Dolforin

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
system transdermalny,plaster
Dawka
0,025 mg/h (4,8 mg)
Ilość
5 szt.
Typ
Na receptę Rpw
Refundacja
Nie
Producent: GEDEON RICHTER PLC.

Dolforin - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Cytrusy

Mimo dużej zawartości cennej witaminy C, cytrusy nie powinny być spożywane jednocześnie z przyjmowaniem leków, zawierają bowiem furanokumaryny. Szczególnie bogaty w nie jest grejpfrut oraz czerwone gorzkie pomarańcze, z których przygotowuje się dżemy. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z cytrusami.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Dolforin - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Dolforin - opis

Dorośli

Produkt leczniczy Dolforin, plaster transdermalny wskazany jest:

- w leczeniu przewlekłego, opornego na leczenie bólu pochodzenia nowotworowego, - w leczeniu przewlekłego, opornego na leczenie bólu.

Dzieci

- długotrwałe leczenie ciężkiego, przewlekłego bólu u dzieci od 2. roku życia otrzymujących przeciwbólowe leki opioidowe.

Dolforin - skład

Dolforin 25 μg/h : Każdy z plastrów (o powierzchni czynnej 15 cm2) zawiera fentanyl w ilości 4,8 mg. Odpowiada to uwalnianiu 25 μg fentanylu na godzinę.

Dolforin 50 μg/h: Każdy z plastrów (o powierzchni czynnej 30 cm2) zawiera fentanyl w ilości 9,6 mg. Odpowiada to uwalnianiu 50 μg fentanylu na godzinę.

Dolforin 75 μg/h: Każdy z plastrów (o powierzchni czynnejj 45 cm2) zawiera fentanyl w ilości 14,4 mg. Odpowiada to uwalnianiu 75 μg fentanylu na godzinę.

Dolforin 100 μg/h: Każdy z plastrów (o powierzchni czynnej 60 cm2) zawiera fentanyl w ilości 19,2 mg. Odpowiada to uwalnianiu 100 μg fentanylu na godzinę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Dolforin - dawkowanie

Do stosowania transdermalnego.

Produkt leczniczy Dolforin, plaster transdermalny powinien być stosowany na skórę niepodrażnioną i nienapromienianą o płaskiej powierzchni, na tułów lub górną część ramienia. U małych dzieci, preferowanym miejscem aplikacji plastra jest górna część pleców w celu zminimalizowania ryzyka usunięcia plastra. Należy wybrać powierzchnię, która nie jest pokryta włosami. Jeżeli nie jest to możliwe, przed nałożeniem systemu należy ostrzyc (ale nie golić) owłosienie. Jeśli przed nałożeniem plastra, miejsce zastosowania produktu leczniczego Dolforin, plaster transdermalny wymaga oczyszczenia, należy użyć do tego wody. Mydła, oliwki, lotiony lub inne substancje mogące podrażniać skórę lub zmienić jej właściwości nie powinny być stosowane. Skóra przed nałożeniem plastra powinna być całkowicie sucha. Przed użyciem należy sprawdzić, w jakim stanie są plastry. Nie należy używać plastrów, które są przecięte, podzielone lub uszkodzone w jakikolwiek sposób.

Produkt leczniczy Dolforin, plaster transdermalny należy wyjąć z torebki zabezpieczającej zginając ją najpierw w miejscu nacięcia (znajduje się w pobliżu wierzchołka strzałki na etykiecie torebki), a następnie ostrożnie rozrywając. Jeżeli do otwarcia torebki używa się nożyczek, należy wykonać nacięcie blisko zgrzewanej krawędzi opakowania, aby nie uszkodzić znajdującego się wewnątrz plastra.

Produkt leczniczy Dolforin, plaster transdermalny należy użyć od razu po wyjęciu z torebki zabezpieczającej. Należy unikać dotykania warstwy przylepnej plastra. Po usunięciu dwóch części warstwy ochronnej plaster transdermalny należy mocno dociskać do powierzchni ciała opuszkami palców przez około 30 sekund, upewniając się, że przylega on całkowicie, szczególnie na obrzeżach. Potem należy umyć ręce czystą wodą.

Produkt leczniczy Dolforin, plaster transdermalny powinien być noszony na skórze ciągle przez 72 godziny. Nowy plaster powinien być przyklejony w innym miejscu na skórze po zdjęciu poprzedniego plastra transdermalnego. Przed zastosowaniem nowego plastra w tym samym miejscu na skórze powinno upłynąć kilka dni.

Konieczność kontynuacji leczenia powinna być oceniana w regularnych odstępach czasu.

Dorośli

Wybór dawki początkowej

Zaleca się, aby produkt leczniczy Dolforin, plaster transdermalny stosować u pacjentów, którzy poprzednio tolerowali leki opioidowe. Wybór dawki początkowej produktu leczniczego Dolforin, plaster transdermalny powinien opierać się na zebranym od pacjenta wywiadzie dotyczącym stosowania opioidów, z uwzględnieniem stopnia tolerancji na opioidy (jeżeli występuje) oraz obecnego stanu ogólnego i medycznej oceny pacjenta.

U pacjentów nie stosujących wcześniej silnych opioidów, należy stosować jako dawkę początkową produkt leczniczy Dolforin, plaster transdermalny o mocy 25 μg/h.

Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania produktu leczniczego Dolforin, plaster transdermalny u pacjentów nie stosujących wcześniej opioidów jest ograniczone. Jeżeli uzna się za właściwe zastosowanie produktu leczniczego Dolforin, plaster transdermalny u pacjentów nigdy wcześniej nie stosujących opioidów, zaleca się, aby u tych pacjentów początkowo stopniowo zwiększać dawkowanie z użyciem niewielkich dawek leków opioidowych o krótkim czasie działania. Następnie u pacjentów tych można zmienić lek na produkt leczniczy Dolforin, plaster transdermalny 25 μg/h. W razie konieczności, dawka może być następnie zwiększana lub zmniejszana o 12 lub 25 μg/h, do uzyskania najniższej skutecznej dawki produktu leczniczego Dolforin, plaster transdermalny, w zależności od reakcji pacjenta i dodatkowego zapotrzebowania na środki przeciwbólowe (patrz również punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

U pacjentów, u których wcześniej stosowano opioidy dawka początkowa produktu leczniczego Dolforin, plaster transdermalny powinna być ustalona w oparciu o zapotrzebowanie na opioidowe leki przeciwbólowe w ciągu ostatnich 24 godzin.

Zalecany schemat konwersji z morfiny stosowanej doustnie na produkt leczniczy Dolforin, plaster transdermalny jest przedstawiony w Tabeli 1.

Doustna 24-godzinna dawka morfiny

(mg/dzień)

Plaster transdermalny zawierający fentanyl ( μg/h )

< 90

25

90-134

37

135-189

50

190-224

62

225-314

75

315-404

100

405-494

125

495-584

150

585-674

175

675-764

200

765-854

225

855-944

250

945-1034

275

1035-1124

300

Od momentu przyklejenia pierwszego plastra należy stopniowo wycofywać się z wcześniej stosowanego leczenia przeciwbólowego, aż do momentu osiągnięcia skutecznego działania przeciwbólowego za pomocą produktu leczniczego Dolforin, plaster transdermalny. Zarówno w przypadku pacjentów wcześniej nie przyjmujących silnych opioidów, jak i u tych, którzy byli już nimi leczeni, wstępna ocena przeciwbólowego działania produktu leczniczego Dolforin, plaster transdermalny nie powinna być przeprowadzona przed upływem 24 godzin od zastosowania plastra, ze względu na stopniowe zwiększanie się stężenia fentanylu w surowicy krwi, które dokonuje się w tym czasie.

Zwiększanie dawki i leczenie podtrzymujące

Produkt leczniczy, Dolforin plaster transdermalny należy zmieniać co 72 godziny. Stopniowe zwiększanie dawki powinno być indywidualne dla każdego pacjenta i prowadzone aż do uzyskania właściwej skuteczności przeciwbólowej. Jeśli działanie przeciwbólowe jest niewystarczające pod koniec początkowego okresu podawania leku, dawkę można zwiększyć. Jeżeli istnieje taka potrzeba, dostosowanie dawki w zakresie od 25 μg/h do 75 ?g/h powinno zwykle przebiegać w następujących odstępach: 25 ?g/h, 37 ?g/h, 50 ?g/h, 62 ?g/h i 75 ?g/h. Dalsze zwiększanie dawki zwykle powinno przebiegać w odstępach co 25 ?g/h. Należy jednak brać pod uwagę zastosowanie dodatkowego leczenia przeciwbólowego (doustnie podawana morfina w dawce 90 mg/dobę ≈ produkt leczniczy Dolforin, plaster transdermalny 25 ?g/h) i nasilenie dolegliwości bólowych u pacjenta. W celu osiągnięcia wymaganej dawki można zastosować więcej niż jeden plaster produktu leczniczego Dolforin, plaster transdermalny. Pacjenci mogą okresowo wymagać dodatkowych dawek leków przeciwbólowych o krótkim czasie działania w celu opanowania bólu ?przebijającego?. W przypadku konieczności stosowania produktu leczniczego Dolforin, plaster transdermalny w dawce powyżej 300 ?g/h, należy rozważyć możliwość zastosowania dodatkowej lub alternatywnej metody leczenia bólu.

Przerwanie leczenia produktem leczniczym Dolforin, system transdermalny

W razie konieczności przerwania stosowania produktu leczniczego Dolforin, plaster trandermalny, zastąpienie go innymi produktami leczniczymi opioidowymi powinno byś stopniowe i rozpoczynać się od małej, powoli zwiększanej dawki. Jest to związane ze stopniowym zmniejszaniem się stężenia fentanylu w surowicy krwi po usunięciu produktu leczniczego Dolforin, plaster trandermalny. Zmniejszenie stężenia fentanylu w surowicy o 50% trwa 17 godzin lub dłużej (patrz punkt 5.2

Właściwości farmakokinetyczne). Jako ogólną zasadę należy przyjąć, że, przerywanie leczenia przeciwbólowego opioidami powinno odbywać się stopniowo w celu uniknięcia objawów odstawienia.

Objawy odstawienia opioidów (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane) mogą wystąpić u niektórych pacjentów po konwersji lub dostosowaniu dawki.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku:

Dane pochodzące z badań nad stosowaniem dożylnego preparatu fentanylu sugerują, że u pacjentów w podeszłym wieku może występować zmniejszony klirens nerkowy, wydłużony okres półtrwania oraz większa wrażliwość na lek w porównaniu z młodszymi pacjentami. Pacjenci w podeszłym wieku, osłabieni lub wyniszczeni powinni być uważnie obserwowani pod kątem wystąpienia objawów toksyczności fentanylu, a w razie konieczności należy u nich zmniejszyć dawkę leku (patrz punkt 5.2 Właściwości farmakokinetyczne).

Stosowanie u dzieci

Dzieci w wieku 16 lat i powyżej: dawkowanie takie jak u dorosłych Dzieci w wieku od 2 do 16 lat:

Produkt leczniczy Dolforin, plaster transdermalny powinien być stosowany wyłącznie u dzieci, które tolerują leczenie lekami opioidowymi (w wieku od 2 do 16 lat) i u których stosowane są leki przeciwbólowe w dawce równoważnej co najmniej 30 mg morfiny podawanej doustnie. Informacje dotyczące metody przeliczenia dawki opioidów podawanych doustnie na dawkę produktu leczniczego Dolforin, plaster transdermalny u dzieci znajdują się w Tabeli 2. Zalecana dawka produktu leczniczego Dolforin, plaster transdermalny jest ustalona na podstawie dobowej dawki morfiny podawanej doustnie.

