Biodribin

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do infuzji
Dawka
1 mg/ml
Ilość
1 fiol.a 10ml
Typ
Lecznictwo zamknięte
Refundacja
Nie
Producent: INSTYTUT BIOTECHNOL.I ANTYBIOTYK.

Biodribin - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Biodribin - ulotka preparatu

Biodribin - opis

Białaczka włochatokomórkowa w każdym stadium choroby.

Przewlekła białaczka limfatyczna i chłoniaki nieziarnicze o małym stopniu złośliwości w przypadkach pierwotnie lub wtórnie opornych na leczenie innymi cytostatykami.

Biodribin - skład

Fiolka zawiera 10 mg substancji czynnej – kladrybiny (Cladribinum) w roztworze o stężeniu 1 mg/ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Biodribin - dawkowanie

Dorośli

Białaczka włochatokomórkowa

Zaleca się dawkę 0,09 mg/kg mc./dobę (3,6 mg/m2/dobę) w 24-godzinnym ciągłym wlewie przez 7 dni. Nie należy modyfikować dawkowania.

W przypadku wystąpienia objawów neurotoksyczności lub nefrotoksyczności należy okresowo wstrzymać lub całkowicie zaprzestać podawania leku.

Przewlekła białaczka limfatyczna i chłoniaki nieziarnicze o małym stopniu złośliwości

Zaleca się dawkę 0,12 mg/kg mc/dobę (4,8 mg/m2/dobę) w 2-godzinnym wlewie przez 5 kolejnych dni, w kolejnych cyklach co 28 dni. Zwykle wystarczą dwa kursy, maksymalnie 6 kursów.

Jeśli po dwóch kursach nie ma żadnej poprawy, leczenie należy przerwać.

W przypadku zmniejszenia liczby limfocytów o 50 % lub więcej należy zastosować następne 2 kursy i ponownie ocenić efekt leczenia i podjąć decyzję o zastosowaniu następnych 2 kursów.

Niewydolność nerek i wątroby

U pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby należy zachować szczególną ostrożność i rozważyć możliwość zmniejszenia dawki.

Dzieci

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania kladrybiny u dzieci nie zostały określone.

Biodribin - środki ostrożności

Kladrybinę należy stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza doświadczonego w chemioterapii chorób nowotworowych w warunkach umożliwiających właściwą interwencję terapeutyczną w przypadku wystąpienia działań niepożądanych.

Przed każdym podaniem kladrybiny należy ocenić stan ogólny pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem infekcji, skazy krwotocznej, neuropatii obwodowej; należy sprawdzić morfologię krwi i skład leukocytów oraz czynność nerek i wątroby.

Podczas stosowania leku, szczególnie podczas pierwszego kursu, należy właściwie nawodnić pacjenta, utrzymać dużą diurezę, w razie potrzeby stosować dożylnie płyny i (lub) diuretyki.

W przypadku ciężkich zaburzeń czynności szpiku - neutropenia (liczba granulocytów < 1,0 G/l) lub trombocytopenia (liczba płytek < 50 G/l), objawów neurotoksyczności, zwłaszcza o dużym nasileniu, zakażeń miejscowych lub uogólnionych, niewydolności nerek, należy zachować szczególną ostrożność, odpowiednio zmniejszyć dawkowanie lub całkowicie przerwać leczenie.

Nie jest wskazane podawanie leku pacjentom w bardzo ciężkim stanie ogólnym. Wpływ kladrybiny na nerki i wątrobę nie został jednoznacznie określony.

W trakcie stosowania leku mogą wystąpić groźne dla życia działania niepożądane wymagające szybkiej interwencji terapeutycznej:

• Zahamowanie czynności szpiku i cytopenia wymagająca transfuzji płytek i (lub) masy erytrocytarnej.

• Zakażenia oportunistyczne: wirusowe, bakteryjne lub grzybicze (infekcje, które występują jako działanie niepożądane po poprzednim kursie); wymaga to wstrzymania podawania kladrybiny i zastosowania odpowiedniego intensywnego leczenia.

U pacjentów z granulocytopenią (liczba granulocytów < 1,0 G/l) i trombocytopenią (liczba płytek < 50 G/l) należy rozważyć celowość profilaktycznego stosowania leków przeciw zakażeniom tydzień przed i po zakończeniu stosowania kladrybiny.

