Unidox Solutab

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki
Dawka
0,1 g
Ilość
10 tabl. (blister)
Typ
Na receptę RpPielęgniarkaPołożna
Refundacja
Nie
Producent: ASTELLAS PHARMA SP. Z O.O.

Unidox Solutab - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Nabiał (jony wapniowe)

Podczas przyjmowaniu leków nie jest wskazane spożywanie dużych ilości produktów zawierających dużą ilość wapnia (jonów wapniowych). Tego typu produkty właśnie poprzez zawartość jonów wapnia uniemożliwiają, zmniejszają lub zwalniają wchłanianie leków, adsorbując je. Przeczytaj pełny opis interakcji leków z nabiałem (jonami wapniowymi).

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

POKAŻ WIĘCEJ

Unidox Solutab - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Unidox Solutab - opis

Leczenie zakażeń wywołanych drobnoustrojami wrażliwymi na doksycyklinę:

zakażenia układu oddechowego ? zapalenie płuc i inne zakażenia dolnych dróg oddechowych wywołanych przez wrażliwe szczepy Streptococcus pneumoniae, Haemophillus influenzae, Klebsiella pneumoniae i inne drobnoustroje; zapalenie płuc wywołane Mycoplasma pneumoniae; zapalenie oskrzeli oraz zapalenie zatok;

zakażenia układu moczowego wywołane przez wrażliwe szczepy rodzaju Klebsiella, rodzaju Enterobacter oraz Escherichia coli, Streptococcus faecalis i inne drobnoustroje;

zakażenia układu płciowego (choroby przenoszone drogą płciową) ? zakażenia wywołane przez Chlamydia trachomatis, w tym niepowikłane zakażenia cewki moczowej, szyjki macicy oraz odbytu; nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej wywołane przez Ureaplasma urealyticum; doksycyklina jest również wskazana w leczeniu wrzodu miękkiego, ziarniniaka pachwinowego i ziarnicy wenerycznej oraz jako jeden z leków możliwych do stosowania w leczeniu rzeżączki i kiły;

zakażenia skóry ? trądzik pospolity, jeżeli istnieje konieczność zastosowania antybiotyku;

zakażenia układu pokarmowego ? biegunka podróżnych (wywołane przez

wytwarzające enterotoksynę szczepy Escherichia coli), w zakażeniach Entamoeba spp. jako leczenie wspomagające), cholera (Vibrio cholerae);

zakażenia narządu wzroku - zapalenie spojówek wywołane przez Chlamydia trachomatis;

riketsjozy ? grupa gorączek plamistych (gorączka plamista Gór Skalistych), grupa duru wysypkowego (np. dur plamisty), gorączka Q, zapalenie wsierdzia wywołane przez Coxiella, gorączki odkleszczowe;

inne zakażenia ? dur powrotny (Borrelia recurrentis), dżuma (Yersinia pestis),

tularemia (Francisella tularensis), bruceloza (Brucella spp.), ornitoza (Chlamydia psittaci).

Tetracyklin nie należy stosować w zakażeniach Salmonella spp.

Unidox Solutab - skład

Jedna tabletka zawiera doksycyklinę jednowodną w ilości odpowiadającej 100 mg doksycykliny (Doxycyclinum).

Substancje pomocnicze biologicznie czynne: laktoza.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Unidox Solutab - dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat o masie ciała powyżej 50 kg

W pierwszej dobie 200 mg jednorazowo lub w 2 dawkach podzielonych, a następnie 100 mg raz na dobę. W przypadku ciężkich zakażeń dawkę można zwiększyć do 200 mg na dobę przez cały okres leczenia.

Dzieci w wieku powyżej 12 lat o masie ciała do 50 kg

4 mg/kg m.c. w pojedynczej dawce w pierwszej dobie, a następnie 2 mg/kg m.c. raz na dobę przez pozostały okres leczenia.

Zakażenia układu płciowego (choroby przenoszone drogą płciową z wyjątkiem zakażeń odbytu u mężczyzn)

100 mg dwa razy na dobę przez 7 dni.

