Nicopass 1,5 mg /lukrecjowo-miętowe/

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
pastylki do ssania
Dawka
1,5 mg
Ilość
12 szt.
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: PIERRE FABRE MEDICAMENT

Nicopass 1,5 mg /lukrecjowo-miętowe/ - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Nicopass 1,5 mg /lukrecjowo-miętowe/ - ulotka preparatu

Nicopass 1,5 mg /lukrecjowo-miętowe/ - opis

Łagodzenie objawów odstawienia nikotyny w uzależnieniu od nikotyny, pomocniczo w zerwaniu z nałogiem palenia.

Nicopass 1,5 mg /lukrecjowo-miętowe/ - skład

Każda pastylka zawiera 1,50 mg nikotyny co odpowiada 8,33 mg nikotyny z kationitem. Substancje pomocnicze: aspartam (E 951) (0,90 mg), izomalt (E 953) (2,31 g)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Nicopass 1,5 mg /lukrecjowo-miętowe/ - dawkowanie

Stosowanie u osób dorosłych i w podeszłym wieku

Pastylki do ssania zawierające 1,5 mg nikotyny są przeznaczone dla osób słabo lub średnio uzależnionych od nikotyny, np. palaczy, którzy wypalają 20 lub mniej papierosów dziennie (wynik 0 – 6 w teście Fagerströma).

Dawkowanie

Leczenie uzależnienia od nikotyny zwykle dzieli się na dwie fazy:

Faza I: Należy ssać pastylkę powoli kiedy występuje potrzeba zapalenia papierosa.

Dobowa dawka pastylek 1,5 mg to 8-12 i nie powinna w żadnym razie być większa niż 20 pastylek. Ta faza trwa około 3 miesięcy. Czas jej trwania może ulec zmianie w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta.

Faza II:

Gdy potrzeba palenia ulegnie zahamowaniu, należy stopniowo zmniejszać dobową dawkę pastylek.

Leczenie należy zakończyć, kiedy dawka zostanie zmniejszona do 1-2 pastylek na dobę. Nie zaleca się stosowania pastylek dłużej niż 6 miesięcy.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat)

Nicopass nie powinien być stosowany przez młodzież poniżej 18 lat bez zalecenia lekarza. Brak jest doświadczeń w leczeniu młodzieży poniżej 18 lat produktem Nicopass.

Sposób podawania

Stosowanie na błonę śluzową jamy ustnej.

Pastylkę należy umieścić w jamie ustnej, gdzie stopniowo będzie się rozpuszczać. Należy ją regularnie przesuwać w jamie ustnej i ssać powoli aż do całkowitego rozpuszczenia. Struktura pastylek do ssania została stworzona w taki sposób, aby rozpuszczały się w czasie około 30 minut, co pozwala na stopniowe uwalnianie nikotyny i powolne wchłanianie przez błonę śluzową jamy ustnej.

Dlatego pastylek nie wolno żuć ani połykać.

W czasie ssania pastylki, należy powstrzymać się od jedzenia i picia. Nie należy spożywać kwaśnych napojów (kawa lub napoje gazowane) na 15 minut przed zastosowaniem produktu Nicopass.

Nicopass 1,5 mg /lukrecjowo-miętowe/ - środki ostrożności

Stosowaniu tego produktu musi towarzyszyć całkowite odstawienie nikotyny.

Uzależnieni palacze z niedawno przebytym zawałem mięśnia sercowego, nieustabilizowaną lub

nasilającą się dławicą piersiową włącznie z anginą Prinzmetala, ciężką arytmią serca,

niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym lub ostatnio przebytym udarem mózgowym powinni być zachęcani do przerwania palenia bez środków farmakologicznych. Jeżeli ta metoda nie przyniesie rezultatu to zastosowanie produktu Nicopass może być wzięte pod uwagę, choć dane dotyczące bezpieczeństwa są ograniczone w tej grupie chorych, a rozpoczęcie leczenia powinno się odbywać pod ścisłą kontrolą lekarską.

Niektóre choroby wymagają kontroli lekarskiej:

- przewlekłe choroby sercowo – naczyniowe,

- cukrzyca, nadczynność tarczycy, guz chromochłonny nadnerczy, - ciężka niewydolność wątroby i (lub) ciężka niewydolność nerek.

Połykanie nikotyny może zaostrzać objawy u pacjentów z czynnym zapaleniem przełyku, zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej lub gardła, zapaleniem błony śluzowej lub wrzodami żołądka. Lek Nicopass zawiera aspartam – źródło fenyloalaniny, która może być szkodliwa dla pacjentów z fenyloketonurią.

Ponieważ Nicopass zawiera izomalt pacjenci z rzadkimi dziedziczonymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinni zażywać tego produktu leczniczego.

