Fluconazole EGIS

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
kapsułki
Dawka
0,05 g
Ilość
7 kaps.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: EGIS POLSKA SP. Z O.O.

Fluconazole EGIS - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Fluconazole EGIS - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Fluconazole EGIS - opis

Fluconazole-EGIS stosuje się w leczeniu zakażeń grzybiczych (patrz punkt 5.1).

Fluconazole-EGIS stosuje się u pacjentów dorosłych w celu leczenia:

- kryptokokowego zapalenia opon mózgowych (patrz punkt 4.4); - kokcydioidomykozy (patrz punkt 4.4);

- inwazyjnej kandydozy;

- drożdżakowego zakażenia błon śluzowych, włączając zakażenia gardła, przełyku, występowanie drożdżaków w moczu oraz przewlekłe zakażenia śluzówkowo-skórne;

- przewlekłej kandydozy jamy ustnej (zapalenie jamy ustnej) w przypadku, gdy higiena dentystyczna jest niewystarczająca;

- drożdżycy pochwy, postać ostra i nawrotowa; w sytuacji, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczające;

- drożdżakowego zapalenia żołędzia; w sytuacji, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczające;

- grzybic skórnych, w tym stóp, tułowia, podudzi, łupież pstry, zakażenia drożdżakowe skóry właściwej, w przypadku, gdy zalecane jest podjęcie leczenia ogólnoustrojowego;

- grzybicy paznokci (onychomykoza) w przypadku, gdy inne leczenie jest nieodpowiednie.

Fluconazole-EGIS stosuje się u pacjentów dorosłych w celu zapobiegania:

- nawrotom zapalenia opon mózgowych u pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka; - nawrotom drożdżakowego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, gardła i przełyku u pacjentów zarażonych wirusem HIV, którzy należą do grup zwiększonego ryzyka nawrotów;

- nawrotom drożdżycy pochwy (4 lub więcej epizodów w ciągu roku);

- zakażeniom grzybiczym u pacjentów z przedłużającą się neutropenią (takich jak pacjenci z nowotworami krwi otrzymujący chemioterapię lub pacjenci po przeszczepie krwiotwórczych komórek macierzystych (patrz punkt 5.1).

Fluconazole-EGIS stosuje się u noworodków, niemowląt, dzieci oraz młodzieży w wieku od 0 do 17 lat

Fluconazole-EGIS stosuje się w leczeniu drożdżakowych zakażeń błon śluzowych (jamy ustnej, gardła i przełyku), inwazyjnej kandydozy i kryptokokowego zapalenia opon mózgowych oraz w profilaktyce zakażeń drożdżakami u pacjentów z obniżoną odpornością. Fluconazole-EGIS można stosować jako terapię zachowawczą w celu zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u dzieci z grupy wysokiego ryzyka wystąpienia nawrotów (patrz punkt 4.4).

Terapię można rozpocząć przed otrzymaniem wyników posiewu oraz innych badań laboratoryjnych. Jednakże po ich otrzymaniu należy odpowiednio dostosować dostępne leczenie.

W celu zapewnienia właściwego leczenia należy rozważyć zastosowanie zaleceń dotyczących terapii przeciwgrzybiczych.

Fluconazole EGIS - skład

Fluconazole-EGIS, 50 mg: każda kapsułka zawiera 50 mg flukonazolu.

Fluconazole-EGIS, 100 mg: każda kapsułka zawiera 100 mg flukonazolu. Fluconazole-EGIS, 150 mg: każda kapsułka zawiera 150 mg flukonazolu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Fluconazole-EGIS, 50 mg: każda kapsułka zawiera 50,00 mg laktozy jednowodnej.

Fluconazole-EGIS, 100 mg: każda kapsułka zawiera 100,00 mg laktozy jednowodnej. Fluconazole-EGIS, 150 mg:każda kapsułka zawiera 150,00 mg laktozy jednowodnej.

Produkt leczniczy zawiera także olej sojowy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

Fluconazole EGIS - dawkowanie

Dawkowanie

Dobową dawkę należy dostosować do rodzaju oraz nasilenia zakażenia grzybiczego. Jeśli w danym zakażeniu konieczne jest stosowanie wielokrotnych dawek, leczenie należy kontynuować do chwili ustąpienia klinicznych lub mikrobiologicznych objawów czynnego zakażenia. Niedostatecznie długa terapia może być przyczyną nawrotów czynnego zakażenia.

