Alendronatum 123ratio

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki
Dawka
0,07 g
Ilość
2 tabl. (blister)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: 123RATIO SP. Z O.O.

Alendronatum 123ratio - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Alendronatum 123ratio - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Alendronatum 123ratio - opis

Leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie.

Alendronian zmniejsza ryzyko złamań kręgów i szyjki kości udowej.

Alendronatum 123ratio - skład

Każda tabletka zawiera 70 mg kwasu alendronowego (Acidum alendronicum) (w postaci sodu alendronianu trójwodnego).

Substancje pomocnicze:

Każda tabletka zawiera 142,64 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Alendronatum 123ratio - dawkowanie

Wyłącznie do stosowania doustnego.

Zalecana dawka wynosi 70 mg jeden raz na tydzień.

W celu zapewnienia odpowiedniego wchłaniania alendronianu

Tabletki Alendronatum 123ratio należy stosować na czczo, rano bezpośrednio po wstaniu z łóżka, popijając tylko zwykłą wodą, co najmniej 30 minut przed przyjęciem pierwszego posiłku, napoju lub innego leku. Inne napoje (w tym woda mineralna), pokarm lub niektóre leki mogą prawdopodobnie zmniejszyć wchłanianie alendronianu (patrz punkt 4.5).

W celu ułatwienia przemieszczenia się produktu leczniczego do żołądka oraz zmniejszenia ryzyka miejscowego podrażnienia przełyku i wystąpienia działań niepożądanych (patrz punkt 4.4)

• Tabletki Alendronatum 123ratio należy połykać wyłącznie rano, bezpośrednio po wstaniu z łóżka, popijając pełną szklanką wody (nie mniej niż 200 ml lub 7 uncji).

• Tabletki Alendronatum 123ratio należy połykać w całości. Tabletek nie należy rozgryzać, żuć ani dopuszczać do ich rozpuszczenia w ustach, ze względu na ryzyko wystąpienia owrzodzeń błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

• Pacjenci nie powinni kłaść się aż do przyjęcia pierwszego posiłku danego dnia, który należy spożyć nie wcześniej niż po 30 minutach od połknięcia tabletki.

• Pacjenci nie powinni się kłaść przez co najmniej 30 minut po zastosowaniu produktu leczniczego Alendronatum 123ratio.

• Tabletek Alendronatum 123ratio nie należy przyjmować przed położeniem się spać ani przed rannym wstaniem z łóżka

• Pacjenci powinni otrzymywać uzupełniające preparaty wapnia oraz witaminy D jeśli ich zawartość w diecie jest niewystarczająca.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

W badaniach klinicznych nie stwierdzono różnic dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania alendronianu związanych z wiekiem. Nie ma więc konieczności zmiany dawkowania alendronianu u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u pacjentów, u których wskaźnik przesączania kłębuszkowego (ang. GFR) jest większy niż 35 ml/min. Ze względu na brak danych klinicznych, nie zaleca się stosowania alendronianu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, u których wskaźnik GFR jest mniejszy niż 35 ml/min.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (poniżej 18 lat)

Alendronian sodu nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 18 lat ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności stosowania w leczeniu osteoporozy u dzieci (patrz także punkt 5.1).

Produkt leczniczy Alendronatum 123ratio nie był badany w leczeniu osteoporozy wywołanej stosowaniem glikokortykosteroidów.

Nie ustalono optymalnego czasu trwania leczenia bisfosfonianami. Należy okresowo oceniać konieczność dalszego leczenia u każdego pacjenta indywidualnie w oparciu o korzyści i potencjalne ryzyko związane ze stosowaniem Alendronatum 123ratio zwłaszcza po upływie co najmniej 5 lat terapii.

Alendronatum 123ratio - środki ostrożności

Alendronian może powodować miejscowe podrażnienie błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego. Ze względu na ryzyko zaostrzenia choroby podstawowej, należy zachować ostrożność podając alendronian pacjentom z czynnymi chorobami górnego odcinka przewodu pokarmowego, takimi jak trudności w połykaniu, choroba przełyku, zapalenie błony śluzowej żołądka i (lub) dwunastnicy lub choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy a także pacjentom, którzy niedawno (w ciągu ostatniego roku) przebyli ciężkie choroby przewodu pokarmowego takie jak choroba wrzodowa żołądka, czynne krwawienie z przewodu pokarmowego lub przeszli zabieg chirurgiczny w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego, z wyjątkiem plastyki odźwiernika (patrz punkt 4.3). U pacjentów, u których stwierdzono przełyk Barretta lekarz powinien rozważyć korzyści i możliwe ryzyko z zastosowania alendronianiu na podstawie indywidualnej oceny pacjenta.

