Solpadeine

Solpadeine
Solpadeine
Solpadeine
zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
kapsułki
Dawka
0,5g+0,03g+8mg
Ilość
12 kaps.
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO

Solpadeine - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Stosowanie Solpadeine przez dłuższy czas

Prawdopodobnie przesadziłam z używaniem tabletek Solpadeine. Używałam ich przez dłuższy czas z powodu różnych bólów. Dziś cisnienie skoczyło mi prawie do 200 na ok. 98. Dostałam lek, spadło. Pytanie mam takie - jak długo nadużywanie tych tabletek może wpływać na moje zdrowie i co zrobić, żeby się odtruć. Lekarzowi powiedziałam o nadużywaniu tabletek, ale tylko podał lek na obniżenie ciśnienia...

POKAŻ WIĘCEJ

Solpadeine - ulotka preparatu

Solpadeine - opis

Bóle głowy, migrena, bolesne miesiączkowanie, bóle zębów, nerwobóle, bóle reumatyczne, ból gardła, objawy grypy i przeziębienia, gorączka.

Solpadeine - skład

1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum), 8 mg fosforanu kodeiny (Codeini phosphas) i 30 mg kofeiny (Coffeinum)

Substancje pomocnicze, patrz pkt 6.1.

Solpadeine - dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Doustnie, 1 do 2 tabletek, do 4 razy na dobę. Nie przyjmować dawki leku częściej niż co 4 godziny ani nie stosować więcej niż 8 tabletek (4000 mg paracetamolu/64 mg kodeiny/240 mg kofeiny) w ciągu doby.

Nie stosować dawki większej niż zalecana. Nie stosować leku dłużej niż 3 dni bez zalecenia lekarza.

Nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol, kodeinę lub kofeinę. Lek nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Solpadeine - środki ostrożności

W razie utrzymywania się lub nasilenia objawów należy zasięgnąć porady lekarza. Należy stosować ostrożnie u pacjentów:

- z niewydolnością wątroby lub nerek,

- stosujących leki hamujące ośrodkowy układ nerwowy,

- z ostrymi stanami spastycznymi oskrzeli lub zaburzeniami czynności układu oddechowego,

- z urazami głowy oraz ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym,

- z rozrostem gruczołu krokowego lub utrudnionym odpływem moczu, - z niedoczynnością tarczycy,

- z niedoczynnością kory nadnerczy,

- w podeszłym wieku,

- z ostrymi objawami brzusznymi,

- z zapalnymi lub prowadzącymi do niedrożności chorobami jelit,

- z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej,

- z chorobami dróg żółciowych (kamica żółciowa) oraz po zabiegach chirurgicznych w obrębie dróg żółciowych.

U pacjentów po usunięciu pęcherzyka żółciowego kodeina może wywoływać ostry ból brzucha związany z drogami żółciowymi lub trzustką (ostre zapalenie trzustki), któremu zwykle towarzyszą nieprawidłowości w wynikach badań laboratoryjnych wskazujące na skurcz zwieracza Oddiego.

W czasie przyjmowania produktu nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby i nasilenie działania kodeiny. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol.

Podczas stosowania leku należy unikać nadmiernego spożycia kofeiny (np. zawartej w kawie, herbacie i niektórych napojach).

Nadużywanie leków przeciwbólowych zawierających kodeinę może prowadzić do ryzyka uzależnienia włącznie z wystąpieniem objawów odstawiennych po nagłym zakończeniu leczenia.

Solpadeine - przedawkowanie

Nadużywanie leku, tzn. przyjmowanie dawek większych niż zalecane lub stosowanie leku przez dłuższy czas może prowadzić do fizycznej lub psychicznej zależności. W takim przypadku po zaprzestaniu stosowania leku pacjenci mogą odczuwać niepokój i rozdrażnienie. Paracetamol

Przedawkowanie paracetamolu może prowadzić do uszkodzenia wątroby.

Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie produktu może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin objawy takie jak nudności, wymioty, nadmierną potliwość, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia, pomimo że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką. W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub więcej trzeba sprowokować wymioty, jeśli od spożycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina i skontaktować się natychmiast z lekarzem. Warto podać 60-100 g węgla aktywowanego doustnie, najlepiej rozmieszanego z wodą.

Wiarygodnej oceny ciężkości zatrucia dostarcza oznaczenie stężenia paracetamolu we krwi.

Wysokość tego stężenia w stosunku do czasu, jaki upłynął od spożycia paracetamolu jest wartościową wskazówką, czy i jak intensywne leczenie odtrutkami trzeba prowadzić. Jeśli takie badanie jest niewykonalne, a prawdopodobna dawka paracetamolu była duża, to trzeba wdrożyć bardzo intensywne leczenie odtrutkami: należy podać co najmniej 2,5 g metioniny i kontynuować (już w szpitalu) leczenie acetylocysteiną lub (i) metioniną, które są bardzo skuteczne w pierwszych 10-12 godzinach od zatrucia, ale prawdopodobnie są także pożyteczne i po 24 godzinach. Leczenie zatrucia powinno być prowadzone w szpitalu, w warunkach oddziału intensywnej terapii.

Kodeina

Pierwsza faza po przedawkowaniu kodeiny charakteryzuje się występowaniem nudności i wymiotów. Ostre zahamowanie ośrodka oddechowego powoduje sinicę, spowolnienie oddechu, senność, niezborność ruchów, i, rzadziej, obrzęk płuc. Mogą wystąpić zaburzenia w oddychaniu, zwężenie źrenic, drgawki, zapaść i zatrzymanie moczu. Możliwe jest również pojawienie się objawów uwalniania histaminy.

Należy zastosować ogólne leczenie objawowe i wspierające obejmujące udrożnienie dróg oddechowych i monitorowanie parametrów życiowych aż do ustabilizowania stanu chorego. Należy rozważyć podanie węgla aktywowanego jeśli chory spożył powyżej 350 mg kodeiny (osoba dorosła) lub 5 mg/ kg m.c. (dziecko) i od przyjęcia leku nie upłynęło więcej czasu niż godzina.

W razie wystąpienia śpiączki lub depresji układu oddechowego należy podać nalokson. Pacjenta należy obserwować przez co najmniej 4 godziny po spożyciu leku lub osiem godzin (w przypadku leku o przedłużonym uwalnianiu).

Kofeina

Po przedawkowaniu mogą wystąpić: ból w nadbrzuszu, wymioty, zwiększone wydzielanie moczu, tachykardia lub arytmia, pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego (bezsenność, niepokój ruchowy, pobudzenie, wzburzenie, zdenerwowanie, drżenie, drgawki). Należy zauważyć, że ilość leku, po której zażyciu wystąpiłyby klinicznie znaczące objawy przedawkowania kofeiny, spowodowałaby ciężkie uszkodzenie wątroby przez paracetamol.

Solpadeine - przeciwwskazania

Lek Solpadeine jest przeciwwskazany u osób z nadwrażliwością na paracetamol, kofeinę, kodeinę, inne opioidowe leki przeciwbólowe lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu. Innymi przeciwwskazaniami do stosowania leku są choroba alkoholowa,ciężka niewydolność wątroby lub nerek, niewydolność oddechowa, astma oskrzelowa, przyjmowanie inhibitorów MAO i okres do 2 tygodni po ich odstawieniu. Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat. Produkty zawierające kodeinę są przeciwwskazane u kobiet karmiących piersią.

Produktu nie należy stosować u pacjentów uzależnionych od opioidów.

Solpadeine - działania niepożądane

Działania niepożądane opisane w badaniach klinicznych są niezbyt częste i zaobserwowane na małej populacji pacjentów. Z tego powodu działania niepożądane zgłoszone w trakcie rozległych doświadczeń po wprowadzeniu produktu do obrotu, przy stosowaniu leku przez pacjentów zgodnie z zalecanym dawkowaniem i mające związek ze stosowaniem leku zostały przedstawione poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania.

Częstości występowania są określone jako: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10000), nieznana (niemożliwa do określenia na podstawie dostępnych danych).

