Zolastrol

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
1 mg
Ilość
28 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: BIOGENED S.A.

Zolastrol - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Zolastrol - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Zolastrol - opis

Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie. Skuteczność nie została potwierdzona u pacjentek z komórkami nowotworowymi bez receptora estrogenowego, chyba że wystąpiła u nich odpowiedź kliniczna na wcześniejsze leczenie tamoksyfenem.

Leczenie wspomagające wczesnego inwazyjnego raka piersi z receptorem hormonalnym u kobiet po menopauzie ze stwierdzonym w guzie receptorem estrogenowym.

Leczenie wspomagające wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie z guzami ze stwierdzonym receptorem estrogenowym, które wcześniej, przez 2 do 3 lat, otrzymywały leczenie wspomagające tamoksyfenem.

Zolastrol - skład

Każda tabletka powlekana zawiera 1 mg anastrozolu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Zolastrol - dawkowanie

Pacjentki dorosłe, w tym w podeszłym wieku: jedna tabletka 1 mg doustnie raz na dobę.

Dzieci: produkt leczniczy nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

Zaburzenia czynności nerek: nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentek z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek.

Zaburzenia czynności wątroby: nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentek z łagodnym zaburzeniem czynności wątroby.

U pacjentek we wczesnym stadium choroby zaleca się leczenie przez 5 lat.

Zolastrol - środki ostrożności

Produkt leczniczy Zolastrol nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w tej grupie wiekowej pacjentów.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu hormonalnego pacjentki, należy wykonać oznaczenie stężenia hormonów w celu potwierdzenia menopauzy.

Brak jest danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego Zolastrol u pacjentek z umiarkowanym lub ciężkim upośledzeniem czynności wątroby lub u pacjentek z ciężkim upośledzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 20 ml/min).

Kobiety ze stwierdzoną osteoporozą lub z ryzykiem wystąpienia osteoporozy powinny poddać się badaniu densytometrycznemu oceniającemu gęstość mineralną kości np. metodą DEXA przed rozpoczęciem leczenia, a następnie regularnie powtarzać badanie podczas leczenia. Jeżeli istnieją wskazania, należy wprowadzić leczenie lub profilaktykę osteoporozy i uważnie ją kontrolować.

Brak jest dostępnych danych dotyczących stosowania anastrozolu z analogami LHRH. Poza badaniami klinicznymi nie należy stosować takiego połączenia leków.

Z uwagi na fakt, iż produkt leczniczy Zolastrol obniża stężenie estrogenów we krwi, może powodować zmniejszenie gęstości mineralnej kości. Obecnie nie ma dostępnych danych dotyczących skuteczności bifosfonianów w przypadku zmniejszenia gęstości mineralnej kości spowodowanego stosowaniem anastrozolu, ani ich przydatności w profilaktyce.

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

Każda tabletka powlekana zawiera sód w ilości 0,084 - 0,126 mg. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów będących na diecie z kontrolowaną zawartością sodu.

Zolastrol - przedawkowanie

Doświadczenie kliniczne dotyczące przypadkowego przedawkowania jest ograniczone. W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach anastrozol wykazuje niską toksyczność ostrą. Przeprowadzono badania kliniczne z zastosowaniem różnych dawek anastrozolu, do 60 mg w pojedynczej dawce u zdrowych ochotników płci męskiej, oraz do 10 mg na dobę u kobiet po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi; dawki te były dobrze tolerowane. Nie ustalono wielkości jednorazowej dawki anastrozolu, która może wywołać objawy zagrażające życiu. Nie ma specyficznego antidotum przy przedawkowaniu i należy stosować leczenie objawowe.

W przypadku przedawkowania należy wziąć pod uwagę możliwość zatrucia wieloma środkami. U osoby przytomnej można wywołać wymioty. Ze względu na niewielki stopień wiązania się anastrozolu z białkami skutecznym sposobem leczenia przedawkowania może być dializa. Wskazane jest leczenie podtrzymujące, w tym ścisłe monitorowanie objawów życiowych.

Zolastrol - przeciwwskazania

Produkt leczniczy Zolastrol jest przeciwwskazany w przypadku:

- pacjentek przed menopauzą;

- pacjentek w okresie ciąży lub karmienia piersią;

- nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;

- nie należy prowadzić leczenia produktami leczniczymi estrogenu podczas przyjmowania produktu leczniczego Zolastrol, ponieważ leki te mają przeciwstawne działanie farmakologiczne;

- równoczesnego leczenia tamoksyfenem (patrz punkt 4.5).

