Nicopass 1,5 mg /świeża mięta/

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
pastylki do ssania
Dawka
1,5 mg
Ilość
12 szt.
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: PIERRE FABRE MEDICAMENT

Nicopass 1,5 mg /świeża mięta/ - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Nicopass 1,5 mg /świeża mięta/ - ulotka preparatu

Nicopass 1,5 mg /świeża mięta/ - opis

Łagodzenie objawów odstawienia nikotyny w uzależnieniu od nikotyny, pomocniczo w zerwaniu z nałogiem palenia.

Nicopass 1,5 mg /świeża mięta/ - skład

Każda pastylka zawiera 1,50 mg nikotyny co odpowiada 8,33 mg nikotyny z kationitem. Substancje pomocnicze: aspartam (E 951) (1,00 mg), izomalt (E 953) (2,32 g)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt. 6.1.

Nicopass 1,5 mg /świeża mięta/ - dawkowanie

Stosowanie u osób dorosłych i w podeszłym wieku

Pastylki do ssania zawierające 1,5 mg nikotyny są przeznaczone dla osób słabo lub średnio uzależnionych od nikotyny, np. palaczy, którzy wypalają 20 lub mniej papierosów dziennie (wynik 0 – 6 w teście Fagerströma).

Dawkowanie

Leczenie uzależnienia od nikotyny zwykle dzieli się na dwie fazy:

Faza I:

Należy ssać pastylkę powoli kiedy występuje potrzeba zapalenia papierosa.

Dobowa dawka pastylek 1,5 mg to 8-12 i nie powinna w żadnym razie być większa niż 20 pastylek. Ta faza trwa około 3 miesięcy. Czas jej trwania może ulec zmianie w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta.

Faza II:

Gdy potrzeba palenia ulegnie zahamowaniu, należy stopniowo zmniejszać dobową dawkę pastylek.

Leczenie należy zakończyć, kiedy dawka zostanie zmniejszona do 1-2 pastylek na dobę. Nie zaleca się stosowania pastylek dłużej niż 6 miesięcy.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat)

Nicopass nie powinien być stosowany przez młodzież poniżej 18 lat bez zalecenia lekarza. Brak jest doświadczeń w leczeniu młodzieży poniżej 18 lat produktem Nicopass.

Sposób podawania

Stosowanie na błonę śluzową jamy ustnej.

Pastylkę należy umieścić w jamie ustnej, gdzie stopniowo będzie się rozpuszczać. Należy ją regularnie przesuwać w jamie ustnej i ssać powoli aż do całkowitego rozpuszczenia. Struktura pastylek do ssania została stworzona w taki sposób, aby rozpuszczały się w czasie około 30 minut, co pozwala na stopniowe uwalnianie nikotyny i powolne wchłanianie przez błonę śluzową jamy ustnej.

Dlatego pastylek nie wolno żuć ani połykać.

W czasie ssania pastylki, należy powstrzymać się od jedzenia i picia. Nie należy spożywać kwaśnych napojów (kawa lub napoje gazowane) na 15 minut przed zastosowaniem produktu Nicopass.

Nicopass 1,5 mg /świeża mięta/ - środki ostrożności

Stosowaniu tego produktu musi towarzyszyć całkowite odstawienie nikotyny.

Uzależnieni palacze z niedawno przebytym zawałem mięśnia sercowego, nieustabilizowaną lub

nasilającą się dławicą piersiową włącznie z anginą Prinzmetala, ciężką arytmią serca, niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym lub ostatnio przebytym udarem mózgowym powinni być zachęcani do przerwania palenia bez środków farmakologicznych. Jeżeli ta metoda nie przyniesie rezultatu to zastosowanie produktu Nicopass może być wzięte pod uwagę, choć dane dotyczące bezpieczeństwa są ograniczone w tej grupie chorych, a rozpoczęcie leczenia powinno się odbywać pod ścisłą kontrolą lekarską.

Niektóre choroby wymagają kontroli lekarskiej:

- przewlekłe choroby sercowo – naczyniowe,

- cukrzyca, nadczynność tarczycy, guz chromochłonny nadnerczy, - ciężka niewydolność wątroby i (lub) ciężka niewydolność nerek.