U pacjentów leczonych alendronianem donoszono o występowaniu objawów niepożądanych dotyczących przełyku (niekiedy ciężkich i wymagających leczenia szpitalnego), takich jak zapalenie błony śluzowej przełyku, owrzodzenia i nadżerki przełyku, rzadko prowadzące do zwężenia przełyku. Lekarz powinien zwracać szczególną uwagę na jakiekolwiek objawy przedmiotowe i podmiotowe możliwych zmian w przełyku. Pacjentów należy poinformować o konieczności przerwania leczenia alendronianem i zgłoszenia się do lekarza, w przypadku wystąpienia objawów podrażnienia przełyku takich jak dysfagia, ból podczas połykania lub ból zamostkowy, wystąpienie lub nasilenia się zgagi.

Ryzyko wystąpienia ciężkich objawów niepożądanych dotyczących przełyku wydaje się być większe u pacjentów, którzy nie przestrzegają zasad prawidłowego przyjmowania alendronianu i (lub) kontynuują stosowanie produktu leczniczegomimo wystąpienia objawów podrażnienia przełyku. Ważne, aby przedstawić pacjentowi w zrozumiały dla niego sposób wszystkie zalecenia dotyczące stosowania produktu leczniczego (patrz punkt 4.2). Pacjenta należy poinformować, że ryzyko wystąpienia zaburzeń w obrębie przełyku może być większe w przypadku nie przestrzegania podanych zaleceń.

W szeroko zakrojonych badaniach klinicznych nie obserwowano zwiększonego ryzyka występowania choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, jednak po wprowadzeniu do obrotu produktu leczniczegoreferencyjnego odnotowano przypadki choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, niekiedy o ciężkim przebiegu z powikłaniami. Nie można wykluczyć związku przyczynowego (patrz punkt 4.8).

Pacjenta należy poinformować, że w przypadku pominięcia dawki produktu leczniczego

Alendronatum 123ratio, powinien przyjąć tabletkę rano następnego dnia po tym, jak przypomni sobie o konieczności przyjęcia leku. Pacjenci nie powinni przyjmować dwóch tabletek w tym samym dniu, lecz powinni powrócić do ustalonego schematu dawkowania jednej tabletki raz na tydzień, w ustalonym wcześniej terminie.

Nie zaleca się stosowania alendronianu u pacjentek z zaburzeniami czynności nerek, u których wskaźnik filtracji kłębuszkowej – GFR (klirens kreatyniny) jest mniejszy niż 35 ml/min (patrz punkt 4.2).

Należy rozważyć inne przyczyny osteoporozy poza niedoborem estrogenów i procesem starzenia się.

Przed rozpoczęciem leczenia alendronianem należy wyrównać zmniejszone stężenie wapnia we krwi - hipokalcemię (patrz punkt 4.3 ). Należy również skutecznie leczyć inne zaburzenia gospodarki mineralnej (takie jak niedobór witaminy D i niedoczynność przytarczyc) przed rozpoczęciem stosowania alendronianu. U pacjentów z tymi zaburzeniami podczas leczenia alendronianem, należy monitorować stężenie wapnia w surowicy oraz objawy hipokalcemii.

Ze względu na pozytywny wpływ alendronianu na zwiększenie mineralizacji kości, może wystąpić zmniejszenie stężenia wapnia i fosforanów w surowicy. Zmiany te są zazwyczaj niewielkie i bezobjawowe. Jednakże rzadko opisywano objawową hipokalcemię, niekiedy o ciężkim przebiegu, występującą często u pacjentów z czynnikami predysponującymi (np. z niedoczynnością przytarczyc, niedoborem witaminy D oraz zaburzeniami wchłaniania wapnia). Dlatego szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiedniej podaży wapnia i witaminy D pacjentom stosującym glikokortykosteroidy.

Tabletki Alendronatum 123ratio zawierają laktozę. Produktu leczniczegonie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Donoszono o przypadkach martwicy kości żuchwy, związanych zazwyczaj z ekstrakcją zęba i (lub) miejscowym zakażeniem (w tym zapaleniem kości i szpiku) u pacjentów z nowotworem, którzy poddawani byli intensywnemu leczeniu, w tym dożylnie podawanymi bisfosfonianami. Wielu z tych pacjentów otrzymywało także chemioterapię i kortykosteroidy. O przypadkach martwicy kości żuchwy donoszono również w przypadku pacjentów z osteoporozą leczonych doustnymi bisfosfonianami.

