Contracid

zobacz opinie o produkcie »
Cena
10,45 zł
Forma
tabletki dojelitowe
Dawka
0,02 g
Ilość
28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: FARMA PROJEKT SP.Z O.O.

Contracid - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Contracid - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Contracid - opis

Łagodzenie objawów i leczenie chorób przewodu pokarmowego, wymagające zmniejszenia wydzielania soku żołądkowego:

- Choroba wrzodowa dwunastnicy;

- Choroba wrzodowa żołądka;

- Umiarkowane i ciężkie refleksowe zapalenie przełyku;

- Zespół Zollingera-Ellisona oraz inne stany chorobowe związane z nadmiernym wydzielaniem;

- Eradykacja Helicobacter pylori w skojarzeniu z antybiotykami u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy.

W przypadku leczenia skojarzonego w celu eradykacji Helicobacter pylori należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego stosowanych równocześnie antybiotyków.

Contracid - skład

Każda tabletka dojelitowa zawiera 40 mg pantoprazolu ( w postaci 45,16 mg półtora wodnej soli sodowej pantoprazolu) (Pantoprazolum)

Pełna lista substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

Contracid - dawkowanie

Produktu leczniczego Contracid 40 mg, tabletki dojelitowe nie należy rozgryzać lub rozgniatać, należy je przyjmować 1 godzinę przed posiłkiem połykając w całości i popijając płynem.

Zalecane dawkowanie:

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i więcej

Leczenie umiarkowanego i ostrego refleksowego zapalenia przełyku 1 tabletka produktu leczniczego Contracid 40 mg na dobę.

Dorośli

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy i choroby wrzodowej żołądka 1 tabletka produktu leczniczego Contracid 40 mg na dobę.

W leczeniu skojarzonym w celu eradykacji Helicoabcter pylori zalecana dawka wynosi jedną tabletkę dwa razy na dobę. Drugą tabletkę produktu leczniczego Contracid 40 mg, tabletki dojelitowe należy zażyć jedną godzinę przed wieczornym posiłkiem. Leczenie skojarzone powinno być prowadzone przez 7 dni. Po 7-dniowym okresie leczenia skojarzonego, stosowanie pantoprazolu może być nadal kontynuowane, aby zapewnić całkowite wyleczenie choroby wrzodowej. Przy chorobie wrzodowej dwunastnicy może być konieczne wydłużenie leczenia o dodatkowe 1 do 3 tygodni.

Bezpieczeństwo stosowania długookresowego zostało ogólnie dobrze poznane. Długookresowe stosowanie pantoprazolu wykazuje podobny profil bezpieczeństwa do obserwowanego przy leczeniu krótkotrwałym i jest dobrze tolerowane.

U większości pacjentów obserwuje się szybkie ustąpienie objawów. W niektórych przypadkach w celu całkowitego wyleczenia korzystne może być wydłużenie terapii powyżej 8 tygodni.

Choroba wrzodowa dwunastnicy:

Leczenie wrzodów dwunastnicy wymaga zazwyczaj 2 tygodni. Jeśli okres 2 tygodni nie jest wystarczający, w większości przypadków całkowite wyleczenie zostanie osiągnięte w ciągu następnych 2 tygodni.

Choroba wrzodowa żołądka:

Leczenie wrzodów żołądka wymaga zazwyczaj 4 tygodni. Jeśli okres ten nie jest wystarczający, w większości przypadków całkowite wyleczenie zostanie osiągnięte w ciągu następnych 4 tygodni.

Refluks żołądkowo-przełykowy

Zazwyczaj leczenie refluksu żołądkowo-przełykowego wymaga 4 tygodni. Jeśli okres ten nie jest wystarczający, w większości przypadków całkowite wyleczenie zostanie osiągnięte w ciągu następnych 4 tygodni.