Pacjenci dorośli

Wskazania

 

Dawkowanie

Czas trwania leczenia

Kryptokokoza

- Leczenie kryptokokowego zapalenia opon

Dawka nasycająca: 400 mg pierwszej doby. Następna dawka: 200

Zazwyczaj 6 do 8 tygodni. W przypadku infekcji zagrażających


   

osłabieniem czynności układu

immunologicznego,

leczenie można wydłużyć.

- Przewlekła zanikowa kandydoza

50 mg na dobę

14 dni

- Przewlekła kandydoza śluzówkowo-skórna

50 mg do 100 mg na dobę

Do 28 dni.

U pacjentów z ciężkim osłabieniem czynności układu

immunologicznego oraz

w zależności od stopnia infekcji, leczenie można wydłużyć.

Zapobieganie nawrotom drożdżakowego zapalenia błony śluzowej u pacjentówzarażonych HIV, którzy znajdują się w grupie wysokiego ryzyka nawrotu choroby.

- Kandydoza jamy ustnej

100 mg do 200 na dobę lub 200 mg 3 razy na tydzień.

Nie określono dla pacjentów z przewlekłym osłabieniem układu immunologicznego.

- Kandydoza przełyku

100 mg do 200 na dobę lub 200 mg 3 razy na tydzień.

Nie określono dla pacjentów z przewlekłym osłabieniem układu immunologicznego.

Kandydoza narządów rozrodczych

- Ostra drożdżyca,

Pochwy,

- Drożdżakowe zapalenie żołędzia

150 mg

Pojedyncza dawka.

- Leczenie oraz profilaktyka nawracającej drożdżycy

pochwy (4 lub więcej epizodów w roku)

150 mg co trzeci dzień. Łącznie 3 dawki (dzień 1,4 i 7) kontynuowane dawką 150 mg raz na tydzień.

Dawka podtrzymująca: 6 miesięcy.

Leczenie grzybicy skóry

- Grzybica stóp,

- Grzybica ciała,

- Grzybica podudzi,

- Drożdżyca skóry

150 mg raz na tydzień lub 50 mg raz na dobę.

2 do 4 tygodni; grzybica stóp może wymagać do 6 tygodni leczenia.

- Łupież pstry

300 mg do 400 mg raz na tydzień.

1 do 3 tygodni.

50 mg raz na dobę.

2 do 4 tygodni.

- Grzybica paznokci (onychomykoza)

150 mg raz na tydzień.

Leczenie należy kontynuować do momentu zastąpienia zakażonego paznokcia przez nowy. Czas potrzebny do odrostu nowego paznokcia dłoni lub stopy wynosi odpowiednio 3 do 6 i 6 do 12 miesięcy. Szybkość odrostu może jednak znacznie różnić

     

się u poszczególnych pacjentów, także w zależności od wieku. Może się zdarzyć, że pomimo wyleczenia przewlekłego zakażenia, paznokcie pozostaną zniekształcone.

Zapobieganie zakażeniom grzybiczym u pacjentów z przedłużającą się neutropenią

 

200 mg do 400 mg

Leczenie należy rozpocząć kilka dni przed

oczekiwanym wystąpieniem neutropenii oraz kontynuować przez 7 dni po wyzdrowieniu; po zwiększeniu ilości neutrofili powyżej 1000 komórek na mm3.

Specjalne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawkowanie należy dostosować w zależności od czynności nerek (patrz „Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek").

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

W przypadku jednorazowego podania nie jest konieczna modyfikacja dawki. U pacjentów (w tym w populacji pediatrycznej) z zaburzeniami czynności nerek, na początku wielodawkowej terapii flukonazolem należy podać dawkę nasycającą od 50 mg do 400 mg, bazując na zalecanej dziennej dawce dla danego wskazania. Po dawce nasycającej, codzienne dawkowanie (zgodnie ze wskazaniami) należy ustalić na podstawie poniższej tabeli:

Klirens kreatyniny (ml/min)

Procent dawki zalecanej

> 50

100%

≤50 (bez dializ)

50%

Cykliczna dializoterapia

100% po każdej dializie

Pacjenci regularnie leczeni dializą powinni otrzymywać 100% zalecanej dawki po każdej z dializ; w dniach, w których nie wykonuje się dializy pacjenci powinni otrzymać zredukowaną dawkę zgodną z klirensem kreatyniny.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Dane dotyczące stosowania u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby są ograniczone, dlatego, flukonazol należy stosować ostrożnie u pacjentów z dysfunkcją wątroby (patrz punkt 4.4 i 4.8).