W ostrych zakażenia najądrza i jądra wywołanych przez Chlamydia trachomatis lub Neisseria gonorrhoeae stosuje się 100 mg dwa razy na dobę przez 10 dni.

W kile pierwotnej i wtórnej: 200 mg dwa razy na dobę przez 2 tygodnie. Trądzik pospolity

Zwykle wystarczającym leczeniem jest podawanie 50 mg na dobę przez okres do 12 tygodni.

Czas trwania leczenia

Leczenie trwa zwykle 5 do 10 dni. W przypadku zakażeń wywołanych przez paciorkowce beta-hemolizujące leczenie powinno trwać przynajmniej 10 dni.

Sposób podawania

Tabletkę należy przyjmować popijając odpowiednio dużą ilością wody. Przed przyjęciem tabletkę można również rozpuścić w co najmniej 20 ml wody i wypić powstałą zawiesinę. Tabletkę należy przyjmować w pozycji siedzącej lub stojącej na długo przed położeniem się spać, w celu zmniejszenia ryzyka zapalenia przełyku lub owrzodzeń przełyku. Zaleca się przyjmowanie preparatu podczas posiłku.

Unidox Solutab - środki ostrożności

Występuje krzyżowa nadwrażliwość i krzyżowa oporność na inne tetracykliny.

Istnieje możliwość dodatkowych zakażeń drobnoustrojami niewrażliwymi na działanie doksycykliny, szczególnie zakażeń jelit, dlatego pacjent powinien pozostawać pod ścisłą opieką lekarza. W razie pojawienia się dodatkowych zakażeń w trakcie leczenia (zakażenia spowodowane drobnoustrojami opornymi na działanie doksycykliny) należy przerwać stosowanie preparatu i wdrożyć odpowiednie leczenie.

W przypadku wystąpienia uporczywej biegunki przebiegającej z gorączką należy rozważyć rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego lub gronkowcowe zapalenie jelita. W zależności od rozpoznania należy doustnie zastosować: w przypadku rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego ? wankomycynę lub teikoplaninę, w przypadku gronkowcowego zapalenie jelita ? kloksacylinę. Ponadto należy uzupełniać niedobory płynów, będące skutkiem odwodnienia. Nie należy podawać leków hamujących perystaltykę.

Tetracykliny mogą wpływać na krzepliwość krwi (wydłużenie czasu protrombinowego). Należy zachować ostrożność przy stosowaniu tetracyklin u pacjentów z zaburzeniami krzepliwości krwi.

Antyanaboliczne (kataboliczne) właściwości tetracyklin mogą spowodować zwiększenie stężenia mocznika (azotu) we krwi. Zasadniczo nie jest to klinicznie istotne dla pacjentów z prawidłową czynnością nerek. Nasilenie azotemii może jednak wystąpić u osób z zaburzeniami czynności nerek. Lekarz powinien nadzorować stosowanie tetracyklin u osób z lekką lub umiarkowaną niewydolnością nerek.

Tetracykliny mogą działać hepatotoksycznie, szczególnie podczas podawania w dużych dawkach razem z innymi preparatami hepatotoksycznymi lub u osób z już istniejącą niewydolnością nerek lub wątroby. U tych pacjentów lekarz powinien nadzorować stosowanie tetracyklin (patrz punkt 4.3 Przeciwwskazania).

Podczas długotrwałego leczenia należy wykonywać okresowe badania laboratoryjne wskaźników czynności narządów. Jeżeli wyniki badania morfologii krwi lub wskaźników czynności wątroby lub nerek nie mieszczą się w granicach normy, leczenie należy przerwać.

Może wystąpić fotodermatoza. Pacjentów, którzy mogą być narażeni na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, należy poinformować o konieczności przerwania leczenia, jeżeli pojawią się pierwsze objawy rumienia.

Jeżeli w czasie leczenia rzeżączki istnieje podejrzenie współistniejącej kiły, należy wykonać odpowiednie badania diagnostyczne.