Połykanie nikotyny może zaostrzać objawy u pacjentów z czynnym zapaleniem przełyku, zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej lub gardła, zapaleniem błony śluzowej lub wrzodami żołądka. Lek Nicopass zawiera aspartam – źródło fenyloalaniny, która może być szkodliwa dla pacjentów z fenyloketonurią.

Ponieważ Nicopass zawiera izomalt pacjenci z rzadkimi dziedziczonymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinni zażywać tego produktu leczniczego.

Nikotyna jest substancją toksyczną. Pacjenta należy pouczyć, by przechowywał pastylki w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Dawka lecznicza, przeznaczona dla dorosłych, może powodować ciężkie, nawet prowadzące do zgonu, zatrucie u dzieci (patrz punkt 4.9).

Nicopass 1,5 mg /świeża mięta/ - przedawkowanie

Objawy przedawkowania odpowiadają objawom charakterystycznym dla palenia dużej ilości papierosów.

Doustna ostra dawka śmiertelna dla nikotyny wynosi około 0,5 – 0,75 mg / kg mc. co odpowiada 40 – 60 mg u osób dorosłych. Nawet małe ilości nikotyny są niebezpieczne dla dzieci i mogą wywołać poważne objawy zatrucia, które mogą okazać się śmiertelne. Jeżeli u dziecka podejrzewa się zatrucie, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Przedawkowanie produktu Nicopass może wystąpić, podczas jednoczesnego stosowania wielu pastylek. Nudności i wymioty, które w następstwie nadmiernej ekspozycji na nikotynę występują na początku, mogą minimalizować toksyczność nikotyny. Objawy zatrucia nikotynowego obejmują: osłabienie, nadmierną potliwość, nadmierne wydzielanie śliny, uczucie palenia w gardle, nudności, wymioty, biegunkę, ból brzucha, pogorszenie ostrości słuchu i wzroku, ból głowy, częstoskurcz i arytmię sercową, duszności, krańcowe wyczerpanie, zapaść sercowo-naczyniową, śpiączkę i drgawki terminalne.

Postępowanie w przypadku przedawkowania:

Objawy występujące w czasie przedawkowania mogą mieć gwałtowny przebieg szczególnie u dzieci. Wymioty są zwykle spontaniczne. Podanie aktywowanego węgla i płukanie żołądka powinny być przeprowadzone w ciągu 1 godziny od zatrucia. Konieczne jest kontrolowanie parametrów życiowych i podjęcie leczenia objawowego.

Nicopass 1,5 mg /świeża mięta/ - przeciwwskazania

• Osoby niepalące lub sporadycznie palące

• Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

• Nadwrażliwość na orzeszki ziemne lub soję, ze względu na zawartość oleju sojowego.

Nicopass 1,5 mg /świeża mięta/ - działania niepożądane

Nie stwierdzono, żeby Nicopass w zalecanych dawkach powodował poważne działania niepożądane. Większość działań niepożądanych zgłaszanych przez pacjentów pojawiała się w pierwszych 3-4 tygodniach terapii.

Na początku terapii pastylki z nikotyną mogą niekiedy powodować delikatne podrażnienie gardła i zwiększenie wydzielania śliny. Nadmierne połykanie rozpuszczającej się nikotyny może w pierwszym momencie powodować czkawkę.

Wrażliwi pacjenci mogą na początku odczuwać nieznaczne objawy niestrawności lub zgagi. Pastylki do ssania zawierające nikotynę mogą powodować działania niepożądane podobne do występujących podczas podawania nikotyny w inny sposób.

Klasyfikacja układów i narządów

Często

(≥1/100, < 1/10)

Niezbyt często

(≥1/1 000,

Rzadko

(≥1/10 000,< 1/1000)

(MedDRA)

 

< 1/100)

 

Zaburzenia układu imunologicznego

   

reakcje alergiczne, tj.

obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy, ból głowy

   

Zaburzenia serca

 

palpitacje serca

odwracalne migotanie przedsionków

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

ból gardła i krtani, czkawka

   

Zaburzenia żołądka i jelit

ból gardła, podrażnienie jamy ustnej (uczucie pieczenia i swędzenia), suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty, dyskomfort w nadbrzuszu

   

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

rumień, pokrzywka

 

Nadmierne spożywanie pastylek z nikotyną przez pacjentów, którzy nie byli nałogowymi palaczami może prowadzić do wymiotów, omdleń lub bólu głowy (może to także wystąpić u pacjentów wdychających dym tytoniowy).