Dzieci i młodzież

W populacji pediatrycznej nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 400 mg.

Podobnie jak w przypadku infekcji u pacjentów dorosłych długość leczenia zależy od klinicznej oraz mykologicznej odpowiedzi pacjenta. Fluconazole-EGIS jest podawany w pojedynczych dobowych dawkach.

Dzieci i młodzież z upośledzoną czynnością nerek - patrz dawkowanie u „Pacjentów z zaburzeniami czynności nerek". Nie przebadano farmakokinetyki flukonazolu w populacji dzieci i młodzieży z niewydolnością nerek (dla „Noworodków (0 do 27 dni)", które często wykazują niedojrzałość czynnościową nerek - patrz poniżej).

Noworodki, niemowlęta oraz dzieci (w wieku od 28 dni do 11 lat):

Wskazanie

Dawkowanie

Zalecenia

- Kandydoza błon śluzowych

Dawka początkowa: 6 mg/kg mc.

Następna dawka: 3 mg/kg mc, na dobę.

Dawka początkowa może być stosowana w trakcie pierwszego dnia leczenia w celu szybszego osiągnięcia stanu równowagi.

- Inwazyjna kandydoza, - Kryptokokowe zapalenie opon mózgowych

Dawka: 6 do 12 mg/kg mc, na dobę.

W zależności od ciężkości schorzenia.

- Leczenie podtrzymujące w celu zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u dzieci narażonych na nawrót choroby

Dawka:6 mg/kg mc, na dobę.

W zależności od ciężkości schorzenia.

- Zapobieganie zakażeniom drożdżakami u pacjentów z obniżoną odpornością

Dawka: 3 do 12 mg/kg mc, na dobę.

W zależności od stopnia oraz czasu

trwania neutropenii (patrz Dawkowanie u pacjentów dorosłych).

Młodzież (w wieku od 12 do 17 lat):

W zależności od wagi oraz stopnia dojrzałości, lekarz przepisujący powinien oszacować, które dawkowanie (dla dorosłych czy dzieci) jest najbardziej odpowiednie. Dane kliniczne wskazują, że dzieci mają wyższy klirens flukonazolu niż pacjenci dorośli. Dawki 100, 200 i 400 mg u dorosłych odpowiadają 3, 6 i 12 mg/kg mc. dawki u dzieci.

Nie ustanowiono profilu bezpieczeństwa i skuteczności stosowania flukonazolu w leczeniu kandydozy narządów rozrodczych u pacjentów pediatrycznych. Dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania u pacjentów pediatrycznych w innych wskazaniach opisano w pkt. 4.8. Jeżeli konieczne jest rozpoczęcie leczenia kandydozy narządów rodnych u młodzieży (od 12 do 17 lat), należy zachować to samo dawkowanie co u pacjentów dorosłych.

Noworodki (0 do 27 dni):

Noworodki wolniej wydalają flukonazol. Istnieje ograniczona ilość danych farmakokinetycznych dotyczących dawkowania u noworodków (patrz punkt 5.2).

Grupa wiekowa

Dawkowanie

Zalecenia

Noworodki (0 do 14 dni)

To samo dawkowanie w mg/kg mc, jak dla niemowląt oraz dzieci powinno być stosowane, co 72 godziny.

Nie należy przekraczać maksymalnej dawki 12 mg/kg mc, co 72 godziny.

Noworodki

(od 15 do 27 dni)

To samo dawkowanie w mg/kg mc, jak dla niemowląt oraz dzieci powinno być stosowane, co 48 godzin.

Nie należy przekraczać maksymalnej dawki 12 mg/kg mc, co 48 godzin.

Sposób podawania

Flukonazol można podawać w postaci doustnej lub dożylnej; droga podania zależy od stanu klinicznego pacjenta. W przypadku zmiany drogi podania nie jest konieczna zmiana dawkowania.

