Mycosyst

zobacz opinie o produkcie »
Cena
10,47 zł
Forma
kapsułki
Dawka
0,05 g
Ilość
7 kaps. (blister)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.

Mycosyst - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Mycosyst 200 stosowany dzień po dniu

Dzień dobry, mam pytanie dotyczące tabletek Mycosyst i ich dawkowania. Czy można stosować tabletki Mycosyst 200 dzień po dniu? Lekarz zalecił stosowanie tabletek Mycosyst raz dziennie po jednej tabletce przez 4 dni (infekcja pochwy). Lekarz zalecił też stosowanie tabletek partnerowi. Partner ma brać Mycosyst przez trzy dni. Nie wiem, czy tak może być? Przeanalizowałam ulotkę Mycosystu i zdziwiło mnie, że w ulotce podane są inne schematy...

Jak stosować leki ginekologiczne?

Dzień dobry, mam zapisany Mycosyst 100mg, Gynazol krem i Pimafucin 6 globulek. Nie mogę się do końca doczytać z kartki. Wiem, że 3 dni mam brać Mycosyst, poźniej 2x w miesiącu. Ale nie wiem czy w pierwszym dniu mam wziąć Mycosyst i aplikować Gynazol czy dopiero po 3 dniach brania Mycosystu aplikować...

Tabletki antykoncepcyjne a leki na grzybicę pochwy

Witam otóż ostatnio ginekolog przepisał mi lek Mycosyst na grzybicę pochwy. Zalecił brać jedna kapsułkę co trzy dni,i Powstrzymywać się od współżycia przez następne 6 dni. Stwierdził że lek ten nie ma wpływu na działanie pigułek antykoncepyjnych,jednak w internecie zestawienie tych dwóch leków,mycosystu i lesiplusu wykazało dość poważne interakcje stąd moje pytanie; komu wierzyć? Mycosyst skończę brać 25pazdziernika,kiedy antykoncepcja będzie...

Zatrzymanie krwawienia z odstawienia a stosowanie leku Mycosyst na infekcję

Witam, biorę tabletki antykoncepcyjne Lesiplus od 5 miesięcy i krwawienie z odstawienia pojawiało się zawsze w 3 lub 4 tym dniu 4dniowej przerwy. Teraz krwawienie nie pojawia się, dodam, że od ponad tygodnia zażywam lek Mycosyst, który ginekolog przepisał mi na infekcję. Żadnych innych leków nie przyjmowałam, nie mialam wymiotów ani biegunki. Czy lek Mycosyst mógł spowodować zatrzymanie...

POKAŻ WIĘCEJ

Mycosyst - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Mycosyst - opis

? Zakażenia narządów płciowych wywołane przez drożdżaki Candida spp.: ostra nawracająca kandydoza pochwy, kandydozowe zakażenie żołędzi prącia.

? Zakażenia błon śluzowych wywołane przez drożdżaki Candida spp.: jamy ustnej, gardła i przełyku, dróg moczowych, nieinwazyjne zakażenia oskrzeli i płuc, przewlekła zanikowa kandydoza policzków (rozwijająca się pod protezami zębowymi).

? Zakażenie skóry wywołane przez drożdżaki Candida spp.\

grzybica stóp, grzybica skóry gładkiej nieowłosionej, grzybica podudzi oraz łupież pstry.

? Zakażenia układowe wywołane przez Candida spp.:

zakażenia drożdżakowe krwi, rozsiana kandydoza (zakażenie wsierdzia, otrzewnej, płuc i układu moczowo-płciowego).

? Zakażenia układowe wywoływane przez Cryptococcus spp.:

kryptokokowe zakażenia dróg oddechowych, skóry i błon śluzowych oraz kryptokokowe zapalenie opon mózgowych.

? Zapobieganie:

- nawrotom zakażeń wywołanych przez Cryptococcus spp. u pacjentów z AIDS;

- zakażeniom u pacjentów ze zmniejszoną odpornością, narażonych na zakażenie Candida po zabiegach przeszczepienia narządów, podczas leczenia antybiotykami, lekami cytostatycznymi lub immunosupresyjnymi oraz leczonych napromienieniem.

