Bisocard

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
5 mg
Ilość
30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ICN POLFA RZESZÓW S.A.

Bisocard - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Inne produkty spożywcze

Przyjmując leki, należy pamiętać, by zwrócić szczególną uwagę na produkty, które mogą przyczynić się do powstania niebezpiecznych interakcji z medykamentami. Przeczytaj pełny opis interakcji leków z innymi produktami żywnościowymi.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Czy mogę z dnia na dzień odstawić Bisocard?

Witam, od miesiąca zażywam Bisocard 2,5 mg raz dziennie w związku z przyspieszonym tętnem, ostatnio lekarz zmienił mi lek na isoptin 120 mg raz dziennie. Czy mogę z dnia na dzień odstawić bisocard i zastąpić go isoptinem czy powinnam najpierw stopniowo odstawić bisocard?

POKAŻ WIĘCEJ

Bisocard - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Bisocard - opis

Nadciśnienie tętnicze (w monoterapii lub z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi). Dławica piersiowa.

Bisocard - skład

1 tabletka zawiera 10 mg fumaranu bisoprololu.

Bisocard - dawkowanie

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie dla każdego chorego. Należy ściśle przestrzegać ustalonego przez lekarza dawkowania leku. Wskazana jest regularna kontrola lekarska w trakcie leczenia. Lek stosuje się doustnie - 5 mg raz na dobę. Jeśli obniżenie ciśnienia tętniczego krwi jest niezadowalające dawkę leku można zwiększyć do 10 mg raz na dobę. Nie należy stosować dawki większej niż 20 mg na dobę. U niektórych chorych, zwłaszcza u chorych ze stanami skurczowymi oskrzeli, początkowa dawka leku powinna wynosić 2,5 mg raz na dobę.U chorych z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 40 ml/min.), a także u chorych z niewydolnością wątroby (zapalenie wątroby lub marskość wątroby) początkowa dawka leku powinna wynosić 2,5 mg raz na dobę. Szczególną ostrożność należy zachować w razie zwiększania dawki leku (nie należy stosować dawki większej niż 10 mg na dobę).Lek może być przyjmowany zarówno w czasie posiłków, jak i przed jedzeniem - zawsze o tej samej godzinie. W przypadku pominięcia dawki przyjąć lek jak najszybciej. Jeśli do następnej dawki pozostało 4 godziny lub mniej, nie brać leku. Nie podwajać dawek leku. Nie należy nagle odstawiać leku. Wskazane jest stopniowe zmniejszanie dawek bisoprololu (zwłaszcza u chorych z dławicą piersiową) ściśle według zaleceń i pod kontrolą lekarza.

Bisocard - środki ostrożności

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Produkt Bisocard należy stosować ostrożnie u pacjentów:

- ze skłonnością do skurczu oskrzeli, np. astmą oskrzelową i chorobami obturacyjnymi dróg oskrzelowych (należy jednocześnie stosować leki rozszerzające oskrzela, a w przypadku zwiększenia oporów w drogach oddechowych, co może okresowo występować u pacjentów z astmą, należy rozważyć zwiększenie dawek beta2-adrenomimetyków);

- z cukrzycą ze znacznymi wahaniami stężenia glukozy we krwi (bisoprolol może maskować objawy hipoglikemii); - stosujących ścisłą dietę;

- z blokiem przedsionkowo-komorowym I stopnia;

- z dławicą Prinzmetala;

- z zarostowymi chorobami tętnic obwodowych (może wystąpić nasilenie dolegliwości, zwłaszcza na początku leczenia);

- podczas leczenia odczulającego (bisoprolol, podobnie jak inne leki beta-adrenolityczne, może zwiększać wrażliwość na alergeny oraz nasilać reakcje alergiczne);

- z nadczynnością tarczycy (bisoprolol może maskować objawy tyreotoksykozy);

- z guzem chromochłonnym nadnerczy (bisoprolol można stosować wyłącznie po podaniu leków alfa-adrenolitycznych);

- z łuszczycą, w tym również z łuszczycą w wywiadzie (bisoprolol można stosować po dokładnym rozważeniu korzyści i ryzyka).

