Xalacom

zobacz opinie o produkcie »
Cena
41,05 zł
Forma
krople do oczu, roztwór
Dawka
(0,05mg+5mg)/ml
Ilość
1 but.a 2,5ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: PFIZER EUROPE MA EEIG

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Xalacom - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Xalacom - opis

Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego (ang. IOP) u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem oraz podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, u których reakcja na miejscowo stosowane leki β-adrenolityczne lub analogi prostaglandyn jest niewystarczająca.

Xalacom - skład

1 ml kropli zawiera:

Latanoprost(Latanoprostum) 0,05 mg

Tymolol(Timololum) (w postaci maleinianu tymololu 6,8 mg) 5,0 mg

Jedna kropla zawiera około 1,5 mikrograma latanoprostu i 150 mikrogramów tymololu.

Substancje pomocnicze wykazujące działanie biologiczne: chlorek benzalkoniowy. Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

Xalacom - dawkowanie

Zalecane dawkowanie u osób dorosłych (w tym u pacjentów w podeszłym wieku):

Zalecane jest podawanie 1 kropli do oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym raz na dobę.

W przypadku pominięcia jednej dawki, należy kontynuować leczenie podając kolejną zaplanowaną dawkę. Nie należy przekraczać zalecanej dawki – 1 kropla raz na dobę do oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym.

Jeżeli stosowane są inne miejscowe leki okulistyczne, należy zachować co najmniej 5-minutową przerwę między ich podaniem.

Dawkowanie u dzieci i młodzieży:

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu Xalacom u dzieci i młodzieży.

Xalacom - środki ostrożności

Działania ogólne:

Tak jak inne miejscowo stosowane leki okulistyczne, substancje czynne produktu leczniczego Xalacom mogą być wchłaniane do krwioobiegu. Tymolol - lek β-adrenolityczny może spowodować te same rodzaje działań niepożądanych, jak w przypadku podawanych ogólnie leków blokujących receptory β-adrenergiczne. Przed rozpoczęciem terapii tymololem należy odpowiednio leczyć niewydolność serca. Pacjentów z ciężką niewydolnością serca w wywiadzie należy obserwować w kierunku występowania oznak niewydolności serca oraz sprawdzać częstość tętna. Po zastosowaniu tymololu donoszono o występowaniu objawów ze strony układu oddechowego i układu krążenia, w tym zgonów w wyniku nagłego skurczu oskrzeli u pacjentów z astmą, oraz rzadko zgonów w wyniku niewydolności serca. β-adrenolityki należy ostrożnie stosować u pacjentów narażonych na wystąpienie samoistnej hipoglikemii lub chorych na cukrzycę (szczególnie tych z chwiejną cukrzycą), ponieważ mogą one maskować objawy ostrej hipoglikemii. β-adrenolityki mogą maskować objawy nadczynności tarczycy oraz spowodować nasilenie dławicy naczynioskurczowej (zespołu Prinzmetala), ciężkich zaburzeń krążenia obwodowego i centralnego oraz niedociśnienia.

Reakcje nadwrażliwości:

Podczas stosowania β-adrenolityków pacjenci:

– z chorobą atopową w wywiadzie,

– z poważnymi reakcjami anafilaktycznymi wywołanymi przez różne alergeny w wywiadzie, mogą wykazywać brak odpowiedzi na dawki adrenaliny zazwyczaj stosowane w leczeniu reakcji anafilaktycznych.

Jednoczesne stosowanie innych leków:

Mogą wystąpić interakcje tymololu z innymi lekami (patrz również punkt 4.5).

Podawany jednocześnie z innym doustnym produktem β-adrenolitycznym, produkt Xalacom może prowadzić do nasilenia działania obniżającego ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znanych działań związanych z ogólnoustrojową blokadą receptorów β-adrenergicznych. Nie jest zalecane stosowanie dwóch miejscowo działających β-adrenolityków lub dwóch miejscowo działających prostaglandyn.

