Tianeptine Sandoz

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,0125 g
Ilość
28 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: SANDOZ GMBH

Tianeptine Sandoz - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Tianeptine Sandoz - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Tianeptine Sandoz - opis

Tianeptine SANDOZ jest wskazany w leczeniu depresji. Tianeptine SANDOZ jest wskazany u dorosłych.

Tianeptine Sandoz - skład

Każda tabletka powlekana zawiera 12,5 mg tianeptyny sodowej (Tianeptinum natricum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Tianeptine Sandoz - dawkowanie

Zalecana dawka wynosi po 12,5 mg 3 razy na dobę (rano, w południe i wieczorem), przed posiłkami.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku dawkę należy zmniejszyć do 12,5 mg dwa razy na dobę.

Dzieci i młodzież

Podawanie produktu Tianeptine SANDOZ dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 19 ml/min) oraz u pacjentów z ciężką marskością wątroby (klasa C w skali Childa-Pugha) dawkę należy ograniczyć do 12,5 mg dwa razy na dobę.

Jeśli leczenie ma zostać zakończone lub przerwane, tianeptyny nie należy odstawiać w sposób nagły, ale zmniejszając stopniowo jej dawkę przez 7 do 14 dni.

Tianeptine Sandoz - środki ostrożności

Próba samobójcza/myśli samobójcze lub pogorszenie stanu klinicznego

Depresja związana jest ze zwiększonym ryzykiem myśli samobójczych, samouszkodzenia i popełnienia samobójstwa. Ryzyko utrzymuje się do momentu uzyskania u pacjenta istotnej klinicznie remisji. Ponieważ remisja może nie nastąpić w ciągu pierwszych lub kolejnych tygodni leczenia, należy ściśle monitorować stan pacjenta do momentu jej uzyskania. Zgodnie z danymi klinicznymi ryzyko popełnienia samobójstwa może wzrosnąć w początkowym etapie zdrowienia.

Pacjenci z zachowaniami samobójczymi w wywiadzie lub wykazujący przed rozpoczęciem leczenia znacznego stopnia skłonności samobójcze mają wyższe ryzyko wystąpienia myśli samobójczych lub prób samobójczych i powinni być ściśle obserwowani w trakcie terapii. Metaanaliza kontrolowanych placebo badań klinicznych z użyciem leków przeciwdepresyjnych u dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi wykazała zwiększone w porównaniu z placebo ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów w wieku poniżej 25 lat, stosujących leki przeciwdepresyjne.

Podczas leczenia, zwłaszcza w początkowej fazie oraz po zmianie dawki, należy ściśle obserwować pacjentów, szczególnie z grupy zwiększonego ryzyka.

Pacjentów (oraz ich opiekunów) należy ostrzec o konieczności zwrócenia uwagi na każdy objaw klinicznego nasilenia choroby, na zachowania lub myśli samobójcze oraz nietypowe zmiany w zachowaniu, a w razie ich wystąpienia o konieczności niezwłocznego zwrócenia się do lekarza.

• Należy ściśle monitorować pacjentów z ryzykiem popełnienia samobójstwa, zwłaszcza na początku leczenia.

• Jeśli konieczne jest znieczulenie ogólne, należy poinformować anestezjologa o stosowaniu tianeptyny i wstrzymać leczenie na 24 do 48 godzin przed planowanym zabiegiem.

• W stanach nagłych operację można wykonać bez zachowania okresu wymywania leku, ale pacjenta należy ściśle obserwować w okresie okołooperacyjnym.

• Podobnie jak innych leków psychotropowych, tianeptyny nie należy odstawiać nagle. Dawkę należy zmniejszać stopniowo przez 7 do 14 dni.

• W razie uzależnienia od alkoholu lub leków w wywiadzie należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia zwiększenia dawki.

• Nie należy przekraczać zaleconych dawek.

• W razie ciężkiej niewydolności nerek trzeba rozważyć zmniejszenie dawki (patrz punkt 4.2).

• Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

Tianeptyny nie należy stosować w leczeniu depresji u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, gdyż nie ustalono jej skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w tej grupie pacjentów. W badaniach klinicznych zachowania samobójcze (próby oraz myśli samobójcze) oraz wrogość (głównie agresję, zachowania buntownicze i przejawy gniewu) obserwowano częściej u dzieci i młodzieży otrzymujących inne leki przeciwdepresyjne niż w grupie otrzymującej placebo. Jeśli jednak ze względu na stan kliniczny zostanie wdrożone leczenie tianeptyną, pacjenta należy ściśle kontrolować, czy nie pojawią się u niego zachowania samobójcze. Ponadto brak danych dotyczących bezpieczeństwa długotrwałego stosowania leku u dzieci i młodzieży oraz jego wpływu na ich wzrastanie, dojrzewanie, rozwój poznawczy i behawioralny.

