Cyprodiol (Acnemine)

zobacz opinie o produkcie »
Cena
10,88 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
2mg+0,035mg
Ilość
42 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: SUN-FARM SP. Z O.O.

Cyprodiol (Acnemine) - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Cyprodiol (Acnemine) - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Cyprodiol (Acnemine) - opis

Objawy androgenizacji u kobiet, wymagające leczenia hormonalnego:

- trądzik, ciężkie postaci ze stanem zapalnym i powstawaniem guzków (trądzik grudkowo-krostkowy, trądzik guzkowo-torbielowaty) lub jeżeli występuje ryzyko bliznowacenia i w związku z tym leczenie wyłącznie miejscowe może okazać się niewystarczające. Należy rozważyć leczenie hormonalne albo ogólnoustrojową terapię antybiotykową;

- łagodne postaci hirsutyzmu;

- łysienie androgenne.

Uwaga:

Mimo że produkt Acnemine ma także działanie antykoncepcyjne, nie należy go stosować wyłącznie w tym celu; powinny go stosować tylko kobiety wymagające leczenia wyżej wymienionych objawów androgenozależnych (patrz również: punkt 4.3 ?Przeciwwskazania", punkt 4.8 ?Działania niepożądane". Czas trwania leczenia określa punkt 4.2 ?Dawkowanie i sposób podawania").

Całkowitego wyleczenia trądziku można spodziewać się w prawie wszystkich przypadkach, często już w ciągu kilku miesięcy. W szczególnie trudnych przypadkach może być jednak konieczne wydłużenie czasu leczenia, aby efekt był całkowicie zadowalający.

Zaleca się zaprzestanie leczenia po 3-4 cyklach od całkowitego ustąpienia objawów; produkt Acnemine nie powinien być dalej przyjmowany wyłącznie w celach antykoncepcyjnych.

Jeżeli objawy androgenozależne powrócą, można ponownie zastosować produkt Acnemine.

Cyprodiol (Acnemine) - skład

Jedna tabletka powlekana zawiera 2 mg cyproteronu octanu i 0,035 mg etynyloestradiolu. Substancje pomocnicze: 47,4 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Cyprodiol (Acnemine) - dawkowanie

Produkt Acnemine hamuje owulację, w związku z czym wykazuje działanie antykoncepcyjne. Pacjentki stosujące produkt Acnemine nie powinny zatem stosować dodatkowego hormonalnego środka antykoncepcyjnego, ponieważ doprowadzi to do przedawkowania hormonów i nie jest konieczne do zapewnienia skutecznej ochrony antykoncepcyjnej. Z tego samego powodu, kobiety planujące ciążę nie powinny stosować produktu Acnemine.

Produkt Acnemine należy przyjmować regularnie, w celu osiągnięcia oczekiwanych efektów terapeutycznych oraz skutecznej ochrony antykoncepcyjnej.

Sposób podawania

Tabletki należy przyjmować codziennie o tej samej porze, w razie potrzeby popijając płynem, w kolejności zaznaczonej na blistrze. Należy przyjmować jedną tabletkę na dobę przez 21 kolejnych dni. Przyjmowanie tabletek z następnego blistra należy rozpocząć po 7-dniowej przerwie w przyjmowaniu tabletek, podczas której zazwyczaj występuje krwawienie z odstawienia. Krwawienie to zaczyna się zwykle po 2-3 dniach od przyjęcia ostatniej tabletki i może utrzymywać się jeszcze w momencie rozpoczęcia przyjmowania tabletek z kolejnego blistra.

Ochrona antykoncepcyjna występuje w pierwszym dniu przyjmowania tabletek i utrzymuje się podczas 7-dniowej przerwy. Jednoczesne stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych jest w związku z tym przeciwwskazane.

Rozpoczęcie przyjmowania produktu Acnemine

? Jeżeli nie stosowano wcześniej hormonalnych środków antykoncepcyjnych (w ostatnim miesiącu) Należy rozpocząć przyjmowanie tabletek w pierwszym dniu cyklu (1. dzień miesiączki) i przyjmować codziennie 1 tabletkę. Jeśli przyjmowanie tabletek rozpocznie się pomiędzy 2. a 5. dniem cyklu, zaleca się stosowanie dodatkowej ochrony antykoncepcyjnej (metody barierowej) przez pierwsze 7 dni cyklu.

Jedynie kobiety, które nie miesiączkują, powinny niezwłocznie rozpocząć leczenie przepisane przez lekarza. W takim przypadku pierwszy dzień przyjmowania tabletek uznaje się za pierwszy dzień cyklu i na tej podstawie określa się dalszy harmonogram przyjmowania produktu.

? Jeżeli stosowano inny złożony doustny środek antykoncepcyjny, system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny

Pacjentka powinna rozpocząć przyjmowanie produktu Acnemine w następnym dniu po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne wcześniej stosowanego złożonego środka antykoncepcyjnego (lub po usunięciu systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego), jednak nie później niż w dniu po zwykłej przerwie w stosowaniu tabletek (systemu terapeutycznego dopochwowego, systemu transdermalnego) lub w następnym dniu po przyjęciu ostatniej tabletki placebo wcześniej stosowanego złożonego środka antykoncepcyjnego.