Tabela 2. Zalecana dawka produktu leczniczego Dolforin, plaster transdermalny ustalona na podstawie dobowej dawki morfiny podawanej doustnie

Doustna 24-godzinna dawka morfiny (mg/dzień)

Plaster transdermalny zawierający fentanyl (μg/h)

Dzieci2

 

30-44

12

45-134

25

1. W badaniach klinicznych zakresy dziennych dawek morfiny podawanej doustnie zostały wykorzystane jako podstawa do konwersji na produkt leczniczy Dolforin, plaster transdermalny

2. Konwersja na dawki produktu leczniczego Dolforin, plaster transdermalny większe niż 25 μg/h jest taka sama dla dorosłych i dzieci

W przypadku dzieci, które otrzymują ponad 90 mg morfiny podawanej doustnie w ciągu doby, dostępne są aktualnie bardzo ograniczone informacje uzyskane w badaniach klinicznych. W badaniach z udziałem dzieci, wymaganą dawkę fentanylu podawanego w plastrach obliczano w stały sposób: 30 mg do 44 mg dawki dobowej morfiny podawanej doustnie jest równoważne dawce opioidów, na które zapotrzebowanie pokrywane jest przez jeden plaster transdermalny zawierający 12 μg/h fentanylu. Należy zwrócić uwagę, że te schematy konwersji dla dzieci mogą być zastosowane wyłącznie do zmiany leczenia z doustnej postaci morfiny (lub jej równoważników) na produkt leczniczy Dolforin, plaster transdermalny. Schematu konwersji nie należy stosować do przeliczania dawki produktu leczniczego Dolforin, plaster transdermalny na inne rodzaje leków opioidowych, gdyż może to doprowadzić do przedawkowania.

Działanie przeciwbólowe pierwszej dawki produktu leczniczego Dolforin, plaster transdermalny w ciągu pierwszych 24 godzin nie będzie optymalne. Z tego względu w ciągu pierwszych 12 godzin po przestawieniu się na produkt leczniczy Dolforin, plaster transdermalny pacjent powinien otrzymać poprzednią, zwykłą dawkę leku przeciwbólowego. W ciągu następnych 12 godzin, te leki przeciwbólowe powinny być podawane w oparciu o zapotrzebowanie kliniczne.

Ze względu na to, że stężenia fentanylu osiągają maksymalną wartość po upływie 12 do 24 godzin, zalecane jest albo obserwowanie pacjenta pod katem występowania działań niepożądanych, które obejmować mogą: hipowentylację, przez okres co najmniej 48 godzin po rozpoczęciu leczenia produktem leczniczym Dolforin, plaster transdermalny albo stopniowe zwiększanie dawek (patrz także punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Dostosowywanie dawki i dawka podtrzymująca

Jeśli działanie przeciwbólowe produktu leczniczego Dolforin, plaster transdermalny jest niewystarczające, należy podać dodatkową dawkę morfiny lub innego krótko działającego opioidu. Zależnie od zapotrzebowania na dodatkowe leki przeciwbólowe oraz nasilenie bólu u dzieci, istnieje możliwość zadecydowania o zwiększeniu dawki. Dawkę należy dostosować plastrem 12 μg/h.

Dolforin - środki ostrożności

PRODUKT LECZNICZY DOLFORIN, PLASTER TRANSDERMALNY NIE POWINIEN BYĆ

STOSOWANY W LECZENIU OSTREGO LUB POOPERACYJNEGO BÓLU, PONIEWAŻ BRAK

JEST MOŻLIWOŚCI USTALENIA WŁAŚCIWEGO DAWKOWANIA W LECZENIU KRÓTKOTRWAŁYM I ZACHODZI MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA ZNACZĄCEJ LUB ZAGRAŻAJĄCEJ ŻYCIU DEPRESJI ODDECHOWEJ.

PACJENCI, U KTÓRYCH WYSTĄPIŁY POWAŻNE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE POWINNI

BYĆ OBSERWOWANI PRZEZ 24 GODZINY PO USUNIĘCIU PRODUKTU LECZNICZEGO

DOLFORIN, PLASTER TRANSDERMALNY, PONIEWAŻ STĘŻENIA FENTANYLU W SUROWICY OBNIŻAJĄ SIĘ STOPNIOWO I ZMNIEJSZAJĄ SIĘ O OKOŁO 50 % 17 (ZAKRES 13-22) GODZIN PÓŹNIEJ (patrz punkt 5.2 Właściwości farmakokinetyczne ).

Nie ma możliwości zapewnienia wymiennego stosowania przez pacjentów plastrów transdermalnych zawierających fentanyl różnych marek. Dlatego należy podkreślić, że pacjenci nie powinni zamieniać plastra transdermalnego zawierającego fentanyl jednej marki na inny, bez uprzedniej specjalistycznej konsultacji dotyczącej zamiany z lekarzem.

Produkt leczniczy Dolforin, plaster transedrmalny należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci przez cały czas, zarówno przed zastosowaniem, jak i po zastosowaniu.

Plastrów produktu leczniczego Dolforin, plaster transdermalny nie należy przecinać. Nie należy używać plastrów, które zostały podzielone, przecięte lub w jakikolwiek sposób uszkodzone.

Stosowanie produktu leczniczego Dolforin, plaster transdermalny jako leczenia początkowego opioidami u pacjentów nie stosujących wcześniej leków opioidowych, bardzo rzadko wiązało się ze znaczną depresją oddechową i/lub zgonem. Ryzyko ciężkiej lub zagrażającej życiu hipowentylacji istnieje nawet w przypadku stosowania najniższej dawki produktu leczniczego Dolforin, plaster transdermalny jako leczenia początkowego u pacjentów wcześniej nie stosujących opioidów. Zaleca się, aby produkt leczniczy Dolforin, plaster transdermalny stosować u pacjentów z potwierdzoną tolerancją na opioidy (patrz punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podawania).