Tianeptine Sandoz - przedawkowanie

Dostępne dane wskazują na wysoki indeks terapeutyczny tianeptyny. Istnieją doniesienia o przyjęciu do 90 tabletek (1125 mg) samej tianeptyny lub w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi.

Jak wskazuje doświadczenie, przedawkowanie tianeptyny powoduje wystąpienie następujących objawów: nudności, wymioty, zawroty głowy i senność.

Postępowanie w leczeniu objawowym obejmuje płukanie żołądka, monitorowanie kliniczne układu krążenia i układu oddechowego, a także funkcji metabolicznych, neurologicznych i czynności nerek.

Tianeptine Sandoz - przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na tianeptynę sodową lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

• Jednoczesne stosowanie z inhibitorami MAO.

Między leczeniem inhibitorami MAO a zastosowaniem tianeptyny konieczne jest zachowanie dwutygodniowego okresu wymywania. W przypadku zastąpienia tianeptyny inhibitorem MAO 24-godzinny okres wymywania jest wystarczający.

• Nie zaleca się podawania produktu Tianeptine SANDOZ dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Tianeptine Sandoz - działania niepożądane

Podczas stosowania tianeptyny obserwowano wymienione niżej działania niepożądane, które sklasyfikowano zgodnie z częstością.

Bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (≤1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często: jadłowstręt psychiczny

Zaburzenia psychiczne

Często: koszmary senne

Rzadko: nadużywanie i uzależnienie od leków, zwłaszcza u pacjentów w wieku poniżej 50 lat z nadużywaniem alkoholu lub leków w wywiadzie Częstość nieznana: opisano przypadki występowania wyobrażeń prób samobójczych i zachowań samobójczych w trakcie lub we wczesnym etapie po zakończeniu leczenia tianeptyną (patrz punkt 4.4), splątanie.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: bezsenność, senność, zawroty głowy, ból głowy, zapaść, drżenie

   

Zaburzenia serca

Często: tachykardia, skurcze dodatkowe, ból w okolicy przedsercowej (ból w klatce piersiowej)

Zaburzenia naczyniowe

Często: uderzenia gorąca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: bóle brzucha, suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty, zaparcie, wzdęcia, ból żołądka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: wysypka plamisto grudkowa lub rumieniowa, świąd, pokrzywka Częstość nieznana: trądzik

Zburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często: ból pleców, bóle mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: astenia, uczucie dławienia w gardle

Nasilenie i częstość większości działań niepożądanych zmniejsza się wraz z czasem trwania leczenia i najczęściej nie jest przyczyną przerwania terapii.

W większości przypadków trudno odróżnić działania niepożądane tianeptyny od objawów somatycznych, na które zwykle skarżą się pacjenci z depresją.

Tianeptine Sandoz - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania tianeptyny u kobiet w ciąży. Dane z badań na zwierzętach są niewystarczające do oceny wpływu leku na przebieg ciąży oraz rozwój zarodka i płodu. Potencjalne ryzyko dla człowieka nie jest znane. Produktu Tianeptine SANDOZ nie należy stosować w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Ponieważ nie przeprowadzono szczególnych badań dotyczących przenikania tianeptyny i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych do mleka kobiecego, nie zaleca się karmienia piersią podczas leczenia.

Tianeptine Sandoz - prowadzenie pojazdów

Produkt Tianeptine SANDOZ wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ale u niektórych pacjentów może zaburzać sprawność psychomotoryczną. Pacjentów prowadzących pojazdy lub obsługujących maszyny należy ostrzec o potencjalnym ryzyku wystąpienia senności.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Tianeptine Sandoz - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Tianeptinum natricum

  Substancja ta jest trójcyklicznym lekiem przeciwdepresyjnym. Mechanizm działania polega na zwiększeniu wychwytu zwrotnego serotoniny w neuronach kory mózgowej oraz hipokampa, także zwiększa aktywność elektryczną komórek piramidowych w hipokampie. Tianeptyna wykazuje pośrednie działanie w zaburzeniach nastroju stymulująco-uspokajające. Łagodzi zaburzenia somatyczne wynikające z lęku i zaburzeń nastroju, np. strony przewodu pokarmowego.