• Zespół rozpadu nowotworu, szczególnie u pacjentów z leukocytozą przed rozpoczęciem leczenia większą niż 100 G/l i przy dużym obciążenia ustroju komórkami nowotworowymi. Podczas stosowania kladrybiny i dwa dni po zakończeniu kursu należy podawać doustnie allopurinol w dawkach 300 mg raz lub dwa razy na dobę jako profilaktykę zespołu rozpadu nowotworu.

• Neuropatia obwodowa o znacznym nasileniu, może mieć charakter nieodwracalny.

Biodribin - przedawkowanie

Dawki kladrybiny większe niż zalecane mogą powodować ciężkie objawy neurotoksyczności (w tym nieodwracalne niedowłady kończyn), ostrą nefrotoksyczność i ciężkie zahamowanie czynności szpiku kostnego prowadzące do neutropenii, niedokrwistości i trombocytopenii (Patrz 4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności).

Nie jest znane specyficzne antidotum. Nie ma danych dotyczących skuteczności stosowania dializy i hemodializy. W przypadku przedawkowania należy zaprzestać dalszego podawania leku i zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

Biodribin - przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ciąża i laktacja.

Biodribin - działania niepożądane

Działania niepożądane zostały uporządkowane z uwzględnieniem częstości występowania zgodnie z poniższą konwencją: Bardzo często (≥1/10)

Często (≥1 /100 do < 1/10)

Niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Wymienione działania niepożądane występują zazwyczaj w pierwszych 14 dniach leczenia lub w pierwszym miesiącu leczenia.

Białaczka włochatokomórkowa − Zaburzenia serca:

Często: przyspieszona czynność serca, szmeryw sercu.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo często: neutropenia, ciężka niedokrwistość i trombocytopenia; limfopenia CD4; długotrwała pancytopenia (nie wiadomo, czy zmniejszenie liczby komórek szpiku jest spowodowane zwłóknieniem szpiku czy toksycznością kladrybiny).

Często: plamica, wybroczyny.

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, niepokój.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Często: nieprawidłowe szmery oddechowe, kaszel, duszność.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo często: nudności.

Często: wymioty, zaparcia, biegunki, bóle brzucha, wzdęcia.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Często: bóle mięśniowe, bóle stawów.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo często: wysypka.

Często: świąd, ból, rumień.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Często: zakażenia oportunistyczne - zakażenia bakteryjne, wirusowe, grzybicze; ciężkie infekcje (posocznica, zapalenie płuc).

Zaburzenia naczyniowe:

Często: obrzęki.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo często: gorączka, zmniejszenie apetytu, uczucie zmęczenia.

Często: dreszcze, osłabienie, obfite pocenie, złe samopoczucie, bóle tułowia; odczyny w miejscu wstrzyknięcia: zaczerwienienie, obrzęk, ból, zakrzepica i zapalenie żyły związane raczej z infuzją i (lub) wymianą cewnika, a nie z samym lekiem.

Przewlekła białaczka limfatyczna

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo często: neutropenia, ciężka niedokrwistość i trombocytopenia (zwłaszcza w 2. kursie leczenia); plamica.

Często: zaburzenia krzepnięcia. − Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często: ból głowy.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Bardzo często: kaszel,

Często: nieprawidłowe szmery oddechowe.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: biegunka, nudności.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: zapalenie tkanki łącznej, bolesność skóry.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Często: zapalenie płuc, zakażenia bakteryjne np. skóry, wirusowe zakażenia skóry, zakażenia górnych dróg oddechowych, zakażenia lub zapalenia jelit, kandydoza jamy ustnej, zakażenia układu moczowego

Zaburzenia naczyniowe:

Często: zapalenie żyły.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo często: miejscowe reakcje skórne w miejscu iniekcji, gorączka, uczucie zmęczenia, obrzęki.

Często: obfite pocenie.

Chłoniaki nieziarnicze

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo często: neutropenia, niedokrwistość, trombocytopenia.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Niezbyt często: nudności, wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: rumień, pokrzywka.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Bardzo często: zakażenia bakteryjne.

Często: zakażenia wirusowe, grzybicze.

Niezbyt często: ciężkie infekcje (posocznica, gruźlica, zapalenie płuc).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często: gorączka.

Inne zaburzenia krwi i układu chłonnego obserwowane u niektórych chorych leczonych kladrybiną, obejmują niedokrwistość czystoczerwonokrwinkową (PRCA) oraz niedokrwistość autoimmunohemolityczną

Biodribin - ciąża i karmienie piersią

Przypuszcza się, że kladrybina stosowana w okresie ciąży może wywoływać ciężkie wady wrodzone.

