Lanzogen 30

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
kapsułki dojelitowe twarde
Dawka
0,03 g
Ilość
14 kaps.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: KROMME RIJN APOTHEEK B.V.

Lanzogen 30 - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Lanzogen 30 - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Lanzogen 30 - opis

• Leczenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy potwierdzonej endoskopowo lub radiologicznie

• Leczenie refluksowego zapalenia przełyku.

• Zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku

• Zespół Zollingera-Ellisona

• Leczenie łagodnych wrzodów żołądka i dwunastnicy związanych ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych u osób wymagających stałego leczenia tymi lekami • Zapobieganie wrzodom żołądka i dwunastnicy związanym ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych u osób z grupy ryzyka (patrz punkt 4.2) wymagających stałego leczenia tymi lekami

• Eradykacja Helicobacter pylori (H. pylori) w połączeniu z odpowiednią antybiotykoterapią oraz zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej u osób z chorobą wrzodową związaną z infekcją H. pylori.

• Objawowa choroba refluksowa przełyku.

Lanzogen 30 - skład

Lanzogen 15 kapsułki dojelitowe twarde

Każda kapsułka zawiera 15 mg lansoprazolu (Lansoprazolum).

Substancje pomocnicze:

Każda kapsułka 15 mg zawiera od 95 do 109 mg sacharozy (w postaci granulek cukru).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

Lanzogen 30 kapsułki dojelitowe twarde

Każda kapsułka zawiera 30 mg lansoprazolu (Lansoprazolum).

Substancje pomocnicze:

Każda kapsułka 30 mg zawiera od 190 do 217 mg sacharozy (w postaci granulek cukru).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

Lanzogen 30 - dawkowanie

W celu uzyskania optymalnego działania lek Lanzogen należy przyjmować raz na dobę, rano, z wyjątkiem przypadków eradykacji H. pylori, kiedy to lek należy przyjmować dwa razy na dobę, rano i wieczorem. Lanzogen należy przyjmować co najmniej 30 minut przed posiłkiem (patrz punkt 5.2). Kapsułki należy połykać w całości i popijać płynem.

Badania i praktyka kliniczna wskazują, że u osób, które mają trudności z połykaniem, w celu łatwiejszego przyjęcia leku, kapsułki można otworzyć a granulki zmieszać z małą ilością wody lub soku jabłkowego/pomidorowego, lub dodać je do niewielkiej ilości miękkiego pokarmu (np. jogurt, puree jabłkowe). Kapsułki można również otworzyć a granulki zmieszać z 40 ml soku jabłkowego w celu podania ich przez sondę nosowo-żołądkową (patrz punkt 5.2). Lek należy podać natychmiast po sporządzeniu zawiesiny lub mieszaniny.

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy:

Zalecana dawka wynosi 30 mg raz na dobę przez 2 tygodnie. U osób, u których przez ten czas nie uzyskano wyleczenia, lek należy podawać w tej samej dawce przez kolejne dwa tygodnie.

Leczenie choroby wrzodowej żołądka:

Zalecana dawka wynosi 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. Wrzody zwykle goją się w ciągu 4 tygodni jednak u osób, u których w tym czasie nie doszło do wyleczenia wrzodu, lek należy podawać w tej samej dawce przez kolejne 4 tygodnie.

Leczenie refluksowego zapalenia przełyku:

Zalecana dawka wynosi 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. U osób, u których w tym czasie nie uzyskano wyleczenia, leczenie można kontynuować w tej samej dawce przez kolejne 4 tygodnie.

Zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku:

15 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 30 mg na dobę.

Zespół Zollingera-Ellisona:

Zalecana dawka początkowa wynosi 60 mg raz na dobę. Dawkę należy dobierać indywidualnie a leczenie kontynuować tak długo, jak jest to potrzebne. Stosowano dawki do 180 mg na dobę. Jeśli wymagana dawka dobowa jest większa niż 120 mg należy podawać ją w dwóch dawkach podzielonych.

Leczenie łagodnych wrzodów żołądka i dwunastnicy związanych ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych u chorych wymagających stałego leczenia tymi lekami:

30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. U osób, u których nie uzyskano zagojenia wrzodów, leczenie można kontynuować przez następne 4 tygodnie. U osób z grup ryzyka lub u osób z trudno gojącymi się wrzodami należy rozważyć dłuższe stosowanie leku i (lub) większą dawkę leku.

