Sulfasalazin EN Krka

zobacz opinie o produkcie »
Cena
31,76 zł
Forma
tabletki dojelitowe
Dawka
0,5 g
Ilość
300 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: KRKA D.D. NOVO MESTO

Sulfasalazin EN Krka - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Sulfasalazin EN Krka - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Sulfasalazin EN Krka - opis

- Leczenie ostrych napadów i zaostrzeń choroby Leśniowskiego - Crohna, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i odbytnicy.

- Podtrzymywanie remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i odbytnicy.

- Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów niereagującego na niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Sulfasalazin EN Krka - skład

Każda tabletka dojelitowa zawiera sulfasalazynę (Sulfasalazinum) w postaci granulatu z powidonem, co odpowiada 500 mg sulfasalazyny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Sulfasalazin EN Krka - dawkowanie

Dawkowanie ustala się zależnie od nasilenia choroby i ewentualnych działań niepożądanych.

Tabletki należy zażywać w trakcie posiłków, popijając szklanką płynu.

Tabletki dojelitowe należy połykać w całości, ponieważ otoczka tabletki zmniejsza niepożądane działania na układ żołądkowo-jelitowy.

Ostry napad wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i odbytnicy oraz choroba Leśniowskiego Crohna

Dorośli i dzieci w wieku ponad 16 lat powinni zażywać od 2 do 4 tabletek 4 razy na dobę (1 g do 2 g).

Dzieci w wieku powyżej 2 lat: podaje się dawkę 40 do 60 mg sulfasalazyny na kg masy ciała na dobę. Po osiągnięciu remisji należy dawkę stopniowo zmniejszać.

Podtrzymywanie remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i odbytnicy Czas trwania leczenia nie jest ograniczony.

Zalecana dawka podtrzymująca dla dorosłych i dzieci w wieku ponad 16 lat wynosi 1 tabletka (500 mg) 4 razy na dobę.

Dzieciom w wieku powyżej 2 lat podaje się 20 do 30 mg na kg masy ciała na dobę.

Reumatoidalne zapalenie stawów

Zalecana dawka dla dorosłych i dzieci w wieku ponad 16 lat wynosi 2 do 3 g na dobę. Pacjenci powinni rozpocząć leczenie 1 tabletką (500 mg) sulfasalazyny na dobę.

Następnie należy dawkę stopniowo zwiększać w jednotygodniowych odstępach w ten sposób, by pacjenci po 4 tygodniach przyjmowali po 2 tabletki (1 g) 2 do 3 razy na dobę. Kliniczne działanie leku pojawia się po 6 - 10 tygodniach leczenia. Leczenie powinno trwać, co najmniej 6 miesięcy.

Sulfasalazin EN Krka - środki ostrożności

Zaleca się okresowe badania krwi przed rozpoczęciem leczenia i w czasie leczenia (pełna morfologia z rozmazem; w początkowym okresie leczenia 1 - 2 razy na miesiąc, a następnie co 3 - 6 miesięcy), badanie moczu u pacjentów z niewydolnością nerek. Należy również często kontrolować czynność wątroby.

W trakcie leczenia należy dbać o prawidłowe nawodnienie pacjenta.

Szczególną ostrożność w trakcie leczenia sulfasalazyną należy zachować u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby, astmą oskrzelową i alergiami (możliwa jest nadwrażliwość krzyżowa - nadwrażliwość na sulfasalazynę może wystąpić u osób nadwrażliwych na furosemid, tiazydowe leki moczopędne, pochodne sulfonylomocznika i antagonistów dehydratazy węglanowej). W razie wystąpienia nadwrażliwości lub innych, ciężkich działań niepożądanych, należy odstawić produkt leczniczy. Jeśli wystąpią łagodne objawy alergii można u pacjenta przeprowadzić odczulanie. Produktu leczniczego nie zaleca się w ogólnoustrojowejpostaci dziecięcego zapalenia stawów, ponieważ często wywołuje działania niepożądane między innymi również stan podobny do choroby posurowiczej.Charakterystycznymi oznakami względnie objawami są gorączka, nudności, wymioty, bóle głowy, wysypka i pogorszenie czynności wątroby. Ten stan może w wielu przypadkach mieć ciężki przebieg.

Zgłaszano występowanie zagrażających życiu reakcji skórnych: zespołu Stevensa-Johnsona (ang. SJS) oraz martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka (ang. TEN) w związku ze stosowaniem produktu leczniczego Sulfasalazin EN Krka

Należy poinformować pacjentów o objawach przedmiotowych i podmiotowych oraz monitorować ich pod względem reakcji skórnych. Największe ryzyko wystąpienia SJS lub TEN istnieje podczas pierwszych tygodni leczenia. Jeśli wystąpią objawy przedmiotowe lub podmiotowe SJS lub TEN (np. postępująca wysypka skórna często z pęcherzami lub zmianami na błonach śluzowych), leczenie sulfasalazyną należy przerwać. Najlepsze wyniki w leczeniu SJS i TEN uzyskuje się przez wczesne ich zdiagnozowanie i natychmiastowe odstawienie leku, który mógł je wywołać. Wczesne odstawienie leku łączy się z lepszymi rokowaniami.

