Controloc Control

Controloc Control
Controloc Control
zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki dojelitowe
Dawka
0,02 g
Ilość
7 tabl. (blist.Alu/Alu)
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: TAKEDA GMBH (KONSTANZ)

Controloc Control - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Controloc Control, Esseliv i Izotek przyjmowane razem

Witam, właśnie zaczynam terapię z Izotekiem i w aptece polecono mi przyjmowanie tabletek Esseliv i Controloc Control. Jednak nie jestem do końca pewna czy mogę przyjmować te leki z Izotekiem. Chciałabym zacząć przyjmować Controloc Control, ponieważ mam spore problemy z jelitami ale nie wiem czy mogę przyjmować go biorąc już Izotek. I tu moje pytanie. Czy Controloc Control mogę zacząć przyjmować...

Uderzenia gorąca, zawroty głowy i dolegliwości ze strony układu pokarmowego

Jestem osobą męczącą się z objawami typu nagłego: robi mi się gorąco, niedobrze i kręci mi się w głowie. Ogólnie dokuczają mi dolegliwości ze strony układu pokarmowego od długiego czasu. Dostałam do przyjmowania controloc control, dzięki któremu nie muszę się katować lekiem typu manti czy rennie. Bez tego leku nie funkcjonuję. Czy bez badań jest Pan Doktor w stanie określić co to może być? Podejrzenia mojej Pani Dr idą w stronę wrzodów,

Duszności, wzdęcia i bóle brzucha

Witam.Mam 28lat i od dwoch lat jestem szczesl.mama.Pod koniec ciazy mialam straszna zgage.Po porodzie pare miesiecy pojawily sie u mnie dziwne niepokojace obiawy takie jak:wzdety brzuch,dusznosci,bole brzucha,uczucie jakbym wypila butelke oleju wywolujace uczucie nadejscia mdlosci ale do nich niedochodzi.Lekarz dal mi lek PANTOPRAZOL i jak to bralam to obiawy ustapily.po 3miesiacach znowu to samo sie dzieje.mam te obiawy zawsze na wieczor,gdy wypije amol poprawia sie lub controloc control b.rec.

POKAŻ WIĘCEJ

Controloc Control - ulotka preparatu

Controloc Control - opis

CONTROLOC Control jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku (np. zgaga, zarzucanie treści żołądkowej) u dorosłych.

Controloc Control - skład

1 tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego

półtorawodnego).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Controloc Control - dawkowanie

Dawkowanie

Zalecana dawka leku to 20 mg pantoprazolu (1 tabletka) raz na dobę.

W celu uzyskania złagodzenia objawów konieczne może okazać się stosowanie leku przez kolejne 2-3 dni. Po zupełnym ustąpieniu objawów leczenie powinno zostać przerwane. Bez konsultacji z lekarzem leczenie nie powinno trwać dłużej niż 4 tygodnie.

Pacjenta należy pouczyć o konieczności konsultacji z lekarzem, jeśli objawy nie ustąpią ciągu 2 tygodni leczenia.

Specjalne grupy pacjentów

U pacjentów w podeszłym wieku lub z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby nie ma konieczności modyfikacji dawkowania.

Dzieci i młodzież

Produktu leczniczego CONTROLOC Control nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18-go roku życia ze względu na ograniczoną liczbę zebranych danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Sposób podawania

Tabletek dojelitowych CONTROLOC Control 20 mg nie należy żuć ani rozgryzać. Należy je przyjmować przed posiłkiem połykając w całości i popijając wodą.

Controloc Control - środki ostrożności

Pacjent powinien skontaktować się z lekarzem w przypadku:

  Utraty masy ciała niespowodowanej celowym odchudzaniem się, niedokrwistości, krwawienia z przewodu pokarmowego, dysfagii, uporczywych lub krwawych wymiotów. Leczenie pantoprazolem może złagodzić objawy ciężkiej choroby i opóźnić jej rozpoznanie. W tych przypadkach trzeba wykluczyć podłoże nowotworowe choroby.

  Przebytej choroby wrzodowej żołądka lub operacji w obrębie przewodu pokarmowego.

  Leczenia objawów niestrawności lub zgagi nieprzerwanie trwającego dłużej niż 4 tygodnie.