Produkt BIODRIBIN jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży.

Pacjentom w wieku rozrodczym należy zalecić unikanie ciąży i uprzedzić przed niekorzystnym wpływem kladrybiny na płód

W trakcie stosowania leku BIODRIBIN należy przerwać karmienie piersią, gdyż może to być niekorzystne dla dziecka.

Biodribin - prowadzenie pojazdów

Działania niepożądane leku mogą mieć niekorzystny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Należy rozważyć, czy stan pacjenta umożliwia wykonywanie tych czynności podczas stosowania leku.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Biodribin - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Cladribinum

  Dostępne opakowania
  Biodribin

  Biodribin

  roztwór do infuzji - 1 fiol.a 10ml - 1 mg/ml
  INSTYTUT BIOTECHNOL.I ANTYBIOTYK.
  Powiązane artykuły
  Przewlekła białaczka limfatyczna

  Przewlekła białaczka limfocytowa i jej objawy

  Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) jest chorobą nowotworową, wywodzącą się z podtypu białych krwinek zwanych limfocytami. W przebiegu choroby dochodzi do zajęcia szpiku kostnego, krwi i węzłów chłonnych przez nieprawidłowe limfocyty, które często...

  Białaczka - objawy, rodzaje, leczenie

  Sprawdzamy, czy białaczkę można wyleczyć

  Sprawdzamy, czy białaczkę można wyleczyć

  Białaczki to duża grupa złośliwych chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. Nie oznacza to jednak, że zawsze prowadzą do śmierci. Teoretycznie każdą białaczkę da się wyleczyć. Jednak szanse na wyleczenie konkretnej osoby są bardzo różne. Wyleczenie...

  Białaczka - objawy, rodzaje, leczenie

  Czym białaczki różnią się między sobą?

  Białaczki to duża grupa nowotworów złośliwych układu krwiotwórczego. Choroba dotyka układu białych krwinek, czyli granulocytów (neutrofili, eozynofili, bazofili, monocytów) lub limfocytów (B, T, NK). Istnieje wiele typów i podtypów białaczek. Podstawowo...

  Białaczka - objawy, rodzaje, leczenie

  Szczepionka na białaczkę

  Nowo opracowana szczepionka całkowicie eliminuje lub znacznie ogranicza postęp białaczki. Nowy lek z łatwością niszczy tkanki nowotworowe, a co najważniejsze, efekty leczenia utrzymują się przynajmniej do roku. Przewlekła białaczka limfatyczna Przewlekła...

  Onkologia

  Nadekspresja HER2 (WIDEO)

  Nadekspresja HER2 (WIDEO)

  Diagnostyka w leczeniu nowotworów Najważniejszą kwestią w każdym rodzaju choroby nowotworowej jest odpowiednia diagnostyka oraz wczesne wykrycie choroby. W dzisiejszych czasach diagnoza stwierdzająca zachorowanie na nowotwór, nie zawsze oznacza najgorsze....

  Torbiel galaretowata

  Torbiel galaretowata na nadgarstku

  Torbiel galaretowata na nadgarstku

  Zdjęcie nadgarstka ze zmianą Torbiel galaretowata nie jest zmianą zagrażającą życiu, jednak wiąże się z pewnym dyskomfortem i niedogodnościami.

  Niezbędnik pacjenta

  Leczenie raka będzie szybciej i łatwiej dostępne? (WIDEO)

  Leczenie raka będzie szybciej i łatwiej dostępne? (WIDEO)

  Dostęp do nowych technologii leczenia raka Polacy mają problem z dostępem do nowych metod leczenia nowotworów. O tym, w jaki sposób powstanie funduszu pomoże rozwiązać problemy chorych, mówią dr Krzysztof Łanda, lekarz, prezes Fundacji Watch Health Care...

  Onkologia

  Zaskakujące przyczyny raka

  Zaskakujące przyczyny raka

  Jakie zachowania sprzyjają nowotworom? Nowotwory są drugą, zaraz po chorobach serca, przyczyną zgonów w Polsce. Zapadamy na nie coraz częściej, a specjaliści przewidują, że liczba pacjentów onkologicznych w ciągu kilkunastu lat jeszcze bardziej wzrośnie....