Aulin

zobacz opinie o produkcie »
Cena
7,98 zł
Forma
tabletki
Dawka
0,1 g
Ilość
6 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O.

Aulin - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Dwie kreski na teście i brak okresu

Miesiączka spóźnia mi się tydzień. Mimo to podbrzusze bardzo bolało już 4 dni przed terminem brałam Aulin. Dziś zrobiłam test Pink wyszły dwie kreski tylko jako pierwsza pokazała się testowa w dodatku ciemniejsza znacznie od kontrolnej co to może oznaczać?

POKAŻ WIĘCEJ

Aulin - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Aulin - opis

Leczenie ostrego bólu (patrz punkt 4.2).

Leczenie objawowe dolegliwości bólowych w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów (patrz punkt 4.2).

Pierwotne bolesne miesiączkowanie.

Nimesulid należy przepisywać wyłącznie jako lek drugiego rzutu. Decyzja o zastosowaniu nimesulidu powinna opierać się na klinicznej ocenie ogólnego ryzyka każdego pacjenta (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).

Aulin - skład

Jedna saszetka zawiera 100 mg nimesulidu (Nimesulidum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6. l.

Aulin - dawkowanie

Aulin powinien być stosowany najkrócej jak to tylko jest możliwe w danej sytuacji klinicznej. Ponadto działania niepożądane mogą być zminimalizowane poprzez stosowanie najmniejszej skutecznej dawki prze najkrótszy okres konieczny do kontrolowania objawów (patrz punkt 4.4).

Najdłuższy czas nieprzerwanego stosowania nimesulidu wynosi 15 dni.

Dorośli:

Jedna 100 mg saszetka dwa razy na dobę po posiłkach.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Nie ma konieczności zmniejszania dawki dobowej u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 5.2),

Dzieci (< 12 lat):

Aulin jest przeciwwskazany w tej grupie pacjentów (patrz też punkt 4.3.).

Młodzież (od 12 do 18 lat):

Z uwagi na określony u pacjentów dorosłych profil farmakokinetyczny i charakterystykę farmakodynamiczną nimesulidu, nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentów z tej grupy wiekowej.

Zaburzenie czynności nerek:

Z uwagi na właściwości farmakokinetyczne, nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 30-80 ml/min). Natomiast ciężkie zaburzenie czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) stanowi przeciwwskazanie do podawania produktu leczniczego Aulin (patrz punkty 4.3 i 5.2).

Zaburzenie czynności wątroby:

Niewydolność wątroby stanowi przeciwwskazanie do stosowania produktu leczniczego Aulin (patrz punkt 4.3 i 5.2).

Aulin - środki ostrożności

Należy unikać jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Aulin z innymi lekami z grupy NLPZ włączając selektywne inhibitory cyklooksygenazy-2. W dodatku, pacjentom przyjmującym produkt leczniczy Aulin należy zalecić powstrzymanie się od stosowania innych leków przeciwbólowych.

Przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy czas konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.2).

W przypadku braku spodziewanej skuteczności leczenie należy przerwać.

Wpływ na wątrobę

Rzadko, podczas stosowania produktu leczniczego Aulin opisywano wystąpienie ciężkich reakcji dotyczących wątroby, w tym również niezwykle rzadkich przypadków prowadzących do zgonu (patrz również punkt 4.8). U pacjentów, u których w czasie podawania produktu leczniczego Aulin wystąpią objawy mogące świadczyć o uszkodzeniu wątroby (m.in. jadłowstręt, nudności, wymioty, bóle brzucha, uczucie zmęczenia, ciemne zabarwienie moczu) lub, u których stwierdzone zostaną nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby, leczenie należy natychmiast przerwać. U pacjentów tych nie należy ponownie podawać nimesulidu w przyszłości. Uszkodzenie wątroby, w większości przypadków przemijające, opisywano nawet po krótkotrwałym leczeniu produktem.

Jeżeli podczas stosowania nimesulidu wystąpi gorączka i (lub) objawy grypopodobne leczenie należy przerwać.

Zaburzenia przewodu pokarmowego

Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie i perforacja: krwawienie, owrzodzenie lub perforacja przewodu pokarmowego, które mogą być śmiertelne, odnotowano w przypadku wszystkich NLPZ mogą wystąpić w każdym momencie leczenia, z lub bez objawów ostrzegawczych lub zdarzeń dotyczących przewodu pokarmowego w wywiadzie.

Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawek NLPZ, jest większe u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie, szczególnie powikłane krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 4.3) oraz u pacjentów w podeszłym wieku. U tych pacjentów leczenie należy prowadzić stosując najmniejszą skuteczną dawkę. U takich pacjentów oraz u pacjentów wymagających jednoczesnego podawania kwasu acetylosalicylowego w małej dawce lub innych leków, które mogą zwiększać ryzyko powikłań dotyczących przewodu pokarmowego należy rozważyć jednoczesne podawanie leków osłonowych (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej) (patrz poniżej i punkt 4.5).

Pacjenci, u których występowało działanie toksyczne dotyczące przewodu pokarmowego w wywiadzie, w szczególności w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszystkie niepokojące objawy brzuszne (szczególnie krwawienie z przewodu pokarmowego), w szczególności na początku leczenia.

Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie lub perforacja mogą wystąpić w każdym momencie leczenia z lub bez objawów ostrzegawczych lub zaburzeń przewodu pokarmowego w wywiadzie. Jeżeli wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego lub owrzodzenie należy odstawić nimesulid. Nimesulid należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami przewodu pokarmowego, w tym owrzodzeniem żołądka, krwawieniem z przewodu pokarmowego, wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy lub chorobą Crohna.

Należy zalecić ostrożność u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki, które mogą zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, w tym warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki przeciwpłytkowe, w szczególności kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5).

W przypadku wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub owrzodzenia u pacjentów stosujących Aulin, produkt leczniczy należy odstawić.

Należy ostrożnie podawać NLPZ pacjentom z chorobami przewodu pokarmowego (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna) w wywiadzie, gdyż może wystąpić u nich zaostrzenie choroby (patrz punkt 4.8 - działania niepożądane).

Osoby w podeszłym wieku: u pacjentów w podeszłym wieku częstość występowania działań niepożądanych podczas leczenia NLPZ zwłaszcza krwawień z przewodu pokarmowego oraz perforacji, które mogą prowadzić do zgonu jest większa (patrz punkt 4.2). Dlatego jest wskazane właściwe monitorowanie kliniczne.

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe:

Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca należy odpowiednio kontrolować i wydawać właściwe zalecenia, ponieważ zatrzymanie płynów i obrzęki były zgłaszane w związku z leczeniem NLPZ.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ, (szczególnie w dużych dawkach i długotrwale) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Nie ma wystarczających danych, aby wykluczyć takie ryzyko dla produktu leczniczego Aulin.

Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgowych powinni być leczeni produktem leczniczym Aulin bardzo rozważnie. Podobną rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu).

Ponieważ nimesulid może zaburzać czynność płytek krwi, należy zachować ostrożność podczas podawania go pacjentom ze skazą krwotoczną (patrz także punkt 4.3). Należy jednak pamiętać, że produkt leczniczy Aulin nie zastępuje kwasu acetylosalicylowego w profilaktyce chorób układu krążenia.

Wpływ na nerki

Ostrożność należy zachować również w przypadku pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub serca gdyż zastosowanie produktu leczniczego Aulin może w tych przypadkach spowodować pogorszenie czynności nerek. W tym przypadku leczenie należy przerwać (patrz również punkt 4.5).

Reakcje skórne

Ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich śmiertelne, bardzo rzadko raportowano u pacjentów leczonych lekami z grupy NLPZ, w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (patrz punkt 4.8). Wydaje się, że największe ryzyko tych reakcji występuje na początku leczenia, w większości przypadków objawy występowały w trakcie pierwszego miesiąca leczenia. W razie wystąpienia pierwszych oznak wysypki skórnej, zmian chorobowych dotyczących błon śluzowych lub innych objawów nadwrażliwości, należy odstawić produkt leczniczy Aulin.

Wpływ na płodność

Stosowanie produktu leczniczego Aulin może prowadzić do zaburzeń płodności u kobiet, z tego względu nie jest zalecany u kobiet planujących ciążę. W przypadku kobiet mających trudności z zajściem w ciążę lub diagnozowanych z powodu niepłodności, należy rozważyć odstawienie produktu leczniczego Aulin (patrz punkt 4.6).

Aulin zawiera sacharozę, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

Aulin - przedawkowanie

Objawami ostrego przedawkowania NLPZsą zwykle: śpiączka, senność, nudności, wymioty oraz ból w nadbrzuszu i na ogół objawy ustępują po zastosowaniu leczenia podtrzymującego. Może wystąpić krwawienie z przewodu pokarmowego. Rzadko może wystąpić nadciśnienie tętnicze, ostra niewydolność nerek, zatrzymanie oddechu lub śpiączka. Opisywano przypadki wystąpienia reakcji anafilaktycznej po podaniu terapeutycznych dawek NLPZ, te same reakcje mogą być również następstwem przedawkowania.