Mycosyst - skład

1 kapsułka zawiera 50 mg lub 100 mg Fluconazolum (flukonazolu). Substancje pomocnicze biologicznie czynne: laktoza. Pełny wykaz substancji pomocniczych - patrz punkt 6.1.

Mycosyst - dawkowanie

Dobowa dawka flukonazolu zależy od rodzaju i nasilenia zakażenia. Lek należy podawać do ustąpienia objawów klinicznych i dopóki wyniki badań laboratoryjnych nie będą wskazywać na całkowitą eliminację patogenu (wyjątek stanowi ostra kandydoza pochwy, którą na ogół można wyleczyć pojedynczą dawką 150 mg).

Przedwczesne zakończenie leczenia może prowadzić do nawrotów zakażenia. U pacjentów z AIDS i kryptolcokowym zapaleniem opon mózgowych zwykle konieczne jest długotrwałe leczenie.

W zależności od stanu pacjenta flukonazol może być podawany we wlewie dożylnym. W razie zmiany sposobu podawania z dożylnego na doustny nie ma konieczności zmiany dawki dobowej.

Dorośli:

? Kandydoza narządów płciowych

Ostra kandydoza pochwy - pojedyncza dawka 150 mg flukonazolu doustnie. Kandydozowe zakażenie żołędzi prącia - pojedyncza dawka 150 mg flukonazolu doustnie.

? Kandydoza błon śluzowych

W kandydozie jamy ustnej i gardła dawka dobowa wynosi zwykle 50 mg przez 7 do 14 dni. U pacjentów z ciężkim upośledzeniem układu odpornościowego można stosować dłuższe leczenie.

W innych kandydozach błon śluzowych, takich jak zakażenie przełyku, dróg moczowych, nieinwazyjne zakażenia oskrzeli i płuc, zwykle stosuje się dawkę dobową 50 mg przez 14 do 30 dni.

W kandydozie okolicy policzkowej z zanikiem, dawka dobowa wynosi zwykle 50 mg przez 14 dni z jednoczesnym stosowaniem miejscowych środków antyseptycznych.

W ciężkich zakażeniach Candida błon śluzowych dawka dobowa może być zwiększona do 100 mg.

? Kandydoza skóry

W leczeniu grzybicy stóp, tułowia lub podudzi, wywołanych przez dermatofity oraz w zakażeniach skóry wywołanych przez Candida zaleca się stosowanie codziennie 50 mg flukonazolu. Czas trwania leczenia wynosi zwykle od 2 do 4 tygodni, ale w przypadku grzybicy stóp może wynosić nawet 6 tygodni. W leczeniu łupieżu pstrego zaleca się stosowanie dawki 50 mg na dobę przez 2 do 4 tygodni.

? Zakażenia układowe wywołane przez Candida spp.

Zakażenie drożdżakowe krwi, rozsiana kandydoza i inne inwazyjne zakażenia Candida zwykle leczy się dawką 400 mg w pierwszym dniu i 200 mg w dniach następnych. W zależności od stanu klinicznego można także zastosować dawki dobowe 400 mg. Czas trwania leczenia zależy od poprawy stanu pacjenta.

? Zakażenia układowe wywołane przez Cryptoccocus spp.

W kryptokokowym zapaleniu opon mózgowych i innych zakażeniach wywołanych przez Cryptococcus spp. podaje się w pierwszym dniu dawkę 400 mg, a w dniach następnych od 200 do 400 mg na dobę. Czas trwania leczenia zależy od reakcji klinicznej oraz wyników badań mikologicznych. W leczeniu kryptokokowego zapalenia opon mózgowych czas ten wynosi co najmniej 6 do 8 tygodni.

? Zapobieganie nawrotom zakażeń wywołanych przez Cryptococcus spp. u pacjentów z AIDS.

W celu zapobiegania nawracającemu kryptokokowemu zapaleniu opon mózgowych u pacjentów z AIDS stosuje się dawkę 200 mg na dobę. W zapobieganiu kandydozie u pacjentów z upośledzoną odpornością stosuje się dawkę dobową od 50 do 400 mg.

Dzieci:

Mycosyst w postaci kapsułek nie jest przeznaczony dla dzieci.

Dzieciom można podawać flukonazol w postaci roztworu do wlewów dożylnych.