Podczas leczenia tetracyklinami obserwowano zwiększone wydalanie kwasu askorbinowego i foliowego, nie ma to jednak znaczenia klinicznego.

U pacjentów przyjmujących tabletki lub kapsułki z grupy tetracyklin (w tym doksycyklinę) donoszono o przypadkach zapalenia i owrzodzenia przełyku. W większości przypadków pacjenci przyjmowali lek bezpośrednio przed płożeniem się do łóżka lub popijali lek za małą ilością płynu.

Donoszono o przypadkach wypukłego ciemiączka u niemowląt oraz łagodnego nadciśnienia śródczaszkowego u dzieci i dorosłych po przyjęciu dawek terapeutycznych, które ustępowały po zaprzestaniu leczenia.

Należy zachować ostrożność stosując doksycyklinę u pacjentów z miastenią.

U pacjentów przyjmujących tetracykliny donoszono o przypadkach wystąpienia porfirii.

Tetracykliny mogą powodować zaostrzenie rozsianego tocznia rumieniowatego.

Stosowanie leków z grupy tetracyklin w okresie rozwoju zębów (w okresie ciąży, u niemowląt i u dzieci poniżej 12 lat) może powodować nieodwracalne, żółto-szaro-brunatne przebarwienia zębów. Działanie to występuje częściej w przypadku długotrwałego stosowania tych leków jednak obserwowano je także po krótkotrwałych, powtarzających się okresach leczenia. Donoszono również o przypadkach hipoplazji szkliwa.

Lek zawiera laktozę i dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Unidox Solutab - przedawkowanie

Objawy przedawkowania

Uszkodzenie wątroby z następującymi objawami: wymioty, napady gorączki, żółtaczka, krwiaki, smoliste stolce, azotemia, zwiększona aktywność aminotransferaz, wydłużenie czasu protrombinowego.

Leczenie przedawkowania

Należy podać wodę do picia oraz wywołać wymioty. W przypadku przyjęcia dużych dawek preparatu należy wykonać płukanie żołądka, a następnie podać węgiel aktywowany i osmotycznie czynny środek przeczyszczający (siarczan sodu).

Dializa otrzewnowa oraz hemodializa prawdopodobnie nie będą skuteczne.

Unidox Solutab - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na doksycyklinę, inne tetracykliny lub jakikolwiek składnik pomocniczy preparatu.

Ciężka niewydolność nerek występująca wraz z niewydolnością wątroby, ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

Nie należy stosować u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią oraz u dzieci w wieku do 12 lat.

Unidox Solutab - działania niepożądane

Obserwowano następujące działania niepożądane u pacjentów otrzymujących tetracykliny, w tym doksycyklinę.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niedokrwistość hemolityczna, trombocytopenia, neutropenia, porfiria, eozynofilia, zmniejszona aktywność protrombinowa.

Zaburzenia endokrynologiczne

Brązowo-czarne przebarwienie tarczycy po długotrwałym stosowaniu, bez zaburzeń czynności tarczycy.

Zaburzenia układu nerwowego

Wypukłe ciemiączko u niemowląt, spowodowane przez łagodny wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Obserwowano łagodny wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego z podrażnieniem opon mózgowych i rozszerzeniem źrenic także u starszych dzieci i u dorosłych. Mogą wystąpić związane z tym bóle głowy, nudności, szumy uszne, zawroty głowy, niewyraźne widzenie, ubytek pola widzenia, podwójne widzenie. Objawy te przemijają w ciągu kilku dni lub tygodni po przerwaniu leczenia. Donoszono o przypadkach całkowitej utraty wzroku.

Zaburzenia ucha i błędnika

Zaburzenia przedsionkowe: szumy uszne, zawroty głowy i zaburzenia widzenia.