Kapsułki należy połykać w całości niezależnie od przyjmowanych posiłków.

Fluconazole EGIS - środki ostrożności

Grzybica skóry owłosionej głowy

Fluokonazol przebadano w leczeniu grzybicy skóry owłosionej głowy u dzieci. Nie wykazano wyższej skuteczności niż gryzeofulwiny, a ogólny odsetek wyzdrowień był niższy niż 20%. Dlatego produktu Fluconazole-EGIS nie należy stosować w leczeniu grzybicy skóry owłosionej głowy.

Kryptokokoza

Dane dotyczące skuteczności flukonazolu w leczeniu kryptokokozy oraz zakażeń o innych lokalizacjach (np. płuc i kryptokokoza skóry) są ograniczone, przez co brak dokładnych zaleceń dotyczących dawkowania.

Głęboka grzybica endemiczna

Dane dotyczące skuteczności flukonazolu w leczeniu innych postaci grzybicy endemicznej takich jak parakokcydioidomykoza, sporotrychoza limfatyczno-skórna i histoplazmoza są ograniczone, przez co brak dokładnych zaleceń dotyczących dawkowania.

Nerki

Należy zachować ostrożność podczas podawania flukonazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2).

Wątroba i drogi żółciowe

Należy zachować ostrożność podczas podawania flukonazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Stosowanie produktu Fluconazole-EGIS wiązało się rzadko z ciężkim toksycznym uszkodzeniem wątroby, w tym ze skutkiem śmiertelnym, głównie u pacjentów z ciężkimi chorobami podstawowymi.

W przypadkach hepatotoksycznego działania flukonazolu nie obserwowano jednoznacznego związku z całkowitą dawką dobową leku, długością terapii oraz z płcią ani wiekiem pacjentów. Działanie hepatotoksyczne flukonazolu zwykle przemijało po zaprzestaniu terapii.

Zaleca się, aby w trakcie leczenia flukonazolem dokładnie obserwować czy u pacjentów, u których wystąpiły biochemiczne zaburzenia czynności wątroby, nie wystąpią cięższe choroby tego narządu. Pacjentów należy poinformować o ciężkich objawach mogących wystąpić ze strony wątroby (istotna astenia, anoreksja, nieustępujące nudności, wymioty i żółtaczka). W takim przypadku należy niezwłocznie przerwać leczenie oraz skontaktować się z lekarzem.

Układ sercowo-naczyniowy

Stosowanie niektórych azoli, w tym flukonazolu, było związane z wydłużeniem odstępu QT w zapisie elektrokardiograficznym. W badaniach przeprowadzonych po wprowadzeniu produktu do obrotu, u pacjentów przyjmujących flukonazol rzadko notowano wydłużenie odstępu QT i zaburzenia rytmu typu torsade depointes. Dotyczyło to ciężko chorych pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka takimi jak: choroby mięśnia sercowego, zaburzenia elektrolitowe oraz jednoczesne przyjmowanie leków mogących powodować zaburzenia rytmu serca.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania flukonazolu u pacjentów, u których występują powyższe czynniki ryzyka zaburzeń rytmu serca. Jednoczesne stosowanie innych leków wydłużających odstęp QT oraz metabolizowanych przez cytochrom P450 (CYP) 3A4 jest przeciwskazane (patrz punkt 4.3 i 4.5).

Halofantryna

Wykazano, że terapeutyczna dawka halofantryny wydłuża odstęp QT oraz jest substratem dla izoenzymu CYP3A4. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania flukonazolu oraz halofantryny (patrz punkt 4.5).

Reakcje skórne

Podczas leczenia flukonazolem rzadko obserwowano występowanie skórnych reakcji alergicznych, takich jak zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka. Pacjenci z AIDS są bardziej narażeni na występowanie ciężkich reakcji skórnych po zastosowaniu różnych produktów leczniczych. Jeśli u pacjenta z powierzchowną grzybicą, leczonego flukonazolem, wystąpi wysypka, należy przerwać podawanie flukonazolu. Jeżeli wysypka rozwinie się u pacjenta leczonego flukonazolem z powodu inwazyjnego, układowego zakażenia grzybiczego, pacjenta należy uważnie obserwować; w razie wystąpienia zmian pęcherzowych lub rumienią wielopostaciowego należy przerwać podawanie flukonazolu.