Tak jak w przypadku podobnych zakażeń u dorosłych, dawkowanie i czas trwania leczenia powinny być określone indywidualnie, na podstawie reakcji klinicznej i stwierdzonej w badaniach mikologicznych. Na ogół flukonazol jest podawany w pojedynczej dawce dobowej.

Pacjenci w wieku podeszłym:

W przypadku prawidłowej czynności nerek można stosować zwykłe dawki. U osób z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny poniżej 50 ml/min) konieczne jest odpowiednie zmniejszenie dawki. Pacjenci z niewydolnością nerek:

Dawkę należy zmniejszyć w zależności od stopnia niewydolności nerek (patrz poniżej).

W przypadku podawania pojedynczej dawki (kandydoza pochwy) nie jest konieczna zmiana dawki.

W leczeniu długotrwałym, pacjentom z niewydolnością nerek podaje się

początkowo dawkę nasycającą od 50 do 400 mg.

Przerwy między następnymi dawkami należy skorygować w zależności

od klirensu kreatyniny, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Klirens kreatyniny (ml/min) Dawkowanie

> 50 zwykła dawka dobowa

11-50 pół zwykłej dawki dobowej

Pacjenci dializowani jedna dawka po każdej dializie

Mycosyst - środki ostrożności

U niektórych pacjentów, zwłaszcza u tych, u których w wywiadzie stwierdzono AIDS lub choroby nowotworowe, podczas leczenia flukonazolem obserwowano zaburzenia hematologiczne, zaburzenia czynności wątroby, nerek lub

nieprawidłowe wyniki innych testów biochemicznych. Jednak związek przyczynowo-skutkowy nie jest udowodniony.

Bardzo rzadko u pacjentów, którzy zmarli z powodu wyżej wymienionych ciężkich chorób i leczonych wielokrotnymi dawkami flukonazolu stwierdzono pośmiertnie martwicę wątroby. Pacjenci ci byli leczeni jednocześnie wieloma innymi lekami, o których wiadomo, że działająhepatotoksycznie i (lub) pacjenci przebyli chorobę, która mogła spowodować martwicę wątroby. Ponieważ związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy stosowaniem flukonazolu a podanymi wyżej objawami nie może być wykluczony, u pacjentów, u których stwierdza się znaczne zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych leczenie flukonazolem może być kontynuowane po starannym rozważeniu bilansu ryzyka i korzyści. Pacjenci, u których stwierdza się znaczne zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych powinni być starannie obserwowani, aby nie doszło do ciężkich uszkodzeń wątroby. Flukonazol należy odstawić, jeżeli w czasie leczenia nasilą się objawy wskazujące na uszkodzenie wątroby. Rzadko podczas stosowania flukonazolu występowały złuszczające reakcje skórne, jak zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka. Pacjenci z AIDS są szczególnie podatni na występowanie różnych reakcji skórnych podczas stosowania wielu leków.

Jeśli wystąpi wysypka u pacjentów leczonych flukonazolem z powodu zakażeń grzybiczych, lek należy odstawić.

Jeśli wysypka wystąpi u pacjentów z grzybicą inwazyjną (układową), należy ich starannie obserwować. Jeśli wystąpią zmiany pęcherzowe lub wysiękowy rumień wielopostaciowy, flukonazol należy odstawić.

W rzadkich przypadkach, podobnie jak podczas stosowania innych pochodnych azolowych, flukonazol może powodować reakcje anafilaktyczne. Uważa się, że niektóre pochodne azolowe, w tym flukonazol, mogą powodować wydłużeniem odstępu QT w elektrokardiogramie.

Podczas badań po wprowadzeniu leku na rynek u pacjentów przyjmujących flukonazol obserwowano rzadkie przypadki wydłużenia odstępu QT i torsade de pointes. Chociaż związek pomiędzy przyjmowaniem flukonazolu a wydłużeniem odstępu QT nie został w pełni ustalony, flukonazol należy stosować ostrożnie u pacjentów z predyspozycjami do arytmii takimi, jak: - wrodzone lub nabyte wydłużenie odstępu QT,

- kardiomiopatia, szczególnie w niewydolności serca,

- bradykardia zatokowa,

- istniejące arytmie objawowe,

-jednoczesne podawanie leków nie metabolizowanych przez CY34A, o których wiadomo, że powodują wydłużanie odstępu QT,

- zaburzenia równowagi elektrolitowej, jak hipokaliemia, hipomagnezemia, hipokalcemia.