Nicopass zawiera jako substancję smakową suchy wyciąg z korzenia lukrecji i jako substancję słodzącą glicyryzynian amonowy. Dlatego u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi i nadciśnieniem wrażliwych na lukrecję należy wziąć pod uwagę możliwe działania mineralokortykoidowe (pseudoaldosteronizm).

U tych pacjentów zaleca się stosowanie nikotynowej terapii zastępczej, można rozważyć zastosowanie innych produktów o smaku nikotyny.

Nikotyna jest substancją toksyczną. Pacjenta należy pouczyć, by przechowywał pastylki w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Dawka lecznicza, przeznaczona dla dorosłych, może powodować ciężkie, nawet prowadzące do zgonu, zatrucie u dzieci (patrz punkt 4.9).

Nicopass 1,5 mg /lukrecjowo-miętowe/ - przedawkowanie

Objawy przedawkowania odpowiadają objawom charakterystycznym dla palenia dużej ilości papierosów.

Doustna ostra dawka śmiertelna dla nikotyny wynosi około 0,5 – 0,75 mg/kg mc. co odpowiada 40 – 60 mg u osób dorosłych. Nawet małe ilości nikotyny są niebezpieczne dla dzieci i mogą wywołać poważne objawy zatrucia, które mogą okazać się śmiertelne. Jeżeli u dziecka podejrzewa się zatrucie, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Przedawkowanie produktu Nicopass może wystąpić, podczas jednoczesnego stosowania wielu pastylek. Nudności i wymioty, które w następstwie nadmiernej ekspozycji na nikotynę występują na początku, mogą minimalizować toksyczność nikotyny. Objawy zatrucia nikotynowego obejmują: osłabienie, nadmierną potliwość, nadmierne wydzielanie śliny, uczucie palenia w gardle, nudności, wymioty, biegunkę, ból brzucha, pogorszenie ostrości słuchu i wzroku, ból głowy, częstoskurcz i arytmię sercową, duszności, krańcowe wyczerpanie, zapaść sercowo-naczyniową, śpiączkę i drgawki terminalne.

Postępowanie w przypadku przedawkowania:

Objawy występujące w czasie przedawkowania mogą mieć gwałtowny przebieg szczególnie u dzieci. Wymioty są zwykle spontaniczne. Podanie aktywowanego węgla i płukanie żołądka powinno być przeprowadzone w ciągu 1 godziny od zatrucia. Konieczne jest kontrolowanie parametrów życiowych i podjęcie leczenia objawowego.

Nicopass 1,5 mg /lukrecjowo-miętowe/ - przeciwskazania

Osoby niepalące lub sporadycznie palące

Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

Nicopass 1,5 mg /lukrecjowo-miętowe/ - działania niepożądane

Nie stwierdzono, żeby Nicopass w zalecanych dawkach powodował poważne działania niepożądane. Większość działań niepożądanych zgłaszanych przez pacjentów pojawiała się w pierwszych 3-4 tygodniach terapii.

Na początku terapii pastylki z nikotyną mogą niekiedy powodować delikatne podrażnienie gardła i zwiększenie wydzielania śliny. Nadmierne połykanie rozpuszczającej się nikotyny może w pierwszym momencie powodować czkawkę.

Wrażliwi pacjenci mogą na początku odczuwać nieznaczne objawy niestrawności lub zgagi. Pastylki do ssania zawierające nikotynę mogą powodować działania niepożądane podobne do występujących podczas podawania nikotyny w inny sposób.

Klasyfikacja układów i narządów (MedDRA)

Często

(≥1/100, < 1/10)

Niezbyt często

(≥1/1 000,

< 1/100)

Rzadko

(≥1/10 000, < 1/1 000)

Zaburzenia układu immunologicznego

   

reakcje alergiczne, tj. obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy, ból głowy

   

Zaburzenia serca

 

palpitacje serca

odwracalne migotanie przedsionków

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

ból gardła i krtani, czkawka

   

Zaburzenia żołądka i jelit

ból gardła, podrażnienie jamy ustnej (uczucie pieczenia i swędzenia), suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty, dyskomfort w nadbrzuszu

   

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

rumień, pokrzywka

 

Nadmierne spożywanie pastylek z nikotyną przez pacjentów, którzy nie byli nałogowymi palaczami może prowadzić do wymiotów, omdleń lub bólu głowy (może to także wystąpić u pacjentów wdychających dym tytoniowy).

Z odstawieniem tytoniu mogą być związane niektóre objawy, tj. zawroty głowy, ból głowy i bezsenność. Zwiększona częstość występowania owrzodzeń aftowych to również następstwo odstawienia papierosów.