Zaburzenia żołądka i jelit

Działania niepożądane ze strony żołądka i jelit są zazwyczaj lekkie i rzadko powodują konieczność przerwania leczenia. Ból brzucha, brak łaknienia, nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, trudności w połykaniu, czarny język, zapalenie jamy ustnej, zapalenie języka, zapalenie przełyku, owrzodzenie przełyku, zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy, rzekomobłoniaste zapalenie jelita, stan zapalny okolicy moczowo-płciowej z nadkażeniem drożdżakami (Candida spp.), świąd odbytu, zahamowanie wzrostu bakterii wytwarzających witaminę B.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko obserwowano zaburzenia czynności wątroby z przemijającym zwiększeniem parametrów czynności wątroby, zapaleniem wątroby i niewydolnością wątroby przebiegającą z żółtaczką, czasami z zapaleniem trzustki podczas długotrwałego stosowania lub u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka plamisto-grudkowa i rumień, złuszczające zapalenie skóry, pokrzywka, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa?Johnsona, fotodermatozy (patrz również punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Zaburzenia rozwoju zębów i kości; kości stają się łamliwe, a zęby ulegają nieodwracalnym przebarwieniom. Bóle mięśni i stawów.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zwiększenie stężenia mocznika (azotu) we krwi, nasilenie azotemii osób z niewydolnością nerek. Produkty rozpadu doksycykliny mogą wywoływać objawy zespołu Fanconiego ? pojawienie się albumin, glukozy, aminokwasów w moczu, hipofosfatemię, hipokalemię oraz nerkową kwasicę cewkową.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Jak w przypadku wszystkich antybiotyków mogą wystąpić nadkażenia powodowane przez oporne drobnoustroje: zakażenia drożdżakami, zapalenie języka, gronkowcowe zapalenie jelita, rzekomobłoniaste zapalenie jelita (z nadmiernym wzrostem Clostridium difficile),stany zapalne okolicy narządów płciowych i odbytu (z nadmiernym wzrostem Candida), donoszono również o zapaleniach pochwy i jamy ustnej.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Reakcje nadwrażliwości, w tym wstrząs anafilaktyczny, niedociśnienie, zapalenie osierdzia, obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja, zaostrzenie rozsianego tocznia rumieniowatego, duszność, choroba posurowicza, obrzęki obwodowe, tachykardia, pokrzywka, uderzenia krwi.

Unidox Solutab - ciąża i karmienie piersią

Tetracykliny przenikają przez łożysko. Obserwacje u ludzi pokazały, że tetracykliny są szkodliwe dla płodu, ponieważ opóźniają osteogenezę, przez co kości stają się bardziej łamliwe, a rozwój zębów jest zaburzony (nieodwracalne przebarwienia, hipoplazja szkliwa). W związku z powyższym oraz z niebezpieczeństwem uszkodzenia wątroby u matki, tetracyklin nie należy stosować w okresie ciąży. W przypadku konieczności zastosowania tetracyklin u kobiety w wieku rozrodczym, należy najpierw upewnić się, że nie jest ona w ciąży.

Tetracykliny są wydalane z mlekiem matki. Nie należy stosować tetracyklin u kobiet karmiących piersią w związku z działaniami niepożądanymi u dziecka, związanymi z rozwojem kości i zębów.

Unidox Solutab - prowadzenie pojazdów

Nie ma danych dotyczących wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych. Sporadycznie mogą wystąpić zawroty głowy, niewyraźne lub podwójne widzenie. Nie należy wówczas prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane, zaburzenia układu nerwowego).

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Unidox Solutab - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Doxycyclinum

  Doksycyklina jest antybiotykiem bakteriostatycznym z grupy tetracyklin. Stosowana w zakażeniach dróg oddechowych, zakażeniach w obrębie układu moczowo-płciowego, zakażeniach żołądkowo-jelitowych, zakażeniach skóry i tkanek miękkich, zakażeniach okulistycznych, boreliozie, papuzicy, brucelozie, tularemii, dżumie, wągliku, niepowikłanej rzeżączce, kile pierwotnej i drugorzędowej oraz innych chorobach przenoszonych drogą płciową. Doksycyklinę stosuje się również w zapobieganiu malarii.

