Xelacef

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,25 g
Ilość
10 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ACTAVIS GROUP PTC EHF.

Xelacef - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Xelacef - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Xelacef - opis

Xelacef jest wskazany w leczeniu zakażeń o nasileniu lekkim do umiarkowanego, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na cefuroksym, takich jak:

- zakażenia górnych dróg oddechowych: ostre zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, zapalenie migdałków i zapalenie gardła;

- ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli;

- niepowikłane zakażenia dolnych dróg moczowych: zapalenie pęcherza moczowego;

- zakażenia skóry i tkanek miękkich: czyraczność, ropowica i liszajec;

- leczenie wczesnej fazy boreliozy – choroby z Lyme (stadium I) i zapobieganie jej późnym powikłaniom u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Xelacef - skład

Każda tabletka Xelacef 250 mg zawiera 250 mg cefuroksymu (Cefuroximum) w postaci cefuroksymu aksetylu.

Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Xelacef - dawkowanie

W celu umożliwienia indywidualnego dawkowania, produkt leczniczy Xelacef dostępny jest w postaci tabletek powlekanych 250 mg i 500 mg. Ogólne zalecenia dotyczące dawkowania cefuroksymu zależą od wrażliwości danego drobnoustroju i od miejsca zakażenia.

Tabletki Xelacef są powlekane w celu zamaskowania ich smaku: nie należy ich rozgryzać, łamać ani żuć.

Leczenie trwa zwykle 7 dni (od 5 do 10 dni). W leczeniu zapalenia gardła i migdałków, wywołanego przez Streptococcus pyogenes, wskazane jest podawanie leku przez co najmniej 10 dni. W leczeniu wczesnej fazy boreliozy lek należy podawać 20 dni. W celu uzyskania optymalnego wchłaniania, Xelacef należy podawać wkrótce po posiłku.

Dawkowanie zależy od ciężkości zakażenia. W leczeniu ciężkich zakażeń zaleca się stosowanie cefuroksymu w postaci do podawania pozajelitowego. W leczeniu zapalenia płuc i zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli cefuroksym aksetylu jest skuteczny, jeśli zastosuje się go po początkowym parenteralnym podawaniu cefuroksymu sodu.

Schemat dawkowania

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Dawkowanie

Zakażenia górnych dróg oddechowych

250 (do 500) mg dwa razy na dobę

Zakażenia dolnych dróg oddechowych

500 mg dwa razy na dobę

Niepowikłane zakażenia dolnych dróg moczowych

250 mg dwa razy na dobę

Zakażenia skóry i tkanek miękkich

250 do 500 mg dwa razy na dobę

Wczesna faza boreliozy

500 mg dwa razy na dobę przez 20 dni

Dzieci w wieku od 5 do 12 lat

 

Zakażenia wymienione powyżej, jeżeli dotyczą dzieci w tym wieku

125* do 250 mg dwa razy na dobę

Ostre zapalenie ucha środkowego

250 mg dwa razy na dobę

* Mogą być dostępne inne produkty lecznicze zawierające cefuroksym aksetylu, o mocy 125 mg.

Dzieci w wieku od 5 do 12 lat

U dzieci w wieku od 5 do 12 lat nie należy przekraczać dawki dobowej wynoszącej 500 mg cefuroksymu.

Dzieci w wieku poniżej 5 lat

Tabletki Xelacef nie są odpowiednie do stosowania u dzieci w wieku poniżej 5 lat. U pacjentów z tej grupy wiekowej zaleca się stosowanie zawiesiny doustnej. Brak doświadczenia u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy.

Schemat dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, osób dializowanych i pacjentów w podeszłym wieku

Szczególne środki ostrożności nie są konieczne u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub pacjentów w podeszłym wieku, jeżeli dawka dobowa nie przekracza 1000 mg. Cefuroksym aksetylu należy dawkować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i klirensem kreatyniny poniżej 20 ml/min. U pacjentów poddawanych hemodializie konieczne jest podanie dodatkowej dawki cefuroksymu na koniec każdej dializy.

Xelacef - środki ostrożności

Jeżeli po podaniu produktu Xelacef wystąpią reakcje nadwrażliwości, należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Zachowanie szczególnej ostrożności jest wskazane u pacjentów, u których w przeszłości występowały reakcje nadwrażliwości na penicyliny lub inne antybiotyki beta-laktamowe.

Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków o szerokim spektrum działania, długotrwałe stosowanie cefuroksymu aksetylu może prowadzić do wzrostu drobnoustrojów niewrażliwych (np. Candida, enterokoki i Clostridium difficile); może być konieczne przerwanie leczenia.

U pacjentów, u których w trakcie lub po zakończeniu stosowania produktu Xelacef rozwija się ciężka biegunka, należy brać pod uwagę ryzyko zagrażającego życiu rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego. Należy wówczas przerwać stosowanie produktu Xelacef i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Podawanie leków hamujących perystaltykę jelit jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.8). Podczas dwudziestodniowego leczenia boreliozy może zwiększyć się częstość występowania biegunki.

