzie pokarmowym. Stosowanie leków zmniejszających kwaśność soku żołądkowego może nieznacznie nasilać ryzyko infekcji przewodu pokarmowego, wywołanej przez takie bakterie, jak Salmonella lub Campylobacter.

Nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania pantoprazolu u dzieci.

Produkt leczniczy GASTROSTAD zawiera maltytol. Pacjenci z rzadko występującymi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować leku GASTROSTAD.

Ryzyko złamań kości biodrowej, kości nadgarstka i kręgosłupa

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej, zwłaszcza przyjmowanych w dużych dawkach oraz w długoterminowej terapii (powyżej 1 roku), może nieznacznie zwiększyć ryzyko złamań kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa, szczególnie u osób w starszym wieku lub u osób z innymi czynnikami ryzyka. Wyniki badań obserwacyjnych sugerują, że stosowanie inhibitorów pompy protonowej może zwiększać ogólne ryzyko złamań o 10-40%. W niektórych przypadkach zwiększenie tego ryzyka może być związane z występowaniem innych czynników ryzyka. Pacjenci z czynnikami ryzyka wystąpienia osteoporozy powinni być leczeni zgodnie z obowiązującymi wytycznymi klinicznymi w celu zapewnienia przyjmowania odpowiedniej dawki witaminy D i wapnia.

Hipomagezemia

U pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej (ang. proton pumps inhibitors, PPIs), takimi jak pantoprazol, przez co najmniej 3 miesiące, a w większości przypadków przez rok, odnotowano przypadki ciężkiej hipomagnezemii. Mogą wystąpić ciężkie objawy hipomagnezemii, jak uczucie zmęczenia, tężyczka, majaczenie, zawroty głowy i komorowe zaburzenia rytmu serca, jednakże początek choroby może byćpodstępny i może zostać ona przeoczona. U większości pacjentów hipomagnezemia ulegała poprawie po uzupełnieniu niedoboru magnezu i przerwaniu stosowania inhibitorów pompy protonowej.

U pacjentów, u których przewiduje się długotrwałe leczenie lub którzy stosują inhibitory pompy protonowej jednocześnie z digoksyna lub produktami, które mogą powodować hipomagnezemię (np.

leki moczopędne) należy rozważyć pomiar stężenia magnezu przed rozpoczęciem leczenia inhibitorami pompy protonowej oraz okresowo podczas leczenia.

Gastrostad - przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania pantoprazolu u ludzi.

Dawki do 240 mg stosowane dożylnie przez 2 minuty były dobrze tolerowane.

W przedawkowaniu z klinicznymi objawami zatrucia należy zastosować odpowiednie postępowanie.

Gastrostad - przeciwwskazania

Nie należy stosować preparatu GASTROSTAD w leczeniu skojarzonym w eradykacji H. pylori u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby ze względu na brak danych klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leczenia skojarzonego u tych pacjentów.

Nadwrażliwość na pantoprazol lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nie należy stosować preparatu GASTROSTAD, podobnie jak innych leków z grupy inhibitorów pompy protonowej, jednocześnie z atazanawirem (patrz punkt 4.5).

Gastrostad - działania niepożądane

Działania niepożądane pantoprazolu przedstawiono z uwzględnieniem częstości występowania:

Częstość

występowania

Działania niepożądane (narząd, układ)

Często

(> 1/100 do

< 1/10)

Niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko

(> 1/10 000 do < 1/1

000)

Bardzo rzadko

(< 1/10 000)

Nie znana

(częstość nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

     

leukopenia,

thrombocytopenia

 

Zaburzenia układu

immunologicznego

     

reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs

anafilaktyczny

 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

       

Hipomagnezemia (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia psychiczne

   

depresja, omamy, dezorientacja i stany splątania, zwłaszcza u predysponowanych pacjentów, a także nasilenie tych objawów, jeśli występowały

wcześniej

   

Zaburzenia układu

nerwowego

ból głowy

zawroty głowy, zaburzenia widzenia (niewyraźne

     
   

widzenie)

     

Zaburzenia

żołądka i jelit

ból w nadbrzuszu, biegunka, zaparcie, wzdęcia z oddawaniem

wiatrów

nudności

lub wymioty

suchość błony śluzowej jamy ustnej

   

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

     

ciężkie uszkodzenie komórek wątroby, prowadzące do żółtaczki z niewydolnością

wątroby lub bez

 

Zaburzenia skóry

i tkanki

podskórnej

 

reakcje alergiczne,

takie jak świąd i wysypka

skórna

 

pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół StevensaJohnsona, rumień wielopostaciowy, zespół Lyella, reakcje

fototoksyczne

 

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe

i tkanki łącznej

 

złamania kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa (patrz punkt

4.4)

bóle stawów

bóle mięśni

 

Zaburzenia nerek

i dróg moczowych

     

śródmiąższowe zapalenie nerek

 

Zaburzenia układu

rozrodczego i piersi

     

ginekomastia

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu

podania

     

obrzęki

obwodowe

 

Badania diagnostyczne

     

zwiększenie aktywności enzymów

(aminotransferaz i gamma-

 
Gastrostad - ciąża i karmienie piersią

Ciąża:

Dane kliniczne dotyczące stosowania pantoprazolu u kobiet w ciąży są ograniczone.

W badaniach toksycznego wpływu na reprodukcję u zwierząt wykazano niewielkie działanie uszkadzające płód (patrz punkt 5.3).