Jeśli u pacjenta wystąpił SJS lub TEN podczas stosowania sulfasalazyny, w przyszłości nie należy już wznawiać leczenia produktem leczniczym Sulfasalazin EN Krka.

Sulfasalazin EN Krka - przedawkowanie

Nadmierne dawki sulfasalazyny wywołują nudności, wymioty i bóle brzucha. Po bardzo dużych dawkach mogą wystąpić: bezmocz, krystaluria, krwiomocz oraz objawy podrażnienia ośrodkowego układu nerwowego (drgawki).

Toksyczność produktu leczniczego jest proporcjonalna do stężenia sulfapirydyny w surowicy. Postępowanie: zapobieganie wchłanianiu leku (wywoływanie wymiotów, płukanie żołądka, wlewy doodbytnicze), alkalizacja moczu, wzmożona diureza. W przypadku bezmoczu lub uszkodzenia nerek należy ograniczyć podaż płynów i elektrolitów.

Skuteczność leczenia można weryfikować kontrolując stężenie sulfapirydyny w surowicy.

Sulfasalazin EN Krka - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na sulfasalazynę lub inne składniki produktu leczniczego.

Nadwrażliwość na sulfonamidy i salicylany.

Ostra porfiria oraz granulocytopenia.

Niedrożność dróg moczowych lub jelit.

Nie należy stosować produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 2 lat z przewlekłą zapalną chorobą jelit, ponieważ bezpieczeństwo i skuteczność stosowania nie zostały ustalone.

Sulfasalazin EN Krka - działania niepożądane

Działania niepożądane sulfasalazyny są przede wszystkim związane z dużym stężeniem sulfapirydyny we krwi, szczególnie u pacjentów, u których jej metabolizowanie przebiega wolniej (osoby z wolno przebiegającą acetylacją).

Działania niepożądane występują częściej u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Częstość występowania działań niepożądanych, wymienionych poniżej, jest określona przy użyciu następującej konwencji: - Bardzo często (  1/10),

- Często ( 1/100 do  1/10),

- Niezbyt często ( 1/1 000 do  1/100),

- Rzadko ( 1/10 000 do  1/1 000),

- Bardzo rzadko ( 1/10 000).

Dla każdej częstości, działania niepożądane przedstawione są w kolejności zgodnej ze zmniejszającą się ich ciężkością.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

- często: potencjalnie śmiertelna leukopenia, neutropenia, makrocytemia

- rzadko: niedokrwistość megaloblastyczna, niedokrwistość hemolityczna, agranulocytoza, małopłytkowość

- bardzo rzadko: niedokrwistość aplastyczna, methemoglobinemia, niedokrwistość z ciałkami Heinza, hipoproteinemia, limfadenopatia, eozynofilia

Zaburzenia układu immunologicznego

- bardzo rzadko: niezależnie od dawki mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

choroba posurowicza, uogólnione wykwity skórne, wysypka wielopostaciowa, zapalenie skóry złuszczające, nadwrażliwość na światło, gorączka polekowa, zapalenie okostnej oczodołu, spojówkowe i twardówkowe guzkowe zapalenie tętnic, świąd, pokrzywka i rumień

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

- często: zmniejszenie apetytu

- niezbyt często: u pacjentów z porfirią może dojść do przyspieszenia ostrego ataku.

Zaburzenia psychiczne

- niezbyt często: depresja, bezsenność

- rzadko: omamy

Zaburzenia układu nerwowego

- często: bóle głowy

- rzadko: neuropatia obwodowa, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, drgawki, ataksja

- bardzo rzadko: zapalenie opon jałowe

Zaburzenia ucha i błędnika

- rzadko: szumy uszne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

- rzadko: nacieki w tkance płucnej, duszność, kaszel

- bardzo rzadko: zwłókniające zapalenie pęcherzyków płucnych

Zaburzenia żołądka i jelit

- rzadko: wymioty, nudności

- niezbyt często: biegunka, zapalenie jamy ustnej, zapalenie przyusznicy

- bardzo rzadko: zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

- rzadko: zapalenie wątroby, żółto-pomarańczowe zabarwienie moczu, skóry lub miękkich soczewek kontaktowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

- bardzo rzadko: zgłaszano przypadki zespołu Stevens-Johnsona (ang. SJS) i martwicy toksyczno-rozpływnej (ang. TEN) (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

- rzadko: zespół nerczycowy, krwiomocz, krystaluria, białkomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

- niezbyt często: oligospermia i bezpłodność u mężczyzn, przemijająca po odstawieniu leku

Badania diagnostyczne

- niezbyt często: zwiększenie stężenia bilirubiny i aktywności amylazy, fosfatazy alkalicznej oraz wątrobowych aminotransferaz w surowicy

W przypadku wystąpienia ciężkich działań niepożądanych należy przerwać leczenie.

