Tamsudil

zobacz opinie o produkcie »
Cena
18,53 zł
Forma
kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde
Dawka
0,4 mg
Ilość
10 kaps. (blistry)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: INPHARM SP. Z O.O.

Tamsudil - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Tamsudil - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Tamsudil - opis

Objawy z dolnych dróg moczowych (ang. lower urinary tract symptoms, LUTS ) związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (ang. benign prostatic hyperplasia, BPH ).

Tamsudil - skład

Jedna kapsułka zawiera 0,4 mg Tamsulosini hydrochloridum (tamsulosyny chlorowodorku). 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Tamsudil - dawkowanie

Dawkowanie

Jedna kapsułka na dobę, po śniadaniu lub po pierwszym posiłku danego dnia. 

Sposób podawania

Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody, w pozycji siedzącej lub stojącej (nie na leżąco). Kapsułek nie należy przełamywać ani rozrywać, ponieważ może to mieć wpływ na uwalnianie czynnego składnika o długim działaniu. 

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u dzieci w wieku do 18 lat. Aktualne dane przedstawiono w punkcie 5.1.

Tamsudil - środki ostrożności

Podobnie jak w przypadku innych antagonistów receptora alfa 1 -adrenergicznego, podczas leczenia tamsulosyną mogą wystąpić w pojedynczych przypadkach spadki ciśnienia tętniczego krwi, co w rzadkich przypadkach może prowadzić do omdlenia. Po wystąpieniu pierwszych objawów niedociśnienia (zawroty głowy, uczucie osłabienia), pacjent powinien usiąść lub położyć się i pozostać w takiej pozycji do czasu ustąpienia objawów.

Przed rozpoczęciem leczenia tamsulosynąpacjenta należy zbadać w celu wykluczenia innych schorzeń, które mogą powodować objawy podobne do objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Gruczoł krokowy należy zbadać per rectum i, jeśli istnieją wskazania, oznaczać u pacjenta stężenie swoistego antygenu gruczołu krokowego (ang. prostate-specific antigen - PSA ) przed rozpoczęciem leczenia oraz systematycznie w trakcie jego trwania.

Leczenie pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min) należy prowadzić z zachowaniem ostrożności ze względu na brak badań w tej grupie chorych.

Podczas stosowania tamsulosyny rzadko opisywano przypadki obrzęku naczynioruchowego. W razie wystąpienia obrzęku należy niezwłocznie przerwać leczenie, pacjenta poddać obserwacji aż do czasu ustąpienia obrzęku i nie podawać powtórnie tamsulosyny.

U niektórych pacjentów w trakcie lub po leczeniu tamsulosyną, podczas zabiegu operacyjnego usunięcia zaćmy obserwowano wystąpienie śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki (ang. Intraoperative Floppy Iris Syndrome, IFIS, odmiana zespołu małej źrenicy). IFIS może prowadzić do nasilonych komplikacji podczas operacji i po operacji zaćmy.

Odstawienie chlorowodorku tamsulosyny na 1-2 tygodnie przed operacją zaćmy może być pomocne, jednak dotychczas nie ustalono korzyści z odstawienia produktu leczniczego. IFIS odnotowano również u pacjentów, którzy przerwali leczenie tamsulosyną na długo wcześniej przed operacją zaćmy.

Rozpoczynanie leczenia chlorowodorkiem tamsulosyny u pacjentów, u których została zaplanowana operacja zaćmy nie jest zalecane. W trakcie oceny przedoperacyjnej, zespół chirurgów i okulistów wykonujący zabieg usunięcia zaćmy powinien ustalić, czy pacjent zakwalifikowany do zabiegu usunięcia zaćmy jest lub był leczony tamsulosyną, aby zapewnić dostępność odpowiednich środków do opanowania IFIS podczas zabiegu chirurgicznego.

Chlorowodorku tamsulosyny nie należy podawać w połączeniu z silnymi inhibitorami CYP3A4 pacjentom o fenotypie charakteryzującym się słabą aktywnością metaboliczną cytochromu CYP2D6. 

Chlorowodorek tamsulosyny należy ostrożnie stosować w połączeniu z silnymi i umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4 (patrz punkt 4.5).

Tamsudil - przedawkowanie

Objawy

Przedawkowanie chlorowodorku tamsulosyny może potencjalnie skutkować ostrym spadkiem ciśnienia krwi. Ostry spadek ciśnienia krwi obserwowano na różnych poziomach przedawkowania. 