Nadwrażliwość

Rzadko opisywano przypadki wystąpienia reakcji anafilaktycznej (patrz punkt 4.3).

Cvtochrom P450

Flukonazol jest silnym inhibitorem CYP2C9 i umiarkowanym inhibitorem CYP3A4. Ponadto jest również inhibitorem CYP2C19. Należy kontrolować pacjentów przyjmujących jednocześnie flukonazol i leki o wąskim indeksie terapeutycznym metabolizowane z udziałem izoenzymów CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4 (patrz punkt 4.5).

Terfenadyna

Należy dokładnie monitorować pacjentów przyjmujących jednocześnie terfenadynę i flukonazol w dawkach mniejszych niż 400 mg na dobę (patrz punkt 4.3 i 4.5).

Substancje pomocnicze

Produkt Fluconazole-EGIS w postaci kapsułek zawiera laktozę jednowodną, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Fluconazole EGIS - przedawkowanie

Opisywano przypadki przedawkowania flukonazolu z objawami w postaci omamów i zachowań paranoidalnych.

W razie przedawkowania wskazane jest leczenie objawowe (leczenie podtrzymujące czynności życiowe, płukanie żołądka).

Flukonazol jest wydalany głównie z moczem; wymuszona diureza zwiększa prawdopodobnie stopień eliminacji leku. Trzygodzinny zabieg hemodializy zmniejsza stężenie leku w surowicy o około 50%.

Fluconazole EGIS - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, pokrewne związki azolowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (patrz punkt 6.1)

Wyniki badania interakcji dawek wielokrotnych wykazują, że jednoczesne podawanie terfenadyny u pacjentów otrzymujących flukonazol w dawkach wielokrotnych, wynoszących 400 mg lub więcej, jest przeciwwskazane. Stosowanie flukonazolu wraz z lekami, które wydłużają odstęp QT i są metabolizowane przez cytochrom P450 (izoenzym CYP3A4), takimi jak: cyzapryd, astemizol, pimozyd, chinidyna oraz erytromycyna jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.4 i 4.5).

Fluconazole EGIS - działania niepożądane

Najczęściej raportowanymi działaniami niepożądanymi (> 1/10) są ból głowy, ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty, zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, aminotransferazy asparaginianowej, fosfatazy alkalicznej we krwi oraz wysypka.

Podczas stosowania flukonazolu obserwowano i raportowano następujące działania niepożądane z następującą częstotliwością ich występowania: częstość występowania została określona w następujący sposób: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000) i bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

 

Anemia

Agranulocytoza, leukopenia, trombocytopenia, neutropenia

Zaburzenia układu immunologicznego

   

Anafilaksja

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

 

Zmniejszenie apetytu

Hipercholesterolemia

Zaburzenia psychiczne

 

Bezsenność, senność

 

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Drgawki, parestezje, zawroty głowy, zmiany smaku

Drżenie

Zaburzenia ucha i błędnika

 

Zawroty głowy

 

Zaburzenia serca

   

Zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes (patrz punkt 4.4), wydłużenie odstępu QT

(patrz punkt 4.4)

Zaburzenia żołądka i

jelit

Ból brzucha, wymioty, biegunka, nudności

Zaparcia, niestrawność, wzdęcia, suchość w

jamie ustnej

 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie aktywności:

Cholestaza (patrz punkt 4.4), żółtaczka

Niewydolność wątroby

(patrz punkt 4.4),

 

aminotransferazy alaninowej (patrz punkt 4.4), aminotransferazy asparaginianowej (patrz punkt 4.4), fosfatazy alkalicznej we krwi (patrz punkt

4.4)

(patrz punkt 4.4), zwiększenie stężenia bilirubiny (patrz punkt

4.4)

martwica komórek wątrobowych (patrz punkt 4.4), zapalenie wątroby (patrz punkt 4.4), uszkodzenie komórek wątroby (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka (patrz punkt

4.4)

Wysypka polekowa

(patrz punkt 4.4), pokrzywka (patrz punkt 4.4), świąd, zwiększona potliwość

Martwica toksycznorozpływna naskórka (patrz punkt 4.4), zespół StevensaJohnsona (patrz punkt 4.4), ostra uogólniona osutka krostowa (patrz punkt 4.4), złuszczające zapalenie skóry, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, łysienie

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

 

Ból mięśni

 

Populacja pediatryczna

Profil i częstość występowania działań niepożądanych oraz nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych obserwowanych podczas badań klinicznych z udziałem dzieci, z wyłączeniem stosowania w leczeniu kandydozy narządów rozrodczych, są porównywalne do obserwowanych u dorosłych.