? Zmiana z produktu zawierającego tylko progestagen (minitabletka, wstrzyknięcie, implant) lub systemu terapeutycznego domacicznego (ang. intra-uterine system, IUS) uwalniającego progestagen

Jeśli pacjentka przyjmowała minitabletkę, może rozpocząć stosowanie produktu Acnemine w dowolnym dniu, zmiana z implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego musi nastąpić w dniu jego usunięcia, zaś ze wstrzyknięcia - w dniu, kiedy powinno zostać wykonane kolejne wstrzyknięcie. W każdym jednak przypadku należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

? Po poronieniu lub usunięciu ciąży w pierwszym trymestrze

Pacjentka może rozpocząć przyjmowanie tabletek od razu. W takim przypadku stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji nie jest konieczne.

? Po porodzie bądź poronieniu lub usunięciu ciąży w drugim trymestrze

Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć między 21. a 28. dniem po porodzie bądź poronieniu lub usunięciu ciąży w drugim trymestrze. Jeżeli stosowanie produktu rozpoczęte jest później, należy dodatkowo stosować metodę barierową przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Jeżeli jednak pacjentka odbyła już stosunek płciowy, przed rozpoczęciem przyjmowania tabletek należy upewnić

się, że pacjentka nie jest w ciąży lub poczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.

Okres stosowania leku

Czas leczenia zależy od nasilenia objawów androgenizacji i reakcji na leczenie. Na ogół wymagane jest leczenie trwające kilka miesięcy. Trądzik i łojotok przeważnie wymagają krótszego okresu leczenia niż hirsutyzm i łysienie. Zaleca się zakończenie leczenia po 3-4 cyklach od całkowitego ustąpienia objawów.

Należy ponownie przeanalizować metody leczenia, j eżeli nie ma efektu terapeutycznego lub jest on niewystarczający w przypadku

- ciężkiego trądziku lub łojotoku po co najmniej 6 miesiącach leczenia lub

- łysienia i hirsutyzmu po co najmniej 12 miesiącach leczenia.

Po ustąpieniu objawów androgenizacji, kobietom chcącym zachować ochronę antykoncepcyjną zaleca się zmianę na doustny środek antykoncepcyjny, zawierający małe dawki hormonów. Jeżeli objawy androgenizacji powrócą, można ponownie rozpocząć leczenie produktem Acnemine.

Postępowanie w przypadku pominięcia tabletki

Jeżeli pacjentka zapomniała przyjąć tabletkę produktu Acnemine o zwykłej porze, powinna przyjąć ją w ciągu 12 godzin. Kolejne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Skuteczność antykoncepcyjna nie zostaje zmniejszona. Jeżeli od czasu planowanego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 12 godzin, skuteczność antykoncepcyjna nie jest zapewniona. W przypadku pominięcia przyjęcia tabletki, należy postępować zgodnie z dwiema podstawowymi zasadami:

1. Nie wolno nigdy przerywać przyjmowania tabletek na dłużej niż 7 dni.

2. Przyjmowanie tabletek przez 7 kolejnych dni jest konieczne w celu zapewnienia odpowiedniej skuteczności antykoncepcyjnej, tj. zahamowania osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej.

W związku z powyższym, w codziennej praktyce należy przestrzegać następujących zaleceń:

? Tydzień pierwszy

Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe, nawet jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Ponadto w ciągu kolejnych 7 dni należy dodatkowo stosować metodę barierową, np. prezerwatywę. Jeżeli pacjentka odbyła stosunek płciowy w ciągu poprzednich 7 dni, należy rozważyć możliwość zajścia w ciążę. Im więcej tabletek pominięto i im bliżej do okresu zwykłej przerwy w stosowaniu tabletek, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.

? Tydzień drugi

Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe, nawet jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych metod antykoncepcji, pod warunkiem, że tabletki były przyjmowane prawidłowo przez poprzednie 7 dni przed pominięciem tabletki. Jeżeli tabletki nie były przyjmowane prawidłowo lub jeżeli pominięto więcej niż 1 tabletkę, zaleca się stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji przez następne 7 dni.

? Tydzień trzeci

Ze względu na zbliżającą się 7-dniową przerwę w przyjmowaniu tabletek, całkowita ochrona antykoncepcyjna nie jest dłużej zapewniona. Można jednak zapobiec zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej dostosowując dawkowanie. Zastosowanie jednego z poniższych dwóch sposobów postępowania wyeliminuje konieczność stosowania dodatkowej metody antykoncepcji, pod warunkiem że w ciągu 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki, pozostałe przyjmowane były prawidłowo. W innym przypadku należy postępować tak jak opisano w punkcie 1 oraz stosować dodatkową metodę antykoncepcji przez 7 kolejnych dni.

1. Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak to możliwe, nawet jeśli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Następnie należy rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra od razu po zakończeniu aktualnego, tzn. bez przerwy w stosowaniu tabletek między przyjmowaniem tabletek z obu blistrów. Wystąpienie krwawienia z odstawienia przed zakończeniem drugiego blistra jest mało prawdopodobne, jednakże w czasie stosowania tabletek może pojawić się plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe.

2. Można również zalecić przerwanie przyjmowania tabletek z aktualnego blistra i zrobienie przerwy w stosowaniu tabletek, trwającej do 7 dni, wliczając dzień, w którym pominięto tabletkę. Następnie rozpocząć przyjmowanie tabletek z nowego blistra.

