Wolarex

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki
Dawka
0,025 mg
Ilość
20 tabl. (blister)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.

Wolarex - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Wolarex - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Wolarex - opis

- Leczenie niedoczynności tarczycy,

- Zapobieganie nawrotom po chirurgicznym usunięciu wola obojętnego,

- Leczenie wola obojętnego.

- Terapia zastępcza i supresyjna złośliwego raka tarczycy, szczególnie po operacji usunięcia tarczycy.

25 mikrogramów

- Pomocniczo w leczeniu nadczynności tarczycy w skojarzeniu z lekami przeciwtarczycowymi, po uzyskaniu eutyreozy.

50 mikrogramów

- Pomocniczo w leczeniu nadczynności tarczycy w skojarzeniu z lekami przeciwtarczycowymi, po uzyskaniu eutyreozy.

75 mikrogramów

- Pomocniczo w leczeniu nadczynności tarczycy w skojarzeniu z lekami przeciwtarczycowymi, po uzyskaniu eutyreozy.

100 mikrogramów

- Pomocniczo w leczeniu nadczynności tarczycy w skojarzeniu z lekami przeciwtarczycowymi, po uzyskaniu eutyreozy.

- Test supresyjny w diagnostyce nadczynności tarczycy.

150 mikrogramów

- Test supresyjny w diagnostyce nadczynności tarczycy. 200 mikrogramów

- Test supresyjny w diagnostyce nadczynności tarczycy.

Wolarex - skład

Jedna tabletka Levothyroxine Teva 25 mikrogramów zawiera 25 mikrogramów lewotyroksyny sodowej

Jedna tabletka Levothyroxine Teva 50 mikrogramów zawiera 50 mikrogramów lewotyroksyny sodowej

Jedna tabletka Levothyroxine Teva 75 mikrogramów zawiera 75 mikrogramów lewotyroksyny sodowej

Jedna tabletka Levothyroxine Teva 100 mikrogramów zawiera 100 mikrogramów lewotyroksyny sodowej

Jedna tabletka Levothyroxine Teva 125 mikrogramów zawiera 125 mikrogramów lewotyroksyny sodowej

Jedna tabletka Levothyroxine Teva 150 mikrogramów zawiera 150 mikrogramów lewotyroksyny sodowej

Jedna tabletka Levothyroxine Teva 175 mikrogramów zawiera 175 mikrogramów lewotyroksyny sodowej

Jedna tabletka Levothyroxine Teva 200 mikrogramów zawiera 200 mikrogramów lewotyroksyny sodowej

Substancja(e) pomocnicza(e):

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Wolarex - dawkowanie

Leczenie hormonami tarczycy/Terapia zastępcza Dawkowanie

Podane zalecenia dotyczące dawkowania są jedynie ogólnymi wskazówkami. Indywidualną dawkę dobową należy określić na podstawie wyników badań laboratoryjnych i badań klinicznych.

U pacjentów z zachowaną czynnością tarczycy, niższa dawka substytucyjna może być wystarczająca.

U osób w podeszłym wieku, pacjentów z chorobą niedokrwienną serca oraz u pacjentów z ciężką lub długotrwałą niedoczynnością tarczycy, leczenie hormonami tarczycy należy prowadzić ze szczególną ostrożnością. U tych pacjentów, leczenie należy zacząć od małej dawki początkowej, która następnie powinna być zwiększana powoli w dłuższych odstępach czasu, z jednoczesnym częstym monitorowaniem stężenia hormonów tarczycy. Doświadczenie wskazuje, że mniejsze dawki są również wystarczające u osób o małej masie ciała oraz u osób z dużym wolem guzkowym. Ponieważ tabletki można podzielić na połowy, dawkowanie można rozpocząć od dawki 12,5 mikrogramów.

Ponieważ u niektórych pacjentów stwierdza się podwyższone stężenia T4 i fT4, lepszym punktem odniesienia dla dalszej terapii jest stężenie TSH w surowicy.

Dawkowanie u dzieci

Dawka podtrzymująca zazwyczaj wynosi od 100 do 150 mikrogramów na m2powierzchni ciała na dobę.