Zapobieganie wrzodom żołądka i dwunastnicy związanym ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych u osób z grup ryzyka (np. wiek > 65 lat lub choroba wrzodowa żołądka bądź dwunastnicy w wywiadzie) wymagających długotrwałego leczenia tymi lekami: 15 mg raz na dobę. Jeśli leczenie się nie powiedzie, należy zastosować dawkę 30 mg raz na dobę.

Objawowa choroba refluksowa przełyku:

Zalecana dawka wynosi 15 mg lub 30 mg na dobę. Zazwyczaj szybko udaje się uzyskać złagodzenie dolegliwości. Należy rozważyć indywidualny dobór dawkowania. Jeśli objawy nie ustępują w ciągu 4 tygodni stosowania dawki 30 mg, zaleca się wykonanie dodatkowych badań.

Eradykacja Helicobacter pylori:

Dokonując wyboru odpowiedniej terapii skojarzonej należy wziąć pod uwagę oficjalne, lokalne zalecenia dotyczące oporności bakterii, czasu trwania leczenia (najczęściej 7 dni, ale czasem do 4 dni) oraz właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Zalecana dawka wynosi 30 mg Lanzogen dwa razy na dobę przez 7 dni w połączeniu z jednym z poniższych schematów:

a) amoksycylina 1 g dwa razy dziennie + klarytromycyna 250-500 mg dwa razy na dobę

b) klarytromycyna 250 mg dwa razy dziennie + metronidazol 400-500 mg dwa razy na dobę

Podczas łącznego stosowania klarytromycyny z preparatem Lanzogen oraz amoksycyliną lub metronidazolem uzyskuje się wskaźniki eradykacji H. pylori sięgające 90%.

Po 6 miesiącach od skutecznego leczenia eradykacyjnego ryzyko ponownej infekcji jest niewielkie a tym samym prawdopodobieństwo nawrotu jest również niewielkie.

Badano również stosowanie schematu złożonego z lansoprazolu 30 mg dwa razy na dobę, amoksycyliny 1 g dwa razy na dobęi metronidazolu 400-500 mg dwa razy na dobę. Przy takim leczeniu skojarzonym obserwowano mniejsze wskaźniki eradykacji niż przy stosowaniu schematów z klarytromycyną. Leczenie takie może być wskazane u osób, które nie mogą przyjmować klarytromycyny jako elementu terapii eradykacyjnej, gdy lokalne wskaźniki oporności na metronidazol są małe.

Zaburzenia czynności wątroby lub nerek:

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.

Osoby z umiarkowaną lub ciężką chorobą wątroby należy starannie obserwować. Zaleca się również zmniejszenie dawki dobowej o 50% (patrz punkt 4.4 i 5.2).

Dzieci:

Nie zaleca się stosowania preparatu Lanzogen u dzieci, gdyż dane kliniczne są ograniczone (patrz również punkt 5.2).

Osoby w podeszłym wieku:

Ze względu na zmniejszony klirens lansoprazolu u osób w podeszłym wieku konieczna może być modyfikacja dawkowania w zależności od indywidualnych potrzeb. U osób w starszym wieku nie należy stosować dawki dobowej większej niż 30 mg o ile nie ma ku temu bezwzględnych wskazań.

Lanzogen 30 - środki ostrożności

Tak jak w przypadku innych terapii przeciwwrzodowych, przed rozpoczęciem leczenia choroby wrzodowej żołądka za pomocą lansoprazolu należy wykluczyć nowotworowy charakter wrzodu, gdyż lansoprazol może maskować objawy i opóźnić właściwe rozpoznanie.

Należy zachować ostrożność stosując lansoprazol u pacjentów z umiarkowaną i ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.2 i 5.2)

Można sądzić, że zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego w wyniku stosowania lansoprazolu zwiększy ilość bakterii w żołądku, prawidłowo obecnych w przewodzie pokarmowym. Leczenie lansoprazolem może nieznacznie zwiększać ryzyko infekcji żołądkowo-jelitowych takimi bakteriami, jak Salmonella i Campylobacter.