  Dostępne opakowania
  Unidox Solutab

  Unidox Solutab

  tabletki - 10 tabl. (blister) - 0,1 g
  ASTELLAS PHARMA SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Leczenie grypy

  Zastosowanie leku na cholesterol w leczeniu grypy

  Nowe badanie opublikowane na stronie The Journal of Infectious Diseases wykazało, że statyny - popularne leki obniżające poziom cholesterolu - mogą zmniejszać śmiertelność wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy. Jest to pierwsze badanie, które...

  Niezbędnik pacjenta

  Darmowa wizyta u lekarza dla nieubezpieczonych w NFZ

  Nie mają ubezpieczenia, czasem chorują, ale są młodzi i jeszcze nic złego w ich życiu się nie stało. Liczą, że tak dalej będzie. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że od nowego roku wszyscy nieubezpieczenia będą mogli za darmo korzystać z podstawowej opieki...

  Leki i suplementy

  Cukier jako sposób na zwiększenie skuteczności leków

  Powierzchnie komórek oraz niektórych związków biologicznie czynnych otoczone są związkami cukru, który uczestniczy w komunikacji, podczas odpowiedzi odpornościowej organizmu i w stanach zapalnych. Dlatego niektóre cukry mogą zwiększyć, zmienić lub neutralizować...

  Newsy

  Jak działa e-recepta? Odpowiadamy na najważniejsze pytania

  Jak działa e-recepta? Odpowiadamy na najważniejsze pytania

  Od 8 stycznia 2020 roku we wszystkich placówkach medycznych w kraju tradycyjne recepty papierowe nie będą już wypisywane. Zamiast nich pacjent otrzyma e-receptę. Jak wygląda? Jak ją zrealizować? Jakie są jej zalety? Jak wygląda e-recepta? E-recepty...

  Leki i suplementy

  Dostępność leków w aptekach

  Często zdarza się, że chory nie może zrealizować recepty, gdyż farmaceuta zamawia dany lek dopiero, gdy ktoś się po niego zgłasza, co oznacza, że aby móc go wykupić, trzeba ponownie odwiedzić aptekę. W związku z tym problemem Główny Inspektor Farmaceutyczny...

  Czyrak - przyczyny powstawania, objawy, leczenie

  Czyrak odbytu - przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie

  Czyrak odbytu - przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie

  Czyrak odbytu to dotkliwie bolesny wrzód, którego pojawienie się często utrudnia codzienne funkcjonowanie. Zmianie chorobowej towarzyszy obrzęk, zaczerwienienie i czop ropny. Czynnikiem etiologicznym są bakterie. Jak sobie z nim radzić? Co warto wiedzieć? Co...

  Newsy

  Groźna bakteria New Dehli w Szpitalu Bielańskim

  Groźna bakteria New Dehli w Szpitalu Bielańskim

  Dyrekcja Szpitala Bielańskiego w Warszawie poinformowała o wystąpieniu dużego ogniska zapalnego New Dehli. W związku z pojawieniem się pacjentów zakażonych superbakterią, szpital wstrzymał przyjęcia na II oddziale chorób wewnętrznych. Bakteria New Dehli...

  Antybiotyk - działanie, rodzaje, działania niepożądane, stosowanie

  Antybiotyk (WIDEO)

  Antybiotyk (WIDEO)

  Stosowanie antybiotyków Antybiotyk, czyli środek niszczący bakterie lub bakteriostatyczny (czyli zakłócający metabolizm bakterii chorobotwórczych) jest bez wątpienia jednym z największych wynalazków XX wieku. Antybiotyki działają selektywnie na niektóre...

  Niezbędnik pacjenta

  Jak długo ważna jest recepta?

  Jak długo ważna jest recepta?

  Wychodząc z gabinetu lekarskiego, często trzymamy w ręku otrzymaną od specjalisty receptę. Nie zawsze od razu idziemy do apteki ją zrealizować. Warto jednak pamiętać, że nie jest ona ważna bezterminowo. W zdecydowanej większości przypadków recepta ważna...