Sulfasalazin EN Krka - ciąża i karmienie piersią

Kobiety w ciąży mogą stosować produkt leczniczy Sulfasalazin EN Krka tylko w razie zdecydowanej konieczności i w najmniejszych dawkach skutecznych.

Nie zaleca się jego stosowania w ostatnim trymestrze ciąży, ponieważ może wypierać u noworodków bilirubinę z jej połączeń z białkami osocza i doprowadzać do żółtaczki jąder podkorowych. U noworodków z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej może wywoływać niedokrwistość hemolityczną.

Bardzo małe ilości sulfasalazyny przenikają do pokarmu matki, dlatego ryzyko wystąpienia żółtaczki jąder podkorowych u zdrowych noworodków z tego powodu jest nieistotne.

Do komplikacji mogłoby ewentualnie dojść u wcześniaków i noworodków z innych grup ryzyka. Inaczej jest w przypadku sulfapirydyny, która osiąga w pokarmie matki 40% stężenia w osoczu, gdzie wiąże się z białkami w umiarkowanym stopniu. Ponieważ działanie sulfasalazyny u dzieci nie jest dostatecznie przebadane, nie zaleca się kobietom karmiącym piersią jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Sulfasalazin EN Krka i karmienia piersią.

Sulfasalazin EN Krka - prowadzenie pojazdów

Produkt leczniczy Sulfasalazin EN Krka nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Sulfasalazin EN Krka - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Sulfasalazinum

  Dostępne opakowania
  Sulfasalazin EN Krka

  Sulfasalazin EN Krka

  tabletki dojelitowe - 300 tabl. - 0,5 g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Sulfasalazin EN Krka

  Sulfasalazin EN Krka

  tabletki dojelitowe - 50 tabl. - 0,5 g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  31,76 zł
  Sulfasalazin EN Krka

  Sulfasalazin EN Krka

  tabletki dojelitowe - 100 tabl. - 0,5 g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  60,27 zł
  Powiązane artykuły
  Układ pokarmowy

  Pseudopolipy jelita grubego u pacjenta z wrzodziejącym zapaleniem jelita

  Pseudopolipy jelita grubego u pacjenta z wrzodziejącym zapaleniem jelita

  Pseudopolipy jelita grubego Choroba charakteryzuje się występowaniem zaostrzeń i okresów remisji o różnym okresie trwania. Najczęściej obejmuje końcową (lewą) część jelita grubego - odbytnicę (która zajęta jest w 100% przypadków), esicę, okrężnicę zstępującą...

  Koronawirus

  Koronawirus a choroby jelit. Najnowsze wytyczne

  Koronawirus a choroby jelit. Najnowsze wytyczne

  Amerykańskie Stowarzyszenie Gastroenterologiczne opublikowało nowe wytyczne dotyczące pacjentów cierpiących na przewlekłą zapalną chorobę jelit. Co ważne zdaniem organizacji ta grupa chorych nie należy do grupy szczególnego ryzyka w przypadku zakażenia...

  Układ pokarmowy

  Naturalne sposoby na wrzodziejące zapalenie jelit (WIDEO)

  Naturalne sposoby na wrzodziejące zapalenie jelit (WIDEO)

  Wrzody na jelitach to poważna dolegliwość, która rzutuje na kondycję całego organizmu. Mogą być spowodowane obecnością bakterii, wirusów, grzybów, a nawet przez nadmierny stres. Istnieją jednak w pełni naturalne sposoby radzenia sobie z tą chorobą....

  Układ pokarmowy

  Nieoczywiste objawy chorób jelit

  Nieoczywiste objawy chorób jelit

  Nieswoistym chorobom zapalnym jelit towarzyszą powikłania ze strony innych narządów. Zdarza się, że wyprzedzają one pojawienie się głównych objawów jelitowych. To np. stłuszczona wątroba czy zapalenie spojówek. Właśnie dlatego ważne jest zwracanie uwagi...

  Zdrowie

  Mucyna - rola, charakterystyka i lokalizacja

  Mucyna - rola, charakterystyka i lokalizacja

  Mucyna substancja, która w organizmie człowieka odgrywa ważną rolę. Należy do grupy glikozaminoglikanów - polisacharydów wchodzących w skład błon komórkowych. Substancja odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie organów, w których jest obecna. Chroni je...

  Badania

  Biopsja jelita grubego

  Biopsja jelita grubego

  Biopsja jelita grubego to badanie diagnostyczne polegające na pobraniu z jelita grubego próbki tkanki, którą później poddaje się badaniu histopatologicznemu. Pozwala to na zdiagnozowanie przyczyny krwawych stolców, które są objawem wielu chorób jelita...