Działania dotyczące oczu:

Latanoprost może stopniowo zmieniać kolor oczu poprzez zwiększenie ilości brązowego pigmentu w tęczówce. Podobnie jak w przypadku stosowania innych produktów zawierających latanoprost u 16-20% wszystkich pacjentów leczonych kroplami do oczu Xalacom przez okres do roku, występowało nasilenie pigmentacji tęczówki (na podstawie dokumentacji fotograficznej). Takie działanie obserwuje się przede wszystkim u pacjentów o tęczówkach mieszanego koloru, np. zielono-brązowych, żółto-brązowych lub niebiesko-szaro-brązowych, a związane jest to ze zwiększaniem zawartości melaniny w melanocytach zrębu tęczówki. Zazwyczaj brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozprzestrzenia się koncentrycznie w kierunku obwodu tęczówki, ale zdarza się, że cała tęczówka lub tylko jej część staje się bardziej brązowa. U pacjentów z jednobarwnymi tęczówkami koloru niebieskiego, szarego, zielonego lub brązowego w okresie dwóch lat obserwacji klinicznych leczenia latanoprostem taka zmiana była obserwowana jedynie w pojedynczych przypadkach.

Zmiana koloru tęczówki jest bardzo powolna i przez wiele miesięcy, a nawet lat może pozostawać niezauważona. Nie wiąże się ona z żadnymi objawami niepożądanymi czy zmianami patologicznymi.

Po zaprzestaniu leczenia nie obserwuje się dalszego zwiększania ilości brązowego pigmentu w tęczówce, ale zmiana jej zabarwienia w trakcie leczenia może być trwała.

Znamiona ani plamki obecne na tęczówkach przed leczeniem nie ulegają zmianom w czasie terapii. Leczenie nie powoduje odkładania się pigmentu w siatce włókien kolagenowych w kącie przesączania oka lub innych miejscach komory przedniej oka. Pacjenci powinni być jednak regularnie badani i jeżeli dojdzie do zwiększenia pigmentacji tęczówki oraz w zależności od stanu klinicznego, można rozważyć odstawienie leku.

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjentów o możliwości zmiany zabarwienia tęczówki leczonego oka. Leczenie jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii (różnicy w zabarwieniu tęczówek).

Produkt leczniczy Xalacom należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których wystąpiło w przeszłości opryszczkowe zapalenie rogówki. Należy unikać stosowania u pacjentów z obecnie występującym opryszczkowym zapaleniem rogówki oraz u pacjentów cierpiących na nawracające opryszczkowe zapalenie rogówki związane ze stosowaniem analogów prostaglandyn.

Obecnie brakuje obserwacji klinicznych lub są one niewystarczające w zakresie stosowania latanoprostu w: jaskrze zapalnej, neowaskularnej, przewlekłej zamkniętego kąta przesączania, jaskrze z otwartym kątem przesączania u pacjentów z pseudofakią oraz jaskrze barwnikowej. Jakkolwiek latanoprost nie działa na źrenice, nie był dotychczas stosowany w ostrych atakach jaskry z zamkniętym kątem przesączania. Należy zachować ostrożność podczas podawania leku w tych stanach chorobowych do czasu uzyskania kompletnych danych.

W trakcie leczenia latanoprostem obserwowano obrzęk plamki, w tym również jego torbielowatą postać. Objaw ten był wykrywany głównie u pacjentów z afakią, pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki, jak również u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia obrzęku plamki. Produkt Xalacom należy ostrożnie stosować u tych pacjentów.

W wyniku stosowania leków obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe (np. tymolol, acetazolamid) obserwowano odwarstwianie naczyniówki po zabiegach filtracji.

Produkt Xalacom zawiera chlorek benzalkoniowy, powszechnie stosowany środek konserwujący w preparatach okulistycznych, który może jednak powodować punktowate zapalenie rogówki i/lub, toksyczne wrzodziejące zapalenie rogówki lub podrażnienie oka i zmieniać kolor soczewek kontaktowych. U pacjentów z zespołem suchego oka i u pacjentów ze zmianami dotyczącymi rogówki częste lub długotrwałe stosowanie produktu Xalacom wymaga ścisłego monitorowania. Ze względu na fakt, że chlorek benzalkoniowy może być absorbowany przez soczewki kontaktowe, przed podaniem produktu Xalacom należy je zdjąć. Soczewki można nałożyć ponownie po upływie 15 minut od podania kropli (patrz punkt 4.2).

Xalacom - przedawkowanie

Brak dostępnych danych dotyczących przedawkowania produktu Xalacom u ludzi.

