Antrend 15 mg

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki
Dawka
0,015 g
Ilość
30 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: NORD FARM SP.Z O.O.

Antrend 15 mg - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Antrend 15 mg - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Antrend 15 mg - opis

Krótkotrwałe leczenie objawowe zaostrzeń choroby zwyrodnieniowej stawów.

Długotrwałe leczenie objawowe reumatoidalnego zapalenia stawów i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.

Antrend 15 mg - skład

Każda tabletka zawiera 15 mg meloksykamu (Meloxicamum)

Tabletka zawiera 126 mg laktozy jednowodnej.

Antrend 15 mg - dawkowanie

Podanie doustne.

Produkt należy przyjmować w pojedynczej dawce podczas posiłku, popijając wodą lub innym płynem.

Przyjmowanie produktu w najmniejszej skutecznej dawce terapeutycznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. Należy okresowo kontrolować odpowiedź na leczenie i ustąpienie objawów szczególnie u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów.

Zaostrzenie choroby zwyrodnieniowej stawów: 7,5 mg na dobę (pół tabletki 15 mg). W przypadku braku skuteczności terapeutycznej dawka preparatu może zostać zwiększona do 15 mg na dobę (jedna tabletka 15 mg).

Reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa: 15 mg na dobę (patrz również „Szczególne grupy pacjentów”)

Po uzyskaniu skuteczności terapeutycznej dawkę można zmniejszyć do 7,5 mg na dobę (pół tabletki 15 mg).

NIE NALEŻY STOSOWAĆ DAWKI DOBOWEJ WIĘKSZEJ NIŻ 15 mg.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku i ze zwiększonym ryzykiem działań niepożądanych: Zalecana dawka w długotrwałym leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa u pacjentów w podeszłym wieku wynosi 7,5 mg na dobę. Pacjenci ze zwiększonym ryzykiem występowania działań niepożądanych powinni rozpocząć leczenie od dawki 7,5 mg na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów dializowanych z powodu ciężkiej niewydolności nerek nie należy podawać dawki większej niż 7,5 mg na dobę. 

Nie ma konieczności zmniejszania dawki u pacjentów z łagodną i umiarkowaną niewydolnością nerek (tj. u pacjentów z klirensem kreatyniny większym niż 25 ml/minutę).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie ma konieczności zmniejszania dawki u pacjentów z łagodnym i umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby.

Dzieci i młodzież

Antrend jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat

Antrend 15 mg - środki ostrożności

Przyjmowanie leku w najmniejszej skutecznej dawce terapeutycznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana maksymalna dawka dobowa preparatu w przypadku niewystarczającego działania terapeutycznego. Nie należy jednocześnie stosować innych leków z grupy NLPZ, ponieważ może to prowadzić do zwiększenia toksyczności, przy braku dowodów dotyczących korzyści terapeutycznych. Należy unikać jednoczesnego stosowania preparatu Antrend i innych leków z grupy NLPZ, włączając selektywne inhibitory cyklooksygenazy-2.

Meloksykam nie jest odpowiedni dla pacjentów wymagających leczenia ostrego bólu.

W przypadku braku poprawy po kilku dniach, należy ponownie ocenić kliniczną korzyść dla pacjenta wynikającą z leczenia.

Przed rozpoczęciem podawania meloksykamu należy upewnić się czy występujące u pacjenta w przeszłości: zapalenie błony śluzowej przełyku, żołądka i (lub) wrzodów żołądka zostały całkowicie wyleczone. Rutynowo należy zwrócić uwagę na wystąpienie wyżej wymienionych zaburzeń u pacjentów leczonych meloksykamem.

Wpływ na przewód pokarmowy

W każdym momencie leczenia lekami z grupy NLPZ odnotowywano występowanie krwawienia z przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej lub perforacji, które mogą być nawet śmiertelne, z wystąpieniem lub bez objawów ostrzegawczych bądź podobnych ciężkich zdarzeń żołądkowojelitowych występujących w przeszłości.

Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej lub perforacji zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki leku z grupy NLPZ, u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie, szczególnie powikłane krwawieniem lub perforacją oraz u pacjentów w podeszłym wieku. U tych pacjentów leczenie należy prowadzić stosując najmniejszą możliwą dawkę terapeutyczną. U tych pacjentów należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami osłaniającymi błonę śluzową (np. misoprostol lub inhibitory pompy protonowej). Podobne postępowanie wskazane jest również u pacjentów wymagających jednoczesnego stosowania małych dawek aspiryny lub innych produktów leczniczych mogących zwiększać ryzyko działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego.

Pacjenci z zatruciami żołądkowo-jelitowymi w wywiadzie, szczególnie w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie, niepokojące objawy dotyczące przewodu pokarmowego (zwłaszcza krwawienie), szczególnie na początku leczenia.

Należy zachować ostrożność u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki, które mogą zwiększać ryzyko choroby wrzodowej lub krwawienia, takich jak doustne kortykosteroidy, heparyna stosowana w leczeniu lub podawana pacjentom w podeszłym wieku, leki przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym kwas acetylosalicylowy podawany w dawkach przeciwzapalnych (≥ 1 g jako pojedyncza dawka lub ≥ 3 g jako całkowita dawka dobowa).

W przypadku, gdy u pacjenta przyjmującego lek Antrend wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego lub choroba wrzodowa lek należy odstawić. 

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leków z grupy NLPZ u pacjentów z innymi zaburzeniami żołądka i jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna) ponieważ istniejąca choroba może ulec zaostrzeniu.

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i (lub) łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i obrzękami należy odpowiednio kontrolować i wydawać właściwe zalecenia. Zatrzymanie płynów i obrzęki były zgłaszane w związku z leczeniem NLPZ. Monitorowanie kliniczne ciśnienia krwi u pacjentów z grupy ryzyka jest wskazane na początku leczenia, szczególnie po rozpoczęciu podawania meloksykamu.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Dane są niewystarczające, aby wykluczyć takie ryzyko w przypadku przyjmowania meloksykamu.

Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgowych powinni być leczeni meloksykamem bardzo rozważenie. Podobną rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu). 

Reakcje skórne

Po podaniu meloksykamu odnotowano występowanie reakcji skórnych zagrażających życiu: zespół Stevensa-Johnsona (ang. SJS Stevens-Johnson syndrome), złuszczające zapalenie skóry i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (ang. TEN toxic epidermal necrolysis). 

Należy poinformować pacjentów o objawach skórnych reakcji oraz obserwować uważnie pacjentów pod kątem oznak tych reakcji.

Ryzyko wystąpienia SJS, złuszczającego zapalenia skóry lub TEN jest największe w pierwszym miesiącu leczenia. 

Należy przerwać stosowanie produktu Antrend w przypadku pojawienia się objawów SJS, złuszczającego zapalenia skóry lub TEN (np. postępującej wysypki skórnej, często z pęcherzykami lub zmianami dotyczącymi błon śluzowych), lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości. Najlepsze rezultaty opanowania SJS, złuszczającego zapalenia skóry i TEN wynikają z wczesnej diagnozy i natychmiastowego przerwania podawania produktu, im szybciej tym lepsze prognozowanie. 

Jeśli u pacjenta wystąpił SJS, złuszczające zapalenie skóry lub TEN po podaniu meloksykamu, produktu Antrend nie stosować nigdy u pacjenta ponownie. 

Należy przerwać stosowanie meloksykamu jeśli wystąpią pierwsze objawy wysypki skórnej, zmiany w obrębie błon śluzowych lub jakiekolwiek inne oznaki nadwrażliwości. 

Parametry czynności wątroby i nerek

Tak jak w większości innych leków z grupy NLPZ, opisywano sporadycznie zwiększenie w surowicy krwi aktywności aminotransferaz, stężenia bilirubiny lub innych wskaźników czynności wątroby, a także kreatyniny i azotu mocznikowego we krwi, jak również innych zmian wskaźników badań laboratoryjnych. W większości przypadków wzrosty te były przemijające i nieznaczne. W razie wystąpienia znacznych i długotrwałych zmian należy przerwać stosowanie leku Antrend i wykonać odpowiednie badania.