W przypadku stosowania produktu leczniczego Dolforin, plaster transdermalny w leczeniu przewlekłego, opornego na leczenie bólu, który wymaga terapii długoterminowej, stanowczo zaleca się, aby lekarz zdefiniował oczekiwane rezultaty leczenia w odniesieniu do nasilenia bólu i poprawy jakości życia, zgodnie z lokalnymi wytycznymi leczenia bólu. W przypadku, gdy założone cele nie zostały osiągnięte, lekarz w porozumieniu z pacjentem powinien zadecydować o przerwaniu leczenia.

Depresja oddechowa

Podobnie jak w przypadku wszystkich silnych opioidów, w trakcie stosowania produktu leczniczego Dolforin, plaster transdermalny, u niektórych pacjentów może wystąpić znacząca depresja oddechowa. Należy obserwować, czy u pacjentów nie występują takie działania niepożądane. Depresja oddechowa może utrzymywać się po usunięciu produktu leczniczego Dolforin, plaster transdermalny. Częstość występowania depresji oddechowej rośnie wraz z dawką produktu leczniczego Dolforin, plaster transdermalny (patrz punkt 4.9 Przedawkowanie). Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy mogą nasilać depresję oddechową (patrz punkt 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji).

Interakcje z innymi produktami leczniczymi

Interakcje z inhibitorami CYP3A4

Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Dolforin, plaster transdermalny z silnymi inhibitorami cytochromu P450 3A4 (np. rytonawir, ketokonazol, itrakonazol, troleandomycyna, klarytromycyna erytromycyna, nelfinawir, nefazodon, werapamil, diltiazem i amiodaron) może spowodować wzrost stężenia fentanylu w osoczu, co może nasilić lub wydłużyć zarówno działanie terapeutyczne, jak i działania niepożądane, a także może spowodować poważną depresję oddechową. W takiej sytuacji właściwe jest zapewnienie specjalistycznej opieki oraz uważnej obserwacji stanu pacjenta. Dlatego, nie zaleca się jednoczesnego stosowania transdermalnego preparatu fentanylu z inhibitorami CYP3A4, chyba że pacjent jest dokładnie monitorowany. Pacjentów, a szczególnie tych, u których stosowany jest produkt leczniczy Dolforin, plaster transdermalny jednocześnie z inhibitorami CYP3A4, należy monitorować w kierunku wystąpienia objawów depresji oddechowej, a w razie konieczności należy dostosować dawkowanie.

Jednoczesne stosowanie agonistów/antagonistów opioidów

Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Dolforin, plaster transdermalny z buprenorfiną, nalbufiną lub pentazocyną nie jest zalecane (patrz również punkt 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji).

Przewlekłe choroby płuc

Fentanyl, podobnie jak inne opioidy, może nasilać działania niepożądane u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc lub innymi chorobami płuc. U pacjentów takich opioidy mogą zmniejszać napęd oddechowy oraz powodować wzrost oporów w drogach oddechowych.

Uzależnienie od leku i ewentualne nadużywanie

Tolerancja oraz fizyczne i psychologiczne uzależnienie może wystąpić w wyniku wielokrotnego stosowania opioidów, takich jak fentanyl. Rzadko dochodzi do uzależnienia jatrogennego w wyniku stosowania opioidów. W przypadku pacjentów, którzy kiedykolwiek w przeszłości byli uzależnieni od środków farmakologicznych lub nadużywali alkoholu, istnieje większe ryzyko uzależnienia i nadużywania stosowanych opioidów. Pacjenci, u których występuje podwyższone ryzyko nadużywania leków opioidowych, mogą być nadal właściwie leczeni z zastosowaniem postaci leków opioidowych o zmodyfikowanym uwalnianiu, jednak konieczne będzie monitorowanie, czy nie występują u nich objawy niewłaściwego użycia, nadużywania lub uzależnienia od leku. Fentanyl może być nadużywany w sposób podobny do innych agonistów opioidowych. Nadużywanie lub celowe, niezgodne z zaleceniami użycie produktu leczniczego Dolforin, plaster transdermalny może prowadzić do przedawkowania i/lub zgonu.

Wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego

Produkt leczniczy Dolforin, plaster transdermalny należy ostrożnie stosować u pacjentów szczególnie wrażliwych na wewnątrzczaszkowe efekty retencji dwutlenku węgla, jak np. chorzy z potwierdzonym zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym, z zaburzeniami świadomości lub w śpiączce. Należy zachować ostrożność stosując produkt leczniczy Dolforin, plaster transdermalny u pacjentów z nowotworami mózgu.

Choroby serca

Fentanyl może wywoływać bradykardię. Dlatego też produkt leczniczy Dolforin, plaster transdermalny należy ostrożnie stosować u pacjentów z bradyarytmią.

Opioidy mogą wywoływać niedociśnienie, szczególnie u pacjentów z ostrą hipowolemią. Przed rozpoczęciem leczenia fentanylem w postaci plastra transdermalnego należy skorygować współistniejące objawowe niedociśnienie i/lub hipowolemię.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Ponieważ fentanyl jest metabolizowany do nieaktywnych metabolitów w wątrobie, zaburzenia czynności wątroby mogą opóźniać jego eliminację. Pacjenci z upośledzoną czynnością wątroby stosujący produkt leczniczy Dolforin, plaster transdermalny powinni być poddani uważnej obserwacji na wypadek wystąpienia objawów toksycznych fentanylu. W razie konieczności należy zmniejszyć zastosowaną dawkę produktu leczniczego Dolforin, plaster transdermalny (patrz punkt 5.2 Właściwości farmakokinetyczne).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Mniej niż 10 % fentanylu jest wydalane w postaci niezmienionej przez nerki i, w przeciwieństwie do morfiny, nie są znane czynne metabolity leku, wydalane przez nerki. Należy poddać uważnej obserwacji pacjentów z upośledzoną czynnością nerek, otrzymujących produkt leczniczy Dolforin, plaster transdermalny pod kątem toksyczności fentanylu. W razie potrzeby należy zmniejszyć zastosowaną dawkę (patrz punkt 5.2 Właściwości farmakokinetyczne).

