Atrozol

zobacz opinie o produkcie »
Cena
62,38 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
1 mg
Ilość
30 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: VIPHARM S.A.

Atrozol - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Atrozol - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Atrozol - opis

- Leczenie uzupełniające wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecność receptora estrogenowego.

- Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie. Skuteczność anastrozolu nie została potwierdzona u pacjentek z guzami bez receptora estrogenowego, chyba że obserwowano u nich odpowiedź kliniczną na wcześniejsze leczenie tamoksyfenem.

Atrozol - skład

Jedna tabletka powlekana zawiera 1 mg anastrozolu (Anastrozolum).

Substancje pomocnicze: każda tabletka zawiera 90 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Atrozol - dawkowanie

Dorośli oraz osoby w podeszłym wieku

Produkt leczniczy ATROZOLpodaje się doustnie w postaci tabletek w dawce 1 mg jeden raz na dobę.

Dzieci

Brak danych dotyczących stosowania anastrozolu u dzieci. Produkt leczniczy nie jest wskazany do stosowania u dzieci.

Stosowanie leku u pacjentów z niewydolnością nerek

U pacjentek z łagodną i umiarkowaną niewydolnością nerek nie jest konieczna zmiana dawkowania anastrozolu.

Stosowanie leku u pacjentów z niewydolnością wątroby

U pacjentek z łagodną niewydolnością wątroby nie jest konieczna zmiana dawkowania produktu. 4.3 Przeciwwskazania

Atrozol - środki ostrożności

Stosowanie anastrozolu nie jest zalecane u dzieci i kobiet przed menopauzą, gdyż nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności w tych grupach pacjentów.

Zaleca się wykonanie badań laboratoryjnych w celu potwierdzenia menopauzy u pacjentek, u których istnieje wątpliwość co do fazy hormonalnej.

Przed rozpoczęciem leczenia preparatem ATROZOL należy stwierdzić, że pacjentka nie jest w ciąży. Nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania anastrozolu u pacjentek z ciężką niewydolnością wątroby oraz ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny poniżej 20 ml/min). Podobnie jak inne leki zmniejszające stężenie estrogenów, anastrozol może powodować zmniejszenie wysycenia mineralnego kości. Kobiety z rozpoznaną osteoporozą lub z jej ryzykiem powinny mieć wykonane badanie densytometryczne kości (np. metodą DEXA) przed rozpoczęciem leczenia i regularnie powtarzane podczas leczenia. Jeżeli istnieją wskazania, należy rozpocząć leczenie lub profilaktykę osteoporozy i regularnie kontrolować jego skuteczność.

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Atrozol - przedawkowanie

W badaniach na zwierzętach anastrozol wykazuje niewielką ostrą toksyczność. W badaniach klinicznych stosowano różne dawki leku, do 60 mg jednorazowo u zdrowych ochotników (mężczyzn) i do 10 mg na dobę u kobiet po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi. Dawki te były dobrze tolerowane. Nie ustalono wielkości dawki jednorazowej anastrozolu, jaka może wywołać zagrożenie życia.

Nie ma swoistej odtrutki dla anastrozolu. W razie przedawkowania należy stosować leczenie objawowe, uwzględniając możliwość zatrucia wieloma związkami. U osoby przytomnej można wywołać wymioty. Ze względu na niewielki stopień wiązania się anastrozolu z białkami skutecznym sposobem leczenia przedawkowania może być dializa. Wskazane jest ogólne leczenie podtrzymujące czynności życiowe, w tym częste monitorowanie istotnych parametrów fizjologicznych i ścisła obserwacja pacjentki.

Atrozol - przeciwwskazania

Produkt leczniczy ATROZOL jest przeciwwskazany:

− u pacjentek przed menopauzą

− u pacjentek w okresie ciąży i karmienia piersią

− u pacjentek z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 20 ml/min.)

− u pacjentek z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby

− u pacjentek ze stwierdzoną nadwrażliwością na anastrozol lub którykolwiek ze składników produktu leczniczego (patrz punkt 6.1)

− podczas leczenia tamoksyfenem (patrz punkt 4.5).

Podczas leczenia produktem ATROZOL nie należy podawać leków zawierających estrogeny, gdyż mogą one przeciwdziałać farmakologicznemu działaniu anastrozolu.