Jeżeli pominięto tabletkę i nie wystąpiło krwawienie z odstawienia podczas kolejnej regularnej przerwy w przyjmowaniu tabletek, należy rozważyć możliwość zajścia w ciążę.

Brak krwawienia z odstawienia

Jeżeli nie wystąpi krwawienie z odstawienia, nie należy kontynuować przyjmowania produktu Acnemine do czasu upewnienia się, że pacjentka nie jest w ciąży.

Postępowanie w przypadku krwawienia międzymiesiączkowego

Jeżeli wystąpi krwawienie międzymiesiączkowe, należy kontynuować przyjmowanie produktu Acnemine. Plamienie zazwyczaj ustępuje samoistnie lub - w przypadku krwawienia międzymiesiączkowego o intensywności krwawienia miesiączkowego - można je zahamować w ciągu 4-5 dni, podając pomocniczo 25-50 mcg etynyloestradiolu na dobę (nie dłużej niż do dnia przyjęcia ostatniej tabletki z aktualnego blistra produktu Acnemine).

Jeśli krwawienie międzymiesiączkowe nie ustąpi lub będzie się powtarzać, wskazane jest przeprowadzenie dokładnych badań z łyżeczkowaniem, aby wykluczyć choroby organiczne. To samo dotyczy plamienia pojawiającego się w nieregularnych odstępach czasu w ciągu kilku kolejnych cykli lub po raz pierwszy po długotrwałym stosowaniu produktu Acnemine. W takich przypadkach krwawienie jest zwykle spowodowane zmianami organicznymi, nie zaś produktem.

Postępowanie w przypadku wymiotów lub ostrej biegunki

Wymioty lub ostra biegunka mogą spowodować, że substancje czynne nie wchłoną się całkowicie. Należy stosować dodatkowo inne, niehormonalne metody antykoncepcji (z wyjątkiem kalendarzyka małżeńskiego i metody termicznej). W przypadku wystąpienia wymiotów lub ostrej biegunki w ciągu pierwszych 3-4 godzin po przyjęciu tabletki, należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi pominięcia dawki, opisanymi w punkcie 4.2 ?Dawkowanie i sposób podawania". Należy przyjąć zastępczo tabletkę/tabletki z innego blistra, aby zapobiec zakłóceniu harmonogramu przyjmowania tabletek.

Wątroba

Po wyleczeniu wirusowego zapalenia wątroby (powrót parametrów czynności wątroby do normy), powinno upłynąć około 6 miesięcy do momentu rozpoczęcia stosowania takich leków jak produkt Acnemine.

Cyprodiol (Acnemine) - środki ostrożności

Skład produktu Acnemine jest zbliżony do składu złożonych, doustnych środków antykoncepcyjnych (COCs, ang. combined oral contraceptives). Poniższe ostrzeżenia dla złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych mają zatem zastosowanie także dla produktu Acnemine. Jeżeli występuje którekolwiek z poniższych zaburzeń lub czynników ryzyka, należy rozważyć korzyści i ryzyko związane ze stosowaniem produktu indywidualnie oraz omówić je z pacjentką, zanim zostanie podjęta decyzja o stosowaniu produktu Acnemine. W razie nasilenia, zaostrzenia lub pojawienia się po raz pierwszy tych zaburzeń lub czynników ryzyka, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem, który zdecyduje, czy należy przerwać stosowanie produktu Acnemine.

Pacjentki z rzadką, dziedziczną nietolerancją galaktozy lub fruktozy, niedoborem laktazy, zaburzeniem wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinny stosować produktu Acnemine.

Badanie lekarskie/konsultacja

Przed rozpoczęciem stosowania produktu, powinno zostać przeprowadzone dokładne badanie ogólne (w tym masa ciała, pomiar ciśnienia tętniczego, badanie serca, kończyn dolnych oraz skóry, badanie stężenia glukozy w moczu i, jeśli właściwe, badania specyficznych parametrów czynności wątroby) oraz badania ginekologiczne (w tym badanie piersi i cytologia szyjki macicy i (lub) pochwy) oraz powinien być zebrany pełen wywiad rodzinny, dzięki któremu możliwe jest ustalenie chorób wymagających leczenia oraz ryzyka. Należy upewnić się, że kobieta nie jest w ciąży. Podczas stosowania produktu zaleca się kontrole lekarskie w około półrocznych odstępach.

Jeśli u członków rodziny wystąpiła choroba zakrzepowo-zatorowa (np. zakrzepica żył głębokich, udar mózgu, zawał serca) we względnie młodym wieku, konieczne jest wykluczenie chorób układu krzepnięcia.

Ponadto należy wyjaśnić, że doustne środki antykoncepcyjne nie zapewniają ochrony przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

? Zaburzenia naczyniowe

Badania epidemiologiczne wykazały, że u pacjentek stosujących doustne środki antykoncepcyjne zawierające małą dawkę estrogenu (< 50 mcg etynyloestradiolu) żylna choroba zakrzepowo-zatorowa występowała w < = 40 przypadkach na 100 000 kobiet w ciągu roku. Dla porównania, u kobiet, które nie stosują doustnych środków antykoncepcyjnych - w 5 do 10 przypadków na 100 000 kobiet w ciągu roku.

Stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (COCs) lub produktu Acnemine niesie ze sobą zwiększenie ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, w tym zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej, w porównaniu z osobami nieprzyjmującymi tego typu produktów. Dodatkowe ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe podczas pierwszego roku przyjmowania doustnych środków antykoncepcyjnych po raz pierwszy. To zwiększone ryzyko jest jednak niższe niż ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w czasie ciąży, które szacuje się na 60 przypadków na 100 000 kobiet ciężarnych. Całkowite wyleczenie takiej choroby nie zawsze jest możliwe; w 1-2 % przypadków żylna choroba zakrzepowo-zatorowa prowadzi do zgonu.

Badania epidemiologiczne wykazały, że częstość występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania produktu Acnemine jest wyższa niż w przypadku stosowania środków antykoncepcyjnych z małą zawartością estrogenu (< 50 mcg etynyloestradiolu). Badania epidemiologiczne pozwalają podejrzewać związek pomiędzy stosowaniem doustnych złożonych środków antykoncepcyjnych i zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób zatorowo-zakrzepowych tętnic (zawał mięśnia sercowego, udar, przejściowy napad niedokrwienny mózgu). Przypadki te występują rzadko.

U kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne odnotowano bardzo rzadkie przypadki wystąpienia zakrzepów w innych naczyniach, np. w żyłach i tętnicach wątroby, krezki, nerek lub siatkówki. Nie ma jednomyślności, czy istnieje związek między występowaniem powyższych przypadków a stosowaniem hormonalnych doustnych środków antykoncepcyjnych.

Objawami zakrzepicy żylnej lub tętniczej mogą być:

- nietypowy ból lub obrzęk jednej nogi,

- nagły, ostry ból w klatce piersiowej, który może promieniować do lewego ramienia,

- nagła duszność,

- nagły kaszel,

- nietypowy, ostry lub przedłużający się ból głowy,

- nagła częściowa lub całkowita utrata widzenia,

- podwójne widzenie,

- niewyraźna mowa lub afazja,

- zawroty głowy,

- zapaść z ogniskowymi napadami drgawek lub bez napadów,

- nagłe osłabienie lub znaczne zdrętwienie obejmujące jedną stronę lub jedną część ciała,

- zaburzenia ruchowe,

- objawy ostrego brzucha.

Ryzyko wystąpienia żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone, doustne środki antykoncepcyjne wzrasta wraz z:

- wiekiem;

- dodatnim wywiadem rodzinnym (zdarzenia zakrzepowo-zatorowe u rodzeństwa lub rodziców w stosunkowo młodym wieku). Jeżeli podejrzewa się dziedziczną predyspozycj ę, przed podjęciem

decyzji o stosowaniu złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy skierować kobietę na konsultację do specjalisty;

- długotrwałym unieruchomieniem, rozległą operacją, zabiegami chirurgicznymi kończyn dolnych lub rozległymi urazami. W takich przypadkach zaleca się odstawienie doustnych środków antykoncepcyjnych (przynajmniej 4 tygodnie przed planowaną operacją) i powrót do ich stosowania nie wcześniej niż po 2 tygodniach od całkowitego powrotu do zdrowia. Należy wziąć pod uwagę profilaktykę zakrzepicy, jeżeli doustny środek antykoncepcyjny lub produkt Acnemine nie został odstawiony w odpowiednim czasie;

- znaczną otyłością (wskaźnik masy ciała powyżej 30 kg/m2).

Nie ma jednomyślności co do roli żylaków i zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych w

powstaniu lub rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Ryzyko wystąpienia tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych lub udaru naczyniowego

mózgu u pacjentek stosujących złożone, doustne środki antykoncepcyjne wzrasta wraz z:

- wiekiem;

- paleniem tytoniu (kobiety w wieku powyżej 35 lat nie powinny palić tytoniu w trakcie stosowania leków hormonalnych, takich jak produkt Acnemine (u osób palących wrasta względne ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, szczególnie zakrzepicy tętniczej));

- zaburzeniami metabolizmu lipidów;

- otyłością;

- chorobą zastawkową serca;

- migotaniem przedsionków;

- nadciśnieniem tętniczym;

- cukrzycą;

- migreną.

Podstawy do natychmiastowego odstawienia produktu Acnemine:

- migrenowe bóle głowy pojawiające się po raz pierwszy lub ze zwiększonym nasileniem, albo pojawienie się niezwykle częstych lub niezwykle silnych bólów głowy;

- ostre zaburzenia widzenia lub słuchu lub inne formy zaburzenia percepcji;

- zaburzenia ruchowe, szczególnie porażenie (prawdopodobnie pierwsze objawy udaru), pierwsze objawy zakrzepowego zapalenia żył lub zdarzeń zakrzepowo-zatorowych (np. nietypowy ból lub obrzęk jednej lub obu kończyn dolnych, kłujący ból przy oddychaniu lub kaszel bez określonej przyczyny). Ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej;

- 6 tygodni przed planowaną poważną operacją (np. w obrębie jamy brzusznej lub ortopedyczną), jakikolwiek zabieg chirurgiczny kończyn dolnych, leczenie żylaków lub przedłużone unieruchomienie, np. po wypadku lub operacji. Do przyjmowania tabletek można powrócić najwcześniej po dwóch tygodniach od całkowitego powrotu do zdrowia. W przypadku nagłej operacji, zalecana jest zwykle profilaktyka zakrzepicy, np. heparyna podawana podskórnie;

- pojawienie się żółtaczki, zapalenie wątroby lub świąd całego ciała;

- nasilenie napadów padaczkowych;

- umiarkowane zwiększenie ciśnienia krwi;

- wystąpienie silnej depresji;

- ostry ból nadbrzusza lub powiększenie wątroby;

- znaczne nasilenie zaburzeń, o których wiadomo, że nasilają się podczas stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych lub podczas ciąży.