Pacjenci z gorączką/ narażeni na zewnętrzne źródła ciepła

Zastosowany model farmakokinetyczny wskazuje, że w przypadku wzrostu temperatury skóry do 40°C stężenie fentanylu w osoczu może wzrastać o około 1/3. Dlatego, należy monitorować, czy u pacjentów z gorączką nie występują objawy niepożądane dotyczące opioidów, a w razie potrzeby należy dostosować dawkę produktu leczniczego Dolforin, plaster transdermalny.

Istnieje ryzyko wzrostu ilości fentanylu uwalnianego z plastra w zależności od temperatury, co może prowadzić do przedawkowania i zgonu. Badania farmakologii klinicznej przeprowadzone na zdrowych, dorosłych ochotnikach wskazują, że aplikacja ogrzanego produktu leczniczego Dolforin, plaster transdermalny zwiekszyła wartości AUC fentanylu średnio o 120% oraz wartości Cmaxśrednio o 61%.

Wszyscy pacjenci powinni być także ostrzeżeni przed eksponowaniem miejsca nałożenia produktu leczniczego Dolforin, plaster transdermalny na bezpośrednie działanie zewnętrznych źródeł ciepła, takich jak: poduszki elektryczne, butelki z gorącą wodą, koce elektryczne, podgrzewane łóżka wodne, lampy ogrzewające lub opalające, intensywne kąpiele słoneczne, przedłużające się gorące kąpiele, sauny lub gorące kąpiele spa, podczas noszenia plastra, ponieważ istnieje możliwość zależnego od temperatury zwiększenia uwalniania fentanylu z plastra.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Dane pochodzące z badań dotyczących dożylnej postaci fentanylu wskazują, że u pacjentów w podeszłym wieku może występować zmniejszony klirens nerkowy i wydłużony okres półtrwania produktu leczniczego. Ponadto, pacjenci ci mogą być bardziej wrażliwi na działanie leku niż pacjenci młodsi. Jeśli pacjenci w podeszłym wieku stosują plaster transdermalny zawierający fentanyl, powinni być poddani uważnej obserwacji pod katem objawów toksyczności fentanylu. W razie konieczności należy zmniejszyć dawkę (patrz punkt 5.2 Właściwości farmakokinetyczne).

Stosowanie u dzieci

Produkt leczniczy Dolforin, plaster transdermalny nie powinien być podawany dzieciom, u których nie stosowano dotychczas leków opioidowych (patrz punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podawania). Potencjalne ryzyko wystąpienia ciężkiej lub zagrażającej życiu hipowentylacji występuje niezależnie od dawki stosowanego plastra transdermalnego zawierającego fentanyl (patrz Tabela 2 w punkcie 4.2 Dawkowanie i sposób podawania).

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania plastrów zawierających fentanyl u dzieci poniżej

2 roku życia, dlatego też u tych dzieci plastry nie powinny być stosowane. Produkt leczniczy Dolforin, plaster transdermalny należy stosować jedynie u dzieci w wieku 2 lat lub starszych, które były uprzednio leczone opioidami (patrz punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podawania).

Aby uniknąć przypadkowego połknięcia przez dziecko, należy zachować ostrożność wybierając miejsce aplikacji produktu leczniczego Dolforin, plaster transdermalny (patrz punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podawania) oraz należy kontrolować czy plaster dokładnie przylega do skóry.

Usuwanie plastrów

Zużyte plastry mogą wciąż zawierać znaczne ilości substancji czynnej. Po odklejeniu, zużyty plaster należy szczelnie złożyć na pół, warstwą przylegającą do środka, tak aby nie wystawała na zewnątrz, a następnie należy go wyrzucić w bezpieczny sposób w miejscu niedostępnym dla dzieci, zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Laktacja

Fentanyl przenika do mleka matki, dlatego podczas leczenia produktem leczniczym Dolforin, plaster transdermalny, należy przerwać karmienie piersią (patrz też punkt 4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację).

Stosowanie u pacjentów z miastenią

Mogą wystąpić niepadaczkowe drgawki (mio)kloniczne. Należy ostrożnie stosować fentanyl u pacjentów z miastenią.

Dolforin - przedawkowanie

Objawy

Objawy przedawkowania fentanylu są wynikiem nasilenia jego działania farmakologicznego, najpoważniejszym objawem jest depresja oddechowa.

Leczenie

W przypadku leczenia depresji oddechowej należy zastosować natychmiastowe działania, obejmujące usunięcie produktu leczniczego Dolforin, plaster transdermalny i fizyczną lub werbalną stymulację pacjenta. Następnie można podać lek o swoistym działaniu antagonistycznym wobec opioidów, taki jak nalokson. Depresja oddechowa w wyniku przedawkowania może trwać dłużej niż okres działania antagonisty opioidowego. Odstęp pomiędzy dawkami antagonistów opioidowych podawanych dożylnie należy dobierać z ostrożnością, ze względu na możliwość ponownej narkotyzacji po usunięciu plastra. Może być konieczne podanie wielokrotnych dawek lub ciągłego wlewu naloksonu. Ustąpienie działania narkotycznego może powodować wystąpienie ostrego bólu i uwolnienie katecholamin.

Jeżeli wymaga tego sytuacja kliniczna należy zapewnić i utrzymać drożność dróg oddechowych z zastosowaniem rurki ustno-gardłowej lub intubacyjnej, podawać tlen i w miarę potrzeby wspomagać lub kontrolować wentylację. Należy utrzymać odpowiednią temperaturę ciała i zapewnić odpowiednią ilość dostarczanych płynów.