Zaburzenia czynności nerek

Leki z grupy NLPZ hamują syntezę prostaglandyn nerkowych, które odgrywają pomocniczą rolę w utrzymywaniu przepływu krwi przez nerki. NLPZ mogą wywoływać dekompensację czynności nerek poprzez zmniejszenie szybkości przepływu krwi przez nerki. Jest to zależne od zastosowanej dawki leku. Przy rozpoczęciu leczenia lub po zwiększeniu dawki leku zaleca się uważne monitorowanie wydalania moczu i czynności nerek u pacjentów z następującymi czynnikami ryzyka:

podeszły wiek; jednoczesne stosowanie m. in. inhibitorów ACE (inhibitorów konwertazy angiotensyny), antagonistów receptora angiotensyny II, sartanów, leków moczopędnych; zmniejszenie objętości krwi krążącej (z dowolnych przyczyn); zastoinowa niewydolność serca; zaburzenia czynności nerek; zespół nerczycowy; nefropatia toczniowa; ciężkie zaburzenia czynności wątroby (albumina w osoczu < 25 g/l lub wynik w skali Child-Pugh ≥10).

W rzadkich przypadkach NLPZ mogą wywoływać śródmiąższowe zapalenie nerek, kłębuszkowe zapalenie nerek, martwicę rdzenia nerek lub zespół nerczycowy.

Dawkowanie u pacjentów w schyłkowym stadium niewydolności nerek, u których stosowana jest hemodializa, nie powinno być większe niż 7,5 mg. Nie ma potrzeby zmniejszania dawki u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek (tj. u pacjentów, u których klirens kreatyniny wynosi więcej niż 25 ml/min.).

Zatrzymanie sodu, potasu i wody

Podczas przyjmowania leków z grupy NLPZ może nastąpić zatrzymanie w organizmie sodu, potasu lub wody i zaburzenie działania leków moczopędnych. Ponadto, może nastąpić osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego produktów stosowanych w nadciśnieniu tętniczym. W konsekwencji, u wrażliwych pacjentów może nasilić się lub zaostrzyć obrzęk, niewydolność serca lub nadciśnienie tętnicze. Z tego względu wymagane jest monitorowanie stanu klinicznego pacjentów z grupy ryzyka.

Hiperkaliemia

Hiperkaliemii może sprzyjać cukrzyca lub jednoczesne stosowanie leków podnoszących stężenie potasu we krwi. W takich przypadkach należy regularnie monitorować stężenie potasu. 

Inne ostrzeżenia i środki ostrożności

Pacjenci w podeszłym wieku, osłabieni, o lżejszej budowie ciała, mogą wykazywać gorszą tolerancję działań niepożądanych i wymagają ścisłej kontroli lekarskiej. Podobnie jak podczas stosowania innych leków z grupy NLPZ, konieczna jest zwiększona ostrożność podczas leczenia pacjentów w podeszłym wieku, u których istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń czynności nerek, wątroby i serca. U pacjentów w podeszłym wieku zwiększa się częstość występowania działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leków z grupy NLPZ, zwłaszcza krwawień z przewodu pokarmowego i perforacji, które mogą być śmiertelne.

Antrend, tak jak wszystkie inne leki z grupy NLPZ, może maskować objawy współistniejącej infekcji. 

Stosowanie meloksykamu, podobnie jak innych leków hamujących syntezę cyklooksygenazy/prostaglandyn, może prowadzić do zaburzeń płodności i nie jest zalecane u kobiet planujących ciążę. U kobiet z zaburzeniami płodności lub przechodzących badania przyczyn niepłodności należy rozważyć odstawienie meloksykamu.

Preparat zawiera laktozę. Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego leku.