Przed rozpoczęciem leczenia bisfosfonianami należy rozważyć przeprowadzenie badania stomatologicznego z zastosowaniem odpowiedniego leczenia zapobiegawczego u pacjentów ze współistniejącymi czynnikami ryzyka (np. nowotwór, chemioterapia, radioterapia, terapia kortykosteroidami, nieodpowiednia higiena jamy ustnej, choroby przyzębia, palenie papierosów).

Tacy pacjenci powinni w trakcie leczenia produktem leczniczym Alendronatum 123ratio unikać, o ile to możliwe, inwazyjnych zabiegów stomatologicznych. U pacjentów, u których rozwinęła się martwica kości żuchwy podczas leczenia bisfosfonianami, zabieg stomatologiczny może pogorszyć objawy. Pacjenci wymagający leczenia stomatologicznego – nie są dostępne dane wskazujące na to, aby przerwanie leczenia bisfosfonianami zmniejszało ryzyko martwicy kości żuchwy.

Kliniczna ocena lekarza prowadzącego powinna stanowić podstawę ustalenia sposobu leczenia konkretnego pacjenta w oparciu o ocenę stosunku korzyści do ryzyka.

Bóle kości, stawów i (lub) mięśni obserwowano u pacjentów przyjmujących bisfosfoniany. Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu objawy te rzadko były ciężkie i (lub) powodujące niesprawność pacjenta (patrz punkt 4.8). Pierwsze objawy mogą pojawić się w pierwszym dniu leczenia i (lub) po wielu miesiącach od rozpoczęcia leczenia. U większości pacjentów objawy ustąpiły po przerwaniu leczenia. Nawrót objawów wystąpił po ponownym przyjęciu tego samego produktu leczniczego lub po zastosowaniu innego bisfosfosfonianu.

Nietypowe złamania kości udowej

Zgłaszano przypadki nietypowych złamań podkrętarzowych i trzonu kości udowej u osób stosujących bisfosfoniany, głównie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Te poprzeczne lub krótkie skośne złamania mogą pojawić się w dowolnym miejscu wzdłuż całej kości udowej - od miejsca zlokalizowanego tuż pod krętarzem mniejszym aż do okolicy nadkłykciowej. Do tego typu złamań dochodzi po minimalnym urazie lub bez urazu, a niektórzy pacjenci odczuwają ból uda lub ból w pachwinie. W badaniach obrazowych często na kilka tygodni lub miesięcy przed całkowitym złamaniem kości udowej widoczne są cechy złamań z przeciążenia. Złamania często występują obustronnie, dlatego u leczonych bisfosfonianami pacjentów, u których stwierdzono złamanie trzonu kości udowej, należy zbadać kość udową w drugiej kończynie. Zgłaszano również słabe gojenie się tych złamań. Na podstawie indywidualnej oceny stosunku korzyści do ryzyka u pacjentów, u których podejrzewa się nietypowe złamanie kości udowej, należy rozważyć odstawienie bisfosfonianów do czasu przeprowadzenia oceny.

Należy zalecić pacjentom, żeby zgłaszali pojawienie się jakiegokolwiek bólu w obrębie uda, biodra lub pachwiny występującego w trakcie leczenia bisfosfonianami, a każdy pacjent zgłaszający się z takimi objawami powinien być zbadany pod względem obecności niecałkowitego złamania kości udowej.

Pacjenci powinni być poinstruowani, że jeżeli zapomną zażyć dawki Alendronatum 123ratio, powinni zażyć jedną tabletkę rano, po przypomnieniu sobie tego faktu.

Nie powinni stosować dwóch tabletek tego samego dnia, ale powrócić do stosowania jednej tabletki jeden raz w tygodniu, jak ustalono wcześniej.

Alendronatum 123ratio - przedawkowanie

Po doustnym zażyciu zbyt dużej dawki alendronianu może wystąpić hipokalcemia, hipofosfatemia i objawy niepożądane dotyczące górnego odcinka przewodu pokarmowego, takie jak niestrawność, zgaga, zapalenie przełyku, zapalenie błony śluzowej żołądka lub choroba wrzodowa żołądka.