  Żółtaczki, zaburzenia czynności lub chorób wątroby.

  Innych ciężkich chorób wpływających na ogólne samopoczucie.

  Jeśli jest w wieku powyżej 55 lat i wystąpiły u niego nowe objawy lub zmienił się charakter dotychczas obserwowanych objawów.

Pacjenci z długotrwałymi, nawracającymi objawami niestrawności lub zgagi, powinni podlegać regularnej kontroli lekarskiej. W szczególności pacjenci powyżej 55 lat, stosujący codziennie leki na niestrawność lub zgagę wydawane bez recepty powinni o tym poinformować lekarza lub farmaceutę.

Pacjenci nie powinni stosować równocześnie innych inhibitorów pompy protonowej lub antagonistów receptorów histaminowych H 2 .

Pacjenci, u których ma zostać wykonana endoskopia lub test ureazowy, powinni skonsultować się z lekarzem zanim zastosują ten produkt leczniczy.

Pacjentów należy poinformować, że lek nie jest przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów. Ustępowanie objawów może być odczuwalne po około dobie stosowania pantoprazolu. W celu uzyskania całkowitego ustąpienia zgagi może być konieczne stosowanie go przez 7 dni. Pacjenci nie powinni stosować pantoprazolu zapobiegawczo.

Zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego, z jakiegokolwiek powodu – także w wyniku zastosowania inhibitorów pompy protonowej, zwiększa ilość bakterii normalnie obecnych w przewodzie pokarmowym. Stosowanie leków zmniejszających wydzielanie kwasu, prowadzi do nieznacznie większego ryzyka infekcji przewodu pokarmowego, takich jak zakażenie Salmonella , Campylobacter lub C. difficile.

Controloc Control - przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania u ludzi.

Dawki do 240 mg podawane dożylnie przez 2 minuty były dobrze tolerowane.

Ponieważ pantoprazol w znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza, trudno poddaje się dializie.

W przypadku przedawkowania z klinicznymi objawami zatrucia, brak specyficznych zaleceń dotyczących leczenia, poza leczeniem objawowym i wspomagającym.

Controloc Control - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Jednoczesne podawanie z atazanawirem (patrz punkt 4.5).

Controloc Control - działania niepożądane

W przypadku około 5% pacjentów spodziewać się można wystąpienia działań niepożądanych. Wśród najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych, występujących u około 1% pacjentów wymienia się biegunkę i bóle głowy. Następujące działania niepożądane były zgłaszane przy stosowaniu pantoprazolu.

W poniższej tabeli działania niepożądane zostały uszeregowane zgodnie z klasyfikacją częstości

MedDRA:

Bardzo często (≥1/10); Często (≥1/100 do < 1/10); Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100); Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000); Bardzo rzadko (≤1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Tabela nr 1. Działania niepożądane przy stosowaniu pantoprazolu w badaniach klinicznych i po wprowadzeniu do obrotu

Częstość występowania

Klasyfikacja układów i narządów

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Agranulocytoza

Małopłytkowość;

Leukopenia,

Pancytopenia

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle głowy;

Zawroty głowy

Zaburzenia smaku

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia / niewyraźne widzenie

Zaburzenia

żołądka i jelit

Biegunka;

Nudności / wymioty;

Uczucie pełności w jamie brzusznej

i wzdęcia; Zaparcia;

Suchość w jamie ustnej; Ból i dyskomfort w nadbrzuszu

Zaburzenia nerek i dróg

moczowych

Śródmiąższowe

zapalenie nerek

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

skórna / Rumień /

Wykwity skórne;

Świąd

Pokrzywka; Obrzęk naczynioruchowy

Zespół Stevens– Johnsona; Zespół Lyella; Rumień wielopostaciowy; Nadwrażliwość na światło

Zaburzenia

mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Bóle stawów;

Bóle mięśni

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hiperlipidemie i zwiększone stężenie lipidów (trójglicerydy, cholesterol);

Zmiana masy ciała

Hiponatremia,

Hipomagnezemia

Zaburzenia ogólne i stany w

Osłabienie, zmęczenie i złe

Podwyższenie temperatury ciała;

miejscu podania

samopoczucie

Obrzęki obwodowe

 

 