Znieczulenie ogólne

U pacjentów otrzymujących znieczulenie ogólne, leki beta-adrenolityczne zmniejszają ryzyko powstania arytmii i niedotlenienia mięśnia sercowego podczas wprowadzania do znieczulenia, intubacji i w okresie pooperacyjnym. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami, nie należy przerywać stosowania leków beta-adrenolitycznych w przypadku, gdy wykonywany ma być zabieg chirurgiczny. Należy jednak poinformować anestezjologa o stosowaniu leków beta-adrenolitycznych, ponieważ mogą wystąpić interakcje z innymi lekami, bradyarytmie, osłabienie odruchowej tachykardii i mechanizmów kompensujących utratę krwi (jako efekt osłabienia reakcji odruchowych). W przypadku podjęcia decyzji o przerwaniu stosowania leku beta-adrenolitycznego przed planowanym zabiegiem operacyjnym, należy stopniowo zmniejszać jego dawkę i zaprzestać całkowicie jego podawania na 48 godzin przed planowanym zabiegiem i znieczuleniem.

Brak doświadczeń ze stosowaniem bisoprololu u pacjentów z niewydolnością serca w następujących przypadkach:

- niewydolność serca II stopnia wg klasyfikacji NYHA;

- cukrzyca insulinozależna (typ I);

- niewydolność nerek ze stężeniem kreatyniny w surowicy ≥ 300 μmol/l;

- niewydolność wątroby;

- kardiomiopatia restrykcyjna;

- wrodzone wady serca;

- zaburzenia zastawek serca istotne hemodynamicznie;

- zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 3 miesięcy;

- pacjenci w wieku powyżej 80 lat.

Nagłe odstawienie bisoprololu jest dopuszczalne tylko w przypadku zdecydowanej konieczności (patrz punkt 4.2.).

Na początku leczenia konieczne jest monitorowanie pacjenta (patrz punkt 4.2.).

Produkt Bisocard zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Bisocard - przedawkowanie

Brak danych dotyczących przedawkowania bisoprololu u pacjentów ze stabilną przewlekłą niewydolnością serca.

Do najczęstszych objawów przedawkowania leków beta-adrenolitycznych należą: zwolnienie czynności serca, niedociśnienie tętnicze, skurcz oskrzeli, ostra niewydolność serca oraz hipoglikemia. Dotychczas odnotowano nieliczne przypadki przedawkowania bisoprololu (maksymalna dawka wynosiła 2000 mg) – w ich przebiegu występowało zwolnienie czynności serca i (lub) niedociśnienie tętnicze. W żadnym z tych przypadków przedawkowania nie stwierdzono trwałych następstw dla zdrowia.

Istnieją duże różnice międzyosobnicze w zakresie reakcji na przyjęcie pojedynczej, dużej dawki bisoprololu, a pacjenci z niewydolnością serca są prawdopodobnie szczególnie wrażliwi (dlatego szczególnie ważne jest stopniowe zwiększanie dawek zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w p.

4.2).

Leczenie:

Metodą hemodializy można usunąć z organizmu tylko bardzo niewielką ilość bisoprololu. W przypadku przedawkowania produkt Bisocard należy odstawić i w zależności od potrzeb zastosować leczenie objawowe:

 Bradykardia - należy podać atropinę dożylnie (gdy brak jest reakcji, można ostrożnie podać izoprenalinę lub inny lek o działaniu chronotropowo dodatnim; niekiedy konieczne może okazać się zastosowanie czasowej stymulacji serca);

 Niedociśnienie tętnicze - należy podać dożylnie płyny oraz leki zwiększające ciśnienie tętnicze krwi; niekiedy korzystne może być podanie glukagonu dożylnie;

 Blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia – należy uważnie kontrolować stan pacjenta oraz podać izoprenalinę we wlewie dożylnym, ew. zastosować tymczasowo rozrusznik serca;

 Zaostrzenie zastoinowej niewydolność serca – należy podać dożylnie leki moczopędne, leki o działaniu inotropowym, leki rozszerzające naczynia krwionośne;

 Skurcz oskrzeli – należy podać leki rozszerzające oskrzela, np. izoprenalinę, leki pobudzające receptory beta2-adrenergiczne i (lub) aminofilinę;

 Hipoglikemia – należy podać dożylnie glukozę.