Należy zachować ostrożność stosując pantoprazol u kobiet w ciąży.

Laktacja:

Brak danych dotyczących przenikania pantoprazolu do mleka kobiecego. Lek GASTROSTAD można stosować w okresie karmienia piersią jedynie, gdy korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla niemowlęcia.

Gastrostad - prowadzenie pojazdów

Lek GASTROSTAD nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Jednak wystąpienie niektórych działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy i niewyraźne widzenie, może wpływać na szybkość reakcji, a tym samym ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Gastrostad - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Pantoprazolum

  Substancja o działaniu zmniejszającym wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Stosowana w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, a także w przypadku nadkwaśności soku żołądkowego w przebiegu choroby refluksowej lub zakażenia bakterią Helicobacter pylori. Wykazuje skuteczność w zapobieganiu owrzodzenia błony śluzowej żołądka podczas leczenia środkami przeciwzapalnymi uszkadzającymi śluzówkę żołądka.

  Dostępne opakowania
  Gastrostad

  Gastrostad

  tabletki dojelitowe - 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) - 0,02 g
  STADA ARZNEIMITTEL AG
  Gastrostad

  Gastrostad

  tabletki dojelitowe - 100 tabl. - 0,02 g
  STADA ARZNEIMITTEL AG
  Gastrostad

  Gastrostad

  tabletki dojelitowe - 14 tabl. (1 blist.a 14 szt.) - 0,04 g
  STADA ARZNEIMITTEL AG
  Gastrostad

  Gastrostad

  tabletki dojelitowe - 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) - 0,04 g
  STADA ARZNEIMITTEL AG
  Gastrostad

  Gastrostad

  tabletki dojelitowe - 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) - 0,04 g
  STADA ARZNEIMITTEL AG
  Gastrostad

  Gastrostad

  tabletki dojelitowe - 100 tabl. - 0,04 g
  STADA ARZNEIMITTEL AG
  Gastrostad

  Gastrostad

  tabletki dojelitowe - 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) - 0,02 g
  STADA ARZNEIMITTEL AG
  8,74 zł
  Gastrostad

  Gastrostad

  tabletki dojelitowe - 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) - 0,04 g
  STADA ARZNEIMITTEL AG
  15,88 zł
  Powiązane artykuły
  Układ pokarmowy

  Skutki uboczne leków na żołądek

  Skutki uboczne leków na żołądek

  Pacjenci często stosują leki obniżające poziom kwasu w żołądku. Chcą w ten sposób zmniejszyć ryzyko wystąpienia wrzodów na skutek przyjmowania leków przeciwzapalnych. Przeprowadzone badania wykazały jednak, że łączenie tych środków może mieć poważne następstwa...

  Leki i suplementy

  Lek biopodobny nie jest generykiem

  Wykorzystanie inżynierii genetycznej umożliwiło leczenie wielu chorób lekami biologicznymi. Biopodobne przeciwciała monoklonalne mogą zmniejszyć koszty terapii, ale brak odpowiednich regulacji prawnych stwarza realne niebezpieczeństwo wystąpienia nieznanych...

  Leki i suplementy

  Sytuacja polskich leków na rynku

  Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przeprowadził badanie, z którego wynika, iż polscy producenci coraz gorzej radzą sobie na rynku leków. Przez ostatnie 12 lat wartość udziałów rodzimych firm w rynku spadła z 38 do 30%, a liczba polskich leków z 77...

  Leki i suplementy

  Leki na receptę

  Leki na receptę

  Leki RX to leki na receptę. Ich nazwa, RX, nie ma jednoznacznej genezy. RX jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu Oka Horusa. Dla Egipcjan było ono symbolem przywrócenia zdrowia. Nic więc dziwnego, że w farmacji znakiem...

  Leki i suplementy

  Budżet NFZ na leki

  Budżet NFZ na leki

  Według najnowszego projektu ustawy rządowej, wydatki na refundację leków nie będą mogły przekroczyć progu 17% budżetu NFZ przeznaczonego na wszystkie świadczenia zdrowotne. Ewentualne koszty przekroczenia tego limitu pokryją firmy produkujące leki refundowane... Ustawa...

  Leki i suplementy

  Leki generyczne

  Leki generyczne

  Leki generyczne to tańsze, choć wcale nie gorsze zamienniki leków oryginalnych. Są dobrym rozwiązaniem dla osób, których nie stać na droższe specyfiki. Każdy farmaceuta powinien zaproponować leki generyczne. Chyba że na recepcie widnieje napis „NZ" lub...

  Leki i suplementy

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Nie każdy z nas wie, że zgodnie z obowiązującym prawem farmaceuta lub osoba wydająca leki ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku innego niż ten zapisany na recepcie, jednak o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce i postaci farmaceutycznej....

  Niezbędnik pacjenta

  E-recepty od 2015 roku

  Złożono 10 propozycji wykonania prototypu programu e-recept. Ostatecznego wykonawcę wyłoni sąd konkursowy. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ma 3 mln zł do przeznaczenia na ten program... Jak powstanie system e-recept? Po wyborze wykonawcy...

  Leki i suplementy

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Pacjent lecząc się u lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty ma prawo do leków refundowanych, czyli takich, których koszt częściowo lub całkowicie pokrywany jest z budżetu państwa. Decyzję o tym, które leki i w jakiej części będą refundowane podejmuje...