Z odstawieniem tytoniu mogą być związane niektóre objawy, tj. zawroty głowy, ból głowy i bezsenność. Zwiększona częstość występowania owrzodzeń aftowych to również następstwo odstawienia papierosów.

Nicopass 1,5 mg /świeża mięta/ - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

U pacjentek w ciąży, całkowite odstawienie tytoniu powinno zawsze następować bez substytucji nikotyny. Niemniej jednak w przypadku nieudanej próby u silnie uzależnionej pacjentki, możliwe jest odstawienie tytoniu z zastosowaniem nikotynowej terapii zastępczej.

Ryzyko ekspozycji płodu na nikotynę pochodzącą z papierosów jest prawdopodobnie wyższe od ryzyka ekspozycji na nikotynę z produktu substytucyjnego, ponieważ:

- jest mniejsze stężenie nikotyny w osoczu w porównaniu z nikotyną wchłoniętą w czasie inhalacji, - nie ma dodatkowej ekspozycji na węglowodory policykliczne i tlenek węgla, - są zwiększone szanse na rzucenie palenia w trzecim trymestrze.

Palenie kontynuowane w trakcie trzeciego trymestru ciąży może prowadzić do opóźnienia wzrostu wewnątrzmacicznego lub nawet do wcześniactwa lub obumarcia płodu, co jest powiązane z ilością wypalanych papierosów w ciągu dnia. Rzucenie palenia z zastosowaniem nikotynowej terapii zastępczej lub bez niej nie może być traktowane oddzielnie, ale musi stanowić element leczenia odwykowego pod nadzorem lekarza. W trzecim trymestrze nikotyna ma hemodynamiczne działanie (np. zmiany w rytmie serca płodu), które może niekorzystnie wpływać na płód, szczególnie blisko terminu porodu.

Dlatego też po 6 miesiącu ciąży pastylki mogą być stosowane tylko pod nadzorem lekarza przez kobiety w ciąży palące papierosy, którym nie udało się rzucić tego nałogu wcześniej.

Karmienie piersią

Nikotyna przenika do mleka matki w ilościach, które mogą mieć wpływ na dziecko nawet, jeżeli są to dawki terapeutyczne. Stosowanie pastylek podobnie jak palenie nie powinno mieć miejsca w okresie laktacji. Dlatego też decyzja dotycząca zastosowania pastylek w okresie laktacji powinna być podjęta po konsultacji z lekarzem.

Jeżeli produkt jest stosowany w okresie laktacji, pastylkę należy przyjmować natychmiast po karmieniu i nie przyjmować jej w ciągu 2 godzin przed kolejnym karmieniem.

Nicopass 1,5 mg /świeża mięta/ - prowadzenie pojazdów

Rzucenie palenia może powodować zmiany w zachowaniu. Nie ma dowodów jakiegokolwiek ryzyka związanego z prowadzeniem pojazdów mechanicznych i obsługiwaniem urządzeń, kiedy pastylki są stosowane w zalecanych dawkach.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Nicopass 1,5 mg /świeża mięta/ - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Nicotinum

  Substancja stosowana w terapii wspomagającej odzwyczajanie się od palenia tytoniu. Podawane są wówczas coraz niższe dawki nikotyny, aby organizm osoby uzależnionej od tej substancji mógł zaadaptować się do jej stopniowego braku. Nikotyna jest substancją łączącą się z receptorami związku biologicznie czynnego - acetylocholiny. Dzięki temu pobudza tzw. ośrodek nagrody w układzie nerwowym, zwiększa częstotliwość rytmu serca oraz ciśnienie tętnicze.

  Dostępne opakowania
  Nicopass 1,5 mg /świeża mięta/

  Nicopass 1,5 mg /świeża mięta/

  pastylki do ssania - 12 szt. - 1,5 mg
  PIERRE FABRE MEDICAMENT
  Nicopass 1,5 mg /świeża mięta/

  Nicopass 1,5 mg /świeża mięta/

  pastylki do ssania - 24 szt. - 1,5 mg
  PIERRE FABRE MEDICAMENT
  Nicopass 1,5 mg /świeża mięta/

  Nicopass 1,5 mg /świeża mięta/

  pastylki do ssania - 36 szt. - 1,5 mg
  PIERRE FABRE MEDICAMENT
  Nicopass 1,5 mg /świeża mięta/

