Levothyroxine sodium Vale

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki
Dawka
0,025 mg
Ilość
50 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: VALE PHARMACEUTICALS LTD

Levothyroxine sodium Vale - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Levothyroxine sodium Vale - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Levothyroxine sodium Vale - opis

Lewotyroksyna 25-200 mikrogramów 

*   Niedoczynność tarczycy.

*Zapobieganie nawrotom wola po chirurgicznym usunięciu wola obojętnego.

*Wole łagodne, obojętne.

*Terapia supresyjna i zastępcza w przypadku złośliwego nowotworu tarczycy, zwłaszcza po operacji usunięcia tarczycy.

Lewotyroksyna 25-100 mikrogramów

*Terapia skojarzona z lekami przeciwtarczycowymi w leczeniu nadczynności tarczycy, po uzyskaniu prawidłowej czynności tarczycy.

Lewotyroksyna 100/150/200 mikrogramów

* Test supresyjny tarczycy.

Levothyroxine sodium Vale - skład

Każda tabletka Levothyroxine sodium Vale 25 mikrogramów zawiera 27,8 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 25 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.

Każda tabletka Levothyroxine sodium Vale 50 mikrogramów zawiera 55,6 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 50 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.

Każda tabletka Levothyroxine sodium Vale 75 mikrogramów zawiera 83,4 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 75 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.

Każda tabletka Levothyroxine sodium Vale 88 mikrogramów zawiera 97,9 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 88 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.

Każda tabletka Levothyroxine sodium Vale 100 mikrogramów zawiera 111,3 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 100 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.

Każda tabletka Levothyroxine sodium Vale 112 mikrogramów zawiera 124,6 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 112 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.

Każda tabletka Levothyroxine sodium Vale 125 mikrogramów zawiera 139,1 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 125 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.

Każda tabletka Levothyroxine sodium Vale 137 mikrogramów zawiera 152,4 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 137 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.

Każda tabletka Levothyroxine sodium Vale 150 mikrogramów zawiera 166,9 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 150 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.

Każda tabletka Levothyroxine sodium Vale 175 mikrogramów zawiera 194,7 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 175 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.

Każda tabletka Levothyroxine sodium Vale 200 mikrogramów zawiera 222,5 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 200 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Levothyroxine sodium Vale - dawkowanie

Leczenie hormonami tarczycy/terapia zastępcza

Dawkowanie

Podane informacje o dawkowaniu są jedynie ogólnymi wskazówkami. Indywidualną dawkę dobową należy określić na podstawie laboratoryjnych testów diagnostycznych i badań klinicznych. Przy zachowanej resztkowej czynności tarczycy może być wystarczająca mniejsza dawka zastępcza.

U pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z chorobą wieńcową serca oraz u pacjentów z ciężką lub przewlekłą niedoczynnością tarczycy, leczenie hormonami tarczycy musi być rozpoczynane szczególnie ostrożnie, zaczynając od małej dawki początkowej i zwiększając ją potem powoli w coraz dłuższych odstępach czasu i często monitorując stężenie hormonu tarczycy. Doświadczenie wykazało, że mniejsza dawka jest wystarczająca również u pacjentów o małej masie ciała oraz u pacjentów z dużym wolem. Tabletki z lewotyroksyną 25 mikrogramów można dzielić na połowy i dlatego można zastosować dawkę początkowa 12,5 mikrograma.

U niektórych pacjentów stężenie hormonów T 4 lub ft 4 może być zwiększone, dlatego w celu monitorowania przyjętego schematu leczenia, lepsze jest oznaczanie stężenia TSH w surowicy krwi.

Dzieci i młodzież

Dawka podtrzymująca wynosi zwykle 100-150 mikrogramów na m² powierzchni ciała na dobę. W przypadku noworodków i niemowląt z wrodzoną niedoczynnością tarczycy, kiedy szybka terapia zastępcza jest ważna, początkowa zalecana dawka wynosi 10-15 mikrogramów na kg masy ciała na dobę, przez pierwsze 3 miesiące. Następnie dawkę należy skorygować indywidualnie, w zależności od ustaleń klinicznych i stężeń hormonu tarczycy i TSH .

W przypadku dzieci z nabytą niedoczynnością tarczycy początkowa zalecenia dawka wynosi 12,5-50 mikrogramów na dobę. Dawkę należy stopniowo zwiększać co 2-4 tygodnie, w zależności od ustaleń klinicznych i stężeń hormonu tarczycy i TSH , aż do osiągnięcia pełnej dawki zastępczej.

Niemowlętom należy podawać całkowitą dobową dawkę co najmniej pół godziny przez pierwszym karmieniem w ciągu dnia.