- Ciąża stanowi podstawę do natychmiastowego odstawienia produktu, ponieważ niektóre badania sugerują, że doustne środki antykoncepcyjne przyjmowane na początku ciąży mogą nieznacznie zwiększyć ryzyko wad rozwojowych u płodu. Chociaż inne badania tego nie potwierdzają, nie można jednak całkowicie wykluczyć takiej możliwości. Jeżeli istnieje jakiekolwiek ryzyko, jest ono małe.

Istnieje prawdopodobieństwo, iż u niektórych kobiet stosujących produkt Acnemine w celu leczenia ciężkiej postaci trądziku, łagodniejszych postaci hirsutyzmu lub łysienia androgennego, zwiększy się jednocześnie ryzyko zaburzeń sercowo-naczyniowych, np. w związku z zespołem policystycznych jajników.

Zaburzenia i (lub) czynniki ryzyka wymagające szczegółowego nadzoru medycznego:

Łagodne schorzenia rozrostowe macicy, stwardnienie rozsiane, tężyczka, zaburzenia czynności nerek, rak piersi w wywiadzie rodzinnym oraz łagodne zmiany piersi w wywiadzie u pacjentki, nietolerancja soczewek kontaktowych, astma.

Ponadto kobiety w wieku powyżej 40 lat oraz kobiety z zapaleniem żył w wywiadzie lub ryzykiem cukrzycy powinny być uważnie obserwowane.

Należy pamiętać o zwiększonym ryzyku wystąpienia zdarzeń zakrzepowo-zatorowych podczas połogu (informacje na temat ciąży i laktacji - patrz punkt 4.6).

Pozostałe zaburzenia, w przebiegu których mogą wystąpić powikłania naczyniowe, to zespół policystycznych jajników, zespół hemolityczno-mocznicowy i przewlekła zapalna choroba jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego).

Pacjentki z hipertriglicerydemią lub dodatnim wywiadem rodzinnym, stosujące złożone doustne środki antykoncepcyjne, mogą być narażone na wystąpienie zapalenia trzustki.

Mimo że nieznaczny wzrost ciśnienia krwi zgłaszano u wielu kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, przypadki istotnego klinicznie wzrostu ciśnienia są rzadkie. Tylko w tych rzadkich przypadkach konieczne jest niezwłoczne odstawienie złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego. Nie można ustalić związku pomiędzy stosowaniem złożonej doustnej antykoncepcji i znaczącym klinicznie nadciśnieniem. Tym niemniej , jeśli przedłużające się podwyższone ciśnienie krwi lub znaczne nadciśnienie nie poddaje się leczeniu przeciwnadciśnieniowemu, podczas przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego, produkt należy odstawić. Jeżeli zostanie to uznane za stosowne, złożony doustny środek antykoncepcyjny można ponownie zastosować, kiedy pod wpływem leczenia nadciśnienia wartość ciśnienia krwi powróci do normy.

Zarówno w trakcie ciąży, jak podczas stosowania złożonej doustnej antykoncepcji, zgłaszano pojawienie się lub nasilenie następujących zaburzeń (nie ustalono jeszcze jednoznacznie ich związku ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych): żółtaczka cholestatyczna i (lub) świąd; kamica żółciowa; porfiria; toczeń rumieniowaty układowy; zespół hemolityczno-mocznicowy; pląsawica Sydenhama; opryszczka ciężarnych; zaburzenia słuchu związane z otosklerozą.

U kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym, estrogeny egzogenne mogą wywołać lub zaostrzyć objawy obrzęku naczynioruchowego.

Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby wymagają odstawienia złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do normy. Oprócz tego ponowne wystąpienie żółtaczki cholestatycznej i (lub) świądu cholestatycznego, występujących wcześniej podczas ciąży lub w czasie wcześniejszego stosowania steroidowych hormonów płciowych, wymaga odstawienia złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

Złożone doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na obwodową oporność na insulinę i tolerancję glukozy, nie ma jednak potrzeby dostosowania dawki u pacjentek chorych na cukrzycę, stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Kobiety z cukrzycą muszą natomiast znajdować się pod ścisłą kontrolą lekarza, szczególnie na początku stosowania tego rodzaju produktu.

Dodatkowo, podczas stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych obserwowano nasilenie depresji endogennej, padaczki, choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Niekiedy może wystąpić ostuda, szczególnie u kobiet z ostudą ciążową w wywiadzie. Kobiety z taką tendencją powinny unikać ekspozycji na słońce i promieniowanie ultrafioletowe w trakcie przyjmowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Jeżeli w ostatnim czasie nastąpiło znaczące nasilenie objawów u kobiet z hirsutyzmem, przyczyny tego stanu (nowotwory wytwarzające androgeny, zaburzenia wydzielania enzymów kory nadnerczy) należy określić poprzez diagnostykę różnicową.

