Ibalgin Fast

Ibalgin Fast
Ibalgin Fast
zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,4 g
Ilość
6 tabl.
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: ZENTIVA K.S.

Ibalgin Fast - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Ibalgin Fast - ulotka preparatu

Ibalgin Fast - opis

Ibalgin Fast stosowany jest w leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do umiarkowanie silnego ostrego bólu.

Ibalgin Fast jest przeznaczony do leczenia bólu różnego pochodzenia, tj. bóle głowy (włączając ciśnieniowy ból głowy oraz bóle migrenowe), bóle zębów, bóle po usunięciu zębów (włączając chirurgiczne usunięcie zęba wklinowanego), bóle pooperacyjne, bóle pleców, bóle mięśni i stawów, nerwobóle i bolesne miesiączkowanie.

Ibalgin Fast zmniejsza również stany zapalne i działa przeciwgorączkowo. Produkt jest przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat.

Ibalgin Fast - skład

Każda tabletka powlekana zawiera 400 mg ibuprofenu (co odpowiada 683,246 mg ibuprofenu z lizyną). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Ibalgin Fast - dawkowanie

Podanie doustne.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat

Dawka początkowa to jedna tabletka (684 mg ibuprofenu z lizyną co odpowiada 400 mg ibuprofenu), a następnie, 1 tabletka co 4 do 6 godzin zależnie od nasilenia bólu.

Przerwa między dwiema dawkami powinna wynosić co najmniej 4 godziny.

Maksymalna dawka dobowa, gdy produkt leczniczy jest przyjmowany bez przepisu lekarza, to 1200 mg ibuprofenu w ciągu 24 godzin.

Bez zalecenia lekarza produkt leczniczy można przyjmować tylko krótkotrwale. Jeśli objawy utrzymują się lub nasilają po 5 dniach stosowania produktu w przypadku bólu lub zapalenia lub po 3 dniach w przypadku gorączki, należy skonsultować się z lekarzem.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku produkt leczniczy dawkuje się tak samo jak u osób dorosłych, jednak należy zachować większą ostrożność (patrz punkt 4.4).

Dzieci poniżej 12 lat

Produkt Ibalgin Fast nie jest przeznaczony do podawania dzieciom w wieku poniżej 12 lat ze względu na silne działanie pojedynczej dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby należy zachować zwiększoną ostrożność (patrz punkt 4.4).

W przypadku wystąpienia dolegliwości żołądkowo-jelitowych, zaleca się zażywanie tabletek z małą ilością pokarmu lub popijanie ich mlekiem.

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy czas konieczny do łagodzenia objawów.

Ibalgin Fast - środki ostrożności

Produktu leczniczego Ibalgin Fast nie należy stosować równocześnie z NLPZ włączając selektywne inhibitory cyklooksygenazy-2.

Działania niepożądane można minimalizować podając najmniejszą skuteczną dawkę produktu leczniczego przez najkrótszy możliwy okres konieczny do opanowania objawów.

U pacjentów w podeszłym wieku częstość występowania działań niepożądanych po zastosowaniu NLPZ jest większa, zwłaszcza krwawień z przewodu pokarmowego i perforacji, które mogą mieć skutek śmiertelny (patrz punkt 4.8).

Wpływ na przewód pokarmowy

Przypadki krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, mogące prowadzić do śmierci, były obserwowane po zastosowaniu wszystkich NLPZ na różnych etapach leczenia, z objawami ostrzegającymi lub bez takich objawów, zarówno u pacjentów z poważnymi zdarzeniami dotyczącymi przewodu pokarmowego w wywiadzie jak i u tych, u których takich dolegliwości nie zaobserwowano wcześniej.

Ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji jest większe po zwiększonych dawkach NLPZ u pacjentów z owrzodzeniami w wywiadzie, zwłaszcza z powikłaniami w postaci krwotoków czy perforacji (patrz punkt 4.3), i u osób w podeszłym wieku. Pacjenci ci powinni rozpoczynać leczenie od najmniejszej dostępnej dawki.

U pacjentów z zwiększonym ryzykiem działań niepożądanych oraz u pacjentów leczonych długotrwale kwasem acetylosalicylowym w dawkach antyagregacyjnych lub innymi lekami, które zwiększają zagrożenie wystąpienia dolegliwości żołądkowo-jelitowych (patrz punkt 4.5) należy rozważyć równoczesne podawanie leków osłaniających, takich jak mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej.

Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, zwłaszcza w podeszłym wieku, powinni informować lekarza o wszelkich nietypowych objawach brzusznych (zwłaszcza o krwawieniu z przewodu pokarmowego) szczególnie w początkowym etapie leczenia.

Należy zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki, które mogą zwiększać ryzyko zatrucia żołądkowego lub krwawienia, takie jak kortykosteroidy, antykoagulanty, takie jak warfaryna, SSRI lub leki przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5).

W przypadku wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub owrzodzenia u pacjentów przyjmujących Ibalgin Fast, należy przerwać stosowanie produktu leczniczego.

NLPZ powinny być podawane ostrożnie u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Crohna) ponieważ stany te mogą ulec zaostrzeniu (patrz punkt 4.8).

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

Należy zachować ostrożność u pacjentów z nadciśnieniem i (lub) niewydolnością serca w wywiadzie, ponieważ obserwowano zatrzymywanie płynów w organizmie i obrzęk związane z leczeniem NLPZ. Dane z badań klinicznych i dane epidemiologiczne sugerują, że podawanie ibuprofenu, zwłaszcza w dużych dawkach (2400 mg na dobę) i długotrwale może być związane z niewielkim zwiększonym ryzykiem wystąpienia z zatorów tętnic (np. zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu). Badania epidemiologiczne nie sugerują, że podawanie ibuprofenu w małych dawkach (tj. do 1200 mg na dobę) jest związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zawału mięśnia sercowego.

Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem, zastoinową niewydolnością serca, niedokrwienną chorobą serca, chorobą naczyń obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgowych mogą przyjmować ibuprofen wyłącznie po dokładnej analizie przypadku. Podobnie, należy dokładnie rozważyć każdy indywidualny przypadek przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia u pacjentów z czynnikami ryzyka wystąpienia choroby sercowo-naczyniowej (np. nadciśnienie, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu).

Zwiększona ostrożność jest konieczna podczas niewydolności nerek i wątroby, u pacjentów z astmą oraz u pacjentów leczonych lekami przeciwzakrzepowymi zawierającymi kumaryny, podczas występowania tocznia rumieniowatego i innych zaburzeń tkanki łącznej (ryzyko wystąpienia aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych).

Zalecana jest obserwacja czynności nerek u pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka, tj. z dysfunkcjami serca lub nerek, przyjmujących leki moczopędne lub odwodnionych z jakiejkolwiek przyczyny.

Jeśli wystąpią problemy ze wzrokiem, niewyraźne widzenie, mroczki, zaburzenia percepcji kolorów, należy przerwać leczenie.

Podczas długotrwałego leczenia zaleca się kontrolne badania krwi i rutynowe monitorowanie czynności wątroby. Zaleca się przerwanie podawania produktu jeśli wystąpią zaburzenia czynności wątroby związane ze stosowaniem ibuprofenu; stan zdrowotny zwykle się wtedy normalizuje.

Zaleca się częstsze kontrolowanie parametrów hemokoagulacyjnych u pacjentów zażywających leki przeciwzakrzepowe zawierające kumaryny. Kontrola pod kątem glikemii jest również wskazana.

Bardzo rzadko obserwowano poważne reakcje skórne, niektóre z nich miały skutek śmiertelny, włączając złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i martwicze toksyczne oddzielanie się naskórka, związane ze stosowaniem NLPZ (patrz punkt 4.8). Zwiększone ryzyko wystąpienia takich reakcji występuje zwłaszcza w początkowym etapie leczenia: reakcja występuje u większości pacjentów podczas pierwszego miesiąca terapii.

Należy zaprzestać zażywania produktu Ibalgin Fast po wystąpieniu pierwszych objawów wysypki skórnej, uszkodzeń błon śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości.

Ibuprofen może maskować objawy infekcji (gorączka, ból lub obrzęk).

Stosowanie inhibitorów cyklooksygenazy / inhibitorów syntezy prostaglandyny może powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii. U kobiet mających problemy z zajściem w ciążę lub poddawanych badaniom płodności należy rozważyć zaprzestanie przyjmowania ibuprofenu.

Podczas terapii nie należy spożywać napojów alkoholowych ani palić tytoniu.

Ibalgin Fast - przedawkowanie

Ibuprofen nie jest toksyczny w dawce do 100 mg/kg masy ciała, ale może spowodować silne zatrucie w dawce powyżej 400 mg/kg masy ciała.