Częstość poniższych działań niepożądanych (bardzo rzadkie) została ustalona na podstawie spontanicznych działań niepożądanych zgromadzonych po wprowadzeniu do obrotu. Paracetamol

Narząd/układ

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Trombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje anafilaktyczne

Reakcje nadwrażliwości skórnej włącznie z wysypką skórną, obrzękiem naczynioruchowym i zespołem Stevens-Johnsona (pęcherzowy rumień wielopostaciowy)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne niesterydowe leki przeciwzapalne

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenia czynności wątroby

Kofeina

Narząd/układ

Działanie niepożądane

Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego

Nerwowość

Zawroty głowy

W przypadku połączenia stosowania w zalecanym dawkowaniu leku zawierającego paracetamol, kofeinę i kodeinę ze spożyciem kofeiny w diecie, zwiększona podaż kofeiny może prowadzić do nasilenia potencjalnych działań niepożądanych związanych z kofeiną takich jak: bezsenność, niepokój, lęk, rozdrażnienie, bóle głowy, zaburzenia żołądka i jelit oraz kołatanie serca.

Kodeina

Poniżej zebrano działania niepożądane zgromadzone po wprowadzeniu do obrotu. Częstość występowania tych objawów nie jest znana.

Narząd/układ

Działanie niepożądane

Zaburzenia psychiczne

Uzależnienie polekowe może wystąpić po przedłużonym stosowaniu leku lub stosowaniu dawek większych niż zalecane

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaparcie, nudności, wymioty, niestrawność, suchość w jamie

 

ustnej, ostre zapalenie trzustki u pacjentów po usunięciu pęcherzyka żółciowego

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, nasilone bóle głowy w wyniku przedłużonego stosowania leku, senność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd, potliwość

Solpadeine - ciąża i karmienie piersią

Produktu nie należy stosować w ciąży ze względu na zawartość kodeiny. Dotyczy to również zastosowania podczas porodu ze względu na potencjalne ryzyko wystąpienia depresji układu oddechowego u noworodka.

Bezpieczeństwo leku zawierającego paracetamol, kofeinę i kodeinę podczas ciąży nie zostało ustalone w odniesieniu do możliwości wystąpienia niepożądanych skutków na rozwój płodu. Należy unikać stosowania leku podczas ciąży ze względu na możliwe zwiększenie ryzyka wystąpienia samoistnego poronienia związanego ze spożyciem kofeiny.

Nie wolno stosować produktów zawierających kodeinę podczas karmienia piersią. U kobiet karmiących piersią, których organizmy w sposób gwałtowny metabolizują kodeinę, dochodzi do większego niż oczekiwany wzrostu stężenia morfiny w osoczu krwi. Zatrucie morfiną karmionych piersią dzieci może objawiać się nadmierną sennością, obniżonym napięciem, trudnościami w karmieniu lub oddychaniu. W ciężkich przypadkach może dojść do depresji oddechowej i śmierci. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę leku przez możliwie najkrótszy czas. Kobiety karmiące piersią należy informować aby dokładnie obserwowały swoje dzieci podczas stosowania leku czy nie występują u nich jakiekolwiek oznaki lub objawy zatrucia morfiną, takie jak wzmożona senność lub uspokojenie, zaburzenia odruchu ssania, zaburzenia oddychania, obniżone napięcie, oraz aby zasięgnęły porady lekarskiej w razie zaobserwowania wymienionych objawów.

Kofeina znajdująca się w mleku matki może potencjalnie mieć pobudzający wpływ na dziecko karmione piersią, nie obserwowano jednak znaczącego toksycznego oddziaływania.