Nicopass 1,5 mg /lukrecjowo-miętowe/ - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

U pacjentek w ciąży, całkowite odstawienie tytoniu powinno zawsze następować bez substytucji nikotyny. Niemniej jednak w przypadku nieudanej próby u silnie uzależnionej pacjentki, możliwe jest odstawienie tytoniu z zastosowaniem nikotynowej terapii zastępczej.

Ryzyko ekspozycji płodu na nikotynę pochodzącą z papierosów jest prawdopodobnie większe od ryzyka ekspozycji na nikotynę z produktu substytucyjnego, ponieważ:

- jest mniejsze stężenie nikotyny w osoczu w porównaniu z nikotyną wchłoniętą w czasie inhalacji, - nie ma dodatkowej ekspozycji na węglowodory policykliczne i tlenek węgla, - są zwiększone szanse na rzucenie palenia w trzecim trymestrze.

Palenie kontynuowane w trakcie trzeciego trymestru ciąży może prowadzić do opóźnienia wzrostu wewnątrzmacicznego lub nawet do wcześniactwa lub obumarcia płodu, co jest powiązane z ilością wypalanych papierosów w ciągu dnia. Rzucenie palenia z zastosowaniem nikotynowej terapii zastępczej lub bez niej nie może być traktowane oddzielnie, ale musi stanowić element leczenia odwykowego pod nadzorem lekarza. W trzecim trymestrze nikotyna ma hemodynamiczne działanie

(np. zmiany w rytmie serca płodu), które może niekorzystnie wpływać na płód, szczególnie blisko terminu porodu.

Dlatego też po 6. miesiącu ciąży pastylki mogą być stosowane tylko pod nadzorem lekarza przez kobiety w ciąży palące papierosy, którym nie udało się rzucić tego nałogu wcześniej.

Karmienie piersią

Nikotyna przenika do mleka matki w ilościach, które mogą mieć wpływ na dziecko nawet, jeżeli są to dawki terapeutyczne. Stosowanie pastylek podobnie jak palenie nie powinno mieć miejsca w okresie laktacji. Dlatego też decyzja dotycząca zastosowania pastylek w okresie laktacji powinna być podjęta po konsultacji z lekarzem.

Jeżeli produkt jest stosowany w okresie laktacji, pastylkę należy przyjmować natychmiast po karmieniu i nie przyjmować jej w ciągu 2 godzin przed kolejnym karmieniem.

Nie ma wystarczających danych odnośnie stosowania u kobiet w ciąży i karmiących piersią produktów zawierających glicyryzynian.

Dlatego też, nie należy stosować produktu Nicopass pastylki o smaku lukrecjowo-miętowym u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Jeśli zaleca się nikotynową terapię zastępczą, należy rozważyć zastosowane innych smakowych produktów z nikotyną.

Nicopass 1,5 mg /lukrecjowo-miętowe/ - prowadzenie pojazdów

Rzucenie palenia może powodować zmiany w zachowaniu. Nie ma dowodów jakiegokolwiek ryzyka związanego z prowadzeniem pojazdów mechanicznych i obsługiwaniem urządzeń, kiedy pastylki są stosowane w zalecanych dawkach.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Nicopass 1,5 mg /lukrecjowo-miętowe/ - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Nicotinum

  Substancja stosowana w terapii wspomagającej odzwyczajanie się od palenia tytoniu. Podawane są wówczas coraz niższe dawki nikotyny, aby organizm osoby uzależnionej od tej substancji mógł zaadaptować się do jej stopniowego braku. Nikotyna jest substancją łączącą się z receptorami związku biologicznie czynnego - acetylocholiny. Dzięki temu pobudza tzw. ośrodek nagrody w układzie nerwowym, zwiększa częstotliwość rytmu serca oraz ciśnienie tętnicze.

  Dostępne opakowania
  Nicopass 1,5 mg /lukrecjowo-miętowe/

  Nicopass 1,5 mg /lukrecjowo-miętowe/

  pastylki do ssania - 12 szt. - 1,5 mg
  PIERRE FABRE MEDICAMENT
  Nicopass 1,5 mg /lukrecjowo-miętowe/

  Nicopass 1,5 mg /lukrecjowo-miętowe/

  pastylki do ssania - 24 szt. - 1,5 mg
  PIERRE FABRE MEDICAMENT
  Nicopass 1,5 mg /lukrecjowo-miętowe/

  Nicopass 1,5 mg /lukrecjowo-miętowe/

  pastylki do ssania - 36 szt. - 1,5 mg
  PIERRE FABRE MEDICAMENT
  Nicopass 1,5 mg /lukrecjowo-miętowe/

  Nicopass 1,5 mg /lukrecjowo-miętowe/

  pastylki do ssania - 96 szt. - 1,5 mg
  PIERRE FABRE MEDICAMENT
  Powiązane artykuły
  Papierosy - nikotyna, wpływ na zdrowie, uzależnienie, zagrożenia, nikotynizm

  Polscy naukowcy pracują nad rozwojem zamienników dla papierosów

  Prawie czterokrotnie w ciągu sześciu lat zwiększyło się zatrudnienie w polskim BAT. Tylko w tym roku firma przyjęła kolejnych 300 osób. To dziś jeden z największych i najszybciej rozwijających się oddziałów koncernu na świecie. Siłą napędową firmy są...