Sposób podawania

Całkowitą dobową dawkę przyjmuje się rano na czczo, co najmniej na pół godziny przed śniadaniem. Tabletki połyka się w całości, nie żując ich i popijając płynem.

Niemowlętom należy podawać całkowitą dobową dawkę, co najmniej pół godziny przez pierwszym karmieniem w ciągu dnia. W tym celu tabletkę można rozpuścić w niewielkiej ilości wody (10-15 ml) i powstałą w ten sposób zawiesinę (uwaga: każdą dawkę należy przygotować tuż przed podaniem) podaje się z niewielką ilością płynu (5-10 ml).

Wskazanie

Dawka

(mikrogramów lewotyroksyny sodowej/dobę)

Niedoczynność tarczycy:

 

Dorośli dawka początkowo

25-50

dawka podtrzymująca

100-200

(zwiększanie dawki w odstępach 2-4 tygodniowych, o 25-50 mikrogramów)

 

Zapobieganie nawrotom wola:

75-200

Wole obojętne:

75-200

W skojarzeniu z lekami przeciwtarczycowymi w leczeniu nadczynności tarczycy:

50-100

Po usunięciu tarczycy z powodu raka tarczycy:

150-300

Scyntygrafia supresyjna tarczycy:

Tabletki lewotyroksyny 100 mikrogramów

200 mikrogramów (co odpowiada 2 tabletkom na dobę, przez 14 dni przed badaniem scyntygraficznym)

 

Tabletki lewotyroksyny 150 mikrogramów

150 mikrogramów (co odpowiada 1 tabletce na dobę, przez 14 dni przed badaniem scyntygraficznym)

 

Tabletki lewotyroksyny 200 mikrogramów

200 mikrogramów (co odpowiada 1 tabletce na dobę przez 14 dni przed badaniem scyntygraficznym))

Czas trwania leczenia

W większości przypadków leczenie trwa przez całe życie jeśli dotyczy niedoczynności tarczycy i usunięcia tarczycy z powodu raka tarczycy, kilka miesięcy lub lat i nawet przez całe życie jeśli dotyczy wola obojętnego i zapobiegania nawrotowi wola, lub zależy od okresu podawania przeciwtarczycowego produktu leczniczego w przypadku, gdy lewotyroksyna stosowana jest wraz z nim w celu leczenia nadczynności tarczycy.

W przypadku wola obojętnego niezbędny okres leczenia wynosi od 6 miesięcy do 2 lat. Jeśli leczenie lewotyroksyną sodową kończy się niepowodzeniem w ciągu tego okresu czasu, należy rozważyć inne możliwości leczenia.

Test supresyjny tarczycy

Przy wykonywaniu testów supresyjnych tarczycy codziennie przyjmuje się 150-200 mikrogramów lewotyroksyny sodowej przez 14 dni.

Pacjenci w podeszłym wieku

W indywidualnych przypadkach, np. przy zaburzeniach serca, u osób w podeszłym wieku, należy wolniej zwiekszać dawkę z jednoczesną regularną kontrolą stężenia TSH .

Levothyroxine sodium Vale - środki ostrożności

 Hormonów tarczycy nie wolno podawać w celu odchudzenia się. U pacjentów z wolem obojętnym prawidłowe dawki nie powodują zmniejszenia masy ciała. Większe dawki mogą powodować ciężkie lub nawet zagrażające życiu działania niepożądane, takie jak niedoczynność tarczycy i (lub) gorsza kontrola niedoczynności tarczycy, w szczególności w skojarzeniu z niektórymi lekami odchudzającymi, takimi jak orlistat . Może to być spowodowane zmniejszenie wchłaniania soli jodu i (lub) lewotyroksyny .

Przy zamianie innego produktu lewotyroksyny na ten produkt, po upływie czterech do sześciu tygodni należy oznaczyć stężenia TSH i T4. Zaleca się skorygowanie dawki w zależności od odpowiedzi klinicznej pacjenta i wyników badań laboratoryjnych.

W celu utrzymania równowagi czynności tarczycy konieczne jest zachowanie ostrożności w następujących przypadkach:

-u kobiet będących w ciąży lub zamierzających zajść w ciążę,

-we wrodzonej lub nabytej w dzieciństwie niedoczynności tarczycy,

-w terapii supresyjnej u pacjentów z rakiem tarczycy w wywiadzie, w szczególności o słabym zdrowiu lub w podeszłym wieku,

-u pacjentów z ośrodkową niedoczynnością tarczycy.