U osób z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy należy wziąć pod uwagę możliwość infekcji H. pylori jako czynnika etiologicznego.

W przypadku stosowania lansoprazolu w skojarzeniu z antybiotykami w terapii eradykacyjnej H. pylori, należy przestrzegać również zaleceń dotyczących stosowania odpowiednich antybiotyków.

Ze względu na ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa terapii u pacjentów stosujących leczenie podtrzymujące przez okres dłuższy niż 1 rok, należy regularnie oceniać skuteczność leczenia i przeprowadzać ocenę korzyści i ryzyka związanego z terapią.

W bardzo rzadkich przypadkach u pacjentów przyjmujących lansoprazol opisywano zapalenie okrężnicy. W związku z tym, w razie silnej i (lub) uporczywej biegunki należy rozważyć przerwanie stosowania leku.

Stosowanie leku w celu zapobiegania chorobie wrzodowej u pacjentów wymagających stałego leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi należy ograniczyć tylko do osób z grupy wysokiego ryzyka (np. przebyte krwawienie z przewodu pokarmowego, perforacja wrzodu, zaawansowany wiek, jednoczesne przyjmowanie leków zwiększających prawdopodobieństwo występowania działań niepożądanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego [np. kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe], obecność ciężkich chorób współistniejących lub dłuższe stosowanie maksymalnych zalecanych dawek niesteroidowych leków przeciwzapalnych).

W związku z tym, że Lanzogen zawiera sacharozę, pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zaburzeniami wchłaniania glukozygalaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować tego leku.

Inhibitory pompy protonowej, stosowane w szczególności w przypadku wysokich dawek i przez długi okres czasu (> 1 rok), mogą nieznacznie zwiększać ryzyko złamania biodra, nadgarstka i złamań kręgosłupa, głównie w podeszłym wieku lub w obecności innych uznanych czynników ryzyka. Badania obserwacyjne sugerują, że inhibitory pompy protonowej mogą zwiększyć ogólne ryzyko złamania o 10-40%. Wzrost ten, w części może być związany z innymi czynnikami ryzyka. Pacjenci z ryzykiem wystąpienia osteoporozy powinny otrzymywać leczenia według obowiązujących wytycznych klinicznych i powinni otrzymywać odpowiednie dawki witaminy D i wapnia.

Hipomagnezemia

Opisywano przypadki ciężkiej hipomagnezemii u pacjentów leczonych PPI, takimi jak lansoprazol, przez co najmniej trzy miesiące, a w większości przypadków przez rok. Mogą wystąpić poważne objawy hipomagnezemii takie jak zmęczenie, tężyczka, majaczenie, drgawki, zawroty głowy i zaburzenia rytmu komór, ale objawy takie mogą rozwijać się podstępnie i pozostać niezauważone. U większości pacjentów, u których dojdzie do hipomagnezemii, ich stan ulega poprawie po zastosowaniu suplementacji magnezem i odstawieniu leczenia PPI.

U pacjentów, u których przewidywane jest długotrwałe leczenie lub którzy stosują PPI z digoksyną lub lekami, które mogą powodować hipomagnezemię (np. leki moczopędne), należy rozważyć pomiar poziomu magnezu przed rozpoczęciem leczenia PPI oraz okresowo w trakcie leczenia.

Lanzogen 30 - przedawkowanie

Skutki przedawkowania lansoprazolu u ludzi nie są znane, (choć ostra toksyczność jest prawdopodobnie niewielka) i w związku z tym nie można podać wskazówek odnośnie leczenia przedawkowania. W badaniach klinicznych stosowano jednak lansoprazol w dawkach dobowych do 180 mg doustnie i do 900 mg dożylnie, i nie obserwowano istotnych działań niepożądanych.

Ewentualne objawy przedawkowania lansoprazolu można znaleźć w punkcie 4.8.

W razie podejrzenia przedawkowania pacjenta należy obserwować. Lansoprazol nie jest w istotny sposób usuwany za pomocą hemodializy. W razie konieczności zaleca się płukanie żołądka, podanie węgla aktywowanego i leczenie objawowe.