Leczenie przedawkowania NLPZ obejmuje postępowanie objawowe i podtrzymujące. Nie ma specyficznego antidotum. Dotychczas brak danych dotyczącychmożliwości usuwania nimesulidu hemodializą, ale jeśli uwzględnić duży stopień wiązania tego leku z białkami osocza (do 97,5%), przydatność hemodializ w leczeniu przedawkowania wydaje się być raczej wątpliwa. W przypadku wczesnej fazy zatrucia (do 4 godzin) oraz zatrucia dużymi dawkami leków zalecane jest indukowanie wymiotów i podawanie węgla aktywowanego(60 do 100g u dorosłych pacjentów) i (lub) stosowanie osmotycznych środków przeczyszczających. Takie metody postępowania jak diureza forsowana, alkalizacja moczu, hemodializa lub hemoperfuzjamogą okazać się nieskuteczne ze względu na duży stopień wiązania nimesulidu z białkami. Należy monitorować czynność wątroby i nerek.

Aulin - przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na nimesulid lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

- Reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka, polipy nosa) po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych,

- Objawy uszkodzenia wątroby wywołane podaniem nimesulidu w wywiadzie.

- Jednoczesne przyjmowanie innych substancji mających potencjalnie toksyczne działanie na wątrobę.

- Uzależnienie od alkoholu, leków lub substancji odurzających.

- Krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacje w wywiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ.

- Czynna lub nawracająca, choroba wrzodowa żołądka i (lub) krwotok (dwa lub więcej wyraźnych epizodów potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia).

- Krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego oraz inne czynne krwawienia i choroby przebiegające z krwawieniem.

- Ciężkie zaburzenia krzepnięcia.

- Ciężka niewydolność serca.

- Ciężkie zaburzenia czynności nerek.

- Zaburzenia czynności wątroby.

- Pacjenci z gorączką i (lub) objawami grypopodobnymi.

- Dzieci poniżej 12 lat.

- Trzeci trymestr ciąży i okres karmienia piersią (patrz punkty 4.6 i 5.3).

Aulin - działania niepożądane

a) Opis ogólny

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że stosowanie niektórych NLPZ (szczególnie w dużych dawkach i w leczeniu długotrwałym) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar) (patrz punkt 4.4).

Obrzęki, nadciśnienie tętnicze i niewydolność serca, były zgłaszane w związku z leczeniem NLPZ. Bardzo rzadko zgłaszano reakcje pęcherzowe w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka.

Najczęściej obserwowano działania niepożądane dotyczące układu pokarmowego. Owrzodzenie żołądka, perforacje i krwawienia, niektóre ze skutkiem śmiertelnym obserwowano szczególnie u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4).

Po zastosowaniu występowały nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia, zaparcia, niestrawność, ból w podbrzuszu, smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy oraz choroby Crohna (patrz punkt 4.4 - ?Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania?). Niezbyt często obserwowano zapalenie błony śluzowej żołądka.

b) Tabela działań niepożądanych

Poniżej wymieniono działania niepożądane stwierdzone podczas badań klinicznych (przeprowadzonych z udziałem około 7800 pacjentów) oraz po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Działania niepożądane uszeregowano według częstości występowania stosując następujące określenia: Bardzo często: (> 1/10); Często: (> 1/100, < 1/10); Niezbyt często: (> 1/1 000, < 1/100); Rzadko: (> 1/10 000, < 1/1 000); Bardzo rzadko: (< 1/10 000) w tym pojedyncze przypadki.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko

Niedokrwistość*

Eozynofilia*

Bardzo rzadko

Małopłytkowość

Pancytopenia

Plamica

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

Nadwrażliwość*

Bardzo rzadko

Anafilaksja

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko

Hiperkaliemia*

Zaburzenia psychiczne

Rzadko

Lęk*

Niepokój *

Koszmary senne*

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często

Zawroty głowy*

Bardzo rzadko

Ból głowy

Senność

Encefalopatia (zespół Reye`a)

Zaburzenia oka

Rzadko

Zamazane widzenie*

Bardzo rzadko

Zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

Bardzo rzadko

Zawroty głowy

Zaburzenia serca

Rzadko

Tachykardia*

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często

Nadciśnienie tętnicze*

Rzadko

Krwawienia*

Zmiany ciśnienia tętniczego*

Uderzenia gorąca*

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Duszność*

Bardzo rzadko

Astma

Skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Biegunka* Nudności* Wymioty*

Niezbyt często

Zaparcia*

Wzdęcia *

Bardzo rzadko

Zapalenie błony śluzowej żołądka*

Bóle brzucha

Niestrawność

Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

Smoliste stolce

Krwawienie z przewodu pokarmowego Owrzodzenie i perforacja żołądka i (lub)

dwunastnicy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

(patrz punkt 4.4?Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania?)