Atrozol - działania niepożądane

Działania niepożądane występujące w trakcie leczenia anastrozolem są zwykle łagodne lub umiarkowane. Rzadko ich nasilenie zmusza do przerwania kuracji.

Do najczęstszych działań niepożądanych należą: uderzenia gorąca, osłabienie, bóle głowy oraz nudności. Działania niepożądane jakie mogą wystąpić w wyniku stosowania anastrozolu przedstawia tabela.

Częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000, włącznie z pojedynczymi przypadkami).

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często

Uderzenia gorąca (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Osłabienie (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Bóle i sztywność stawów (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu)

Zaburzenia układu rozrodczego i pi ersi

Często

Suchość pochwy (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu)

Niezbyt często

Krwawienia z pochwy (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu)*

Zaburzenia skóry i tkanki podskórn ej

Często

Ścieńczenie i przerzedzenie włosów oraz wysypka (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu)

Bardzo rzadko

Rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona i reakcje alergiczne (m.in. obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka i reakcje anafilaktyczne)

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Nudności, biegunka (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu)

Niezbyt często

Wymioty (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu)

Zaburzenia metabolizmu i odżywia nia

Niezbyt często

Brak łaknienia, hipercholesterolemia (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu)

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Ból głowy (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu)

Niezbyt często

Senność (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu)

* Były obserwowane głównie w pierwszych tygodniach leczenia pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi, u których zmieniono dotychczasową terapię hormonalną na leczenie anastrozolem. Jeśli krwawienie się przedłuża, należy przeprowadzić badania diagnostyczne.

Anastrozol zmniejsza stężenie estrogenów we krwi i może powodować zmniejszenie wysycenia mineralnego kości. Dlatego u niektórych pacjentek może zwiększyć się ryzyko złamań kości (patrz punkt 4.4). Niezbyt często obserwowano zwiększenie aktywności gamma-GT oraz fosfatazy zasadowej. Nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego między stosowaniem produktu ATROZOL a tymi zmianami.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia częstość predefiniowanych działań niepożądanych w badaniu ATAC, które niezależnie od przyczyn wystąpiły w czasie prowadzenia badania lub do 14 dni po zakończeniu podawania produktu w tym badaniu.

Działania niepożądane

Anastrozol (N=3092)

Tamoksyfen (N=3094)

Uderzenia gorąca

1104 (35,7%)

1264 (40,9% )

Bóle i sztywność stawów

1100 (35,6%)

911 (29,4% )

Zaburzenia nastroju

597 (19,3%)

554 (17,9% )

Zmęczenie/osłabienie

575 (18,6%)

544 (17,6% )

Nudności i wymioty

393 (12,7%)

384 (12,4% )

Złamania kości

315 (10,2%)

209 (6,8% )

Złamania kręgosłupa, biodra lub nadgarstka

133 (4,3%)

91 (2,9% )

Złamania nadgarstka

67 (2,2%)

50 (1,6% )

Złamania kręgosłupa

43 (1,4%)

22 (0,7% )

Złamania biodra

28 (0,9%)

26 (0,8% )

Zaćma

182 (5,9%)

213 (6,9% )

Krwawienia z pochwy

167 (5,4%)

317 (10,2% )

Choroba niedokrwienna serca

127 (4,1%)

104 (3,4% )

Dławica piersiowa

71 (2,3%)

51 (1,6% )

Zawał mięśnia sercowego

37 (1,2%)

34 (1,1% )

Zaburzenia dotyczące tętnic wieńcowych

25 (0,8%)

23 (0,7% )

Niedokrwienie mięśnia sercowego

22 (0,7%)

14 (0,5% )

Wydzielina z pochwy

109 (3,5%)

408 (13,2% )

Zdarzenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

87 (2,8%)

140 (4,5% )

Powikłania zakrzepowozatorowe dotyczące żył głębokich włącznie z zatorowością płucną

48 (1,6%)

74 (2,4% )

Zdarzenia niedokrwienne mózgu

62 (2,0%)

88 (2,8% )

Rak endometrium

4 (0,2%)

13 (0,6% )

Dla mediany okresu obserwacji 68 miesięcy częstość złamań w grupie otrzymującej anastrozol wynosiła 22 na 1000 pacjentko-lat i 15 na 1000 pacjentko-lat w grupie otrzymującej tamoksyfen. Częstość złamań obserwowana w grupie zażywającej anastrozol była zbliżona do częstości obserwowanej w populacji pacjentek po menopauzie dobranych według wieku. Częstość osteoporozy wynosiła 10,5% u pacjentek leczonych anastrozolem oraz 7,3% u pacjentek leczonych tamoksyfenem.