Lanzogen 30 - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Lansoprazolu nie należy podawać jednocześnie z atazanawirem (patrz punkt 4.5).

Lanzogen 30 - działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono jako: często (> 1/100, < 1/10); niezbyt często (> 1/1000, < 1/100); rzadko (> 1/10000, < 1/1000); bardzo rzadko (< 10000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

 

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

 

Trombocytop enia, eozynofilia i leukopenia

Niedokrwisto

ść

Agranulocyt oza, pancytopenia

 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

       

Hipomagnez emia

[Zobacz Specjalostrze żenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

(4,4)]

Zaburzenia psychiczne

 

Depresja

Omamy,

bezsenność i splątanie

   

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle głowy, zawroty głowy

 

Niepokój ruchowy, zawroty głowy, parestezje, senność, drżenie

   

Zaburzenia oka

   

Zaburzenia widzenia

   

Zaburzenia

żołądka i jelit

Nudności, biegunka, bóle brzucha,

zaparcia, wymioty, wzdęcia z oddawaniem wiatrów i suchość w jamie ustnej lub gardle

 

Zapalenie języka, kandydoza przełyku, zapalenie

trzustki, zaburzenia smaku

Zapalenie jelita

grubego, zapalenie jamy ustnej

 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

 

Zapalenie wątroby, żółtaczka

   

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Pokrzywka, świąd skóry, wysypka

 

Wybroczyny, plamica, wypadanie włosów, rumień wielopostaci owy,

nadwrażliwo

ść na światło

Zespół

StevensaJohnsona, toksyczna rozpływna martwica

naskórka

 

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

 

Bóle stawów, bóle mięśni

     

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

   

Śródmiąższo we zapalenie nerek

   

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

   

Ginekomasti

a

   

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie

Obrzęki

Gorączka, nadmierne poty, obrzęk naczynioruch owy, brak apetytu, impotencja

 

Wstrząs anafilaktyczn y

Badania diagnostyczne

       

Zwiększenie stężenia

Lanzogen 30 - ciąża i karmienie piersią

Ciąża:

Nie ma żadnych danych klinicznych dotyczących ekspozycji na lansoprazol w czasie ciąży. Badania na zwierzętach nie wskazują na żadne bezpośrednie bądź pośrednie szkodliwe działanie leku na ciążę, rozwój zarodka/płodu, poród czy rozwój postnatalny. Nie zaleca się stosowania lansoprazolu w czasie ciąży.

Laktacja:

Nie wiadomo, czy lansoprazol przenika do mleka kobiecego. Badania na zwierzętach wykazały, że lansoprazol przenika do mleka. Przy podejmowaniu decyzji o tym, czy kontynuować/przerwać karmienie piersią czy kontynuować/przerwać leczenie lansoprazolem, należy wziąć pod uwagę korzyści dla dziecka wynikające z karmienia piersią oraz korzyści dla matki wynikające z terapii lansoprazolem.

Lanzogen 30 - prowadzenie pojazdów

Mogą wystąpić takie działania niepożądane, jak zawroty głowy, zaburzenia widzenia i senność (patrz punkt 4.8). W takiej sytuacji zdolność do szybkiego reagowania może być zaburzona. Należy wziąć to pod uwagę w przypadku prowadzenia pojazdów lub obsługi urządzeń mechanicznych (patrz punkt 4.8).

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Lanzogen 30 - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Lansoprazolum

  Substancja będąca inhibitorem pompy protonowej, która hamuje wytwarzanie kwasu solnego w komórkach okładzinowych żołądka. Stosuje się ją w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, a także refluksowym zapaleniu przełyku, eradykacji Helicobacter pylori, zespole Zollingera-Ellisona. Podczas stałego leczenia NLPZ-ami leczy owrzodzenia żołądka i dwunastnicy. Dawkuje się raz dziennie, rano na czczo.

  Dostępne opakowania
  Lanzogen 30

  Lanzogen 30

  kapsułki dojelitowe twarde - 14 kaps. - 0,03 g
  KROMME RIJN APOTHEEK B.V.
  Lanzogen 30

  Lanzogen 30

  kapsułki dojelitowe twarde - 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) - 0,03 g
  KROMME RIJN APOTHEEK B.V.