Objawy uogólnionego przedawkowania tymololu to: bradykardia, niedociśnienie, skurcz oskrzeli oraz zatrzymanie akcji serca. Jeżeli objawy te wystąpią, należy wdrożyć leczenie objawowe i podtrzymujące. W przeprowadzonych badaniach ustalono, że tymolol nie jest usuwany z organizmu podczas dializy.

Oprócz objawów podrażnienia oka oraz przekrwienia spojówek nie zaobserwowano innych ocznych lub ogólnych objawów przedawkowania latanoprostu.

Jeżeli dojdzie do przypadkowego spożycia latanoprostu, mogą być przydatne następujące informacje:

• leczenie: płukanie żołądka, jeżeli konieczne,

• leczenie objawowe,

• latanoprost jest w dużym stopniu metabolizowany podczas pierwszego przejścia przez wątrobę,

• dożylny wlew 3 μg/kg u zdrowych ochotników nie wywoływał żadnych objawów, natomiast dawka 5,5 - 10 μg/kg wywołała nudności, bóle brzucha, zawroty głowy, osłabienie, uderzenia gorąca i nadmierne pocenie,

• objawy te miały słabe lub umiarkowane nasilenie i ustępowały po odstawieniu leku, po upływie 4 godzin od zakończenia wlewu.

Xalacom - przeciwskazania

• Choroby przebiegające z nadreaktywnością oskrzeli, w tym astma oskrzelowa, astma w wywiadzie, ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc.

• Bradykardia zatokowa, blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia, jawna niewydolność serca, wstrząs kardiogenny.

• Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Xalacom - działania niepożądane

Nie obserwowano w klinicznych badaniach leku objawów niepożądanych specyficznych dla produktu Xalacom. Określono potencjalne działania niepożądane leku na podstawie objawów stwierdzanych dla latanoprostu oraz tymololu.

W przypadku latanoprostu, większość działań niepożądanych dotyczy wzroku.

Na podstawie dokumentacji fotograficznej stwierdzono, że u 16-20% wszystkich pacjentów leczonych kroplami do oczu Xalacom przez okres roku, występowało nasilenie pigmentacji tęczówki. W badaniu otwartym, oceniającym profil bezpieczeństwa latanoprostu w okresie 5 lat zwiększona pigmentacja tęczówki wystąpiła u 33% pacjentów. Najczęściej dochodziło do tego zjawiska u pacjentów z zielono-brązowymi, żółto-brązowymi lub niebiesko-szaro-brązowymi tęczówkami. U pacjentów z jednobarwnymi tęczówkami koloru niebieskiego, szarego, zielonego lub brązowego zmiana pigmentacji była rzadko obserwowana.

U 37% pacjentów obserwowano ciemniejsze zabarwienie, pogrubienie oraz wydłużenie rzęs. Najczęściej stwierdzanymi w przebiegu obserwacji klinicznej działaniami niepożądanymi produktu były: podrażnienie oka, objawiające się bolesnością i pieczeniem (12%), przekrwienie oka (7,4%), choroby rogówki (3,0%), zapalenie spojówek (3,0%), zapalenie powiek (2,5%), bolesność oka (2,3%), bóle głowy (2,3%) oraz wysypka skórna (1,3%).

W przypadku tymololu, najczęściej obserwuje się ogólnoustrojowe działania niepożądane w tym: bradykardię, zaburzenie rytmu serca, zastoinową niewydolność serca, skurcz oskrzeli oraz reakcje alergiczne.

Poniżej wymieniono działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych oraz po wprowadzeniu do obrotu produktu Xalacom.

Częstość występowania pogrupowano według następującej klasyfikacji: bardzo często (≥1/10), często (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu nerwowego: Niezbyt często: ból głowy.

Zaburzenia oka:

Bardzo często: nasilenie pigmentacji tęczówki

Często: podrażnienie oczu (w tym uczucie kłucia, pieczenia i swędzenia), ból oczu

Niezbyt często: przekrwienie oczu, zapalenie spojówek, niewyraźne widzenie, zwiększone łzawienie, zapalenie powiek, zaburzenia rogówki

Rzadko: światłowstręt

Bardzo rzadko: zmiany w obrębie oczodołów i powiek skutkujące pogłębieniem bruzdy powieki

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: wysypka skórna, świąd

Opisywano dodatkowe działania niepożądane, związane ze stosowaniem poszczególnych składników produktu Xalacom, obserwowane w badaniach klinicznych, zgłaszane spontanicznie lub opisywane w literaturze. Częstość nieznana.