Przedawkowanie ibuprofenu wywołuje głównie objawy dotyczące przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, ból żołądka, krwawienie z przewodu pokarmowego lub, rzadziej, biegunkę) i w przypadku cięższego zatrucia zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego (ból głowy, zawroty głowy, pobudzenie, senność, dezorientację, drgawki lub śpiączkę).

Sporadycznie mogą wystąpić drgawki. W przypadku ciężkiego zatrucia może wystąpić kwasica metaboliczna i wydłużenie czasu protrombinowego (INR), prawdopodobnie na skutek interferencji z działaniem czynników krzepnięcia. Może wystąpić ostra niewydolność nerek i uszkodzenie wątroby. U pacjentów z astmą może wystąpić nasilenie astmy.

Leczenie:

Nie istnieje specyficzne antidotum, stosuje się leczenie wspomagające i objawowe.

Leczenie ostrego przedawkowania: należy oczyścić przewód pokarmowy tak szybko jak to tylko możliwe przez podanie węgla aktywowanego, jeśli pacjent przyjął potencjalnie toksyczną dawkę w ciągu ostatniej godziny, oraz środków przeczyszczających lub wywołać odruch wymiotny.

Terapia wspomagająca i objawowa obejmuje kontrolę i dostosowanie poziomu płynów i bilansu elektrolitów, utrzymywanie funkcji oddechowych i pracy serca, w przypadku wystąpienia drgawek można podać diazepam lub lorazepam, jeśli natomiast obserwowane jest niedociśnienie, podaje się płyny zwiększające objętość osocza, lub ewentualnie dopaminę lub norepinefrynę. Pacjentom z astmą należy podawać leki rozszerzające oskrzela.

Ibalgin Fast - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancją czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych produktu leczniczego, nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, która wywołuje objawy takie jak astma, pokrzywka i inne reakcje alergiczne.

Krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacje w wywiadzie, związane z zastosowanym leczeniem NLPZ.

Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) krwawienia (dwa lub więcej udowodnionych stanów owrzodzenia lub krwawienia).

Zaburzenia hemokoagulacji i hemopoezy.

Ciężka niewydolność serca.

Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Trzeci trymestr ciąży.

Ibalgin Fast - działania niepożądane

Poniższa tabela przedstawia działania niepożądane ibuprofenu w podziale na grupy według terminologii

MedDRA oraz częstość ich występowania: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (nie można określić na podstawie dostępnych danych):

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Częstość

Działanie niepożądane

Badania diagnostyczne

Bardzo rzadko

zmniejszenie ciśnienia krwi

Zaburzenia serca

Rzadko

niewydolność serca

Bardzo rzadko

kołatanie serca

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko

zaburzenia wytwarzania krwi (neutropenia, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna lub hemolityczna, trombocytopenia)

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często

zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, bóle głowy

Zaburzenia oka

Rzadko

zaburzenia widzenia, zaburzenia percepcji kolorów, niedowidzenie toksyczne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko

skurcz oskrzeli (zwłaszcza u pacjentów z astmą), nasilenie astmy

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

nudności, wymioty, zgaga, biegunka, zaparcie, wzdęcia

Często

bóle w nadbrzuszu

Rzadko

zapalenie błony śluzowej żołądka, owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego (czarny stolec, krwawe wymioty), perforacja przewodu pokarmowego

 

Bardzo rzadko

wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie choroby Crohna, zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia okrężnicy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko

zapalenie pęcherza moczowego, hematuria, zaburzenia czynności nerek włączając śródmiąższowe zapalenie nerek lub zespół nerczycowy, ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, szczególnie podczas długotrwałego stosowania, związana ze zwiększonym stężeniem mocznika w surowicy oraz obrzęk

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

pokrzywka, świąd

Bardzo rzadko

reakcje pęcherzowe włączając zespół Stevensa-Johnsona i martwicze toksyczne oddzielanie się naskórka, rumień wielopostaciowy

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadko

zatrzymanie sodu i płynów

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko

nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rzadko

obrzęk

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

reakcja uczuleniowa (gorączka, wysypka,

hepatotoksyczność), aseptyczne zapalenie opon mózgowordzeniowych (zwłaszcza u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym i w niektórych przypadkach kolagenozą)

Bardzo rzadko

ciężkie reakcje nadwrażliwości (obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, częstoskurcz, niedociśnienie, wstrząs)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko

zaburzenia czynności wątroby (zazwyczaj odwracalne)

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko

bezsenność, depresja, niestabilność emocjonalna

Najczęściej obserwowane działania niepożądane to objawy dotyczące przewodu pokarmowego. Owrzodzenie żołądka, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego mogące prowadzić do śmierci, mogą wystąpić, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4).