Należy wytłumaczyć pacjentce, że przyjmowanie produktów takich jak Acnemine nie zapewnia ochrony przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Należy mieć na uwadze wpływ przyjmowania doustnych środków antykoncepcyjnych podczas oceny niektórych badań laboratoryjnych: badania stężenia hormonów, parametrów krzepnięcia krwi oraz wskaźników czynności wątroby.

? Nowotwory

Wyniki niektórych badań epidemiologicznych wskazują, że długotrwałe stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może zwiększać ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy. Trwa dyskusja na temat roli, jaką odgrywają w tym kontekście zachowania seksualne pacjentki, które są trudne do oceny, i inne czynniki, takie jak zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych ujawniła nieznaczne zwiększenie względnego ryzyka (RR = 1,24) wystąpienia raka piersi u kobiet aktualnie przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Zwiększone ryzyko stopniowo zmniejsza się w ciągu 10 lat po zaprzestaniu stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Ponieważ rak piersi rzadko występuj e u kobiet w wieku poniżej 40 lat, liczba przypadków raka piersi zdiagnozowanych u pacjentek stosujących obecnie lub ostatnio złożone doustne środki antykoncepcyjne jest mniejsza w porównaniu z całkowitym ryzykiem zapadalności na raka piersi. Badania te nie dostarczają dowodów na istnienie związku przyczynowo-skutkowego. Obserwowane zwiększone ryzyko może wynikać z wcześniejszego rozpoznawania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, skutków biologicznych złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych lub obu tych czynników łącznie. U kobiet stosujących zawsze złożone doustne środki antykoncepcyjne wykrywany rak piersi jest mniej zaawansowany klinicznie niż u kobiet, które nigdy nie stosowały złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. W rzadkich przypadkach po zastosowaniu hormonów steroidowych, w tym substancji czynnych zawartych w produkcie Acnemine, obserwowano występowanie łagodnych i (jeszcze rzadziej) złośliwych nowotworów wątroby, których powikłania mogą obejmować zagrażające życiu krwotoki do jamy brzusznej. Jeżeli wystąpi niespecyficzne uczucie dyskomfortu w nadbrzuszu, powiększenie wątroby lub objawy krwotoku w jamie brzusznej, należy wziąć pod uwagę guz wątroby w diagnostyce różnicowej.

Zmniejszenie skuteczności

Skuteczność produktu Acnemine może zostać zmniejszona na przykład w razie pominięcia tabletki (punkt 4.2), w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych (punkt 4.2) lub podczas jednoczesnego stosowania niektórych produktów leczniczych (punkt 4.5).

Nieregularne krwawienia

W przypadku wszystkich złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może wystąpić nieregularne krwawienie (plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe), w szczególności podczas pierwszych miesięcy stosowania. Dlatego właściwa ocena przyczyny występowania nieregularnych krwawień możliwa jest dopiero po okresie adaptacyjnym organizmu, trwającym około trzech cykli.

Jeśli nieregularne krwawienia utrzymują się lub występują po uprzednich regularnych cyklach, należy rozważyć przyczyny niehormonalne i przeprowadzić odpowiednie badania diagnostyczne w celu wykluczenia nowotworu lub ciąży. Mogą one obejmować łyżeczkowanie.

U niektórych kobiet w czasie przerwy w przyjmowaniu tabletek krwawienie z odstawienia może nie wystąpić. Jeżeli złożony doustny środek antykoncepcyjny (COC) stosowano zgodnie z zaleceniami zawartymi w punkcie 4.2, prawdopodobieństwo zajścia w ciążę jest niewielkie. Jeżeli jednak nie przyjmowano złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego zgodnie z zaleceniami i krwawienie z odstawienia nie wystąpiło raz lub dwukrotnie, wówczas przed dalszym stosowaniem złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży.

W przypadku przerwania przyjmowania produktu Acnemine, należy zastosować inną metodę antykoncepcyjną, jeśli istnieje taka potrzeba.

Po zaprzestaniu stosowania produktu Acnemine, u niektórych kobiet może wystąpić brak miesiączki lub skąpe miesiączkowanie, szczególnie gdy oba te stany występowały przed rozpoczęciem stosowania leku. Należy poinformować pacjentki o takiej możliwości.

Cyprodiol (Acnemine) - przedawkowanie

Brak informacji o przypadkach przedawkowania u ludzi. Ogólne doświadczenia zebrane w trakcie stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych wskazują na możliwość wystąpienia następujących objawów: nudności, wymioty, u młodych dziewcząt niewielkie krwawienie z pochwy. Nie istnieje odtrutka; w razie konieczności, należy zastosować leczenie objawowe.

Cyprodiol (Acnemine) - przeciwwskazania

Produktów zawierających połączenie estrogenu z progestagenem nie wolno stosować, jeśli występują którekolwiek z poniższych stanów. Jeżeli któreś z wymienionych niżej zaburzeń pojawią się po raz pierwszy podczas przyjmowania produktu złożonego, trzeba natychmiast przerwać stosowanie leku.

- Występowanie obecnie lub w przeszłości żylnych incydentów zakrzepowych lub zakrzepowo-zatorowych (np. zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna).

- Występowanie obecnie lub w przeszłości tętniczych incydentów zakrzepowych lub zakrzepowo-zatorowych (np. zawał mięśnia sercowego) albo występowanie obecnie lub w przeszłości zwiastunowych objawów zakrzepicy (np. dławica piersiowa lub przejściowy atak niedokrwienny).