Antrend 15 mg - przedawkowanie

Objawy ostrego przedawkowania leków z grupy NLPZ ograniczają się zazwyczaj do senności, letargu, nudności, wymiotów, bólu w nadbrzuszu i przemijają w wyniku odpowiedniego leczenia. Może wystąpić krwawienie z przewodu pokarmowego. Ciężkie zatrucie może prowadzić do nadciśnienia tętniczego, ciężkiej niewydolności nerek, zaburzenia czynności wątroby, depresji oddechowej, śpiączki, drgawek, zapaści krążeniowej i zatrzymania czynności serca. Odnotowano również występowanie reakcji anafilaktycznych związanych ze stosowaniem leków z grupy NLPZ, które mogą również wystąpić po przedawkowaniu.

W przypadku przedawkowania leków z grupy NLPZ pacjentów należy leczyć objawowo i podtrzymująco. Badania kliniczne wykazały, że cholestyramina w dawce 4 g podawana trzy razy na dobę przyspiesza wydalanie meloksykamu. 

Antrend 15 mg - przeciwwskazania

Antrend jest przeciwwskazany w następujących sytuacjach:

- trzeci trymestr ciąży

- dzieci i młodzież w wieku do 16 lat;

- nadwrażliwość na meloksykam lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub nadwrażliwość na leki o podobnym działaniu tj. leki z grupy NLPZ, kwas acetylosalicylowy. Leku Antrend nie należy podawać pacjentom, u których po podaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ, występują objawy astmy, polipy nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka;

- wystąpienie w wywiadzie krwawienia z przewodu pokarmowego lub jego perforacji, które były związane z uprzednim stosowaniem leków z grupy NLPZ;

- czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka (wystąpienie dwóch lub więcej potwierdzonych różnych zdarzeń związanych z owrzodzeniem lub krwawieniem); 

- ciężkie zaburzenie czynności wątroby;

- ciężka niedializowana niewydolność nerek;

- krwawienie z przewodu pokarmowego, krwawienie w przeszłości w obrębie ośrodkowego układu nerwowego lub inne krwawienia;

- ciężka niewydolność serca.

Antrend 15 mg - działania niepożądane

a) Opis ogólny

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar).  W związku z zastosowaniem NLPZ zgłaszano przypadki obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca.

Najczęściej występujące działania niepożądane dotyczą zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Może wystąpić choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacje lub krwawienia z przewodu pokarmowego, czasami nawet śmiertelne, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku. Po podaniu leku odnotowano: nudności, wymioty, biegunkę, wzdęcia, zaparcia, niestrawność, bóle brzucha, smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroby Crohna. Rzadziej odnotowano przypadki zapalenia błony śluzowej żołądka.

Częstość występowania działań niepożądanych podana poniżej oparta jest na częstotliwości występowania w 27 badaniach klinicznych, w których czas leczenia wynosił przynajmniej 14 dni. Dane są oparte na badaniach klinicznych, w których wzięło udział 15197 pacjentów, leczonych doustnie dawkami 7,5 mg lub 15 mg meloksykamu na dobę w postaci tabletek lub kapsułek, przez okres do jednego roku. Poniżej uwzględniono również działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania meloksykamu po wprowadzeniu do obrotu. 

Działania niepożądane uszeregowano według częstości występowania w oparciu o poniższy podział:

bardzo często: (≥1/10)

często: (≥1/100 do < 1/10)

niezbyt często: (≥1/1000 do < 1/100)

rzadko: (≥1/10 000 do < 1/1000)

bardzo rzadko: (< 1/10 000)

nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

b) Tabela działań niepożądanych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: Niedokrwistość

Rzadko: Zaburzenia liczby krwinek (w tym różnice w liczbie białych krwinek), leukopenia, trombocytopenia

Obserwowano bardzo rzadkie przypadki agranulocytozy (patrz punkt c).