Długotrwałe stosowanie produktu Xelacef może prowadzić do nadmiernego rozwoju patogenów opornych na cefuroksym aksetylu. Bardzo ważne jest zapewnienie starannej kontroli stanu pacjenta. Jeśli w trakcie leczenia wystąpi nadkażenie, należy zastosować odpowiednie leczenie (patrz punkt 4.8).

Nie zaleca się stosowania produktu Xelacef u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami przewodu pokarmowego, przebiegającymi z wymiotami i biegunką, gdyż w takim wypadku nie można mieć pewności, że wchłanianie leku jest właściwe. Należy rozważyć podanie cefuroksymu w postaci pozajelitowej.

W następstwie stosowania cefuroksymu aksetylu w leczeniu boreliozy opisywano występowanie reakcji Jarischa-Herxheimera. Reakcja ta wynika bezpośrednio z bakteriobójczego działania cefuroksymu aksetylu na krętki Borrelia burgdorferi. Należy poinformować pacjenta o możliwości wystąpienia tej częstej, zwykle samoistnie ustępującej reakcji, spowodowanej działaniem antybiotyku w leczeniu boreliozy.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leków zwiększających wartość pH w żołądku (patrz punkt 4.5).

Brak doświadczenia klinicznego ze stosowaniem cefuroksymu aksetylu u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy. Doświadczenie kliniczne w leczeniu wczesnej fazy boreliozy dotyczy wyłącznie dzieci w wieku powyżej 12 lat i dorosłych.

Do oznaczenia stężenia glukozy we krwi i w osoczu u pacjentów otrzymujących Xelacef zaleca się metody z glukooksydazą lub z heksokinazą. Cefuroksym nie zaburza próby pikrynianowej na kreatyninę (patrz punkt 4.5).

U niektórych dzieci podczas leczenia cefuroksymem sodu występowała niewielka lub umiarkowana utrata słuchu.

Xelacef - przedawkowanie

Przedawkowanie cefalosporyn może powodować podrażnienie mózgu prowadzące do drgawek. Po przedawkowaniu ilość cefuroksymu w surowicy można zmniejszyć metodą dializy otrzewnowej lub hemodializy.

Xelacef - przeciwwskazania

− Nadwrażliwość na cefuroksym, inne cefalosporyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

− Reakcje nadwrażliwości typu natychmiastowego i (lub) ciężkie reakcje występujące uprzednio po zastosowaniu penicyliny lub jakiegokolwiek innego antybiotyku beta-laktamowego.

Xelacef - działania niepożądane

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Częstość jest określona przy użyciu poniższej konwencji:

często (≥1/100, < 1/10) niezbyt często (≥1/1 000, < 1/100) rzadko (≥1/10 000, < 1/1 000) bardzo rzadko (< 1/10 000) częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Rzadko: rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego.

Tak jak w przypadku innych antybiotyków, przedłużone stosowanie może prowadzić do wtórnego nadkażenia, spowodowanego przez niewrażliwe drobnoustroje, np. Candida spp., Enterococcus spp. i Clostridium difficile (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Często: eozynofilia.

Niezbyt często: trombocytopenia; leukopenia i (lub) neutropenia. Bardzo rzadko: niedokrwistość hemolityczna.

Zaburzenia układu immunologicznego

Często: reakcja Jarisch-Herxheimera po leczeniu cefuroksymem aksetylu choroby z Lyme (patrz punkt 4.4).

Rzadko: zespółchoroby posurowiczej.

Bardzo rzadko: anafilaksja.

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko: nerwowość, dezorientacja, omamy.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: ból głowy, zawroty głowy. Bardzo rzadko: niepokój.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: choroby żołądka i jelit, w tym biegunka, nudności i wymioty. Częstość

występowania biegunki zależy od podawanej dawki i może zwiększyć się do 10% podczas podawania tabletek. Częstość jest nawet wyższa (około 13%) podczas przedłużonego 20-dniowego leczenia wczesnej fazy boreliozy.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: zapalenie wątroby, żółtaczka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: wysypki skórne, pokrzywka, świąd.

Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksycznorozpływna naskórka.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często: zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika w surowicy, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Niezbyt często: ostre śródmiąższowe zapalenie nerek.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rzadko: gorączka polekowa.

Badania diagnostyczne

Często: przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT,

LDH) i stężenia bilirubiny. Rzadko: zmniejszenie stężenia hemoglobiny.

W zależności od metody, można zaobserwować fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne wyniki testu wykrywającego glukozę we krwi lub w moczu. Można temu zapobiec, stosując metodę enzymatyczną. Podczas leczenia cefalosporynami mogą wystąpić fałszywie dodatnie wyniki testu Coombsa. Do oznaczenia stężenia kreatyniny należy użyć alkalicznego pikrynianu (metoda Jaffe).

Xelacef - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Dane dotyczące stosowania cefuroksymu aksetylu w czasie ciąży są niewystarczające do oceny ewentualnej jego szkodliwości. Dotychczas przeprowadzone badania na zwierzętach nie wykazały dowodów na uszkadzające działanie. Cefuroksym przenika przez łożysko. Produktu Xelacef nie należy stosować podczas ciąży, chyba że lekarz uzna to za istotne.