Obrzęki, nadciśnienie i niewydolność serca były obserwowane w związku z leczeniem NLPZ.

Ibalgin Fast - ciąża i karmienie piersią

Hamowanie syntezy prostaglandyny może niekorzystnie wpływać na ciążę i (lub) rozwój embrionów lub płodów. Dane z badań epidemiologicznych wykazały zwiększone ryzyko poronień, wad serca po zastosowaniu inhibitorów syntezy prostaglandyny we wczesnym etapie ciąży. Całkowite ryzyko wystąpienia wad sercowo-naczyniowych zwiększyło się z poniżej 1% do około 1,5 %. Ryzyko zwiększa się zależnie od dawki i czasu trwania leczenia. U zwierząt podawanie inhibitorów syntezy prostaglandyny spowodowało zwiększenie odsetka przed- i po-implantacyjnych strat oraz śmiertelności embrionów i (lub) płodów.

Ponadto, u zwierząt, którym podawano inhibitory syntezy prostaglandyny podczas organogenezy zaobserwowano zwiększenie liczby przypadków różnego rodzaju wad rozwojowych, włączając wady sercowo-naczyniowe.

O ile nie jest to konieczne, ibuprofen nie powinien być podawany podczas pierwszego i drugiego trymestru ciąży. Jeśli ibuprofen jest stosowany przez kobietę, która próbuje zajść w ciążę lub podczas pierwszego lub drugiego trymestru ciąży, dawka powinna być jak najmniejsza, a czas trwania leczenia jak najkrótszy.

Podczas trzeciego trymestru ciąży, wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyny mogą powodować u płodu:

- działanie toksyczne na układ krążenia i oddechowy (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym);

- zaburzenia czynności nerek mogące prowadzić do niewydolności nerek z małowodziem;

matka i płód w końcowym etapie ciąży mogą być narażone na - potencjalne przedłużenie czasu krwawienia;

- zahamowanie skurczy macicy prowadzące do przedłużenia lub opóźnienia porodu.

Ze względu na powyższe fakty stosowanie ibuprofenu jest przeciwwskazane podczas trzeciego trymestru

ciąży.

Laktacja

Ibuprofen i jego metabolity przenikają do mleka kobiet karmiących piersią w bardzo małym stężeniu

(zgodnie z badaniem dziecko karmione piersią może otrzymać w mleku matki tylko 0,0008% dostosowanej wagowo dawki podanej matce). Ze względu na przenikanie minimalnej ilości produktu leczniczego do mleka matek karmiących piersią, krótki okres półtrwania w fazie eliminacji oraz ponieważ dotychczas nie udowodniono szkodliwego działania ibuprofenu na karmione niemowlęta, ibuprofen może być stosowany podczas karmienia piersią w krótkotrwałym leczeniu bólu lub objawów infekcji. Bezpieczeństwo po długotrwałym stosowaniu nie zostało zbadane.

Ibalgin Fast - prowadzenie pojazdów

Nie zaobserwowano wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych po zastosowaniu zalecanych dawek i w krótkotrwym leczeniu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Ibalgin Fast - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Ibuprofenum

  Substancja o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Należy do grupy tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Stosowana w przypadku bólów o małym i średnim nasileniu, w tym bólów głowy, zębów, stawów, bólów mięśniowych oraz gorączki. Wykazuje skuteczność w leczeniu objawów choroby zwyrodnieniowej stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów i innych chorób reumatycznych.