Długookresowe leczenie zespołu Zollingera-Ellisona oraz innych stanów chorobowych związanych z nadmiernym wydzielaniem:

Leczenie należy rozpocząć od dawki dobowej wynoszącej 80 mg (2 tabletki produktu leczniczego Contracid 40mg). Następnie, jeśli konieczne, dawkę można zwiększyć lub zmniejszyć odpowiednio do wyników badań wydzielania soku żołądkowego. Dawki dobowe większe niż 80 mg należy podawać w dwóch dawkach dzielonych, dwa razy na dobę. Możliwe jest okresowe zwiększenie dawki pantoprazolu powyżej 160 mg na dobę, ale nie powinna być ona stosowana dłużej, niż to konieczne do uzyskania odpowiedniego hamowania wydzielania kwasu. Czas trwania leczenia zespołu Zollingera-Ellisona i innych chorób związanych z nadmiernym wydzielaniem nie jest ograniczony i powinien być dostosowany do stanu klinicznego.

Eradykacja Helicobacter pylori (H. pylori)

Zalecana dawka wynosi 40 mg pantoprazolu dwa razy na dobę w skojarzeniu według poniższych trzech schematów skojarzeń:

a) Amoksycylina 1g dwa razy na dobę + klarytromycyna 500 mg dwa razy na dobę

b) Klarytromycyna 500 mg dwa razy na dobę + metronidazol 500 mg dwa razy na dobę

c) Amoksycylina 1g dwa razy na dobę + metronidazol 500mg dwa razy na dobę

Drugą tabletkę produktu leczniczego Contracid 40mg należy zażyć 1 godzinę przed wieczornym posiłkiem. Leczenie skojarzone powinno być prowadzone przez 7 dni. Po 7-dniowym okresie leczenia skojarzonego, stosowanie pantoprazolu może być kontynuowane, aby zapewnić całkowite wyleczenie choroby wrzodowej. W przypadku choroby wrzodowej dwunastnicy konieczne może być wydłużenie leczenia o dodatkowe 1 do 3 tygodni. W przypadku choroby wrzodowej żołądka konieczne może być wydłużenie leczenia o dodatkowe 3 do 7 tygodni.

Osoby w podeszłym wieku

Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 40 mg pantoprazolu. Wyjątkiem jest leczenie skojarzone w celu eradykacji H. pylori, podczas którego pacjenci w podeszłym wieku powinni przyjmować zalecaną dawkę pantoprazolu (2 razy po 40 mg na dobę) przez 1 tydzień leczenia.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 40 mg pantoprazolu. Z tego powodu potrójna terapia H. pylori nie jest odpowiednia dla tej grupy pacjentów (patrz punkt 4.3).

Pacjenci z marskością wątroby

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami wątroby powinni stosować 40 mg pantoprazolu co drugi dzień (patrz punkt 4.3 i 4.4) U tych pacjentów podczas leczenia należy monitorować aktywność enzymów wątrobowych. W przypadku zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych należy przerwać stosowanie leku. Z tego powodu potrójna terapia H. pylori nie jest odpowiednia dla tej grupy pacjentów.

Dzieci:

Brak informacji na temat stosowania pantoprazolu u dzieci. Dlatego też nie należy stosować pantoprazolu u dzieci.

Contracid - środki ostrożności

W trakcie leczenia pantoprazolem, szczególnie długookresowego, u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby należy regularnie kontrolować aktywność enzymów wątrobowych. W przypadku zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych stosowanie produktu leczniczego Contracid 40 mg należy przerwać.

Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego spowodowana jakimikolwiek przyczynami ? łącznie z inhibitorami pompy protonowej ? zwiększa w żołądku liczebność bakterii naturalnie bytujących w przewodzie pokarmowym. Leczenie lekami zmniejszającymi wydzielanie kwasu żołądkowego prowadzi do nieco zwiększonego ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego bakteriami, takimi jak Salmonella i Campylobacter.

U pacjentów z zespołem Zollingera-Ellisona i innymi chorobami związanymi z nadmiernym wydzielaniem wymagającymi długotrwałego leczenia, pantoprazol, podobnie jak inne preparaty hamujące wydzielanie kwasu solnego, może zmniejszać wchłanianie witaminy B12

(cyjanokobalaminy). Jest to spowodowane niedoborem kwasu solnego lub bezkwaśnością soku żołądkowego. Należy to uwzględnić, jeśli wystąpią odpowiednie objawy kliniczne.

Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć chorobę nowotworową przełyku lub żołądka, ponieważ leczenie pantoprazolem może złagodzić objawy choroby nowotworowej i opóźnić jej diagnozę.

Dotychczas brak danych na temat leczenia dzieci.

Podczas leczenia długookresowego, szczególnie, jeśli przekracza ono okres 1 roku, pacjenci powinni być regularnie poddawani kontroli.

Contracid - przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania u ludzi. Dożylne dawki do 240 mg podawane w ciągu 2 minut były dobrze tolerowane.

W przypadku przedawkowania z klinicznymi objawami zatrucia, należy stosować rutynowe postępowanie w zatruciach.

Ponieważ pantoprazol silnie wiąże się z białkami, nie jest on łatwo usuwany podczas dializy.

Contracid - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Pantoprazol, tak jak inne leki z grupy inhibitorów pompy protonowe, nie powinien być stosowany jednocześnie z atazanawirem (patrz punkt 4.5).

Ze względu na brak odpowiednich danych o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania pantoprazolu w leczeniu skojarzonym, u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby lub nerek nie należy stosować preparatu w leczeniu skojarzonym w celu eradykacji Helicobacter pylor u tych pacjentów.

Contracid - działania niepożądane

Częstość występowania

Układy i narządy

Często

( > 1/100, < 1/10)

Niezbyt często

(> 1/1000, < 1/100 )

Rzadko

(> 1/1000,

< 1/10 000)

Bardzo rzadko

( < 1/10,000), nieznane (nie mogą być oszacowane na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi

i układu chłonnego

     

Leukopenia;

Trombocytopenia

Zaburzenia

żołądka i jelit

Ból w nadbrzuszu;

Biegunka;

Nudności /Wymioty

Suchość w jamie ustnej

 
 

Zaparcia;

Wzdęcia

     

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

     

Obrzęki obwodowe

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

     

Ciężkie uszkodzenie komórek wątroby prowadzące do żółtaczki z niewydolnością wątroby lub bez

Zaburzenia układu immunologicznego

     

Reakcje anafilaktyczne łącznie ze wstrząsem anafilaktycznym

Badania diagnostyczne

     

Zwiększona aktywność enzym ów wątrobowych

(aminotransferaz γGT); Zwiększone stężenie trójglicerydów

Zwiększona temperatura ciała

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i taknki łącznej

   

Ból stawów

Ból mięśni

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Zawroty głowy;

Zaburzenia widzenia (niewyraźne

   
   

widzenie)

   

Zaburzenia psychiczne

   

Depresja, omamy, zaburzenia orientacji i stan splątania, szczególnie u osób predysponowa-nych,

jak również nasilenie tych objawów w przypadku ich wcześniejszego występowania.

Depresja psychotyczna

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

     

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

Reakcje alergiczne, takie jak świąd i wysypka skórna

 

Pokrzywka;

Obrzęk

Contracid - ciąża i karmienie piersią

Dane kliniczne dotyczące stosowania leku u kobiet w ciąży są ograniczone. W badaniach wpływu na reprodukcję u zwierząt, obserwowano nieznacznie działanie fetotoksynczne pantoprazolu podawanego w dawkach większych niż 5 mg/kg. Brak danych na temat wydzielania pantoprazolu z mlekiem kobiet karmiących piersią. Lek może być stosowany w ciąży lub w okresie karmienia piersią jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu lub dziecka.

Contracid - prowadzenie pojazdów

Brak doniesień o wpływie na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Mogą wystąpić działania niepożądane leku, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4.8). W tym wypadku zdolność reagowania może być zmniejszona.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Contracid - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Pantoprazolum

  Substancja o działaniu zmniejszającym wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Stosowana w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, a także w przypadku nadkwaśności soku żołądkowego w przebiegu choroby refluksowej lub zakażenia bakterią Helicobacter pylori. Wykazuje skuteczność w zapobieganiu owrzodzenia błony śluzowej żołądka podczas leczenia środkami przeciwzapalnymi uszkadzającymi śluzówkę żołądka.