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: Reakcje nadwrażliwości inne niż reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne

Częstość nieznana: Szok anafilaktyczny, reakcje anafilaktyczne, reakcje anafilaktoidalne

Zaburzenia psychiczne

Rzadko: Zaburzenia nastroju, bezsenność i koszmary senne

Częstość nieznana: Stan oszołomienia, dezorientacja

Zaburzenia układu nerwowego

Często: Ból głowy

Niezbyt często: Zawroty głowy, senność

Zaburzenia oka

Rzadko: Zaburzenia widzenia, w tym niewyraźne widzenie, zapalenie spojówek

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: Zawroty głowy

Rzadko: Szumy uszne

Zaburzenia serca

Rzadko: Kołatanie serca

Obserwowano niewydolność serca w związku z leczeniem produktami z grupy NLPZ.

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: Zwiększone ciśnienie tętnicze, zaczerwienienie twarzy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko: Astma u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne leki z grupy NLPZ

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: Niestrawność, nudności, wymioty, bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia, biegunka

Niezbyt często: Krwawienie utajone lub makroskopowe z przewodu pokarmowego, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, nieżyt żołądka, odbijanie się ze zwracaniem treści żołądkowej lub gazu

Rzadko: Zapalenie okrężnicy, choroba wrzodowa żołądka, zapalenie przełyku

Bardzo rzadko: Perforacja przewodu pokarmowego. Krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacja przewodu pokarmowego, mogą być czasami ciężkie i potencjalnie śmiertelne, szczególnie u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: Zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz lub stężenia bilirubiny)

Bardzo rzadko: Zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: Obrzęk naczynioruchowy, świąd, wysypka 

Rzadko: Zespół Stevensa-Johnsona (SJS), toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (TEN), pokrzywka

Bardzo rzadko: Pęcherzowe zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy

Częstość nieznana: Nadwrażliwość na światło słoneczne

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: Zatrzymanie sodu i wody, hiperkaliemia, nieprawidłowe wyniki czynności nerek (zwiększenie stężenia kreatyniny i (lub) mocznika w surowicy)

Bardzo rzadko: Ostra niewydolność nerek szczególnie u pacjentów z grupy ryzyka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: Obrzęk, w tym obrzęk kończyn dolnych.

c) Informacje o ciężkich i (lub) często występujących działaniach niepożądanych

Opisano pojedyncze przypadki agranulocytozy u pacjentów leczonych meloksykamem i innymi lekami mielotoksycznymi

d) Działania niepożądane nie obserwowane dotychczas w odniesieniu do produktu, jednak ogólnie uznawane za związane ze stosowaniem innych związków z tej samej grupy leków

Zaburzenia czynności nerek mogące prowadzić do ostrej niewydolności nerek: odnotowano przypadki śródmiąższowego zapalenia nerek, kłębuszkowe zapalenie nerek, martwicę rdzenia nerek, zespół nerczycowy

Antrend 15 mg - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Hamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na ciążę i (lub) rozwój zarodka i (lub) płodu. Dane uzyskane w badaniach epidemiologicznych wskazują na zwiększone ryzyko wystąpienia poronień oraz wad wrodzonych serca po zastosowaniu inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży. Ogólne ryzyko wystąpienia wad wrodzonych serca i naczyń zwiększyło się z poniżej 1% do około 1,5%. Ryzyko najpewniej zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki i wydłużeniem okresu leczenia. Wykazano, że podanie inhibitorów syntezy prostaglandyn u zwierząt powodowało zwiększenie częstości poronień przed i po implantacji zarodka oraz obumieranie embrionów. 

Ponadto u zwierząt, którym w okresie organogenezy podawano inhibitory syntezy prostaglandyn stwierdzono zwiększoną częstość występowania różnego rodzaju wad wrodzonych, w tym sercowonaczyniowych. Nie należy stosować meloksykamu w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba że jest to niezbędne. Jeżeli meloksykam jest stosowany u kobiet planujących ciążę lub w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, należy stosować możliwie najmniejszą dawkę i możliwie najkrótszy okres leczenia.

W trzecim trymestrze ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą narazić *płód na: 

 toksyczność sercowo-płucną (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym);  zaburzenia czynności nerek, mogące rozwinąć się do niewydolności nerek z małowodziem.