Leczenie

W przypadku wystąpienia ostrego niedociśnienia ortostatycznego po przedawkowaniu tamsulosyny, należy zastosować leczenie podtrzymujące układ sercowo-naczyniowy. Ciśnienie tętnicze krwi i częstość pracy serca można przywrócić do prawidłowych wartości, układając pacjenta w pozycji leżącej. Jeśli takie postępowanie nie jest skuteczne, można podać środki zwiększające objętość krwi lub, w razie konieczności, leki obkurczające naczynia. Należy monitorować czynność nerek i zastosować ogólne leczenie podtrzymujące. Tamsulosyna w bardzo dużym stopniu związana jest z białkami osocza, więc nieskuteczne jest zastosowanie dializy.

Można zastosować środek zaradczy, taki jak wymioty, aby zahamować absorpcję. W przypadku zażycia dużych ilości produktu można zastosować płukanie żołądka oraz podać węgiel aktywowany i osmotycznie działające środki przeczyszczające, takie jak siarczan sodu. 

Tamsudil - przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, w tym obrzęk naczynioruchowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi obserwowane w przeszłości (hipotonia ortostatyczna w wywiadzie).

Ciężka niewydolność wątroby.

Tamsudil - działania niepożądane

Klasyfikacja układów i narządów

Często 

(> 1/100,

< 1/10)

Niezbyt często 

(> 1/1 000,

< 1/100)

Rzadko 

(> 1/10 000,

< 1/1 000)

Bardzo rzadko

(< 1/10 000) 

Częstość nieznana

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy (1,3%)

bóle głowy

omdlenia

   

Zaburzenia serca

 

palpitacje

     

Zaburzenia naczyniowe

 

niedociśnienie ortostatyczne

     

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

 

zapalenie błony śluzowej nosa

   

krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka

i jelit

 

zaparcie, biegunka, nudności, wymioty

   

suchość w ustach

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

wysypka, świąd, pokrzywka

obrzęk naczynioruchowy

zespół StevensaJohnsona

rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry

Zaburzenia układu

zaburzenia

   

priapizm

 

rozrodczego i piersi

wytrysku, ejakulacja wsteczna, brak ejakulacji

       

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

astenia

     

Zaburzenia oka

       

zamazane widzenie, zaburzenie widzenia

W okresie po wprowadzeniu do obrotu, z leczeniem tamsulosyną powiązano sytuację zwężenia źrenicy w trakcie zabiegu usunięcia zaćmy, znaną jako śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (IFIS) (patrz także punkt 4.4).

Po wprowadzeniu produktu do obrotu, poza działaniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem tamsulosyny wymienionymi powyżej, zgłaszano także występowanie migotania przedsionków, arytmii, tachykardii i duszności. Częstość tych działań i rola tamsulosyny w ich powstawaniu nie może być jednoznacznie określona, ponieważ te spontanicznie zgłaszane działania niepożądane pochodziły z całego świata po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: +48 22 49 21 309, e mail: ndl@urpl.gov.pl. 

Tamsudil - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań wpływu tamsulosyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Niemniej jednak należy uprzedzić pacjenta o możliwości wystąpienia zawrotów głowy.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Tamsudil - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Tamsulosini hydrochloridum

  Antagonista receptorów α1-adrenergicznych, który stosowany jest w objawach dolnych dróg moczowych towarzyszących łagodnemu rozrostowi gruczołu krokowego. Tabletkę stosuje się raz dziennie rano. Jej zażycie może wywoływać spadek ciśnienia i omdlenia.

  Dostępne opakowania
  Tamsudil

  Tamsudil

  kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde - 10 kaps. (blistry) - 0,4 mg
  INPHARM SP. Z O.O.
  Tamsudil

  Tamsudil

  kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde - 20 kaps. (blistry) - 0,4 mg
  INPHARM SP. Z O.O.
  Tamsudil

  Tamsudil

  kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde - 60 kaps. (blistry) - 0,4 mg
  INPHARM SP. Z O.O.
  Tamsudil

  Tamsudil

  kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde - 90 kaps. (pojemnik) - 0,4 mg
  INPHARM SP. Z O.O.
  Tamsudil

  Tamsudil

  kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde - 10 kaps. (pojemnik) - 0,4 mg
  INPHARM SP. Z O.O.
  Tamsudil

  Tamsudil

  kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde - 20 kaps. (pojemnik) - 0,4 mg
  INPHARM SP. Z O.O.
  Tamsudil

  Tamsudil

  kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde - 60 kaps. (pojemnik) - 0,4 mg
  INPHARM SP. Z O.O.
  Tamsudil