Dla noworodków i niemowląt z wrodzoną niedoczynnością tarczycy, u których ważna jest szybka substytucja, zalecana dawka początkowa wynosi od 10 do 15 mikrogramów/kg mc/dobę przez pierwsze 3 miesiące. Następnie, dawkę należy dostosować indywidualnie na podstawie obrazu klinicznego i wartości stężeń hormonów tarczycy oraz TSH.

Dla dzieci z nabytą niedoczynnością tarczycy, zalecana dawka początkowa wynosi od 12,5-50 mikrogramów/dobę. Dawkę należy zwiększać stopniowo w odstępach 2-4 tygodniowych na podstawie obrazu klinicznego i wartości stężeń hormonów tarczycy oraz TSH, aż do uzyskania pełnej dawki substytucyjnej.

Niemowlęta powinny otrzymywać całą dawkę dobową co najmniej pół godziny przed pierwszym karmieniem.

Sposób podania

Całkowita dawka dobowa jest przyjmowana rano, na czczo, co najmniej pół godziny przed śniadaniem. Tabletki należy połknąć w całości, bez rozgryzania, popijając płynem.

Niemowlęta otrzymują dawkę dobową, co najmniej na pół godziny przed pierwszym posiłkiem. W tym celu, należy rozpuścić tabletkę w niewielkiej ilości wody (10 - 15 ml), a powstałą zawiesinę (Uwaga: zawiesinę należy przygotować bezpośrednio przed każdym podaniem) podać z dodatkową ilością płynu (5 - 10 ml).

Wskazanie

Dawka

(mikrogramów lewotyroksyny sodowej /dobę)

Niedoczynność tarczycy:

Dorośli

dawka początkowa

25-50

dawka podtrzymująca

100-200

(zwiększana o 25-50 mikrogramów w odstępach 2- 4 tygodniowych)

Zapobieganie nawrotom wola:

75-200

Wole obojętne:

75-200

Pomocniczo w leczeniu nadczynności tarczycy w skojarzeniu z lekami przeciwtarczycowymi:

50-100

Terapia w raku tarczycy po operacji usunięcia tarczycy:

150-300

W testach supresji czynności tarczycy:

Levothyroxine Teva 100 mikrogramów, tabletki

200 mikrogramów

(równoważne 2 tabletkom)/dobę

(przez 14 dni przed wykonaniem scyntygramu)

Levothyroxine Teva 150 mikrogramów, tabletki

150 mikrogramów

(równoważne 1 tabletce)/dobę

(przez 14 dni przed wykonaniem scyntygramu)

Levothyroxine Teva 200 mikrogramów, tabletki

200 mikrogramów

(równoważne 1 tabletce)/dobę

(przez 14 dni przed wykonaniem scyntygramu)

Czas trwania leczenia

W przypadku niedoczynności tarczycy oraz po operacji usunięcia tarczycy z powodu złośliwego raka tarczycy, leczenie trwa zazwyczaj przez całe życie, a w przypadku wola obojętnego i profilaktyki nawrotu wola leczenie trwa kilka miesięcy lub lat, a nawet do końca życia; w przypadku terapii wspomagaj ącej leczenie nadczynności, czas trwania leczenia zależy od okresu stosowania leków przeciwtarczycowych.

W leczeniu wola obojętnego, konieczne jest leczenie trwające od 6 miesięcy do 2 lat. Jeżeli leczenie produktem Levothyroxine Teva nie przyniesie w tym okresie spodziewanych rezultatów, należy rozważyć inne możliwości leczenia.

Test supresyjny w diagnostyce nadczynności tarczycy

W celu wykonania testów hamowania czynności tarczycy w diagnostyce nadczynności tarczycy, lewotyroksynę sodową należy podawać w dawce 150 - 200 mikrogramów na dobę przez 14 dni.

Pacjenci w podeszłym wieku

W indywidualnych przypadkach, np. w przypadku współistnienia chorób serca, dawkę lewotyroksyny sodowej należy zwiększać wolniej i jednocześnie regularnie monitorować stężenia TSH.

Wolarex - środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia hormonami tarczycy, należy wykluczyć następuj ące choroby lub rozpocząć ich leczenie:

- choroba niedokrwienna serca,

- dławica piersiowa,

- nadciśnienie tętnicze,

- niedoczynność przysadki i (lub) kory nadnerczy,

- autonomiczna czynność tarczycy.

