Symanastrol

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
1 mg
Ilość
28 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: SYMPHAR SP. Z O.O.

Symanastrol - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Symanastrol - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Symanastrol - opis

Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie. Nie wykazano skuteczności anastrozolu u pacjentek z komórkami nowotworowymi bez receptora estrogenowego, chyba że wystąpiła u nich odpowiedź kliniczna na wcześniejsze leczenie tamoksyfenem.

Wspomagające leczenie wczesnego inwazyjnego raka piersi z receptorem hormonalnym u kobiet po menopauzie.

Wspomagające leczenie wczesnego raka piersi z receptorem hormonalnym u kobiet po menopauzie, które przez 2 do 3 lat otrzymywały leczenie uzupełniające tamoksyfenem.

Symanastrol - skład

Każda tabletka powlekana zawiera 1 mg anastrozolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Symanastrol - dawkowanie

Pacjentki dorosłe, w tym w podeszłym wieku: jedna tabletka 1 mg przyjmowana doustnie raz na dobę.

Dzieci: nie jest zalecane stosowanie u dzieci.

Zaburzenia czynności nerek: nie jest zalecana zmiana dawkowania u pacjentek z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek.

Zaburzenia czynności wątroby: nie jest zalecana zmiana dawkowania u pacjentek z łagodnym zaburzeniem czynności wątroby.

We wczesnym stadium choroby zaleca się leczenie przez 5 lat.

Symanastrol - środki ostrożności

Symanastrol nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku w tej grupie pacjentów.

W razie wątpliwości dotyczących stanu hormonalnego pacjentki, należy potwierdzić menopauzę biochemicznie.

Nie ma danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania produktu Symanastrol u pacjentek z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby oraz ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 20 ml/min).

Kobiety z osteoporozą lub z ryzykiem wystąpienia osteoporozy, powinny mieć wykonane badanie densytometryczne oceniające gęstość mineralną kości, (np. metodą DEXA) w chwili rozpoczęcia leczenia a następnie w regularnych odstępach. Jeżeli istnieją wskazania, należy wprowadzić leczenie lub profilaktykę osteoporozy i uważnie ją kontrolować.

Nie ma dostępnych danych dotyczących stosowania anastrozolu z analogami LHRH. Nie należy stosować tych leków jednocześnie, z wyjątkiem badań klinicznych.

Symanastrol zmniejsza stężenie estrogenów we krwi i dlatego może powodować zmniejszenie gęstości mineralnej kości. Obecnie nie ma odpowiednich danych pokazujących skuteczność bifosfonianów w przypadku zmniejszenia gęstości mineralnej kości spowodowanego przez anastrozol lub ich przydatność w profilaktyce.

Ten produkt zawiera laktozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi chorobami nietolerancji galaktozy, niedoborem laktazy typu Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

Każda tabletka powlekana zawiera sód w zakresie od 0,084 mg do 0,126 mg. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów będących na diecie z kontrolowaną zawartością sodu.

Symanastrol - przedawkowanie

Doświadczenie kliniczne dotyczące przypadkowego przedawkowania jest ograniczone.

W badaniach na zwierzętach anastrozol wykazywał niewielką toksyczność ostrą. Przeprowadzono badania kliniczne z zastosowaniem różnych dawek anastrozolu, do 60 mg w pojedynczej dawce u zdrowych ochotników płci męskiej oraz do 10 mg na dobę u kobiet po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi; dawki te były dobrze tolerowane. Nie ustalono jednorazowej dawki anastrozolu, która może wywołać objawy zagrażające życiu. Nie ma swoistego antidotum przy przedawkowaniu i leczenie musi być objawowe.

W przypadku przedawkowania należy rozważyć możliwość zatrucia wieloma środkami. U osoby przytomnej można wywołać wymioty. Może być pomocna dializa, ponieważ anastrozol w niewielkim stopniu wiąże się z białkami. Wskazane jest leczenie podtrzymujące, w tym ścisłe monitorowanie objawów życiowych.