  Dostępne opakowania
  Ibalgin Fast

  Ibalgin Fast

  tabletki powlekane - 6 tabl. - 0,4 g
  ZENTIVA K.S.
  Ibalgin Fast

  Ibalgin Fast

  tabletki powlekane - 12 tabl. - 0,4 g
  ZENTIVA K.S.
  Ibalgin Fast

  Ibalgin Fast

  tabletki powlekane - 18 tabl. - 0,4 g
  ZENTIVA K.S.
  Ibalgin Fast

  Ibalgin Fast

  tabletki powlekane - 24 tabl. - 0,4 g
  ZENTIVA K.S.
  Powiązane artykuły
  Ortopedia i reumatologia

  Ból stawów jako objaw choroby. Nie ignoruj (WIDEO)

  Ból stawów jako objaw choroby. Nie ignoruj (WIDEO)

  Ból stawów to jedna z najczęściej występujących dolegliwości. Może się pojawiać po wysiłku fizycznym lub w następstwie urazu. Może też być objawem choroby. Poznaj schorzenia, którym najczęściej towarzyszy. Zobacz wideo i sprawdź, czy masz powód do niepokoju. Nie...

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Pierwsze objawy reumatoidalnego zapalenia stawów. Nie ignoruj ich (WIDEO)

  Pierwsze objawy reumatoidalnego zapalenia stawów. Nie ignoruj ich (WIDEO)

  Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to choroba autoimmunologiczna. Może rozwijać się w każdej grupie wiekowej. Zanim pojawią się typowe objawy, takie jak obrzęk, tkliwość i ból stawów, choroba daje sygnały, które często ignorujemy. Jakie są wczesne...

  Stomatologia - działy, najczęstsze zabiegi

  Zapalenie stawu skroniowo-żuchwowego - objawy, diagnostyka, leczenie

  Zapalenie stawu skroniowo-żuchwowego - objawy, diagnostyka, leczenie

  Staw skroniowo-żuchwowy ma skomplikowaną budowę i należy do stawów, które podlegają znacznym obciążeniom. Bierze on udział w czynnościach takich jedzenie, mowa czy też ziewanie. Zdarza się, że staw skroniowo-żuchwowy może wykazywać pewne cechy, które...

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Polimialgia reumatyczna - przyczyny, objawy, leczenie

  Polimialgia reumatyczna to choroba, która dotyka osoby starsze. Zazwyczaj pojawia się dopiero po pięćdziesiątce, ale najczęściej diagnoza pada między siedemdziesiątym a osiemdziesiątym rokiem życia. Bóle reumatyczne zwykle występują w karku i szyi, a...

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Kadzidło

  Kadzidło

  Wybór różnych kadzideł Stare ludowe przekonanie, że kadzidło ma właściwości lecznicze, okazuje się mieć podstawy naukowe. Udowodniono, że jest skuteczne w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Reumatyczne zapalenie stawów - rehabilitacja (WIDEO)

  Reumatyczne zapalenie stawów - rehabilitacja (WIDEO)

  Rehabilitacja chorych na RZS W przypadku wielu schorzeń rehabilitacja jest kluczem do załagodzenia objawów i wyleczenia pacjenta. Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów. Tutaj kluczem do wyleczenia chorej osoby jest...

  Leki i suplementy

  Żele z serii TERAPIA - naturalnie na ból

  Jesteśmy pokoleniem, które zdecydowanie częściej niż nasi rodzice i dziadkowie skarży się na dolegliwości bólowe układu ruchu. Więcej czasu spędzamy w pozycji siedzącej, co zdecydowanie nie sprzyja zdrowiu naszego kręgosłupa, mięśni i stawów. Nawet teoretycznie...

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Złudzenie optyczne na ból stawów

  Serwis BBC News donosi o zaskakującym odkryciu, które miało miejsce podczas eksperymentu naukowego. Okazało się, że oglądanie złudzenia optycznego własnych rąk na ekranie komputera pomaga w łagodzeniu bólu, którego przyczyną jest zapalenie i zwyrodnienie...

  Ortopedia i reumatologia

  Orteza - charakterystyka, zalety, rodzaje, stosowanie

  Orteza - charakterystyka, zalety, rodzaje, stosowanie

  Skręciłeś kostkę i myślisz, że jesteś skazany na założenie gipsu? Niekoniecznie, ponieważ funkcję stabilizatora spełniają również lekkie ortezy. Dowiedz się, czym jest orteza i w jakich przypadkach może zastąpić gips. Cp to jest orteza? Orteza to...

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Jak zminimalizować dolegliwości stawowe? (WIDEO)

  Jak zminimalizować dolegliwości stawowe? (WIDEO)

  Bóle stawów potrafią bardzo utrudnić normalne funkcjonowanie. Dolegliwości sprawiają często, że tracimy pełną sprawność w stawie i mamy problemy z poruszaniem się. Obejrzyj materiał i zobacz, jak zmniejszyć ból. O metodach, które mogą zminimalizować...