  Nicopass 1,5 mg /świeża mięta/

  pastylki do ssania - 96 szt. - 1,5 mg
  PIERRE FABRE MEDICAMENT
  Powiązane artykuły
  Papierosy - nikotyna, wpływ na zdrowie, uzależnienie, zagrożenia, nikotynizm

  Czy papierosy mogą służyć zdrowiu? (WIDEO)

  Czy papierosy mogą służyć zdrowiu? (WIDEO)

  Palenie papierosów nie jest zabronione, jednak wszędzie można przeczytać o negatywnych skutkach nałogu. Palacze mają specjalnie wyznaczone miejsca w barach lub restauracjach, tak aby dym papierosowy nie przeszkadzał osobom niepalącym. Jednak czy nikotyna...

  Newsy

  Champix. Tabletki na rzucanie palenia wycofane

  Champix. Tabletki na rzucanie palenia wycofane

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny zadecydował o wycofaniu z obrotu produkt leczniczego o nazwie Champix. Są to tabletki na rzucanie palenie. Stwierdzono w nich zbyt wysoki poziom substancji czynnej. Champix - charakterystyka produktu GIF zadecydował...

  Papierosy - nikotyna, wpływ na zdrowie, uzależnienie, zagrożenia, nikotynizm

  Alternatywa dla papierosów? Koncerny walczą o klientów

  Alternatywa dla papierosów? Koncerny walczą o klientów

  Alternatywa dla papierosów jest bardzo potrzebna. Rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, silnie trujący tlenek węgla, cyjanowodór czy polon-210. Choć dym papierosowy zawiera szereg szkodliwych substancji, papierosy pali ok. 14 proc. całej...

  Papierosy - nikotyna, wpływ na zdrowie, uzależnienie, zagrożenia, nikotynizm

  Najbrzydszy kolor na świecie na paczkach papierosów

  Najbrzydszy kolor na świecie na paczkach papierosów

  Grupa australijskich naukowców na zlecenie rządu wybrała najbrzydszy kolor na świecie, który ma pełnić istotną funkcję. Odcień Pantone 448 C ma zniechęcać do... palenia papierosów. Eksperci chcą, żeby właśnie ta barwa znalazła się na paczkach tytoniu...

  Papierosy - nikotyna, wpływ na zdrowie, uzależnienie, zagrożenia, nikotynizm

  Światowy Dzień bez Tytoniu

  Światowy Dzień bez Tytoniu

  Dzień bez papierosa Światowy Dzień bez Tytoniu jest to akcja, która ma na celu pokazanie szkodliwości palenia papierosów.

  Papierosy - nikotyna, wpływ na zdrowie, uzależnienie, zagrożenia, nikotynizm

  Elektroniczne papierosy bezpieczniejsze od tradycyjnych

  Elektroniczne papierosy bezpieczniejsze od tradycyjnych

  Naukowcy potwierdzają: elektroniczne papierosy są znacznie bezpieczniejsze od tradycyjnych i mogą okazać się bardzo pomocne w zwalczaniu nałogu nikotynowego oraz jego poważnych konsekwencji... Zastrzeżenia wobec elektronicznych papierosów W Stanach...

  Papierosy - nikotyna, wpływ na zdrowie, uzależnienie, zagrożenia, nikotynizm

  Ekologiczny tytoń

  Ekologiczny tytoń

  Palenie papierosów Ostatnie badania wykazały, że e-papierosy są w rzeczywistości systemami nośnikowymi czystej formy nikotyny, a to stanowi ryzyko dla zdrowia osób korzystających z nich.

  Papierosy - nikotyna, wpływ na zdrowie, uzależnienie, zagrożenia, nikotynizm

  Młoda palaczka

  Młoda palaczka

  Nastolatka z papierosem Palenie tytoniu jest najczęstszą przyczyną zgonów w krajach europejskich.

  Papierosy - nikotyna, wpływ na zdrowie, uzależnienie, zagrożenia, nikotynizm

  Jak e-papieros wpływa na nasze zdrowie? (WIDEO)

  Jak e-papieros wpływa na nasze zdrowie? (WIDEO)

  E-papieros wpływa na zdrowie? Tadeusz Zielonka z Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc tłumaczy, jak e-papieros wpływa na organizm palącego. Czy nikotyna z elektronicznego papierosa jest mniej szkodliwa? Okazuje się, że w odróżnieniu do tradycyjnych papierosów,...