Solpadeine - prowadzenie pojazdów

Lek może wpływać na sprawność psychofizyczną, gdyż może powodować zawroty głowy i senność. W razie wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Solpadeine - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Paracetamolum, Coffeinum, Cod.phosphas

  Dostępne opakowania
  Solpadeine

  Solpadeine

  kapsułki - 12 kaps. - 0,5g+0,03g+8mg
  OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO
  Solpadeine

  Solpadeine

  kapsułki - 12 kaps. - 0,5g+0,03g+8mg
  OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO
  Solpadeine

  Solpadeine

  kapsułki - 24 kaps. - 0,5g+0,03g+8mg
  OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO
  Solpadeine

  Solpadeine

  tabletki musujące - 12 tabl. - 0,5g+0,03g+8mg
  OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO
  Solpadeine

  Solpadeine

  tabletki musujące - 24 tabl. - 0,5g+0,03g+8mg
  OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO
  Solpadeine

  Solpadeine

  tabletki - 12 tabl. (pudełko) - 0,5g+0,03g+8mg
  OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO
  Solpadeine

  Solpadeine

  tabletki - 12 tabl. (portfelik) - 0,5g+0,03g+8mg
  OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO
  Solpadeine

  Solpadeine

  tabletki - 12 tabl. (pudełko) - 0,5g+0,03g+8mg
  OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO
  Solpadeine

  Solpadeine

  tabletki - 24 tabl. - 0,5g+0,03g+8mg
  OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO
  Powiązane artykuły
  Koronawirus

  Latem wirus atakuje inaczej. Są przerażeni objawami COVID-19

  Latem wirus atakuje inaczej. Są przerażeni objawami COVID-19

  Choć wiele osób myśli, że latem koronawirus jest w odwrocie, to liczba relacji chorych przeczy temu przekonaniu. Co więcej, pozornie łagodny, przypominający przeziębienie podwariant Omikronu sprawia, że niektórzy są przerażeni. "Wczoraj miałam silną biegunkę,...

  Leki i suplementy

  Ketonal - działanie, przeciwwskazania, bez recepty, dostępność

  Ketonal - działanie, przeciwwskazania, bez recepty, dostępność

  Leki przeciwbólowe znajdziemy w każdej domowej apteczce. Przyjmujemy je na ból zęba, ból głowy, silne bóle miesiączkowe, reumatyczne czy bóle kręgosłupa. Od października 2017 roku bez recepty można kupić Ketonal. Czy to dobry pomysł? Dlaczego Ketonal...

  Kaszel

  Kaszel - kiedy należy się nim niepokoić?

  Kaszel - kiedy należy się nim niepokoić?

  Okres jesienny sprzyja infekcjom wirusowym. Pojawiają się wtedy bóle kostno-stawowe, katar, bóle głowy, ogólne osłabienie, bóle gardła, a także kaszel. Suchy, mokry, duszący - kaszel potrafi dać się we znaki. Objaw ten jest jednak odruchem obronnym pomagającym...

  Zapalenie gardła - przyczyny, objawy, leczenie

  Zapalenie gardła. Rodzaje, objawy, leczenie

  Zapalenie gardła. Rodzaje, objawy, leczenie

  Zapalenie gardła występuje jako samodzielna jednostka chorobowa lub towarzyszy innym ogólnoustrojowym dolegliwościom. Stan zapalny gardła może przybrać formę ostrą lub przewlekłą. W zależności od tego, czy zapalenie gardła spowodowały wirusy czy bakterie...

  Leki i suplementy

  Lek antyseptyczny na ból gardła? Czyli jaki?

  Lek antyseptyczny na ból gardła? Czyli jaki?

  Dobrze znasz ten moment, gdy czujesz suchość i drapanie w gardle, prawda? Nie warto tego lekceważyć. Lepiej działać od razu i nie czekać na ewentualny rozwój infekcji. Gdy nadchodzi jesień i robi się chłodniej, w powietrzu zaczyna krążyć coraz więcej...

  Newsy

  Tak przebiega teraz zakażenie Omikronem. Dominują cztery objawy

  Tak przebiega teraz zakażenie Omikronem. Dominują cztery objawy

  Wraz z pojawieniem się nowych wariantów koronawirusa zmienia się przebieg choroby. Od kiedy zaczął dominować Omikron, na pierwszy plan wysunęły się objawy dotyczące górnych dróg oddechowych. Szacuje się, że aktualnie za niemal 90 proc. wszystkich zakażeń...