Fluconazole EGIS - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Dane uzyskane od kilkuset ciężarnych kobiet przyjmujących standardowe dawki (< 200 mg/dobę) flukonazolu, podawanego w dawce pojedynczej lub wielokrotnej w pierwszym trymestrze ciąży, nie wykazują żadnego działania niepożądanego u płodu.

Opisywano przypadki występowania licznych wad wrodzonych u dzieci, których matki z powodu kokcydioidomykozy były leczone dużymi dawkami flukonazolu (od 400 do 800 mg/dobę) przez trzy miesiące lub dłużej. Zależność pomiędzy podawaniem flukonazolu a występowaniem tych wad nie jest znana.

Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na rozmnażanie (patrz punkt 5.3).

Standardowe dawki flukonazolu i krótkotrwałe leczenie nie powinno być stosowane w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

W czasie ciąży nie należy stosować wysokich dawek flukonazolu, w szczególności podawanych w sposób długotrwały z wyjątkiem sytuacji zagrażających życiu.

Karmienie piersią

Flukonazol występuje w mleku ludzkim w podobnych stężeniach jak w surowicy, dlatego też nie zaleca się stosowania produktu u kobiet karmiących piersią. Karmienie piersią można kontynuować po podaniu standardowej pojedynczej dawki wynoszącej 200 mg lub mniej. Nie zaleca się karmienia piersią po przyjęciu wielu dawek flukonazolu lub po zastosowaniu zwiększonej dawki dobowej.

Płodność

Flukonazol nie miał wpływu na płodność szczurów płci męskiej i żeńskiej (patrz punkt 5.3).

Fluconazole EGIS - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu Fluconazole-EGIS na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn. Należy poinformować pacjentów o potencjalnym ryzyku wystąpienia zawrotów głowy lub drgawek w trakcie stosowania produktu Fluconazole-EGIS (patrz punkt 4.8). W przypadku wystąpienia powyższych objawów nie należy prowadzić pojazdów oraz obsługiwać maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Fluconazole EGIS - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Fluconazolum

  Substancja o działaniu przeciwgrzybiczym. Hamuje wytwarzanie steroli, związków niezbędnych dla życia patogennych grzybów. Substancja lecznicza stosowana jest w leczeniu grzybic (tzw. kandydoz) pochwy, żołędzi i jamy ustnej wywołanych drożdżakiem Candida. Substancja wykazuje również skuteczność w leczeniu grzybiczego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych wywołanego przez grzyby Cryptococcus. W przypadku nieskuteczności dotychczasowego leczenia substancję stosuje się również w terapii grzybicy skóry i paznokci.

  Dostępne opakowania
  Fluconazole EGIS

  Fluconazole EGIS

  kapsułki - 7 kaps. - 0,05 g
  EGIS POLSKA SP. Z O.O.
  Fluconazole EGIS

  Fluconazole EGIS

  kapsułki - 14 kaps. - 0,05 g
  EGIS POLSKA SP. Z O.O.
  Fluconazole EGIS

  Fluconazole EGIS

  kapsułki - 7 kaps. - 0,1 g
  EGIS POLSKA SP. Z O.O.
  Fluconazole EGIS

  Fluconazole EGIS

  kapsułki - 28 kaps. - 0,1 g
  EGIS POLSKA SP. Z O.O.
  Fluconazole EGIS

  Fluconazole EGIS

  kapsułki - 1 kaps. - 0,15 g
  EGIS POLSKA SP. Z O.O.
  Fluconazole EGIS

  Fluconazole EGIS

  kapsułki - 4 kaps. - 0,15 g
  EGIS POLSKA SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Higiena jamy ustnej

  8 trików, aby nauczyć dziecko prawidłowej pielęgnacji jamy ustnej

  8 trików, aby nauczyć dziecko prawidłowej pielęgnacji jamy ustnej

  Rola pielęgnacji jamy ustnej u dziecka To naturalne, że każde dziecko źle kojarzy wizytę u stomatologa, w trakcie której może ono odczuwać ból. Chociażby z tego względu warto nauczyć je podstawowych technik pielęgnacji jamy ustnej. Dzięki temu uchronisz...