Bisocard - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na bisoprolol lub jakikolwiek inny składnik leku, niewydolność serca, wstrząs kardiogenny, blok serca (blok przedsionkowo-komorowy 2 lub 3 stopnia), zwolnienie czynności serca (tętno poniżej 45 uderzeń/minutę). Nie stosować u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Nie stosować u dzieci.

Bisocard - działania niepożądane

Na początku leczenia sporadycznie obserwowano uczucie zmęczenia i osłabienia, zawroty głowy, bóle głowy, zaburzenia snu, depresję. Nasilenie tych objawów jest zazwyczaj niewielkie i zwykle ustępują one po 1 - 2 tygodniach od rozpoczęcia leczenia. Obserwowano także zwolnienie czynności serca, trudności w oddychaniu, skrócenie oddechu, obrzęk w okolicy kostek, zaburzenia krążenia obwodowego (zimne ręce i stopy). Rzadko mogą wystąpić takie objawy, jak: wysypka skórna (także zaostrzenie objawów istniejącej łuszczycy), nieregularne tętno, ból w klatce piersiowej, spadek ciśnienia tętniczego krwi przy zmianie pozycji ciała z leżącej na stojącą, bóle pleców, stawów, zaburzenia potencji.

Bisocard - ciąża i karmienie piersią

Bisoprolol wywiera szkodliwe działanie farmakologiczne na przebieg ciąży i rozwój płodu / noworodka.

Leki beta-adrenolityczne zmniejszają przepływ łożyskowy, co może prowadzić do opóźnienia wzrostu płodu, śmierci wewnątrzmacicznej płodu, poronienia lub przedwczesnego porodu.

U płodu lub noworodka mogą również wystąpić działania niepożądane związane ze stosowaniem tych leków, takie jak np. hipoglikemia czy bradykardia.

Produktu Bisocard nie należy stosować w okresie ciąży jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli u kobiety w ciąży konieczne jest leczenie lekami beta-adrenolitycznymi, należy (o ile to możliwe) stosować leki działające selektywnie na receptor beta1-adrenergiczny.

W trakcie leczenia należy kontrolować maciczno-łożyskowy przepływ krwi oraz wzrost płodu, a w przypadku stwierdzenia szkodliwego działania produktu Bisocard na przebieg ciąży lub płód należy rozważyć zmianę sposobu leczenia. Po rozwiązaniu ciąży należy kontrolować stan noworodka (hipoglikemia i bradykardia występują zazwyczaj w ciągu 3 dni od porodu).

Nie wiadomo, czy bisoprolol przenika do mleka kobiecego. Z tego powodu nie zaleca się karmienia piersią w trakcie leczenia bisoprololem.

Bisocard - prowadzenie pojazdów

Reakcje na bisoprolol są osobniczo zmienne i u niektórych osób mogą ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, szczególnie na początku leczenia oraz bezpośrednio po zmianach dawkowania. Pacjenta należy poinformować, że w przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub uczucia zmęczenia powinien unikać prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Bisocard - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Bisoprololi fumaras

  Substancja o działaniu obniżającym ciśnienie tętnicze krwi. Blokuje receptor beta1, dzięki czemu dochodzi do zmniejszenia częstości akcji serca, zwiększenia przepływu wieńcowego i poprawy odżywienia mięśnia sercowego. Substancja stosowana jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, stabilnej dławicy piersiowej oraz zastoinowej niewydolności serca.