Zobacz też punkt 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji. Ze względu na zawartość laktozy lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, nietolerancją laktozy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Mycosyst - przedawkowanie

Zaleca się leczenie objawowe i płukanie żołądka.

Wymuszona diureza zwiększa usuwanie flukonazolu przez nerki. Po trzech godzinach hemodializy następuje zmniejszenie stężenia flukonazolu w osoczu o 50%.

Mycosyst - przeciwwskazania

Znana nadwrażliwość na flukonazol lub inne pochodne azolowe, lub którąkolwiek z substancji pomocniczych zawartych w preparacie. Nie należy stosować jednocześnie z cyzaprydem lub terfenadyną (patrz punkt 4.5).

Mycosyst - działania niepożądane

Flukonazol jest na ogół dobrze tolerowany.

Najczęściej występujące działania niepożądane obserwowane w czasie badań klinicznych z zastosowaniem flukonazolu:

Zaburzenia układu nerwowego: bóle głowy. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: bóle brzucha, biegunka, wzdęcia, nudności. U niektórych pacjentów, przede wszystkim u tych z ciężką chorobą, taką jak AIDS czy choroby nowotworowe, obserwowano zmiany w wynikach badań czynności nerek i układu krwiotwórczego oraz zaburzenia czynności wątroby, jednak znaczenie kliniczne i związek z zastosowaniem flukonazolu nie został jednoznacznie ustalony (patrz punkt 4.4. Specjalne ostrzeżenia i specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: objawy toksycznego działania na wątrobę, czasem prowadzące do zgonu, zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej, aminotransferaz AspAT i Al AT, zwiększone stężenie bilirubiny.

Działania niepożądane, które wystąpiły po wprowadzeniu preparatu na rynek:

Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, drgawki, zaburzenia smaku.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: łysienie, złuszczające choroby skóry, w tym zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: niestrawność, wymioty.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: leukopenia, w tym neutropenia i agranulocytoza, trombocytopenia.

Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje alergiczne: reakcje anafilaktyczne (w tym obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, świąd), pokrzywka.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: niewydolność wątroby, zapalenie wątroby, martwica komórek wątroby, żółtaczka.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: hipercholesterolemia, hipertrójglicerydemia, hipokaliemia.

Zaburzenia serca: wydłużenie odstępu QT, torsade de pointes (patrz punkt 4.4. Specjalne ostrzeżenia i specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania).

Mycosyst - ciąża i karmienie piersią

Ciąża:

Nie przeprowadzono odpowiednich badań klinicznych z właściwą grupą kontrolną na temat zastosowania flukonazolu u kobiet w ciąży. Opisano liczne wady wrodzone u niemowląt, których matki były leczone z powodu kokcydiomikozy dużymi dawkami flukonazolu (400 do 800 mg na dobę) przez 3 miesiące lub dłużej. Związek pomiędzy zastosowaniem flukonazolu a wystąpieniem tych nieprawidłowości nie jest jasny. Dlatego flukonazolu nie należy stosować u kobiet w ciąży, a pacjentkom, które mogą zajść w ciążę, należy zalecić stosowanie odpowiedniej antykoncepcji w okresie leczenia flukonazolem.

Laktacja:

Flukonazol przenika do mleka matki w stężeniach takich, jakie występują w osoczu krwi. W związku z tym lek jest przeciwwskazany do stosowania w okresie karmienia piersią.

Mycosyst - prowadzenie pojazdów

Z doświadczenia ze stosowaniem flukonazolu wynika, że jest mało prawdopodobne, aby lek miał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Mycosyst - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Fluconazolum

  Substancja o działaniu przeciwgrzybiczym. Hamuje wytwarzanie steroli, związków niezbędnych dla życia patogennych grzybów. Substancja lecznicza stosowana jest w leczeniu grzybic (tzw. kandydoz) pochwy, żołędzi i jamy ustnej wywołanych drożdżakiem Candida. Substancja wykazuje również skuteczność w leczeniu grzybiczego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych wywołanego przez grzyby Cryptococcus. W przypadku nieskuteczności dotychczasowego leczenia substancję stosuje się również w terapii grzybicy skóry i paznokci.