Przed wykonaniem testu supresyjnego w diagnostyce nadczynności tarczycy, powyższe schorzenia należy wykluczyć lub leczyć; wyjątek stanowi autonomiczna czynność tarczycy, która nie jest przeciwwskazaniem do wykonania testu supresyjnego.

U pacjentów z chorobą wieńcową, niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu serca z tachykardią, długotrwałą niedoczynnością tarczycy oraz u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego w wywiadzie należy ściśle unikać nawet niewielkiej nadczynności tarczycy indukowanej lekami. U tych pacjentów, należy często monitorować stężenie hormonów tarczycy (patrz punkt 4.2).

W przypadku wtórnej niedoczynności tarczycy, należy ustalić czy nie towarzyszy jej niedoczynność kory nadnerczy. Jeśli niedoczynność kory nadnerczy zostanie potwierdzona, w pierwszej kolejności należy wdrożyć leczenie substytucyjne (hydrokortyzonem).

Jeśli istnieje podejrzenie autonomicznej czynności tarczycy, należy wykonać test z TRH lub scyntygraficzny testów hamowania czynności tarczycy.

Podczas stosowania lewotyroksyny sodowej u kobiet w okresie pomenopauzalnym ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia osteoporozy, należy częściej kontrolować czynność tarczycy, w celu uniknięcia większych niż fizjologiczne stężeń lewotyroksyny w surowicy krwi.

Terapia substytucyjna lewotyroksyną może wymagać zwiększenia dawki insuliny lub innych leków przeciwcukrzycowych. Należy zachować ostrożność u pacjentów chorych na cukrzycę i moczówkę prostą.

Należy poinformować rodziców dzieci otrzymujących hormony tarczycy o możliwości wystąpienia częściowego łysienia w ciągu kilku pierwszych miesięcy terapii; działanie to jest jednak tymczasowe i zwykle włosy odrastają.

Należy zachować ostrożność przy podawaniu lewotyroksyny pacjentom z padaczką w wywiadzie. Niekiedy zgłaszano napady drgawek po rozpoczęciu leczenia lewotyroksyną sodową, które mogą być wynikiem wpływu hormonów tarczycy na próg drgawkowy.

Hormonów tarczycy nie wolno stosować w celu redukcji masy ciała. U pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy, zwykle stosowane dawki nie powoduj ą spadku masy ciała. Większe dawki mogą powodować poważne, a nawet zagrażające życiu działania niepożądane, takie jak niedoczynność tarczycy i (lub) utrudniać leczenie niedoczynności tarczycy, zwłaszcza w skojarzeniu z niektórymi środkami obniżającymi masę ciała, takimi jak orlistat. Może być to skutkiem zmniejszonego wchłaniania soli jodu i (lub) lewotyroksyny.

U pacjentów stosujących określoną dawkę lewotyroksyny zaleca się, aby w razie przechodzenia na inny produkt, odpowiednio modyfikować dawkę, w zależności od odpowiedzi klinicznej pacjenta i wyników badań laboratoryjnych.

Chorzy na cukrzycę i pacjenci stosujący leczenie przeciwzakrzepowe, patrz punkt 4.5.

Wolarex - przedawkowanie

Objawy

Zwiększenie stężenie T3jest bardziej wiarygodnym wskaźnikiem przedawkowania niż zwiększenie stężenia T4lub fT4.

W razie przedawkowania i zatrucia występują objawy umiarkowanego lub znacznego przyspieszenia metabolizmu (patrz punkt 4.8). W zależności od stopnia przedawkowania, zaleca się przerwanie przyjmowania leku i przeprowadzenie badania kontrolnego.

W wypadkach zatrucia (podczas prób samobójczych) u ludzi, dawki lewotyroksyny do 10 mg były tolerowane bez powikłań. Ciężkie powikłania, w tym zagrożenie podstawowych czynności życiowych (oddychanie i krążenie), są mało prawdopodobne, chyba że przedawkowanie dotyczy osoby z chorobą wieńcową serca. Nie mniej jednak zgłaszano przypadki wystąpienia przełomu tarczycowego, napadu drgawek, niewydolności serca i śpiączki. Zgłaszano pojedyncze przypadki nagłej śmierci sercowej u pacjentów z wieloletnim wywiadem nadużywania lewotyroksyny.