  Dostępne opakowania
  Bisocard

  Bisocard

  tabletki powlekane - 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) - 5 mg
  ICN POLFA RZESZÓW S.A.
  Bisocard

  Bisocard

  tabletki powlekane - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 2,5 mg
  ICN POLFA RZESZÓW S.A.
  Bisocard

  Bisocard

  tabletki powlekane - 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) - 2,5 mg
  ICN POLFA RZESZÓW S.A.
  Bisocard

  Bisocard

  tabletki powlekane - 60 tabl. (2 blist.po 30 szt.) - 5 mg
  ICN POLFA RZESZÓW S.A.
  Bisocard

  Bisocard

  tabletki powlekane - 60 tabl. (2 blist.po 30 szt.) - 0,01 g
  ICN POLFA RZESZÓW S.A.
  Bisocard

  Bisocard

  tabletki powlekane - 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) - 0,01 g
  ICN POLFA RZESZÓW S.A.
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Leki kardiologiczne

  Leki kardiologiczne to po prostu leki, które są stosowane w chorobach kardiologicznych, czyli serca. Choroby kardiologiczne najczęściej dotykają osoby w podeszłym wieku. Dolegliwości sercowe są często spowodowane przez miażdżycę, cukrzycę, czynniki infekcyjne,...

  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...

  Leki i suplementy

  Leki generyczne a leki oryginalne

  Leki generyczne a leki oryginalne

  Dla wielu pacjentów leki generyczne są doskonałym rozwiązaniem, gdyż są to tańsze odpowiedniki oryginalnych farmaceutyków. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze zmiana leku referencyjnego na generyk jest bezpieczna... Czym są leki generyczne? Leki...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leki przeciwzakrzepowe Warunkiem prawidłowego krążenia krwi w układzie sercowo-naczyniowym jest jej płynny przepływ. Jakiekolwiek utrudnienia na drodze krwi - takie jak powstawanie skrzeplin i zakrzepów - może być przyczyną powikłań groźnych dla zdrowia,...

  Nadciśnienie

  Dwa leki zamiast jednego w leczeniu nadciśnienia

  Dwa leki zamiast jednego w leczeniu nadciśnienia

  Brytyjscy naukowcy dokonali przełomowego odkrycia w badaniach nad leczeniem pacjentów cierpiących na nadciśnienie. Zgodnie z wynikami badań, podawanie dwóch leków zamiast jednego szybciej daje lepsze rezultaty, a jednocześnie wywołuje mniej efektów ubocznych. Tradycyjne...

  Leki i suplementy

  Leki na nadciśnienie i anemię zostały wycofane z obrotu

  Leki na nadciśnienie i anemię zostały wycofane z obrotu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju dwa leki: Tezeo HCT oraz CosmoFer. Pierwszy stosowany jest w kardiologii, drugi - w leczeniu anemii. Lek na serce wycofany Tezeo HCT to preparat obniżający ciśnienie i moczopędny,...

  Leki i suplementy

  Lek na nadciśnienie i maść na oparzenia zostały wycofane z obrotu

  Lek na nadciśnienie i maść na oparzenia zostały wycofane z obrotu

  Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju tabletek na nadciśnienie - Prestozek Combi oraz maści na oparzenia - Polibiotic. **W przypadku tabletek Prestozek Combi, GIF uzasadnia swoją decyzję o wycofaniu...

  Pomiar ciśnienia tętniczego krwi - jak wykonać, pomiar, prawidłowy wynik, odpowiedni mankiet, holter ciśnieniowy

  Sfigmomanometr - rodzaje, budowa i pomiar ciśnienia krwi

  Sfigmomanometr - rodzaje, budowa i pomiar ciśnienia krwi

  Sfigmomanometr to aparat do pośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Urządzenie składa się z mankietu zakładanego na ramię lub nadgarstek oraz połączonego z nim układu pomiarowego. Najdokładniejsze wyniki uzyskuje się aparatem z manometrem rtęciowym....

  Leki i suplementy

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Od kilki dni GIF wycofuje kolejne serie leków na nadciśnienie zawierające substancję czynną walsartan. Co mają zrobić osoby, które mają w swojej apteczce wycofane leki? Zanieczyszczenie substancji czynnej Przyczyną wycofania kolejnych serii leków na...