Zaburzenia układu immunologicz– nego

Nadwrażliwość (w tym reakcje anafilaktyczne

i wstrząs anafilaktyczny)

Zaburzenia

wątroby i dróg żółciowych

Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

(aminotransferaz, γ-GT)

Zwiększenie stężenia bilirubiny

Uszkodzenia

komórek wątroby;

Żółtaczka; Niewydolność komórek wątroby

Zaburzenia psychiczne

Zaburzenia snu

Depresja (i pogorszenie stanu psychicznego)

Dezorientacja (i pogorszenie stanu psychicznego)

Omamy, Splątanie (szczególnie u pacjentów podatnych, jak

również nasilenie podobnych objawów w przypadku ich

wcześniejszego występowania)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Ginekomastia

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania

.

wymienionego w załączniku V

Controloc Control - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania pantoprazolu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały jego toksyczny wpływ na reprodukcję. W badaniach przedklinicznych nie wykazano żadnych dowodów na zaburzenia płodności bądź działania teratogennego (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. CONTROLOC Control jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących przenikania pantoprazolu do mleka kobiet karmiących piersią. W badaniach na zwierzętach stwierdzono wydzielanie pantoprazolu do mleka. CONTROLOC Control jest przeciwwskazany do stosowania w okresie karmienia piersią.

Płodność

W badaniach na zwierzętach nie wykazano zaburzeń płodności występujących po podaniu pantoprazolu (patrz punkt 5.3).

Controloc Control - prowadzenie pojazdów

CONTROLOC Control nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4.8). W takich przypadkach pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Controloc Control - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Pantoprazolum

  Substancja o działaniu zmniejszającym wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Stosowana w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, a także w przypadku nadkwaśności soku żołądkowego w przebiegu choroby refluksowej lub zakażenia bakterią Helicobacter pylori. Wykazuje skuteczność w zapobieganiu owrzodzenia błony śluzowej żołądka podczas leczenia środkami przeciwzapalnymi uszkadzającymi śluzówkę żołądka.

  Dostępne opakowania
  Controloc Control

  Controloc Control

  tabletki dojelitowe - 7 tabl. (blist.Alu/Alu) - 0,02 g
  TAKEDA GMBH (KONSTANZ)
  Controloc Control

  Controloc Control

  tabletki dojelitowe - 14 tabl. (blist.Alu/Alu) - 0,02 g
  TAKEDA GMBH (KONSTANZ)
  Controloc Control

  Controloc Control

  tabletki dojelitowe - 14 tabl. (tekt.pudełko) - 0,02 g
  TAKEDA GMBH (KONSTANZ)
  Controloc Control

  Controloc Control

  tabletki dojelitowe - 7 tabl. (tekt.pudełko) - 0,02 g
  TAKEDA GMBH (KONSTANZ)
  Powiązane artykuły
  Zgaga - przyczyny, objawy, leczenie

  Objawy zgagi - przyczyny, zapobieganie

  Objawy zgagi - przyczyny, zapobieganie

  Zgaga to stan nieprzyjemnego uciążliwego pieczenia w przełyku, czasem też w okolicach mostka. Istnieje wiele przyczyn pojawiania się objawów zgagi. Są także różne metody radzenia sobie z tym problemem. Objawy zgagi - przyczyny Przyczyny postawania...

  Newsy

  Myślała, że to zgaga. Zmarła 2 tygodnie po diagnozie

  Myślała, że to zgaga. Zmarła 2 tygodnie po diagnozie

  Gwen Booth myślała, że ma zwykłą zgagę i szybko się z nią upora. Niestety tabletki, które zapisał jej lekarz nie pomogły, a problem okazał się znacznie poważniejszy. Dwa tygodnie po tym, jak wykryto prawdziwą przyczynę jej dolegliwości, kobieta zmarła. "Myślałam,...

  Koronawirus

  Koronawirus. Lek na zgagę jest badany pod kątem leczenia Covid-19

  Koronawirus. Lek na zgagę jest badany pod kątem leczenia Covid-19

  W 23 szpitalach w Nowym Jorku trwają obecnie specjalne testy mające pokazać, czy jeden ze składników popularnego leku na zgagę może być przydatny w leczeniu koronawirusa. Wkrótce badania mają być przeprowadzone na większej grupie chorych. Koronawirus...