Latanoprost:

• Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: opryszczkowe zapalenie rogówki

• Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, ból głowy

• Zaburzenia oka: Zmiana rzęs i włosów pierwotnych (zwiększona długość, grubość, pigmentacja oraz ilość), punkcikowate ubytki nabłonka, obrzęk okołooczołodowy, obrzęk rogówki i jej nadżerki, obrzęk plamki (u pacjentów z afakią, pseudofakią i przerwaną tylną torebką soczewki, lub u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia obrzęku plamki), torbielowaty obrzęk plamki, zapalenie tęczówki/błony naczyniowej, suchość oczu, nieprawidłowo skierowane rzęsy, czasami prowadzące do podrażnienia oka, torbiel tęczówki

• Zaburzenia serca: pogorszenie dławicy piersiowej u pacjentów z wcześniej istniejącą chorobą, ból w klatce piersiowej

• Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: astma, zaostrzenie astmy, duszność, ból w klatce piersiowej

• Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: ciemnienie skóry powiek

• Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: ból stawów, ból mięśni.

Tymolol:

• Zaburzenia oka: objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oka obejmujące zapalenie powiek, zapalenie rogówki, zmniejszenie czucia rogówki, suchość oczu, zaburzenia widzenia obejmujące zmiany refrakcji (uwarunkowane w niektórych przypadkach przerwaniem leczenia zwężającego źrenicę), podwójne widzenie, opadanie powiek, odwarstwienie naczyniówki (będące następstwem chirurgicznego zabiegu filtracyjnego)

• Zaburzenia ucha i błędnika: szumy uszne

• Zaburzenia serca: bradykardia, zaburzenia rytmu, blok serca, zastoinowa niewydolność serca, uczucie kołatania serca, zatrzymanie krążenia, obrzęki, chromanie przestankowe, ból w klatce piersiowej

• Zaburzenia naczyniowe: obniżenie ciśnienia tętniczego, objaw Raynauda, objaw chłodnych rąk i stóp, obrzęki

• Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: skurcz oskrzeli (głównie u pacjentów z wcześniej występującymi zaburzeniami skurczowymi oskrzeli), duszność, kaszel

• Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: ból głowy, osłabienie, zmęczenie,

• Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: łysienie, wysypka łuszczycopodobna lub nasilenie objawów łuszczycy

• Zaburzenia psychiczne: depresja, bezsenność, koszmary senne, utrata pamięci, obniżone libido

• Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, parestezje, niedokrwienie mózgu, udar mózgu, zaostrzenie przebiegu miastenii, omdlenia

• Zaburzenia żołądka i jelit: nudności, biegunka, niestrawność, uczucie suchości w jamie ustnej,

• Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: choroba Peyroniego

• Zaburzenia układu immunologicznego: objawy przedmiotowe i podmiotowe reakcji alergicznych, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, miejscowa lub uogólniona wysypka skórna, układowy toczeń trzewny/rumieniowaty (SLE).

Xalacom - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania u kobiet w okresie ciąży. Latanoprost i maleinian tymololu mogą być stosowane w okresie ciąży, jedynie w przypadku, gdy spodziewane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu (patrz punkt 5.3).

Laktacja

Latanoprost oraz jego metabolity mogą przenikać do mleka matki. Po podaniu doustnym oraz do oka wykrywano obecność maleinianu tymololu w mleku u ludzi. Z uwagi na potencjalne ryzyko wystąpienia u niemowląt ciężkich działań niepożądanych, należy podjąć decyzję czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać podawanie produktu biorąc pod uwagę korzyści z leczenia dla matki.

Płodność

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono, aby latanoprost wywierał jakikolwiek wpływ na płodność samców lub samic. Badania nad rozmnażaniem i płodnością u szczurów nie wykazały wpływu tymololu stosowanego w dawce 21 000 przekraczającej ekspozycję u ludzi po podaniu do oka maksymalnej zalecanej dawki, na płodność samców i samic (patrz punkt 5.3).