Brak szczegółowych danych dotyczących przypadków przedawkowania alendronianu. W celu związania wolnego alendronianu należy podać mleko lub leki zobojętniające. Ze względu na ryzyko podrażnienia przełyku nie należy wywoływać wymiotów, a pacjent powinien pozostawać w pozycji pionowej.

Alendronatum 123ratio - przeciwwskazania

• Zaburzenia w obrębie przełyku oraz inne czynniki opóźniające opróżnianie przełyku, takie jak zwężenia przełyku lub achalazja.

• Niemożność utrzymania pozycji stojącej lub wyprostowanej pozycji siedzącej przez co najmniej 30 minut.

• Nadwrażliwość na alendronian, inne bisfosfoniany lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych.

• Hipokalcemia.

Patrz także punkt 4.4.

Alendronatum 123ratio - działania niepożądane

W badaniu trwającym jeden rok, z udziałem kobiet w okresie pomenopauzalnym, z osteoporozą stwierdzono podobny całkowity profil bezpieczeństwa dla tabletek alendronianu stosowanych raz w tygodniu (n=519) i alendronianu stosowanego w dawce 10 mg raz na dobę (n=370).

W dwóch, trwających 3 lata, identycznie zaplanowanych badaniach prowadzonych z udziałem kobiet po menopauzie (alendronian 10 mg: n=196; placebo: n=397), ogólny profil bezpieczeństwa stosowania alendronianu w dawce 10 mg na dobę i placebo był podobny.

Poniżej wymienione działania niepożądane zostały zgłoszone przez badaczy jako możliwe, prawdopodobne lub na pewno związane z przyjmowaniem produktu leczniczego i wystąpiły u ≥ 1% pacjentów którejkolwiek grupy badanej w badaniu trwającym 1 rok lub u ≥ 1% pacjentów leczonych alendronianem w dawce 10 mg/dobę oraz z częstością występowania większą niż u pacjentów otrzymujących placebo w trzyletnich badaniach.

 

Badania trwające 1 rok

Badania trwające trzy lata

 

Alendronian raz na tydzień

(n=519)

%

Alendronian

10 mg/dobę

(n=370)

%

Alendronian

10 mg/dobę

(n=196)

%

Placebo

(n=397)

%

Zaburzenia żołądka i jelit

Bóle brzucha

Dyspepsja (niestrawność)

Zarzucanie kwaśnej treści do przełyku

Nudności

Wzdęcia brzucha

Zaparcia

Biegunki

Dysfagia

Oddawanie gazów

Zapalenie błony śluzowej żołądka

Choroba wrzodowa żołądka

Owrzodzenie przełyku

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe

Bóle mięśniowo-szkieletowe

(Kości, mięśni lub stawów)

Kurcze mięśni

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

3,7

2,7

1,9

1,9

1,0

0,8

0,6

0,4

0,4

0,2

0,0

0,0

2,9

0,2

0,4

3,0

2,2

2,4

2,4

1,4

1,6

0,5

0,5

1,6

1,1

1,1

0,0

3,2

1,1

0,3

6,6

3,6

2,0

3,6

1,0

3,1

3,1

1,0

2,6

0,5

0,0

1,5

4,1

0,0

2,6

4 , 8

3 , 5

4 , 3

4 , 0

0 , 8

1 , 8

1 , 8

0 , 0

0 , 5

1 , 3

0 , 0

0 , 0

2 , 5

1 , 0

1 , 5

Następujące działania niepożądane odnotowano w badaniach klinicznych i (lub) w badaniach po wprowadzeniu produktu leczniczegodo obrotu.

Zaburzenia układu nerwowego: Często (≥1/100, < 1/10): Ból głowy

Zaburzenia oka:

Rzadko(≥1/10 000, < 1/1000): Zapalenie błony naczyniowej oka, zapalenie twardówki, zapalenie nadtwardówki.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często (≥1/100,< 1/10): Bóle brzucha, niestrawność, zaparcie, biegunka, wzdęcia brzucha, owrzodzenie przełyku*, trudności w połykaniu*, oddawanie gazów, zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej do przełyku.

Niezbyt często (≥1/1000,< 1/100): Nudności, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie przełyku*, nadżerki w przełyku*, smoliste stolce.