Symanastrol - przeciwwskazania

Symanastrol jest przeciwwskazany :

- u kobiet przed menopauzą;

- u kobiet w ciąży lub karmiących piersią;

- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;

- leki zawierające estrogen nie powinny być stosowane jednocześnie z anastrozolem, gdyż mogłyby przeciwdziałać jego działaniu farmakologicznemu;

- podczas jednoczesnego leczenia tamoksyfenem (patrz punkt 4.5).

Symanastrol - działania niepożądane

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są uderzenia krwi do głowy (bardzo często) oraz osłabienie (często). Reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka i reakcje anafilaktyczne występują bardzo rzadko.

W tej części działania niepożądane są określone następująco:

Bardzo często (≥1/10)

Często (≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100)

Rzadko (≥1/10000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Następujące działania niepożądane były obserwowane w związku ze stosowaniem anastrozolu. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane przedstawiono w kolejności od najbardziej groźnych.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: ból głowy, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu, zespół cieśni nadgarstka

Niezbyt często: senność, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nudności, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu, biegunka, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Niezbyt często: wymioty, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: osłabienie włosów, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu, wysypka zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka i anafilaksja

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często: ból/sztywność stawów, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często: jadłowstręt, zwykle o niewielkim nasileniu, hipercholesterolemia, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często: uderzenia gorąca, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: osłabienie, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często: suchość pochwy, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu

Niezbyt często: krwawienie z pochwy, zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu*

*Krwawienie z pochwy występowało niezbyt często, głównie w pierwszych tygodniach leczenia pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi po zmianie dotychczasowej terapii hormonalnej na leczenie anastrozolem. Jeśli krwawienie się utrzymuje, należy rozważyć wykonanie dodatkowych badań.

Symanastrol zmniejsza stężenie estrogenów krążących i dlatego może spowodować zmniejszenie gęstości mineralnej kości u niektórych pacjentek, zwiększając tym samym ryzyko złamań (patrz punkt 4.4).

W badaniu ATAC porównującym anastrozol z tamoksyfenem, częstość złamań wynosiła 22 na 1000 pacjentko-lat i 15 na 1000 pacjentko-lat w grupach otrzymujących odpowiednio anastrozol i tamoksyfen, dla mediany okresu obserwacji 68 miesięcy. Częstość złamań obserwowana w grupie stosującej anastrozol jest podobna do częstości obserwowanej u pacjentek po menopauzie, w populacjach o podobnym rozkładzie grup wiekowych. Nie określono czy częstość złamań i występowania osteoporozy obserwowana w badaniu ATAC u pacjentów leczonych anastrozolem wskazuje na ochronne działanie tamoksyfenu, swoiste działanie anastrozolu, czy też na oba działania.

Częstość występowania osteoporozy wynosiła 10,5% u pacjentek leczonych anastrozolem i 7,3% u pacjentek leczonych tamoksyfenem.

Niezbyt często (≥0,1% i < 1%) opisywano podwyższone stężenia gamma-GT i fosfatazy alkalicznej. Nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego między tymi zmianami a leczeniem. 4.9 Przedawkowanie

Symanastrol - ciąża i karmienie piersią

Anastrozol jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży lub karmiących piersią (patrz punkt 4.3).

Ciąża

Nie ma danych dotyczących stosowania anastrozolu u pacjentek w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane. Anastrozol jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży.

Laktacja

Nie wiadomo, czy anastrozol jest wydzielany do mleka matki. Anastrozol jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią.

Symanastrol - prowadzenie pojazdów

Jest mało prawdopodobne, aby produkt leczniczy Symanastrol zaburzał zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Jednakże w trakcie stosowania anastrozolu odnotowano osłabienie i senność, i jeśli takie objawy się utrzymują, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Symanastrol - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Anastrozolum

  Jest to niesteroidowy inhibitor aromatazy silny i selektywny. Stosowany jest w leczeniu raka piersi w stopniu zaawansowanym z obecnością w guzie receptorów hormonalnych u kobiet po menopauzie, a także po 2-3 latach leczenia uzupełniającego tamoksyfenem.

  Dostępne opakowania
  Symanastrol

  Symanastrol

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 1 mg
  SYMPHAR SP. Z O.O.
  Symanastrol

  Symanastrol

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 1 mg
  SYMPHAR SP. Z O.O.