Przed rozpoczęciem terapii hormonalnej tarczycy, należy najpierw wykluczyć lub leczyć następujące choroby:

§ chorobę wieńcową serca,

§ dusznicę bolesną,

§ nadciśnienie,

§ niedoczynność przysadki i (lub) kory nadnerczy, § autonomiczną czynność tarczycy.

Stany te lub choroby należy także wykluczyć lub leczyć przed wykonaniem testów supresyjnych tarczycy, z wyjątkiem autonomicznej czynności tarczycy, która może być powodem wykonania testu supresyjnego tarczycy.

Bezwzględnie unikać należy indukcji nadczynności tarczycy, nawet stosunkowo łagodnym produktem leczniczym w przypadku choroby wieńcowej serca, niewydolności serca, tachyarytmii , przewlekłej niedoczynności tarczycy lub u pacjentów z przebytym zawałem mięśnia sercowego. Podczas hormonalnej terapii tarczycy u pacjentów tych należy częściej sprawdzać stężenia hormonów tarczycy (patrz p. 4.2).

W przypadku wtórnej niedoczynności tarczycy należy ustalić, czy występuje również niedoczynność kory nadnerczy. Jeśli tak jest, najpierw musi być przeprowadzone leczenie zastępcze (hydrokortyzonem).

Jeśli podejrzewa się autonomiczną czynność tarczycy, zaleca się wykonanie testu TRH lub scyntygrafię supresyjną.

Długotrwałe stosowanie terapii lewotyroksyną sodową u kobiet, wiązało się ze zwiększoną resorpcją kości, powodującej przez zmniejszenie mineralnej gęstości kości. Podczas leczenia lewotyroksyną kobiet w wieku pomenopauzalnym , które są bardziej narażone na osteoporozę, należy częściej kontrolować czynność tarczycy w celu uniknięcia nadmiernych stężeń lewotyroksyny we krwi.

Terapia zastępcza tarczycy może spowodować konieczność zastosowania większych dawek insuliny lub innej terapii przeciwcukrzycowej. Konieczne jest zachowanie ostrożności w przypadku cukrzycy i moczówki prostej.

Rodziców dzieci przyjmujących leki tarczycowe powinno się informować o możliwości częściowej utraty włosów w ciągu kilku pierwszych miesięcy leczenia, ale to działanie jest zwykle przemijające i potem następuje odrastanie włosów.

Należy zachować ostrożność podczas podawania lewotyroksyny pacjentom z padaczką w wywiadzie. Napady zgłaszano rzadko w związku z rozpoczynaną terapią lewotyroksyną sodową i mogą one mieć związek z oddziaływaniem hormonu tarczycowego na próg drgawkowy.

Informacje dotyczące cukrzyków i pacjentów stosujących leczenie przeciwzakrzepowe zamieszczono w p.4.5.

Levothyroxine sodium Vale - przedawkowanie

Objawy

Zwiększenie stężenia T 3 jest bardziej wiarygodną oznaką przedawkowania niż zwiększenie stężenia T 4 lub fT 4 .

Oprócz zaostrzenia się działań niepożądanych zauważyć można również następujące objawy: pobudzenie, stan dezorientacji, drażliwość, nadmierna ruchliwość, bóle głowy, pocenie się, rozszerzenie źrenicy, tachykardia, arytmie, szybkie oddychanie, gorączka, częstsze wypróżnienia i drgawki. Oznaki klinicznej nadczynności tarczycy mogą ulec opóźnieniu nawet o pięć dni.

Zaleca się wtedy przerwanie leczenia i przeprowadzenie badania kontrolnego, zależnie od stopnia przedawkowania.

W przypadkach zatrucia (próby samobójcze) u ludzi tolerowane były dawki lewotyroksyny wynoszące do 10 mg bez jakichkolwiek powikłań. Ciężkie powikłania, takie jak zagrożenie dla podstawowych czynności życiowych (oddychania i krążenia) są mało prawdopodobne, chyba że przedawkowanie dotyczy osoby z chorobą wieńcową serca. Zgłaszano niemniej jednak przypadki przełomu tarczycowego, napadów drgawek, niewydolności serca i śpiączki. Zgłaszano pojedyncze przypadki nagłej śmierci sercowej u pacjentów nadużywających przez wiele lat lewotyroksynę.

Zgłaszano wyjątkowe przypadki napadów drgawek u pacjentów z padaczką, kiedy rozpoczynano u nich leczenie lewotyroksyną, zwłaszcza wtedy, kiedy jej dawkę szybko zwiększano.

Leczenie:

Leczenie najczęściej jest objawowe i podtrzymujące.