Rzadko (≥1/10000,< 1/1000): Zwężenie przełyku*, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej i gardła*, perforacje, owrzodzenie i krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego, nie można wykluczyć związku przyczynowego z zastosowaniem produktu leczniczego.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często (≥1/1000, < 1/100): Wysypka, świąd, rumień

Rzadko (≥1/10 000, < 1/1000): Wysypka z nadwrażliwością na światło, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, łysienie

Bardzo rzadko (1/10 000): Pojedyncze przypadki ciężkich reakcji skórnych, w tym zespołu StevensaJohnsona i martwica toksyczno - rozpływna naskórka.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości:

Często (≥1/100, < 1/10): Bóle mięśniowo-szkieletowe (kości, mięśni i stawów)

Rzadko (≥1/10 000, < 1/1000): Odnotowano przypadki martwicy kości żuchwy u pacjentów leczonych bisfosfonianami. Głównie dotyczy to pacjentów z nowotworem, ale także pacjentów leczonych na osteoporozę.

Martwica kości żuchwy związana jest głównie z ekstrakcją zęba i (lub) miejscowym zakażeniem (w tym zapaleniem kości i szpiku). Rozpoznanie choroby nowotworowej, chemioterapia, radioterapia, terapia kortykosteroidowa i niewłaściwa higiena jamy ustnej są także uważane za czynniki ryzyka ( patrz punkt 4.4); silne bóle mięśniowo-szkieletowe (kości, mięśni lub stawów) (patrz punkt 4.4).

W okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano następujące działania (rzadko): nietypowe złamania podkrętarzowe i trzonu kości udowej (działanie niepożądane leków należących do klasy bisfosfonianów).

Metabolizm i zaburzenia odżywiania:

Rzadko (≥1/10 000,< 1/1000): Objawowa hipokalcemia występująca na ogół u pacjentów predysponowanych (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu odpornościowego:

Rzadko (≥1/10,000, < 1/1000):reakcje nadwrażliwości, w tym pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy.

* Patrz punkt 4.4 oraz punkt 4.2.

Po wprowadzeniu leku do obrotu następujące działania niepożądane występowały z nieznaną częstością:

Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, zmiany w odczuwaniu smaku Zaburzenia ucha i błędnika: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości: obrzęk stawów, złamania z przeciążenia części bliższej trzonu kości udowej (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: zmęczenie, obrzęk obwodowy

Wyniki badań laboratoryjnych: W badaniach klinicznych obserwowano bezobjawowe, niewielkie i przemijające zmniejszenie stężenia wapnia i fosforanów w surowicy krwi odpowiednio u około 18% i 10% pacjentów przyjmujących alendronian w dawce 10 mg na dobę w porównaniu do odpowiednio 12% i 3% pacjentów przyjmujących placebo. Jednak częstość występowania zmniejszenia stężenia wapnia w surowicy do wartości < 2,0 mmol/l oraz zmniejszenia stężenia fosforanów w surowicy do wartości ≤ 0,65 mmol/l była podobna w obu grupach.

Alendronatum 123ratio - ciąża i karmienie piersią

Stosowanie w okresie ciąży

Brak wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania alendronianu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały wpływ dużych dawek alendronianu na proces tworzenia kości płodu. Alendronian podawany ciężarnym samicom szczura spowodował utrudnienia podczas porodu związane z hipokalcemią (patrz punkt 5.3). Z uwagi na wskazania, nie należy stosować alendronianu w okresie ciąży.

Stosowanie w okresie laktacji

Nie wiadomo, czy alendronian jest wydzielany z mlekiem kobiet karmiących. Z uwagi na rodzaj wskazań, alendronianu nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Alendronatum 123ratio - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność, prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługę urządzeń mechanicznych w ruchu. Jednakże niektóre działania niepożądane wywołane przez Alendronatum 123ratio mogą wpływać na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Indywidualna reakcja pacjenta na Alendronatum 123ratio może być różna (patrz punkt 4.8).

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Alendronatum 123ratio - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Acidum alendronicum

  Substancja ta jest bisfosofianem, wiążącym się z hydroksyapatytami kości. Hamuje resorpcję kości przez osteoklasty, nie wpływając bezpośrednio na procesy ich tworzenia. Działanie leku pojawia się po ok. 3 tygodniach stosowania. Zalecany jest na osteoporozę u kobiet w okresie menopauzy, na osteoporozę u mężczyzn z ryzykiem złamań, a także w leczeniu i zapobieganiu osteoporozie wywoływanej przez glikokortykosteroidy.