  Tamsudil

  kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde - 90 kaps. (blistry) - 0,4 mg
  INPHARM SP. Z O.O.
  Tamsudil

  Tamsudil

  kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde - 30 kaps. (pojemnik) - 0,4 mg
  INPHARM SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Rak prostaty - gruczoł krokowy, czynniki ryzyka, diagnostyka, leczenie

  Po operacji raka prostaty

  Rak prostaty zwykle atakuje mężczyzn po pięćdziesiątce. Mężczyźni, którzy zauważą pierwsze objawy choroby i zgłoszą się do lekarza wystarczająco szybko, mają dużą szansę na wyleczenie przy zastosowaniu nieinwazyjnych terapii. Jeśli jednak zaniedbają...

  Rak prostaty - gruczoł krokowy, czynniki ryzyka, diagnostyka, leczenie

  Rozwój raka prostaty

  Rak prostaty to drugi (po raku skóry) najczęściej wykrywany u mężczyzn nowotwór. Atakuje on prostatę - miejsce w organizmie mężczyzny, gdzie produkowany jest płyn potrzebny do transportu plemników podczas wytrysku. Prostata to inaczej gruczoł krokowy,...

  Rak prostaty - gruczoł krokowy, czynniki ryzyka, diagnostyka, leczenie

  Leczenie raka prostaty (WIDEO)

  Leczenie raka prostaty (WIDEO)

  Postępowanie w przypadku raka prostaty Jednym ze złośliwych nowotworów jest rak prostaty, który jak się ocenia występuje u większości mężczyzn po 80-tym roku życia, a jego ryzyko wystąpienia wzrasta w wieku 40 lat. Dlatego osoby, które przekroczyły 50...

  Zabiegi

  Wycięcie gruczołu krokowego (prostatektomia)

  Wycięcie gruczołu krokowego (prostatektomia radykalna) to zabieg wykonywany w przypadku chorób prostaty, które nie reagują na leczenie farmakologiczne. Do prostatektomii kwalifikują się mężczyźni, z rakiem prostaty, będący przed 70. rokiem życia i mający...

  Wycięcie gruczołu krokowego (prostatektomia)

  Adenomektomia

  Adenomektomia, nazywana również prostatektomią prostą, jest zabiegiem o długiej historii i uznanej wartości w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego BPH. Opisano ponad trzydzieści modyfikacji tej operacji, które różnią się przede wszystkim drogą...

  Rak prostaty - gruczoł krokowy, czynniki ryzyka, diagnostyka, leczenie

  Profilaktyka przy leczeniu raka prostaty

  Wybór metody leczenia jest związany ze stopniem zaawansowania choroby nowotworowej w chwili wykrycia, stąd niezwykle ważna jest profilaktyka (rak prostaty we wczesnych stadiach rozwoju może nie dawać żadnych objawów) lub konieczność poddania się badaniu...

  Zaburzenia erekcji

  Prostata a potencja

  Prostata, podobnie jak inne części męskiego ciała, jest narażona na choroby nowotworowe. W tym przypadku bardzo ważna jest wczesna diagnoza. Wielu mężczyzn, obserwujących u siebie objawy przerostu gruczołu, zastanawia się, jak dolegliwości prostaty wpłyną...

  Urologia i nefrologia

  Gruczolak gruczołu krokowego - przyczyny, objawy, leczenie

  Gruczolak gruczołu krokowego (stercza, prostaty), inaczej łagodna hiperplazja gruczołu krokowego, to gruczołowy przerost tego gruczołu. Powoduje ucisk na cewkę moczową, utrudnianie oddawania moczu i jego zaleganie w pęcherzu, co przyczynia się do powstania...

  Rak prostaty - gruczoł krokowy, czynniki ryzyka, diagnostyka, leczenie

  Nowy lek przedłużający życie pacjentów z rakiem prostaty

  Nowy lek, niedawno zatwierdzony przez FDA (Food and Drug Administration) sprawdza się u chorych z najbardziej zaawansowanym stadium raka prostaty, którym daje dodatkowe 4 miesiące życia. Badania nad nowym lekiem na raka prostaty W III fazie badań...

  Rak prostaty - gruczoł krokowy, czynniki ryzyka, diagnostyka, leczenie

  Statyny w radioterapii raka prostaty

  Najnowsze wyniki badań wskazują, iż mężczyźni cierpiący na raka prostaty, którzy podczas radioterapii stosowali statyny, powszechnie stosowane w celu obniżania poziomu cholesterolu mieli mniejsze szanse na nawroty raka niż pacjenci, którzy leków tych...