Xalacom - prowadzenie pojazdów

Tak jak w przypadku innych kropli do oczu, po zakropleniu może wystąpić przemijający okres nieostrego widzenia.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Xalacom - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Latanoprostum, Timololum

  Jest to preparat złożony zawierający tymolol- β-adrenolityk i latanoprost- analog naturalnej prostaglandyny F2α. Stosuje się w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania oraz z nadciśnieniem wewnątrzgałkowym, kiedy nie ma reakcji na leki β-adrenolityczne miejscowo stosowane lub analogi prostaglandyn.

  Dostępne opakowania
  Xalacom

  Xalacom

  krople do oczu, roztwór - 1 but.a 2,5ml - (0,05mg+5mg)/ml
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  41,05 zł
  Powiązane artykuły
  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Czy jaskra jest chorobą ludzi starszych? (WIDEO)

  Czy jaskra jest chorobą ludzi starszych? (WIDEO)

  Niszczenie nerwu wzrokowego Jaskra jest to choroba charakteryzująca się postępującym niszczeniem nerwu wzrokowego. Procesowi temu towarzyszą zmiany w tarczy nerwu wzrokowego, które prowadzą do powstania ubytków w polu widzenia, ostatecznie doprowadzając...

  Zabiegi

  Cyklokrioterapia

  Cyklokrioterapię stosuje się w leczeniu jaskry wtórnej. W ciężkich przypadkach za pomocą niskich temperatur uszkadza się celowo ciało rzęskowe. W przebiegu jaskry dochodzi do nieodwracalnego i postępującego uszkodzenia nerwu, ponadto występują charakterystyczne...

  Zabiegi

  Trabekulektomia

  Jedną z metod leczenia jaskry jest selektywna trabekulektomia laserowa. Obok farmakologii i operacji instrumentalnych, laserowa chirurgia jaskry staje się coraz bardziej powszechna. Jest jedną z najnowszych, skutecznych metod leczenia jaskry, zarówno...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Jaskra a ślepota

  Jaskra to choroba przewlekła, na całe życie. Polega na postępującym uszkodzeniu (neuropatii) nerwu wzrokowego przez zbyt wysokie ciśnienie wewnątrz gałki ocznej i/lub długotrwałe niedokrwienie nerwu wzrokowego. Nie da się jej wyleczyć ani cofnąć jej skutków....

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Jaskra - nie boli, a kradnie wzrok

  Jaskra - nie boli, a kradnie wzrok

  Ta podstępna choroba oczu zazwyczaj przez długi czas nie daje żadnych objawów. Niestety, spowodowana nią utrata wzroku jest nieodwracalna. Dlatego warto dmuchać na zimne i regularnie badać się u okulisty. Jaskra - jak jej zapobiegać Eksperci biją na...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Profilaktyka jaskry

  Jaskra to jedna z najczęstszych przyczyn utraty wzroku u ludzi powyżej 60. roku życia. Farmakologiczne leczenie jaskry i inne rodzaje terapii są długotrwałe, wymagają sporych nakładów finansowych i mogą wywołać skutki uboczne. Dlatego dobrze jest dowiedzieć...

  Leczenie jaskry - krople, terapia laserem, zabiegi chirurgiczne

  Laserowe leczenie jaskry

  Celem leczenia jaskry jest zahamowanie uszkodzenia nerwu wzrokowego w takim stopniu, aby chory zachował użyteczną ostrość widzenia do końca życia. Rozpoznanie, a nieleczenie jaskry prowadzi stopniowo do obniżania ostrości wzroku, zawężania pola widzenia...

  Badania

  Cyklodiatermia

  Cyklodiatermia jest to okulistyczny zabieg operacyjny, który wykorzystuje prąd i działa nim na ciało rzęskowe. Zmniejszenie produkcji cieczy wodnistej, a co za tym idzie, obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego w wyniku spowodowania procesu, jakim jest...

  Rodzaje jaskry

  Jaskra wtórna

  Jaskra wtórna to choroba narządu wzroku polegająca na uszkodzeniu nerwu wzrokowego oraz komórek siatkówki, wywołana czynnikami patologicznymi zwiększającymi ciśnienie środgałkowe. Takie uszkodzenia są nieodwracalne i mogą prowadzić do pogorszenia wzroku...