*matkę i noworodka, pod koniec ciąży na:  możliwe wydłużenie czasu krwawienia poporodowego – działanie przeciwagregacyjne mogące wystąpić nawet przy bardzo niskich dawkach;  zahamowanie skurczów macicy, powodujące opóźnienie lub wydłużenie akcji porodowej. Z tego względu meloksykam jest absolutnie przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Chociaż brak dostępnych danych dotyczących meloksykamu, wiadomo, że leki z grupy NLPZ przenikają do mleka ludzkiego. Nie zaleca się stosowania tych leków u kobiet karmiących piersią.

Antrend 15 mg - prowadzenie pojazdów

Brak badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Biorąc pod uwagę profil farmakodynamiczny i opisane działania niepożądane meloksykam prawdopodobnie nie ma wpływu na te zdolności lub jego wpływ jest niewielki. Jednakże w przypadku wystąpienia zaburzeń widzenia lub senności, zawrotów głowy lub innych zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego zaleca się powstrzymanie od prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Antrend 15 mg - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Meloxicamum

  Substancja jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym. Wskazana jest do krótkotrwałego objawowego leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów, a także długofalowego leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Może być podawana w postaci tabletek, także tych ulegających rozpadowi w jamie ustnej, lub roztworów do wstrzykiwań.

  Dostępne opakowania
  Antrend 15 mg

  Antrend 15 mg

  tabletki - 30 tabl. - 0,015 g
  NORD FARM SP.Z O.O.
  Antrend 15 mg

  Antrend 15 mg

  tabletki - 10 tabl. - 0,015 g
  NORD FARM SP.Z O.O.
  Antrend 15 mg

  Antrend 15 mg

  tabletki - 20 tabl. - 0,015 g
  NORD FARM SP.Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Ortopedia i reumatologia

  Ból stawów jako objaw choroby. Nie ignoruj (WIDEO)

  Ból stawów jako objaw choroby. Nie ignoruj (WIDEO)

  Ból stawów to jedna z najczęściej występujących dolegliwości. Może się pojawiać po wysiłku fizycznym lub w następstwie urazu. Może też być objawem choroby. Poznaj schorzenia, którym najczęściej towarzyszy. Zobacz wideo i sprawdź, czy masz powód do niepokoju. Nie...

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Pierwsze objawy reumatoidalnego zapalenia stawów. Nie ignoruj ich (WIDEO)

  Pierwsze objawy reumatoidalnego zapalenia stawów. Nie ignoruj ich (WIDEO)

  Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to choroba autoimmunologiczna. Może rozwijać się w każdej grupie wiekowej. Zanim pojawią się typowe objawy, takie jak obrzęk, tkliwość i ból stawów, choroba daje sygnały, które często ignorujemy. Jakie są wczesne...

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Kadzidło

  Kadzidło

  Wybór różnych kadzideł Stare ludowe przekonanie, że kadzidło ma właściwości lecznicze, okazuje się mieć podstawy naukowe. Udowodniono, że jest skuteczne w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Polimialgia reumatyczna - przyczyny, objawy, leczenie

  Polimialgia reumatyczna to choroba, która dotyka osoby starsze. Zazwyczaj pojawia się dopiero po pięćdziesiątce, ale najczęściej diagnoza pada między siedemdziesiątym a osiemdziesiątym rokiem życia. Bóle reumatyczne zwykle występują w karku i szyi, a...

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie biologiczne chorób reumatoidalnych

  Pojawiły się poważne zastrzeżenia wobec procedury wyboru leku biologicznego dla osób cierpiących na choroby reumatoidalne. Członkowie Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Reumatyków REF twierdzą, iż procedura ta jest niejasna i nieuregulowana prawnie... Leczenie...

  Zabiegi

  Synowektomia

  Synowektomia jest rodzajem operacji chirurgicznej, polegającej na usunięciu błony maziowej w obrębie stawu lub ścięgna. Operacje tego typu wykonuje się głównie u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), które charakteryzuje się symetrycznym i...