Atrozol - ciąża i karmienie piersią

Preparat ATROZOL jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Atrozol - prowadzenie pojazdów

W trakcie leczenia anastrozolem może wystąpić osłabienie i senność. Jeżeli takie objawy wystąpią i się utrzymują, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn będących w ruchu oraz w czasie wykonywania innych czynności wymagających pełnej sprawności psychofizycznej.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Atrozol - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Anastrozolum

  Jest to niesteroidowy inhibitor aromatazy silny i selektywny. Stosowany jest w leczeniu raka piersi w stopniu zaawansowanym z obecnością w guzie receptorów hormonalnych u kobiet po menopauzie, a także po 2-3 latach leczenia uzupełniającego tamoksyfenem.

  Dostępne opakowania
  Atrozol

  Atrozol

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 1 mg
  VIPHARM S.A.
  Atrozol

  Atrozol

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 1 mg
  VIPHARM S.A.
  62,38 zł
  Powiązane artykuły
  Niezbędnik pacjenta

  2015 rok w służbie zdrowia

  2015 rok w służbie zdrowia

  Temat poprawy funkcjonowania polskiej służby zdrowia jest zarówno wrażliwy, jak i ważny. Z tym, że zmiany muszą nastąpić, zgadzają się niemal wszyscy. Coraz wyraźniej widać również kierunek tych zmian - co jest zjawiskiem pozytywnym. Merytoryczna dyskusja...

  Newsy

  Valcyte - lek dla dzieci po przeszczepach będzie refundowany

  Valcyte - lek dla dzieci po przeszczepach będzie refundowany

  Resort zdrowia opublikował projekt listy leków refundowanych, która będzie obowiązywała od września. Na liście znalazł się lek dla dzieci po przeszczepach. Niższa cena Valcyte to lek przeciwwirusowy stosowany po przeszczepie wielonarządowym. Projekt...

  Leczenie raka piersi

  Antydepresant w terapii wspomagającej leczenie raka piersi

  Antydepresant w terapii wspomagającej leczenie raka piersi

  Podczas Breast Cancer Symposium w San Antonio przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem leku na depresję w leczeniu raka piersi. Okazał się on skuteczny w zwalczaniu bólu wywoływanego przez lek na raka. Skutki uboczne leków na raka piersi Leczenie...

  Niezbędnik pacjenta

  Polacy boją się badań. A nuż lekarz coś wykryje

  Polacy boją się badań. A nuż lekarz coś wykryje

  Polacy narzekają, że nie mają dostępu do lekarzy, a jednocześnie niechętnie korzystają z bezpłatnej profilaktyki. 60 proc. osób, które wzięły udział w internetowej ankiecie Fundacji My Pacjenci, otwarcie przyznało, że w ostatnich pięciu latach nie...

  Newsy

  Nowa lista leków refundowanych. Nie ma na niej Olaparybu

  Nowa lista leków refundowanych. Nie ma na niej Olaparybu

  Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę leków refundowanych, która będzie obowiązywała od 1 marca 2021 roku. Niestety wiele środków nie uzyskało dofinansowania, w tym Olaparyb, popularny lek stosowany w leczeniu raka jajnika, co wywołało zaskoczenie i...

  Leczenie raka piersi

  Badania nad nowoczesnymi metodami leczenia raka piersi

  Badania nad nowoczesnymi metodami leczenia raka piersi

  Podczas 36. Dorocznego Spotkania Naukowego w Chicago, Towarzystwo Radiologii Interwencyjnej przedstawiło wyniki badań, wskazujące, iż zablokowanie enzymu niezbędnego do wytwarzania energii dla komórek rakowych w połączeniu z podawaniem leku bezpośrednio...