  Dostępne opakowania
  Mycosyst

  Mycosyst

  kapsułki - 7 kaps. (blister) - 0,05 g
  GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.
  10,47 zł
  Mycosyst

  Mycosyst

  kapsułki - 28 kaps. (blistry) - 0,1 g
  GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.
  83,89 zł
  Mycosyst

  Mycosyst

  kapsułki - 7 kaps. (blister) - 0,1 g
  GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.
  20,79 zł
  Powiązane artykuły
  Grzybica stóp - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Czynniki ryzyka sprzyjające powstawaniu grzybicy stóp

  Czynniki ryzyka sprzyjające powstawaniu grzybicy stóp

  Grzybica stóp jest bardzo powszechną dolegliwością, występuje najczęściej między wiekiem dojrzewania a 50. rokiem życia, częściej u mężczyzn niż u kobiet. Infekcje zwykle pojawiają się między palcami stóp, mogą również rozciągnąć się na podeszwę stopy...

  Grzybica stóp - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Jak leczyć grzybicę stóp?

  Jak leczyć grzybicę stóp?

  Grzybica stóp jest bardzo rozpowszechniona, szacuje się że może z jej powodu cierpieć nawet połowa naszego społeczeństwa. Częstość ich występowania zwiększyła się znacznie w ciągu ostatnich lat, co związane jest z rozwojem cywilizacyjnym: częściej korzystamy...

  Grzybica stóp - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Komplikacje grzybicy stóp

  Komplikacje grzybicy stóp

  Gdy twoje stopy zaczynają swędzieć, a wkrótce również piec oraz pojawiają się na nich pęcherze prawdopodobnie masz grzybicę stóp. Leczenie grzybicy stóp jest najefektywniejsze, gdy zacznie się je wcześnie. Jednak w niektórych przypadkach, gdy leczenie...

  Leczenie grzybicy

  Skuteczne leczenie grzybicy międzypalcowej

  Skuteczne leczenie grzybicy międzypalcowej

  Grzybica międzypalcowa to infekcja skóry stóp powodowana głównie przez Trichophyton mentagrophytes lub Epidermophyton floccosum. Jest to schorzenie bardzo powszechne. Ocenia się , że cierpi na nie około 20% populacji. Wśród osób regularnie uprawiających...

  Przyczyny grzybicy

  Jak można zarazić się grzybicą?

  Jak można zarazić się grzybicą?

  Grzybica stóp to częsta choroba skóry. Wygląda nieestetycznie, boli i wymaga długiego leczenia oraz ogromnej cierpliwości. Grzybica stóp to już choroba cywilizacyjna, ze względu na liczbę osób na nią chorujących. Badania dowodzą, iż około 15-30% dorosłych...

  Grzybica stóp - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Diagnostyka różnicowa grzybicy stóp

  Diagnostyka różnicowa grzybicy stóp

  Terminem „grzybica stóp" określa się choroby grzybicze skóry dotyczące podeszwowej powierzchni stóp, palców i fałdów międzypalcowych. Zakażenie najczęściej wywoływane jest przez grzyby z rodziny dermatofitów. Jest to jedna z najczęstszych form grzybiczych...

  Leczenie grzybicy

  Terbinafina w leczeniu grzybicy

  Terbinafina w leczeniu grzybicy

  Terbinafina jest lekiem przeciwgrzybiczym z grupy alliloamin stosowanym w zakażeniach skóry gładkiej, skóry owłosionej i paznokci. Wykorzystywana jest m.in. do leczenia grzybicy stóp, grzybicy obrębnej pachwin, grzybicy tułowia czy zakażeń drożdżakowych...

  Grzybica stóp - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Grzybica mokasynowa

  Grzybica mokasynowa

  Grzybica stóp, nazywana mokasynową lub złuszczającą, najczęściej dotyka młodych mężczyzn, szczególnie tych korzystających z publicznych basenów. Ta grzybica skóry stóp obejmuje podeszwy oraz brzegi stóp. Bardzo często, w przypadku tego rodzaju grzybicy,...