Postępowanie

W razie ostrego przedawkowania, wchłanianie z przewodu pokarmowego można ograniczyć podaj ąc węgiel leczniczy. Leczenie jest przede wszystkim objawowe i podtrzymujące. Objawy polegające na intensywnym działaniu beta-symaptykomimetycznym, jak tachykardia, niepokój, pobudzenie i ruchy mimowolne, można złagodzić podając leki beta-adrenolityczne. Leki przeciwtarczycowe nie są wskazane, gdyż czynność tarczycy jest w pełni zahamowana.

Przy krańcowo wysokich dawkach (próby samobójcze), pomocna może być plazmafereza.

Przedawkowanie lewotyroksyny wymaga przedłużonego okresu monitorowania. Objawy przedawkowania mogą wystąpić dopiero po 6 dniach, ze względu na stopniowe przekształcanie lewotyroksyny do liotyroniny.

Wolarex - przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek ze składników pomocniczych,

- Nieleczona nadczynność tarczycy,

- Nieleczona niedoczynność kory nadnerczy,

- Nieleczona niedoczynność przysadki,

- Ostry zawał mięśnia sercowego,

- Ostre zapalenie mięśnia sercowego,

- Ostre zapalenie wsierdzia, mięśnia sercowego i osierdzia (pancarditis).

Jednoczesne stosowanie lewotyroksyny i innych leków przeciwtarczycowych u kobiet w ciąży jest przeciwwskazane.

Stosowanie w czasie ciąży i karmienia piersią, patrz punkt 4.6.

Wolarex - działania niepożądane

W czasie stosowania produktu Levothyroxine Teva działania niepożądane nie powinny występować, o ile produkt jest stosowany zgodnie z zaleceniami i jeśli monitorowane są parametry kliniczne i laboratoryjne. W pojedynczych przypadkach, gdy zalecana dawka leku nie jest tolerowana lub doszło do przedawkowania produktu leczniczego, zwłaszcza przy zbyt szybkim zwiększaniu dawki na początku leczenia, mogą wystąpić następujące objawy, typowe dla nadczynności tarczycy:

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): bóle głowy, uderzenia gorąca, gorączka i pocenie się

Zaburzenia układu immunologicznego:

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje nadwrażliwości, w tym wysypka, świąd i obrzęk

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zmniejszenie masy ciała

Zaburzenia układu nerwowego:

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): drżenie, niepokój, nadpobudliwość, bezsenność.

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000): łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe u dzieci. Zaburzenia serca:

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): bóle dławicowe, zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca, przyspieszona czynność serca, zwiększenie ciśnienia tętniczego, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): duszność

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe:

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zwiększony apetyt, bóle brzucha, nudności, biegunka, wymioty

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): kurcze mięśni, osłabienie siły mięśniowej, przedwczesne kostnienie szwów czaszkowych u niemowląt i przedwczesne zarastanie nasad kości u dzieci.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): nieregularne miesiączki

Nietolerancja gorąca, przejściowe łysienie u dzieci.

W przypadku nadwrażliwości na lewotyroksynę lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych produktu Levothyroxine Teva, mogą wystąpić reakcje alergiczne skóry i układu oddechowego.

Wolarex - ciąża i karmienie piersią

Leczenie hormonami tarczycy należy prowadzić bez przerwy, zwłaszcza w czasie ciąży i karmienia piersią. Pomimo rozległego doświadczenia w stosowaniu lewotyroksyny w okresie ciąży, brak dowodów wskazujących na toksyczny wpływ na ciążę lub zdrowie płodu lub noworodka. Ilość hormonów tarczycy wydzielana do mleka matki, nawet w przypadku leczenia dużymi dawkami lewotyroksyny, jest zbyt mała, aby spowodować rozwój nadczynności tarczycy lub zahamowanie wydzielania TSH u dziecka.

W okresie ciąży, może zwiększać się zapotrzebowanie na lewotyroksynę z powodu zwiększonego stężenia estrogenów. W związku z tym, należy monitorować czynność tarczycy zarówno w trakcie, jak i po okresie ciąży oraz odpowiednio zmodyfikować dawkę hormonu tarczycy.

W czasie ciąży i karmienia piersią nie należy przeprowadzać testów diagnostycznych polegających na supresji tarczycy.

