Pylodes

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki
Dawka
5 mg
Ilość
7 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.

Pylodes - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Pylodes - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Pylodes - opis

Pylodes 5 mg tabletki jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat i starszej w celu łagodzenia objawów związanych z:

-alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, pokrzywką.

Pylodes - skład

Każda tabletka zawiera 5 mg desloratadyny.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 98,80 mg laktozy jednowodnej.

Pylodes - dawkowanie

Dawkowanie

Dorośli i młodzież (w wieku od 12 lat i starsza): Zalecana dawka produktu Pylodes to jedna tabletka raz na dobę.

Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie) należy leczyć biorąc pod uwagę ocenę historii choroby pacjenta, a leczenie można przerwać po ustąpieniu objawów i wznowić w momencie ich ponownego wystąpienia.

W przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy utrzymują się przez co najmniej 4 dni w tygodniu i dłużej niż przez 4 tygodnie) można zaproponować pacjentowi nieprzerwane leczenie w okresach ekspozycji na alergeny.

Dzieci i młodzież

Doświadczenie dotyczące skuteczności działania desloratadyny stosowanej w ramach badań klinicznych u młodzieży w wieku od 12 do 17 lat jest ograniczone.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu Pylodes u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Brak dostępnych danych.

Sposób podawania :

Podanie doustne.

Tabletkę należy połknąć z wystarczającą ilością płynu (np. jedną szklanką wody).

Dawkę można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Pylodes - środki ostrożności

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania produktu Pylodes u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

Pylodes - przedawkowanie

W razie przedawkowania należy rozważyć zastosowanie standardowego postępowania mającego na celu usunięcie niewchłoniętej substancji czynnej. Zaleca się leczenie objawowe i podtrzymujące. W badaniu klinicznym z zastosowaniem dawek wielokrotnych, w którym desloratadynę podawano w dawce do 45 mg (dawka dziewięciokrotnie większa od dawki klinicznej) nie stwierdzono żadnych działań o znaczeniu klinicznym. Desloratadyna nie jest wydalana na drodze hemodializy; nie wiadomo, czy możliwa jest jej eliminacja metodą dializy otrzewnowej.

Pylodes - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 lub na loratadynę.

Pylodes - działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

W badaniach klinicznych prowadzonych z zastosowaniem desloratadyny w zalecanej dawce wynoszącej 5 mg na dobę, w zakresie badanych wskazań, w tym w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa i w przewlekłej pokrzywce idiopatycznej, działania niepożądane zgłosiło o 3% pacjentów leczonych desloratadyną więcej w porównaniu z osobami przyjmującymi placebo. Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych, występujących częściej niż w grupie placebo, należały: zmęczenie (1,2%), suchość w jamie ustnej (0,8%) i ból głowy (0,6%). W badaniu klinicznym prowadzonym z udziałem 578 pacjentów z grupy młodzieży w wieku od 12 do 17 lat najczęstszym działaniem niepożądanym był ból głowy; odnotowano go u 5,9% pacjentów leczonych desloratadyną i u 6,9% pacjentów przyjmujących placebo

Tabelaryczny wykaz działań niepożądanych

W poniższej tabeli podano częstość występowania działań niepożądanych zgłaszanych w trakcie badań klinicznych częściej niż po podaniu placebo oraz innych działań niepożądanych zgłaszanych w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu. Częstości występowania wymieniono według następujących kategorii: bardzo często ( 1/10); często ( 1/100 do < 1/10); niezbyt często ( 1/1000 do < 1/100); rzadko ( 1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działania niepożądane desloratadyny

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko

Omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Bardzo rzadko

Ból głowy

Zawroty głowy, senność, bezsenność, nadpobudliwość psychoruchowa, drgawki

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko

Tachykardia, kołatanie serca

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Bardzo rzadko

Suchość w jamie ustnej

Ból brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny, zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość nieznana

Wrażliwość na światło

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo rzadko

Ból mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Bardzo rzadko

Zmęczenie

Reakcje nadwrażliwości (takie jak anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, duszność, świąd, wysypka i pokrzywka)

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Pylodes - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane (mniej niż 300 kobiet w ciąży) dotyczące stosowania desloratadyny u kobiet w ciąży. W badaniach na zwierzętach nie wykazano bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na rozrodczość (patrz punkt 5.3). W ramach środków ostrożności zaleca się unikanie stosowania desloratadyny w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Desloratadyna została wykryta w organizmie noworodków/niemowląt karmionych piersią przez kobiety, które przyjmowały lek . Wpływ desloratadyny na organizm noworodków/niemowląt nie jest znany. Należy podjąć decyzję odnośnie przerwania karmienia piersią lub przerwania/wstrzymania się od terapii desloratadyną, biorąc pod uwagę korzyści płynące z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

Płodność

Brak dostępnych danych dotyczących płodności u kobiet i mężczyzn.

Pylodes - prowadzenie pojazdów

Według oceny przeprowadzonej podczas badań klinicznych desloratadyna nie wpływa lub ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pacjentów należy poinformować, że u większości osób nie występuje senność, jednak ze względu na indywidualne różnice w reakcji poszczególnych osób na wszystkie produkty lecznicze, zaleca się poinformowanie pacjentów, aby powstrzymali się od wykonywania czynności wymagających koncentracji, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn do czasu ustalenia w jaki sposób reagują na ten produkt leczniczy.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Pylodes - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Desloratadinum

  Substancja o działaniu antyalergicznym. Poprzez blokadę receptora histaminowego H1 hamuje reakcje alergiczne. Stosowana w łagodzeniu objawów związanych z alergicznym nieżytem nosa oraz pokrzywką. Substancja nie przenika do ośrodkowego układu nerwowego, w związku z czym nie wywiera działania uspokajającego.