Celem terapii jest przywrócenie stanu klinicznego i biochemicznego prawidłowej czynności tarczycy, poprzez pomijanie lub zmniejszanie dawek tyroksyny, jak również zastosowanie innych środków zależnie od stanu klinicznego chorego.

W przypadku ostrego przedawkowania wchłanianie z przewodu pokarmowego można ograniczyć przez podanie węgla leczniczego. W przypadku ciężkich objawów sympatykomimetycznych, takich jak tachykardia, stan niepokoju, pobudzenie i ruchy mimowolne, objawy te można złagodzić przez podanie leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Nie są wskazane leki przeciwtarczycowe, ponieważ czynność tarczycy jest już w pełni zahamowana.

W razie krańcowo wysokich dawek (próby samobójcze) pomocna może się okazać plazmafereza.

Przedawkowanie lewotyroksyny wymaga dłuższego okresu monitorowania. Pojawienie się objawów przedawkowania może się opóźnić nawet o 6 dni ze względu na stopniowe przekształcanie się lewotyroksyny w liotyroninę.

Levothyroxine sodium Vale - przeciwwskazania

§ Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w p.

6.1.

§ Nieleczona nadczynność tarczycy.

§ Nieleczona podkliniczna (zmniejszone stężenie TSH w surowicy przy prawidłowych stężeniach T 3 i T 4 o dowolnej etiologii) lub objawowa nadczynność tarczycy.

§ Nieleczona niedoczynność nadnerczy.

§ Nieleczona niedoczynność przysadki.

§ Ostry zawał mięśnia sercowego.

§ Ostre zapalenie mięśnia sercowego. § Ostre zapalenie całego serca.

W okresie ciąży niewskazane jest równoczesne przyjmowanie lewotyroksyny i leku przeciwtarczycowego.

Stosowanie podczas ciąży i w okresie laktacji omówiono w punkcie 4.6.

Levothyroxine sodium Vale - działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje nadwrażliwości obejmujące wysypkę na skórze, świąd i obrzęk.

W przypadku nadwrażliwości na lewotyroksynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych zawartych w tabletkach Levothyroxine sodium Vale, mogą wystąpić reakcje alergiczne skóry (rumień) oraz zaburzenia układu oddechowego (duszności) .

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych) : zmniejszenie masy ciała.

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadkie (≥ 1/1 0000 do < 1/1000): łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe u dzieci.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): drżenie, niepokój, nadpobudliwość, bezsenność.

Zaburzenia serca

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): bóle dławicowe, zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca, przyspieszona czynność serca, nadciśnienie, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): duszności.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zwiększony apetyt, bóle brzucha, nudności, biegunka, wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): utrata włosów u dzieci.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych) : kurcze mięśni, osłabienie mięśni, ścieśnienie czaszki u niemowląt i przedwczesne zarastanie nasad kości u dzieci.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): n ieregularne miesiączki.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podawania leku

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): bóle głowy, uderzenia gorąca, gorączka i pocenie się, nietolerowanie gorąca u dzieci.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl @urpl.gov.pl

Levothyroxine sodium Vale - ciąża i karmienie piersią

Zapotrzebowanie na lewotyroksynę może zwiększyć się w czasie ciąży z powodu estrogenu. Dlatego należy monitorować czynność tarczycy zarówno w czasie ciąży, jak i po niej i odpowiednio korygować dawkę hormonu tarczycy.

Szczególnie w czasie ciąży i laktacji leczenie hormonami tarczycy musi być stosowane w sposób konsekwentny.

W punkcie 4.3 zamieszczono informacje dotyczące równoczesnego przyjmowania lewotyroksyny i leków przeciwtarczycowych podczas ciąży.

Ciąża

Lewotyroksynę przyjmowało dużo kobiet w ciąży oraz kobiet w wieku rozrodczym i dotychczas nie zaobserwowano jakichkolwiek zakłóceń procesu rozrodczego. Niedoczynność lub nadczynność tarczycy u matki może jednak niekorzystnie oddziaływać na rozwój płodu lub jego zdrowie.

Nie wiadomo, czy leczenie lewotyroksyną w czasie ciąży jest bezpieczne, ale należy rozważyć możliwe ryzyko nieprawidłowego rozwoju płodu i porównać je z ryzykiem dla płodu, w przypadku nieleczenia niedoczynności tarczycy.

Karmienie piersią

Nawet podczas leczenia dużymi dawkami lewotyroksyny ilość hormonu tarczycy jaka przenika do mleka matki podczas karmienia piersią jest niewystarczająca do tego, aby spowodować rozwój nadczynności lub supresję wydzielania TSH u niemowlęcia.