  Dostępne opakowania
  Contracid

  Contracid

  tabletki dojelitowe - 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) - 0,02 g
  FARMA PROJEKT SP.Z O.O.
  Contracid

  Contracid

  tabletki dojelitowe - 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) - 0,02 g
  FARMA PROJEKT SP.Z O.O.
  Contracid

  Contracid

  tabletki dojelitowe - 30 tabl. (pojem.) - 0,02 g
  FARMA PROJEKT SP.Z O.O.
  Contracid

  Contracid

  tabletki dojelitowe - 56 tabl. (4 blist.po 14 szt.) - 0,02 g
  FARMA PROJEKT SP.Z O.O.
  Contracid

  Contracid

  tabletki dojelitowe - 60 tabl. (4 blist.po 15szt.) - 0,02 g
  FARMA PROJEKT SP.Z O.O.
  Contracid

  Contracid

  tabletki dojelitowe - 98 tabl. (7 blist.po 14 szt.) - 0,02 g
  FARMA PROJEKT SP.Z O.O.
  Contracid

  Contracid

  tabletki dojelitowe - 100 tabl. (5 blist.po 20 szt.) - 0,02 g
  FARMA PROJEKT SP.Z O.O.
  Contracid

  Contracid

  tabletki dojelitowe - 100 tabl. (pojem.) - 0,02 g
  FARMA PROJEKT SP.Z O.O.
  Contracid

  Contracid

  tabletki dojelitowe - 250 tabl. (pojem.) - 0,02 g
  FARMA PROJEKT SP.Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Układ pokarmowy

  Skutki uboczne leków na żołądek

  Skutki uboczne leków na żołądek

  Pacjenci często stosują leki obniżające poziom kwasu w żołądku. Chcą w ten sposób zmniejszyć ryzyko wystąpienia wrzodów na skutek przyjmowania leków przeciwzapalnych. Przeprowadzone badania wykazały jednak, że łączenie tych środków może mieć poważne następstwa...

  Leki i suplementy

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Nie każdy z nas wie, że zgodnie z obowiązującym prawem farmaceuta lub osoba wydająca leki ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku innego niż ten zapisany na recepcie, jednak o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce i postaci farmaceutycznej....

  Niezbędnik pacjenta

  E-recepty od 2015 roku

  Złożono 10 propozycji wykonania prototypu programu e-recept. Ostatecznego wykonawcę wyłoni sąd konkursowy. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ma 3 mln zł do przeznaczenia na ten program... Jak powstanie system e-recept? Po wyborze wykonawcy...

  Leki i suplementy

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Pacjent lecząc się u lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty ma prawo do leków refundowanych, czyli takich, których koszt częściowo lub całkowicie pokrywany jest z budżetu państwa. Decyzję o tym, które leki i w jakiej części będą refundowane podejmuje...

  Leki i suplementy

  Rynek farmaceutyczny w 2010 roku

  2010 rok przyniósł polskiemu rynkowi farmaceutycznemu wzrost w wysokości 3% w stosunku do poprzedniego roku i 11% w stosunku do roku 2008. W aptekach największą popularnością cieszyły się leki na dolegliwości przewodu pokarmowego... Wartość rynku farmaceutycznego Chociaż...

  Niezbędnik pacjenta

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Opublikowano wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia wykryła wiele błędów. Z 224 skontrolowanych miejsc tylko w 31 nie znaleziono żadnych nieprawidłowości. Błędy lekarzy i farmaceutów są nagminne. Błędy osób...

  Leki i suplementy

  Nowelizacja prawa farmaceutycznego

  Sejm uchwalił nowelizację prawa farmaceutycznego, która szeroko definiuje sprzedaż wysyłkową, dzięki czemu nie będzie już możliwości kupienia przez Internet leków na receptę. Wprowadza również zmiany dotyczące badań klinicznych... Internetowa sprzedaż...