  Papierosy - nikotyna, wpływ na zdrowie, uzależnienie, zagrożenia, nikotynizm

  Nałóg nikotynowy u młodzieży

  Nałóg nikotynowy u młodzieży

  Nastolatka z papierosów Badacze odkryli niepokojącą zależność: im większe uzależnienie młodego człowieka od nikotyny, tym mniej aktywna kora przedczołowa.

  Papierosy - nikotyna, wpływ na zdrowie, uzależnienie, zagrożenia, nikotynizm

  Terapia nikotynowa

  Terapia nikotynowa

  Nikotynowa terapia nie dla każdego Nie każdy może korzystać z farmakologicznych środków wspomagających rzucenie palenia, więc nikotynowa terapia zastępcza powinna być wcześniej skonsultowana z lekarzem.

  Papierosy - nikotyna, wpływ na zdrowie, uzależnienie, zagrożenia, nikotynizm

  Rzucenie palenia może być proste!

  23 listopada 2012 roku w sklepach ukazało się DVD "Rzuć palenie z Allenem Carrem - to naprawdę proste!". Do płyty DVD dołączona jest książeczka z informacjami na temat EASYWAY - nowatorskiej metody zrywania z nałogiem nikotynowym. Allen Carr, który przez...

  Papierosy - nikotyna, wpływ na zdrowie, uzależnienie, zagrożenia, nikotynizm

  Sprawdzone sposoby na rzucenie palenia

  Uzależnienie od palenia papierosów dotyka nie tylko osób dorosłych, ale również coraz częściej nastolatków. Niestety pozbycie się nałogu jest trudne, więc warto dowiedzieć się, jakie są sprawdzone sposoby na rzucenie palenia. Zapraszamy do zapoznania...

  Papierosy - nikotyna, wpływ na zdrowie, uzależnienie, zagrożenia, nikotynizm

  Czy papierosy mogą służyć zdrowiu? (WIDEO)

  Czy papierosy mogą służyć zdrowiu? (WIDEO)

  Palenie papierosów nie jest zabronione, jednak wszędzie można przeczytać o negatywnych skutkach nałogu. Palacze mają specjalnie wyznaczone miejsca w barach lub restauracjach, tak aby dym papierosowy nie przeszkadzał osobom niepalącym. Jednak czy nikotyna...

  Papierosy - nikotyna, wpływ na zdrowie, uzależnienie, zagrożenia, nikotynizm

  Młoda palaczka

  Młoda palaczka

  Nastolatka z papierosem Palenie tytoniu jest najczęstszą przyczyną zgonów w krajach europejskich.

  Papierosy - nikotyna, wpływ na zdrowie, uzależnienie, zagrożenia, nikotynizm

  Ekologiczny tytoń

  Ekologiczny tytoń

  Palenie papierosów Ostatnie badania wykazały, że e-papierosy są w rzeczywistości systemami nośnikowymi czystej formy nikotyny, a to stanowi ryzyko dla zdrowia osób korzystających z nich.

  Papierosy - nikotyna, wpływ na zdrowie, uzależnienie, zagrożenia, nikotynizm

  Elektroniczne papierosy bezpieczniejsze od tradycyjnych

  Naukowcy potwierdzają: elektroniczne papierosy są znacznie bezpieczniejsze od tradycyjnych i mogą okazać się bardzo pomocne w zwalczaniu nałogu nikotynowego oraz jego poważnych konsekwencji... Zastrzeżenia wobec elektronicznych papierosów W Stanach...

  Papierosy - nikotyna, wpływ na zdrowie, uzależnienie, zagrożenia, nikotynizm

  Najbrzydszy kolor na świecie na paczkach papierosów

  Najbrzydszy kolor na świecie na paczkach papierosów

  Grupa australijskich naukowców na zlecenie rządu wybrała najbrzydszy kolor na świecie, który ma pełnić istotną funkcję. Odcień Pantone 448 C ma zniechęcać do... palenia papierosów. Eksperci chcą, żeby właśnie ta barwa znalazła się na paczkach tytoniu...