W okresie ciąży i karmienia piersią nie należy wykonywać testów supresyjnych .

Levothyroxine sodium Vale - prowadzenie pojazdów

Nie ma dostępnych wyników badań na temat wpływu lewotyroksyny na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lewotyroksyna jest identyczna z naturalnie występującym hormonem tarczycy, dlatego nie powinna mieć jakiegokolwiek wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Levothyroxine sodium Vale - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Levothyroxinum natricum

  Substancja pochodna pierwiastka jodu. Wykazuje działanie podobne do hormonów tarczycy, wpływając na zwiększenie przemiany materii, przyspieszenie procesów spalania i metabolizmu tłuszczów, białek i węglowodanów. Przyczynia się do zmniejszenia stężenia cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Stosowana w niedoczynności tarczycy oraz przewlekłym zapaleniu tarczycy (choroba Hashimoto).

  Dostępne opakowania
  Levothyroxine sodium Vale

  Levothyroxine sodium Vale

  tabletki - 50 tabl. - 0,025 mg
  VALE PHARMACEUTICALS LTD
  Levothyroxine sodium Vale

  Levothyroxine sodium Vale

  tabletki - 100 tabl. - 0,025 mg
  VALE PHARMACEUTICALS LTD
  Levothyroxine sodium Vale

  Levothyroxine sodium Vale

  tabletki - 50 tabl. - 0,05 mg
  VALE PHARMACEUTICALS LTD
  Levothyroxine sodium Vale

  Levothyroxine sodium Vale

  tabletki - 100 tabl. - 0,05 mg
  VALE PHARMACEUTICALS LTD
  Levothyroxine sodium Vale

  Levothyroxine sodium Vale

  tabletki - 50 tabl. - 0,075 mg
  VALE PHARMACEUTICALS LTD
  Levothyroxine sodium Vale

  Levothyroxine sodium Vale

  tabletki - 100 tabl. - 0,075 mg
  VALE PHARMACEUTICALS LTD
  Levothyroxine sodium Vale

  Levothyroxine sodium Vale

  tabletki - 50 tabl. - 0,088 mg
  VALE PHARMACEUTICALS LTD
  Levothyroxine sodium Vale

  Levothyroxine sodium Vale

  tabletki - 100 tabl. - 0,088 mg
  VALE PHARMACEUTICALS LTD
  Levothyroxine sodium Vale

  Levothyroxine sodium Vale

  tabletki - 50 tabl. - 0,1 mg
  VALE PHARMACEUTICALS LTD
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Brak leków w aptekach. Pacjenci panikują i proszą o recepty na zapas

  Brak leków w aptekach. Pacjenci panikują i proszą o recepty na zapas

  W aptekach i hurtowniach brakuje popularnych leków. Chorujący na nadczynność tarczycy, Parkinsona czy cukrzycę mają coraz większy problem - Euthyrox, Metformax, Glucophage i Gardasil są trudno dostępne, a przecież nie tylko poprawiają jakość życia chorego,...

  Niezbędnik pacjenta

  Polaków nie stać na leczenie

  Polaków nie stać na leczenie

  Rezygnacja z wykupienia niezbędnych leków i przerwanie leczenia z powodu dłużących się w nieskończoność kolejek to dla wielu pacjentów smutna codzienność. Zmagania z chorobą to w Polsce również walka z ograniczeniami finansowymi i nietrafnymi rozwiązaniami...

  Newsy

  Mamy w Polsce nowy problem. "Pacjenci odcięci od pomocy"

  Mamy w Polsce nowy problem. "Pacjenci odcięci od pomocy"

  Jeden kryzys lekowy jeszcze się nie skończył, a już pojawił się kolejny. W szpitalach brakuje leków przeciwwirusowych dla pacjentów z COVID-19, ale nie tylko oni mają problem. Reaktor "Maria", który produkuje radiofarmaceutyki używane w diagnostyce i...

  Leki i suplementy

  Nowelizacja prawa farmaceutycznego

  Nowelizacja prawa farmaceutycznego

  Sejm uchwalił nowelizację prawa farmaceutycznego, która szeroko definiuje sprzedaż wysyłkową, dzięki czemu nie będzie już możliwości kupienia przez Internet leków na receptę. Wprowadza również zmiany dotyczące badań klinicznych... Internetowa sprzedaż...

  Leki i suplementy

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Pacjent lecząc się u lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty ma prawo do leków refundowanych, czyli takich, których koszt częściowo lub całkowicie pokrywany jest z budżetu państwa. Decyzję o tym, które leki i w jakiej części będą refundowane podejmuje...