- Wrodzona lub nabyta predyspozycja do zakrzepicy żylnej lub tętniczej , taka jak oporność na aktywowane białko C, niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S, hiperhomocysteinemia i występowanie przeciwciał antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).

- Występowanie obecnie lub w przeszłości zdarzeń naczyniowo-mózgowych.

- Obecność jednego poważnego lub kilku czynników ryzyka zakrzepicy żylnej lub tętniczej może również stanowić przeciwwskazanie (patrz punkt 4.4 ?Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania").

- Cukrzyca ze zmianami naczyniowymi, niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, cięższe postaci nadciśnienia.

- Występowanie obecnie lub w przeszłości zapalenia trzustki z towarzyszącą ciężką hipertriglicerydemią i (lub) innymi zaburzeniami metabolizmu lipidów.

- Występowanie obecnie lub w przeszłości ciężkich zaburzeń czynności wątroby (w tym zaburzenia wydzielania, takie jak zespół Dubina-Johnsona, zespół Rotora), jeśli parametry czynności wątroby nie powróciły do normy.

- Występowanie obecnie lub w przeszłości (łagodnych lub złośliwych) guzów wątroby.

- Krwawienia z dróg rodnych o nieustalonej przyczynie.

- Występowanie w przeszłości migreny z ogniskowymi objawami neurologicznymi.

- Palenie tytoniu (patrz punkt 4.4 ?Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania").

- Zdiagnozowane lub podejrzewane złośliwe nowotwory narządu rodnego lub piersi, zależne od hormonów płciowych.

- Idiopatyczna żółtaczka ciążowa, ostry świąd w ciąży lub opryszczka ciężarnych w wywiadzie, otoskleroza z nasileniem podczas wcześniejszej ciąży.

- Planowanie ciąży, ciąża, karmienie piersią.

- Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produktu Acnemine nie wolno stosować u mężczyzn.

Cyprodiol (Acnemine) - działania niepożądane

U wszystkich kobiet stosujących produkt Acnemine istnieje zwiększone ryzyko żylnej i tętniczej choroby zakrzepowo-zatorowej (np. zakrzepicy żylnej, zatoru płucnego, udaru, zawału serca). W celu uzyskania dalszych informacji - patrz również punkt 4.4 ?Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania".

Ryzyko to mogą jeszcze zwiększać dodatkowe czynniki (palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia krzepnięcia lub metabolizmu lipidów, znaczna otyłość, żylaki, występujące w przeszłości zapalenie żył lub zakrzepicy); patrz punkt 4.4 ?Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania".

U kobiet z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą indukować lub nasilać objawy obrzęku naczynioruchowego.

W celu uzyskania informacji dotyczących innych ciężkich działań niepożądanych, takich jak nowotwory wątroby, rak szyjki macicy i rak piersi, patrz punkt 4.4 ?Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania".

Pozostałe działania niepożądane zgłaszane przez pacjentki stosujące złożone doustne środki antykoncepcyjne to:

Klasyfikacja układów i narządów, Częstość występowania działań niepożądanych

 

Często > = 1/100

Niezbyt często < 1/100, > = 1/1000

Rzadko < 1/1000

Zaburzenia oka

nietolerancja

soczewek

kontaktowych

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności, ból brzucha

wymioty, biegunka

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje

nadwrażliwości

Badania diagnostyczne

zwiększenie masy ciała

podwyższenie ciśnienia krwi

zmniejszenie masy ciała

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zatrzymanie płynów w organizmie

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

migrena

Zaburzenia psychiczne

nastrój depresyjny, zmiany nastroju

zmniejszenie libido

zwiększenie libido

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

ból piersi, tkliwość piersi, krwawienie międzymiesiączkowe

powiększenie piersi

wydzielina z gruczołów piersiowych, zmiany w wydzielinie pochwy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka, pokrzywka, ostuda

rumień guzowaty, rumień

wielopostaciowy

Wpływ na tkankę gruczołu piersiowego: hormony płciowe wpływają na tkankę gruczołu piersiowego, co może zwiększać jej podatność na inne czynniki rakotwórcze. Hormony płciowe są jednakże tylko jednym z kilku możliwych czynników ryzyka, niezwiązanych ze stosowaniem doustnych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Badania epidemiologiczne nad możliwym związkiem pomiędzy hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi i rakiem piersi nie wykazały jednoznacznie, czy choroba ta występuje częściej u kobiet w wieku średnim stale stosujących doustne środki antykoncepcyjne i tych, które zaczęły je stosować w młodym wieku.

Wpływ na wyniki badań

Może wystąpić przyspieszone opadanie krwinek (OB) bez objawów chorobowych. Odnotowano także zwiększenie stężenia jonów miedzi i żelaza w surowicy, jak również aktywności fosfatazy zasadowej leukocytów.

Inne zaburzenia metaboliczne

W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić zaburzenia metabolizmu kwasu foliowego i tryptofanu.

Ze względu na skład, przyjmowany regularnie produkt Acnemine ma działanie antykoncepcyjne. Przyjmowanie produktu w sposób nieregularny może prowadzić do rozregulowania cyklu miesięcznego. Regularne przyjmowanie produktu Acnemine jest bardzo ważne, ponieważ zapobiega zaburzeniom cyklu miesięcznego i ciąży (ze względu na możliwy wpływ cyproteronu octanu na płód).