Karmienie piersią

Cefuroksym jest w niewielkim stopniu wydzielany do mleka kobiecego i dlatego należy unikać karmienia piersią podczas leczenia.

Xelacef - prowadzenie pojazdów

Ponieważ produkt leczniczy może powodować zawroty głowy, należy ostrzec pacjentów o zachowaniu ostrożności podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Xelacef - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Cefuroximum

  Jest to antybiotyk betalaktamowy, cefalosporyna II generacji. Stosowana jest w zakażeniach dolnych dróg oddechowych (w tym zapalenie płuc), zakażeniach dróg moczowych, zakażeniach kości i stawów, posocznicy, bakteriemii, zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, zakażeniach ginekologicznych (w tym rzeżączce), w chirurgii w profilaktyce zakażeń pooperacyjnych.

  Dostępne opakowania
  Xelacef

  Xelacef

  tabletki powlekane - 10 tabl. - 0,25 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF.
  Xelacef

  Xelacef

  tabletki powlekane - 14 tabl. - 0,25 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF.
  Xelacef

  Xelacef

  tabletki powlekane - 20 tabl. - 0,25 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF.
  Xelacef

  Xelacef

  tabletki powlekane - 10 tabl. - 0,5 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF.
  Xelacef

  Xelacef

  tabletki powlekane - 14 tabl. - 0,5 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF.
  Xelacef

  Xelacef

  tabletki powlekane - 20 tabl. - 0,5 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF.
  Powiązane artykuły
  Badania

  Co to jest cystoskopia? (WIDEO)

  Co to jest cystoskopia? (WIDEO)

  Przebieg cystoskopii Cystoskopia to rodzaj badania diagnostycznego pęcherza moczowego, które polega na wprowadzeniu wziernika poprzez cewkę moczową do narządu. Po wprowadzeniu cystoskopu ma miejsce ocena błony śluzowej wnętrza pęcherza moczowego. Następnie...

  Leczenie nietrzymania moczu

  Leczenie nietrzymania moczu

  Leczenie nietrzymania moczu

  Nietrzymanie moczu jest to stan mimowolnego wyciekania moczu, który może być obiektywnie stwierdzony i stanowi problem socjologiczny i higieniczny. W okresie menopauzy nawet do 60% kobiet cierpi na tę przypadłość, może jednak pojawić się u osób w każdym...

  Nietrzymanie moczu - kogo dotyczy, rodzaje, leczenie

  Diagnoza nietrzymania moczu

  Diagnoza nietrzymania moczu

  Przypadłość nietrzymania moczu Osoba cierpiąca na przypadłość nietrzymania moczu, powinna czym prędzej zdiagnozować swoją przypadłość. Nie tylko ze względu na psychiczne i społeczne aspekty problemu - wstyd, problemy z funkcjonowaniem na co dzień, poczucie...

  Zapalenie pęcherza moczowego - przyczyny, objawy, leczenie

  Żurawina

  Żurawina

  Świeża żurawina Żurawina jest cennym środkiem na zapalenie pęcherza. Jej spożycie nie doprowadza do niszczenia mikroorganizmów, z których część może być pożyteczna dla organizmu. Poza tym kapsułki żurawinowe nie doprowadzają do rozwoju odporności na...

  Newsy

  Wyciągnęli to z pęcherza 79-latka. "Ekstremalny przypadek"

  Wyciągnęli to z pęcherza 79-latka. "Ekstremalny przypadek"

  79-letni Japończyk trafił do szpitala ze skakanką w pęcherzu. Mężczyzna sam ją tam włożył dla osiągnięcia satysfakcji seksualnej. Choć nie są to wcale takie rzadkie praktyki, ten przypadek był szokujący nawet dla doświadczonych lekarzy. Miał w pęcherzu...

  Przyczyny nietrzymania moczu

  Sporadyczne nietrzymanie moczu

  Sporadyczne nietrzymanie moczu

  Problem sporadycznego nietrzymania moczu Badania wykazują, że problem nietrzymania moczu dotyczy aż 10 proc. kobiet w grupie wiekowej 15-25 lat. Przypadłość taka może pojawić się w takich przypadkach jak: choroby nowotworowe, urazy, dolegliwości ginekologiczne,...

  Badania

  Cystoureterografia mikcyjna - cel i przebieg badania

  Cystoureterografia mikcyjna - cel i przebieg badania

  Cystoureterografia mikcyjna to badanie cewki moczowej, pęcherza moczowego oraz moczowodów za pomocą promieni rentgenowskich. Wykonuje się je na zlecenie lekarza u osób, u których występuje zwężenie cewki moczowej, wady wrodzone cewki moczowej, urazy pęcherza...

  Dermatologia

  Rumień guzowaty - przyczyny i objawy, diagnostyka i leczenie

  Rumień guzowaty - przyczyny i objawy, diagnostyka i leczenie

  Rumień guzowaty jest to stan zapalny komórek tłuszczowych pod warstwą skórną, w którym mogą pojawić się gorączka i bóle stawowe. Charakteryzuje się bolesnymi, czerwonymi guzkami, które pojawiają się na przedniej części podudzi. Rumień guzowaty jest reakcją...