  Dostępne opakowania
  Tianeptine Sandoz

  Tianeptine Sandoz

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 0,0125 g
  SANDOZ GMBH
  Tianeptine Sandoz

  Tianeptine Sandoz

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 0,0125 g
  SANDOZ GMBH
  Tianeptine Sandoz

  Tianeptine Sandoz

  tabletki powlekane - 60 tabl. - 0,0125 g
  SANDOZ GMBH
  Tianeptine Sandoz

  Tianeptine Sandoz

  tabletki powlekane - 90 tabl. - 0,0125 g
  SANDOZ GMBH
  Powiązane artykuły
  Leki antydepresyjne - działanie, rodzaje

  Wpływ antydepresantów na mózg

  „New Scientist" donosi, iż działając na receptory glukokortykoidowe neuronów, leki antydepresyjne prowadzą do zwiększenia liczby komórek nerwowych mózgu. Badanie właściwości antydepresantów Dotychczasowy stan badań wskazywał na związek między niektórymi...

  Newsy

  Znęcanie sprawia, że mężczyźni opuszczają rynek pracy

  Mobbing w miejscu pracy podwaja absencję chorobową kobiet, prowadzi do szerszego stosowania leków przeciwdepresyjnych i wpływa negatywnie na zdrowie kobiet przez długi czas. Z drugiej strony, mężczyźni dwukrotnie częściej opuszczają rynek pracy na pewien...

  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  Mozarin - wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, skutki uboczne

  Mozarin - wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, skutki uboczne

  Mozarin to lek przepisywany na receptę o właściwościach przeciwdepresyjnych. Depresja jest chorobą cywilizacyjną, którą bardzo ciężko zdiagnozować. Przybiera objawy podobne do chandry lub przygnębienia. Dlatego bardzo ważne by depresję rozpoznać w początkowym...

  Leki antydepresyjne - działanie, rodzaje

  Leki przeciwdepresyjne (WIDEO)

  Leki przeciwdepresyjne (WIDEO)

  Leki przeciwdepresyjne wspomagają leczenie depresji Leczenie depresji polega na stosowaniu różnych metod terapeutycznych, których celem jest m.in. udzielenie wsparcia osobie chorej. Dodatkowo, pomaga leczenie snem oraz sejsmoterapia. Niewątpliwie, najskuteczniejszą...

  Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

  Środek na zaburzenia rytmu dobowego w leczeniu depresji

  Badania wskazują, iż stosowana przy zaburzeniach rytmu dobowego pochodna melatoniny może okazać się skuteczna w leczeniu depresji... Działanie antydepresantów Farmaceutyki stosowane w leczeniu depresji określane są mianem antydepresantów. Ich działanie...

  Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

  Przewidywanie skuteczności leczenia depresji

  Leczenie depresji bywa dla lekarzy dużym wyzwaniem. Pacjenci nie zawsze reagują bowiem na podawane im leki. Naukowcy z Loyola University Medical Center są jednak na dobrej drodze do opracowania pierwszej wiarygodnej metody przewidywania, czy dany antydepresant...

  Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

  Odstawienie leków przeciwdepresyjnych

  Leki przeciwdepresyjne z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny (SSRI) są obecnie jedną z najczęściej stosowanych grup leków psychotropowych. SSRI znajdują zastosowanie nie tylko w leczeniu depresji, ale i zaburzeń lękowych, obsesyjno-kompulsywnych,...

  Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

  Leki przeciwdepresyjne a seks

  Stosowanie leków przeciwdepresyjnych może wiązać się z zaburzeniami funkcji seksualnych. Mogą one dotyczyć nawet 80% leczonych lekami z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), niezależnie od tego, który z nich był stosowany....

  Depresja i mania

  Powrót pacjenta z oddziału psychiatrycznego do domu (WIDEO)

  Powrót pacjenta z oddziału psychiatrycznego do domu (WIDEO)

  Pacjent chory psychiatrycznie może czuć się wyobcowany po opuszczeniu szpitala Pobyt w szpitalu psychiatrycznym jest trudnym przeżyciem dla każdego pacjenta. Nie zawsze możliwy jest kontakt z rodziną i przyjaciółmi, taka osoba musi dostosować się do...