Wolarex - prowadzenie pojazdów

Nie ma dostępnych danych na temat wpływu lewotyroksyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Ponieważ lewotyroskyna jest identyczna z naturalnie występującym hormonem tarczycy, produkt Levothyroxine Teva nie powinien mieć jakiegokolwiek wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Levothyroxinum natricum

  Substancja pochodna pierwiastka jodu. Wykazuje działanie podobne do hormonów tarczycy, wpływając na zwiększenie przemiany materii, przyspieszenie procesów spalania i metabolizmu tłuszczów, białek i węglowodanów. Przyczynia się do zmniejszenia stężenia cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Stosowana w niedoczynności tarczycy oraz przewlekłym zapaleniu tarczycy (choroba Hashimoto).

  Dostępne opakowania
  Wolarex

  Wolarex

  tabletki - 20 tabl. (blister) - 0,025 mg
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Wolarex

  Wolarex

  tabletki - 28 tabl. (blister) - 0,025 mg
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Wolarex

  Wolarex

  tabletki - 30 tabl. (blister) - 0,025 mg
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Wolarex

  Wolarex

  tabletki - 50 tabl. (50x1 tabl.) - 0,025 mg
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Wolarex

  Wolarex

  tabletki - 50 tabl. (blister) - 0,025 mg
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Wolarex

  Wolarex

  tabletki - 56 tabl. (blister) - 0,025 mg
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Wolarex

  Wolarex

  tabletki - 60 tabl. (blister) - 0,025 mg
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Wolarex

  Wolarex

  tabletki - 84 tabl. (blister) - 0,025 mg
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Wolarex

  Wolarex

  tabletki - 98 tabl. (blister) - 0,025 mg
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Powiązane artykuły
  Newsy

  Mamy w Polsce nowy problem. "Pacjenci odcięci od pomocy"

  Mamy w Polsce nowy problem. "Pacjenci odcięci od pomocy"

  Jeden kryzys lekowy jeszcze się nie skończył, a już pojawił się kolejny. W szpitalach brakuje leków przeciwwirusowych dla pacjentów z COVID-19, ale nie tylko oni mają problem. Reaktor "Maria", który produkuje radiofarmaceutyki używane w diagnostyce i...

  Newsy

  Nowa lista leków refundowanych. Nie ma na niej Olaparybu

  Nowa lista leków refundowanych. Nie ma na niej Olaparybu

  Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę leków refundowanych, która będzie obowiązywała od 1 marca 2021 roku. Niestety wiele środków nie uzyskało dofinansowania, w tym Olaparyb, popularny lek stosowany w leczeniu raka jajnika, co wywołało zaskoczenie i...

  Leki i suplementy

  Brak leków w aptekach. Pacjenci panikują i proszą o recepty na zapas

  Brak leków w aptekach. Pacjenci panikują i proszą o recepty na zapas

  W aptekach i hurtowniach brakuje popularnych leków. Chorujący na nadczynność tarczycy, Parkinsona czy cukrzycę mają coraz większy problem - Euthyrox, Metformax, Glucophage i Gardasil są trudno dostępne, a przecież nie tylko poprawiają jakość życia chorego,...

  Rak płuc - objawy, leczenie, rokowania

  Petycja w sprawie pilnej refundacji leków dla chorych na raka płuca

  Petycja w sprawie pilnej refundacji leków dla chorych na raka płuca

  Rak jest chorobą wdzierającą się we wszystkie sfery życia Pacjenta od relacji rodzinnych, po te zawodowe. Dodatkowo, niestety często wiąże się z bezsilnością związaną z faktem, że najbardziej optymalne dla Pacjenta leczenie jest w Polsce niedostępne,...

  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych - 1 września 2015 r.

  Nowa lista leków refundowanych - 1 września 2015 r.

  Znany jest już projekt najnowszej listy refundacyjnej, który zacznie obowiązywać od 1 września bieżącego roku. Grupę leków objętych dopłatami wzbogacono o 76 produktów. Nie wszystkie wiadomości sa jednak dobre. Na skutek zmian część leków stanie się droższa...

  Niezbędnik pacjenta

  Polaków nie stać na leczenie

  Polaków nie stać na leczenie

  Rezygnacja z wykupienia niezbędnych leków i przerwanie leczenia z powodu dłużących się w nieskończoność kolejek to dla wielu pacjentów smutna codzienność. Zmagania z chorobą to w Polsce również walka z ograniczeniami finansowymi i nietrafnymi rozwiązaniami...