Zolastrol - działania niepożądane

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były uderzenia krwi do głowy (bardzo często) oraz astenia (często). Reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka i reakcje anafilaktyczne występowały bardzo rzadko.

W tym punkcie działania niepożądane zostały określone według następującej częstości:

Bardzo często (> =1/10)

Często (> =1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> =1/1000 do < 1/100)

Rzadko (> =1/10000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10000), nie znana (częstość nie może być określona na

podstawie dostępnych danych)

Następujące działania niepożądane były obserwowane w związku ze stosowaniem anastrozolu.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: Ból głowy, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu,

Zespół cieśni nadgarstka

Niezbyt często: Senność, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: Nudności, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu,

Biegunka, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Niezbyt często: Wymioty, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: osłabienie włosów, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu,

wysypka, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Bardzo rzadko: Rumień wielopostaciowy, Zespół Stevensa-Johnsona, Reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka i anafilaksja

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często: Ból/sztywność stawów, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często: Jadłowstręt, zwykle o niewielkim nasileniu, Hipercholesterolemia, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często: Uderzenia gorąca, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: Astenia, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często: Suchość pochwy, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Niezbyt często: Krwawienie z pochwy, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu*

* Zgłaszano rzadkie przypadki krwawienia z pochwy, głównie u pacjentek

 

z zaawansowanym rakiem piersi, obserwowanego w pierwszych tygodniach po zamianie dotychczasowej terapii hormonalnej na anastrozol. Jeśli krwawienie się utrzymuje, należy rozważyć wykonanie dodatkowych badań.

Produkt leczniczy Zolastrol zmniejsza stężenie estrogenów we krwi, co może powodować zmniejszenie gęstości mineralnej kości, zwiększając tym samym u niektórych pacjentów ryzyko złamań kości (patrz punkt 4.4).

W badaniu ATAC porównującego anastrozol do tamoksyfenu, częstość złamań wynosiła 22 na 1000 pacjento-lat i 15 na 1000 pacjento-lat w grupach otrzymujących odpowiednio anastrozol i tamoksyfen, po średnim okresie obserwacji wynoszącym 68 miesięcy. Częstość złamań obserwowana w grupie stosującej anastrozol była zbliżona do częstości obserwowanej u pacjentek po menopauzie w populacjach o podobnym rozkładzie grup wiekowych. Nie określono czy częstość złamań i występowania osteoporozy obserwowana w badaniu ATAC u pacjentów leczonych anastrozolem wskazuje na ochronne działanie tamoksyfenu, swoiste działanie anastrozolu, czy też na oba wymienione działania.

Częstość występowania osteoporozy wynosiła 10,5% u pacjentek leczonych anastrozolem oraz 7,3% u pacjentek leczonych tamoksyfenem.

Niezbyt często obserwowano przypadki (> =0,1% i < 1%) podwyższonego stężenia gamma-GT i fosfatazy alkalicznej. Nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego między tymi zmianami a leczeniem.

Zolastrol - ciąża i karmienie piersią

Anastrozol jest przeciwwskazany u kobiet w okresie ciąży lub kobiet karmiących piersią (patrz punkt 4.3).

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania anastrozolu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Anastrozol jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży.

Laktacja

Nie wiadomo, czy anastrozol jest wydzielany do mleka matki. Anastrozol jest przeciwwskazany do stosowania u kobiet karmiących piersią.

Zolastrol - prowadzenie pojazdów

Jest mało prawdopodobne, że produkt leczniczy Zolastrol zaburza zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Jednak w trakcie stosowania anastrozolu odnotowano przypadki wystąpienia astenii i senności. W związku z tym, jeżeli takie objawy się utrzymują, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Zolastrol - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Anastrozolum

  Jest to niesteroidowy inhibitor aromatazy silny i selektywny. Stosowany jest w leczeniu raka piersi w stopniu zaawansowanym z obecnością w guzie receptorów hormonalnych u kobiet po menopauzie, a także po 2-3 latach leczenia uzupełniającego tamoksyfenem.

  Dostępne opakowania
  Zolastrol

  Zolastrol

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 1 mg
  BIOGENED S.A.