Ciężkie lub utrzymujące się niedociśnienie może świadczyć o hipowolemii, którą można leczyć przez zastosowanie odpowiedniego parenteralnego podania płynów.

Dolforin - przeciwwskazania

Produkt leczniczy Dolforin, plaster transdermalny jest przeciwwskazany u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na fentanyl lub na którąkolwiek substancję pomocniczą obecną w plastrze. Produkt leczniczy Dolforin, plaster transdermalny jest preparatem o przedłużonym uwalnianiu wskazanym w leczeniu przewlekłego, opornego na leczenie bólu i przeciwwskazany jest w leczeniu ostrego lub pooperacyjnego bólu, ponieważ brak jest możliwości ustalenia właściwego dawkowania w leczeniu krótkotrwałym i zachodzi możliwość wystąpienia znaczącej lub zagrażającej życiu depresji oddechowej.

Dolforin - działania niepożądane

Bezpieczeństwo stosowania plastra transdermalnego zawierającego fentanyl oceniano u 1854 dorosłych i dzieci uczestniczących w 11 badaniach klinicznych (badanie z podwójną ślepą próbą [placebo lub aktywna kontrola] plastra transdermalnego zawierającego fentanyl i(lub) otwarte badanie plastra transdermalnego zawierającego fentanyl [brak kontroli lub aktywna kontrola]) dotyczących leczenia chronicznego bólu, w tym pochodzenia nowotworowego i nienowotworowego. Uczestnicy stosowali przynajmniej jedną dawkę platsra transdermalnego zawierającego fentanyl, a ich obserwacja dostarczyła danych dotyczących bezpieczeństwa. Dane dotyczące bezpieczeństwa zebrane w trakcie tych badań klinicznych, wskazują, że do najczęściej zgłaszanych (częstość występowania > 10%) działań niepożądanych leku należały (częstość wyrażona w %): nudności (35,7%), wymioty (23,2%), zaparcia (23,1%), senność (15,0%), zawroty głowy (13,1%), ból głowy (11,8%) oraz bezsenność (10,2%). Poniżej, w Tabeli A przedstawiono działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania plastrów zawierających fentanyl w trakcie wspomnianych badań klinicznych (w tym działania niepożądane wymienione powyżej) oraz zgłaszane po dopuszczeniu leku do obrotu. Zastosowano następujące kryteria podziału częstości występowania działań niepożądanych: bardzo częste (≥1/10); częste (≥1/100 do < 1/10); niezbyt częste (≥1/1000 do < 1/100); rzadkie ( ≥1/10,000 do < 1/1000) i bardzo rzadkie (< 1/10,000).

Tabela A: Działania niepożądane u dorosłych i dzieci

 

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

 

Częstość występowania

 

Bardzo

Często

(1/10)

Często

(1/100 do

< 1/10)

Niezbyt

Często

(1/1,000 do

< 1/100)

Rzadko

(1/10,000 do

< 1/1,000)

Nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego

 

Nadwrażliwoś ć

   

Szok anafilaktyczny, reakcja anafilaktyczna, reakcja

rzekomoanafilaktyczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

 

Jadłowstręt

     

Zaburzenia psychiczne

Bezsenność , senność

Depresja, niepokój, stan

splątania,

omamy

Pobudzenie, dezorientacja, nastrój euforyczny

   

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, ból głowy

Drżenia, parestezja

Niedoczulica, napady padaczkowe (w tym drgawki kloniczne i drgawki typu grand mal), amnezja

   

Zaburzenia oka

     

Zwężenie źrenicy

 

Zaburzenia ucha i błędnika

 

Zawroty głowy

     

Zaburzenia serca

 

Kołatanie serca, tachykardia

Bradykardia, sinica

   

Zaburzenia naczyniowe

 

Nadciśnienie

Niedociśnieni e

   

Zaburzenia układu oddechowego,

klatki piersiowej i śródpiersia

 

Duszność

Depresja oddechowa, zespół zaburzeń oddechowych

Bezdech, hipowentylacj a

Spowolnienie oddechu

Zaburzenia

żołądka i jelit

Nudności, wymioty, zaparcia

Biegunka, suchość w ustach, ból brzucha, ból w nadbrzuszu, niestrawność,

Niedrożność

jelit

Częściowa

niedrożność

jelit

 

Zaburzenia skóry

i tkanki podskórnej

 

Nadmierne

pocenie się, świąd, wysypka, rumień

Wyprysk, alergiczne zapalenie skóry, choroby skóry,

   
     

zapalenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry

   

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

 

Skurcze mięśni

Drganie mięśni

   

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

 

Zatrzymanie moczu

     

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

   

Zaburzenia erekcji, zaburzenia seksualne

   

Zaburzenia ogólne

i stany w miejscu podania

 

Zmęczenie, obrzęki obwodowe,

osłabienie, złe samopoczucie, uczucie zimna

Reakcja w miejscu podania, objawy grypopodobne

,

uczucie zmiany temperatury ciała,

nadwrażliwoś ć w miejscu aplikacji, zespół odstawienia

Zapalenie skóry w miejscu

aplikacji,

wyprysk w miejscu aplikacji

 

Dzieci uczestniczące w badaniach

Profil działań niepożądanych u dzieci i młodzieży leczonych plastrami transdermlanymi zawierającymi fentanyl był podobny do profilu obserwowanego u dorosłych. Nie zidentyfikowano żadnego ryzyka u dzieci i młodzieży ponad to, którego należy oczekiwać stosując opioidy w łagodzeniu bólu związanego z ciężkimi schorzeniami. Nie wykazano również, aby istniało szczególne, związane z wiekiem, ryzyko stosowania systemu transdermalnego zawierającego fentanyl u dzieci w wieku 2 lat i starszych, zakładając stosowanie zgodnie ze wskazaniami. Bardzo często zgłaszanymi działaniami niepożądanymi w badaniach klinicznych z udziałem dzieci były: gorączka, wymioty oraz nudności.