Bardzo rzadko

Zapalenie wątroby

Piorunujące zapalenie wątroby (włączając przypadki zgonów)

Żółtaczka

Cholestaza

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Świąd*

Wysypka*

Zwiększona potliwość*

Rzadko

Rumień*

Zapalenie skóry*

Bardzo rzadko

Pokrzywka

Obrzęk naczynioruchowy

Obrzęk twarzy

Rumień wielopostaciowy

Zespól Stevensa-Jonsona

Toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko

Bolesne oddawanie moczu* Krwiomocz*

Bardzo rzadko

Zatrzymanie moczu*

Niewydolność nerek

Skąpomocz

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia ogólne

Niezbyt często

Obrzęki*

Rzadkie

Złe samopoczucie* Osłabienie *

Bardzo rzadko

Nadmierne obniżenie temperatury ciała

Badania diagnostyczne

Często

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych*

*częstość oceniana na podstawie badań klinicznych

Układ pokarmowy: Najczęściej obserwowane działania niepożądane dotyczą układu pokarmowego. Mogą wystąpić wrzody trawienne, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, czasami śmiertelne, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4). Po podaniu produktu Aulin odnotowano następujące działania niepożądane: nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia, zaparcia, niestrawność, bóle brzucha, smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna (patrz punkt 4.4).

Mniej często obserwowano zapalenie błony śluzowej żołądka.

Po zastosowaniu leków z grupy NLPZ obserwowano następujące działania niepożądane:

- obrzęki, nadciśnienie tętnicze i niewydolność serca;

- reakcje pęcherzowe łącznie z zespołem Stevensa-Johnsona i toksycznym martwiczym oddzielaniem się naskórka (bardzo rzadko).

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (szczególnie długotrwale i w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar) (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej) znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych podczas stosowania NLPZ.

Aulin - ciąża i karmienie piersią

Stosowanie produktu Aulin jest przeciwwskazane w trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.3).

Podobnie jak inne NLPZ, produkt leczniczy Aulin nie jest zalecany do stosowania u kobiet planujących ciążę (patrz punkt 4.4).

Podawanie inhibitora syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na ciążę i (lub) rozwój embrionu lub płodu.

Dane z badań farmakoepidemiologicznych sugerują zwiększone ryzyko poronienia i wad rozwojowych serca oraz wytrzewienia po zastosowaniu inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży. Bezwzględne ryzyko zaburzeń budowy układu sercowo-naczyniowego zwiększało się z mniej niż 1% do około 1,5%. Uważa się, iż ryzyko wzrasta wraz z dawką i okresem trwania leczenia.

Wykazano, że podawanie inhibitorów syntezy prostaglandyn u zwierząt powodowało zwiększenie występowania poronień przed i po implantacji zarodka oraz obumieranie embrionów i płodów. Ponadto, u zwierząt, którym w okresie organogenezy podawano inhibitory syntezy prostaglandyn, stwierdzono zwiększoną częstość występowania różnego rodzaju wad wrodzonych, w tym sercowo-naczyniowych.

Ponadto badania na królikach wykazały nietypowy, toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3) i nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Aulin u kobiet w ciąży. Podczas pierwszego i drugiego trymestru ciąży produktu leczniczego Aulin nie zaleca się podawać, z wyjątkiem przypadków gdy jest to niezbędnie konieczne.

Jeżeli produkt leczniczy Aulin jest stosowany u kobiet planujących ciążę, lub w trakcie pierwszego i drugiego trymestru ciąży, należy stosować możliwie najmniejszą dawkę i możliwie najkrótszy okres leczenia.

Podczas trzeciego trymestru ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą narażać płód na:

- działanie toksyczne na serce i płuca (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym),

- zaburzenia czynności nerek, które mogą prowadzić do niewydolności nerek z małowodziem,

matkę i noworodka, pod koniec ciąży na:

- możliwość wydłużenia czasu krwawienia, działanie antyagregacyjne, które może wystąpić nawet po zastosowaniu małych dawek

- hamowanie skurczów macicy, co może powodować opóźnianie lub przedłużanie porodu.

W związku z tym Aulin jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży.

Nie wiadomo, czy nimesulid przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Aulin jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią (patrz punkty 4.3 i 5.3).