  Dostępne opakowania
  Alendronatum 123ratio

  Alendronatum 123ratio

  tabletki - 2 tabl. (blister) - 0,07 g
  123RATIO SP. Z O.O.
  Alendronatum 123ratio

  Alendronatum 123ratio

  tabletki - 8 tabl. (2 blist.x4szt.) - 0,07 g
  123RATIO SP. Z O.O.
  Alendronatum 123ratio

  Alendronatum 123ratio

  tabletki - 12 tabl. (3 blist.po 4 szt.) - 0,07 g
  123RATIO SP. Z O.O.
  Alendronatum 123ratio

  Alendronatum 123ratio

  tabletki - 40 tabl. (10x4) - 0,07 g
  123RATIO SP. Z O.O.
  Alendronatum 123ratio

  Alendronatum 123ratio

  tabletki - 4 tabl. (blister) - 0,07 g
  123RATIO SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Newsy

  Nowe rozwiązanie w leczeniu osteoporozy?

  Naukowcy z Centrum medycznego w Dallas opracowali nowy czynnik wzrostu, który może odwrócić działanie osteoporozy. To pionierskie odkrycie, które może mieć zastosowanie w procesach regeneracji. Osteoporoza to zjawisko zaburzenia mikroarchitektury budowy...

  Ortopedia i reumatologia

  Osteopenia - przyczyny, objawy, diagnozowanie i leczenie

  Osteopenia - przyczyny, objawy, diagnozowanie i leczenie

  Osteopenię definiuje się jako stan, w którym mineralna gęstość kości jest niższa niż normalnie. Osteopenia może być wstępnym etapem osteoporozy, ale nie zawsze do niej prowadzi. Istotne jest wczesne podjęcie leczenia aby zapobiec dalszemu jej rozwojowi. Co...

  Newsy - zdrowie

  Monitorowanie zmian kostnych u kobiet

  Osteoporoza - to choroba, która polega na zaburzeniu mikroarchitektury kości. Można powiedzieć, że rozwija się w sposób utajony, bowiem nie widać bezpośrednio i namacalnie jej występowania. To bardzo złudna sytuacja, bowiem osteoporoza wiąże się ze zwiększonym...

  Osteoporoza - klasyfikacja, diagnostyka, profilaktyka, leczenie

  Osteoporoza - klasyfikacja, diagnostyka, profilaktyka, leczenie

  Osteoporoza - klasyfikacja, diagnostyka, profilaktyka, leczenie

  Osteoporoza to układowa choroba kości, charakteryzująca się małą masą i obniżoną jakością tkanki kostnej, co w konsekwencji prowadzi do zwiększonej podatności szkieletu na złamania, nawet po urazie niskoenergetycznym, czyli takim, który u zdrowego człowieka...

  Osteoporoza - klasyfikacja, diagnostyka, profilaktyka, leczenie

  Osteoporoza - twój niezbędnik w chorobie

  Osteoporoza polega na postępującym ubytku masy kostnej. Schorzenie to najczęściej występuje u kobiet, które skończyły 50 rok życia i jest związana ze zmianami hormonalnymi - ten problem dotyczy 30% kobiet po menopauzie. Osteoporoza to choroba, której...

  Osteoporoza - klasyfikacja, diagnostyka, profilaktyka, leczenie

  Osteoporoza a tarczyca

  Osteoporoza jest spowodowana problemami hormonalnymi i zazwyczaj występuje u kobiet. Oprócz tego, że można ja wywołać nieodpowiednią dietą i może być odziedziczona po rodzicach, badania pokazują, że także nadczynność tarczycy może sprawić, że osteoporoza...

  Newsy

  Skuteczna walka z osteoporozą

  Osteoporoza to zaburzenie mikroarchitektury kości, które stają się bardziej podatne na złamania. Nowe badania wskazują, że terapia hormonalna u kobiet po menopauzie może pomóc osobom z grupy ryzyka. W normalnych warunkach, występuje stałe kościotworzenie....

  Osteoporoza - klasyfikacja, diagnostyka, profilaktyka, leczenie

  Osteoporoza (prezentacja edukacyjna)

  Osteoporoza (prezentacja edukacyjna)

  Osteoporoza - co to jest? Co to jest osteoporoza? Osteoporoza to choroba układu kostnego, charakteryzująca się niską masą kości i upośledzoną mikroarchitekturą tkanki kostnej, co prowadzi do jej zwiększonej łamliwości i podatności na złamania. Osteoporoza...