Bezpieczeństwo stosowania plastra transdermalnego zawierającego fentanyl oceniano u 289 dzieci (< 18 lat), będących uczestnikami 3 badań klinicznych dotyczących łagodzenia bólu chronicznego, w tym pochodzenia nowotworowego i nienowotworowego. Uczestnicy stosowali przynajmniej jedną dawkę plastra transdermalnego zawierającego fentanyl, a ich obserwacja dostarczyła danych dotyczących bezpieczeństwa. Pomimo, że kryteria włączające ograniczyły możliwość uczestnictwa w badaniach pediatrycznych do dzieci w wieku minimum 2 lat i starszych, 2 uczestników tych badań otrzymało pierwszą dawkę plastra transdermalnego zawierającego fentanyl w wieku 23 miesięcy.

Na podstawie zabranych danych dotyczących bezpieczeństwa, pochodzących z tych 3 badań klinicznych z udziałem dzieci, do najczęściej zgłaszanych (częstość występowania > 10%) działań niepożądanych należały (częstość wyrażona w %): wymioty (33,9%), nudności (23,5%), ból głowy (16,3%), zaparcia (13,5%), biegunka (12,8%) oraz świąd (12,8%). Poniżej, w Tabeli B przedstawiono wszystkie działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania plastrów zawierających fentanyl w populacji pediatrycznej w trakcie wspomnianych badań klinicznych.

Tabela B: Działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych u dzieci

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Częstość występowania

Bardzo Często (1/10)

Często

(1/100 do < 1/10)

Niezbyt często

(1/1,000 do

< 1/100)

Zaburzenia układu immunologicznego

 

Nadwrazliwość

 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

 

Jadłowstręt

 

Zaburzenia psychiczne

 

Bezsenność, senność, niepokój, depresja, omamy

Stan splątania

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Zawroty głowy, drżenie, niedoczulica

Parestezja

Zaburzenia oka

   

Zwężenie źrenicy

Zaburzenia ucha i błędnika

   

Zawroty głowy

Zaburzenia serca

   

Sinica

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

 

Depresja oddechowa

 

Zaburzenia żołądka i jelit

Wymioty, nudności, zaparcie, biegunka

Ból brzucha, ból w nadbrzuszu, suchość w ustach

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd

Wysypka, nadmierna potliwość, rumień

Kontaktowe zapalenie skóry, choroby skóry, alergiczne

zapalenie skóry, wyprysk

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

 

Skurcze mięśni

 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

 

Zatrzymanie moczu

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

Obrzeki obwodowe,

Zespół odstawienia leku, objawy

   

zmęczenie, reakcja w miejscu aplikacji, osłabienie

grypopodobne

Działania niepożądane u dzieci przedstawione w tabeli B zostały zaklasyfikowane do kategorii częstości przy wykorzystaniu takiej samej konwencji, co w Tabeli A.

Tabela B: Działania niepożądane u dzieci uczestniczących w badaniach klinicznych

Podobnie jak w przypadku innych opioidowych leków przeciwbólowych, wielokrotne stosowanie plastrów transdermalnych zawierających fentanyl może spowodować rozwinięcie się tolerancji, uzależnienia fizycznego i psychologicznego (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

U niektórych pacjentów, po zmianie z wcześniej stosowanego opioidowego leku przeciwbólowego na plaster transdermalny zawierający fentanyl, lub w przypadku nagłego przerwania leczenia mogą wystąpić objawy odstawienia opioidów (takie jak nudności, wymioty, biegunka, niepokój oraz dreszcze) (patrz punkt 4.2. Dawkowanie i sposób podawania).

Zgłaszano przypadki występowania objawów odstawienia u noworodków, których matki długoterminowo stosowały plastry zawierające fentanyl w okresie ciąży (patrz punkt 4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację).

Dolforin - ciąża i karmienie piersią

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie ma adekwatnych danych dotyczących stosowania plastrów transdermalnych zawierających fentanyl u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na rozmnażanie (patrz punkt 5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane, chociaż wykazano, że fentanyl w innych postaciach podawany dożylnie jako środek znieczulający przenika przez łożysko we wczesnej fazie ciąży u ludzi. Obserwowano objawy odstawienia u noworodków, których matki stosowały przewlekle produkt leczniczy Dolforin, plaster transdermalny w okresie ciąży. Produkt leczniczy Dolforin, plaster transdermalny można stosować w okresie ciąży jedynie w przypadku wyraźnej konieczności.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Dolforin, plaster transdermalny w trakcie porodu, ponieważ nie powinien być on stosowany w leczeniu bólu ostrego lub pooperacyjnego (patrz punkt 4.3 Przeciwwskazania oraz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Ponieważ fentanyl przenika przez łożysko, stosowanie produktu leczniczego Dolforin, plaster transdermalny w czasie porodu mogłoby spowodować depresję oddechową u noworodków.

Fentanyl przenika do mleka matki i może wywołać sedację i depresję oddechową u karmionego piersią dziecka. Dlatego należy przerwać karmienie piersią podczas leczenia produktem leczniczym Dolforin, plaster transdermalny i co najmniej przez 72 godziny po usunięciu plastra.

Dolforin - prowadzenie pojazdów

Produkt leczniczy Dolforin, plaster transdermalny może mieć wpływ na psychiczne i/lub fizyczne umiejętności niezbędne do wykonywania potencjalnie niebezpiecznych czynności takich jak prowadzenie samochodu lub obsługiwanie maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Fentanylum

  Jest to opioidowy lek przeciwbólowy, stosowany przezskórnie w postaci systemów transdermalnych, doustnie w postaci tabletek podjęzykowych, donosowo jako aerozole oraz w postaci roztworu do wstrzykiwań. Stosuje się w leczeniu bólu przewlekłego, a także gdy nieskuteczne są inne leki przeciwbólowe, a potrzebne jest podawanie leków opioidowych. Głównie stosowany w nowotworach, neuralgii półpaścowej.