Cyprodiol (Acnemine) - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Produkt Acnemine jest przeciwwskazany podczas ciąży (patrz punkt 4.3). Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie przyjmowania produktu Acnemine, produkt należy natychmiast odstawić. Jednakże wcześniejsze stosowanie produktu Acnemine nie jest podstawą do przerwania ciąży.

Karmienie piersią

Produkt Acnemine jest przeciwwskazany podczas karmienia piersią (patrz punkt 4.3). Cyproteronu octan i jego metabolity przenikają do mleka kobiety karmiącej piersią i wpływają na noworodki lub niemowlęta karmione piersią. Około 0,2% przyjętej przez matkę dawki może zostać przekazane dziecku, co odpowiada dawce ok. 1 mcg/kg mc.

Etynyloestradiol może zmniejszać ilość i powodować zmianę składu mleka kobiecego. Etynyloestradiol i (lub) jego metabolity wykryto u noworodków lub niemowląt karmionych piersią przez leczone matki. Około 0,02% przyjmowanej przez matkę dawki może zostać przekazane niemowlęciu z mlekiem. Nie jest znany wpływ etynyloestradiolu na noworodki lub niemowlęta. Ryzyko wpływu na karmione piersią dziecko nie może zostać wykluczone.

Płodność

Stosowanie produktu Acnemine jest przeciwwskazane u kobiet, które chcą zajść w ciążę (patrz punkt 4.3). Ze względu na skład, produkt Acnemine wykazuje działanie antykoncepcyjne, jeśli jest przyjmowany regularnie.

Cyprodiol (Acnemine) - prowadzenie pojazdów

Nie odnotowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Cyprodiol (Acnemine) - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Cyproteronum, Ethinylestradiolum

  Dostępne opakowania
  Cyprodiol (Acnemine)

  Cyprodiol (Acnemine)

  tabletki powlekane - 42 tabl. - 2mg+0,035mg
  SUN-FARM SP. Z O.O.
  Cyprodiol (Acnemine)

  Cyprodiol (Acnemine)

  tabletki powlekane - 126 tabl. - 2mg+0,035mg
  SUN-FARM SP. Z O.O.
  Cyprodiol (Acnemine)

  Cyprodiol (Acnemine)

  tabletki powlekane - 21 tabl. - 2mg+0,035mg
  SUN-FARM SP. Z O.O.
  10,88 zł
  Cyprodiol (Acnemine)

  Cyprodiol (Acnemine)

  tabletki powlekane - 63 tabl. - 2mg+0,035mg
  SUN-FARM SP. Z O.O.
  29,72 zł
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Maść cynkowa - właściwości, przeciwwskazania, dawkowanie

  Maść cynkowa - właściwości, przeciwwskazania, dawkowanie

  Maść cynkowa pozwala w prosty i tani sposób doprowadzić naszą skórę do właściwego stanu. Maść cynkowa to preparat farmaceutyczny zawierający tlenek cynku (substancja czynna), o działaniu osuszającym, delikatnie ściągającym i przeciwświądowym. Maść...

  Leczenie trądziku

  Kapsułka na trądzik

  Kapsułka na trądzik

  Trądzik jest chorobą dotykającą setki tysięcy ludzi na całym świecie zarówno mężczyzn, jak i kobiety, młodzież, jak i dorosłych. Przyczyny trądziku Najogólniej mówiąc, główną przyczyną trądziku jest nadmierna produkcja łoju oraz nadmierne rogowacenie...

  Rodzaje trądziku

  Trądzik hormonalny - androgeny, estrogeny, badanie przyczyn trądziku

  Trądzik hormonalny - androgeny, estrogeny, badanie przyczyn trądziku

  Trądzik hormonalny powstaje w wyniku zwiększonej produkcji hormonów płciowych w okresie poprzedzającym dojrzewanie. U obu płci występują hormony męskie. Te właśnie męskie hormony (androgeny) oddziałują na gruczoły łojowe skóry. Gruczoły łojowe występują...

  Leki i suplementy

  GIF wycofuje z obrotu popularny lek na przeziębienie i grypę

  GIF wycofuje z obrotu popularny lek na przeziębienie i grypę

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu popularnego leku Febrisan. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. **GIF zdecydował o wycofaniu proszku musującego Febrisan o numerze serii: 375538 i dacie ważności:...

  Leki i suplementy

  Clotrimazolum - czym jest, na co działa i jak go stosować

  Clotrimazolum - czym jest, na co działa i jak go stosować

  Clotrimazolum to lek stosowany w przypadku zaburzeń dermatologicznych oraz zmian skórnych występujących między innymi w okolicach płciowych. Pomimo higieny miejsc intymnych może dojść do ich zakażenia oraz rozwoju bakterii na skórze. Jest o sytuacja dosyć...

  Wywieranie wpływu

  Dowiedz się jak magicy OSZUKUJĄ nasz umysł? (WIDEO)

  Dowiedz się jak magicy OSZUKUJĄ nasz umysł? (WIDEO)

  Magia fascynuje nas od zawsze. Sztuczki magiczne są uwielbiane zwłaszcza przez dzieci, dla których są czymś niemożliwym i niezrozumiałym. Jednak każdą sztuczkę można logicznie wytłumaczyć. Magicy do perfekcji opanowali sztukę wpływania na nasz umysł....