  Dostępne opakowania
  Pylodes

  Pylodes

  tabletki - 7 tabl. - 5 mg
  PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
  Pylodes

  Pylodes

  tabletki - 10 tabl. - 5 mg
  PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
  Pylodes

  Pylodes

  tabletki - 14 tabl. - 5 mg
  PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
  Pylodes

  Pylodes

  tabletki - 15 tabl. - 5 mg
  PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
  Pylodes

  Pylodes

  tabletki - 20 tabl. - 5 mg
  PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
  Pylodes

  Pylodes

  tabletki - 28 tabl. - 5 mg
  PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
  Pylodes

  Pylodes

  tabletki - 30 tabl. - 5 mg
  PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
  Pylodes

  Pylodes

  tabletki - 50 tabl. - 5 mg
  PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
  Pylodes

  Pylodes

  tabletki - 100 tabl. - 5 mg
  PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
  Powiązane artykuły
  Mieszkaj zdrowo

  Sposoby na pająki. Jak je odstraszyć i co zrobić, gdy pogryzą?

  Sposoby na pająki. Jak je odstraszyć i co zrobić, gdy pogryzą?

  Choć mówi się, że obecność pająków to oznaka zdrowego domu, większość osób woli pozbyć się tych niechcianych lokatorów. Podpowiadamy proste i skuteczne metody. Zapachy, których pająki nie lubią Pająki budzą niechęć wielu osób. Ich ugryzienia mogą być...

  Dermatologia

  Swędzenie szyi - o jakich chorobach może świadczyć? Sprawdź ryzyko

  Swędzenie szyi - o jakich chorobach może świadczyć? Sprawdź ryzyko

  Swędzenie skóry może ostrzegać przed chorobą Swędzenie szyi zdarza się każdemu. Wydaje się, że jest to banalna dolegliwość, z którą łatwo można się uporać drapaniem, czasem odpowiednią pielęgnacją, zmianą kosmetyków lub odzieży. Jeśli problem utrzymuje...

  Choroby i dolegliwości

  Przyłuszczyca - rodzaje, objawy, diagnostyka, leczenie

  Przyłuszczyca - rodzaje, objawy, diagnostyka, leczenie

  Przyłuszczyca to choroba skóry, której przyczyny nie zostały poznane. Wyróżniamy kilka jej rodzajów, które zależą od przebiegu i czasu utrzymywania się zmian na skórze. Warto wiedzieć, że mimo mylącej nazwy schorzenie nie jest powiązane z łuszczycą. Czy...

  Diagnostyka zmian skórnych

  Świerzbiączka - przyczyny, typy choroby, objawy i leczenie

  Świerzbiączka - przyczyny, typy choroby, objawy i leczenie

  Świerzbiączka jest nazwą odnoszącą się do dermatoz o charakterystycznych objawach, takich jak zmiany skórne, świąd, zaczerwienienie i suchość skóry. Wyróżnia się kilka typów schorzenia. To świerzbiączka guzkowa, letnia czy ciężarnych. Choroba zazwyczaj...

  Liszaj - przyczyny, objawy, leczenie

  Zmiany skórne - liszaj

  Zmiany skórne - liszaj

  Zmiany skórne wywołane przez liszaj Liszajowi, oprócz zmian skórnych i obrzękowych charakteryzuje się silnym świądem.

  Choroby i dolegliwości

  Lądziennica - czym jest, przyczyny, objawy, powikłania

  Lądziennica - czym jest, przyczyny, objawy, powikłania

  Lądziennica to schorzenie wywołane przez larwy roztoczy roślinnych, które powodują zmiany skórne. Przyczyną trombikulozy są larwy swędzika jesiennego, które osiagają jedynie 0,2 mm długości. Co warto wiedzieć o lądziennicy? Czym jest lądziennica? Lądziennica...

  Wyprysk potnicowy

  Wyprysk potnicowy dłoni

  Wyprysk potnicowy dłoni

  Wyprysk potnicowy na dłoni Wypryskowi potnicowemu na dłoni towarzyszy uporczywe swędzenie.

  Alergie skórne

  Co to jest świąd? (WIDEO)

  Co to jest świąd? (WIDEO)

  Świąd skóry może mieć różne przyczyny Dolegliwość, jaką jest świąd może mieć różne przyczyny i najczęściej zależy od umiejscowienia na ciele. Jeśli pojawi się w okolicy stóp czy dłoni, może być oznaką rozwijającej się grzybicy, zaś zlokalizowany w obrębie...

  Alergia - przyczyny, objawy, leczenie

  5 najdziwiniejszych alergii

  5 najdziwiniejszych alergii

  Alergia - epidemia naszych czasów Jest jedną z najczęściej występujących chorób na świecie. Objawia się już we wczesnym dzieciństwie i trwa przez całe życie, choć jej objawy można zminimalizować. Alergia. Alergia jest nieprawidłową reakcją układu odpornościowego...