  Dostępne opakowania
  Dolforin

  Dolforin

  system transdermalny,plaster - 5 szt. - 0,025 mg/h (4,8 mg)
  GEDEON RICHTER PLC.
  Dolforin

  Dolforin

  system transdermalny,plaster - 5 szt. - 0,05 mg/h (9,6 mg)
  GEDEON RICHTER PLC.
  Dolforin

  Dolforin

  system transdermalny,plaster - 5 szt. - 0,075 mg/h (14,4 mg)
  GEDEON RICHTER PLC.
  Dolforin

  Dolforin

  system transdermalny,plaster - 5 szt. - 0,1 mg/h (19,2 mg)
  GEDEON RICHTER PLC.
  Powiązane artykuły
  Papierosy - nikotyna, wpływ na zdrowie, uzależnienie, zagrożenia, nikotynizm

  Sprawdź, ile wiesz o e-papierosach

  Sprawdź, ile wiesz o e-papierosach

  E-papieros to zasilane bateriami urządzenie, które stanowić ma bezpieczniejszą alternatywę dla tradycyjnego papierosa. Umożliwia ono zmianę rozgrzanego za pomocą grzałki płynnego liquidu na lotną mgłę, zawierającą dostosowane do potrzeb palącego stężenie...

  Newsy

  Syn Edyty Górniak trafił do szpitala w Los Angeles

  Edyta Górniak znana jest z tego, że zawsze słucha tego, co podpowiada jej serce, a najbardziej słucha tego, co jej podpowiada intuicja. Tak też było, kiedy gwiazda po wakacjach spędzonych w willi położonej nad brzegiem oceanu w Los Angeles wiedziała,...

  Zapalenie wyrostka robaczkowego - rodzaje, przyczyny i objawy, powikłania, rozpoznanie, leczenie, różnicowanie z innymi chorobami. Zapalenie wyrostka u dzieci

  Objawy wyrostka robaczkowego - zapalenie, położenie

  Ostry i nieustępujące ból w dolnej części jamy brzusznej może oznaczać zapalenie wyrostka robaczkowego. Może pojawić się nagle. Najczęściej ostry ból brzucha usytuowany jest w okolicach pępka. Następnie przenosi się do obszaru prawego dołu biodrowego....

  Zapalenie wyrostka robaczkowego - rodzaje, przyczyny i objawy, powikłania, rozpoznanie, leczenie, różnicowanie z innymi chorobami. Zapalenie wyrostka u dzieci

  Objawy zapalenia wyrostka - charakterystyka, objawy podstawowe, objawy nietypowe, leczenie

  Objawy zapalenia wyrostka - charakterystyka, objawy podstawowe, objawy nietypowe, leczenie

  Zapalenie wyrostka pojawia się nagle i objawia się silnym brzuchem brzucha. Jeśli ból nie ustępuje i nie słabnie po 4 godzinach należy zgłosić się na ostry dyżur. Zapalenie wyrostka może zdarzyć się w każdym wieku najczęściej jednak między 10 a 30 rokiem...

  Zapalenie wyrostka robaczkowego - rodzaje, przyczyny i objawy, powikłania, rozpoznanie, leczenie, różnicowanie z innymi chorobami. Zapalenie wyrostka u dzieci

  Ostry ból brzucha objawem zapalenia wyrostka robaczkowego

  Ostry ból brzucha objawem zapalenia wyrostka robaczkowego

  Czy ostry ból brzucha zawsze oznacza usunięcie wyrostka? Zapalenie wyrostka robaczkowego może okazać się poważną dolegliwością tylko wtedy, gdy zaniedbamy symptomy. Warto więc przypatrzeć się szczegółowemu rozwojowi choroby: poznać jej przyczyny i skutki...

  Leki i suplementy

  Paracetamol i ibuprofen - jak przyjmować te leki?

  Paracetamol i ibuprofen - jak przyjmować te leki?

  Paracetamol i ibuprofen to dwa leki przeciwbólowe, które znaleźć można w niemal każdej domowej apteczce. Podaje się je dzieciom, sięgają po nie dorośli. Czy jednak zawsze stosujemy je prawidłowo? Jak dawkować oba leki i jakie są objawy przedawkowania? Właściwości...

  Przepuklina rozworu przełykowego - diagnostyka, przyczyny, skutki, leczenie

  Przepukliny u dzieci

  Przepukliny u dzieci występują, gdy organy dziecka uwypuklają się poprzez szczelinę w powłoce mięśniowej. Przepuklina przełyku pojawiają się w okolicy pachwin i jamy brzusznej. Istnieją różne przyczyny przepukliny, jak również różne jej rodzaje. Zazwyczaj...

  Leki i suplementy

  Smecta - działanie, dawkowanie, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Smecta - działanie, dawkowanie, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Smecta to lek, który skutecznie likwiduje biegunkę. Jest dostępny bez recepty w formie proszku do rozpuszczenia w wodzie. Preparat jest bezpieczny i można go podawać dzieciom poniżej 1. roku życia. W jaki sposób działa Smecta i jak dawkować ten lek? Czy...

  Zatrucie pokarmowe - przyczyny, zapobieganie

  Zatrucie grzybami. Matka i syn w bardzo ciężkim stanie

  Zatrucie grzybami. Matka i syn w bardzo ciężkim stanie

  Lublin. Dwie osoby trafiły na oddział toksykologiczno-kardiologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy al. Kraśnickiej. Zatruły się muchomorem sromotnikowym. Ich stan lekarze określili jako bardzo ciężki. Zatrucie muchomorem sromotnikowym 60-letnia...