  Akcesoria higieniczne i zdrowotne

  Szczoteczki do zębów dla niemowląt

  Zadaniem rodziców jest właściwa nauka dbania o zęby w pierwszych miesiącach życia dziecka. Według stomatologów, mycie zębów u niemowląt powinno być wykonane za pomocą pasty bez fluoru. Dzięki temu dziecko nauczy się tego obowiązku i można tym samym zapobiec...

  Pielęgnacja niemowlęcia

  Pasty do zębów dla niemowląt

  Pasty do zębów dla niemowląt powinny różnić się swym składem od past używanych przez dorosłych. Wynika to z faktu odmiennej budowy szkliwa i zapotrzebowania organizmu na fluor. Ponadto niewiele osób zdaje sobie sprawę, że dbanie o higienę jamy ustnej...

  Próchnica - klasyfikacja, przyczyny, objawy, leczenie, profilaktyka, próchnica a prawidłowa higiena jamy ustnej, próchnica wczesna

  Próchnica butelkowa - charakterystyka, zapobieganie

  Próchnica butelkowa to schorzenie, które dotyczy tylko dzieci pijących z butelki czy niekapiącego kubka.** Zęby mleczne** atakowane są przez bakterie, które przyczyniają się do szybkiego psucia zębów. Jej powstawanie uzależnione jest od częstego picia...

  Higiena jamy ustnej

  Jak prawidłowo przechowywać szczoteczkę do zębów?

  Jak prawidłowo przechowywać szczoteczkę do zębów?

  Wstajesz z łóżka, idziesz do łazienki, myjesz zęby, płuczesz i odstawiasz szczoteczkę... Czy kiedykolwiek zwróciłeś uwagę na to, gdzie ją odkładasz? W jakim miejscu stoi? To bardzo ważne pod względem higieny. Niestety, bardzo rzadko zwracamy na to uwagę....

  Pielęgnacja niemowlęcia

  Higiena jamy ustnej niemowląt

  Dbanie o higienę jamy ustnej niemowląt powinniśmy zacząć jeszcze zanim u dziecka pojawią się pierwsze zęby. Dzięki temu możemy zabezpieczyć dziecko przed mnóstwem problemów dentystycznych, które mogą pojawić się później, a które są często przyczyną bólu...

  Higiena jamy ustnej

  Płukanie jamy ustnej

  Płukanie jamy ustnej

  Stosowanie płynów do płukania jamy ustnej Na rynku są dostępne różne płyny do płukania jamy ustnej, więc powinniśmy wiedzieć, na co zwrócić uwagę przy zakupie jednego z nich.

  Choroby jamy ustnej

  Jak pozbyć się brzydkiego zapachu z ust?

  Jak pozbyć się brzydkiego zapachu z ust?

  Dbaj o zdrowie zębów Regularne wizyty u dentysty, szczotkowanie zębów po każdym posiłku i oczyszczanie przestrzeni międzyzębowych za pomocą nici dentystycznej to podstawa starań o świeży oddech. Żuj gumę bez dodatku cukru Bezcukrowa guma do żucia to doskonałe...

  Higiena jamy ustnej

  Szczoteczka do zębów - jaką wybrać, szczoteczka dla dzieci

  Szczoteczka do zębów - jaką wybrać, szczoteczka dla dzieci

  Jaka szczoteczka do zębów? Która będzie najdokładniej czyściła uzębienie, nie podrażniając przy tym dziąseł? Te pytania często są zadawane przez osoby, które chcą skutecznie dbać o higienę jamy ustnej. Drogerie i apteki oferują swoim klientom szeroki...

  Higiena jamy ustnej

  Na co zwrócić uwagę, wybierając płyn do płukania jamy ustnej?

  W prawidłowej higienie jamy ustnej poza szczoteczką i pastą do zębów duże znaczenie ma dobór odpowiedniego płynu do płukania ust. Rodzaje płynu do płukania jamy ustnej Jeżeli zależy nam na pięknym i lśniącym uśmiechu, samo szczotkowanie zębów może...