Aulin - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań mających na celu ocenę wpływu produktu leczniczego Aulin na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn. Jednak pacjenci, u których w czasie przyjmowaniaproduktu leczniczego Aulin występują zawroty głowy, zaburzenia równowagi lub senność powinni unikać prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Aulin - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Nimesulidum

  Dostępne opakowania
  Aulin

  Aulin

  tabletki - 6 tabl. - 0,1 g
  MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O.
  Aulin

  Aulin

  granulat do przygotowania zawiesiny doustnej - 6 sasz.a 2g - 0,1 g
  MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O.
  Aulin

  Aulin

  granulat do przygotowania zawiesiny doustnej - 3 sasz.a 2g - 0,1 g
  MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O.
  Aulin

  Aulin

  granulat do przygotowania zawiesiny doustnej - 15 sasz.a 2g - 0,1 g
  MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O.
  Aulin

  Aulin

  tabletki - 3 tabl. - 0,1 g
  MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O.
  Aulin

  Aulin

  tabletki - 15 tabl. - 0,1 g
  MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O.
  7,98 zł
  Aulin

  Aulin

  tabletki - 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) - 0,1 g
  MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O.
  15,79 zł
  Aulin

  Aulin

  granulat do przygotowania zawiesiny doustnej - 30 sasz.a 2g - 0,1 g
  MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O.
  17,83 zł
  Aulin

  Aulin

  granulat do przygotowania zawiesiny doustnej - 9 sasz.a 2g - 0,1 g
  MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O.
  Powiązane artykuły
  Ważne tematy

  Ważny Temat - Zapewnij sobie komfort w "te dni"

  Ważny Temat - Zapewnij sobie komfort w "te dni"

  Organizm kobiety funkcjonuje między innymi w oparciu o cykl miesiączkowy. Nawet, jeśli kobieta nie prowadzi kalendarza menstruacyjnego, jest w stanie przewidzieć, kiedy nadejdą te dni. Objawy miesiączki związane są z wahaniami stężenia hormonów. O pierwszych...

  Ważne tematy

  Temat Miesiąca - Nie tracę czasu na PMS

  Zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS) nie jest kobiecym wymysłem. Okazuje się, że bardzo duża część pań skarży się na symptomy, które pojawiają się nawet na ok. 10 dni przed pierwszym dniem miesiączki i które bardzo utrudniają im codzienne funkcjonowanie....

  Bolesne miesiączkowanie

  Metody na bóle menstruacyjne

  Metody na bóle menstruacyjne

  Menstruacja, dni płodne, owulacja to nierozłączne elementy życia każdej kobiety. Niestety nie zawsze należą do przyjemnych. Wahania nastroju, „wilczy" apetyt to niechybne znaki, że zbliża się okres, a wraz z nim, niestety, bóle menstruacyjne. Bolesna...

  Badania

  Przebieg badania ginekologicznego

  Wizyta u lekarza ginekologa, a szczególnie badanie narządu rodnego, budzi obawę wśród kobiet, dlatego, że dotyczy najbardziej intymnej części ciała. Lekarz ginekolog powinien dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować lęk i stres pacjentki. Najważniejszą...

  Temat Miesiąca - Nie tracę czasu na PMS

  Przyłącz się do akcji #NieTracęDni i zmień spojrzenie na PMS!

  Przyłącz się do akcji #NieTracęDni i zmień spojrzenie na PMS!

  Artykuł sponsorowany Wokół zespołu napięcia przedmiesiączkowego (ang. premenstrualsyndrome, PMS) narosło wiele krzywdzących mitów i złośliwych komentarzy. Kampania #NieTracęDni chce się z nimi rozprawić i uświadomić wszystkim, którzy naśmiewają się z...

  Bolesne miesiączkowanie

  Bolesne miesiączki u kobiet

  Bolesne miesiączki u kobiet

  Bolesne miesiączki - tak powszechnie określa się silne bóle kurczowe okolicy krzyżowej oraz podbrzusza, występujące u kobiet podczas menstruacji. Bóle dają o sobie znać z reguły tuż przed okresem i na jego początku. Jest to stosunkowo częsta przypadłość...

  Zespół napięcia przedmiesiączkowego – przyczyny, objawy, leczenie

  PMS - objawy, leczenie, jak sobie radzić, czy PMS to choroba?

  PMS - objawy, leczenie, jak sobie radzić, czy PMS to choroba?

  Co to jest PMS? Ten tajemniczy skrót wywodzi się z angielskiego Premenstrual Syndrome, które tłumaczymy jako zespół napięcia przedmiesiączkowego. To około 300 objawów, które mogą pojawić się na kilkanaście lub kilka dni przed miesiączką. U każdej kobiety...